Intrebare :
veniturile din PFA si/sau contract de cesiune, drept de autor, sunt luate in calcul,ca si venituri activitati din activitati independente, in cazul indemnizatiei de crestere copil?
Cine a intrebat : alexandra dumitrescu
Data intrebarii : 2011-09-04
Raspuns
Venituri luate in calcul:
- venituri salariale
- venituri din activitati independetente
- venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit Legea „ORDONANTĂ DE URGENŢĂ Nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor”
ART. 3 (1) Veniturile din salarii, din activităţi independente si din activităti agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) si (2) si art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si reprezintă valoarea obtinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.
LEGEA privind Codul fiscal 571/2003
Art. 55. - Venitul net din activităti independente se include în venitul anual global si se impozitează potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
Art. 71. - (1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile închise de investitii, se impun cu o cotă de 5% din suma acestora. Obligatia calculării si retinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor sau asociatilor până la sfârsitul anului în care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv.
Vedeti si modificarile si completarile care sunt vreo 50 :)
le gasiti pe toate la noi pe site daca cautati legea 571/2003
Cu stima, DscLex
<<< Inapoi