17 iunie.
Eforturile tale se vor concretiza cel mai bine in cadrul grupului. Vei veni cu idei practice in orice discutie la care iei parte.