CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

PARTEA SPECIALA

 
TITLUL I
URMARIREA PENALA
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

 

Obiectul urmaririi penale

Art. 200. - Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea faptuitorilor si la stabilirea raspunderii acestora, pentru a se constata daca este sau nu cazul sa se dispuna trimiterea in judecata.

Organele de urmarire penala

Art. 201.*) - Urmarirea penala se efectueaza de catre procurori si de catre organele de cercetare penala. Organele de cercetare penala sunt:

a) organele de cercetare ale politiei;

b) organele de cercetare speciale. Ca organe de cercetare ale politiei functioneaza lucratorii operativi anume desemnati din Ministerul de Interne.


*Art. 201 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 32/1990.

 

Rolul activ al organului de urmarire penala

Art. 202. - Organul de urmarire penala este obligat sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, in vederea justei solutionari a acesteia. Organul de urmarire aduna probele atat in favoarea, cat si in defavoarea invinuitului sau inculpatului.

Indatoririle prevazute in alineatul precedent se indeplinesc chiar daca invinuitul sau inculpatul recunoaste fapta.

Organul de urmarire penala este obligat sa explice invinuitului sau inculpatului, precum si celorlalte parti drepturile lor procesuale.

Organul de urmarire penala este de asemenea obligat sa stranga date cu privire la imprejurarile care au determinat, inlesnit sau favorizat savarsirea infractiunii, precum si orice alte date de natura sa serveasca la solutionarea cauzei.

Ordonantele organului de urmarire penala

Art. 203. - In desfasurarea urmaririi penale, organul de urmarire dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta, acolo unde legea prevede aceasta, iar in celelalte cazuri prin rezolutie motivata.

Ordonanta trebuie sa fie motivata si sa cuprinda totdeauna data si locul intocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care o intocmeste, cauza la care se refera, obiectul actului sau masurii procesuale, temeiul legal al acesteia si semnatura celui care a intocmit-o. Ordonanta va cuprinde de asemenea mentiunile speciale prevazute de lege pentru anumite acte sau masuri.

Cand organul de cercetare penala considera ca este cazul sa fie luate anumite masuri, face propuneri motivate.

Efectuarea unor acte de urmarire in incinta unor unitati

Art. 204. - Orice act de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal se poate efectua numai cu consimtamantul conducerii acelei unitati sau cu autorizatia procurorului.

In caz de infractiuni flagrante, consimtamantul sau autorizatia nu este necesara.

Pastrarea unor acte de urmarire penala

Art. 205. - Cand legea prevede ca un act sau o masura procesuala trebuie sa fie incuviintata, autorizata sau confirmata de procuror, un exemplar al ordonantei sau al actului procesual ramane la procuror.


CAPITOLUL II
COMPETENTA ORGANELOR DE URMARIRE PENALA

 

Art. 206.*) - Abrogat.


*) Art. 206 a fost abrogat prin Decretul-lege nr. 12/1990, publicata in M.Of., Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1990.

 

Competenta organelor de cercetare ale politiei

Art. 207. - Cercetarea penala se efectueaza de organele de cercetare ale politiei, pentru orice infractiune care nu este data in mod obligatoriu in competenta altor organe de cercetare.

Competenta organelor de cercetare penala speciale

Art. 208. - Cercetarea penala se efectueaza si de urmatoarele organe speciale:

a) ofiterii anume desemnati de catre comandantii unitatilor militare corp aparte si similare, pentru militarii in subordine, precum si pentru infractiunile savarsite in legatura cu serviciul de angajatii civili ai acestor unitati. Cercetarea poate fi efectuata si personal de catre comandant;

b) ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de garnizoana, pentru infractiunile savarsite de militari in afara unitatilor militare. Cercetarea poate fi efectuata si personal de sefii comenduirilor de garnizoana;

c) ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare, pentru infractiunile de competenta instantelor militare, savarsite de persoanele civile in legatura cu obligatiile lor militare. Cercetarea poate fi efectuata si personal de catre comandantii centrelor militare. La cererea comandantului centrului militar, organul de politie efectueaza unele acte de cercetare, dupa care inainteaza lucrarile comandantului centrului militar;

d) ofiterii de graniceri, precum si ofiterii anume desemnati din Ministerul de Interne, pentru infractiunile de frontiera;

e) capitanii porturilor, pentru infractiunile contra sigurantei navigatiei pe apa si contra disciplinei si ordinii la bord, precum si pentru infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul, prevazute in Codul penal, savarsite de personalul navigant al marinei civile, daca fapta a pus sau ar fi putut pune in pericol siguranta navei sau a navigatiei.

In cazurile prevazute la lit. a), b) si c), cercetarea penala se efectueaza in mod obligatoriu de organele speciale acolo prevazute.

Competenta procurorului in faza urmaririi

Art. 209. - Procurorul exercita supravegherea asupra actelor de urmarire penala; in exercitarea acestei atributii procurorii conduc si controleaza activitatea de cercetare penala a politiei si a altor organe.*) Procurorul poate sa efectueze orice acte de urmarire penala in cauzele pe care le supravegheaza. Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul infractiunilor prevazute in art. 155-173, 174-177, 179, 189 alin. 3, art. 190, 191, 211 alin. 3, art. 212, 236, 2361, 238, 239, 2391, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 2671, 268, 273-276, 2791, 280, 2801, 3022, 317 si 356-361 din Codul penal, in cazul infractiunilor aratate in art. 26 pct. 2 lit. a), art. 27 pct. 1 lit. b) si c), art. 281 pct. 1 lit. b) si c), art. 28‚ pct. 1 lit. b) si art. 29 pct. 1 din acest cod, precum si in cazul infractiunilor impotriva protectiei muncii.*)

Este competent sa efectueze urmarirea penala, in cazurile prevazute in alineatul precedent, si sa exercite supravegherea asupra activitatii de cercetare penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care, potrivit legii, judeca in prima instanta cauza.*)


*) Alin. 1 si 4 ale art. 209 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 45/1993, iar alin. 3 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

Atunci cand urmarirea penala este efectuata de procuror, ordonanta prin care s-a dispus arestarea preventiva si rechizitoriul sunt supuse confirmarii prim-procurorului parchetului, iar cand urmarirea este facuta de acesta, confirmarea se face de procurorul ierarhic superior.

Verificarea competentei

Art. 210. - Organul de urmarire penala sesizat potrivit art. 221 este dator sa-si verifice competenta.

Daca organul de cercetare penala constata ca nu este competent a efectua cercetarea, trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea, in vederea sesizarii organului competent.

Extinderea competentei teritoriale

Art. 211. - Cand anumite acte de cercetare penala trebuie sa fie efectuate in afara razei teritoriale in care se face cercetarea, organul de cercetare penala poate sa le efectueze el insusi sau sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare.

In cazul in care organul de cercetare penala intelege sa procedeze el insusi la efectuarea actelor, instiinteaza in prealabil despre aceasta organul corespunzator din raza teritoriala in care va efectua aceste acte.

In cuprinsul aceleiasi localitati, organul de cercetare penala efectueaza toate actele de cercetare, chiar daca unele dintre acestea trebuie indeplinite in afara razei sale teritoriale, cu respectarea dispozitiei din alineatul precedent.

Art. 212.*) - Abrogat.


*) Art. 212 a fost abrogat prin Legea nr. 45/1993.

 

Cazuri urgente

Art. 213. - Organul de cercetare penala este obligat sa efectueze actele de cercetare ce nu sufera amanare, chiar daca acestea privesc o cauza care nu este de competenta lui. Lucrarile efectuate in astfel de cazuri se trimit, de indata, prin procurorul care exercita supravegherea activitatii organului ce le-a efectuat, procurorului competent.

Actele incheiate de unele organe de constatare

Art. 214. - Sunt obligate sa procedeze la luarea de declaratii de la faptuitor si de la martorii care au fost de fata la savarsirea unei infractiuni si sa intocmeasca proces-verbal despre imprejurarile concrete ale savarsirii acesteia:

a) *) organele inspectiilor de stat, alte organe de stat, precum si ale unitatilor la care se refera art. 145 din Codul penal, pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii;

b) *) organele de control si cele de conducere ale administratiei publice, ale altor unitati la care se refera art. 145 din Codul penal, pentru infractiunile savarsite in legatura cu serviciul de cei aflati in subordine ori sub controlul lor.

Organele aratate mai sus au dreptul sa retina corpurile delicte, sa procedeze la evaluarea pagubelor, precum si sa efectueze orice alte acte, cand legea prevede aceasta.

Actele incheiate se inainteaza procurorului in cel mult 3 zile de la descoperirea faptei ce constituie infractiune, afara de cazul cand legea dispune altfel.

In caz de infractiuni flagrante, aceleasi organe au obligatia sa inainteze de indata procurorului pe faptuitor, impreuna cu lucrarile efectuate si cu mijloacele materiale de proba.

Procesele-verbale incheiate de aceste organe constituie mijloace de proba.


*) Lit. a) si b) de la alin. I al art. 214 sunt reproduse astfel cum au fost modificate potrivit art. II din Legea nr. 141/1996.

 

Actele incheiate de comandantii de nave si aeronave si de subofiterii trupelor de graniceri

Art. 215. - Obligatiile si drepturile prevazute in art. 214 alin. 1 si 2 le au si urmatoarele organe:

a) comandantii de nave si aeronave pentru infractiunile savarsite pe acestea, pe timpul cat navele si aeronavele pe care le comanda se afla in afara porturilor sau aeroporturilor;

b) subofiterii din trupele de graniceri, pentru infractiunile de frontiera.

Organele de mai sus pot efectua perchezitii corporale asupra faptuitorului si pot verifica lucrurile pe care acesta le are cu sine.

De asemenea, organele de mai sus pot prinde pe faptuitor, in care caz il predau de indata procurorului sau organului de cercetare penala, impreuna cu lucrarile efectuate si cu mijloacele materiale de proba.

In celelalte cazuri, lucrarile efectuate se inainteaza organului de cercetare penala competent, in cel mult 5 zile de la prima constatare efectuata, impreuna cu mijloacele materiale de proba.

Cand infractiunea a fost savarsita pe o nava sau aeronava, termenele de mai sus curg de la ancorarea navei ori aterizarea aeronavei pe teritoriul roman.

Procesele-verbale incheiate de aceste organe constituie mijloace de proba.


CAPITOLUL III
SUPRAVEGHEREA EXERCITATA DE PROCUROR IN ACTIVITATEA DE URMARIRE PENALA

 

Obiectul supravegherii

Art. 216. - Procurorul, in exercitarea supravegherii respectarii legii in activitatea de urmarire penala, vegheaza ca orice infractiune sa fie descoperita, orice infractor sa fie tras la raspundere penala si ea nici o persoana sa nu fie urmarita penal fara sa existe indicii temeinice ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala.

De asemenea, procurorul vegheaza ca nici o persoana sa nu fie retinuta sau arestata, decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

In exercitarea activitatii de supraveghere, procurorul ia masurile necesare sau da dispozitii organelor de cercetare penala ca sa ia asemenea masuri.

Procurorul ia masuri si da dispozitii in scris si motivat.

Trecerea cauzei de la un organ la altul

Art. 217. - Procurorul poate sa dispuna, dupa necesitate, ca intr-o cauza in care cercetarea penala trebuie efectuata de un anumit organ de cercetare, sa fie efectuata de un alt asemenea organ.

Preluarea unei cauze de catre un organ de cercetare penala ierarhic superior se dispune de procurorul de la parchetul care exercita supravegherea acestuia, pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penala care preia cauza si dupa incunostintarea procurorului care exercita supravegherea acesteia.*)

In cauzele preluate de catre un organ de cercetare penala central, supravegherea se exercita de catre un procuror din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie.**)

In cauzele in care urmarirea penala se efectueaza de catre procuror, acesta poate dispune ca anumite acte de cercetare penala sa fie efectuate de catre organele politiei.**)


*) Alin. 2 al art. 217 a fost introdus prin Legea nr. 45/1993. **) Alin. 3 al art. 217 a fost introdus prin Legea nr. 141/1996, iar alin. 4 (fost alin. 3) este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

 

Modalitati de exercitare a supravegherii

Art. 218.*) - Procurorul conduce si controleaza activitatea de cercetare penala a politiei si a altor organe si supravegheaza ca actele de urmarire penala sa fie efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.

Organele de cercetare penala sunt obligate sa incunostinteze de indata pe procuror despre infractiunile de care au luat cunostinta.

Procurorul poate sa asiste la efectuarea oricarui act de cercetare penala sau sa-l efectueze personal. Procurorul poate sa ceara spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penala, care este obligat sa-l trimita, cu toate actele, materialele si datele privitoare la fapte care formeaza obiectul cercetarii.


*) Art. 218 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

Dispozitii date de procuror

Art. 219. - Procurorul poate sa dea dispozitii cu privire la efectuarea oricarui act de urmarire penala.

Dispozitiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penala. Daca acest organ are de facut obiectii, poate sesiza pe prim-procurorul parchetului sau, cand dispozitiile sunt date de acesta, pe procurorul ierarhic superior, fara a intrerupe executarea lor. In termen de 3 zile de la sesizare prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior este obligat sa se pronunte.

Infirmarea actelor sau masurilor procesuale nelegale

Art. 220. - Cand procurorul constata ca un act sau o masura procesuala a organului de urmarire penala nu este data cu respectarea dispozitiilor legale, o infirma motivat.


CAPITOLUL IV
EFECTUAREA URMARIRII PENALE
Sectiunea I
Sesizarea organelor de urmarire penala

 

Modurile de sesizare

Art. 221. - Organul de urmarire penala este sesizat prin plangere sau denunt, ori se sesizeaza din oficiu cand afla pe orice alta cale ca s-a savarsit o infractiune.

Cand, potrivit legii, punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila ori la sesizarea sau cu autorizarea organului prevazut de lege, urmarirea penala nu poate incepe in lipsa acestora.

De asemenea, urmarirea penala nu poate incepe fara exprimarea dorintei guvernului strain in cazul infractiunii prevazute in art. 171 din Codul penal.

Cand prin savarsirea unei infractiuni s-a produs o paguba uneia din unitatile la care se refera art. 145 din Codul penal, unitatea pagubita este obligata sa sesizeze de indata organul de urmarire penala, sa prezinte situatii explicative cu privire la intinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuita si sa se constituie parte civila.*)


*) Alin. 4 al art. 221 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

Plangerea

Art. 222. - Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana sau de o unitate din cele la care se refera art. 145 din Codul penal, careia i s-a cauzat o vatamare prin infractiune.

Plangerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, calitatea si domiciliul petitionarului, descrierea faptei care formeaza obiectul plangerii, indicarea faptuitorului daca este cunoscut si a mijloacelor de proba.

Plangerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie sa fie special, iar procura ramane atasata plangerii.

Plangerea facuta oral se consemneaza intr-un proces-verbal de organul care o primeste. Plangerea se poate face si de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru parinti. Persoana vatamata poate sa declare ca nu-si insuseste plangerea.

Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu, plangerea se face de reprezentantul sau legal. Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila.

Denuntul

Art. 223. - Denuntul este incunostintarea facuta de catre o persoana sau de catre o unitate dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal, despre savarsirea unei infractiuni.*)

Denuntul trebuie sa contina aceleasi date ca si plangerea.

Denuntul scris trebuie sa fie semnat de denuntator, iar in cazul denuntului oral, acesta se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul in fata caruia a fost facut.


*) Alin. 1 al art. 223 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

Acte premergatoare

Art. 224.**) - In vederea inceperii urmaririi penale, organul de urmarire penala poate efectua acte premergatoare.

De asemenea, in vederea strangerii datelor necesare organelor de urmarire penala pentru inceperea urmaririi penale, pot efectua acte premergatoare si lucratorii operativi din Ministerul de Interne, precum si din celelalte organe de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, anume desemnati in acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale.**)

Procesul-verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare poate constitui mijloc de proba.


**) Art. 224 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 7/1973, alin. 2 fiind reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

Sesizarea la cererea organului competent

Art. 225. - Cand legea prevede ca inceperea urmaririi penale nu poate avea loc fara o sesizare speciala, aceasta trebuie facuta in scris si semnata de catre organul competent. In actul de sesizare trebuie sa se arate in mod corespunzator datele prevazute in art. 222 alin. 2.

Unele dispozitii privind urmarirea penala pentru militari

Art. 226.*) - Pentru infractiunile prevazute de Codul penal in art. 331-336, 348, 353 si 354, urmarirea penala poate incepe numai la sesizarea comandantului. Pentru celelalte infractiuni savarsite de militari, organul de urmarire penala procedeaza potrivit regulilor obisnuite, informand pe comandant de indata ce a inceput urmarirea penala.

Alin. 3 al art. 226 a fost abrogat prin Legea nr. 104/1992.

Sesizari facute de persoane cu functii de conducere si de salariati

Art. 227. - Orice persoana cu functie de conducere intr-o unitate la care se refera art. 145 din Codul penal sau cu atributii de control, care a luat cunostinta de savarsirea unei infractiuni in acea unitate, este obligata sa sesizeze de indata pe procuror sau organul de cercetare penala si sa ia masuri sa nu dispara urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de proba.**)

Obligatiile prevazute in alineatul precedent revin si oricarui functionar sau altui salariat care a luat cunostinta despre savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile.


**) Alin. 1 al art. 227 este reprodus astfel cum a fost modificat potrivit art. II din Legea nr. 141/1996.


Sectiunea II
Desfasurarea urmaririi penale

 

Inceperea urmaririi penale

Art. 228.*) - Organul de urmarire penala sesizat in vreunul din modurile prevazute in art. 221 dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale, cand din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate nu rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazute in art. 10, cu exceptia celui de la lit. b).

In cazul aratat in art. 10 lit. b), organul de urmarire penala inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala.

Cand organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu, incheie un proces-verbal care constituie actul de incepere a urmaririi penale.

Daca din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate dupa primirea plangerii sau denuntului rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazute in art. 10, cu exceptia celui de la lit. b), organul de urmarire penala inainteaza procurorului actele incheiate cu propunerea de a nu se incepe urmarirea penala.

Daca procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile aratate in alineatul precedent, restituie actele organului de urmarire penala pentru inceperea urmaririi penale.

In cazul in care procurorul este de acord cu propunerea, o confirma prin rezolutie motivata si instiinteaza despre aceasta persoana care a facut sesizarea.

Daca ulterior se constata ca nu a existat sau ca a disparut imprejurarea pe care se intemeia propunerea de a nu se incepe urmarirea penala, procurorul infirma rezolutia si restituie actele organului de urmarire, dispunand inceperea urmaririi penale.


*) Art. 228 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 7/1993.

 

Invinuitul

Art. 229. - Persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala se numeste invinuit cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.

Scoaterea de sub urmarire cand fapte nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

Art. 230.*) - Procurorul, sesizat potrivit art. 228 alin. 2, dispune prin ordonanta scoaterea de sub urmarire penala si instiinteaza despre aceasta, cand este cazul, persoana care a facut sesizarea.

Restituirea dosarului pentru continuarea cercetarii penale

Art. 231.*) - Daca procurorul, sesizat potrivit dispozitiilor art. 228 alin. 2, constata ca nu este cazul sa scoata de sub urmarire, restituie dosarul organului de cercetare penala pentru continuarea cercetarii penale.

Restituirea dosarului pentru inceperea sau continuarea urmaririi penale

Art. 232.*) - Daca procurorul i-a restituit, in temeiul art. 228 alin. 5 sau art. 231, actele ori dosarul, organul de urmarire penala incepe ori, dupa caz, continua urmarirea penala, procedand la efectuarea acesteia, potrivit legii si tinand seama de imprejurarile speciale ale fiecarei cauze.


*) Art. 230 231 si 232 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 7/1973.

 

Arestarea preventiva a invinuitului

Art. 233. - In cursul efectuarii cercetarii penale, daca organul de cercetare considera ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a invinuitului, face propuneri in acest sens si le inainteaza procurorului pentru a decide.

Daca procurorul, dupa ce examineaza dosarul cauzei, constata ca este cazul sa ia masura arestarii preventive a invinuitului, procedeaza potrivit art. 146.

Propuneri facute de organul de cercetare penala

Art. 234. - Daca organul de cercetare penala considera ca sunt teme iuri pentru punerea in miscare a actiunii penale, face propuneri in acest sens, pe care le inainteaza procurorului.

Organul de cercetare penala, daca considera ca sunt intrunite si conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a inculpatului, face propuneri si in aceasta privinta.

Punerea in miscare a actiunii penale prin ordonanta

Art. 235. - Procurorul se pronunta asupra punerii in miscare a actiunii penale dupa examinarea dosarului.

Daca procurorul este de acord cu propunerea, pune in miscare actiunea penala prin ordonanta.

Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile aratate in art. 203, date cu privire la persoana inculpatului, fapta pentru care este invinuit si incadrarea juridica a acesteia.

Arestarea preventiva a inculpatului

Art. 236. - Procurorul sesizat potrivit art. 234, daca pune in miscare actiunea penala si daca constata ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a inculpatului, procedeaza potrivit art. 150 si urm.

Daca invinuitul este arestat potrivit art. 233, va fi ascultat de procuror inainte de expirarea termenului de arestare a invinuitului.

Continuarea cercetarii si ascultarea inculpatului

Art. 237. - Dupa aducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 233-236, procurorul, daca este cazul, dispune continuarea cercetarii penale. Organul de cercetare penala continua efectuarea actelor de cercetare, fiind obligat sa respecte si dispozitiile date de procuror.

Daca procurorul a pus in miscare actiunea penala, organul de cercetare cheama pe inculpat, ii comunica fapta pentru care este invinuit si ii da explicatii cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are.

Organul de cercetare penala pune in vedere inculpatului aflat in stare de libertate ca este obligat sa se prezinte la toate chemarile ce i se vor face in cursul procesului penal si ca are indatorirea sa comunice orice schimbare de adresa.

Organul de cercetare penala va continua urmarirea si fara a-l asculta pe inculpat, cand acesta este disparut, se sustrage de la cercetare sau nu locuieste in tara.

Extinderea cercetarii penale

Art. 238. - Organul de cercetare penala, daca constata fapte noi in sarcina inculpatului ori imprejurari noi care pot duce la schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care s-a pus in miscare actiunea penala sau date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea acelei fapte, face propuneri in acest sens, pe care le inainteaza procurorului, pentru ca acesta sa decida in privinta extinderii cercetarii penale sau schimbarii incadrarii juridice.


Sectiunea III
Suspendarea urmaririi penale

 

Cazuri de suspendare

Art. 239. - In cazul cand se constata printr-o expertiza medicala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa ia parte la procesul penal, organul de cercetare penala inainteaza procurorului propunerile sale impreuna cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmaririi penale.

Procurorul se pronunta asupra suspendarii prin ordonanta.

Ordonanta de suspendare

Art. 240. - Ordonanta trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile aratate in art. 203, datele privitoare la persoana invinuitului sau inculpatului, fapta de care este invinuit, cauzele care au determinat suspendarea si masurile luate in vederea insanatosirii invinuitului sau inculpatului.

Masura suspendarii se comunica partii civile. Dupa comunicare, dosarul se restituie organului de cercetare penala.

Sarcina organului de cercetare in timpul suspendarii

Art. 241. - In timpul cat urmarirea este suspendata, organul de cercetare penala continua sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia invinuitului sau inculpatului.

Organul de cercetare penala este obligat sa se intereseze periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea urmaririi penale.


Sectiunea IV
Incetarea urmaririi penale

 

Cazuri de incetare

Art. 242. - Incetarea urmaririi penale are loc cand se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. f)-h) si j) si exista invinuit sau inculpat in cauza.*)

Daca in aceeasi cauza sunt mai multi invinuiti sau inculpati ori daca mai multe fapte fac obiectul aceleiasi cauze, incetarea urmaririi se face numai cu privire la invinuitii sau inculpatii, ori la faptele pentru care exista cazul de incetare a urmarii.

Procedura incetarii

Art. 243. - Organul de cercetare penala, cand constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. f)-h) si j), inainteaza procurorului dosarul impreuna cu propuneri de incetare a urmaririi penale.*)

Procurorul se pronunta asupra incetarii urmaririi penale prin ordonanta, dispunand potrivit art. 11 pct. 1 lit. c). In cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala, incetarea urmaririi penale se pronunta prin rezolutie motivata.**)


*) Alin. 1 al art. 242 si alin. 1 al art. 243 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 141/1996. **) Alin. 2 al art. 243 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 7/1973.

 

Cand cazul de incetare a urmaririi penale priveste un invinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuie sa se pronunte asupra incetarii urmaririi penale in termen de 24 de ore de la primirea dosarului.

Ordonanta de incetare a urmaririi penale

Art. 244. - Ordonanta de incetare a urmaririi penale trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile aratate in art. 203, datele privind persoana si fapta la care se refera incetarea, precum si aratarea temeiurilor de fapt si de drept pe baza carora se dispune incetarea urmaririi penale.

Dispozitii complementare ale ordonantei

Art. 245. - Prin ordonanta de incetare a urmaririi penale se dispune totodata asupra:

a) *) revocarii masurii preventive, precum si a masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii;


*) Lit. a) de la alin. 1 al art. 245 este reprodusa astfel cum a fost modificata potrivit art. III din Legea nr. 141/1996.

 

b) confiscarii lucrurilor care potrivit art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscarii speciale si restituirii celorlalte.

Daca proprietatea corpurilor delicte si a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace materiale de proba este contestata, ele sunt pastrate de organul de cercetare penala pana la hotararea instantei civile;

c) masurilor asiguratorii privind reparatiile civile si a restabilirii situatiei anterioare savarsirii infractiunii.

In cazul in care s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile, aceste masuri se vor considera desfiintate, daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale;

d) cheltuielilor judiciare, stabilind cuantumul acestora, cine trebuie sa le suporte si ordonand incasarea lor;

e) *) restituirii cautiunii in cazurile prevazute de lege. Daca in cursul urmaririi penale s-a luat vreuna din masurile de siguranta aratate in art. 162, se va face mentiune despre aceasta.


*) Lit. e) de la alin. 1 al art. 245 a fost introdusa prin Legea nr. 32/1990.

Art. 246. - Instiintarea despre incetarea urmaririi penale Procurorul instiinteaza persoanele interesate despre incetarea urmaririi penale.

In cazul cand invinuitul sau inculpatul este arestat preventiv, procurorul instiinteaza prin adresa administratia locului de detinere, cu dispozitia de a pune indata in libertate pe invinuit sau inculpat.

Art. 247.**) - Abrogat.


** Art. 247 a fost abrogat prin Legea nr. 141/1996.

Restituirea dosarului si continuarea cercetarii penale

Art. 248. - Procurorul, daca constata ca nu este cazul sa dispuna incetarea sau cand a dispus incetarea partial, restituie dosarul organului de cercetare penala, cu dispozitia de a continua cercetarea.


Sectiunea V
Scoaterea de sub urmarirea penala

 

Cazurile si procedura scoaterii de sub urmarire

Art. 249. - Scoaterea de sub urmarirea penala are loc cand se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. a)-e) si exista invinuit sau inculpat in cauza. Dispozitiile art. 242-246 si 248 se aplica in mod corespunzator si in procedura scoaterii de sub urmarire. In cazul prevazut in art. 10 lit. b1) procurorul se pronunta prin ordonanta.*)


* Alin. 3 al art. 249 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973.

Punerea in executare a ordonantei prin care s-a aplicat o sanctiune cu caracter administrativ

Art. 2491.**) - In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. 10 lit. b1), executarea mustrarii sau mustrarii cu avertisment, prevazute in art. 91 din Codul penal, aplicate de procuror, se face potrivit art. 487, care se aplica in mod corespunzator. Executarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii se efectueaza potrivit art. 442 si 443. Impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. 10 lit. b1) se poate face plangere in termen de 5 zile de la instiintarea prevazuta in art. 246.

Punerea in executare a ordonantei prin care s-a aplicat sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii se face dupa expirarea termenului prevazut in alin. 3, iar daca s-a facut plangere si a fost respinsa, dupa respingerea acesteia.


**) Art. 2491 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973 si este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.


Sectiunea VI
Procedura prezentarii materialului de urmarire penala

 

Prezentarea materialului

Art. 250. - Dupa punerea in miscare a actiunii penale, daca au fost efectuate toate actele de urmarire necesare, organul de cercetare penala cheama pe inculpat in fata sa si:

a) ii pune in vedere ca are dreptul de a lua cunostinta de materialul de urmarire penala, aratandu-i si incadrarea juridica a faptei savarsite;

b) ii asigura posibilitatea de a lua de indata cunostinta de material. Daca inculpatul nu poate sa citeasca, organul de cercetare penala ii citeste materialul;

c) il intreaba, dupa ce a luat cunostinta de materialul de urmarire penala, daca are de formulat cereri noi sau daca voieste sa faca declaratii suplimentare.

Procesul-verbal de prezentare a materialului

Art. 251. - Despre aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute in art. 250 organul de cercetare penala intocmeste proces-verbal, in care consemneaza si declaratiile, cererile si raspunsurile inculpatului.

Cereri noi formulate de inculpat

Art. 252. - Daca inculpatul a formulat cereri noi in legatura cu urmarirea penala, organul de cercetare penala le examineaza de indata si dispune prin ordonanta admiterea sau respingerea lor.

Organul de cercetare dispune prin aceeasi ordonanta completarea cercetarii penale, atunci cand din declaratiile suplimentare sau din raspunsurile inculpatului rezulta necesitatea completarii.

Prezentarea din nou a materialului de urmarire penala

Art. 253. - Organul de cercetare penala este obligat sa procedeze din nou la prezentarea materialului, daca a efectuat noi acte de cercetare penala, sau daca constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei.

Cazuri de neprezentare a materialului

Art. 254. - Cand prezentarea materialului nu a fost posibila din cauza ca inculpatul este disparut, s-a sustras de la chemarea inaintea organului de cercetare penala sau nu locuieste in tara, in referatul care se intocmeste potrivit art. 259 se arata imprejurarile concrete din care rezulta cauza impiedicarii.

Daca pana la inaintarea dosarului la procuror inculpatul se prezinta, este prins ori adus, se procedeaza la prezentarea materialului de urmarire penala.


Sectiunea VII
Terminarea urmaririi penale


1. Urmarire fara punerea in miscare a actiunii penale

 

Ascultarea invinuitului inainte de terminarea cercetarii

Art. 255. - In cauzele in care nu a fost pusa in miscare actiunea penala, organul de cercetare, dupa efectuarea actelor de cercetare penala potrivit art. 232, daca exista invinuit in cauza si constata ca impotriva acestuia sunt suficiente probe, procedeaza la o noua ascultare a invinuitului, aducandu-i la cunostinta invinuirea si intrebandu-l daca are noi mijloace de aparare.

Daca invinuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost gasita temeinica ori daca cercetarea a fost completata potrivit propunerilor facute, cercetarea se considera terminata.

Inaintarea dosarului privind pe invinuit

Art. 256. - De indata ce cercetarea penala este terminata, organul de cercetare inainteaza dosarul procurorului cu un referat, in care consemneaza rezultatul cercetarii, spre a se decide potrivit art. 262.

Referatul va cuprinde in mod corespunzator mentiunile prevazute in art. 259-260.

Prezentarea materialului de catre procuror

Art. 257. - Procurorul primind dosarul, daca socoteste necesar, cheama pe invinuit si ii prezinta materialul de urmarire penala potrivit dispozitiilor art. 250 si urm., care se aplica in mod corespunzator.


2. Urmarire cu actiunea penala pusa in miscare

 

Inaintarea dosarului privind pe inculpat

Art. 258. - In cauzele in care actiunea penala a fost pusa in miscare, dupa completarea cercetarii si dupa indeplinirea, daca este cazul, a dispozitiilor privitoare la prezentarea materialului de urmarire penala, cercetarea penala se considera terminata. Organul de cercetare penala inainteaza de indata procurorului dosarul cauzei insotit de un referat.

Cuprinsul referatului intocmit de organul de cercetare penala

Art. 259. - Referatul intocmit de organul de cercetare penala trebuie sa se limiteze la fapta care a format obiectul punerii in miscare a actiunii penale, la persoana inculpatului si la ultima incadrare juridica data faptei.

Referatul trebuie sa cuprinda fapta retinuta in sarcina inculpatului, probele administrate si incadrarea juridica.

Cand urmarirea penala priveste mai multe fapte sau mai multi inculpati, referatul trebuie sa cuprinda mentiunile aratate in alineatul precedent cu privire la toate faptele si la toti inculpatii si, daca este cazul, trebuie sa se arate pentru care fapte ori faptuitori s-a incetat urmarirea, s-a dispus scoaterea de sub urmarire ori s-a suspendat urmarirea penala.

Date suplimentare

Art. 260. - Referatul trebuie sa cuprinda date suplimentare privitoare la:

a) mijloacele materiale de proba si masurile luate referitor la ele in cursul cercetarii penale, precum si locul unde se afla;

b) *) masurile asiguratorii privind reparatiile civile sau executarea pedepsei amenzii, luate in cursul cercetarii penale;

c) cheltuielile judiciare.


*) Lit. b) de la art. 260 este reprodusa astfel cum a fost modificata potrivit art. III din Legea nr. 141/1996.


CAPITOLUL V
TRIMITEREA IN JUDECATA

 

Verificarea lucrarilor urmaririi penale

Art. 261. - Procurorul este obligat ca in termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penala potrivit art. 256 sau 258 sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora.

Procurorul procedeaza la prezentarea materialului de urmarire penala in situatiile prevazute in art. 254 alin. 1, daca inculpatul se prezinta, este prins sau adus dupa inaintarea dosarului la parchet.

Rezolvarea cauzelor in care sunt arestati se face de urgenta si cu precadere.

Rezolvarea cauzelor

Art. 262. - Daca procurorul constata ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, ca urmarirea penala este completa, existand probele necesare si legal administrate, procedeaza, dupa caz, astfel:

1. cand din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de invinuit sau de inculpat si ca acesta raspunde penal:

a) daca actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale, da rechizitoriu prin care pune in miscare actiunea penala si dispune trimiterea in judecata;

b) daca actiunea penala a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale, da rechizitoriu prin care dispune trimiterea in judecata;

2. da ordonanta prin care:

a) claseaza, scoate de sub urmarire sau inceteaza urmarirea penala potrivit dispozitiilor art. 11.

Daca procurorul dispune scoaterea de sub urmarire in temeiul art. 10 lit. b1), face aplicarea art. 181 alin. 3 din Codul penal;*)

b) suspenda urmarirea penala, atunci cand constata existenta unei cauze de suspendare a urmaririi.


*) Alineatul de la lit. a) pct. 2 al art. 262 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973, iar alin. 2, introdus prin aceeasi lege, a fost abrogat prin Legea nr. 141/1996.

Cuprinsul rechizitoriului

Art. 263. - Rechizitoriul trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pentru care s-a efectuat urmarirea penala si trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute in art. 203, datele privitoare la persoana inculpatului, fapta retinuta in sarcina sa, incadrarea juridica, probele pe care se intemeiaza invinuirea, masura preventiva luata si durata acesteia, precum si dispozitia de trimitere in judecata.

In rechizitoriu se arata de asemenea numele si prenumele persoanelor care trebuie citate in instanta, cu indicarea calitatii lor in proces si locul unde urmeaza a fi citate. In cazul cand urmarirea penala este efectuata de procuror, rechizitoriul trebuie sa cuprinda si datele suplimentare prevazute in art. 260.

Procurorul intocmeste un singur rechizitoriu chiar daca lucrarile urmaririi penale privesc mai multe fapte sau mai multi invinuiti sau inculpati si chiar daca se dau acestora rezolvari diferite, potrivit art. 262.

Actul de sesizare a instantei

Art. 264.**) - Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instantei de judecata.

Rechizitoriul dat de procurorul de la un parchet ierarhic inferior celui corespunzator instantei competente sa judece cauza in fond este supus confirmarii procurorului de la parchetul corespunzator acestei instante.

Sesizarea instantei de judecata se face de catre procurorul care a dat sau, dupa caz, a confirmat rechizitoriul potrivit alineatului precedent.

In termen de 24 de ore de la darea sau, dupa caz, confirmarea rechizitoriului, procurorul inainteaza instantei competente dosarul impreuna cu numarul necesar de copii de pe rechizitoriu, pentru a fi comunicat inculpatilor aflati in stare de detinere.


** Art. 264 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 7/1973.

Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmarire

Art. 265. - Cand procurorul constata ca urmarirea penala nu este completa, sau ca nu au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, restituie cauza organului care a efectuat urmarirea penala, sau potrivit dispozitiilor art. 217 trimite cauza la alt organ de urmarire, in vederea completarii sau refacerii urmaririi penale.

Cand completarea sau refacerea urmaririi penale este necesara numai cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti sau inculpati, iar disjungerea nu este posibila, procurorul dispune restituirea sau trimiterea intregii cauze.

Cuprinsul ordonantei de restituire

Art. 266. - Ordonanta de restituire sau de trimitere cuprinde, pe langa mentiunile aratate in art. 203, indicarea actelor de cercetare penala ce trebuie efectuate ori refacute, a faptelor sau imprejurarilor ce urmeaza a fi constatate si a mijloacelor de proba ce urmeaza a fi folosite.

Dispozitiile privitoare la masurile preventive, de siguranta sau asiguratorii

Art. 267. - In toate cazurile, procurorul este obligat sa dispuna asupra mentinerii sau revocarii masurilor preventive, de siguranta ori asiguratorii, luate in cursul urmaririi penale sau, daca este cazul, sa ia asemenea masuri.

Trimiterea la organul competent

Art. 268.*) - Cand procurorul constata ca pentru vreuna din infractiunile sau infractorii aratati in art. 207, 208 si 209 alin. 3 si 4 urmarirea penala s-a facut de un alt organ decat cel prevazut in textele mentionate, ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent.

 In cazul prevazut in alineatul precedent raman valabile masurile asiguratorii luate, actele sau masurile procesuale confirmate sau incuviintate de procuror, precum si actele procesuale care nu pot fi refacute.


* Alin. 1 al art. 268 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

Obligatiile organelor competente

Art. 269. - Organul de cercetare penala sesizat prin trimiterea cauzei potrivit art. 268 procedeaza la ascultarea invinuitului sau inculpatului si, tinand seama de dispozitiile art. 268 alin. 2, dispune in ce masura trebuie refacute celelalte acte procesuale si ce anume acte mai trebuie efectuate in completarea cercetarii penale.


CAPITOLUL VI
RELUAREA URMARIRII PENALE

 

Cazurile de reluare

Art. 270. - Urmarirea penala este reluata in caz de:

a) incetare a cauzei de suspendare;

b) restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea refacerii sau completarii urmaririi, ori ca urmare a extinderii actiunii penale sau a procesului penal;

c) redeschidere a urmaririi penale. Reluarea urmaririi penale nu poate avea loc daca se constata ca intre timp a intervenit vreunul din cazurile prevazute in art. 10.

Reluarea dupa suspendare

Art. 271. - Reluarea urmaririi penale dupa suspendare are loc cand se constata ca a incetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penala care constata ca a incetat cauza de suspendare inainteaza dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluarii. Reluarea se dispune prin ordonanta.

Reluarea in caz de restituire

Art. 272. - Cand instanta de judecata a dispus restituirea cauzei in vederea refacerii sau completarii urmaririi penale, ori in caz de extindere a actiunii penale sau a procesului penal, urmarirea se reia pe baza hotararii prin care instanta a dispus restituirea.

Reluarea in caz de redeschidere a urmaririi

Art. 273.*) - Redeschiderea urmaririi penale in cazul in care s-a dispus incetarea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire are loc daca ulterior se constata ca nu a existat in fapt cazul care a determinat luarea acestor masuri sau ca a disparut imprejurarea pe care se intemeia incetarea sau scoaterea de sub urmarire. Redeschiderea urmaririi penale se dispune de procuror prin ordonanta.


*) Alin. 2 al art. 273 a fost abrogat prin Legea nr. 45/1993, alin. 3 devenind alin. 2.
            Art. 274.**) - Durata arestarii inculpatului dupa reluare In cazurile de reluare a urmaririi penale prevazute in art. 270 lit. a) si c), termenul de 30 de zile privitor la masura arestarii inculpatului curge de la data luarii acestei masuri, iar in cazul cand dosarul se restituie de catre instanta si inculpatul este arestat, termenul curge de la data primirii dosarului de catre procuror. Durata arestarii inculpatului poate fi prelungita potrivit art. 155, 159 si 160.


** Alin. 1 al art. 274 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996, iar alin. 2 prin Legea nr. 45/1993.


CAPITOLUL VII
PLANGEREA IMPOTRIVA MASURILOR SI ACTELOR DE URMARIRE PENALA

 

Dreptul de a face plangere

Art. 275. - Orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime.

Se poate face plangere, in conditiile prevazute in alineatul precedent, si impotriva rezolutiei date potrivit art. 228 alin. 6.*)

Plangerea se adreseaza procurorului care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala si se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penala.

Introducerea plangerii nu suspenda aducerea la indeplinire a masurii sau a actului care formeaza obiectul plangerii.


*) Alin. 2 al art. 275 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973.

Obligatia de inaintare a plangerii

Art. 276. - Cand plangerea a fost depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat ca in termen de 48 de ore de la primirea ei sa o inainteze procurorului impreuna cu explicatiile sale, atunci cand acestea sunt necesare.

Termenul de rezolvare

Art. 277. - Procurorul este obligat sa rezolve plangerea in termen de cel mult 20 de zile de la primire si sa comunice de indata persoanei care a facut plangerea modul in care a fost rezolvata.

Plangerea contra actelor procurorului

Art. 278. - Plangerea impotriva masurilor luate sau actelor efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de prim-procurorul parchetului. In cazul cand masurile si actele sunt ale prim-procurorului ori luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de catre acesta, plangerea se rezolva de procurorul ierarhic superior. Dispozitiile art. 275-277 se aplica in mod corespunzator.


CAPITOLUL VIII
PROCEDURA PLANGERII PREALABILE

 

Organele carora li se adreseaza plangerea

Art. 279. - Punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara astfel de plangere.

Plangerea prealabila se adreseaza:

a) *) instantei de judecata, in cazul infractiunilor prevazute de Codul penal in art. 180, 184 alin. 1, 193, 205, 206, 210, 213 si 220, daca faptuitorul este cunoscut. Cand faptuitorul este necunoscut, persoana vatamata se poate adresa organului de cercetare penala pentru identificarea lui.

Aceste prevederi se aplica si in cazul infractiunilor prevazute in art. 193, 205 si 206 din Codul penal, savarsite prin presa sau orice mijloace de comunicare in masa;**)

b) organului de cercetare penala sau procurorului, in cazul altor infractiuni decat cele aratate la lit. a);

c) **) organului competent sa efectueze urmarirea penala, cand plangerea prealabila este indreptata contra unui judecator, procuror, notar public, militar, judecator si controlor financiar de la camera de conturi judeteana sau contra uneia din persoanele aratate in art. 29 pct. 1.


*) Lit. a) din alin. 2 al art. 279 este reprodusa astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 104/1992. **) Alineatul de la lit. a) din art. 279 a fost introdus prin Legea nr. 45/1993, iar lit. c) este reprodusa astfel cum a fost modificata prin aceeasi lege.

Procedura in cazul infractiunilor flagrante

Art. 280. - In caz de infractiune flagranta, organul de urmarire penala este obligat sa constate savarsirea acesteia, chiar in lipsa plangerii prealabile.

Daca infractiunea savarsita este dintre cele aratate in art. 279 alin. 2 lit. a), constatarile facute vor fi trimise, la cerere, instantei sesizate prin plangere.***)

Cand infractiunea savarsita este dintre cele aratate in art. 279 lit. b) si c), organul de urmarire penala cheama persoana vatamata si daca aceasta declara ca face plangere prealabila, dupa caz, continua urmarirea penala sau trimite cauza organului competent.


***) Alin. 2 al art. 280 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.

Procedura in caz de conexitate sau de indivizibilitate

Art. 281. - In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre infractiunile aratate in art. 279 lit. a)-c), daca disjungerea nu este posibila, se aplica procedura prevazuta in art. 35.

Aceeasi procedura se aplica si in cazul cand conexitatea sau indivizibilitatea priveste o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care nu se cere plangere prealabila daca disjungerea nu este posibila.

Art. 282.*) - Abrogat

Continutul plangerii

Art. 283. - Plangerea trebuie sa cuprinda descrierea faptei, indicarea autorului, aratarea mijloacelor de proba, indicarea adresei partilor si a martorilor, precizarea daca persoana vatamata se constituie parte civila si, atunci cand este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente.

Termenul de introducere a plangerii

Art. 284.*) - In cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila, aceasta trebuie sa fie introdusa in termen de 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul. Cand persoana vatamata este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data cand persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul.


*) Art. 282 si alin. 3, 4 si 5 ale art. 284 au fost abrogate prin Legea nr. 104/1992.

Lipsa nejustificata a partii vatamate

Art. 2841.*) - In cazul infractiunilor aratate in art. 279 alin. 2 lit. a), lipsa nejustificata a partii vatamate la doua termene consecutive in fata primei instante este considerata drept retragere a plangerii prealabile.


*) Art. 2841 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973.

Plangerea gresit indreptata

Art. 285.**) - Plangerea prealabila gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata se trimite organului competent. In aceste cazuri plangerea se considera valabila, daca a fost introdusa in termen la organul necompetent.

Schimbarea incadrarii faptei

Art. 286. - Daca intr-o cauza in care s-au facut acte de cercetare penala se considera ulterior ca fapta urmeaza a primi o incadrare juridica pentru care este necesara plangerea prealabila, organul de cercetare penala cheama partea vatamata si o intreaba daca intelege sa faca plangere. In caz afirmativ, organul de cercetare penala, dupa caz, continua cercetarea sau trimite dosarul instantei competente. In caz contrar, transmite actele procurorului in vederea incetarii urmaririi penale.**)

Cand schimbarea incadrarii juridice se face in fata instantei, aceasta cheama persoana vatamata si o intreaba daca intelege sa faca plangere pentru infractiunea respectiva si, dupa caz, continua sau inceteaza procesul penal.


**) Art. 285 si alin. 1 al art. 286 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 104/1992.

 
TITLUL II
JUDECATA
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

 

Indatoririle instantei de judecata

Art. 287. - Instanta de judecata isi exercita atributiile in mod activ, in vederea aflarii adevarului si a realizarii rolului educativ al judecatii.

Instanta isi formeaza convingerea pe baza probelor administrate in cauza.*)

Locul unde se desfasoara judecata

Art. 288. - Judecata se desfasoara la sediul instantei. Pentru motive temeinice, instanta poate dispune ca judecata sa se desfasoare in alt loc.

Oralitatea, nemijlocirea si contradictorialitatea

Art. 289. - Judecata cauzei se face in fata instantei constituita potrivit legii si se desfasoara in sedinta, oral, nemijlocit si in contradictoriu.

Publicitatea sedintei de judecata

Art. 290. - Sedinta de judecata este publica. Minorii sub 16 ani nu pot asista la sedinta de judecata.

Daca judecarea in sedinta publica ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnitatii sau vietii intime a unei persoane, instanta, la cererea procurorului, a partilor ori din oficiu, poate declara sedinta secreta pentru tot cursul sau pentru o anumita parte a judecarii cauzei.*)

Declararea sedintei secrete se face in sedinta publica, dupa ascultarea partilor prezente si a procurorului cand participa la judecata.

In timpul cat sedinta este secreta, nu sunt admisi in sala de sedinta decat partile, reprezentantii acestora, aparatorii si celelalte persoane chemate de instanta in interesul cauzei.


*) Alin. 2 al art. 287 si alin. 2 al art. 290 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 45/1993.

Citarea partilor la judecata

Art. 291. - Judecata poate avea loc numai daca partile sunt legal citate si procedura este indeplinita.

Neprezentarea partilor citate nu impiedica judecarea cauzei. Cand instanta considera ca este necesara prezenta uneia dintre partile lipsa, poate lua masuri pentru prezentarea acesteia, amanand in acest scop judecata.

Partea prezenta la un termen nu mai este citata pentru termenele ulterioare, chiar daca ar lipsi la vreunul dintre aceste termene.

Cand judecata se amana, martorii, expertii si interpretii prezenti iau in cunostinta noul termen de judecata.

La cererea persoanelor care iau termenul in cunostinta, instanta le inmaneaza citatii, spre a le servi drept justificare la locul de munca, in vederea prezentarii la noul termen. Cand judecata ramane in continuare, partile si celelalte persoane care participa la proces nu se mai citeaza.

Militarii sunt citati, la fiecare termen.

Detinutii sunt citati, de asemenea, la fiecare termen.

Compunerea instantei

Art. 292. - Instanta judeca in complet de judecata, a carui compunere este cea prevazuta de lege.

Completul de judecata trebuie sa ramana acelasi in tot cursul judecarii cauzei. Cand aceasta nu este posibil, completul se poate schimba pana la inceperea dezbaterilor.

Dupa inceperea dezbaterilor orice schimbare intervenita in compunerea completului atrage reluarea de la inceput a dezbaterilor.

Judecata de urgenta in cauzele cu detinuti

Art. 293. - Judecata in cauzele in care sunt inculpati arestati preventiv se face de urgenta si cu precadere. Judecata se face cu precadere si atunci cand unii dintre inculpati sunt detinuti in alta cauza. Cand instanta gaseste necesar si aceasta este posibil, face in cauza aplicatia dispozitiilor cu privire la disjungere.

Asigurarea apararii

Art. 294. - In cauzele in care desemnarea unui aparator din oficiu este obligatorie, presedintele instantei, o data cu fixarea termenului de judecata, ia masuri pentru desemnarea aparatorului.

Inculpatul, celelalte parti si aparatorii au dreptul sa ia cunostinta de dosar in tot cursul judecatii.

Cand inculpatul se afla in stare de detinere, presedintele instantei ia masuri ca acesta sa-si poata exercita dreptul prevazut in alineatul precedent si sa poata lua contact cu aparatorul sau.

Alte masuri pregatitoare

Art. 295. - Presedintele completului de judecata are indatorirea sa ia din timp toate masurile necesare, pentru ca la termenul de judecata fixat judecarea cauzei sa nu sufere amanare.

De asemenea, se ingrijeste ca lista cauzelor fixate pentru judecata sa fie intocmita si afisata la instanta, spre vedere, cu 24 de ore inaintea termenului de judecata.

La intocmirea listei se tine seama de data intrarii cauzelor la instanta, dandu-se intaietate cauzelor in care sunt detinuti si celor cu privire la care legea prevede ca judecata se face de urgenta.

Atributiile presedintelui completului

Art. 296. - Presedintele conduce sedinta, indeplinind toate indatoririle pe care le are de la lege si decide asupra cererilor formulate de parti, daca rezolvarea acestora nu este data in caderea completului.

In cursul judecatii, intrebarile se pun prin mijlocirea presedintelui. Acesta poate incuviinta ca intrebarile sa fie adresate direct.

Stingerea cauzei si apelul celor citati

Art. 297. - Presedintele anunta, potrivit ordinii de pe lista de sedinta, cauza a carei judecare este la rand, dispunand facerea apelului partilor si al celorlalte persoane citate, si constata care din ele s-au prezentat.

Partile se pot prezenta si participa la judecata chiar daca nu au fost citate sau nu au primit citatia, presedintele avand indatorirea sa stabileasca identitatea acestora.

Asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei

Art. 298. - Presedintele vegheaza asupra mentinerii ordinii si solemnitatii sedintei, putand lua masurile necesare in acest scop.

Presedintele poate limita accesul publicului la sedinta de judecata, tinand seama de marimea salii de sedinta.

Partile si persoanele care asista la sedinta de judecata sunt obligate sa pastreze disciplina sedintei.

Cand o parte sau oricare alta persoana tulbura sedinta sau nesocoteste masurile luate, presedintele ii atrage atentia sa respecte disciplina, iar in caz de repetare ori de abateri grave, dispune indepartarea ei din sala.

Partea indepartata este chemata in sala inainte de inceperea dezbaterilor. Presedintele ii aduce la cunostinta actele esentiale efectuate in lipsa si ii citeste declaratiile celor ascultati.

Constatarea infractiunilor de audienta

Art. 299. - Daca in cursul sedintei se savarseste o fapta prevazuta de legea penala, presedintele constata acea fapta si identifica pe faptuitor. Procesul-verbal intocmit se trimite procurorului.

Instanta, daca este cazul, poate dispune arestarea preventiva a invinuitului, iar presedintele emite un mandat de arestare a acestuia. Despre luarea acestei masuri se face mentiune in incheierea de sedinta. Cel invinuit este trimis de indata procurorului impreuna cu procesul-verbal si cu mandatul de arestare.

Verificarea sesizarii instantei si a arestarii inculpatului

Art. 300. - Instanta este datoare sa verifice din oficiu, la prima infatisare, regularitatea actului de sesizare.

In cazul cand se constata ca sesizarea nu este facuta potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi inlaturata de indata si nici prin acordarea unui termen in acest scop, dosarul se restituie organului care a intocmit actul de sesizare, in vederea refacerii acestuia.

In cauzele in care inculpatul este arestat, instanta legal sesizata este, de asemenea, datoare sa verifice din oficiu, la prima infatisare, regularitatea luarii si mentinerii acestei masuri.

Drepturile procurorului si ale partilor in instanta

Art. 301. - In cursul judecatii, procurorul si oricare dintre parti pot formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii.

Partea vatamata poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii cu privire la latura penala a cauzei. In caz de concurs de infractiuni sau de conexitate, dreptul partii vatamate se limiteaza la fapta care i-a cauzat vatamarea.

Partea civila poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii in masura in care acestea au legatura cu pretentiile sale civile.

Rezolvarea chestiunilor incidente

Art. 302. - Instanta este obligata sa puna in discutie cererile si exceptiile aratate in art. 301 sau exceptiile ridicate din oficiu si sa se pronunte asupra lor prin incheiere motivata. Instanta se pronunta prin incheiere motivata si asupra tuturor masurilor luate in cursul judecatii.

Suspendarea judecatii

Art. 303. - Cand se constata pe baza unei expertize medicale ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata, instanta dispune prin incheiere suspendarea procesului penal pana cand starea sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata.

Daca sunt mai multi inculpati, iar temeiul suspendarii priveste numai pe unul dintre ei si disjungerea nu este posibila, se dispune suspendarea intregii cauze.

Incheierea data in prima instanta prin care s-a dispus suspendarea cauzei poate fi atacata separat cu recurs. Recursul nu suspenda executarea.

Procesul penal se reia din oficiu de indata ce inculpatul poate participa la judecata.

Instanta este obligata sa se informeze periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea procesului penal.

Note privind desfasurarea procesului

Art. 304. - In cursul sedintei de judecata grefierul ia note cu privire la desfasurarea procesului. Procurorul si partile pot cere citirea notelor si vizarea lor de catre presedinte.

Incheierea de sedinta

Art. 305. - Desfasurarea procesului in sedinta de judecata se consemneaza intr-o incheiere care cuprinde:

a) ziua, luna, anul si denumirea instantei;

b) mentiunea daca sedinta a fost sau nu publica;

c) numele si prenumele judecatorilor, procurorului si grefierului;

d) numele si prenumele partilor, aparatorilor si ale celorlalte persoane care participa in proces si care au fost prezente la judecata, precum si ale celor care au lipsit, cu aratarea calitatii lor procesuale si cu mentiunea privitoare la indeplinirea procedurii;

e) enuntarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis in judecata si textele de lege in care a fost incadrata fapta;

f) inscrisurile care s-au citit in sedinta;

g) cererile de orice natura formulate de procuror, de parti si de ceilalti participanti la proces;

h) concluziile procurorului si ale partilor;

i) masurile luate in cursul sedintei.

Incheierea se intocmeste de grefier in 24 de ore de la terminarea sedintei si se semneaza de presedintele completului de judecata si de grefier.

Cand hotararea se pronunta in ziua in care a avut loc judecata, nu se intocmeste o incheiere separata.

Solutionarea cauzei

Art. 306. - Deliberarea si pronuntarea hotararii se fac de indata dupa incheierea dezbaterilor. Pentru motive temeinice, deliberarea si pronuntarea pot fi amanate cel mult 15 zile.

Deliberarea

Art. 307. - La deliberare iau parte numai membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea.

Completul de judecata delibereaza in secret.

Luarea hotararii

Art. 308. - Hotararea trebuie sa fie rezultatul acordului membrilor completului de judecata asupra solutiilor date chestiunilor supuse deliberarii.

Cand unanimitatea nu poate fi intrunita, hotararea se ia cu majoritate.

Daca din deliberare rezulta mai mult decat doua pareri, judecatorul care opineaza pentru solutia cea mai severa trebuie sa se alature celei mai apropiate de parerea sa.

Motivarea opiniei separate este obligatorie.

Daca completul de judecata este format din doi judecatori si unanimitatea nu poate fi intrunita, judecarea cauzei se reia in complet de divergenta.

 Minuta

Art. 309. - Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta, care trebuie sa aiba continutul prevazut pentru dispozitivul hotararii. Minuta se semneaza de membrii completului de judecata.

Pronuntarea hotararii

Art. 310. - Hotararea se pronunta in sedinta publica de catre presedintele completului de judecata asistat de grefier.

La pronuntarea hotararii partile nu se citeaza. Hotararea se redacteaza in cel mult 20 de zile de la pronuntare.

Felul hotararilor

Art. 311. - Hotararea prin care cauza este solutionata de prima instanta de judecata sau prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza se numeste sentinta.

Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului, recursului, recursului in anulare, recursului in interesul legii, precum si hotararea pronuntata de instanta de recurs in rejudecarea cauzei se numeste decizie.*)

Toate celelalte hotarari date de instante in cursul judecatii se numesc incheieri.

Redactarea si semnarea hotararii

Art. 312. - Sentinta sau decizia se redacteaza de unul din judecatorii care au participat la solutionarea cauzei si se semneaza de toti membrii completului si de grefier.

In caz de impiedicare a vreunuia dintre membrii completului de judecata de a semna, hotararea se semneaza in locul acestuia de presedintele completului. Daca si presedintele completului este impiedicat a semna, hotararea se semneaza de presedintele instantei. Cand impiedicarea priveste pe grefier, hotararea se semneaza de grefierul sef. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea.


*) Alin. 2 al art. 311 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.


CAPITOLUL II
JUDECATA IN PRIMA INSTANTA
Sectiunea I
Desfasurarea judecarii cauzelor

 

Masuri premergatoare

Art. 313. - Presedintele instantei, primind dosarul cauzei, fixeaza de indata termen de judecata si da dispozitie pentru citarea persoanelor care trebuie sa fie chemate la judecata.

Citatia trebuie sa fie inmanata inculpatului cu cel putin 3 zile inaintea termenului fixat. O data cu citatia, inculpatului aflat in stare de detinere i se comunica si copia actului de sesizare a instantei.

Prezenta inculpatului la judecata

Art. 314. - Judecata nu poate avea loc decat in prezenta inculpatului, cand acesta se afla in stare de detinere.

Aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie.

Art. 315. - Participarea procurorului Procurorul este obligat sa participe la sedintele de judecata ale judecatoriilor, in cauzele in care instanta de judecata a fost sesizata prin rechizitoriu, in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii de 2 ani sau mai mare, in cauzele in care vreunul din inculpati se afla in stare de detentie sau este minor, precum si in cazul in care se dispune inlocuirea pedepsei amenzii cu cea a inchisorii. La sedintele de judecata privind alte infractiuni, procurorul participa cand considera necesar.*) In sedintele de judecata ale celorlalte instante, participarea procurorului este obligatorie in toate cazurile.


* Alin. 1 al art. 315 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

Rolul procurorului

Art. 316. - In desfasurarea cercetarii judecatoresti si a dezbaterilor, procurorul exercita rolul sau activ in vederea aflarii adevarului si a respectarii ispozitiilor legale. Procurorul este liber sa prezinte concluziile pe care le considera intemeiate, potrivit legii, tinand seama de probele administrate.*)

Cererile si concluziile procurorului trebuie sa fie motivate.

Cand cercetarea judecatoreasca nu confirma invinuirea sau cand a intervenit vreuna din cauzele de incetare a procesului penal prevazute in art. 10 lit. f)-h) si j), procurorul pune, dupa caz, concluzii de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal.

Obiectul judecatii

Art. 317. - Judecata se margineste la fapta si la persoana aratate in actul de sesizare a instantei, iar in caz de extindere a procesului penal, si la fapta si persoana la care se refera extinderea.

Verificari privitoare la inculpat

Art. 318. - La termenul de judecata, dupa strigarea cauzei si apelul partilor, presedintele verifica identitatea inculpatului. In cazul cand inculpatul se afla in stare de detinere, presedintele se incredinteaza daca a primit in termenul prevazut in art. 313 alin. 2 copia actului de sesizare a instantei. Cand actul nu a fost comunicat, daca inculpatul cere, judecata se amana, iar presedintele ii inmaneaza copie de pe actul de sesizare a instantei, facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea de sedinta.

De asemenea, judecata se amana la cererea inculpatului, cand comunicarea s-a facut cu mai putin de 3 zile inaintea termenului de judecata.


*) Alin. 1 al art. 316 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

Masuri premergatoare privind martorii, expertii si interpretii

Art. 319. - Dupa apelul martorilor, expertilor si interpretilor, presedintele cere martorilor prezenti sa paraseasca sala de sedinta si le pune in vedere sa nu se indeparteze fara incuviintarea sa.

Expertii raman in sala de sedinta, afara de cazul in care instanta dispune altfel.

Martorii, expertii si interpretii prezenti pot fi ascultati, chiar daca nu au fost citati sau nu au primit citatie, insa numai dupa ce s-a stabilit identitatea acestora.

Lamuriri, exceptii si cereri

Art. 320. - Presedintele explica persoanei vatamate ca se poate constitui parte civila sau ca poate participa ca parte vatamata in proces.

Presedintele intreaba pe procuror si pe parti daca au de formulat exceptii, cereri sau propun efectuarea de probe noi.

In cazul cand se propun noi probe, trebuie sa se arate faptele si imprejurarile ce urmeaza a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se afla aceste mijloace, iar in ce priveste martorii si expertii, identitatea si adresa acestora.

Procurorul si partile pot cere administrarea de probe noi si in cursul cercetarii judecatoresti.

Ordinea cercetarii judecatoresti

Art. 321. - Instanta incepe efectuarea cercetarii judecatoresti, cand cauza se afla in stare de judecata.

Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecatoreasca este cea prevazuta in dispozitiile cuprinse in prezenta sectiune.

Instanta poate dispune unele schimbari ale ordinii, cand aceasta este necesar pentru buna

desfasurare a cercetarii judecatoresti. Cand inculpatul este prezent, schimbarea ordinii nu poate fi dispusa decat dupa ascultarea acestuia.

Inceperea cercetarii judecatoresti

Art. 322. - Presedintele dispune ca grefierul sa dea citire actului de sesizare a instantei, dupa care explica inculpatului in ce consta invinuirea ce i se aduce. Totodata lamureste pe inculpat cu privire la dreptul pe care il are de a pune intrebari coinculpatilor, celorlalte parti, martorilor, expertilor, precum si de a da explicatii in tot cursul cercetarii judecatoresti, cand socoteste ca este necesar.

Ascultarea inculpatului

Art. 323. - Instanta procedeaza apoi la ascultarea inculpatului.

Inculpatul este lasat sa arate tot ce stie despre fapta pentru care a fost trimis in judecata, apoi i se pot pune intrebari de catre presedinte si ceilalti membri ai completului, precum si de catre procuror, de partea vatamata, de partea civila, de partea responsabila civilmente, de ceilalti inculpati si de aparatorul inculpatului a carui ascultare se face.

Instanta respinge intrebarile care nu sunt necesare in cauza.

Inculpatul poate fi reascultat ori de cate ori este necesar.

Ascultarea coinculpatilor

Art. 324. - Daca sunt mai multi inculpati, ascultarea fiecaruia dintre ei se face in prezenta celorlalti inculpati.

Cand interesul aflarii adevarului cere, instanta poate dispune ascultarea vreunuia dintre inculpati, fara ca ceilalti sa fie de fata.

Declaratiile luate separat sunt citite in mod obligatoriu celorlalti inculpati, dupa ascultarea lor.

Inculpatul poate fi din nou ascultat in prezenta celorlalti inculpati sau a unora dintre ei.

Citirea declaratiilor anterioare ale inculpatului

Art. 325. - Cand inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari sau cand exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date anterior, presedintele cere acestuia explicatii, putand da citire, in intregime sau in parte, declaratiilor anterioare.

Cand inculpatul refuza sa dea declaratii, instanta dispune citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior.

Ascultarea celorlalte parti

Art. 326. - Dupa ascultarea inculpatului se procedeaza la ascultarea celorlalte parti. Dispozitiile art. 322-324 si 325 alin. 1 se aplica in mod corespunzator si la ascultarea acestora.

Ascultarea martorului, expertului sau interpretului

Art. 327. - Instanta trece apoi la ascultarea martorilor potrivit art. 323 si 325, care se aplica in mod corespunzator. Dupa ce martorului i s-au pus intrebari de instanta si de procuror, el este intrebat de partea care l-a propus si apoi de celelalte parti.

Martorul care poseda un inscris in legatura cu depozitia facuta poate sa-I citeasca in instanta. Procurorul si partile au dreptul sa examineze inscrisul, iar instanta poate dispune retinerea inscrisului la dosar, in original sau in copie.

Daca ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibila, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta in cursul urmaririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei.

Instanta dispune citirea declaratiilor anterioare si atunci cand martorul face declaratii care sunt in contrazicere cu cele date anterior.

Daca unul sau mai multi martori lipsesc, instanta poate dispune motivat fie continuarea judecatii, fie amanarea cauzei. Martorul a carui lipsa nu este justificata poate fi adus silit.

Dispozitiile prevazute in alineatele precedente se aplica in mod corespunzator si in caz de ascultare a expertului sau interpretului.

Masuri privitoare la martori

Art. 328. - Martorii ascultati raman in sala, la dispozitia instantei, pana la terminarea actelor de cercetare judecatoreasca care se efectueaza in sedinta respectiva. Daca instanta gaseste necesar, poate dispune retragerea lor sau a unora dintre ei, din sala de sedinta, in vederea reaudierii ori a confruntarii lor.

Instanta, luand concluziile procurorului si ale partilor, poate incuviinta plecarea martorilor dupa ascultarea lor.

Renuntarea la martori

Art. 329. - Procurorul si partile pot renunta la martorii pe care i-au propus.

Dupa punerea in discutie a renuntarii, instanta poate dispune ca martorii sa nu fie ascultati, daca audierea nu mai este necesara.

Daca in cursul cercetarii judecatoresti administrarea unei probe anterior admise apare inutila, instanta, dupa ce asculta procurorul si partile, poate dispune ca acea proba sa nu mai fie administrata.

 Prezentarea mijloacelor materiale de proba

Art. 330. - Cand in cauza supusa judecatii exista mijloace materiale de proba, instanta, din oficiu sau la cerere, dispune, daca este necesar, aducerea si prezentarea acestora.

Amanarea pentru probe noi

Art. 331. - Daca din cercetarea judecatoreasca rezulta ca pentru lamurirea faptelor sau imprejurarilor cauzei este necesara administrarea unor probe noi si daca nu este cazul sa faca aplicarea art. 333, instanta dispune fie judecarea cauzei in continuare, fie amanarea ei.

Cercetarea penala efectuata de un organ necompetent

Art. 332. - Cand se constata inainte de terminarea cercetarii judecatoresti ca in cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de un alt organ decat cel competent, instanta se desesizeaza si restituie cauza procurorului, care procedeaza potrivit art. 268 alin. 1.

Cauza nu se restituie atunci cand constatarea prevazuta in alineatul precedent are loc dupa inceperea dezbaterilor sau cand instanta in urma cercetarii judecatoresti schimba incadrarea juridica a faptei intr-o alta infractiune pentru care cercetarea penala ar fi revenit altui organ de cercetare.

Impotriva hotararii de desesizare se poate face recurs de catre procuror si de inculpatul arestat in cauza.

Dosarul este trimis procurorului imediat dupa ramanerea definitiva a hotararii la prima instanta sau in cel mult 5 zile de la pronuntarea hotararii de catre instanta de recurs.

Restituirea pentru completarea urmaririi

Art. 333. - In tot cursul judecatii instanta se poate desesiza si restitui dosarul procurorului, cand din administrarea probelor sau din dezbateri rezulta ca urmarirea penala nu este completa si ca in fata instantei nu s-ar putea face completarea acesteia decat cu mare intarziere.

Instanta este obligata sa arate motivele pentru care, potrivit alineatului precedent, a dispus restituirea, indicand totodata faptele si imprejurarile ce urmeaza a fi constatate si prin ce anume mijloace de proba.

Dispozitiile art. 332 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.

Schimbarea incadrarii juridice

Art. 334. - Daca in cursul judecatii se considera ca incadrarea juridica data faptei prin actul de sesizare urmeaza a fi schimbata, instanta este obligata sa puna in discutie noua incadrare si sa atraga atentia inculpatului ca are dreptul sa ceara lasarea cauzei mai la urma sau eventual amanarea judecatii, pentru a-si pregati apararea.

Extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale

Art. 335. - Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale, care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata, instanta, prin incheiere, extinde actiunea penala cu privire si la aceste acte si procedeaza, dupa caz, fie la judecarea infractiunii in intregul ei, fie la restituirea cauzei procurorului potrivit dispozitiilor art. 333, in vederea completarii urmaririi penale.

Daca cu privire la unele din actele care intra in continutul aceleiasi infractiuni s-a pronuntat anterior o hotarare definitiva, instanta reuneste cauza cu aceea in care s-a dat hotararea definitiva, pronuntand o noua hotarare in raport cu toate actele care intra in continutul infractiunii si desfiinteaza hotararea anterioara.

Instanta este obligata, daca retine cauza spre judecata, sa puna in discutie actele cu privire la care s-a dispus extinderea, facand aplicatia in ce priveste incadrarea juridica si a dispozitiilor art. 334.

 In caz de restituire se aplica dispozitiile art. 332 alin. 3 si 4.

Extinderea procesului penal pentru alte fapte

Art. 336. - Cand in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata, procurorul poate cere extinderea procesului penal si in ce priveste aceasta fapta, iar cand instanta gaseste cererea intemeiata, o admite si:

a) daca procurorul declara ca pune in miscare actiunea penala, procedeaza la judecarea cauzei si cu privire la aceasta infractiune;

b) daca procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala, dar cere trimiterea cauzei la procuror in conditiile art. 333, instanta poate reveni asupra extinderii procesului penal sau poate dispune trimiterea la procuror.

Daca procurorul nu participa la judecata si sunt intrunite conditiile prevazute in alin. 1, instanta extinde din oficiu procesul penal si procedeaza fie la judecarea cauzei, fie la trimiterea ei la procuror potrivit alineatului precedent.

Dispozitiile art. 335 alin. 3 sunt aplicabile in mod corespunzator, iar in caz de trimitere la procuror se aplica dispozitiile art. 332 alin. 3 si 4.

Extinderea procesului penal cu privire la alte persoane

Art. 337. - In cursul judecatii, cand se descopera date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului sau date cu privire la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala de catre o alta persoana, dar in legatura cu fapta inculpatului, procurorul poate cere extinderea procesului penal cu privire la acea persoana.

Daca instanta gaseste cererea intemeiata, o admite si procedeaza potrivit dispozitiilor art. 336, care se aplica in mod corespunzator.

Dispozitii privind masurile preventive, de siguranta si asiguratorii

Art. 338. - In cazurile de restituire potrivit art. 332, 333 si 335 si de trimitere a dosarului la procuror in cazurile prevazute in art. 336 si 337, instanta dispune asupra masurilor preventive, asupra masurilor de siguranta prevazute in art. 113 si 114 din Codul penal, asupra masurilor asiguratorii, cu privire la persoanele in privinta carora s-a dispus restituirea cauzei sau trimiterea dosarului la procuror.

Terminarea cercetarii judecatoresti

Art. 339. - Inainte de a declara terminata cercetarea judecatoreasca, presedintele intreaba pe procuror si pe parti daca mai au de dat explicatii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetarii judecatoresti.

Daca nu s-au formulat cereri sau daca cererile formulate au fost respinse, ori daca s-au efectuat completarile cerute, presedintele declara terminata cercetarea judecatoreasca.

Dezbaterile si ordinea in care se da cuvantul

Art. 340. - Dupa terminarea cercetarii judecatoresti se trece la dezbateri, dandu-se cuvantul in urmatoarea ordine: procurorului, partii vatamate, partii civile, partii responsabile civilmente si inculpatului.

Presedintele poate da cuvantul si in replica, respectandu-se aceeasi ordine.

Presedintele are dreptul sa intrerupa pe cei care au cuvantul, daca in sustinerile lor depasesc limitele cauzei ce se judeca.

Pentru motive temeinice dezbaterile pot fi intrerupte. Intreruperea nu poate fi mai mare de 5 zile.

Ultimul cuvant al inculpatului

Art. 341. - Presedintele inainte de a incheia dezbaterile da ultimul cuvant inculpatului personal.

In timpul in care inculpatul are ultimul cuvant, nu i se pot pune intrebari. Daca inculpatul releva fapte sau imprejurari noi, esentiale pentru solutionarea cauzei, instanta dispune reluarea cercetarii judecatoresti.

Concluzii scrise

Art. 342. - Instanta, cand socoteste necesar, poate cere partilor, dupa inchiderea dezbaterilor, sa depuna concluzii scrise. Procurorul si partile pot depune concluzii scrise, chiar daca nu au fost cerute de instanta.


Sectiunea II
Deliberarea si hotararea instantei

 

Obiectul deliberarii

Art. 343. - Completul de judecata delibereaza mai intai asupra chestiunilor de fapt si apoi asupra chestiunilor de drept.

Deliberarea poarta asupra existentei faptei si vinovatiei faptuitorului, asupra stabilirii pedepsei, asupra masurii educative ori masurii de siguranta cand este cazul sa fie luata, precum si asupra computarii retinerii si arestarii preventive.

Completul de judecata delibereaza si asupra repararii pagubei produse prin infractiune, asupra masurilor preventive si asiguratorii, mijloacelor materiale de proba, cheltuielilor judiciare, precum si asupra oricarei alte probleme privind justa solutionare a cauzei.

 Toti membrii completului de judecata au indatorirea sa-si spuna parerea asupra fiecarei chestiuni.

Presedintele isi spune parerea cel din urma.

Reluarea cercetarii judecatoresti sau a dezbaterilor

Art. 344. - Daca in cursul deliberarii instanta gaseste ca o anumita imprejurare trebuie lamurita si ca este necesara reluarea cercetarii judecatoresti, repune cauza pe rol.

Daca lamurirea acelei imprejurari se poate face numai prin reluarea dezbaterilor, instanta o va pune in discutie in aceeasi sedinta, daca este posibil, sau in alta sedinta in continuare.

Rezolvarea actiunii penale

Art. 345. - Instanta hotaraste prin sentinta asupra invinuirii aduse inculpatului, pronuntand, dupa caz, condamnarea, achitarea sau incetarea procesului penal.

Condamnarea se pronunta daca instanta constata ca fapta exista, constituie infractiune si a fost savarsita de inculpat.

Achitarea sau incetarea procesului penal se pronunta potrivit art. 11 pct. 2.

Cand instanta a constatat ca exista cazul prevazut in art. 10 lit. b1), o data cu achitarea face si apicarea art. 181 alin. 3 din Codul penal.*)

Daca instanta a dispus inlocuirea raspunderii penale, o data cu incetarea procesului penal face aplicarea art. 91 din Codul penal.**)


*) Alin. 4 al art. 345 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973.
**) Alin. 5 al art. 345 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.

Rezolvarea actiunii civile

Art. 346. - In caz de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal, instanta se pronunta prin aceeasi sentinta si asupra actiunii civile.

Cand achitarea s-a pronuntat pentru cazul prevazut in art. 10 lit. b1) ori pentru ca instanta a constatat existenta unei cauze care inlatura caracterul penal al faptei, sau pentru ca lipseste vreunul din elementele constitutive ale infractiunii, instanta poate obliga la repararea pagubei potrivit legii civile.**)

Nu pot fi acordate despagubiri civile in cazul cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista, ori nu a fost savarsita de inculpat.

Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila cand pronunta achitarea pentru cazul prevazut in art. 10 lit. b), ori cand pronunta incetarea procesului penal pentru vreunul din cazurile prevazute in art. 10 lit. f) si j). **)


Alin. 2 al art. 346 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 7/1973.

Rezolvarea separata a actiunii civile

Art. 347. - Instanta poate dispune disjungerea actiunii civile si amanarea judecarii acesteia intr-o alta sedinta, in cazul cand rezolvarea pretentiilor civile ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale.

Rezolvarea din oficiu a repararii pagubei

Art. 348. - Instanta, chiar daca nu exista constituire de parte civila, se pronunta asupra repararii pagubei in cazurile prevazute in art. 17, iar in celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totala ori partiala a unui inscris si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii.

Cheltuielile judiciare

Art. 349. - Instanta se pronunta prin hotarare si asupra cheltuielilor judiciare, potrivit dispozitiilor prevazute in art. 189-193.

Masuri cu privire la starea de libertate

Art. 350. - Instanta are indatorirea ca prin hotararea sa sa se pronunte cu privire la revocarea, mentinerea sau luarea masurii arestarii inculpatului, tinand seama de dispozitiile din partea generala, titlul IV, capitolul I.

In caz de achitare sau de incetare a procesului penal, instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv.

De asemenea, instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv, atunci cand pronunta:

a) o pedeapsa cu inchisoare cel mult egala cu durata retinerii si arestarii preventive;

b) *) o pedeapsa cu inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii ori cu suspendarea executarii sub supraveghere sau cu executare la locul de munca;


*) Lit. b) de la alin. 3 al art. 350 este reprodusa astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 141/1996.

c) amenda.

Hotararea pronuntata in cazul alineatelor precedente cu privire la arestarea inculpatului este executorie.

Cand potrivit dispozitiilor prevazute in alin. 1, 2 si 3 inculpatul este pus in libertate, instanta comunica aceasta administratiei locului de detinere.

Inculpatul condamnat de prima instanta si aflat in stare de detinere este liberat de indata ce retinerea si arestarea devin egale cu durata pedepsei pronuntate, desi hotararea nu este definitiva. Liberarea se dispune de administratia locului de detinere. In acest scop i se comunica, indata dupa pronuntarea hotararii, copie de pe dispozitiv sau extras, care va cuprinde mentiunile prevazute in art. 140 alineatul ultim.

Cand in cursul urmaririi penale sau al judecatii, invinuitul sau inculpatul a fost liberat provizoriu pe cautiune, instanta va dispune restituirea sumei depuse drept cautiune, in cazurile prevazute de lege. Dispozitiile art. 1605 alin. 5 se aplica in mod corespunzator.*)


*) Alin. 7 al art. 350 a fost introdus prin Legea nr. 32/1990.

Executarea intr-o inchisoare militara

Art. 351.**) - In cazurile prevazute in art. 62 din Codul penal, instanta militara prin hotararea de condamnare se pronunta si asupra executarii pedepsei inchisorii intr-o inchisoare militara.

Art. 352.***) - Abrogat.


**) Potrivit pct. 14 din art. I al Legii nr. 104/1992, termenul de "unitate militara disciplinara" se inlocuieste cu termenul "inchisoare militara".

***) Art. 352 a fost abrogat prin art. III al Legii nr. 141/1996.
Masuri privind reparatiile civile

Art. 353. - Instanta, in cazul cand admite actiunea civila, examineaza potrivit art. 163 si urmatoarele necesitatea luarii masurilor asiguratorii privind reparatiile civile, daca asemenea masuri nu au fost luate anterior.

Dispozitiile din hotarare privind luarea masurilor asiguratorii sunt executorii.

Cand instanta nu s-a pronuntat asupra actiunii civile potrivit art. 346 alin. ultim, masurile asiguratorii se mentin. Aceste masuri inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii.

Cuprinsul hotararii

Art. 354. - Hotararea prin care instanta penala solutioneaza fondul cauzei trebuie sa contina o parte introductiva, o expunere si dispozitivul.

Continutul partii introductive

Art. 355. - Partea introductiva cuprinde mentiunile prevazute in art. 305.

Cand s-a redactat o incheiere de sedinta, potrivit dispozitiilor din art. 305, partea introductiva se limiteaza numai la urmatoarele mentiuni: denumirea instantei care a judecat cauza, data pronuntarii hotararii, locul unde a fost judecata cauza, precum si numele si prenumele membrilor completului d6 judecata, ale procurorului si ale grefierului, facandu-se mentiune ca celelalte date au fost trecute in incheierea de sedinta.

In hotararile instantelor militare trebuie sa se indice si gradul militar al membrilor completului de judecata si al procurorului. Cand inculpatul este militar, se mentioneaza si gradul acestuia.

Continutul expunerii

Art. 356. - Expunerea trebuie sa cuprinda:

a) datele privind identitatea partilor;

b) descrierea faptei ce face obiectul invinuirii, cu aratarea timpului si locului unde a fost savarsita, precum si incadrarea juridica data acesteia prin actul de sesizare;

c) analiza probelor care au servit ca temei pentru solutionarea laturii penale a cauzei, cat si a celor care au fost inlaturate, motivarea solutiei cu privire la latura civila a cauzei, precum si analiza oricaror elemente de fapt pe care se sprijina solutia data in cauza.

In caz de condamnare, expunerea trebuie sa mai cuprinda fapta sau fiecare fapta retinuta de instanta in sarcina inculpatului, forma si gradul de vinovatie, circumstantele agravante sau atenuante, starea de recidiva, timpul ce se deduce din pedeapsa pronuntata si actele din care rezulta durata acesteia.

Daca instanta retine in sarcina inculpatului numai o parte din faptele ce formeaza obiectul invinuirii, se va arata in hotarare pentru care anume fapte s-a pronuntat condamnarea si pentru care incetarea procesului penal sau achitarea;

d) aratarea temeiurilor de drept care justifica solutiile date in cauza.

Continutul dispozitivului

Art. 357. - Dispozitivul trebuie sa cuprinda datele prevazute in art. 70 privitoare la persoana inculpatului, solutia data de instanta cu privire la infractiune, indicandu-se, in caz de condamnare, denumirea acesteia si textul de lege in care se incadreaza, iar in caz de achitare sau de incetare a procesului penal, cauza pe care se intemeiaza potrivit art. 11, precum si solutia data cu privire la repararea pagubei. Cand instanta face aplicarea art. 867 din Codul penal, dispozitivul va mentiona daca cel condamnat va executa pedeapsa in unitatea unde isi desfasoara activitatea sau la alta unitate. Cand instanta face aplicarea art. 861 din Codul penal, dispozitivul va mentiona masurile de supraveghere, prevazute in art. 863 alin. 1, la care trebuie sa se supuna condamnatul, precum si obligatiile stabilite de instanta potrivit art. 863 alin. 3.*)


*) Alin. 1 al art. 357 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992, iar alin. 3 prin Legea nr. 141/1996.

Dispozitivul trebuie sa mai cuprinda, dupa caz, cele hotarate de instanta cu privire la:

a) deducerea retinerii si arestarii preventive, indicandu-se partea din pedeapsa executata in acest mod;

b) masurile preventive;

c) masurile asiguratorii;

d) cheltuielile judiciare;

e) restituirea lucrurilor ce nu sunt supuse confiscarii;

f) rezolvarea oricarei alte probleme privind justa solutionare a cauzei.

Cand instanta pronunta pedeapsa inchisorii sau pedeapsa inchisorii cu executare la locul de munca, in hotarare se face mentiune ca persoana condamnata este lipsita de drepturile aratate in art. 71 din Codul penal, pe durata prevazuta in acelasi articol.*)

Dispozitivul trebuie sa cuprinda totdeauna mentiunea ca hotararea este supusa apelului sau, dupa caz, recursului, cu aratarea termenului in care poate fi exercitat si mentionarea datei cand hotararea a fost pronuntata si ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica.*)

Pronuntarea dispozitivului hotararii

Art. 358. - Dispozitivul hotararii se pronunta potrivit art. 310 alin. 1. Dupa pronuntare, presedintele explica partilor prezente ca pot declara apel sau, dupa caz, recurs.*)


*) Alin. 4 al art. 357 si alin. 2 al art. 358 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 45/1993.

Obligatii ale instantei in caz de condamnare cu suspendarea executarii pedepsei sau cu executarea pedepsei la locul de munca

Art. 359.**) - In caz de condamnare la pedeapsa inchisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei sau cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ori la executarea pedepsei la locul de munca, presedintele atrage atentia celui condamnat asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii sau a executarii pedepsei la locul de munca. In cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, presedintele face cunoscut celui condamnat masurile de supraveghere la care este supus si obligatiile pe care trebuie sa le respecte.

Daca inculpatul nu este prezent si instanta apreciaza ca nu este necesara chemarea lui, face o comunicare scrisa, in care i se atrage atentia potrivit alineatului precedent.

In toate cazurile in care s-a pronuntat condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, instanta de executare aduce aceasta la cunostinta unitatii unde condamnatul isi desfasoara activitatea, iar in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, si organului de politie din localitatea unde domiciliaza condamnatul.


** Art. 359 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.

Comunicarea hotararii

Art. 360. - Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica partilor care au lipsit atat la judecata, cat si la pronuntare.

Inculpatului detinut si inculpatului militar in termen, care au lipsit la pronuntarea hotararii, li se comunica copii de pe dispozitivul hotararii.

Dupa redactarea hotararii, inculpatilor prevazuti in alineatul precedent li se comunica copii de pe aceasta.

 
CAPITOLUL III*)
CAILE DE ATAC ORDINARE
Sectiunea I*)
Apelul

 


*) Capitolul III din Titlul II a fost denumit "Caile de atac ordinare" prin Legea nr. 45/1993, iar Sectiunea I a fost introdusa prin aceeasi lege.

Hotararile supuse apelului

Art. 361. - Sentintele pot fi atacate cu apel. Nu pot fi atacate cu apel:

a) sentintele pronuntate de judecatorii privind infractiunile mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a);

b) sentintele pronuntate de tribunalele militare privind infractiunile mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a) si infractiunile contra ordinii si disciplinei militare sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani;

c) sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militara de Apel;

d) sentintele pronuntate de sectia penala si sectia militara ale Curtii Supreme de Justitie;

e) sentintele de dezinvestire.

Incheierile date in prima instanta pot fi atacate cu apel numai o data cu fondul.

Apelul declarat impotriva sentintei se socoteste facut si impotriva incheierilor, chiar daca acestea au fost date dupa pronuntarea sentintei.

Persoanele care pot face apel

Art. 362. - Pot face apel:

a) procurorul, in ce priveste latura penala si latura civila;

b) inculpatul, in ce priveste latura penala si latura civila. Impotriva sentintei de achitare sau de incetare a procesului penal, inculpatul poate declara apel si in ce priveste temeiurile achitarii sau incetarii procesului penal;

c) partea vatamata, in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila, dar numai in ce priveste latura penala;

d) partea civila si partea responsabila civilmente, in ce priveste latura civila;

e) martorul, expertul, interpretul si aparatorul, cu privire la cheltuielile judiciare cuvenite acestora;

f) orice persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-o masura sau printr-un act al instantei.

Apelul poate fi declarat pentru persoanele prevazute la lit. b)-f) si de catre reprezentantul legal, de catre aparator, iar pentru inculpat, si de catre sotul acestuia.

Termenul de declarare a apelului

Art. 363. - Termenul de apel este de 10 zile, daca legea nu dispune altfel.

Pentru procuror, termenul curge de la pronuntare. In cauzele in care procurorul nu a participat la dezbateri, termenul curge de la inregistrarea la parchet a adresei de trimitere a dosarului. Dupa redactarea hotararii, instanta este obligata sa trimita de indata dosarul procurorului, iar acesta este obligat sa-l restituie dupa expirarea termenului de apel.

Pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la pronuntare, termenul curge de la pronuntare. Pentru partile care au lipsit atat la dezbateri, cat si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar in termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de invatamant, ori pentru inculpatul internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ, care au lipsit de la pronuntare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.

In cazul prevazut in art. 362 lit. e), calea de atac poate fi exercitata de indata dupa pronuntarea incheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare si cel mai tarziu in 10 zile de la pronuntarea sentintei prin care s-a solutionat cauza. Judecarea apelului se face numai dupa solutionarea cauzei, afara de cazul cand procesul a fost suspendat.

Repunerea in termen

Art. 364. - Apelul declarat dupa expirarea termenului prevazut de lege este considerat ca fiind facut in termen, daca instanta de apel constata ca intarzierea a fost determinata de o cauza temeinica de impiedicare, iar cererea de apel a fost facuta in cel mult 10 zile de la inceperea executarii pedepsei sau a despagubirilor civile.

Pana la solutionarea repunerii in termen, instanta de apel poate suspenda executarea hotararii atacate.

Apelul peste termen

Art. 365. - Partea care a lipsit atat la judecata, cat si la pronuntare, poate declara apel si peste termen, dar nu mai tarziu decat 10 zile de la data, dupa caz, a inceperii executarii pedepsei sau a inceperii executarii dispozitiilor privind despagubirile civile.

Apelul declarat peste termen nu suspenda executarea.

Instanta de apel poate suspenda executarea hotararii atacate.

Declararea apelului

Art. 366. - Apelul se declara prin cerere scrisa. Cererea trebuie semnata de persoana care face declaratia.

Pentru persoana care nu poate sa semneze, cererea va fi atestata de un grefier de la instanta a carei hotarare se ataca sau de aparator.

Cererea poate fi atestata si de primarul sau secretarul consiliului local, ori de functionarul

desemnat de acestia, din localitatea unde domiciliaza. Cererea de apel nesemnata ori neatestata poate fi confirmata in instanta de parte ori de reprezentantul ei.

Procurorul si oricare dintre partile prezente la pronuntarea hotararii pot declara apel oral in sedinta in care s-a pronuntat hotararea. Instanta ia act si consemneaza aceasta intr-un proces-verbal.

Instanta la care se depune apelul

Art. 367. - Cererea de apel se depune la instanta a carei hotarare se ataca.

Persoana care se afla in stare de detinere poate depune cererea de apel si la administratia locului de detinere.

Daca apelul este declarat oral, aceasta se constata intr-un proces-verbal.

Cererea de apel inregistrata sau atestata in conditiile art. 187 ori procesul-verbal intocmit de administratia locului de detinere se inainteaza de indata instantei prevazute in alin. 1.

Renuntarea la apel

Art. 368. - Dupa pronuntarea hotararii si pana la expirarea termenului de declarare a apelului, partile pot renunta in mod expres la aceasta cale de atac.

Asupra renuntarii, cu exceptia apelului care priveste latura civila a cauzei, se poate reveni inauntrul termenului pentru declararea apelului.

Renuntarea sau revenirea asupra renuntarii poate sa fie facuta personal de parte sau prin mandatar special.

Retragerea apelului

Art. 369. - Pana la inchiderea dezbaterilor la instanta de apel, oricare dintre parti isi poate retrage apelul declarat. Retragerea trebuie sa fie facuta personal de parte sau prin mandatar special, iar daca partea se afla in stare de detinere, printr-o declaratie atestata sau consemnata intr-un proces-verbal de catre conducerea locului de detinere. Declaratia de retragere se poate face fie la instanta a carei hotarare a fost atacata, fie la instanta de apel.

Reprezentantii legali pot retrage apelul cu respectarea, in ceea ce priveste latura civila, a conditiilor prevazute de legea civila. Inculpatul minor nu poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul sau legal.

Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior. Apelul declarat de procuror si retras poate fi insusit de partea in favoarea careia a fost declarat.

Efectul suspensiv al apelului

Art. 370. - Apelul declarat in termen este suspensiv de executare, atat in ce priveste latura penala, cat si latura civila, afara de cazul cand legea dispune altfel.

Efectul devolutiv al apelului si limitele sale

Art. 371. - Instanta judeca apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat si la persoana la care se refera declaratia de apel si numai in raport cu calitatea pe care apelantul o are in proces.

In cadrul limitelor aratate in alineatul precedent, instanta este obligata ca, in afara de temeiurile invocate si cererile formulate de apelant, sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept.

Neagravarea situatiei in propriul apel

Art. 372. - Instanta de apel, solutionand cauza, nu poate crea o situatie mai grea pentru cel care a declarat apel. De asemenea, in apelul declarat de procuror in favoarea unei parti, instanta de apel nu poate agrava situatia acesteia.*)


*) Alin. 2 al art. 372 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

Efectul extensiv

Art. 373. - Instanta de apel examineaza cauza prin extindere si cu privire la partile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se refera, putand hotari si in privinta lor, fara sa poata crea acestor parti o situatie mai grea.

Motivarea apelului

Art. 374. - Motivele de apel se formuleaza in scris, prin cererea de apel sau printr-un memoriu separat, care trebuie sa fie depus la instanta de apel cel mai tarziu pana in ziua judecatii. Motivele de apel se pot formula si oral in ziua judecatii.

Fixarea termenului de judecata si prezenta partilor

Art. 375. - Presedintele instantei de apel, primind dosarul, fixeaza termen pentru judecarea apelului.

Judecarea apelului se face cu citarea partilor.

Judecarea apelului nu poate avea loc decat in prezenta inculpatului, cand acesta se afla in stare de detinere.

Dispozitiile alineatului precedent nu sunt aplicabile in cazul judecarii apelului declarat impotriva hotararilor prin care s-a dispus restituirea pentru completarea urmaririi sau prin care s-a solutionat un conflict de competenta.

Prezenta procurorului

Art. 376. - Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie, oricare ar fi obiectul cauzei.

Ordinea in care se da cuvantul

Art. 377. - Daca la termenul fixat apelul este in stare de judecata, presedintele completului da cuvantul apelantului, apoi intimatului si in urma procurorului. Daca intre apelurile declarate se afla si apelul procurorului, primul cuvant il are acesta.

In cazul in care procurorul sau partile invoca necesitatea administrarii de noi probe, apelantul trebuie sa arate aceste probe si mijloacele de proba cu ajutorul carora pot fi administrate.

Procurorul si partile au dreptul la replica cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor.

Inculpatul are cel din urma cuvantul.

Judecarea apelului

Art. 378. - Instanta, judecand apelul, verifica hotararea atacata pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei si a oricaror inscrisuri noi, prezentate la instanta de apel.

In vederea solutionarii apelului, instanta poate da o noua apreciere probelor din dosarul cauzei si poate administra orice noi probe pe care le considera necesare.

Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor motivelor de apel invocate.

Solutiile la judecata in apel

Art. 379. - Instanta, judecand apelul, pronunta una dintre urmatoarele solutii:

1. respinge apelul, mentinand hotararea atacata:

a) daca apelul este tardiv sau inadmisibil;

b) daca apelul este nefondat;

2. admite apelul si:

a) desfiinteaza sentinta primei instante, pronuntand o noua hotarare si procedeaza potrivit art. 345 si urmatoarele privind judecata in fond;

b) desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata, pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti nelegal citate sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate, ori prin hotarare nu a fost rezolvat fondul cauzei. Daca hotararea a fost desfiintata pentru caz de incompetenta, se dispune rejudecarea de catre instanta competenta.

Solutii complementare

Art. 380. - Daca hotararea este desfiintata pentru ca s-a constatat existenta vreuneia din situatiile aratate in art. 333, se dispune restituirea cauzei procurorului, pentru a lua masuri in vederea completarii urmaririi penale.

Chestiuni complementare

Art. 381. - Instanta, deliberand asupra apelului, face, cand este cazul, aplicatia dispozitiilor privitoare la reluarea dezbaterilor si a celor privitoare la repararea pagubei, la masurile asiguratorii, la cheltuielile judiciare si la orice alte probleme de care depinde solutionarea completa a apelului. De asemenea, instanta de apel verifica daca s-a facut o justa aplicare de catre prima instanta a dispozitiilor privitoare la computarea retinerii si arestarii si adauga, daca este cazul, timpul de arestare scurs dupa pronuntarea hotararii atacate cu apel.

Instanta delibereaza si hotaraste asupra oricarei alte probleme de care depinde solutionarea completa a apelului.

Desfiintarea hotararii

Art. 382. - In caz de admitere a apelului, hotararea atacata se desfiinteaza in intregime, dar in limitele prevazute in art. 371 si 373.

Hotararea poate fi desfiintata numai cu privire la unele fapte sau persoane, ori numai in ce priveste latura penala sau civila, daca aceasta nu impiedica justa solutionare a cauzei.

Cand prima instanta a dispus arestarea inculpatului, instanta de apel poate mentine masura arestarii in caz de desfiintare a hotararii.

Continutul deciziei

Art. 383. - Decizia instantei de apel trebuie sa cuprinda in partea introductiva mentiunile prevazute in art. 355, iar in expunere, temeiurile de fapt si de drept care au dus, dupa caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum si temeiurile care au dus la adoptarea oricareia dintre solutiile prevazute in art. 379 pct. 2. Dispozitivul trebuie sa cuprinda solutia data de instanta de apel, data pronuntarii deciziei si mentiunea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica.

 In cazul cand inculpatul s-a aflat in stare de detinere, in expunere si dispozitiv trebuie sa se arate timpul care se deduce din pedeapsa.

Cand s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie sa indice care este ultimul act procedural ramas valabil de la care procesul penal trebuie sa-si reia cursul.

Cand s-a decis restituirea cauzei pentru completarea urmaririi penale, la redactarea deciziei se tine seama si de dispozitiile art. 333 alin. 2, care se aplica in mod corespunzator.

Procedura de rejudecare

Art. 384. - Judecarea in fond a cauzei de catre instanta de apel sau rejudecarea cauzei dupa desfiintarea hotararii atacate se desfasoara potrivit dispozitiilor cuprinse in partea speciala, titlul II, capitolele I si II, care se aplica in mod corespunzator.

Limitele rejudecarii

Art. 385. - Instanta de rejudecare trebuie sa se conformeze hotararii instantei de apel, in masura in care situatia de fapt ramane cea avuta in vedere la solutionarea apelului.

Daca hotararea a fost desfiintata in apelul procurorului, declarat in defavoarea inculpatului, sau in apelul partii vatamate, instanta care rejudeca poate pronunta si o pedeapsa mai grea decat cea aratata in art. 372 alin. 2 si art. 373 alin. 2.

Cand hotararea este desfiintata numai cu privire la unele fapte sau persoane, ori numai in ce priveste latura penala sau civila, instanta de rejudecare se pronunta in limitele in care hotararea a fost desfiintata.


Sectiunea II*)
Recursul


*) Sectiunea II din Capitolul III al Titlului II a fost introdusa prin Legea nr. 45/1993.

 

Hotararile supuse recursului

Art. 3851. - Pot fi atacate cu recurs:

a) sentintele pronuntate de judecatorii in cazul infractiunilor mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a), precum si in alte cazuri prevazute de lege;

b) sentintele pronuntate de tribunalele militare in cazul infractiunilor mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a) si al infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare, sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani;

c) sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militara de Apel;

d) sentintele pronuntate de sectia penala si sectia militara ale Curtii Supreme de Justitie;

e) deciziile pronuntate, ca instante de apel, de tribunalele judetene, tribunalele militare teritoriale, curtile de apel si Curtea Militara de Apel, cu exceptia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.

Incheierile pot fi atacate cu recurs numai o data cu sentinta sau decizia recurata, cu exceptia cazurilor cand, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs.

Recursul declarat impotriva sentintei sau deciziei se socoteste facut si impotriva incheierilor, chiar daca acestea au fost date dupa pronuntarea hotararii.

Nu pot fi atacate cu recurs sentintele in privinta carora persoanele prevazute in art. 362 nu au folosit calea apelului ori cand apelul a fost retras, daca legea prevede aceasta cale de atac.

Impotriva deciziilor pronuntate in apel, persoanele prevazute in art. 362, chiar daca nu au folosit apelul, pot declara recurs.*)


*) Alin. 4 al art. 3851 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

Persoanele care pot face recurs

Art. 3852. - Pot face recurs persoanele aratate in art. 362, care se aplica in mod corespunzator.

Termenul de declarare a recursului

Art. 3853. - Termenul de recurs este de 10 zile, daca legea nu dispune altfel.

Dispozitiile art. 363-365 privind data de la care curge termenul, repunerea in termen si declararea peste termen a caii de atac se aplica in mod corespunzator.

Declararea, renuntarea si retragerea recursului

Art. 3854. - Recursul se declara in conditiile prevazute in art. 366 si 367, care se aplica in mod corespunzator.

Partile pot renunta la recurs potrivit dispozitiilor art. 368 si pot retrage recursul in conditiile art. 369, care se aplica in mod corespunzator.

Efectul suspensiv al recursului

Art. 3855 - Recursul este suspensiv de executare atat in ce priveste latura penala, cat si latura civila, afara de cazul cand legea dispune altfel.

Efectul devolutiv si limitele sale

Art. 3856. - Instanta judeca recursul numai cu privire la persoana care I-a declarat si la persoana la care se refera declaratia de recurs si numai in raport cu calitatea pe care recurentul o are in proces. Instanta de recurs examineaza cauza numai in limitele motivelor de casare prevazute in art. 3859.

Recursul declarat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevazute in art. 3859, iar instanta este obligata ca, in afara temeiurilor invocate si cererilor formulate de recurent, sa examineze intreaga cauza sub toate aspectele.

Efectul extensiv si limitele sale

Art. 3857. - Instanta de recurs examineaza cauza prin extindere si cu privire la partile care nu au declarat recurs sau la care acesta nu se refera, putand hotari si in privinta lor, fara sa poata crea acestor parti o situatie mai grea.

Procurorul, chiar dupa expirarea termenului de recurs, poate cere extinderea recursului declarat de el in termen si fata de alte persoane decat acelea la care s-a referit, fara a se putea crea acestora o situatie mai grea.

Neagravarea situatiei in propriul recurs

Art. 3858. - Instanta de recurs, solutionand cauza, nu poate crea o situatie mai grea pentru cel care a declarat recurs.

In recursul declarat de procuror in favoarea unei parti, instanta de recurs nu poate agrava situatia acesteia.

Cazurile in care se poate face recurs

Art. 3859 - Hotararile sunt supuse casarii in urmatoarele cazuri:

1. nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei;

2. instanta nu a fost sesizata legal;

3. instanta nu a fost compusa potrivit legii ori s-au incalcat prevederile art. 292 alin. 2 sau a existat un caz de incompatibilitate;

4. sedinta de judecata nu a fost publica, in afara de cazurile cand legea prevede altfel;

5. judecata a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii;

6. urmarirea penala sau judecata a avut loc in lipsa aparatorului, cand prezenta acestuia era obligatorie;*)

7. judecata s-a facut fara efectuarea anchetei sociale, in cauzele cu infractori minori;

8. cand nu a fost efectuata expertiza psihiatrica a inculpatului in cazurile si in conditiile prevazute de art. 117 alin. 1 si 2;

9. hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza solutia ori motivarea solutiei contrazice dispozitivul hotararii sau acesta nu se intelege;

10. instanta nu s-a pronuntat asupra unei fapte retinute in sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru parti, de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze solutia procesului;

11. instanta a admis o cale de atac neprevazuta de lege sau introdusa tardiv;

12. cand nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni sau cand instanta a pronuntat o hotarare de condamnare pentru o alta fapta decat cea pentru care condamnatul a fost trimis in judecata, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 334-337;

13. cand inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala;

14. cand s-au aplicat pedepse gresit individualizate in raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau in alte limite decat cele prevazute de lege;*)


*) Pct. 6 si 14 de la alin. 1 al art. 3859 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 141/1996.

 

15. cand persoana condamnata a fost inainte judecata in mod definitiv pentru aceeasi fapta sau daca exista o cauza de inlaturare a raspunderii penale, pedeapsa a fost gratiata ori a intervenit decesul inculpatului;

16. cand in mod gresit inculpatul a fost achitat pentru motivul ca fapta savarsita de el nu este prevazuta de legea penala sau cand, in mod gresit, s-a dispus incetarea procesului penal pentru motivul ca exista autoritate de lucru judecat sau o cauza de inlaturare a raspunderii penale ori ca a intervenit decesul inculpatului sau pedeapsa a fost gratiata;

17. cand faptei savarsite i s-a dat o gresita incadrare juridica;

171. cand hotararea este contrara legii sau cand prin hotarare s-a facut o gresita aplicare a legii;*)

18. cand s-a comis o eroare grava de fapt;

19. cand judecatorii de fond au comis un exces de putere, in sensul ca au trecut in domeniul altei puteri constituite in stat;

20. cand a intervenit o lege penala mai favorabila condamnatului;

21. cand judecata in prima instanta sau in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti, sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta despre aceasta imposibilitate.*)

Cazurile de casare prevazute in alin. 1 pot fi invocate atat cu privire la solutionarea laturii penale, cat si a laturii civile a cauzei.**

Cazurile prevazute in alin. 1, la pct. 1-7, 10, 13, 14, 17, 19 si 20 se iau in considerare totdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15, 17 si 18 se iau in considerare din oficiu numai cand au influentat asupra hotararii in defavoarea inculpatului.**

Cand instanta ia in considerare motivele de casare din oficiu, este obligata sa le puna in discutia partilor.


*) Pct. 171 de la alin. 1 al art. 3859 a fost introdus prin Legea nr. 141/1996, iar pct. 21 este reprodus astfel cum a fost modificat prin aceeasi lege.

**) Alin. 2 al art. 3859 a fost introdus prin Legea nr. 141/1996, iar alin. 3, fost alin. 2, este reprodus astfel cum a fost modificat prin aceeasi lege.

 

Motivarea recursului

Art. 38510. - Recursul trebuie sa fie motivat, fie in scris, fie oral in fata instantei.*)

Motivele de recurs se formuleaza in scris prin cererea de recurs sau printr-un memoriu separat, care trebuie depus la instanta de recurs cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata.

Dispozitiile alineatelor precedente nu se aplica in cazul prevazut in art. 3856 alin. 3, cand recursul poate fi motivat si oral in ziua judecatii.


*) Alin. 1 al art. 38510 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

Prezenta partilor si a procurorului

Art. 38511. - Judecarea recursului se face cu citarea partilor.

Judecarea recursului nu poate avea loc decat in prezenta inculpatului, cand acesta se afla in stare de detinere.

Dispozitiile alineatului precedent nu sunt aplicabile in cazurile prevazute in art. 375 alin. 4 si nici in judecarea recursului impotriva incheierilor privind masurile preventive.

Participarea procurorului la judecarea recursului este obligatorie in toate cazurile.

Raportul scris

Art. 38512. - Presedintele instantei de recurs, primind dosarul, fixeaza termen pentru judecarea recursului si poate delega, totodata, unul din judecatori sa faca un raport scris asupra recursului. La Curtea Suprema de Justitie, raportul poate fi intocmit de un judecator sau un magistrat asistent.

Raportul trebuie sa cuprinda, pe scurt, obiectul procesului, solutiile pronuntate de instante si faptele retinute de ultima instanta, in masura in care sunt necesare solutionarii recursului.

Raportul trebuie sa mai contina observatii asupra conditiilor de admisibilitate a recursului, precum si expunerea motivelor de recurs, cu referiri, daca este cazul, la jurisprudenta si doctrina, fara a se arata opinia raportorului.

In raport se semnaleaza din oficiu si cazurile de casare aratate in art. 3859 alin. 2.

Magistratul raportor face in mod obligatoriu parte din compunerea instantei de judecata, iar in caz de imposibilitate se numeste un nou raportor, cu cel putin 48 de ore inainte de judecata.

Dezbaterea recursului

Art. 38513. - Dupa citirea raportului, cand s-a dispus intocmirea acestuia, presedintele completului da cuvantul recurentului, apoi intimatului si in urma procurorului. Daca intre recursurile declarate se afla si recursul procurorului, primul cuvant il are acesta.

Procurorul si partile au dreptul la replica cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor.

Inculpatul are cel din urma cuvantul.

Verificarea hotararii

Art. 38514. - Instanta, judecand recursul, verifica hotararea atacata pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei si a oricaror inscrisuri noi, prezentate la instanta de recurs.

Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor motivelor de recurs invocate de procuror si de parti.

Solutiile

Art. 38515. - Instanta, judecand recursul, pronunta una din urmatoarele solutii:

1. respinge recursul, mentinand hotararea atacata:

a) daca recursul este tardiv sau inadmisibil;

b) daca recursul este nefondat;

2. admite recursul, casand hotararea atacata si:

a) mentine hotararea primei instante, cand apelul a fost gresit admis;

b) achita pe inculpat sau dispune incetarea procesului penal in cazurile prevazute in art. 11;

c) dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata pentru vreunul din cazurile de nulitate prevazute in art. 197 alin. 2, cu exceptia cazului de incompetenta, cand se dispune rejudecarea de catre instanta competenta. Rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata se dispune si in cazurile cand judecarea la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti nelegal citate sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate ori unei parti i s-a respins in mod nejustificat o cerere de amanare si din aceasta cauza nu a putut sa-si faca apararea sau prin hotarare nu a fost rezolvat fondul cauzei.

Cand recursul priveste atat hotararea primei instante, cat si hotararea instantei de apel, in caz de admitere si dispunerea rejudecarii de catre instanta a carei hotarare a fost casata, cauza se trimite la prima instanta daca ambele hotarari au fost casate, si la instanta de apel cand numai hotararea acesteia a fost casata. In cazul in care admite recursul declarat impotriva deciziei pronuntate in apel, instanta de recurs desfiinteaza si hotararea primei instante, daca se constata aceleasi incalcari de lege ca in decizia recurata.*) Curtea Suprema de Justitie, daca admite recursul, cand este necesara administrarea de probe, dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata sau, cand interesele justitiei o cer, de catre o alta instanta egala in grad;

d) dispune rejudecarea de catre instanta de recurs in celelalte cazuri decat cele prevazute la lit. c).


*) Alin. 2 de la pct. 2 al art. 38515 a fost introdus prin Legea nr. 141/1996.

 

Solutii si chestiuni complementare

Art. 38516. - Cand instanta de recurs caseaza hotararea si retine cauza spre rejudecare potrivit art. 38515 pct. 2 lit. d), se pronunta si asupra probelor ce urmeaza a fi administrate, fixand termen pentru rejudecare.

Dispozitiile art. 380 si 381 se aplica in mod corespunzator.

Desfiintarea hotararii si continutul deciziei

Art. 38517. - In caz de admitere a recursului, hotararea atacata se caseaza in intregime, dar in limitele prevazute in art. 3856 si 3857.

Dispozitiile art. 382 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.

Decizia instantei de recurs trebuie sa cuprinda, in partea introductiva, mentiunile prevazute in art. 355, iar in expunere, temeiurile de fapt si cele de drept care au dus, dupa caz, la respingerea sau admiterea recursului, precum si temeiurile care au dus la adoptarea solutiilor prevazute in art. 3851… pct. 2. Dispozitivul trebuie sa cuprinda solutia data de instanta de recurs, data pronuntarii deciziei si mentiunea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica.

Dispozitiile art. 383 alin. 2-4 se aplica in mod corespunzator.

Daca instanta retine cauza spre rejudecare, in decizie se mentioneaza probele ce urmeaza a fi administrate.

Limitele rejudecarii

Art. 38518. - Instanta de rejudecare trebuie sa se conformeze hotararii instantei de recurs, in masura in care situatia de fapt ramane cea avuta in vedere la solutionarea recursului.

Cand hotararea este desfiintata numai cu privire la unele fapte sau persoane, ori numai in ce priveste latura penala sau civila, instanta de rejudecare se pronunta in limitele in care hotararea a fost casata.

Procedura de rejudecare

Art. 38519. - Rejudecarea cauzei dupa casarea hotararii atacate se desfasoara potrivit dispozitiilor cuprinse in partea speciala, titlul II, capitolele I si II, care se aplica in mod corespunzator.


CAPITOLUL IV*)
CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC
Sectiunea I
Contestatia in anulare

 


*) Capitolul IV din Titlul II, cuprinzand Sectiunile I, II si III, a fost introdus, ca denumire, si completat prin Legea nr. 45/1993.


Cazurile de contestatie in anulare

Art. 386. - Impotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in urmatoarele       cazuri:

a) cand procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii;

b) cand partea dovedeste ca la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a incunostinta instanta despre aceasta impiedicare;

c) cand instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal din cele prevazute in art. 10 lit. f)-i), cu privire la care existau probe in dosar;

d) cand impotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta.

Cererea de contestatie

Art. 387. - Contestatia in anulare poate fi facuta de oricare dintre parti, iar contestatia pentru motivele prevazute in art. 386 lit. c) si d), si de procuror.

In cererea de contestatie in anulare pentru motivele prevazute in art. 386 lit. a)-c) trebuie sa se arate toate cazurile de contestatie pe care le poate invoca contestatorul si toate motivele aduse in sprijinul acestora.

Termenul de introducere

Art. 388. - Contestatia in anulare pentru motivele aratate in art. 386 lit. a)-c) poate fi introdusa de catre persoana impotriva careia se face executarea, cel mai tarziu in 10 zile de la inceperea executarii, iar de catre celelalte parti in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii a carei anulare se cere.

Contestatia pentru cazul prevazut in art. 386 lit. d) poate fi introdusa oricand.

Instanta competenta

Art. 389. - Contestatia in anulare pentru cazurile prevazute in art. 386 lit. a)-c) se introduce la instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere.

Contestatia pentru cazul prevazut in art. 386 lit d) se introduce la instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare.

Suspendarea executarii

Art. 390. - Pana la solutionarea contestatiei in anulare, instanta sesizata, luand concluziile procurorului, poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere.

Admiterea in principiu

Art. 391. - Instanta examineaza admisibilitatea in principiu a cererii de contestatie prevazute in art. 386 lit. a)-c), fara citarea partilor.

Instanta constatand ca cererea de contestatie este facuta in termenul prevazut de lege, ca motivul pe care se sprijina contestatia este dintre cele prevazute in art. 386 si ca in sprijinul contestatiei se depun ori se invoca dovezi care sunt la dosar, admite in principiu contestatia si dispune citarea partilor interesate.

Procedura de rejudecare

Art. 392. - La termenul fixat pentru judecarea contestatiei in anulare, instanta, ascultand partile si concluziile procurorului, daca gaseste contestatia intemeiata, desfiinteaza prin decizie hotararea a carei anulare se cere si procedeaza fie de indata, fie acordand un termen, dupa caz, la rejudecarea recursului, sau la rejudecarea cauzei dupa casare.

Cand condamnatul se afla in stare de detinere, dispozitiile art. 375 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.

Judecarea contestatiei prevazute in art. 386 lit. d) se face cu citarea partilor interesate in cauza in care s-a pronuntat ultima hotarare. Instanta, ascultand partile si concluziile procurorului, daca gaseste contestatia intemeiata, desfiinteaza prin decizie sau, dupa caz, prin sentinta, ultima hotarare sau acea parte din ultima hotarare cu privire la care exista autoritate de lucru judecat.

Sentinta data in contestatie este supusa apelului, iar decizia data in apel este supusa recursului.*)


*) Alin. 4 al art. 392 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.


Sectiunea II
Revizuirea

 

Hotararile supuse revizuirii

Art. 393. - Hotararile judecatoresti definitive pot fi supuse revizuirii atat cu privire la latura penala, cat si cu privire la latura civila.

Cand o hotarare priveste mai multe infractiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre faptuitori.

Cazurile de revizuire

Art. 394. - Revizuirea poate fi ceruta cand:

a) s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei;

b) un martor, un expert sau un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere;

c) un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals;

d) un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere;

e) cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia.

Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, daca pe baza faptelor sau imprejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotararii de achitare, de incetare a procesului penal ori de condamnare.

Cazurile de la lit. b), c) si d) constituie motive de revizuire, daca au dus la darea unei hotarari nelegale sau netemeinice.

In cazul prevazut de lit. e), toate hotararile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.

Dovedirea unor cazuri de revizuire

Art. 395. - Situatiile care constituie cazurile de revizuire prevazute in art. 394 lit. b), c) si d) se dovedesc prin hotarare judecatoreasca sau prin ordonanta procurorului, daca prin acestea s-a dispus asupra fondului cauzei.

Cand organele aratate in alin. 1 nu pot sau nu au putut examina fondul cauzei, situatiile mentionate se constata in procedura de revizuire.

Persoanele care pot cere revizuirea

Art. 396. - Pot cere revizuirea:

a)      oricare parte din proces, in limitele calitatii sale procesuale;

b) sotul si rudele apropiate ale condamnatului, chiar si dupa moartea acestuia.

Procurorul poate din oficiu sa initieze procedura revizuirii. Organele de conducere ale unitatilor la care se refera art. 145 din Codul penal care au cunostinta despre vreo fapta sau imprejurare care ar motiva revizuirea, sunt obligate sa sesizeze pe procuror.*)


*) Alin. 3 al art. 396 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II din Legea nr. 141/1996.

 

Cererea de revizuire

Art. 397. - Cererea de revizuire se adreseaza procurorului de la parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta.**)

            Cererea se face in scris, cu aratarea cazului de revizuire pe care se intemeiaza si a mijloacelor de proba in dovedirea acestuia.

Daca cererea nu indeplineste conditiile aratate in alin. 2, procurorul cheama persoana care a facut cererea in vederea completarii sau precizarii acesteia.


**) Alin. 1 al art. 397 este reprodus astFel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.


            Termenul de introducere a cererii

            Art. 398. - Cererea de revizuire in favoarea condamnatului se poate face oricand, chiar dupa executarea pedepsei sau dupa moartea condamnatului.

            Cererea de revizuire in defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui fata de care s-a incetat procesul penal, se poate face in termen de un an, care curge:
            a) in cazul prevazut in art. 394 lit. a), precum si in cazurile prevazute la lit. b), c) si d) cand nu sunt constatate prin hotarare definitiva, de la data cand faptele sau imprejurarile au fost cunoscute de persoana care face cererea;
            b) in cazurile prevazute in art. 394 lit. b), c) si d), daca sunt constatate prin hotarare definitiva, de la data cand hotararea a fost cunoscuta de persoana care face cererea.

            Dispozitiile din alineatul precedent se aplica si in cazul cand procurorul se sesizeaza din oficiu.

            Revizuirea in defavoarea inculpatului nu se poate face cand a intervenit o cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.

            Efectuarea actelor de cercetare

            Art. 399. - Dupa introducerea cererii de revizuire procurorul asculta, daca este cazul, potrivit art. 397 alin. 3, persoana care solicita revizuirea. In cazul cand este necesara efectuarea de cercetari pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire, procurorul dispune aceasta prin ordonanta.

            Totodata, procurorul cere, daca este necesar, dosarul cauzei.

            Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate delega organul de cercetare penala. Dispozitiile art. 217 alin. ultim sunt aplicabile.

            Termenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2 luni si curge de la data introducerii cererii de revizuire.

            Dupa efectuarea cercetarilor, procurorul inainteaza intregul material impreuna cu concluziile sale instantei competente.

            Suspendarea executarii

            Art. 400. - In tot timpul efectuarii actelor de cercetare, procurorul ierarhic superior poate dispune suspendarea executarii hotararii, in limitele cererii de revizuire.

            Instanta competenta

            Art. 401.*) - Competenta sa judece cererea de revizuire este instanta care a judecat cauza in prima instanta. Cand temeiul cererii de revizuire consta in existenta unor hotarari ce nu se pot concilia, competenta se determina potrivit dispozitiilor art. 35.


*) Art. 401 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

 

            Masuri premergatoare

            Art. 402. - La primirea lucrarilor trimise de procuror, presedintele instantei fixeaza termen de judecata pentru examinarea cererii de revizuire, in vederea admiterii in principiu, dispunand citarea partilor interesate.

            Cand persoana in favoarea sau defavoarea careia s-a cerut revizuirea se afla in stare de detinere, chiar intr-o alta cauza, presedintele dispune incunostintarea acestei persoane despre termen si ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu.

            Persoana arestata este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar.

            Admiterea in principiu

            Art. 403. - Instanta, ascultand concluziile procurorului si ale partilor, examineaza daca cererea de revizuire este facuta in conditiile prevazute de lege si daca din probele stranse in cursul cercetarii efectuate de procuror rezulta date suficiente pentru admiterea in principiu. Instanta poate verifica oricare dintre probele pe care se intemeiaza cererea sau poate, cand este necesar, sa administreze probe noi.

            Persoanele prevazute in art. 394 lit. b) si d) nu pot fi ascultate ca martori in cauza supusa revizuirii.

            Instanta, in baza celor constatate, dispune prin incheiere admiterea in principiu a cererii de revizuire sau, prin sentinta, respingerea acesteia.

            Cand cererea de revizuire a fost facuta pentru un condamnat decedat, sau cand condamnatul care a facut cererea ori in favoarea caruia s-a facut revizuirea a decedat dupa introducerea cererii, prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. g) procedura de revizuire isi va urma cursul, iar in cazul admiterii in principiu, dupa rejudecarea cauzei, instanta va hotari potrivit dispozitiilor din art. 13 alin. 2 si 3 care se aplica in mod corespunzator.

            Masurile care pot fi luate dupa admiterea in principiu

            Art. 404. - O data cu admiterea in principiu a cererii de revizuire, precum si in tot cursul judecarii din nou a cauzei, instanta poate mentine suspendarea acordata de procuror ori poate suspenda motivat, in totul sau in parte, executarea hotararii supuse revizuirii.

            Instanta poate, de asemenea, lua oricare dintre masurile preventive, daca sunt intrunite conditiile legale.

            In cazul admiterii in principiu a cererii de revizuire pentru existenta unor hotarari ce nu se pot concilia, cauzele in care aceste hotarari au fost pronuntate se reunesc in vederea rejudecarii.

            Rejudecarea

            Art. 405. - Rejudecarea cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire se face potrivit regulilor de procedura privind judecarea in prima instanta.

            Instanta, daca gaseste necesar, administreaza din nou probele care au fost efectuate in cursul primei judecati sau cu ocazia admiterii in principiu a cererii de revizuire.

            Solutiile dupa rejudecare

            Art. 406. - Instanta, daca constata ca cererea de revizuire este intemeiata, anuleaza hotararea in masura in care a fost admisa revizuirea sau hotararile care nu se pot concilia si pronunta o noua hotarare potrivit dispozitiilor art. 345-353, care se aplica in mod corespunzator.

            De asemenea, dispozitiile art. 373 se aplica in mod corespunzator.

            Totodata, instanta dispune, daca este cazul, restituirea amenzii platite si a averii confiscate, precum si a cheltuielilor judiciare pe care cel in favoarea caruia s-a admis revizuirea nu era tinut sa le suporte, iar pentru cei condamnati la pedeapsa inchisorii cu executarea la locul de munca, restituirea cotei facute venit la bugetul de stat si calcularea ca vechime si continuitate in munca a duratei pedepsei executate.*)

            Daca instanta constata ca cererea de revizuire este neintemeiata, o respinge.


*) Alin. 3 al art. 406 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

            Calea de atac

            Art. 407.*) - Sentintele instantei de revizuire, date potrivit art. 403 alin. 3 si art. 406 alin. 1, sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile la care se refera revizuirea, iar deciziile date in apel sunt supuse recursului.


*) Art. 407 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.


            Revizuirea dispozitiilor civile

            Art. 408. - Regulile cuprinse in prezenta sectiune se aplica in mod corespunzator si in ce priveste revizuirea hotararii penale cu privire la latura civila.

 

Sectiunea III**)
Recursul in anulare si recursul in interesul legii

 


** Sectiunea III din Capitolul IV a fost introdusa prin Legea nr. 45/1993.

 

            Recursul in anulare

            Art. 409. - Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu recurs in anulare la Curtea Suprema de Justitie orice hotarare definitiva.

            Cazurile in care se poate face recurs in anulare
            Art. 410. -  Hotararile definitive de condamnare, achitare si incetare a procesului penal pot fi atacate cu recurs in anulare in urmatoarele cazuri:
            I. Cazurile in care recursul are efect cu privire la situatia partilor din proces:
            1. instanta nu s-a pronuntat asupra unei fapte retinute in sarcina inculpatului prin actul de sesizare;
            2. cand nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni sau cand instanta a pronuntat o hotarare de condamnare pentru o alta fapta decat cea pentru care condamnatul a fost trimis in judecata, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 334-337;
            3. cand inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala;
            4. cand s-au aplicat pedepse gresit individualizate in raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau in alte limite decat cele prevazute de lege;*)
            5. cand persoana condamnata a fost mai inainte judecata in mod definitiv pentru aceeasi fapta sau daca exista o cauza de inlaturare a raspunderii penale, pedeapsa a fost gratiata ori a intervenit decesul inculpatului;
            6. cand, in mod gresit, inculpatul a fost achitat pentru motivul ca fapta savarsita de el nu este prevazuta de legea penala sau cand, in mod gresit, s-a dispus incetarea procesului penal pentru motivul ca exista autoritate de lucru judecat sau o cauza de inlaturare a raspunderii penale ori ca a intervenit decesul inculpatului;*)
            7. cand faptei savarsite i s-a dat o gresita incadrare juridica;

            71. cand hotararea este contrara legii sau cand prin hotarare s-a facut o gresita aplicare a legii de natura sa influenteze solutia procesului;**


*) Pct. 4 si 6 din partea I a art. 410 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 141/1996.

**) Pct. 71 din partea I a art. 410 a fost introdus prin Legea nr. 141/1996.

 

            8. cand s-a comis o eroare grava de fapt;
            9. cand judecatorii de fond au comis un exces de putere, in sensul ca au trecut in domeniul altei puteri constituite in stat.
            II. Cazurile in care recursul poate fi declarat numai in favoarea condamnatului:
            1. nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei;
            2. instanta nu a fost sesizata legal;
            3. instanta nu a fost compusa potrivit legii ori s-au incalcat prevederile art. 292 alin. 2 sau a existat un caz de incompatibilitate;
            4. sedinta de judecata nu a fost publica, in afara de cazurile cand legea prevede altfel;
            5. judecata a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii;

            51. judecata a avut loc fara citarea legala a partilor sau cu procedura de citare neindeplinita;*)
            6. judecata a avut loc in lipsa aparatorului, cand prezenta acestuia era obligatorie;
            7. judecata s-a facut fara efectuarea anchetei sociale, in cauzele cu infractori minori;
            8. cand nu a fost efectuata expertiza psihiatrica a inculpatului in cazurile si in conditiile prevazute in art. 117 alin. 1 si 2;
            9. instanta a admis o cale de atac neprevazuta de lege sau introdusa tardiv.

            Hotararile definitive, altele decat cele prevazute in alin. 1, pot fi atacate cu recurs in anulare numai daca sunt contrare legii.

            Instanta, solutionand recursul in anulare, verifica hotararile atacate sub aspectul tuturor motivelor de casare prevazute in alineatele precedente, punandu-le in prealabil in discutia partilor.*)
__________
*) Pct. 51 din partea a II-a si alin. 3 ale aceluiasi articol au fost introduse prin Legea nr. 141/1996.

 

            Termenul de declarare

            Art. 411. - Recursul in anulare in favoarea celui condamnat poate fi declarat oricand, chiar dupa moartea acestuia, cu privire la latura penala, iar cu privire la latura civila, numai daca solutionarea acesteia se rasfrange asupra laturii penale.

            Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul cand recursul in anulare se face in favoarea persoanei fata de care s-a incetat procesul penal.

            In celelalte cazuri, recursul in anulare poate fi declarat numai in termen de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva.

            Instantele de judecata sunt obligate ca in termen de 10 zile de la primirea cererii parchetului sa trimita spre examinare dosarele in care hotararile sunt definitive sau, dupa caz, sa comunice, in acelasi termen, situatia judiciara a acestora.*)


*) Alin. 4 al art. 411 a fost introdus prin Legea nr. 141/1996.

 

            Suspendarea executarii

            Art. 412. - Procurorul general poate dispune suspendarea executarii hotararii inainte de introducerea recursului in anulare.

            Dupa sesizarea Curtii Supreme de Justitie, aceasta poate dispune suspendarea executarii hotararii atacate sau sa revina asupra suspendarii acordate.

            Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul in care cel condamnat a inceput executarea pedepsei.

            Aducerea la indeplinire a dispozitiilor de suspendare a executarii hotararii se face prin instanta de executare.

            Extinderea recursului in anulare

            Art. 4121.*) - Judecand recursul in anulare, instanta examineaza cauza prin extindere si cu privire la partile la care acesta nu se refera, putand hotari si in privinta lor, fara a crea acestor parti o situatie mai grea.


*) Art. 4121 a fost introdus prin Legea nr. 141/1996.

 

            Citarea partilor

            Art. 413. - La judecarea recursului in anulare, declarat in defavoarea condamnatului, a celui achitat sau fata de care s-a incetat procesul penal, partile se citeaza. Daca recursul este declarat in favoarea condamnatului, partile se citeaza cand Curtea Suprema de Justitie considera necesar, precum si in cazul cand s-ar putea modifica despagubirile civile.

            Partile prezente la judecarea recursului in anulare au dreptul la cuvant, chiar daca nu au fost citate.

            Retragerea recursului in anulare

            Art. 414. - Pana la inchiderea dezbaterilor, procurorul general poate retrage recursul in anulare.

            Retragerea recursului in anulare trebuie motivata.

            Motivarea, judecarea si solutionarea recursului in anulare

            Art. 4141. - Motivarea, judecarea si solutionarea recursului in anulare se fac potrivit dispozitiilor din capitolul III, sectiunea II, care se aplica in mod corespunzator si se completeaza cu dispozitiile din aceasta sectiune.

            Cand condamnatul se gaseste in curs de executare a pedepsei, Curtea Suprema de Justitie, admitand recursul in anulare si pronuntand casarea cu trimitere, dispune asupra starii de libertate a acestuia.

            Cand recursul in anulare este facut in favoarea unui condamnat decedat, sau cand, dupa introducerea recursului in anulare, condamnatul in favoarea caruia a fost facut recursul a decedat, prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. g), recursul va fi judecat, iar in caz de admitere, Curtea Suprema de Justitie, pe baza lucrarilor din dosar, sau instanta de trimitere, cand a fost necesara completarea probelor, va hotari potrivit dispozitiilor din art. 13 alin. 2 si 3, care se aplica in mod corespunzator.

            Recursul in interesul legii

            Art. 4142. - Procurorul general, direct, sau ministrul justitiei, prin intermediul procurorului general, are dreptul, pentru a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legilor penale si de procedura penala pe intreg teritoriul tarii, sa ceara Curtii Supreme de Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferita din partea instantelor de recurs. Deciziile prin care se solutioneaza sesizarile se pronunta de Sectiile Unite si se aduc la cunostinta instantelor de Ministerul Justitiei.

            Solutiile se pronunta numai in interesul legii, nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese.

 

TITLUL III
EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

 

            Hotarari executorii

            Art. 415. - Hotararile instantelor penale devin executorii la data cand au ramas definitive.

            Hotararile nedefinitive sunt executorii atunci cand legea dispune aceasta.

            Ramanerea definitiva a hotararii primei instante

            Art. 416.*) - Hotararile primei instante raman definitive:
            1. la data pronuntarii, cand hotararea nu este supusa apelului si nici recursului;
            2. la data expirarii termenului de apel:

            a) cand nu s-a declarat apel in termen;

            b) cand apelul declarat a fost retras inauntrul termenului;
            3. la data retragerii apelului, daca aceasta s-a produs dupa expirarea termenului de apel;
            4. la data expirarii termenului de recurs in cazul hotararilor nesupuse apelului sau daca apelul a fost respins:
            a) cand nu s-a declarat recurs in termen;
            b) cand recursul declarat a fost retras inauntrul termenului;
            5. la data retragerii recursului declarat impotriva hotararilor mentionate la pct. 4, daca aceasta s-a produs dupa expirarea termenului de recurs;
            6. la data pronuntarii hotararii prin care s-a respins recursul declarat impotriva hotararilor mentionate la pct. 4.


*) Art. 416 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

            Ramanerea definitiva a hotararii instantei de apel

            Art. 4161.*) - Hotararile instantei de apel raman definitive:
            1. la data expirarii termenului de recurs:
            a) cand apelul a fost admis fara trimitere pentru rejudecare si nu s-a declarat recurs in termen;
            b) cand recursul declarat impotriva hotararii mentionate la lit. a) a fost retras inauntrul termenului;
            2. la data retragerii recursului declarat impotriva hotararii mentionate la lit. a), daca aceasta s-a produs dupa expirarea termenului de recurs;
            3. la data pronuntarii hotararii prin care s-a respins recursul declarat impotriva hotararii mentionate la lit. a).


*) Art. 4161 a fost introdus prin Legea nr. 45/1993.


            Ramanerea definitiva a hotararii instantei de recurs

            Art. 417. - Hotararea instantei de recurs ramane definitiva la data pronuntarii acesteia cand:
            a) recursul a fost admis si procesul a luat sfarsit in fata instantei de recurs, fara rejudecare;
            b) cauza a fost rejudecata de catre instanta de recurs dupa admiterea recursului;
            c) cuprinde obligarea la plata cheltuielilor judiciare, in cazul respingerii recursului.

            Instanta de executare

            Art. 418. - Hotararea instantei penale, ramasa definitiva la prima instanta de judecata, la instanta de apel sau la instanta de recurs, se pune in executare de catre prima instanta de judecata.**)


**) Alin. 1 al art. 418 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.


            Hotararile pronuntate in prima instanta de catre Curtea Suprema de Justitie se pun in executare, dupa caz, de Tribunalul Municipiului Bucuresti sau de tribunalul militar teritorial cu sediul in Bucuresti.*)

            Cand hotararea ramane definitiva in fata instantei ierarhic superioare, aceasta trimite de indata instantei de executare un extras din acea hotarare, cu datele necesare punerii in executare.

            Dispozitiile alineatelor precedente sunt aplicabile si in cazul hotararilor nedefinitive, dar executorii.


*) Alin. 2 al art. 418 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

 

            Judecatorul delegat cu executarea

            Art. 419.**) -  Instanta de executare deleaga pe unul din judecatorii sai, pentru efectuarea punerii in executare.

            Daca cu prilejul punerii in executare a hotararii sau in cursul executarii se iveste vreo nelamurire sau impiedicare, judecatorul delegat poate sesiza instanta de executare, care va proceda potrivit dispozitiilor art. 460.


**) Alin. 2 si 3 ale art. 419 au fost abrogate prin Legea nr. 104/1992, alin. 4 devenind alin. 2.

 

CAPITOLUL II
PUNEREA IN EXECUTARE A HOTARARILOR
Sectiunea I
Punerea in executare a pedepselor principale

 

            Punerea in executare a pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

            Art. 420.***) - Pedeapsa inchisorii si pedeapsa detentiunii pe viata se pun in executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de instanta de executare, se intocmeste in trei exemplare si cuprinde: denumirea instantei care a emis mandatul, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului prevazute in art. 70, numarul si data hotararii care se executa si denumirea instantei care a pronuntat-o, pedeapsa pronuntata si textul de lege aplicat, timpul retinerii si arestarii preventive care s-a dedus din durata pedepsei, mentiunea daca cel condamnat este recidivist, ordinul de arestare si de detinere, semnatura presedintelui, precum si stampila acelei instante.


***) Art. 420 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

            Trimiterea spre executare a mandatului

            Art. 421. - Pentru aducerea la indeplinire a mandatului de executare emis se trimit doua exemplare, dupa caz, organului de politie, comandantului locului de detinere cand condamnatul este arestat, sau comandantului unitatii militare unde face serviciul militar cel condamnat.

            Executarea mandatului

            Art. 422. - Pe baza mandatului de executare organul de politie procedeaza la arestarea condamnatului. Celui arestat i se inmaneaza un exemplar al mandatului si este dus la locul de detinere cel mai apropiat, unde organul de politie preda celalalt exemplar al mandatului de executare.    

Dispozitiile art. 161 sunt aplicabile in mod corespunzator, obligatia de incunostintare revenind organului de politie.

            Daca persoana impotriva careia s-a emis mandatul nu este gasita, organul de politie constata aceasta printr-un proces-verbal si ia masuri pentru darea in urmarire. Un exemplar de pe procesul-verbal impreuna cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instantei care a emis mandatul.

            Comandantul unitatii militare, primind mandatul de executare, inmaneaza un exemplar condamnatului si ia masuri pentru trimiterea acestuia la locul de executare a pedepsei.

            Cand condamnatul se afla arestat, un exemplar al mandatului de executare i se inmaneaza de catre comandantul locului de detinere.       

Comandantul locului de detinere consemneaza intr-un proces-verbal data de la care condamnatul a inceput executarea pedepsei.

            O copie de pe procesul-verbal se trimite instantei de executare.

            Punerea in executare a pedepsei inchisorii cu executarea la locul de munca

            Art. 4221.*) - Pedeapsa inchisorii cu executarea la locul de munca se pune in executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul se emite de instanta de executare, se intocmeste in 4 exemplare si cuprinde, pe langa mentiunile prevazute in art. 420, care se aplica in mod corespunzator, si urmatoarele date: denumirea, sediul unitatii unde se executa pedeapsa, dispozitia de executare a pedepsei catre conducerea unitatii si de retinere si varsare la bugetul de stat a cotei prevazute de lege.

            Trimiterea spre executare a mandatului si a dispozitivului hotararii

            Art. 4222. - Pentru aducerea la indeplinire a mandatului de executare emis, se trimite cate un exemplar unitatii unde se va executa pedeapsa, condamnatului si organului de politie din localitatea in care isi are sediul unitatea.*)

            O copie de pe dispozitivul hotararii se trimite de instanta de executare consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul condamnatul.**)


*) Art. 4221 si alin. 1 al art. 422‚ sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 104/1992.

**) Alin. 2 al art. 422‚ este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

 

            Obiectii privind identitatea

            Art. 423. - Daca persoana fata de care se efectueaza executarea mandatului ridica obiectii in ce priveste identitatea, se procedeaza potrivit dispozitiilor art. 153, care se aplica in mod corespunzator.

            Art. 424.***) - Abrogat.


***) Art. 424 a fost abrogat prin Legea nr. 45/1993.


            Punerea in executare a amenzii penale

            Art. 425. - Persoana condamnata la pedeapsa amenzii este obligata sa depuna recipisa de plata integrala a amenzii la instanta de executare, in termen de 3 luni de la ramanerea definitiva a hotararii.

            Cand cel condamnat se gaseste in imposibilitate de a achita integral amenda in termenul prevazut in alineatul precedent, instanta de executare, la cererea condamnatului, poate dispune esalonarea platii amenzii, pe cel mult 2 ani in rate lunare.

            In caz de neindeplinire a obligatiei in termenul aratat in alin. 1 sau de neplata a unei rate, instanta de executare procedeaza la punerea in executare a amenzii dupa cum urmeaza:
            a) in cazul cand cel condamnat este salariat, membru cooperator sau realizeaza alte venituri din munca, ori este pensionar, comunica unitatii care face plata salariului sau a oricarui venit din munca ori organului care dispune efectuarea platii pensiei, cuantumul amenzii de executat, precum si dispozitia de a efectua retinerile in contul amenzii si a le varsa la bugetul de stat;
            b) *) in cazul cand cel condamnat nu se gaseste in vreuna din situatiile prevazute la lit. a), comunica organului financiar al consiliului local al localitatii in care domiciliaza condamnatul un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea amenzii.

            Daca in raport cu cuantumul amenzii si cu veniturile celui condamnat, in cazurile prevazute la lit. a), rezulta ca amenda nu poate fi achitata in intregime in termen de 2 ani, executarea acesteia se face si asupra altor bunuri ale condamnatului.

            In situatia prevazuta in alineatul precedent, instanta de executare comunica organului financiar al consiliului local al localitatii in care domiciliaza condamnatul un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea amenzii.*)


*) Lit. b) de la alin. 3 al art. 425 si alin. 5 al aceluiasi articol sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 45/1993.


Sectiunea II
Punerea in executare a pedepselor complementare

 

Interzicerea exercitiului unor drepturi

            Art. 426.*) - Pedeapsa interzicerii exercitiului unor drepturi se pune in executare prin trimiterea de catre instanta de executare a unei copii de pe dispozitivul hotararii, consiliului local in a carui raza isi are domiciliul condamnatul si organului care supravegheaza exercitarea acestor drepturi.

            Degradarea militara

            Art. 427. - Pedeapsa degradarii militare se pune in executare prin trimiterea de catre instanta de executare a unei copii de pe hotarare, dupa caz, comandantului unitatii militare din care a facut parte cel condamnat sau comandantului centrului militar in raza caruia domiciliaza condamnatul.

            Art. 428.**) - Abrogat.


*) Art. 426 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993. **) Art. 428 a fost abrogat prin Legea nr. 141/1996.


Sectiunea III
Punerea in executare a masurilor de siguranta

 

            Obligarea la tratament medical

            Art. 429. - Masura de siguranta a obligarii la tratament medical luata printr-o hotarare definitiva se pune in executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv si a copiei de pe raportul medico-legal, directiei sanitare din judetul pe teritoriul caruia locuieste persoana fata de care s-a luat aceasta masura. Directia sanitara judeteana va comunica de indata persoanei fata de care s-a luat masura obligarii la tratament medical, unitatea sanitara la care urmeaza sa i se faca tratament.

            Instanta de executare comunica persoanei fata de care s-a luat masura obligarii la tratament medical, ca este obligata sa se prezinte de indata la unitatea sanitara la care urmeaza sa i se faca tratamentul, atragandu-i-se atentia ca in caz de nerespectare a masurii luate se va dispune internarea medicala.

            In cazul in care obligarea la tratament medical insoteste pedeapsa inchisorii ori a detentiunii pe viata sau priveste o persoana aflata in stare de detinere, comunicarea prevazuta in alin. 1 se face administratiei locului de detinere.*)


*) Alin. 3 al art. 429 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

            Obligatii in legatura cu tratamentul medical

            Art. 430. -  Unitatea sanitara la care faptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical este obligata sa comunice instantei:
            a) daca persoana obligata la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul;
            b) sustragerea de la efectuarea tratamentului dupa prezentare;
            c) cand masura dispusa de instanta nu este sau nu mai este necesara, insa pentru inlaturarea starii de pericol pe care o prezinta persoana obligata la tratament este indicat un alt tratament;
            d) daca pentru efectuarea tratamentului medical este necesara internarea medicala.

            In cazul cand unitatea sanitara nu se afla in raza teritoriala a instantei care a dispus executarea, comunicarea prevazuta la lit. b)-d) se face judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla unitatea sanitara.

            Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in cazul aratat in art. 429 alin. 3.

            Inlocuirea tratamentului medical

            Art. 431. - Primind comunicarea, instanta de executare sau instanta prevazuta in art. 430 alin. 2, dupa ascultarea concluziilor procurorului, iar daca considera necesar, si a celui interesat, dispune fie inlocuirea tratamentului, fie internarea medicala.

            O copie de pe hotararea definitiva a instantei prevazute in art. 430 alin. 2 se comunica instantei de executare.

            Internarea medicala

            Art. 432. - Masura de siguranta a internarii medicale luata printr-o hotarare definitiva se pune in executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv si a unei copii de pe raportul medico-legal directiei sanitare din judetul pe teritoriul caruia locuieste persoana fata de care s-a luat aceasta masura.

            Obligatii in legatura cu internarea medicala

            Art. 433. - Directia sanitara este obligata sa efectueze internarea, incunostintand despre aceasta instanta de executare.

            Unitatea sanitara la care s-a facut internarea are obligatia, in cazul cand considera ca internarea nu mai este necesara, sa incunostinteze judecatoria in a carei raza teritoriala se gaseste unitatea sanitara.

            Inlocuirea sau incetarea internarii medicale

            Art. 434. - Judecatoria, dupa primirea incunostintarii prevazute in art. 433 alin. 2, ascultand concluziile procurorului, ale aparatorului si, daca gaseste necesar, si ale persoanei internate, dispune fie incetarea internarii, fie inlocuirea acesteia cu masura obligarii la tratament medical.*)

Incetarea sau inlocuirea masurii internarii poate fi ceruta si de persoana internata sau de procuror. In aceste cazuri instanta cere avizul unitatii sanitare unde se afla cel internat.

            Daca cel internat nu are aparator, i se asigura un avocat din oficiu.*)

O copie de pe hotararea definitiva prin care s-a dispus inlocuirea sau incetarea internarii medicale se comunica instantei de executare.


*) Alin. 1 al art. 434 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993, iar alin. 3 a fost introdus prin aceeasi lege.

 

            Masuri de siguranta provizorii

            Art. 435. - In cazul in care masura obligarii la tratament medical sau a internarii medicale a fost luata in mod provizoriu in cursul urmaririi penale sau judecatii, punerea in executare se face de catre procuror sau de catre instanta de judecata care a luat aceasta masura.

            Dispozitiile prevazute in art. 430-434 se aplica in mod corespunzator.

            Executarea altor masuri de siguranta

            Art. 436. - Masura de siguranta a interzicerii unei functii sau profesii si masura de siguranta a interzicerii de a se afla in anumite localitati se pun in executare prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv organului in drept sa aduca la indeplinire aceste masuri si sa supravegheze respectarea lor.

            Acest organ are indatorirea sa asigure executarea masurii luate si sa sesizeze organul de urmarire penala in caz de sustragere de la executarea masurii de siguranta.

            Masura de siguranta a interzicerii de a se afla in anumite localitati poate fi amanata sau intrerupta de organul care are indatorirea sa asigure executarea acestei masuri, in caz de boala sau pentru orice alt motiv care justifica amanarea sau intreruperea.

            Revocarea masurilor de siguranta

            Art. 437. - Persoana cu privire la care s-a luat una din masurile prevazute in art. 113-116 din Codul penal poate cere instantei in a carei raza teritoriala locuieste, revocarea masurii, cand temeiurile care au impus luarea acesteia au incetat.

            Revocarea poate fi ceruta si de procuror. Solutionarea cererii se face cu citarea persoanei cu privire la care este luata masura, ascultandu-se si concluziile aparatorului si procurorului.*)

            Daca cel internat nu are aparator, i se asigura un avocat din oficiu.*)


*) Alin. 2 al art. 437 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993, iar alin. 3 a fost introdus prin aceeasi lege.

 

            Executarea expulzarii

            Art. 438. - Cand prin hotararea de condamnare la pedeapsa inchisorii s-a luat masura de siguranta a expulzarii, se face mentiune in mandatul de executare a pedepsei inchisorii ca la data liberarii, condamnatul sa fie predat organului de politie, care va proceda la efectuarea expulzarii.

            Daca masura expulzarii nu insoteste pedeapsa inchisorii, comunicarea in vederea expulzarii se face organului de politie, imediat ce hotararea a ramas definitiva.

            Executarea confiscarii speciale

            Art. 439. - Masura de siguranta a confiscarii speciale luata prin ordonanta sau hotarare se executa dupa cum urmeaza:
            a) lucrurile confiscate se predau organelor in drept a le prelua sau valorifica potrivit dispozitiilor legii;
            b) cand s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, aceasta se face in prezenta, dupa caz, a procurorului sau judecatorului, intocmindu-se proces-verbal care se depune la dosarul cauzei.


Sectiunea IV
Punerea in executare a dispozitiilor privind inlocuirea raspunderii penale

 

            Inlocuirea raspunderii penale

            Art. 440.*) -  In cazul inlocuirii raspunderii penale, executarea mustrarii si a mustrarii cu avertisment se efectueaza conform art. 487, care se aplica in mod corespunzator, iar executarea amenzii se efectueaza potrivit art. 442 si 443.

            Art. 441.*) - Abrogat.


* Art. 440 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992, iar art. 441 a fost abrogat prin aceeasi lege.

 

Sectiunea IV1*)
Punerea in executare a dispozitiilor prin care s-au aplicat sanctiunile prevazute in art. 181 din Codul penal

 


*) Sectiunea IV1 din Capitolul II a fost introdusa prin Legea nr. 7/1973.


            Executarea sanctiunilor

            Art. 4411. - Executarea mustrarii si a mustrarii cu avertisment se efectueaza conform art. 487, care se aplica in mod corespunzator, iar executarea amenzii se efectueaza potrivit art. 442 si 443.


Sectiunea V
Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat

 

            Amenzile judiciare

            Art. 442. - Amenda judiciara se pune in executare de catre, organul judiciar care a aplicat-o.

            Punerea in executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea amenzii judiciare organului care, potrivit legii, executa amenda penala.**)

            Executarea amenzilor judiciare se face de organul aratat in alineatul precedent.**)

            Cheltuielile judiciare avansate de stat

            Art. 443. -Dispozitia din hotararea penala privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se pune in executare potrivit art. 442 alin. 2.**)

            Cand obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat s-a dispus prin ordonanta, punerea in executare se face de procuror, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 442 alin. 2.**)

            Executarea cheltuielilor judiciare se face de catre organele care, potrivit legii, executa amenda penala.


**) Alin. 3 al art. 442 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973, iar alin. 2 din acelasi articol si alin. 1 si 2 ale art. 443 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin aceeasi lege.

 

Sectiunea VI
Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare

 

            Restituirea lucrurilor si valorificarea celor neridicate

            Art. 444. - Cand prin hotararea penala s-a dispus restituirea unor lucruri care se afla in pastrarea sau la dispozitia instantei de executare, restituirea se face de catre judecatorul insarcinat cu executarea, prin remiterea acelor lucruri persoanelor in drept. In acest scop, sunt incunostintate persoanele carora urmeaza sa li se restituie lucrurile.

            Daca, in termen de 6 luni de la primirea incunostintarii, persoanele chemate nu se prezinta a le primi, lucrurile trec in patrimoniul statului. Instanta constata aceasta prin incheiere si dispune predarea lucrurilor organelor in drept a le prelua sau valorifica potrivit dispozitiilor legii.

            Daca restituirea lucrurilor nu s-a putut efectua, deoarece nu se cunosc persoanele carora ar trebui sa le fie restituite si nimeni nu le-a reclamat in termen de 6 luni de la ramanerea definitiva a hotararii, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile alineatului precedent.

            Cand restituirea lucrurilor a fost dispusa de catre procuror sau de catre organul de cercetare penala, acesta procedeaza potrivit prevederilor din alineatele precedente.

            Inscrisurile declarate false

            Art. 445. - Dispozitia hotararii penale care declara un inscris ca fiind fals in totul sau in parte se executa sau se pune in executare de catre judecatorul delegat.

            Cand inscrisul declarat fals a fost anulat in totalitatea lui, se face mentiune despre aceasta pe fiecare pagina, iar in caz de anulare partiala, numai pe paginile care contin falsul.

            Inscrisul declarat fals ramane la dosarul cauzei. In cazul in care este necesar ca despre inscrisul declarat fals sa se faca mentiune in scriptele unei unitati dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal, i se trimite acesteia o copie de pe hotarare.

            Instanta poate dispune, cand constata existenta unui interes legitim, eliberarea unei copii, cu mentiunile aratate in alin. 2, de pe inscrisul sub semnatura privata falsificat. In aceleasi conditii, instanta poate dispune restituirea inscrisului oficial partial falsificat.

            Despagubirile civile si cheltuielile judiciare

            Art. 446. -  Dispozitiile din hotararea penala privitoare la despagubirile civile si la cheltuielile judiciare cuvenite partilor se executa potrivit legii civile.

 

CAPITOLUL III
ALTE DISPOZITII PRIVIND EXECUTAREA
Sectiunea I
Schimbari in executarea unor hotarari

 

            Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei

            Art. 447.*) - Asupra revocarii sau anularii suspendarii conditionate a executarii pedepsei prevazute in art. 83 ori in art. 85 din Codul penal sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere prevazuta in art. 864 ori in art. 865 din Codul penal se pronunta, din oficiu sau la sesizarea procurorului, instanta care judeca ori a judecat in prima instanta infractiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

            Daca pana la expirarea termenului de incercare nu au fost respectate obligatiile civile prevazute in art. 84 sau cele prevazute in art. 864 alin. 1 din Codul penal, partea interesata sau procurorul sesizeaza instanta care a pronuntat in prima instanta suspendarea, in vederea revocarii suspendarii executarii pedepsei.


*) Art. 447 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.

 

            Revocarea sau anularea executarii pedepsei la locul de munca

            Art. 4471.*) - Revocarea sau anularea executarii pedepsei la locul de munca, in cazurile prevazute in art. 869 si 8610 din Codul penal, se dispune, dupa caz, de catre instanta de executare sau de catre instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla unitatea unde se executa pedeapsa, ori de catre instanta care judeca sau a judecat in prima instanta infractiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. Sesizarea instantei se face din oficiu, de catre procuror, de unitate sau de organul de politie. In cazul prevazut in art. 869 alin. 4, instanta poate fi sesizata si de catre cel condamnat.

            Inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata

            Art. 448.**) - Inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii se dispune, din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat, de catre instanta de executare, iar daca cel condamnat se afla in stare de detinere, de catre instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere.

            Hotararea de inlocuire, ramasa definitiva, se pune in executare potrivit dispozitiilor art. 420-423.


*) Art. 4471 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973 si este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.

**) Art. 448 a fost abrogat prin Legea nr. 45/1993 si reintrodus, cu acest continut, prin Legea nr. 141/1996.

 

            Alte modificari de pedepse

            Art. 449. - Pedeapsa pronuntata poate fi modificata, daca la punerea in executare a hotararii sau in cursul executarii pedepsei se constata, pe baza unei alte hotarari definitive, existenta vreuneia dintre urmatoarele situatii:
            a) concursul de infractiuni;
            b) recidiva;
            c) acte care intra in continutul aceleiasi infractiuni. Instanta competenta sa dispuna asupra modificarii pedepsei este instanta de executare a ultimei hotarari sau, in cazul cand cel condamnat se afla in stare de detinere ori in executarea pedepsei la locul de munca, instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau, dupa caz, unitatea unde se executa pedeapsa.

            *) Sesizarea instantei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat.

            Inlocuirea pedepsei amenzii

            Art. 4491.*) - Inlocuirea pedepsei amenzii in cazul prevazut in art. 631 din Codul penal se dispune de instanta de executare.

            Sesizarea instantei se face din oficiu sau de catre organul care, potrivit legii, executa amenda.

            Liberarea conditionata

            Art. 450. - Liberarea conditionata se dispune, la cererea sau la propunerea facuta potrivit dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere, iar in cazul prevazut in art. 62 alin. 3 din Codul penal, de catre tribunalul militar in a carui raza teritoriala se afla inchisoarea militara.**)

            Cand instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita, termen care nu poate fi mai mare de un an.

            Instantele prevazute in alin. 1 se pronunta si asupra revocarii liberarii conditionate, in cazul cand instanta care a judecat pe condamnat pentru o alta infractiune nu s-a pronuntat in aceasta privinta.

            Termenul de apel si cel de recurs sunt de 3 zile. Apelul si recursul declarate de procuror sunt suspensive de executare.**)

            Instanta in fata careia hotararea a ramas definitiva este obligata sa comunice locului de detinere copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus revocarea liberarii conditionate.


*) Alin. 2 al art. 449 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992, iar art. 4491 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973.

**) Alin. 1 si 4 ale art. 450 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 45/1993.

 

            Incetarea executarii pedepsei la locul de munca

            Art. 4501.*) - Incetarea executarii pedepsei la locul de munca se dispune de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla unitatea unde condamnatul executa pedeapsa.

            Dispozitiile art. 450 alin. 2, 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.

            Instanta in fata careia hotararea a ramas definitiva este obligata sa comunice unitatii unde se executa pedeapsa, precum si organului de politie din localitatea in care isi are sediul unitatea, copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus incetarea executarii pedepsei.


*) Art. 4501 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973 si este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.


            Inlocuirea executarii pedepsei pentru militari

            Art. 451.**) - Inlocuirea executarii pedepsei inchisorii cu executarea in inchisoare militara, in cazul condamnatilor care au devenit militari in termen in cursul judecatii la o instanta civila, precum si pentru cei care au devenit militari in termen dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, se dispune de catre tribunalul militar in a carui raza teritoriala se gaseste unitatea militara din care face parte cel condamnat, la sesizarea comandantului.

Inlocuirea executarii pedepsei intr-o inchisoare militara, cu executarea intr-un loc de detinere, in cazul condamnatilor care au fost trecuti in rezerva inainte de inceperea executarii pedepsei, se dispune de catre instanta prevazuta la alineatul precedent, din oficiu sau la sesizarea comandantului unitatii militare din care facea parte cel condamnat.


** Art. 451 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.


            Reducerea pedepsei pentru militari

            Art. 452.*) - Reducerea pedepsei ce se executa in inchisoare militara in cazul si in conditiile prevazute in art. 62 alin. 2 din Codul penal se face la sesizarea comandantului acelei inchisori.

            Instanta competenta sa reduca pedeapsa este tribunalul militar in a carui raza teritoriala se afla inchisoarea militara.


*) Art. 452 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.


Sectiunea II**)
Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

 

            Cazurile de amanare

            Art. 453. - Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi amanata in urmatoarele cazuri:**)
            a) cand se constata pe baza unei expertize medico-legale ca cel condamnat sufera de o boala care il pune in imposibilitate de a executa pedeapsa.
In acest caz, executarea pedepsei se amana pana cand condamnatul se va gasi in situatia de a putea executa pedeapsa;
            b) cand o condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an. In aceste cazuri, executarea pedepsei se amana pana la incetarea cauzei care a determinat amanarea;
            c) cand din cauza unor imprejurari speciale executarea imediata a pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaza. In acest caz, executarea poate fi amanata cel mult 3 luni si numai o singura data.

            Cererea de amanare a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi facuta de procuror, de condamnat, de persoanele aratate in art. 362 alineatul ultim, iar in cazul prevazut la lit. c) din prezentul articol, si de catre conducerea unitatii la care lucreaza condamnatul.**


**) Denumirea Sectiunii II din Capitolul III si alin. 1 si 2 ale art. 453 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 141/1996.


            Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul celui condamnat la executarea pedepsei la locul de munca. In situatia prevazuta la lit. b), executarea pedepsei poate fi amanata pe perioada stabilita de normele legale cu privire la concediul ce se acorda salariatelor inainte si dupa nastere.*)


*) Alin. 3 al art. 453 a fost introdus prin Legea nr. 7/1973 si este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.


            Instanta competenta

            Art. 454. - Instanta competenta sa se pronunte asupra acordarii amanarii executarii pedepsei este instanta de executare.

            Instanta de executare tine evidenta amanarilor acordate si la expirarea termenului ia masuri pentru emiterea mandatului de executare, iar daca mandatul a fost emis, ia masuri pentru aducerea lui la indeplinire.

 

Sectiunea III**)
Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

 

            Cazurile de intrerupere

            Art. 455.**) - Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi intrerupta in cazurile si in conditiile prevazute in art. 453, la cererea persoanelor aratate in alin. 2 al aceluiasi articol.

            Instanta competenta

            Art. 456.***) - Instanta competenta sa dispuna asupra intreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau, dupa caz, unitatea unde se executa pedeapsa la locul de munca, corespunzatoare in grad instantei de executare.


**) Denumirea Sectiunii III din Capitolul II si art. 455 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 141/1996.
***) Art. 456 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.


            Evidenta intreruperii executarii pedepsei

            Art. 457.*) - Instanta care a acordat intreruperea comunica de indata aceasta masura locului de detinere sau, dupa caz, unitatii unde condamnatul executa pedeapsa si organului de politie, iar daca intreruperea a fost acordata de instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea, aceasta comunica masura luata si instantei de executare.

            Instanta de executare, administratia locului de detinere si unitatea unde condamnatul executa pedeapsa tin evidenta intreruperilor acordate. Daca la expirarea termenului de intrerupere cel condamnat la pedeapsa inchisorii nu se prezinta la locul de detinere, administratia trimite de indata o copie de pe mandatul de executare organului de politie, in vederea executarii. Pe copia mandatului de executare se mentioneaza si cat a mai ramas de executat din durata pedepsei. Daca, la expirarea termenului de intrerupere, cel condamnat la pedeapsa inchisorii cu executare la locul de munca nu se prezinta la unitate, aceasta instiinteaza de indata instanta de executare.

            Administratia locului de detinere sau unitatea comunica instantei de executare data la care a reinceput executarea pedepsei.

            Timpul cat executarea a fost intrerupta nu se socoteste in executarea pedepsei.


*) Art. 457 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.

 

Sectiunea IV
Inlaturarea sau modificarea pedepsei


            Intervenirea unor legi penale noi

            Art. 458. - Cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare intervine o lege ce nu mai prevede ca infractiune fapta pentru care s-a pronuntat condamnarea, ori o lege care prevede o pedeapsa mai usoara decat cea care se executa ori urmeaza a se executa, instanta ia masuri pentru aducerea la indeplinire, dupa caz, a dispozitiilor art. 12, 14 si 15 din Codul penal.

            Aplicarea dispozitiilor din alineatul precedent se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat, de catre instanta de executare, iar daca cel condamnat se afla in executarea pedepsei, de catre instanta corespunzatoare in grad in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde condamnatul executa pedeapsa la locul de munca.*)

            Amnistia si gratierea

            Art. 459.*) - Aplicarea amnistiei, cand intervine dupa ramanerea definitiva a hotararii, precum si aplicarea gratierii, se fac de catre un judecator de la instanta de executare, iar daca cel condamnat se afla in executarea pedepsei, de catre un judecator de la instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde se executa pedeapsa la locul de munca.


*) Alin. 2 al art. 458 si art. 459 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 104/1992; alin. 2 al art. 459 a fost abrogat prin Legea nr. 45/1993.

 

CAPITOLUL IV
DISPOZITII COMUNE


            Procedura la instanta de executare

            Art. 460. - Cand rezolvarea situatiilor reglementate in prezentul titlu este data in competenta instantei de executare, presedintele dispune citarea partilor interesate si ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu, in cazurile prevazute in art. 171.

            Condamnatul arestat este adus la judecata numai in cazul cand i s-ar putea agrava situatia sau cand instanta considera necesara prezenta acestuia.

Participarea procurorului este obligatorie.

            Dupa concluziile procurorului si ascultarea partilor, instanta se pronunta prin sentinta.

            Dispozitiile cuprinse in partea speciala, titlul II, care nu sunt contrare dispozitiilor din acest capitol, se aplica in mod corespunzator.

            Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si in cazul in care rezolvarea uneia din situatiile reglementate in prezentul titlu este data in competenta instantei in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde cel condamnat executa pedeapsa. Solutia se comunica instantei de executare.*)


*) Alin. 6 al art. 460 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.
            Contestatia la executare

            Art. 461. - Contestatia contra executarii hotararii penale se poate face in urmatoarele cazuri:
            a) cand s-a pus in executare o hotarare care nu era definitiva;
            b) cand executarea este indreptata impotriva altei persoane decat cea prevazuta in hotararea de condamnare;
            c) cand se iveste vreo nelamurire cu privire la hotararea care se executa sau vreo impiedicare la executare;
            d) cand se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere ori de micsorare a pedepsei, precum si orice alt incident ivit in cursul executarii. In cazurile prevazute la lit. a), b) si d) contestatia se face, dupa caz, la instanta prevazuta in alin. 1 sau 6 al art. 460, iar in cazul prevazut la lit. c), la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa.

            Contestatia impotriva actelor de executare privind confiscarea averii se solutioneaza de instanta civila, potrivit legii civile.

            Rezolvarea contestatiei

            Art. 462. - Procedura de rezolvare a contestatiei la executare este cea prevazuta in art. 460.

            In cazul aratat in art. 461 lit. d), daca din hotararea pusa in executare nu rezulta datele si situatiile de existenta carora depinde solutionarea contestatiei, constatarea acestora se face de catre instanta competenta sa judece contestatia.

            Contestatia privitoare la dispozitiile civile

            Art. 463. - Contestatia privitoare la executarea dispozitiilor civile ale hotararii se face, in cazurile prevazute in art. 461 lit. a) si b), la instanta de executare prevazuta in art. 460, iar in cazul prevazut in art. 461 lit. c), la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa.

            Procedura de rezolvare a acestei contestatii este cea prevazuta in art. 460 alin. 1 si 2.

            Contestatia impotriva actelor de executare se solutioneaza de catre instanta civila potrivit legii civile.
            Contestatia privitoare la amenzile judiciare

            Art. 464. - Contestatia contra executarii amenzilor judiciare se solutioneaza de catre instanta care le-a pus in executare.


TITLUL IV
PROCEDURI SPECIALE
CAPITOLUL I
URMARIREA SI JUDECAREA UNOR INFRACTIUNI FLAGRANTE

 

            Infractiunea flagranta

            Art. 465. - Este flagranta infractiunea descoperita in momentul savarsirii sau imediat dupa savarsire.

            Este, de asemenea, considerata flagranta si infractiunea al carei faptuitor, imediat dupa savarsire, este urmarit de persoana vatamata, de martorii oculari sau de strigatul public, ori este surprins aproape de locul comiterii infractiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natura a-l presupune participant la infractiune.

            In cazurile de mai sus, orice persoana are dreptul sa prinda pe faptuitor si sa-l conduca inaintea autoritatii.

            Cazuri de aplicare a procedurii speciale

            Art. 466. -  Infractiunile flagrante pedepsite prin lege cu inchisoare mai mare de 3 luni si de cel mult 5 ani, precum si formele agravate ale acestor infractiuni, savarsite in municipii sau orase, in mijloace de transport in comun, balciuri, targuri, porturi, aeroporturi sau gari, chiar daca nu apartin unitatilor teritoriale aratate mai sus, precum si in orice loc aglomerat, se urmaresc si se judeca potrivit dispozitiilor prevazute in acest capitol, care se completeaza cu dispozitiile din prezentul cod.
            Constatarea infractiunii

            Art. 467. - Organul de urmarire penala sesizat intocmeste un proces-verbal, in care consemneaza cele constatate cu privire la fapta savarsita. In procesul-verbal se consemneaza, de asemenea, declaratiile invinuitului si ale celorlalte persoane ascultate.

            Daca este cazul, organul de urmarire penala strange si alte probe.

            Procesul-verbal se citeste invinuitului, precum si persoanelor care au fost ascultate, carora li se atrage atentia ca pot completa declaratiile sau ca pot face obiectii cu privire la acestea.

            Procesul-verbal se semneaza de organul de urmarire penala, de invinuit si de persoanele ascultate.

            Retinerea si arestarea invinuitului sau a inculpatului

            Art. 468. - Invinuitul este retinut. Retinerea dureaza 24 de ore. La sesizarea organului de cercetare sau din oficiu, procurorul poate emite mandat de arestare a invinuitului.

            Daca procurorul apreciaza ca sunt suficiente dovezi pentru punerea in miscare a actiunii penale, da rechizitoriu prin care pune in miscare actiunea penala si dispune trimiterea in judecata, emitand totodata mandat de arestare a inculpatului.
            Continuarea cercetarii dupa restituire

            Art. 469. - In cazul cand procurorul a emis mandat de arestare a invinuitului si a restituit cauza, organul de cercetare este obligat sa continue cercetarea si sa inainteze dosarul procurorului o data cu invinuitul, cel mai tarziu in 3 zile de la arestarea acestuia.

            In cazul cand nu s-a putut efectua complet cercetarea in termenul aratat in alineatul precedent, continuarea cercetarii penale se face potrivit dispozitiilor procedurii obisnuite.

            Verificarea lucrarilor de cercetare penala

            Art. 470. - Procurorul, primind dosarul, procedeaza la verificarea lucrarilor urmaririi penale si se pronunta in cel mult 2 zile de la primire, putand dispune trimiterea in judecata, scoaterea de sub urmarire sau incetarea urmaririi penale, potrivit art. 262, ori restituirea cauzei potrivit art. 265.

            Cand procurorul dispune trimiterea in judecata, intocmeste rechizitoriu, emite impotriva inculpatului mandat de arestare si inainteaza de indata instantei de judecata dosarul cauzei.

            Daca procurorul restituie cauza pentru completarea sau refacerea urmaririi penale, urmarirea se efectueaza potrivit procedurii obisnuite. Dispozitiile art. 267 si 268 se aplica in mod corespunzator.

            Instanta competenta

            Art. 471. - Competenta de judecata in cauzele privitoare la infractiunile flagrante prevazute in art. 466 este cea obisnuita.

            Pentru municipiile impartite in sectoare, ministrul justitiei poate desemna una sau mai multe judecatorii care sa judece aceste cauze.
            Masuri pregatitoare

            Art. 472. - Presedintele instantei fixeaza termenul de judecata, care nu poate depasi 5 zile de la data primirii dosarului, dispunand totodata aducerea cu mandat a martorilor.

            Inculpatul este adus la judecata. Celelalte parti nu se citeaza.

Participarea procurorului la judecata este obligatorie.

            Instanta verifica daca in cauza sunt intrunite conditiile prevazute in art. 466.

            Cand instanta constata ca in cauza nu sunt intrunite aceste conditii, judecata se face potrivit procedurii obisnuite.

            Judecata in prima instanta

            Art. 473. - Instanta procedeaza la judecarea cauzei ascultand pe inculpat, martorii prezenti, precum si persoana vatamata daca este de fata. Judecata se face pe baza acestor declaratii si a lucrarilor din dosar.

            Instanta poate dispune, din oficiu sau la cerere, administrarea de probe noi, in care scop ia masurile corespunzatoare, pe care le aduce la indeplinire in mod direct sau prin organele de politie.

            Pentru administrarea probelor instanta poate acorda termene care in total nu trebuie sa depaseasca 10 zile.

            Masuri cu privire la starea de libertate

            Art. 474. - Cand instanta se desesizeaza pentru incompetenta sau retine cauza pentru a fi judecata potrivit procedurii obisnuite, ori amana judecarea cauzei potrivit art. 473 alin. ultim, trebuie sa dispuna asupra starii de libertate a inculpatului.
            Hotararea instantei

            Art. 475. - Instanta este obligata sa se pronunte asupra cauzei in aceeasi zi in care s-au incheiat dezbaterile sau cel mai tarziu in urmatoarele 2 zile.

            Inculpatul aflat in stare de detinere este adus la pronuntare. Hotararea trebuie redactata in cel mult 24 de ore.

            Cand inculpatul a fost pus anterior in libertate, daca instanta pronunta pedeapsa inchisorii, poate dispune arestarea acestuia.

            Instanta este obligata a dispune punerea in libertate a inculpatului arestat, in cazurile prevazute in art. 350 alin. 2 si 3, care se aplica in mod corespunzator.

            Actiunea civila

            Art. 476. - Instanta examineaza actiunea civila numai daca persoana vatamata este prezenta si se constituie parte civila, iar pretentiile acesteia pot fi solutionate fara amanarea judecatii.

            Daca persoana vatamata este o unitate dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal ori o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, instanta examineaza actiunea civila chiar in lipsa acestora si chiar daca nu s-au constituit parte civila, iar solutionarea actiunii civile nu duce la amanarea cauzei.

            Daca nu sunt intrunite conditiile alineatelor precedente, instanta rezerva solutionarea actiunii civile pe calea unei actiuni separate, care este scutita de taxe de timbru.

            Apelul si recursul

            Art. 477.*) - Termenul de apel si cel de recurs sunt de 3 zile de la pronuntare.

            Dosarul cauzei se inainteaza instantei de apel sau, dupa caz, instantei de recurs in urmatoarele 24 de ore de la declararea apelului ori a recursului.       

Judecarea in apel si in recurs se face de urgenta.


*) Art. 477 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.

            Cazul infractiunilor concurente, indivizibile sau conexe

            Art. 478. - In caz de concurs de infractiuni, cand procedura prevazuta in prezentul capitol se aplica numai unora dintre infractiunile concurente, se procedeaza la disjungere, urmarirea si judecarea infractiunilor facandu-se separat.

            In caz de indivizibilitate sau conexitate, daca procedura prevazuta in prezentul capitol se aplica numai unora dintre fapte ori unora dintre infractori, iar disjungerea nu este posibila, urmarirea si judecata se fac potrivit procedurii obisnuite.

            Cazuri cand nu se aplica procedura speciala

            Art. 479.**) - Procedura prevazuta in prezentul capitol nu se aplica infractiunilor savarsite de minori.

            In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, daca acestea sunt flagrante si savarsite in conditiile prevazute in art. 466, constatarea savarsirii lor este obligatorie si se face potrivit art. 467. Procedura de urmarire si judecare prevazuta in acest capitol se aplica numai in cazul infractiunilor aratate in art. 279 alin. 2 lit. b) si c) si daca persoana vatamata a introdus in termen de 24 de ore de la savarsirea infractiunii flagrante plangerea prealabila la organul de urmarire penala. In acest scop, persoana vatamata este chemata si intrebata de organul de urmarire penala daca intelege sa faca plangere in termenul mai sus aratat.


**) Art. 479 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.

 

CAPITOLUL II
PROCEDURA IN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI


            Dispozitii generale

            Art. 480. - Urmarirea si judecarea infractiunilor savarsite de minori, precum si punerea in executare a hotararilor privitoare la acestia se fac potrivit procedurii obisnuite, cu completarile si derogarile din prezentul capitol.

            Persoanele chemate la organul de urmarire

            Art. 481. - Cand invinuitul sau inculpatul este un minor ce nu a implinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, daca organul de urmarire penala considera necesar, citeaza pe delegatul autoritatii tutelare, precum si pe parinti, iar cand este cazul, pe tutore, curator sau persoana in ingrijirea ori supravegherea careia se afla minorul.

            Citarea persoanelor prevazute in alineatul precedent este obligatorie la efectuarea prezentarii materialului de urmarire penala.

            Neprezentarea persoanelor legal citate la efectuarea actelor aratate in alin. 1 si 2 nu impiedica efectuarea acelor acte.

            Obligativitatea anchetei sociale

            Art. 482. - In cauzele cu infractori minori, organul de urmarire penala sau instanta de judecata are obligatia sa dispuna efectuarea anchetei sociale.

Ancheta sociala consta in strangerea de date cu privire la purtarea pe care minorul o are in mod obisnuit, la starea fizica si mintala a acestuia, la antecedentele sale, la conditiile in care a fost crescut si in care a trait, la modul in care parintii, tutorele sau persoana in ingrijirea careia se afla minorul isi indeplinesc indatoririle fata de acesta si in general cu privire la orice elemente care pot servi la luarea unei masuri sau la aplicarea unei sanctiuni fata de minor.

            Ancheta sociala se efectueaza de catre persoane desemnate de catre autoritatea tutelara a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza minorul.

            Compunerea instantei

            Art. 483. - Cauzele in care inculpatul este minor se judeca potrivit regulilor de competenta obisnuita, de judecatori desemnati de catre ministrul justitiei.*)

            Instanta compusa potrivit dispozitiilor alineatului precedent ramane competenta sa judece si face aplicarea dispozitiilor procedurale speciale privitoare la minori, chiar daca intre timp inculpatul a implinit varsta de 18 ani. Inculpatul, care a savarsit infractiunea in timpul cand era minor, este judecat potrivit procedurii obisnuite, daca la data sesizarii instantei implinise varsta de 18 ani.


*) Alin. 1 al art. 483 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.
            Persoane chemate la judecarea minorilor

            Art. 484. - Judecarea cauzei privind o infractiune savarsita de un minor se face in prezenta acestuia, cu exceptia cazului cand minorul s-a sustras de la judecata.

            La judecarea cauzei se citeaza, in afara de parti, autoritatea tutelara si parintii, iar daca este cazul, tutorele, curatorul sau persoana in ingrijirea ori supravegherea careia se afla minorul, precum si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara de catre instanta.

            Persoanele aratate in alineatul precedent au dreptul si indatorirea sa dea lamuriri, sa formuleze cereri si sa prezinte propuneri in privinta masurilor ce ar urma sa fie luate.

            Neprezentarea persoanelor legal citate nu impiedica judecarea cauzei.

            Desfasurarea judecatii

            Art. 485. - Sedinta in care are loc judecarea infractorului minor se desfasoara separat de celelalte sedinte.

            Sedinta nu este publica. La desfasurarea judecatii pot asista persoanele aratate in articolul precedent, aparatorii partilor, precum si alte persoane cu incuviintarea instantei.

            Cand inculpatul este minor sub 16 ani, instanta dupa ce il asculta poate dispune indepartarea lui din sedinta, daca apreciaza ca cercetarea judecatoreasca si dezbaterile ar putea avea o influenta negativa asupra minorului.

            Inculpati minori cu majori

            Art. 486. - Cand in aceeasi cauza sunt mai multi inculpati, dintre care unii minori si altii majori, si nu este posibila disjungerea, instanta judeca in compunerea prevazuta in art. 483 si dupa procedura obisnuita, aplicand insa cu privire la inculpatii minori dispozitiile cuprinse in acest capitol.
            Executarea mustrarii

            Art. 487. - In cazul cand s-a luat fata de minor masura educativa a mustrarii, aceasta se executa de indata, in sedinta in care s-a pronuntat hotararea.

            Cand, din orice imprejurari, masura mustrarii nu poate fi executata indata dupa pronuntare, se fixeaza un termen pentru cand se dispune aducerea minorului, citandu-se totodata parintii, ori, daca este cazul, tutorele sau curatorul ori persoana in ingrijirea sau supravegherea careia se afla minorul.

            Punerea in executare a libertatii supravegheate

            Art. 488. - Cand instanta a luat fata de minor masura libertatii supravegheate, aceasta masura se pune in executare chiar in sedinta in care este pronuntata, daca minorul si persoana sau reprezentantul institutiei sau unitatii speciale careia i s-a incredintat supravegherea sunt de fata.

            Cand punerea in executare nu se poate face in aceeasi sedinta, se fixeaza un termen pentru cand se dispune aducerea minorului si chemarea persoanelor prevazute in alineatul precedent.

            Revocarea si inlocuirea libertatii supravegheate

            Art. 489. - Revocarea masurii libertatii supravegheate pentru vreuna din cauzele prevazute in art. 108 din Codul penal, cu exceptia cazului cand minorul a savarsit din nou o infractiune, precum si inlocuirea libertatii supravegheate se dispun de instanta care a pronuntat aceasta masura.
            Internarea minorului

            Art. 490.*) - In cazul in care s-a luat fata de un minor masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare, instanta poate dispune, prin aceeasi hotarare, punerea in executare de indata a masurii luate. Punerea in executare se face prin trimiterea unei copii de pe hotarare organului de politie de la locul unde se afla minorul.

            Organul de politie ia masuri pentru internarea minorului.

            Copia de pe hotarare se preda centrului de reeducare in care minorul este internat.

            Centrul de reeducare comunica instantei efectuarea internarii.


*) Potrivit Decretului nr. 545/1972, denumirea "centru de reeducare" a inlocuit denumirea "institut special de reeducare", in cuprinsul acestui cod.
            Schimbari privind masura internarii

            Art. 491. - Liberarea minorului dintr-un centru de reeducare inainte de a deveni major, revocarea liberarii inainte de a deveni major, precum si ridicarea sau prelungirea masurii internarii intr-un centru de reeducare se dispun din oficiu sau la sesizare de judecatoria sau tribunalul care a judecat in prima instanta pe minor.

            Aceeasi instanta este competenta sa dispuna ridicarea, prelungirea sau inlocuirea masurii internarii intr-un institut medical-educativ.

            Amanarea sau intreruperea executarii masurii internarii

            Art. 4911.*) - Executarea masurii educative a internarii intr-un centru de reeducare poate fi amanata sau intrerupta in cazurile si in conditiile prevazute in art. 453 si 455.
__________
*) Art. 4911 a fost introdus prin Legea nr. 45/1993 si este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 141/1996.
            Revocarea masurilor luate fata de minor

            Art. 492. - Revocarea sau mentinerea masurilor educative, precum si a masurii liberarii minorului dintr-un centru de reeducare inainte de a deveni major sau dintr-un institut medical-educativ, cand minorul a savarsit din nou o infractiune, se dispune de instanta competenta sa judece acea infractiune.

            Dispozitii privind apelul si recursul

            Art. 493.**) - Dispozitiile art. 483-489 se aplica in mod corespunzator si la judecata in instanta de apel si de recurs, in cauzele privitoare la infractiuni savarsite de minori.

 

CAPITOLUL III
PROCEDURA REABILITARII JUDECATORESTI

 

            Instanta competenta

            Art. 494.**) - Competenta sa se pronunte asupra reabilitarii judecatoresti este fie instanta care a judecat in prima instanta cauza in care s-a pronuntat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala domiciliaza condamnatul.


**) Art. 493 si 494 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 45/1993.
            Cererea de reabilitare

            Art. 495. - Cererea de reabilitare judecatoreasca se face de condamnat, iar dupa moartea acestuia, de sot sau de rudele apropiate. Sotul sau rudele apropiate pot continua procedura de reabilitare pornita anterior decesului. In cerere trebuie sa se mentioneze:
            a) adresa condamnatului, iar cand cererea este facuta de alta persoana, adresa acesteia;
            b) condamnarea pentru care se cere reabilitarea si fapta pentru care a fost pronuntata acea condamnare;
            c) localitatile unde condamnatul a locuit si locurile de munca pe tot intervalul de timp de la executarea pedepsei si pana la introducerea cererii, iar in cazul cand executarea pedepsei a fost prescrisa, de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la introducerea cererii;
            d) temeiurile cererii;
            e) indicatii utile pentru identificarea dosarului si orice alte date pentru solutionarea cererii.

            La cerere se anexeaza actele din care reiese ca sunt indeplinite conditiile reabilitarii.

            Masuri premergatoare

            Art. 496. - Presedintele instantei, fixand termenul pentru solutionarea cererii de reabilitare, dispune citarea petitionarului si a persoanelor a caror ascultare o considera ca ar fi necesara, ia masuri pentru aducerea dosarului in care se gaseste hotararea de condamnare si cere o copie de pe fisa cu antecedente penale*) ale condamnatului.


*) A se vedea Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicata in B. Of., Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.
            Respingerea cererii pentru lipsa conditiilor de forma

            Art. 497. - Cererea de reabilitare se respinge pentru neindeplinirea conditiilor de forma in urmatoarele cazuri:
            a) cand a fost introdusa inainte de termenul legal;
            b) cand lipseste mentiunea prevazuta in art. 495 alin.
2 lit. a) si petitionarul nu s-a prezentat la termenul de infatisare;
            c) cand lipseste vreuna din mentiunile prevazute in art. 495 alin. 2 lit. b)-e) si petitionarul nu a completat cererea la prima infatisare si nici la termenul ce i s-a acordat in vederea completarii. In cazul prevazut la lit. a), cererea poate fi repetata dupa implinirea termenului legal, iar in cazurile prevazute la lit. b) si c), oricand.

            Solutionarea cererii

            Art. 498. - La termenul fixat instanta asculta persoanele citate, concluziile procurorului si verifica daca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru admiterea reabilitarii. Cand din materialul aflat la dosar nu rezulta date suficiente cu privire la indeplinirea conditiilor de reabilitare, instanta dispune completarea materialului de catre persoana interesata, iar daca considera necesar, cere de la organele competente relatii cu privire la comportarea celui condamnat.

            Situatii privind despagubirile civile

            Art. 499. - Cand condamnatul sau persoana care a facut cererea de reabilitare dovedeste ca nu i-a fost cu putinta sa achite despagubirile civile si cheltuielile judiciare, instanta, apreciind imprejurarile, poate dispune reabilitarea sau poate sa acorde, in vederea solutionarii cererii, un termen pentru a achita in intregime sau in parte suma datorata. Acest termen nu poate depasi 6 luni.

            In caz de obligatie solidara, instanta fixeaza suma ce trebuie achitata, in vederea reabilitarii, de condamnat sau de urmasii sai.

            Drepturile acordate partii civile prin hotararea de condamnare nu se modifica prin hotararea data asupra reabilitarii.
            Suspendarea examinarii cererii

            Art. 500. - Daca inainte de solutionarea cererii de reabilitare a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o alta infractiune savarsita de condamnat, examinarea cererii se suspenda pana la solutionarea definitiva a cauzei privitoare la noua invinuire.

            Apelul si recursul

            Art. 501.*) - Hotararea prin care instanta rezolva cererea de reabilitare este supusa apelului, iar hotararea pronuntata de instanta de apel este supusa recursului.


*) Art. 501 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.
            Mentiuni despre reabilitare

            Art. 502. - Dupa ramanerea definitiva a hotararii de reabilitare, instanta dispune sa se faca mentiune despre aceasta pe hotararea prin care s-a pronuntat condamnarea pentru care s-a admis reabilitarea.

            Anularea reabilitarii

            Art. 503. - Anularea reabilitarii se hotaraste la cererea procurorului, de catre instanta prevazuta in art. 494.

            Procedura prevazuta pentru solutionarea cererii de reabilitare se aplica in mod corespunzator si pentru solutionarea cererii de anulare.


CAPITOLUL IV
REPARAREA PAGUBEI IN CAZUL CONDAMNARII
SAU AL LUARII UNEI MASURI PREVENTIVE PE NEDREPT**)

 


**) Denumirea Capitolului IV este reprodusa astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 32/1990.

            Cazuri care dau dreptul le reparatie

            Art. 504. - Orice persoana care a fost condamnata definitiv are dreptul la repararea de catre stat a pagubei suferite, daca in urma rejudecarii cauzei s-a stabilit prin hotarare definitiva ca nu a savarsit fapta imputata ori ca acea fapta nu exista.

            Are dreptul la repararea pagubei si persoana impotriva careia s-a luat o masura preventiva, iar ulterior, pentru motivele aratate in alineatul precedent, a fost scoasa de sub urmarire sau a fost achitata.*)

            Nu are dreptul la repararea pagubei persoana care, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, cu intentie sau din culpa grava a stanjenit sau a incercat sa stanjeneasca aflarea adevarului.

            Persoanelor aratate in alin. 1 si 2, care inainte de arestare erau incadrate in munca, li se calculeaza la vechimea in munca si timpul cat au fost arestate, iar persoanelor aratate in alin. 1 li se calculeaza la vechimea in munca si timpul cat au executat pedeapsa la locul de munca.**)


*) Alin. 2 al art. 504 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 32/1990.

**) Alin. 4 al art. 504 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 104/1992.

 

Actiunea pentru reparare

            Art. 505. - Actiunea pentru repararea pagubei poate fi pornita de persoana indreptatita potrivit art. 504, iar dupa moartea acesteia poate fi continuata sau pornita de catre persoanele care se aflau in intretinerea sa.

Actiunea poate fi pornita in termen de un an de la ramanerea definitiva a hotararii de achitare sau de la data ordonantei de scoatere de sub urmarire.

            Instanta competenta

            Art. 506. - Pentru obtinerea reparatiei, persoana indreptatita se poate adresa tribunalului in a carui raza teritoriala domiciliaza, chemand in judecata civila statul. Statul este citat prin Ministerul Finantelor.

            Actiunea in regres

            Art. 507. - In cazul in care repararea pagubei a fost acordata potrivit dispozitiilor art. 506, statul are actiune in regres impotriva aceluia care cu rea-credinta sau din grava neglijenta a provocat situatia generatoare de daune.


CAPITOLUL V
PROCEDURA IN CAZ DE DISPARITIE A INSCRISURILOR JUDICIARE

 

            Constatarea disparitiei

            Art. 508. - In cazul disparitiei unui dosar judiciar sau a unui inscris care apartine unui astfel de dosar, organul de urmarire penala sau presedintele instantei la care se gasea dosarul sau inscrisul intocmeste un proces-verbal prin care constata disparitia si arata masurile care s-au luat pentru gasirea lui.

            Pe baza procesului-verbal se procedeaza potrivit dispozitiilor prevazute in prezentul capitol.
            Obiectul procedurii speciale

            Art. 509. - Cand dosarul sau inscrisul disparut este reclamat de un interes justificat si nu poate fi refacut potrivit procedurii obisnuite, procurorul prin ordonanta sau instanta de judecata prin incheiere dispune, dupa caz, inlocuirea sau reconstituirea dosarului ori inscrisului disparut.

            Incheierea instantei se da fara citarea partilor, afara de cazul cand instanta considera necesara chemarea acestora. Incheierea nu este supusa nici unei cai de atac.

            Efectuarea procedurii speciale

            Art. 510. - Inlocuirea sau reconstituirea se efectueaza de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata inaintea careia cauza se gaseste pendinte, iar in cauzele definitiv solutionate, de instanta la care dosarul se gaseste in conservare.

            Cand constatarea disparitiei s-a facut de un organ de urmarire penala sau de o instanta de judecata, altele decat cele aratate in alineatul precedent, organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a constatat disparitia trimite organului de urmarire penala sau instantei de judecata competente toate materialele necesare efectuarii inlocuirii ori reconstituirii inscrisului disparut.

            Inlocuirea inscrisului

            Art. 511. - Inlocuirea inscrisului disparut are loc atunci cand exista copii oficiale de pe acel inscris. Organul de urmarire penala sau instanta de judecata ia masuri pentru obtinerea copiei.

            Copia obtinuta tine locul inscrisului original pana la gasirea acestuia.

            Persoanei care a predat copia oficiala i se elibereaza o copie certificata de pe aceasta.
            Reconstituirea inscrisului

            Art. 512. - Cand nu exista o copie oficiala de pe inscrisul disparut, se procedeaza la reconstituirea acestuia. Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea inscrisurilor pe care le continea.

            In vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de proba.

            Rezultatul reconstituirii se constata, dupa caz, prin ordonanta organului de urmarire penala confirmata de procuror sau prin hotararea instantei data cu citarea partilor.

            Hotararea de reconstituire este supusa apelului, iar hotararea pronuntata de instanta de apel este supusa recursului.*)


*) Alin. 4 al art. 512 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993.


CAPITOLUL VI
ASISTENTA JUDICIARA INTERNATIONALA
Sectiunea I
Dispozitii generale


            Modalitatile de reglementare

            Art. 513. - Conditiile de realizare a asistentei judiciare internationale in materie penala sunt cele stabilite prin dispozitiile cuprinse in prezentul capitol, afara de cazul in care prin conventii ori in lipsa acestora, pe baza de reciprocitate, s-a stabilit altfel.


Sectiunea II
Comisia rogatorie

 

            Comisia rogatorie in strainatate

            Art. 514. -  Organul de urmarire penala sau instanta de judecata, cand socoteste necesara efectuarea unui act procedural in strainatate, se adreseaza prin comisie rogatorie organului de urmarire penala sau instantei judecatoresti din strainatate, care are posibilitatea sa efectueze acel act.

            Dispozitiile art. 134 sunt aplicabile.

            Transmiterea comisiei rogatorii

            Art. 515. - Comisia rogatorie se inainteaza, dupa caz, procurorului general sau ministrului justitiei, care la randul lor intervin la Ministerul Afacerilor Externe pentru transmiterea comisiei rogatorii.

            Valabilitatea actului efectuat

            Art. 516. - Actul procedural indeplinit in tara straina, potrivit legii acelei tari, este valabil inaintea organelor judiciare romane.

            Comisia rogatorie din strainatate

            Art. 517. - Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate efectua comisii rogatorii cerute de organe de urmarire penala ori de instante judecatoresti din strainatate.

            Cererea pentru efectuarea comisiei rogatorii se trimite de catre Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz, procurorului general ori ministrului justitiei, care sesizeaza organul de urmarire penala sau instanta de judecata competenta.
            Conditiile de prezentare a materialului

            Art. 518. - Cererea de comisie rogatorie adresata unei autoritati straine, precum si inscrisurile care o insotesc trebuie sa fie traduse si legalizate potrivit regulilor privind inscrisurile oficiale ce urmeaza sa fie prezentate unor autoritati din strainatate.


Sectiunea III
Recunoasterea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine

 

            Cazuri de recunoastere

            Art. 519. - Hotararile penale definitive pronuntate de instantele judecatoresti din strainatate, precum si actele efectuate de organele judiciare penale din strainatate, daca sunt de natura sa produca, potrivit legii penale romane, efecte juridice penale, pot fi recunoscute.

            Recunoasterea se poate face pe cale incidentala in cadrul unui proces penal in curs, de catre procuror in faza de urmarire sau de catre instanta de judecata in fata careia cauza este pendinte.

            Recunoasterea hotararilor penale pronuntate de instantele judecatoresti din strainatate sau a altor acte judiciare straine se poate face si pe cale principala, de catre instanta de judecata sesizata in acest scop.

            Conditiile de recunoastere

            Art. 520. - Recunoasterea hotararii sau a actelor judiciare straine are loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
            a) hotararea a fost pronuntata de o instanta competenta sau actul emana de la un organ judiciar competent;
            b) hotararea sau actul nu contravine ordinii publice din Romania;
            c) hotararea sau actul judiciar poate produce efecte juridice in tara, potrivit legii penale romane.

            Indeplinirea conditiei prevazute la lit. a) se constata pe baza certificarii autoritatii competente a statului strain.
            Recunoasterea pe cale principala

            Art. 521. - Recunoasterea pe cale principala a hotararii judecatoresti si a actelor judiciare straine se face la sesizarea procurorului, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla condamnatul.

            Condamnatul se citeaza, iar o data cu citatia i se comunica hotararea straina impreuna cu actele ce o insotesc, in traducere romana.

            Instanta, ascultand concluziile procurorului si declaratiile condamnatului, daca constata ca sunt intrunite conditiile legale, recunoaste hotararea penala straina si actele judiciare straine, iar in cazul cand pedeapsa pronuntata prin acea hotarare nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, substituie pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsa o pedeapsa corespunzatoare potrivit legii penale romane.

            Executarea dispozitiilor civile

            Art. 522. - Executarea dispozitiilor civile dintr-o hotarare judecatoreasca penala straina se face potrivit regulilor prevazute pentru executarea hotararilor civile straine.


DISPOZITII FINALE

            Art. 523. - Termeni explicati in Codul penal Termenii sau expresiile al caror inteles este anume explicat in Codul penal au acelasi inteles si in Legea de procedura penala.

            Art. 524. - Prezentul cod intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1969.

 

            NOTA: Potrivit art. III din Legea nr. 141/1996, prevederile din prezentul cod referitoare la pedeapsa complementara a confiscarii averii, cu exceptia art. 406 alin. 3, se abroga.

 

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 78 din 30 aprilie 1997.


*) Publicat in B.Of., Partea I, nr. 145-146 din 12 noiembrie 1968; republicat in B.Of., Partea I, nr. 58-59 din 26 aprilie 1973; republicat in M.Of., Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, in temeiul art. IV din Legea nr. 141/1996, publicata in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996.

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.