MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul ?? - Nr. 41    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     30 decembrie 1958
 
SUMAR
 

           DECRET Nr. 545 din 26/12/58 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si trecerii in proprietatea statului a terenului si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau a unor actiuni de interes de stat

DECRET Nr. 545 din 26/12/58 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si trecerii in proprietatea statului a terenului si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau a unor actiuni de interes de stat

DECRET nr. 545 din 26 decembrie 1958
privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si trecerii in proprietatea statului a terenului si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau a unor actiuni de interes de stat
EMITENT : CONSILIUL DE STAT
Publicat in MONITORUL OFICIAL Nr. 41 din 30 decembrie 1958

ART. 1
Construirea, reconstruirea cladirilor pentru locuit si a celor gospodaresti, precum si adaugirile la acestea, este permisa - prin derogare de la dispozitiile art. 2 si 4 din Decretul nr. 144 din 29 martie 1958 - numai in perimetrul stabilit al oraselor, statiunilor balneo-climaterice sau in vatra satelor, determinate prin planul, schita sau regulile generale de sistematizare si numai cu autorizatia prealabila eliberata de comitetul executiv al sfatului popular orasenesc sau comunal respectiv.
Amplasarea, construirea si reconstruirea lacasurilor de cult se face numai cu autorizatia prealabila a comitetului executiv al sfatului popular regional, respectiv al Capitalei Republicii Populare Romane.
ART. 2
Amplasarea si construirea obiectivelor industriale, comerciale si social-culturale, de interes local, inlauntrul sau in afara perimetrului stabilit al oraselor, statiunilor balneo-climatice sau al vetrei satelor, determinate prin planul, schita sau regulile generale de sistematizare, se va aproba prin autorizatia de constructie eliberata de comitetul executiv al sfatului popular regional, respectiv al Capitalei Republicii Populare Romane.
ART. 3
Amplasarea constructiilor industriale, comerciale si social-culturale de interes republican, inlauntrul sau in afara: perimetrului stabilit al oraselor, a statiunilor balneo-climatice si a vetrei satului, se va aproba de Consiliul de Ministri.
ART. 4
Comitetele executive ale sfaturilor populare sint autorizate - prin derogare de la dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 144 din 29 martie 1958 - sa demoleze constructiile ce se vor executa fara respectarea prevederilor prezentului decret, pe baza constatarilor facute de organele prevazute la art. 17 din Decretul nr. 144 din 29 martie 1958, chiar si in cazul cind aceste constructii apartin sectorului socialist.
Cheltuielile de demolare vor fi suportate de cei vinovati de nerespectarea prevederilor prezentului decret, care, in caz de neplata, vor fi urmariti conform legilor in vigoare.
Actele de constatare a cheltuielilor de demolare, aprobate de catre comitetul executiv al sfatului popular respectiv, vor avea valoare de titlu executor.
ART. 5
Pentru asigurarea terenurilor necesare constructiilor sau pentru efectuarea altor lucrari sau actiuni de interes de stat, pot fi expropriate, contra plata, terenuri cu sau fara constructii.
Terenurile cu sau fara constructii, expropriate, trec in proprietatea statului libere de orice sarcini.
Sarcinile care grevau bunurile expropriate sint stramutate de drept asupra despagubirii cuvenite fostului proprietar.
ART. 6
Prin Hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili conditiile cu privire la luarea in stapinire a bunului expropriat, modul de evaluare, precum si plata despagubirii catre fostul proprietar sau catre titularii sarcinilor stramutate.