MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul V - Nr. 73          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          12 aprilie 1993

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

20. - Legea pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

 

           50. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

 

15. - Decret privind aprobarea si supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

 

LEGI SI DECRETE

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC. - Se ratifica Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, precum si statele membre ale acestora - Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheza, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord - pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 martie 1993, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. OLIVIU GHERMAN

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 martie 1993, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 6 aprilie 1993.

Nr. 20.

 

ACORD EUROPEAN

instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

 

Romania, pe de o parte, si Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheza, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord,

parti contractante la Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice,

denumite in continuare state membre, si

Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului,

denumite in continuare Comunitatea, pe de alta parte,

luind in considerare importanta legaturilor traditionale existente intre Romania, Comunitate, statele sale membre, precum si valorile comune pe care le impartasesc,

recunoscind vointa Romaniei si Comunitatii de a intari aceste legaturi si de a stabili relatii strinse si durabile, bazate pe reciprocitate, care sa permita Romaniei sa ia parte la procesul de integrare europeana, intarind si amplificind, in acest fel, relatiile stabilite in trecut indeosebi prin Acordul de comert si cooperare comerciala si economica, semnat la 22 octombrie 1990,

luind in considerare oportunitatile pentru o relatie de o noua calitate, oferite de aparitia unei noi democratii in Romania,

luind in considerare angajamentul Romaniei, al Comunitatii si al statelor sale membre de a intari libertatile politice si economice, care constituie insasi baza asocierii,

recunoscind necesitatea de a continua si finaliza, cu asistenta din partea Comunitatii, procesul de tranzitie al Romaniei spre un nou sistem politic si economic care sa respecte regulile statului de drept si drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor apartinind minoritatilor, sa practice un sistem pluripartid, bazat pe alegeri libere si democratice si sa asigure liberalizarea economica, in scopul instituirii unei economii de piata,

luind in considerare angajamentul ferm al Romaniei, al Comunitatii si al statelor sale membre privind aplicarea deplina a tuturor principiilor si prevederilor continute in Actul final al Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa (C.S.C.E.), in documentele finale de la Viena si Madrid, in Carta de la Paris pentru o noua Europa, in Documentul final al reuniunii C.S.C.E. de la Helsinki, intitulat "the chalanges of change", si in Carta europeana a energiei,

constiente de importanta acestui acord in stabilirea si intarirea unui sistem de stabilitate in Europa, bazat pe cooperare, avind Comunitatea ca una din pietrele unghiulare ale acestui sistem,

convinse ca trebuie stabilita o legatura intre deplina aplicare a asocierii, pe de o parte, si continuarea in Romania a reformelor politice, economice si juridice in curs de realizare, pe de alta parte, ca si introducerea factorilor necesari pentru cooperarea si apropierea reala intre sistemele partilor, mai ales in lumina concluziilor Conferintei C.S.C.E. de la Bonn,

dorind sa stabileasca si sa dezvolte un dialog politic regulat in probleme bilaterale si multilaterale de interes comun,

tinind seama de vointa Comunitatii de a acorda un sprijin decisiv pentru realizarea reformei si de a ajuta Romania sa faca fata consecintelor economice si sociale ale reajustarii structurale,

tinind seama, de asemenea, de vointa Comunitatii de a stabili instrumente de cooperare si de asistenta economica, tehnica si financiara pe o baza globala si multianuala,

luind in considerare angajamentul Romaniei si al Comunitatii de a liberaliza comertul, in concordanta, in special, cu drepturile si obligatiile care decurg din Acordul general pentru tarife vamale si comert,

constiente de necesitatea de a stabili conditiile necesare pentru libertatea de stabilire, pentru libertatea de a furniza servicii si pentru libera circulatie a capitalurilor,

tinind seama de disparitatile economice si sociale dintre Comunitate si Romania si recunoscind astfel ca obiectivele acestei asocieri trebuie realizate prin prevederi adecvate ale prezentului acord,

convinse ca prezentul acord va crea un nou climat pentru relatiile lor economice si in special pentru dezvoltarea comertului si a investitiilor, instrumente indispensabile pentru restructurarea economica si modernizarea tehnologica,

dorind sa stabileasca o cooperare culturala si sa dezvolte schimbul de informatii,

recunoscind faptul ca obiectivul final al Romaniei este sa devina membru al Comunitatii si ca, in viziunea partilor, aceasta asociere va ajuta Romania sa realizeze acest obiectiv,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

 

Art. 1

Se stabileste, prin cele ce urmeaza, o asociere intre Romania, pe de o parte, Comunitatea si statele sale membre, pe de alta parte. Obiectivele acestei asocieri sint urmatoarele:

- sa asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic intre parti, care sa permita dezvoltarea unor legaturi politice strinse;

- sa promoveze dezvoltarea comertului, precum si relatii economice armonioase intre parti, sprijinind astfel dezvoltarea economica in Romania;

- sa asigure o baza pentru cooperarea economica, sociala, financiara si culturala;

- sa sprijine eforturile Romaniei de dezvoltare a economiei, de desavirsire a tranzitiei intr-o economie de piata si de consolidare a democratiei;

- sa stabileasca institutii adecvate pentru a face asocierea efectiva;

- sa asigure un cadru pentru integrarea graduala a Romaniei in Comunitate.

In acest scop, Romania va actiona pentru indeplinirea conditiilor necesare.

 

TITLUL I - DIALOGUL POLITIC

 

Art. 2

Intre parti se va institui un dialog politic regulat pe care ele intentioneaza sa-l dezvolte si sa-l intensifice. El va insoti si va consolida apropierea dintre Romania si Comunitate, va sprijini schimbarile politice si economice in curs de desfasurare in aceasta tara si va contribui la stabilirea de noi legaturi de solidaritate si de noi forme de cooperare. Dialogul politic:

- va facilita integrarea deplina a Romaniei in comunitatea natiunilor democratice si apropierea progresiva intre Romania si Comunitate. Apropierea economica prevazuta in acest acord va conduce la o mai mare convergenta politica;

- va conduce la o convergenta crescinda a pozitiilor in probleme internationale, in special in cazul celor de natura a avea efecte substantiale asupra uneia sau alteia dintre parti;

- va contribui la apropierea pozitiilor partilor in probleme de securitate si va intari securitatea si stabilitatea in intreaga Europa.

Art. 3

1. In functie de necesitati se vor organiza consultari, la cel mai inalt nivel politic.

2. La nivel ministerial, dialogul politic va avea loc in cadrul Consiliului de Asociere. Acesta va avea responsabilitate generala pentru toate problemele pe care partile ar dori sa le ridice.

Art. 4

Alte proceduri si mecanisme pentru dialogul politic vor fi stabilite intre parti, in special in urmatoarele forme:

- intilniri la nivel oficial superior (directori politici) intre oficiali ai Romaniei, pe de o parte, si Presedintia Consiliului Comunitatilor Europene si Comisia Comunitatilor Europene, pe de alta parte;

- folosirea deplina a canalelor diplomatice;

- includerea Romaniei in grupul tarilor care primesc cu regularitate informatii in problemele legate de Cooperarea Politica Europeana si efectuarea de schimburi de informatii in scopul atingerii obiectivelor stabilite la Art. 2;

- orice alte mijloace care ar contribui la consolidarea, dezvoltarea si accelerarea dialogului.

Art. 5

Dialogul politic la nivel parlamentar va avea loc in cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere.

 

TITLUL II - PRINCIPII GENERALE

 

Art. 6

Respectarea principiilor democratice si a drepturilor omului stabilite in Actul final de la Helsinki si Carta de la Paris pentru o noua Europa, precum si a principiilor economiei de piata, inspira politicile interne si externe ale partilor si constituie elemente esentiale ale prezentei asocieri.

Art. 7

1. Asocierea include o perioada de tranzitie cu o durata de maximum zece ani, impartita in doua etape succesive, fiecare durind in principiu cinci ani. Prima etapa va incepe o data cu intrarea in vigoare a acordului.

2. Consiliul de Asociere, tinind seama de faptul ca principiile economiei de piata si sprijinul Comunitatii prin acest acord sint esentiale pentru prezenta asociere, va proceda cu regularitate la examinarea aplicarii acestui acord si la realizarea de catre Romania a reformelor economice pe baza principiilor stabilite in preambul.

3. In cursul celor 12 luni care preced expirarea primei etape, Consiliul de Asociere se va intruni pentru a decide trecerea la a doua etapa, ca si posibilele modificari de adoptat cu privire la prevederile care reglementeaza a doua etapa. In abordarea acestei probleme vor fi luate in considerare rezultatele examinarii mentionate in paragraful 2.

4. Cele doua etape mentionate la paragrafele 1 si 3 nu se aplica titlului III.

 

TITLUL III - LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR

 

Art. 8

1. Pe durata perioadei de tranzitie mentionata in Art. 7, Romania si Comunitatea vor stabili gradual o zona de liber schimb bazata pe obligatii reciproce si echilibrate, in concordanta cu prevederile prezentului acord si in conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale si comert (G.A.T.T.).

2. Nomenclatura combinata a marfurilor va fi aplicata la clasificarea marfurilor in comertul dintre cele doua parti.

3. Pentru fiecare produs, taxa vamala de baza la care se vor aplica reducerile succesive prevazute in prezentul acord va fi cea aplicata efectiv "erga omnes" in ziua care precede intrarea in vigoare a acordului.

4. Daca, dupa intrarea in vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o baza "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor inlocui taxele vamale de baza la care se face referire in paragraful 3, incepind cu data de la care asemenea reduceri se aplica.

5. Romania si Comunitatea vor comunica reciproc taxele vamale de baza respective.

 

CAPITOLUL 1

PRODUSE INDUSTRIALE

 

Art. 9

1. Prevederile prezentului capitol se aplica produselor originare din Romania si din Comunitate incluse in CAPITOLUL 25-97 din Nomenclatura combinata, cu exceptia produselor cuprinse in anexa nr. I.

2. Prevederile Art. 10-14 inclusiv nu se aplica produselor mentionate in Art. 16 si 17.

Art. 10

1. Taxele vamale de import, aplicabile in Comunitate produselor originare din Romania, altele decit cele cuprinse in anexele nr. II a, II b si III, vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului.

2. Taxele vamale de import, aplicabile in Comunitate produselor originare din Romania, care sint cuprinse in anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv in concordanta cu urmatorul calendar:

- la data intrarii in vigoare a acordului, fiecare taxa vamala va fi redusa la 50% din taxa vamala de baza;

- la un an de la data intrarii in vigoare a acordului taxele vamale care mai ramin vor fi eliminate.

Taxele vamale de import, aplicabile in Comunitate produselor originare din Romania, cuprinse in anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrarii in vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamala de baza, astfel incit sa se ajunga la abolirea lor totala pina la sfirsitul celui de-al patrulea an de la data intrarii in vigoare a acordului.

3. Produsele de origine romana cuprinse in anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import in limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunitatii, care vor creste progresiv conform conditiilor definite in acea anexa, astfel incit sa se ajunga la abolirea totala a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai tirziu la sfirsitul celui de-al cincilea an.

In acelasi timp, taxele vamale la import care se vor aplica dupa ce contingentele vor fi epuizate sau dupa ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse in plafoanele tarifare, vor fi eliminate progresiv, de la intrarea in vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamala de baza. Pina la sfirsitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.

4. Restrictiile cantitative si masurile avind efect echivalent restrictiilor cantitative la importurile in Comunitate ale produselor originare din Romania vor fi abolite la data intrarii in vigoare a acordului.

Art. 11

1. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse in anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrarii in vigoare a acordului.

2. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse in anexa nr. V, vor fi reduse progresiv in concordanta cu urmatorul calendar:

- la data intrarii in vigoare a acordului, la 80% din taxa vamala de baza;

- dupa 3 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 40% din taxa vamala de baza;

- dupa 5 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 0% din taxa vamala de baza.

3. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse in anexa nr. VI, vor fi abolite in concordanta cu calendarul stabilit in acea anexa.

4. Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, altele decit cele cuprinse in anexele nr. IV, V si VI, vor fi reduse progresiv in concordanta cu urmatorul calendar:

- dupa 3 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 80% din taxa vamala de baza;

- dupa 5 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 60% din taxa vamala de baza;

- dupa 6 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 50% din taxa vamala de baza;

- dupa 7 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 35% din taxa vamala de baza;

- dupa 8 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 20% din taxa vamala de baza;

- dupa 9 ani de la intrarea in vigoare a acordului, la 0% din taxa vamala de baza.

5. Produsele originare din Comunitate, cuprinse in anexa nr. VII, vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul in Romania, in limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv asa cum sint prevazute in respectiva anexa. Taxele vamale aplicabile cantitatilor care depasesc contingentele mai sus mentionate vor fi abolite progresiv in conformitate cu calendarul mentionat in paragraful 4.

6. Restrictiile cantitative la importul in Romania a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului.

7. Masurile avind un efect echivalent restrictiilor cantitative la importul in Romania a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea in vigoare a acordului, cu exceptia celor cuprinse in anexa nr. VIII, care vor fi abolite in concordanta cu calendarul prevazut in acea anexa.

Art. 12

Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se aplica si taxelor vamale de natura fiscala.

Art. 13

1. Comunitatea va aboli, la importul sau din Romania, orice taxa avind un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea in vigoare a acordului.

2. Romania va aboli, la importul sau din Comunitate, orice impunere, avind un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea in vigoare a acordului, cu exceptia taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalitati vamale, care va fi abolita in concordanta cu urmatorul calendar:

- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfirsitul celui de-al treilea an;

- eliminarea cel mai tirziu la sfirsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului.

Art. 14

1. Romania si Comunitatea vor aboli progresiv intre ele, cel mai tirziu pina la sfirsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului, orice taxa vamala la export, precum si impunerile avind un efect echivalent.

2. Restrictiile cantitative la exportul in Romania si orice masuri avind un efect echivalent vor fi abolite de Comunitate la intrarea in vigoare a acordului.

3. Restrictiile cantitative la exportul in Comunitate si orice masuri avind un efect echivalent vor fi abolite de Romania la intrarea in vigoare a acordului, cu exceptia celor cuprinse in anexa nr. IX, care vor fi reduse progresiv si eliminate cel mai tirziu pina la sfirsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului.

Art. 15

Fiecare parte isi declara disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale in comertul cu cealalta parte mai rapid decit este prevazut in Art. 10 si 11, daca situatia sa economica generala si situatia sectorului economic respectiv o permit.

Consiliul de Asociere poate face recomandari in acest sens.

Art. 16

Protocolul nr. 1 stabileste aranjamentele aplicabile produselor textile mentionate in respectivul document.

Art. 17

Protocolul nr. 2 stabileste aranjamentele aplicabile produselor care cad sub incidenta Tratatului de constituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului.

Art. 18

1. Prevederile prezentului capitol nu exclud mentinerea de catre Comunitate a unei componente agricole in taxele aplicabile produselor cuprinse in anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Romania.

2. Prevederile prezentului capitol nu exclud introducerea unei componente agricole de catre Romania in taxele aplicabile produselor cuprinse in anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Comunitate.

 

CAPITOLUL 2

AGRICULTURA

 

Art. 19

1. Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor agricole originare din Romania si din Comunitate.

2. Termenul produse agricole se refera la produsele cuprinse in CAPITOLUL 1-24 din Nomenclatura combinata si la produsele cuprinse in anexa nr. I, cu exceptia produselor piscicole definite ca atare de Reglementarea C.E.E. nr. 3687/1991.

Art. 20

Protocolul nr. 3 stabileste aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate, care sint mentionate in respectivul protocol.

Art. 21

1. Comunitatea va aboli, la data intrarii in vigoare a acordului, restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Romania, mentinute in virtutea Reglementarii C.E.E. nr. 3420/1983, in forma existenta la data semnarii acordului.

2. Produsele agricole originare din Romania, cuprinse in anexele nr. XI a) si XI b) vor beneficia, de la data intrarii in vigoare a acordului, de o reducere de prelevari, in limita contingentelor Comunitatii sau de o reducere de taxe vamale, in conditiile stabilite in acele anexe.

3. Romania va aboli restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate, la intrarea in vigoare a acordului.

4. Comunitatea si Romania isi vor acorda una alteia concesiile prevazute in anexele nr. XII a), XII b) si XIII, pe o baza armonioasa si reciproca, in concordanta cu conditiile stipulate in respectivele anexe.

5. Tinind seama de volumul comertului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebita a acestui sector, de regulile Politicii agricole comune a Comunitatii, de rolul agriculturii in economia Romaniei, precum si de consecintele negocierilor comerciale multilaterale, desfasurate in cadrul Acordului general pentru tarife vamale si comert, Romania si Comunitatea vor examina in Consiliul de Asociere, produs cu produs si pe o baza ordonata si reciproca, posibilitatea de a-si acorda noi concesii.

6. Tinind cont de necesitatea unei armonizari crescinde intre politicile agricole ale Romaniei si Comunitatii, ca si de obiectivul Romaniei de a deveni membru al Comunitatii, ambele parti vor avea consultari, in mod regulat, in cadrul Consiliului de Asociere, cu privire la strategia si modalitatile de aplicare a politicilor lor respective.

Art. 22

Indiferent de alte prevederi ale Acordului, si in special ale Art. 31, daca, datorita sensibilitatii deosebite a pietelor agricole, importurile de produse originare din teritoriul uneia dintre parti, care sint supuse concesiilor acordate la Art. 21, cauzeaza perturbari serioase pietelor celeilalte parti, ambele parti vor intra imediat in consultari pentru a gasi o solutie adecvata. Pina la gasirea unei astfel de solutii, partea in cauza poate lua masurile pe care le considera necesare.

 

CAPITOLUL 3

PRODUSE PISCICOLE

 

Art. 23

Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor piscicole originare din Romania si din Comunitate, care sint supuse Reglementarii C.E.E. nr. 3687/1991 privind organizarea comuna a pietei in sectorul produselor piscicole.

Art. 24

1. Comunitatea si Romania isi vor acorda una alteia concesiile prevazute in anexele nr. XIV si XV pe o baza armonioasa si reciproca, in concordanta cu conditiile stipulate in acele anexe. Prevederile Art. 21 paragraful 5 se vor aplica "mutatis mutandis" produselor piscicole.

2. Consiliul de asociere va examina posibilitatea incheierii intre parti a unui acord privind produsele piscicole, atunci cind conditiile necesare o vor permite.

 

CAPITOLUL 4

PREVEDERI COMUNE

 

Art. 25

Prevederile prezentului capitol se vor aplica comertului cu toate produsele, exceptind cazurile cind se stipuleaza altfel in prezentul acord sau in protocoalele nr. 1, 2 sau 3.

Art. 26

1. De la data intrarii in vigoare a acordului, in comertul dintre Romania si Comunitate nu vor fi introduse noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent, iar cele care se aplica nu vor fi majorate.

2. De la data intrarii in vigoare a acordului, in comertul dintre Romania si Comunitate nu vor fi introduse noi restrictii cantitative la import sau la export sau masuri avind un efect echivalent, iar cele care exista nu vor fi facute mai restrictive.

3. Orice noi taxe vamale la import sau la export si taxe avind efect echivalent sau majorari ale acestor taxe, precum si orice noi restrictii cantitative, taxe avind efect echivalent ori majorari ale acestora, introduse de Romania dupa inceperea negocierilor, vor fi abolite cel mai tirziu la intrarea in vigoare a acordului.

4. Fara a prejudicia concesiile acordate conform Art. 21, prevederile paragrafului 1 si 2 ale prezentului acord nu vor restrictiona in nici un fel continuarea politicilor agricole respective ale Romaniei si Comunitatii sau adoptarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.

Art. 27

1. Cele doua parti se vor abtine de la orice masuri sau practici de natura fiscala interna, care ar introduce, direct sau indirect, o discriminare intre produsele unei parti si produsele similare originare din teritoriul celeilalte parti.

2. Produsele exportate in teritoriul uneia dintre cele doua parti nu pot beneficia de rambursarea taxelor interne peste suma taxelor directe sau indirecte care le-au fost aplicate.

Art. 28

1. Prezentul acord nu va exclude mentinerea sau stabilirea de uniuni vamale, zone de liber schimb sau aranjamente privind comertul de frontiera, cu exceptia situatiilor in care ele modifica aranjamentele comerciale prevazute in acest acord.

2. Partile vor avea consultari in cadrul Consiliului de Asociere cu privire la acordurile de stabilire de astfel de uniuni vamale sau zone de liber schimb si, la cerere, cu privire la alte probleme majore legate de politicile lor comerciale fata de tarile terte. In situatia speciala in care o tara terta adera la Comunitate, asemenea consultari vor avea loc cu luarea in considerare a intereselor comune ale Romaniei si Comunitatii, stipulate in prezentul acord.

Art. 29

Masuri exceptionale de durata limitata, care constituie derogari de la prevederile Art. 11 si 26 paragraful 1, pot fi luate de Romania sub forma taxelor vamale majorate.

Aceste masuri pot viza numai industriile nou-aparute, anumite sectoare aflate in curs de restructurare sau care se confrunta cu serioase dificultati, in special cind aceste dificultati cauzeaza importante probleme sociale.

Taxele vamale la import, aplicabile in Romania produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste masuri nu pot depasi 25% "ad valorem" si vor mentine un element de preferinta pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totala a importurilor de produse supuse unor asemenea masuri nu poate depasi 15% din totalul importurilor de produse industriale din Comunitate, asa cum sint ele definite in CAPITOLUL I, efectuate in ultimul an pentru care exista statistici vamale disponibile.

Aceste masuri vor fi aplicate pe o perioada care nu va depasi cinci ani, cu exceptia cazurilor in care Consiliul de Asociere autorizeaza o perioada mai mare. Ele vor inceta sa se aplice cel mai tirziu la expirarea perioadei de tranzitie.

Nici o astfel de masura nu se poate introduce pentru un produs, daca au trecut mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor, a restrictiilor cantitative, a altor impuneri sau masuri cu efect echivalent referitoare la acest produs.

Romania va informa Consiliul de Asociere asupra oricaror masuri exceptionale pe care intentioneaza sa le adopte si, la cererea Comunitatii, vor fi organizate consultari in cadrul Consiliului de Asociere cu privire la asemenea masuri si la sectoarele implicate, inainte de aplicarea acestor masuri. La adoptarea unor astfel de masuri, Romania va furniza Consiliului de Asociere un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse in baza prezentului articol. Acest calendar va prevedea o eliminare a acestor taxe, in transe anuale egale, cu incepere cel mai tirziu dupa doi ani de la introducerea lor. Consiliul de Asociere poate hotari asupra unui alt calendar.

Art. 30

Daca una dintre parti constata ca se practica dumping in comertul cu cealalta parte, in sensul Art. VI din Acordul general pentru tarife vamale si comert, ea poate adopta masuri adecvate impotriva acestei practici, in concordanta cu acordul referitor la aplicarea Art. VI al Acordului general pentru tarife vamale si comert, cu legislatia interna in materie si cu conditiile si procedurile prevazute de Art. 34.

Art. 31

In cazul in care un produs a fost importat in cantitati atit de mari si in asemenea conditii incit cauzeaza sau ameninta sa cauzeze:

- un prejudiciu serios producatorilor nationali de produse similare sau direct concurente pe teritoriul uneia dintre parti; sau

- perturbari serioase in oricare sector al economiei sau dificultati care ar putea conduce la o serioasa deteriorare a situatiei economice a unei regiuni.

Romania sau Comunitatea, dupa cum este cazul, poate adopta masuri adecvate in conditiile si in conformitate cu procedurile prevazute la Art. 34.

Art. 32

In cazul in care aplicarea prevederilor Art. 14 si 26 conduce la:

(i) reexportul spre o tara terta fata de care partea exportatoare mentine, pentru produsul respectiv, restrictii cantitative la export, taxe vamale de export sau masuri avind efect echivalent; sau

(ii) o lipsa serioasa sau o amenintare cu lipsa unui produs esential pentru partea exportatoare, si daca situatiile de mai sus conduc sau sint de natura sa conduca la dificultati majore pentru partea exportatoare, acea parte poate lua masuri adecvate in conditiile si in concordanta cu procedurile stabilite in Art. 34. Masurile vor fi nediscriminatorii si vor fi eliminate atunci cind situatia nu mai justifica mentinerea lor.

Art. 33

Romania si statele membre vor ajusta progresiv orice monopol de stat cu caracter comercial astfel incit sa se asigure ca, pina la sfirsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a prezentului acord, nu va mai exista nici o discriminare intre cetatenii Romaniei si ai statelor membre, referitoare la conditiile in care marfurile se achizitioneaza si se comercializeaza. Consiliul de Asociere va fi informat in legatura cu masurile adoptate pentru punerea in aplicare a acestui obiectiv.

Art. 34

1. Romania sau Comunitatea va informa cealalta parte in cazul in care se confrunta cu importuri de produse susceptibile de a da nastere la dificultatile prevazute in Art. 31, situatie in care se instituie o procedura administrativa avind ca scop furnizarea rapida de informatii privind tendinta fluxurilor comerciale.

2. In situatiile mentionate la Art. 30, 31 si 32, inainte de a se adopta masurile prevazute in aceste articole sau in cazurile in care se aplica paragraful 3 lit. d), Romania si Comunitatea, dupa caz, vor furniza, cit mai repede posibil, Consiliului de Asociere, toate informatiile relevante in scopul cautarii unei solutii acceptabile pentru ambele parti.

In selectarea masurilor trebuie acordata prioritate acelora care perturba cel mai putin functionarea acordului.

Masurile de salvgardare vor fi notificate imediat Consiliului de Asociere si vor face obiectul unor consultari periodice in cadrul acestuia, cu scopul principal de a stabili un calendar de abolire a lor, cit mai repede posibil, pe masura ce situatia o permite.

3. In scopul aplicarii paragrafului 2 se vor aplica urmatoarele prevederi:

a) Referitor la Art. 31, dificultatile aparute ca urmare a situatiei prevazute in acel articol vor fi inaintate spre examinare Consiliului de Asociere, care poate adopta orice decizie necesara pentru incetarea unor asemenea dificultati.

In situatia in care Consiliul de Asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care sa stopeze dificultatile sau nici o alta solutie satisfacatoare nu a fost convenita in termen de 30 de zile de la data sesizarii cazului, partea importatoare poate adopta masuri adecvate pentru remedierea problemei. Aceste masuri nu trebuie sa mearga dincolo de ceea ce este necesar pentru remedierea dificultatilor aparute.

b) Referitor la Art. 30, Consiliul de Asociere va fi informat asupra cazului de dumping de indata ce autoritatile partii importatoare au initiat o investigatie. Cind dumpingul nu a incetat sau nici o alta solutie satisfacatoare nu a fost gasita pentru problema respectiva in termen de 30 de zile de la data inaintarii cazului Consiliului de Asociere, partea importatoare poate adopta masurile adecvate.

c) Referitor la Art. 32, dificultatile aparute ca urmare a situatiilor prevazute in acel articol vor fi inaintate spre examinare Consiliului de Asociere.

Consiliul de Asociere poate adopta orice decizie necesara pentru a stopa dificultatile. Daca nu a luat o astfel de decizie in termen de 30 de zile de la data inaintarii problemei, partea exportatoare poate aplica masuri adecvate cu privire la exportul marfii in cauza.

d) In cazuri exceptionale, care cer o actiune imediata si care fac imposibila, dupa caz, informarea sau examinarea, Romania sau Comunitatea poate aplica, in situatiile prevazute in Art. 30, 31 si 32, masurile preventive si provizorii strict necesare pentru a stapini situatia, iar Consiliul de Asociere va fi informat imediat.

Art. 35

Protocolul nr. 4 stabileste regulile de origine pentru aplicarea preferintelor tarifare prevazute in prezentul acord.

Art. 36

Acordul nu va exclude prohibitiile sau restrictiile la import, export sau tranzit, justificate pe temeiurile: moralitatii publice; politicii sau securitatii publice; protectiei sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor; protectiei resurselor naturale; protectiei tezaurelor nationale de valoare artistica, istorica sau arheologica; protectiei proprietatii intelectuale, industriale sau comerciale sau reglementarilor referitoare la aur si argint. Asemenea prohibitii sau restrictii nu vor constitui, totusi, un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata in comertul dintre parti.

Art. 37

Protocolul nr. 5 stabileste prevederile specifice care se vor aplica comertului dintre Romania, pe de o parte, si Spania si Portugalia, pe de alta parte.

 

TITLUL IV - CIRCULATIA LUCRATORILOR, DREPTUL DE STABILIRE, FURNIZAREA DE SERVICII

 

CAPITOLUL 1

CIRCULATIA LUCRATORILOR

 

Art. 38

1. Sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile in fiecare stat membru:

- tratamentul acordat lucratorilor de nationalitate romana, legal angajati pe teritoriul unui stat membru, va exclude orice discriminare bazata pe nationalitate, in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau concedierea, in comparatie cu propriii cetateni;

- sotia si copiii, legal rezidenti, ai unui lucrator legal angajat pe teritoriul unui stat membru, cu exceptia lucratorilor sezonieri si a lucratorilor a caror situatie cade sub incidenta acordurilor bilaterale in sensul Art. 42, vor avea acces la piata fortei de munca a acelui stat membru, daca respectivele acorduri nu prevad altfel, pentru perioada in care muncitorul este autorizat sa se angajeze.

2. Romania va acorda, sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile in

aceasta tara, tratamentul la care se refera paragraful 1 pentru lucratorii care sint cetateni ai unui stat membru si sint legal angajati pe teritoriul sau, ca

si pentru sotiile si copiii acestora, legal rezidenti pe respectivul teritoriu.

Art. 39

1. In vederea coordonarii sistemelor de securitate sociala pentru lucratorii

de nationalitate romana legal angajati pe teritoriul unui stat membru si pentru

membrii lor de familie, rezidenti legali in acea tara si sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile in fiecare stat membru, toate perioadele de asigurare, angajare sau rezidenta ale acestor lucratori in diferitele state membre vor fi cumulate pentru determinarea pensiilor si anuitatilor pentru virsta de pensionare, invaliditate si deces sau in scopul ingrijirii medicale, pentru acesti lucratori si membrii familiilor lor; orice pensii sau anuitati privind virsta de pensionare, deces, accidentele industriale, bolile profesionale sau invaliditatea rezultata din aceste situatii, cu exceptia beneficiilor necontributive, vor fi liber transferabile la cursul aplicat in virtutea legii de catre statul sau statele membre debitoare; lucratorii in cauza vor primi alocatii pentru membrii familiei lor, asa cum sint ei definiti mai sus.

2. Romania va acorda lucratorilor care sint cetateni ai unui stat membru si legal angajati pe teritoriul sau, precum si membrilor familiilor lor, rezidenti legali pe acest teritoriu, un tratament similar cu cel prevazut in subparagrafele 2 si 3 ale paragrafului 1.

Art. 40

1. Consiliul de Asociere va adopta, prin decizie, prevederile adecvate pentru realizarea obiectivului stabilit in Art. 39.

2. Consiliul de Asociere va adopta prin decizie reguli detaliate privind cooperarea administrativa care sa asigure administrarea necesara si garantiile de control pentru aplicarea prevederilor din paragraful 1.

Art. 41

Prevederile adoptate de Consiliul de Asociere in concordanta cu Art. 40 nu vor afecta nici un drept sau obligatie care decurge din acordurile bilaterale

dintre Romania si statele membre, atunci cind aceste acorduri asigura un tratament mai favorabil pentru cetatenii Romaniei sau pentru cei ai statelor membre.

Art. 42

1. Tinind cont de situatia pietei fortei de munca din statul membru, sub rezerva legislatiei sale si a reglementarilor in vigoare in acel stat membru, referitoare la domeniul mobilitatii fortei de munca, facilitatile existente pentru accesul la angajare al lucratorilor romani, acordate de statele membre in

baza acordurilor bilaterale trebuie sa fie mentinute si, daca este posibil,

imbunatatite, celelalte state membre vor examina, de o maniera favorabila, posibilitatea de a incheia acorduri similare.

2. Consiliul de asociere va examina acordarea de alte imbunatatiri, inclusiv

facilitati de acces pentru formarea profesionala, in conformitate cu regulile

si procedurile in vigoare in statele membre, cu luarea in considerare a situatiei pietei fortei de munca din statele membre si din Comunitate.

Art. 43

Pe durata celei de-a doua etape prevazute de Art. 7 sau mai devreme, daca se

decide astfel, Consiliul de Asociere va examina noi modalitati de imbunatatire

a circulatiei lucratorilor, luind in considerare, intre altele, situatia si cerintele economice si sociale din Romania si situatia angajarii fortei de munca in Comunitate. Consiliul de Asociere va face recomandari in acest scop.

Art. 44

In scopul facilitarii restructurarii resurselor de forta de munca, ca urmare

a restructurarii economice din Romania, Comunitatea va furniza asistenta tehnica pentru crearea, in Romania, a unui sistem adecvat de asigurari sociale conform Art. 89.

 

CAPITOLUL 2

DREPTUL DE STABILIRE

 

Art. 45

1. Fiecare stat membru va acorda, pentru stabilirea companiilor si cetatenilor romani si pentru operatiunile desfasurate de companiile si cetatenii romani stabiliti pe teritoriul sau, de la intrarea in vigoare a acordului, un tratament nu mai putin favorabil decit cel acordat propriilor companii si cetateni, cu exceptia domeniilor sectoarelor descrise in anexa nr. XVI.

2. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 3, Romania va acorda, pentru stabilirea companiilor si cetatenilor din Comunitate si pentru operatiunile desfasurate de companiile si cetatenii din Comunitate, stabiliti pe teritoriul sau, de la intrarea in vigoare a acordului, un tratament nu mai putin favorabil decit cel acordat propriilor companii si cetateni, cu exceptia domeniilor descrise in anexa nr. XVII. Daca legile si reglementarile existente nu acorda un astfel de tratament companiilor si cetatenilor din Comunitate pentru anumite activitati economice in Romania de la intrarea in vigoare a acordului, Romania va amenda legile si reglementarile respective, astfel incit sa se asigure un astfel de tratament cel mai tirziu la sfirsitul celui de-al cincilea an de la data intrarii in vigoare a acestui acord.

3. Pentru domeniile si aspectele descrise in anexa nr. XVIII, cu exceptia activitatilor bancare cuprinse in Legea nr. 33/1991, Romania va acorda, gradual, cel mai tirziu pina la sfirsitul perioadei de tranzitie mentionate in Art. 7, la stabilirea companiilor si cetatenilor din Comunitate, un tratament nu mai putin favorabil decit cel acordat propriilor companii si cetateni. Referitor la activitatile bancare mai sus mentionate, tratamentul national va fi acordat cel mai tirziu pina la sfirsitul celui de-al cincilea an dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.

4. Romania nu va adopta, pe durata perioadelor de tranzitie mentionate in paragrafele 2 si 3, noi reglementari sau masuri care sa introduca discriminari cu privire la stabilirea si la operatiunile desfasurate de companii si cetateni din Comunitate pe teritoriul sau, comparativ cu propriile companii si cetateni.

5. Pentru scopurile prezentului acord:

a) stabilire va insemna:

(i) in ceea ce priveste pe cetateni, dreptul de a initia si dezvolta activitati economice ca angajati proprii si de a infiinta si conduce intreprinderi, in special companii, pe care le controleaza efectiv. Situatia de angajat propriu si de intreprindere de afaceri apartinind cetatenilor nu se va extinde la cautarea sau preluarea locurilor de munca pe piata fortei de munca si nu va conferi un drept de acces pe piata fortei de munca a celeilalte parti. Prevederile prezentului capitol nu se aplica celor care nu sint exclusiv angajati proprii;

(ii) in ceea ce priveste companiile, dreptul de a initia si desfasura activitati economice prin infiintarea si conducerea de filiale, sucursale sau reprezentante;

b) filiala a unei companii va insemna o companie care este efectiv controlata de prima companie;

c) activitati economice vor include in special activitati cu caracter industrial, activitati cu caracter comercial, meserii si activitati ale liberilor profesionisti.

6. Consiliul de Asociere va examina in mod regulat posibilitatea accelerarii acordarii tratamentului national in sectoarele mentionate in anexa nr. XVIII si a includerii domeniilor si aspectelor cuprinse in anexele nr. XVI si XVII in contextul aplicarii prevederilor paragrafelor 1, 2, 3 si 4 ale prezentului articol. Aceste anexe pot fi amendate prin decizia Consiliului de Asociere.

Dupa expirarea perioadelor de tranzitie mentionate la paragrafele 2 si 3, Consiliul de Asociere poate decide, in mod exceptional, la cererea Romaniei si, daca apare necesar, sa prelungeasca durata acelor perioade de tranzitie pentru anumite domenii sau aspecte, pentru o perioada limitata de timp.

7. Independent de prevederile prezentului articol, companiile din Comunitate stabilite pe teritoriul Romaniei vor avea, de la intrarea in vigoare a acordului, dreptul de a achizitiona, folosi, inchiria sau vinde bunuri imobile, iar in ceea ce priveste drepturile de proprietate publica, pamintul si padurile, dreptul de a le inchiria, daca acestea sint direct necesare pentru desfasurarea activitatilor economice pentru care ele au fost infiintate. Acest drept nu include dreptul de stabilire in scopul comercializarii si intermedierii in domeniul proprietatilor imobiliare si al resurselor naturale.

Romania va acorda aceste drepturi sucursalelor si reprezentantelor infiintate in Romania de companii din Comunitate, cel mai tirziu pina la sfirsitul primilor cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.

Romania va acorda aceste drepturi cetatenilor din Comunitate stabiliti in Romania ca persoane angajate proprii, cel mai tirziu pina la sfirsitul perioadei de tranzitie mentionate in Art. 7.

Art. 46

1. Sub rezerva prevederilor Art. 45, cu exceptia serviciilor financiare descrise in anexa nr. XVIII, fiecare parte poate reglementa stabilirea si operatiunile desfasurate de companii si cetateni pe teritoriul sau, astfel incit aceste reglementari sa nu constituie o discriminare impotriva companiilor si cetatenilor celeilalte parti in comparatie cu propriile companii si propriii cetateni.

2. Referitor la serviciile financiare descrise in anexa nr. XVIII, prezentul acord nu prejudiciaza dreptul partilor de a adopta masurile necesare pentru desfasurarea politicilor monetare ale partilor sau pentru ratiuni de prudenta cu scopul de a asigura protectia investitiilor, depunatorilor, detinatorilor de titluri si a persoanelor carora li se datoreaza drepturi cu caracter fiduciar sau de a asigura integritatea si stabilitatea sistemului financiar. Aceste masuri nu vor discrimina pe motive de nationalitate companiile si cetatenii celeilalte parti in comparatie cu propriile companii sau propriii cetateni.

Art. 47

Pentru a facilita cetatenilor din Comunitate si din Romania initierea si desfasurarea in mod regulat de activitati profesionale in Romania si, respectiv, in Comunitate, Consiliul de Asociere va examina masurile necesare a fi luate pentru a se asigura recunoasterea reciproca a calificarilor. In acest scop el poate lua toate masurile necesare.

Art. 48

Prevederile Art. 46 nu includ aplicarea de catre o parte a regulilor specifice referitoare la stabilirea si operatiunile desfasurate pe teritoriul sau de sucursalele si reprezentantele companiilor celeilalte parti care nu sint infiintate pe teritoriul primei parti, reguli justificate de diferentele cu caracter legal sau tehnic intre asemenea sucursale si reprezentante, si sucursalele si reprezentantele companiilor infiintate pe teritoriul sau, sau referitor la serviciile financiare, din ratiuni de prudenta. Diferenta de tratament nu va depasi ceea ce este strict necesar ca rezultat al unor asemenea diferente cu caracter legal sau tehnic, sau referitor la serviciile financiare descrise in anexa nr. XVIII, pentru ratiuni de prudenta.

Art. 49

1. O companie comunitara si, respectiv, o companie romana vor insemna, in sensul prezentului acord, o companie sau o firma infiintata in concordanta cu legile unui stat membru sau, respectiv, ale Romaniei si avind sediul inregistrat, administratia centrala sau locul principal de afaceri pe teritoriul Comunitatii sau, respectiv, al Romaniei. Totusi, daca compania sau firma infiintata in concordanta cu legile unui stat membru sau, respectiv, ale Romaniei, au doar sediul inregistrat pe teritoriul Comunitatii sau, respectiv, al Romaniei, operatiunile ei trebuie sa aiba o legatura reala si continua cu economia unui stat membru sau, respectiv, a Romaniei.

2. In privinta transportului maritim international vor fi, de asemenea, beneficiari ai prevederilor prezentului capitol si ale CAPITOLUL III al acestui titlu, cetatenii sau companiile de transport maritim din statele membre sau, respectiv, din Romania, infiintate in afara Comunitatii sau, respectiv, a Romaniei si controlate de cetateni dintr-un stat membru sau, respectiv, de cetateni ai Romaniei, daca navele lor sint inregistrate in acel stat membru sau, respectiv, in Romania, in concordanta cu legislatiile lor respective.

3. Cetatean al Comunitatii si, respectiv, al Romaniei, va insemna, pentru scopurile prezentului acord, o persoana fizica, care este cetatean al unuia dintre statele membre sau, respectiv, al Romaniei.

4. Prevederile prezentului acord nu vor prejudicia aplicarea de catre fiecare parte a oricaror masuri necesare sa previna eludarea masurilor sale referitoare la accesul tarilor terte pe piata sa, prin intermediul prevederilor acestui acord.

Art. 50

Pentru scopurile prezentului acord servicii financiare vor insemna acele activitati descrise in anexa nr. XVIII. Consiliul de Asociere poate extinde sau modifica continutul anexei nr. XVIII.

Art. 51

Pe durata primilor cinci ani urmatori datei intrarii in vigoare a prezentului acord, Romania poate introduce masuri derogatorii de la prevederile acestui capitol, in ceea ce priveste stabilirea companiilor si cetatenilor din Comunitate, daca anumite industrii:

- se afla in curs de restructurare sau;

- intimpina dificultati serioase, in special daca aceste dificultati conduc la probleme sociale deosebite in Romania; sau

- se confrunta cu eliminarea de pe piata sau cu o reducere drastica a cotei-parti din segmentul de piata detinut de companiile sau cetatenii romani intr-un anumit sector sau industrie in Romania; sau

- sint industrii noi, in formare in Romania.

Asemenea masuri:

(i) vor inceta sa se aplice cel mai tirziu la doi ani de la expirarea celui de-al cincilea an urmator datei intrarii in vigoare a prezentului acord; si

(ii) vor fi rezonabile si necesare in scopul remedierii situatiei; si

(iii) se vor referi numai la intreprinderile care vor fi infiintate in Romania dupa intrarea in vigoare a acestor masuri si nu vor crea discriminare cu privire la desfasurarea activitatii companiilor si cetatenilor din Comunitate deja stabiliti in Romania in momentul introducerii respectivelor masuri, in comparatie cu companiile sau cetatenii romani.

Consiliul de Asociere poate decide, in mod exceptional, la cererea Romaniei, si, daca se iveste necesitatea, sa prelungeasca perioada la care se face referire in alin. (i) de mai sus, pentru un anumit sector si pentru o durata limitata de timp, care nu poate depasi perioada de tranzitie mentionata la Art. 7.

La elaborarea si aplicarea unor asemenea masuri, Romania va acorda, ori de cite ori este posibil, un tratament preferential companiilor si cetatenilor din Comunitate si, in nici un caz, un tratament mai putin favorabil decit cel acordat companiilor si cetatenilor din oricare tara terta.

Inainte de introducerea acestor masuri, Romania va consulta Consiliul de Asociere si nu le va pune in aplicare decit dupa o luna de la notificarea catre Consiliul de Asociere a masurilor concrete care urmeaza a fi introduse de Romania, cu exceptia cazului in care amenintarea cu un prejudiciu ireparabil cere adoptarea unor masuri urgente, situatie in care Romania va consulta Consiliul de Asociere imediat dupa introducerea lor.

La expirarea celui de-al cincilea an urmator intrarii in vigoare a acordului, Romania poate introduce asemenea masuri numai cu autorizarea Consiliului de Asociere si in conditiile stabilite de acesta.

Art. 52

1. Prevederile prezentului capitol nu se vor aplica serviciilor de transport aerian, serviciilor de transport pe apele interioare si serviciilor de cabotaj de transport maritim.

2. Consiliul de Asociere poate face recomandari pentru ameliorarea dreptului de stabilire si de operare in sectoarele la care se refera paragraful 1.

Art. 53

1. Independent de prevederile CAPITOLUL I al prezentului titlu, beneficiarii drepturilor de stabilire acordate de Romania si, respectiv, de Comunitate vor fi indreptatiti sa angajeze direct sau prin una dintre filialele lor, in concordanta cu legislatia in vigoare din tara gazda de stabilire, pe teritoriul Romaniei sau, respectiv, al Comunitatii, angajati care sint cetateni ai statelor membre ai Comunitatii si, respectiv, ai Romaniei, cu conditia ca acesti angajati sa fie persoane-cheie asa cum sint ele definite in paragraful 2 al prezentului articol si ca ei sa fie angajati exclusiv de catre astfel de beneficiari sau filialele lor. Permisele de rezidenta si de munca ale acestor persoane vor acoperi numai perioada angajarii respective.

2. Personalul-cheie al beneficiarilor drepturilor de stabilire, denumiti aici organizatii sint:

a) Functionari superiori ai unei organizatii, care conduc direct organizatia si sint supervizati si condusi, in principal, de consiliul de administratie sau actionarii afacerii, incluzind:

- conducerea organizatiei sau a unui departament sau subdivizie a organizatiei;

- supravegherea si controlul activitatii altor persoane de supraveghere, a angajatilor profesionali sau a persoanelor de conducere;

- persoane care au autoritatea personala de a angaja, concedia, recomanda angajarea, concedierea sau alte masuri vizind personalul.

b) Persoane angajate de organizatie care poseda inalte sau deosebite:

- calificari pentru un anumit tip de munca sau comert care necesita cunostinte tehnice specifice;

- cunostinte esentiale pentru serviciul organizatiei, echipamentul de cercetare, tehnicile sau managementul.

Acestea pot include dar nu se limiteaza la membri ai profesiunilor acreditate.

Fiecare asemenea angajat trebuie sa fi fost angajat de organizatia respectiva cu cel putin un an inainte de detasarea de catre organizatie.

Art. 54

1. Prevederile acestui capitol vor fi aplicate cu limitele justificate de ratiuni de politica publica, securitate publica sau sanatate publica.

2. Ele nu se vor aplica acelor activitati care, pe teritoriul fiecarei parti, sint in legatura, fie si ocazional, cu exercitarea autoritatii oficiale.

Art. 55

Companiile care sint controlate si exclusiv detinute in comun de companii sau cetateni romani si de companii si cetateni din Comunitate vor fi, de asemenea, beneficiare ale prevederilor prezentului capitol si ale CAPITOLUL III al acestui titlu.

 

CAPITOLUL 3

FURNIZAREA DE SERVICII INTRE COMUNITATE SI ROMANIA

 

Art. 56

1. In conformitate cu prevederile prezentului capitol, partile se obliga sa adopte masurile necesare pentru a permite progresiv furnizarea de servicii de catre companiile si cetatenii din Comunitate sau din Romania, stabiliti pe teritoriul uneia dintre parti, alta decit cea a persoanei pentru care sint destinate serviciile, cu luarea in considerare a dezvoltarii sectoarelor de servicii ale partilor.

2. In pas cu procesul de liberalizare mentionat in paragraful 1 si sub rezerva prevederilor Art. 59 paragraful 1, partile vor permite circulatia temporara a persoanelor fizice care furnizeaza servicii sau care sint angajati ai furnizorului de servicii in calitate de persoane-cheie, asa cum au fost ele definite in Art. 53 paragraful 2, inclusiv persoane fizice care sint reprezentanti ai companiilor sau cetatenilor din Comunitate sau din Romania si care cauta sa dobindeasca intrare temporara in scopul negocierii vinzarilor de servicii sau antameaza acorduri pentru vinzarea de servicii in numele furnizorului de servicii, in masura in care respectivii reprezentanti nu sint implicati ei insisi in vinzari directe catre publicul larg sau in furnizarea serviciilor.

3. Consiliul de Asociere va adopta masurile necesare pentru aplicarea progresiva a paragrafului 1 al prezentului articol.

Art. 57

In privinta furnizarii de servicii de transport intre Romania si Comunitate, prevederile Art. 56 vor fi inlocuite de urmatoarele:

1. Referitor la transportul maritim, partile se obliga sa aplice efectiv principiul accesului nerestrictionat la piata si trafic, pe o baza comerciala.

a) Prevederile de mai sus nu prejudiciaza drepturile si obligatiile ce decurg din Codul de conduita al Natiunilor Unite privind conferintele de linie, asa cum sint ele aplicate de una sau de alta dintre partile contractante ale prezentului acord. Transportatorii de linie care nu participa la Conferinta vor fi liberi sa opereze in competitie cu cei din conferinta atit timp cit ei adera la principiul concurentei loiale, pe o baza comerciala.

b) Partile afirma angajamentul lor la un climat de competitie libera, ca fiind o trasatura esentiala a comertului cu marfuri in vrac, solide si lichide.

2. In aplicarea principiilor paragrafului 1, partile vor trebui:

a) sa nu introduca clauze de impartire a incarcaturii in viitoarele acorduri bilaterale cu tari terte, decit in acele situatii exceptionale cind companiile de transport de linie ale uneia sau alteia dintre partile la prezentul acord nu ar avea alta posibilitate efectiva de a se ocupa de comert spre si dinspre tara terta interesata;

b) sa interzica aranjamentele de impartire a incarcaturii in viitoarele acorduri bilaterale referitoare la comertul cu marfuri in vrac, solide si lichide;

c) sa elimine, la intrarea in vigoare a prezentului acord, toate masurile unilaterale, administrative, tehnice si alte obstacole care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra furnizarii libere de servicii in transportul maritim international.

3. In vederea asigurarii unei dezvoltari coordonate si a unei liberalizari progresive a transportului intre parti, adaptat necesitatilor comerciale reciproce, conditiile accesului reciproc pe piata transportului aerian si a transportului terestru vor fi stabilite prin acorduri speciale de transport, negociate intre parti dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.

4. Inaintea incheierii acordurilor la care se refera pct. 3, partile nu vor adopta nici o masura si nu vor intreprinde nici o actiune mai restrictiva sau discriminatorie in comparatie cu situatia existenta in ziua precedenta intrarii in vigoare a acordului.

5. Pe durata perioadei de tranzitie, Romania va adapta progresiv legislatia sa, inclusiv regulile administrative, tehnice sau de alta natura, la legislatia Comunitatii din domeniul transportului aerian sau terestru, in masura in care aceasta serveste scopurilor de liberalizare, de acces reciproc la pietele partilor si faciliteaza circulatia calatorilor si marfurilor.

6. Pe masura progresului comun in realizarea obiectivelor prezentului capitol, Consiliul de Asociere va examina caile de creare a conditiilor necesare pentru imbunatatirea libertatii de a furniza servicii de transport aerian si terestru.

Art. 58

Prevederile Art. 54 se vor aplica prevederilor cuprinse in prezentul capitol.

 

CAPITOLUL 4

PREVEDERI GENERALE

 

Art. 59

1. In aplicarea titlului IV al prezentului acord, nici o prevedere a acordului nu va impiedica partile sa aplice legile si reglementarile proprii referitoare la intrarea, sederea, munca, conditiile de munca, stabilirea persoanelor fizice si furnizarea de servicii, cu conditia ca, procedind astfel, ele sa nu le aplice de o astfel de maniera incit sa anuleze sau sa slabeasca beneficiile decurgind, pentru fiecare dintre parti, din conditiile unei prevederi specifice a acordului. Aceasta prevedere nu prejudiciaza aplicarea Art. 54.

2. Prevederile CAPITOLUL II, III si IV ale titlului IV vor fi revazute prin decizia Consiliului de Asociere, in lumina rezultatelor negocierilor privind serviciile care se desfasoara in cadrul Rundei Uruguay si in special in scopul de a se asigura ca, in conformitate cu orice prevedere a prezentului acord, o parte acorda celeilalte parti un tratament nu mai putin favorabil decit cel acordat in baza prevederilor unui viitor acord general privind comertul si serviciile (G.A.T.S.).

3. Excluderea companiilor sau cetatenilor din Comunitate stabiliti in Romania conform prevederilor CAPITOLUL II al titlului IV, de la acordarea, de catre Romania, de ajutor public in domeniile serviciilor de educatie publica, serviciilor de sanatate sau sociale si ale serviciilor culturale, pe durata perioadei de tranzitie la care se refera Art. 7, va trebui sa fie considerata compatibila cu prevederile titlului IV si cu regulile de concurenta stipulate in titlul V.

 

TITLUL V - PLATI, CAPITAL, CONCURENTA SI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC, ARMONIZAREA LEGISLATIEI

 

CAPITOLUL 1

PLATI CURENTE SI MISCAREA CAPITALULUI

 

Art. 60

Partile se obliga sa autorizeze, in valuta liber convertibila, orice plata din contul curent al balantei de plati, in masura in care tranzactiile referitoare la plati se refera la circulatia marfurilor, serviciilor sau persoanelor intre parti, care a fost liberalizata in conformitate cu prezentul acord.

Art. 61

1. Cu privire la tranzactiile din contul de capital din balanta de plati, Romania si, respectiv, statele membre vor asigura, de la intrarea in vigoare a acordului, circulatia libera a capitalului legat de investitiile directe facute in companii infiintate conform legilor in vigoare in tara gazda si de investitiile facute conform prevederilor CAPITOLUL II din titlul IV, si lichidarea sau repatrierea acestor investitii si a oricarui profit rezultat din acestea.

2. Indiferent de prevederile de mai sus, o astfel de circulatie libera, lichidare si repatriere vor fi asigurate pina la sfirsitul primei etape prezentate in Art. 7, pentru toate investitiile legate de stabilirea in Romania a cetatenilor din Comunitate ca persoane care desfasoara activitati proprii, conform CAPITOLUL II din titlul IV.

3. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 1, statele membre, de la intrarea in vigoare a acordului, si Romania, de la sfirsitul celui de-al cincilea an urmator intrarii in vigoare a acordului, nu vor introduce noi restrictii valutare la circulatia de capital si la platile curente aferente intre rezidenti ai Comunitatii si ai Romaniei si nu vor face aranjamentele existente mai restrictive.

4. Partile se vor consulta reciproc in scopul de a facilita circulatia capitalului intre Comunitate si Romania pentru a promova obiectivele prezentului acord.

Art. 62

1. Pe durata primilor cinci ani urmatori datei intrarii in vigoare a prezentului acord, partile vor adopta masuri care sa permita crearea conditiilor necesare pentru aplicarea graduala, in viitor, a regulilor Comunitatii referitoare la libera circulatie a capitalului.

2. Pina la sfirsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului, Consiliul de Asociere va examina caile care sa faca posibila aplicarea deplina a regulilor Comunitatii privind circulatia capitalului.

Art. 63

Cu referire la prevederile prezentului capitol si independent de prevederile Art. 65, pina la introducerea deplinei convertibilitati a monedei Romaniei in sensul Art. VIII al Fondului Monetar International (F.M.I.), Romania poate aplica, in circumstante exceptionale, restrictii de schimb legate de acordarea sau preluarea de credite pe termen scurt sau mediu, cu conditia ca aceste restrictii sa fie impuse Romaniei la acordarea de astfel de credite si sa fie permise in conformitate cu statutul Romaniei in cadrul F.M.I.

Romania va aplica aceste restrictii de o maniera nediscriminatorie. Ele se vor aplica astfel incit sa perturbe cit mai putin prezentul acord. Romania va informa prompt Consiliul de Asociere asupra introducerii unor astfel de masuri si a oricaror modificari ale acestora.

 

CAPITOLUL 2

CONCURENTA SI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC

 

Art. 64

1. Sint incompatibile cu buna functionare a acordului, in masura in care ele pot afecta comertul intre Romania si Comunitate:

(i) orice acorduri intre intreprinderi, decizii ale asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate intre intreprinderi avind ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;

(ii) abuzul din partea uneia sau mai multor intreprinderi de a avea o pozitie dominanta, pe teritoriul Romaniei sau al Comunitatii, in ansamblu, sau pe o parte substantiala a acestuia;

(iii) orice ajutor public care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau a productiei unor anumite marfuri.

2. Orice practica contrara prezentului articol va fi examinata pe baza criteriilor care rezulta din aplicarea regulilor din Art. 85, 86 si 92 din Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene.

3. Consiliul de Asociere va adopta, in termen de trei ani de la intrarea in vigoare a acordului, regulile necesare pentru aplicarea paragrafelor 1 si 2.

4. a) In scopul aplicarii prevederii paragrafului 1 pct. (iii), partile recunosc ca, in perioada primilor cinci ani dupa intrarea in vigoare a acordului, orice ajutor public acordat de Romania va fi evaluat luindu-se in considerare faptul ca Romania va fi cosiderata o regiune identica cu cele ale Comunitatii descrise in Art. 92.3 lit. a) al Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene. Consiliul de Asociere va decide, tinind cont de situatia economica din Romania, daca perioada respectiva va fi extinsa pentru o noua perioada de cinci ani.

b) Fiecare parte va asigura transparenta in domeniul ajutorului public, intre altele, prin raportarea anuala catre cealalta parte a sumei totale si a distribuirii ajutorului acordat si prin furnizarea, la cerere, de informatii referitoare la schemele de ajutor. La cererea uneia dintre parti, va furniza informatii privind anumite cazuri individuale de ajutor public.

5. Referitor la produsele mentionate la CAPITOLUL II si III ale titlului III: prevederile paragrafului 1 subparagraful (iii) nu se aplica; orice practica contrara paragrafului 1 subparagraful (i) va fi evaluata conform criteriilor stabilite de Comunitate in baza Art. 42 si 43 ale Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene si in special a celor stabilite prin Reglementarea Consiliului nr. 26/1962.

6. Daca Romania sau Comunitatea considera ca o anumita practica este incompatibila cu prevederile paragrafului 1 si:

- nu este conforma cu regulile mentionate in paragraful 3, sau

- in absenta unor asemenea reguli si daca asemenea practici cauzeaza sau ameninta sa cauzeze prejudicii serioase intereselor celeilalte parti sau pagube materiale industriei sale nationale, inclusiv industriei serviciilor, ea poate adopta masuri adecvate dupa consultari in cadrul Consiliului de Asociere sau dupa 30 de zile lucratoare de la solicitarea unor astfel de consultari.

In cazul unor practici incompatibile cu paragraful 1 subparagraful (iii) al prezentului articol, asemenea masuri adecvate vor fi adoptate acolo unde se aplica Acordul general pentru tarife vamale si comert, numai in conformitate cu procedurile si in conditiile stipulate de Acordul general pentru tarife vamale si comert si de orice alte instrumente relevante, negociate sub auspiciile sale care sint aplicabile intre parti.

7. Indiferent de orice alte prevederi contrare adoptate in conformitate cu paragraful 3, partile vor schimba informatii luind in considerare limitarile impuse de cerintele pastrarii secretului profesional si de afaceri.

8. Acest articol nu se va aplica produselor care intra sub incidenta Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului care formeaza obiectul Protocolului nr. 2.

Art. 65

1. Partile se vor stradui sa evite impunerea de masuri restrictive, inclusiv masuri la import pentru scopurile balantei de plati. In situatia introducerii lor, partea care a procedat astfel va prezenta celeilalte parti un calendar al eliminarii acestor masuri.

2. Daca Romania sau unul sau mai multe state membre se afla in serioase dificultati ale balantei de plati sau exista o amenintare iminenta a unei astfel de situatii, Romania sau Comunitatea, dupa caz, pot adopta, in conformitate cu conditiile prevazute in Acordul general pentru tarife vamale si comert, masuri restrictive, inclusiv masuri referitoare la import, care vor avea o durata limitata si care nu vor depasi ceea ce este necesar in vederea remedierii situatiei balantei de plati. Romania sau Comunitatea, dupa caz, vor informa cealalta parte despre aceasta.

3. Orice masuri restrictive nu se vor aplica transferurilor legate de investitii si in special de repatrierea sumelor investite sau reinvestite sau de orice alt fel de venituri care rezulta din acestea.

Art. 66

In privinta intreprinderilor publice si a intreprinderilor carora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de Asociere va asigura ca, incepind cu cel de-al treilea an de la data intrarii in vigoare a acordului, principiile Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene, indeosebi Art. 90 si principiile Documentului final din aprilie 1990 al reuniunii de la Bonn a Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa (in special prevederile referitoare la libertatea de decizie a antreprenorilor) vor fi aplicate in operarea prezentului acord.

Art. 67

1. Romania va continua sa imbunatateasca protectia drepturilor de proprietate intelectuala, industriala si comerciala, in scopul de a asigura, pina la sfirsitul celui de-al cincilea an de la intrarea in vigoare a acordului, un nivel de protectie similar cu cel existent in Comunitate, inclusiv mijloace comparabile de aplicare a acestor drepturi.

2. In acelasi interval de timp, Romania va solicita sa adere la Conventia de la Munchen privind acordarea patentelor europene din 5 octombrie 1973. Romania va adera, de asemenea, la celelalte conventii multilaterale referitoare la drepturile de proprietate intelectuala, industriala si comerciala (mentionate in paragraful 1 al anexei nr. XIX), la care statele membre sint parti sau pe care statele membre le aplica "de facto".

3. Dupa intrarea in vigoare a prezentului acord, Romania va acorda un tratament nu mai putin favorabil decit cel acordat oricarei tari terte in baza unui acord bilateral.

Art. 68

1. Partile considera ca deschiderea de licitatii pentru contracte publice pe baza principiilor nediscriminatorii si reciprocitatii, indeosebi in contextul G.A.T.T., constituie un obiectiv dezirabil.

2. Companiilor din Romania, asa cum sint ele definite in Art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor in Comunitate in conformitate cu regulile de procedura din Comunitate, acordindu-li-se un tratament nu mai putin favorabil decit cel aplicat companiilor din Comunitate, de la intrarea in vigoare a acordului.

Companiilor din Comunitate, asa cum sint ele definite in Art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor publice, in Romania, sub un tratament nu mai putin favorabil decit cel aplicat companiilor din Romania, cel mai tirziu pina la sfirsitul perioadei de tranzitie prevazute in Art. 7.

Companiile din Comunitate stabilite in Romania in conformitate cu prevederile CAPITOLUL II al titlului IV, sub forma filialelor, asa cum sint ele descrise in Art. 45 si in Art. 55, vor avea acces, de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, la procedurile de adjudecare a contractelor sub un tratament nu mai putin favorabil decit cel acordat companiilor din Romania. Companiilor din Comunitate stabilite in Romania sub forma sucursalelor sau reprezentantelor, asa cum sint ele descrise in Art. 45, li se va acorda un asemenea tratament, cel mai tirziu la sfirsitul perioadei de tranzitie prevazute in Art. 7.

Consiliul de Asociere va examina periodic posibilitatea ca Romania sa introduca accesul la procedurile de adjudecare in Romania pentru toate companiile din Comunitate, inainte de sfirsitul perioadei de tranzitie.

3. Referitor la dreptul de stabilire, operatiuni, furnizare de servicii intre Romania si Comunitate, ca si la angajarea si circulatia fortei de munca legate de indeplinirea contractelor publice, vor fi aplicabile prevederile Art. 38-59.

 

CAPITOLUL 3

ARMONIZAREA LEGISLATIEI

 

Art. 69

Partile recunosc ca o conditie importanta a integrarii economice a Romaniei in Comunitate este armonizarea legislatiei prezente si viitoare a Romaniei cu cea a Comunitatii. Romania se va stradui sa asigure ca legislatia sa sa devina, gradual, compatibila cu cea a Comunitatii.

Art. 70

Armonizarea legislatiei se va extinde in special in urmatoarele domenii: legea vamala, legea societatilor, legea bancara, conturile si taxele societatilor, proprietatea intelectuala, protectia fortei de munca si a locurilor de munca, securitatea sociala, serviciile financiare, regulile de concurenta, protectia sanatatii si vietii oamenilor, animalelor si plantelor, protectia consumatorilor, impozitarea indirecta, standardele si normele tehnice, legile si reglementarile in domeniul nuclear, transport si mediu.

Art. 71

Comunitatea va furniza Romaniei asistenta tehnica pentru aplicarea acestor masuri, care poate include, printre altele:

- schimb de experti;

- furnizarea ultimelor informatii, indeosebi asupra legislatiei relevante;

- organizarea de seminarii;

- activitati de formare;

- ajutor pentru traducerea legislatiei din Comunitate, in sectoarele relevante.

 

TITLUL VI - COOPERAREA ECONOMICA

 

Art. 72

1. Comunitatea si Romania vor stabili relatii de cooperare economica menite sa contribuie la dezvoltarea Romaniei si la cresterea potentialului sau. O astfel de cooperare va intari legaturile economice existente, pe cea mai larga baza posibila, in beneficiul ambelor parti.

2. Politicile si celelalte masuri vor fi destinate sa produca dezvoltarea economica si sociala a Romaniei si se vor ghida dupa principiul dezvoltarii durabile. Aceste politici trebuie sa cuprinda, de la inceput, totalitatea considerentelor de mediu si sa fie corelate cu cerintele unei dezvoltari sociale armonioase.

3. In acest scop, cooperarea trebuie sa se concentreze, in special, asupra politicilor si masurilor legate de industrie, inclusiv de sectorul minier, investitii, agricultura, energie, transport, dezvoltare regionala si turism.

4. Se va acorda o atentie speciala masurilor capabile sa stimuleze cooperarea dintre tarile Europei Centrale si de Est, in scopul unei dezvoltari armonioase in zona.

Art. 73

Cooperarea industriala

1. Cooperarea va fi menita sa promoveze, in special, urmatoarele:

- cooperarea industriala intre agentii economici ai ambelor parti, avind ca principal obiectiv intarirea sectorului privat;

- participarea Comunitatii la eforturile Romaniei de modernizare si restructurare a industriei sale, atit in sectorul public cit si in cel privat, ceea ce va face efectiva tranzitia de la sistemul centralizarii planificate la economia de piata, in conditii care sa asigure protejarea mediului inconjurator;

- restructurarea unor sectoare specifice;

- infiintarea de noi intreprinderi in zone care ofera potential de crestere;

- transferul de tehnologie si know-how.

2. Initiativele de cooperare industriala vor lua in considerare prioritatile stabilite de Romania. Initiativele trebuie sa urmareasca, in special, crearea unui cadru propice pentru intreprinderi, imbunatatirea know-how-ului in domeniul managementului si promovarea transparentei in privinta pietelor si a conditiilor pentru intreprinderi si vor cuprinde asistenta tehnica, atunci cind este cazul.

Art. 74

Promovarea si protectia investitiilor

1. Cooperarea va fi menita sa creeze un climat favorabil pentru investitiile particulare, atit din tara cit si din strainatate, ceea ce este esential pentru reconstructia economica si industriala in Romania.

2. Obiectivele speciale ale cooperarii vor fi:

- pentru Romania, stabilirea si imbunatatirea cadrului legal care favorizeaza si protejeaza investitiile;

- incheierea de catre Romania si statele membre, de acorduri de promovare si protejare a investitiilor;

- punerea in aplicare a unor aranjamente propice transferului de capital;

- crearea unei mai bune protectii a investitiilor;

- continuarea abrogarii actelor normative invechite si imbunatatirea infrastructurii economice;

- schimbul de informatii asupra oportunitatilor de investitii sub forma de tirguri comerciale, expozitii, saptamini comerciale si al altor asemenea actiuni.

Art. 75

Standardele agroindustriale si aprecierea conformitatii

1. Partile vor coopera in scopul de a reduce diferentele in domeniul procedurilor privind standardizarea si aprecierea conformitatii.

2. In acest scop, cooperarea va urmari:

- promovarea alinierii Romaniei la reglementarile tehnice comunitare si la standardele europene privind calitatea produselor alimentare de origine industriala si agricola;

- promovarea utilizarii reglementarilor tehnice comunitare, a standardelor europene si a procedurilor de apreciere a conformitatii;

- incheierea, atunci cind este cazul, de acorduri privind recunoasterea reciproca in aceste domenii;

- incurajarea participarii active si regulate a Romaniei la lucrarile organizatiilor specializate (C.E.N., C.E.N.E.L.E.C., E.T.S.I., E.O.T.C.).

3. Comunitatea va acorda asistenta tehnica Romaniei, dupa caz.

Art. 76

Cooperarea in stiinta si tehnologie

1. Partile vor promova cooperarea in activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica. Ele vor acorda o atentie speciala urmatoarelor:

- schimbului de informatii stiintifice si tehnice, inclusiv informatii privind politicile si activitatile stiintifice si tehnologice ale fiecareia dintre parti;

- organizarii de reuniuni stiintifice comune (seminarii si ateliere);

- activitatilor comune de cercetare si dezvoltare menite sa incurajeze progresul stiintific si transferul de tehnologie si know-how;

- activitatilor de pregatire profesionala si programe de mobilitate pentru cercetatorii si specialistii ambelor parti;

- dezvoltarii unei atmosfere propice cercetarii si aplicarii de tehnologii noi si protectiei corespunzatoare a proprietatii intelectuale asupra rezultatelor cercetarii;

- participarii Romaniei la programele comunitare in conformitate cu paragraful 3. Va fi acordata asistenta tehnica, dupa caz.

2. Consiliul de Asociere va stabili procedurile adecvate pentru dezvoltarea cooperarii.

3. Cooperarea in cadrul programului comunitar in domeniul cercetarii si al dezvoltarii tehnologice va fi pusa in practica pe baza unor aranjamente specifice care urmeaza a fi negociate si incheiate conform procedurilor legale ale fiecareia dintre parti.

Art. 77

Invatamint si pregatire profesionala

1. Partile vor coopera, in scopul de a ridica nivelul general de educatie si calificare profesionala in Romania, atit in sectorul public cit si in cel privat, luind in considerare prioritatile Romaniei. Cadrul institutional si planurile de cooperare urmeaza a fi stabilite (incepind cu Fundatia Europeana pentru Pregatire Profesionala, atunci cind aceasta va fi infiintata, si programul TEMPUS). Participarea Romaniei la alte programe comunitare ar putea fi luata, de asemenea, in considerare in acest context.

2. Cooperarea se va concentra, in special, asupra urmatoarelor domenii:

- reforma sistemului de invatamint si pregatire profesionala in Romania;

- pregatirea initiala, pregatirea la locul de munca si recalificarea, inclusiv a directorilor si a functionarilor superiori civili, atit in sectorul public cit si in cel privat, in special in domenii prioritare, care urmeaza a fi stabilite;

- cooperarea intre universitati, cooperarea intre universitati si firme si mobilitatea pentru profesori, studenti, administratori si tineret;

- promovarea predarii in domeniul studiilor europene, in cadrul unor institutii adecvate;

- recunoasterea reciproca a perioadelor de studii si a diplomelor;

- predarea limbilor comunitare;

- pregatirea translatorilor si interpretilor si promovarea utilizarii normelor lingvistice si a terminologiei comunitare si dezvoltarea unei infrastructuri corespunzatoare pentru traducerea din limba romana in limbile comunitare;

- dezvoltarea invatamintului de la distanta si a noilor tehnologii de pregatire;

- acordarea de burse de studii;

- asigurarea materialelor si echipamentelor pentru pregatire.

Pentru a promova integrarea Romaniei la nivelul institutiilor comunitare de invatamint si cercetare, asa cum se prevede in Art. 76, Comunitatea va lua masurile corespunzatoare pentru a facilita cooperarea Romaniei cu institutiile europene pertinente. Aceasta poate cuprinde participarea Romaniei la activitatile acestor institutii, precum si infiintarea de filiale ale acestora in Romania. Obiectivele institutiilor mentionate mai sus trebuie sa se concentreze asupra pregatirii profesorilor, specialistilor si functionarilor publici care urmeaza a fi implicati in procesul de integrare si cooperare europeana cu institutiile comunitare.

Art. 78

Agricultura si sectorul agroindustrial

1. Cooperarea in acest domeniu va avea drept scop modernizarea, restructurarea si privatizarea agriculturii si sectorului agroindustrial din Romania. Se vor depune eforturi mai ales pentru:

- dezvoltarea fermelor particulare, a canalelor de distribuire, a metodelor de depozitare, a marketingului si managementului etc.;

- modernizarea infrastructurii rurale (transport, aprovizionarea cu apa, telecomunicatii);

- imbunatatirea planificarii utilizarii terenului agricol, inclusiv planificarea urbana si in constructii;

- imbunatatirea productivitatii, calitatii si eficientei prin utilizarea unor metode si produse adecvate;

- asigurarea pregatirii si indrumarii in utilizarea metodelor de productie antipoluante;

- promovarea complementaritatii in agricultura;

- promovarea schimbului de know-how, in special intre sectoarele particulare din cadrul Comunitatii si Romaniei;

- dezvoltarea si modernizarea firmelor de prelucrare si a tehnicilor lor de marketing;

- dezvoltarea cooperarii in domeniul sanatatii animalelor, al sanatatii produselor alimentare agricole (inclusiv ionizarea), al sanatatii plantelor, in scopul de a se realiza armonizarea graduala cu standardele comunitare, prin asistenta in domeniul pregatirii cadrelor si al organizarii controlului;

- stabilirea si promovarea cooperarii efective in privinta sistemelor informationale in agricultura;

- dezvoltarea si promovarea cooperarii efective in privinta sistemelor de asigurare a calitatii, compatibile cu modelele comunitare;

- schimbul de informatii in privinta politicii agricole si legislatiei;

- acordarea de asistenta tehnica si transferul de know-how catre Romania in privinta sistemului de aprovizionare cu lapte a scolilor.

2. Pentru alte scopuri, Comunitatea va acorda asistenta tehnica, dupa cum va fi cazul.

Art. 79

Energia

1. In contextul principiilor economiei de piata si al Cartei Europene a Energiei, partile vor coopera pentru dezvoltarea integrarii treptate a pietelor energiei in Europa.

2. Cooperarea va include, printre altele, asistenta tehnica, atunci cind este cazul, in urmatoarele domenii:

- formularea si planificarea politicii energetice;

- managementul si pregatirea profesionala pentru sectorul energetic;

- promovarea economisirii energiei si a eficientei energetice;

- dezvoltarea resurselor de energie;

- imbunatatirea distributiei, precum si imbunatatirea si diversificarea aprovizionarii;

- impactul ecologic al productiei si consumului de energie;

- sectorul energiei nucleare;

- deschiderea intr-o mai mare masura a pietei energiei, inclusiv facilitarea tranzitului de gaz si electricitate;

- sectoarele de electricitate si gaz, inclusiv analizarea posibilitatii de interconectare a retelelor de aprovizionare;

- modernizarea infrastructurilor energetice;

- formularea conditiilor-cadru pentru cooperarea dintre intreprinderile din acest sector, ceea ce ar putea cuprinde incurajarea societatilor mixte;

- transferul de tehnologie si know-how, care poate cuprinde, daca este cazul, promovarea si comercializarea de tehnologii energetice eficiente.

Art. 80

Cooperare in sectorul nuclear

1. Scopul cooperarii este asigurarea unei utilizari in conditii de securitate a energiei nucleare.

2. Cooperarea va acoperi, in principal, urmatoarele subiecte:

- masuri industriale pentru siguranta in functionare a centralelor nucleare romanesti;

- perfectionarea profesionala a personalului de conducere si a altor categorii de personal care lucreaza cu instalatiile nucleare;

- perfectionarea legilor si reglementarilor romane privind securitatea nucleara si intarirea rolului autoritatilor de supraveghere si cresterea resurselor lor;

- securitatea nucleara, pregatirea si conducerea in situatii de urgenta nucleara;

- protectia impotriva radiatiilor, inclusiv controlul radiatiilor din mediul inconjurator;

- probleme legate de ciclul combustibilului si securitatea materialelor nucleare;

- gospodarirea deseurilor radioactive;

- retragerea autorizatiei si demontarea instalatiilor nucleare;

- decontaminarea.

3. Cooperarea va cuprinde schimbul de informatii si experienta si activitati de cercetare-dezvoltare in conformitate cu Art. 76.

Art. 81

Mediul inconjurator

1. Partile vor dezvolta si intari cooperarea in domeniul mediului inconjurator si al sanatatii oamenilor, pe care ele o considera a fi o prioritate.

2. Cooperarea va avea drept scop combaterea deteriorarii mediului inconjurator si in special:

- controlul efectiv al nivelurilor de poluare; sistemul de informatii privind starea mediului inconjurator;

- combaterea locala, regionala si transfrontiera a poluarii aerului si a apei;

- restaurarea ecologica;

- productia si utilizarea de energie in mod durabil, eficient si efectiv din punct de vedere al mediului inconjurator; securitatea uzinelor industriale;

- clasificarea si manipularea in conditii de siguranta a produselor chimice;

- calitatea apei, in special a apelor care traverseaza frontiera (Dunarea, Marea Neagra);

- reducerea cantitatii de deseuri, reciclarea si eliminarea lor in conditii de siguranta, aplicarea Conventiei de la Basel;

- impactul ecologic al agriculturii, eroziunii solului si al poluarii chimice;

- protejarea padurilor;

- conservarea biodiversitatii;

- planificarea utilizarii pamintului, inclusiv planificarea urbana si in constructii;

- utilizarea instrumentelor economice si fiscale;

- schimbarea climatului global;

- instruirea si atentionarea in privinta problemelor mediului.

3. Cooperarea se va desfasura, in special, prin:

- schimbul de informatii si de experti, inclusiv informatii si experti in domeniul transferului de tehnologii curate si al utilizarii sigure si sanatoase, din punct de vedere al mediului, a biotehnologiilor;

- programe de pregatire profesionala;

- activitati comune de cercetare;

- armonizarea legilor (standarde comunitare);

- cooperarea la nivel regional (inclusiv cooperarea in cadrul Agentiei Europene a Mediului cind va fi creata de Comunitate) si la nivel international;

- dezvoltarea de strategii, in special in legatura cu problemele globale si de clima;

- studii privind impactul ecologic.

Art. 82

Gospodarirea apelor

Partile vor dezvolta cooperarea in diverse domenii privind gospodarirea apelor, in special in ceea ce priveste:

- utilizarea cu grija fata de mediu a apei cursurilor transfrontiera si a riurilor si lacurilor care traverseaza frontierele;

- armonizarea reglementarilor privind gospodarirea apelor si mijloacele de reglementare tehnica a apei (directive, limite, standarde, normative, logistica);

- modernizarea cercetarii si dezvoltarii (R and D) si a bazei stiintifice a gospodaririi apelor.

Art. 83

Transportul

1. Partile vor dezvolta si intari cooperarea dintre ele, astfel incit sa dea posibilitatea Romaniei sa:

- restructureze si sa modernizeze transportul;

- imbunatateasca circulatia pasagerilor si a marfurilor si accesul la piata transporturilor, prin inlaturarea obstacolelor administrative, tehnice si de alta natura;

- faciliteze tranzitul comunitar prin Romania, pe cai rutiere, feroviare, pe cai navigabile interioare si transportul combinat;

- realizeze functionarea unor standarde comparabile cu cele comunitare.

2. Cooperarea va cuprinde in special, urmatoarele:

- programe de pregatire economica, juridica si tehnica;

- furnizarea de asistenta tehnica, consultanta si schimbul de informatii;

- furnizarea mijloacelor de dezvoltare a infrastructurii de transport in Romania.

3. Cooperarea va cuprinde urmatoarele domenii prioritare:

- constructia si modernizarea transportului rutier, inclusiv usurarea treptata a conditiilor de tranzit;

- administrarea cailor ferate si a aeroporturilor, inclusiv cooperarea dintre autoritatile nationale corespunzatoare;

- modernizarea principalelor rute de interes comun si a legaturilor transeuropene, a infrastructurii rutiere, a celei de navigatie interioara, feroviare, portuare si aeroportuare;

- planificarea utilizarii terenului, inclusiv planificarea urbana si a constructiilor legate de transporturi;

- modernizarea echipamentului tehnic pentru a corespunde standardelor comunitare, in special, in domeniile transportului rutier si feroviar, al transportului multimodal si al transbordarii;

- elaborarea unor politici consecvente in domeniul transporturilor, compatibile cu cele aplicate in Comunitate;

- promovarea programelor comune tehnologice si de cercetare, in conformitate cu Art. 76.

Art. 84

Telecomunicatii, servicii postale si transmisiuni

1. Partile vor extinde si intari cooperarea in acest domeniu si, in acest scop, vor initia, cu prioritate, urmatoarele actiuni:

- schimbul de informatii in privinta politicilor din domeniul telecomunicatiilor, serviciilor postale si transmisiunilor;

- schimbul de informatii tehnice si de alta natura si organizarea de seminarii, ateliere si conferinte pentru expertii ambelor parti;

- efectuarea de actiuni de pregatire profesionala si de indrumare;

- efectuarea de transferuri de tehnologie;

- crearea de organisme adecvate pentru ambele parti care sa elaboreze proiecte comune;

- promovarea standardelor europene, a sistemelor de certificare si a abordarii reglementarilor;

- promovarea noilor facilitati in domeniul comunicatiilor serviciilor si instalatiilor, in special a acelora cu aplicabilitate comerciala.

2. Aceste activitati se vor concentra asupra urmatoarelor domenii prioritare:

- modernizarea retelei de telecomunicatii din Romania si integrarea sa in retelele europene si mondiale;

- cooperarea in cadrul structurilor europene de standardizare;

- integrarea in sistemul transeuropean; aspectele juridice si de reglementare in domeniul telecomunicatiilor;

- administrarea telecomunicatiilor si a serviciilor postale si de transmisiuni in noul climat economic; structuri organizatorice, strategii si planificare, principii privind achizitiile;

- planificarea utilizarii terenului, inclusiv planificarea urbana si in constructii;

- modernizarea serviciilor postale si de transmisiuni ale Romaniei, inclusiv aspectele juridice si de reglementare.

Art. 85

Servicii bancare, de asigurari si alte servicii financiare si cooperarea in domeniul expertizei

1. Partile vor coopera cu scopul de a stabili si dezvolta un cadru propice pentru incurajarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurari si financiare in Romania.

a) Cooperarea se va concentra asupra:

- adoptarii unui sistem contabil cu standardele europene;

- intaririi si restructurarii sistemului bancar si financiar;

- imbunatatirii dirijarii si reglementarii serviciilor bancare si financiare;

- pregatirii glosarelor de tehnologii;

- schimbului de informatii privind legile in vigoare sau in curs de pregatire.

b) In acest scop, cooperarea va cuprinde prevederi legate de asistenta tehnica si pregatirea profesionala.

2. Partile vor coopera cu scopul de a dezvolta in Romania sisteme eficiente de expertiza, bazate pe metode si proceduri comunitare standard.

Art. 86

Politica monetara

La cererea autoritatilor romane, Comunitatea va acorda asistenta tehnica menita sa sprijine eforturile Romaniei de a introduce convertibilitatea deplina a leului si armonizarea treptata a politicilor sale cu cele ale Sistemului Monetar European. Aceasta va cuprinde schimbul de informatii privind principiile si modul de functionare a Sistemului Monetar European.

Art. 87

Spalarea banilor

1. Partile vor crea cadrul cooperarii menite sa previna utilizarea sistemelor lor financiare in scopul spalarii cistigurilor provenite din activitati criminale in general si din traficul de droguri in special.

2. Cooperarea in acest domeniu va cuprinde asistenta administrativa si tehnica menita sa stabileasca standardele adecvate impotriva spalarii banilor, echivalente cu cele adoptate de catre Comunitate si de catre forurile internationale in acest domeniu, inclusiv de catre Forta de Actiune in Scopuri Financiare (FATF).

Art. 88

Dezvoltarea regionala

1. Partile vor intari cooperarea dintre ele in domeniul dezvoltarii regionale si al planificarii utilizarii terenului.

2. In acest scop, pot fi intreprinse oricare dintre urmatoarele masuri:

- schimbul de informatii de catre autoritatile nationale, regionale sau locale privind politica regionala si de planificare a utilizarii terenului si, daca este cazul, acordarea de asistenta Romaniei pentru formularea unei asemenea politici;

- actiuni comune intreprinse de catre autoritatile regionale si locale in domeniul dezvoltarii economice;

- schimbul de vizite pentru explorarea posibilitatilor de cooperare si asistenta;

- schimbul de functionari civili sau experti;

- acordarea de asistenta tehnica, cu accent special pe dezvoltarea zonelor dezavantajate;

- stabilirea de programe pentru schimbul de informatii si experienta, prin metode care cuprind si seminariile.

Art. 89

Cooperarea in domeniul social

1. In privinta sanatatii si sigurantei, partile vor dezvolta cooperarea dintre ele cu scopul de a imbunatati nivelul de protectie a sanatatii si securitatii muncitorilor, luind ca punct de referinta nivelul de protectie existent in Comunitate.

Cooperarea va cuprinde, in special, urmatoarele:

- acordarea de asistenta tehnica;

- schimburi de experti;

- cooperarea dintre firme;

- operatiuni de informare si pregatire profesionala;

- cooperarea in domeniul sanatatii publice.

2. In ceea ce priveste ocuparea locurilor de munca, cooperarea dintre parti se va concentra, mai ales, asupra:

- organizarii pietei muncii;

- modernizarii serviciilor de plasare si de indrumare a carierei;

- planificarii si aplicarii programelor de restructurare regionala;

- incurajarii crearii de locuri de munca pe plan local.

Cooperarea in aceste domenii va imbraca forma studiilor, furnizarii de servicii de catre experti si a informarii si pregatirii profesionale.

3. In privinta securitatii sociale, cooperarea dintre parti va incerca sa adapteze sistemul romanesc de securitate sociala la noua situatie economica si sociala, in primul rind, prin furnizarea de servicii de catre experti, de informatii si pregatire profesionala.

Art. 90

Turismul

Partile vor intensifica si dezvolta cooperarea dintre ele, care va cuprinde:

- facilitarea comertului turistic si incurajarea schimburilor turistice intre tineri;

- sporirea fluxului de informatii prin reteaua internationala, bazele de date etc.;

- transferul de know-how prin pregatire profesionala, schimburi si seminarii;

- studierea oportunitatilor pentru operatiuni comune (proiecte peste frontiera, infratiri de orase etc.);

- participarea Romaniei la organizatii turistice europene corespunzatoare;

- armonizarea sistemelor statistice si a regulilor privind turismul;

- schimbul de stiri si asigurarea unor schimburi corespunzatoare de informatii privind problemele majore de interes comun, care afecteaza sectorul turistic;

- asistenta tehnica pentru dezvoltarea comerciala a infrastructurii de sprijinire a sectorului turistic.

Art. 91

Intreprinderile mici si mijlocii

1. Partile vor urmari dezvoltarea si intarirea intreprinderilor mici si mijlocii si cooperarea dintre acest gen de intreprinderi din Romania si din Comunitate.

2. Ele vor incuraja schimbul de informatii si know-how in urmatoarele domenii:

- crearea conditiilor de ordin juridic, administrativ, tehnic, fiscal si financiar, necesare pentru infiintarea si extinderea intreprinderilor mici si mijlocii si pentru cooperarea peste frontiera;

- acordarea de servicii specializate solicitate de catre intreprinderile mici si mijlocii (pregatirea personalului de conducere, contabilitate, marketing, controlul calitatii etc.) si intarirea agentilor care acorda asemenea servicii;

- stabilirea unor legaturi adecvate cu agentii comunitari in vederea imbunatatirii fluxului de informatii catre intreprinderile mici si mijlocii si promovarea cooperarii peste frontiere (de exemplu: Reteaua de Cooperare si Afaceri (BC-NET), Centrele Euro-Info, conferinte etc.).

3. Cooperarea va cuprinde acordarea de asistenta tehnica, in special pentru stabilirea unui sprijin institutional adecvat pentru intreprinderile mici si mijlocii, la nivel national si regional, in domeniul serviciilor financiare, educationale, de indrumare, tehnologice si de marketing.

Art. 92

Informatii si comunicatii

Romania si Comunitatea vor lua masurile adecvate pentru stimularea unui schimb reciproc efectiv de informatii. Se va acorda prioritate programelor menite sa puna la dispozitia publicului larg informatiile de baza privind Comunitatea, si cercurile de specialisti din Romania, informatii mai specializate inclusiv, cind este posibil, accesul la bazele de date comunitare.

Art. 93

Protectia consumatorului

1. Partile vor coopera in vederea realizarii compatibilitatii depline dintre sistemele de protectie a consumatorului din Romania si din Comunitate.

2. In acest scop, cooperarea va cuprinde, in limita posibilitatilor existente:

- schimbul de informatii si de experti;

- accesul la bazele de date comunitare;

- actiuni de pregatire profesionala si asistenta tehnica.

Art. 94

Vama

1. Scopul cooperarii va fi garantarea concordantei cu toate prevederile programate spre adoptare in legatura cu comertul si comertul loial si realizarea armonizarii sistemului vamal al Romaniei cu cel comunitar, ajutind astfel usurarea pasilor spre liberalizarea prevazuta in acest acord.

2. Cooperarea va cuprinde, in special, urmatoarele:

- schimbul de informatii;

- introducerea unui document administrativ unic si a Nomenclaturii combinate;

- interconectarea dintre sistemele de tranzit ale Romaniei si ale Comunitatii;

- simplificarea controlului si a formalitatilor legate de transportul de marfuri;

- organizarea de seminarii si plasamente pentru cursanti.

Dupa caz, se va acorda asistenta tehnica.

3. Fara a prejudicia cooperarea viitoare prevazuta in acest acord si, in special, in Art. 97, asistenta reciproca dintre autoritatile administrative in problemele vamale ale partilor se va desfasura in conformitate cu prevederile Protocolului nr. 6.

Art. 95

Cooperarea statistica

1. Cooperarea in acest domeniu va avea drept scop dezvoltarea unui sistem statistic eficient, capabil sa asigure, in mod rapid si la timp, date statistice demne de incredere, necesare pentru a sprijini si indruma procesul de reforma economica si a contribui la dezvoltarea intreprinderilor private in Romania.

2. Partile vor coopera, in special, pentru:

- intarirea aparatului statistic in Romania;

- realizarea armonizarii cu metodele, standardele si clasificarile internationale (si in special comunitare);

- punerea la dispozitie a datelor necesare mentinerii si indrumarii reformei economice si sociale;

- punerea la dispozitia agentilor economici din sectorul particular a unor date macro- si microeconomice corespunzatoare;

- garantarea confidentialitatii datelor;

- schimbul de informatii statistice;

- crearea bazelor de date.

3. Se va acorda asistenta tehnica de catre Comunitate in mod adecvat.

Art. 96

Probleme economice

1. Romania si Comunitatea vor facilita procesul de reforma economica si integrare, cooperind in vederea imbunatatirii intelegerii aspectelor fundamentale ale economiilor lor respective si a crearii si aplicarii politicii economice in economiile de piata.

2. Pentru aceste scopuri, Romania si Comunitatea vor:

- schimba informatii asupra realizarilor si perspectivelor macroeconomice si asupra strategiilor de dezvoltare;

- analiza in comun problemele economice de interes reciproc, inclusiv crearea cadrului politicii economice si a instrumentelor pentru implementarea acesteia;

- incuraja cooperarea largita dintre economistii si personalul de conducere din Romania si din Comunitate, prin Programul de actiune pentru cooperarea in domeniul economic (ACE), in vederea accelerarii transferului de know-how pentru a schita politicile economice si pentru a asigura larga raspindire a rezultatelor cercetarii legate de politica.

Art. 97

Drogurile

1. Cooperarea este menita, in special, sa sporeasca eficienta politicilor si masurilor adoptate impotriva aprovizionarii si traficului ilicit de narcotice si de substante psihotrope si sa reduca abuzul de aceste produse.

2. Partile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective, inclusiv a modalitatilor de aplicare a actiunilor comune. Actiunile lor vor fi bazate pe consultari si coordonare strinsa asupra obiectivelor si politicilor de masuri in domeniile vizate in paragraful 1.

3. Cooperarea dintre parti va cuprinde asistenta tehnica si administrativa, care ar putea viza, in special urmatoarele domenii:

- elaborarea si implementarea legislatiei nationale;

- crearea de institutii si centre de informare si de centre sociale si de sanatate;

- pregatirea personalului si cercetare;

- prevenirea deturnarii substantelor precursoare si a altor substante chimice utilizate in scopul producerii ilicite a medicamentelor sau a substantelor psihotrope.

Cooperarea in acest domeniu va cuprinde asistenta administrativa si tehnica in scopul stabilirii unor standarde adecvate impotriva utilizarii gresite a produselor in cauza, echivalente cu cele adoptate de catre Comunitate si alte organisme internationale pertinente, in special Forta de Actiune in Scop Chimic (C.A.T.F.).

Partile pot conveni asupra includerii si a altor domenii.

Art. 98

Administratia publica

Partile vor promova cooperarea dintre autoritatile administratiei publice, inclusiv initierea in programe de schimb, in vederea imbunatatirii cunoasterii reciproce a structurilor si functionarii sistemelor lor respective.

 

TITLUL VII - COOPERAREA CULTURALA

 

Art. 99

1. Luind in considerare Declaratia Solemna privind Uniunea Europeana, partile se obliga sa promoveze, incurajeze si faciliteze cooperarea culturala. Dupa caz, programele comunitare de cooperare culturala sau cele ale unuia sau mai multor state membre pot fi extinse Romaniei si pot fi intreprinse si alte activitati de interes pentru ambele parti.

Aceasta cooperare poate acoperi mai ales:

- schimbul necomercial de opere de arta si artisti;

- traduceri literare;

- conservarea si restaurarea monumentelor si asezarilor (mostenire arhitectonica si culturala);

- pregatirea celor care se ocupa cu problemele culturale;

- organizarea de evenimente culturale de orientare europeana;

- raspindirea realizarilor culturale deosebite, inclusiv pregatirea specialistilor romani in acest domeniu.

2. Partile vor coopera in promovarea industriei audivizualului in Europa. Sectorul audiovizualului in Romania ar putea participa mai ales la activitati organizate de Comunitate in cadrul programului MEDIA conform procedurilor stabilite de catre organismele insarcinate cu conducerea fiecarei activitati si in conformitate cu prevederile Hotaririi Consiliului Comunitatilor Europene din 21 decembrie 1990, care stabilesc programul. Comunitatea va incuraja participarea sectorului audiovizualului din Romania la programele EUREKA corespunzatoare.

Partile isi vor coordona si, dupa caz, armoniza politicile lor referitoare la reglementarile in domeniul transmisiunilor peste frontiere, al normelor tehnice privind audiovizualul si al promovarii tehnologiei audiovizuale europene.

Cooperarea ar putea cuprinde, printre altele, schimbul de programe, burse si facilitati pentru pregatirea ziaristilor si a altor profesionisti in domeniul mass-media.

 

TITLUL VIII - COOPERAREA FINANCIARA

 

Art. 100

In vederea realizarii obiectivelor acestui acord si in conformitate cu Art. 101, 102, 104 si 105, fara a prejudicia Art. 103, Romania va beneficia de asistenta financiara temporara din partea Comunitatii, sub forma de donatii si imprumuturi, inclusiv imprumuturi de la Banca Europeana de Investitii, conform prevederilor Art. 18 al Statutului Bancii, pentru accelerarea transformarii economice a Romaniei si pentru a ajuta Romania sa faca fata consecintelor economice si sociale ale reajustarii structurale.

Art. 101

Aceasta asistenta financiara va fi acoperita:

- fie in cadrul operatiunii PHARE prevazuta in Reglementarea Consiliului C.E.E. nr. 3906/1989, asa cum a fost modificata, pe baza multianuala sau intr-un nou cadru financiar multianual stabilit de catre Comunitate in urma consultarilor cu Romania si tinind seama de considerentele prezentate in Art. 104 si 105 ale acestui acord;

- prin imprumuturile acordate de catre Banca Europeana de Investitii pina la data expirarii valabilitatii acestora; urmare consultarilor cu Romania, Comunitatea va fixa o suma maxima si o perioada de valabilitate a imprumuturilor acordate Romaniei de Banca Europeana de Investitii pentru anii urmatori.

Art. 102

Obiectivele si domeniile de asistenta financiara comunitara vor fi stabilite intr-un program indicativ care urmeaza a fi convenit intre cele doua parti. Partile vor informa Consiliul de Asociere.

Art. 103

1. In caz de necesitate speciala, luind in considerare directivele de actiune ale G-24 si disponibilitatea tuturor resurselor financiare, la cererea Romaniei si in coordonare cu institutiile financiare internationale, in contextul G-24, Comunitatea va examina posibilitatea acordarii de asistenta financiara temporara:

- pentru sprijinirea masurilor menite sa introduca si sa mentina convertibilitatea monedei romanesti;

- pentru sprijinirea stabilizarii pe termen mediu si a eforturilor de ajustare structurala, inclusiv asistenta legata de balanta de plati.

2. Aceasta asistenta financiara este conditionata de prezentarea de catre Romania a programelor pentru convertibilitate si/sau pentru restructurarea economiei sale, dupa caz, sprijinite de F.M.I. in contextul G-24, de acceptarea lor de catre Comunitate, de atasamentul continuu al Romaniei la aceste programe si, ca un obiectiv final, de tranzitia rapida spre finantarea bazata pe surse private.

3. Consiliul de Asociere va fi informat cu privire la conditiile in care aceasta asistenta se acorda si la obligatiile pe care Romania si le asuma in cadrul acestei asistente.

Art. 104

Asistenta financiara a Comunitatii va fi evaluata in functie de nevoile care apar si de nivelul de dezvoltare a Romaniei si tinind cont de prioritatile stabilite si de capacitatea de absorbtie a economiei Romaniei, de posibilitatea de a rambursa creditele si de a progresa spre un sistem bazat pe economia de piata si in ce priveste restructurarea in Romania.

Art. 105

Pentru a permite utilizarea optima a resurselor disponibile, partile vor asigura o strinsa coordonare intre contributiile Comunitatii, cele din alte surse cum ar fi statele membre, alte tari, inclusiv G-24 si institutiile financiare internationale, ca Fondul Monetar International, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

 

TITLUL IX - PREVEDERI INSTITUTIONALE, GENERALE SI FINALE

 

Art. 106

Se infiinteaza un Consiliu de Asociere care va supraveghea realizarea prevederilor acestui acord. Acesta se va intruni la nivel ministerial, o data pe an, si ori de cite ori este nevoie. El va examina orice probleme importante care au aparut in cadrul acordului, precum si orice alte probleme bilaterale sau internationale de interes reciproc.

Art. 107

1. Consiliul de Asociere va fi format din membri desemnati de Guvernul Romaniei, pe de o parte, si membri ai Consiliului Comunitatii Europene si membri ai Comisiei Comunitatilor Europene, pe de alta parte.

2. Membrii Consiliului de Asociere pot stabili sa fie reprezentati, in conformitate cu conditiile ce se vor stipula in regulile sale de procedura.

3. Consiliul de Asociere isi va stabili propriile reguli de procedura.

4. Consiliul de Asociere va fi prezidat, pe rind, de cite un membru al Guvernului Romaniei si un membru al Consiliului Comunitatilor Europene, in conformitate cu prevederile cuprinse in regulile sale de procedura.

5. Dupa caz, la lucrarile Consiliului de Asociere poate sa participe, ca observator, si Banca Europeana de Investitii (B.E.I.).

Art. 108

In scopul atingerii obiectivelor acordului, Consiliul de Asociere va avea dreptul sa ia decizii cu privire la domeniile expres prevazute in acest acord. Deciziile luate vor fi obligatorii pentru parti, care vor lua masurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a deciziilor luate. Consiliul de Asociere poate, de asemenea, sa faca recomandari adecvate.

Acesta va adopta deciziile si recomandarile sale cu acordul celor doua parti.

Art. 109

1. Oricare dintre cele doua parti poate supune Consiliului de Asociere orice diferend legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

2. Consiliul de Asociere poate solutiona diferendul printr-o decizie.

3. Fiecare parte este obligata sa ia masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a deciziei prevazute in paragraful 2.

4. In cazul in care nu este posibila rezolvarea unui diferend in conformitate cu cele prevazute in paragraful 2, fiecare parte poate notifica celeilalte parti numirea unui arbitru; cealalta parte trebuie ca in 2 luni sa numeasca si ea un al doilea arbitru. In aplicarea acestei proceduri, Comunitatea si statele membre vor fi considerate ca facind o singura parte in diferend.

Consiliul de Asociere va numi un al treilea arbitru.

Deciziile arbitrilor se vor lua cu majoritate de voturi.

Fiecare parte implicata in diferend trebuie sa ia masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a deciziilor arbitrilor.

Art. 110

1. In indeplinirea sarcinilor sale, Consiliul de Asociere va fi asistat de un Comitet de Asociere format din reprezentanti ai Guvernului Romaniei, pe de o parte, si reprezentanti ai Consiliului Comunitatilor Europene si ai membrilor Comisiei Comunitatilor Europene, pe de alta parte, de regula la nivel de functionari superiori.

Prin regulile sale de procedura Consiliul de Asociere va stabili indatoririle Comitetului de Asociere, care vor cuprinde si pregatirea sedintelor Consiliului de Asociere si modul de functionare a comitetului.

2. Consiliul de Asociere poate delega Comitetului de Asociere oricare din prerogativele sale. In acest caz, Comitetul de Asociere va adopta deciziile sale in conformitate cu conditiile prevazute la Art. 108.

Art. 111

Consiliul de Asociere poate decide infiintarea oricarui alt comitet sau organ special, care sa-l asiste in indeplinirea sarcinilor sale.

Prin regulile sale de procedura, Consiliul de Asociere va stabili componenta si sarcinile unor asemenea comitete sau organe, precum si modul lor de functionare.

Art. 112

Prin prezentul acord se infiinteaza un Comitet Parlamentar de Asociere. El va fi un forum in care membri ai Parlamentului Romaniei si ai Parlamentului European se pot intilni si face schimb de idei. El se va intruni la intervale stabilite de el insusi.

Art. 113

1. Comitetul Parlamentar de Asociere va cuprinde membri ai Parlamentului Romaniei, pe de o parte, si membri ai Parlamentului European, pe de alta parte.

2. Comitetul Parlamentar de Asociere isi va stabili propriile reguli de procedura.

3. Comitetul Parlamentar de Asociere va fi prezidat, pe rind, de Parlamentul Romaniei si Parlamentul European, in conformitate cu prevederile ce se vor stabili prin regulile sale de procedura.

Art. 114

Comitetul Parlamentar de Asociere poate solicita informatii cu privire la aplicarea prezentului acord din partea Consiliului de Asociere care, in acest caz, i le va furniza.

Comitetul Parlamentar de Asociere va fi informat cu privire la deciziile Consiliului de Asociere.

Comitetul Parlamentar de Asociere poate face recomandari Consiliului de Asociere.

Art. 115

In cadrul acestui acord, fiecare parte se obliga sa asigure ca persoanele fizice si juridice ale celeilalte parti sa aiba acces liber, fara discriminare in raport cu propriii cetateni, la tribunalele competente si organele administrative ale partilor, in vederea apararii drepturilor lor individuale, a dreptului de proprietate, inclusiv a celor privind proprietatea intelectuala, industriala si comerciala.

Art. 116

Nimic din prezentul acord nu va impiedica o parte contractanta sa ia masuri de natura:

a) celor pe care le considera necesare sa previna scurgerea de informatii contrare intereselor sale majore de securitate;

b) celor care se refera la productia si/sau comercializarea de arme, munitii sau materiale de razboi, la cercetarea, dezvoltarea sau productia indispensabila scopurilor de aparare, cu conditia ca aceste masuri sa nu impieteze asupra conditiilor de concurenta la produsele care nu sint destinate unor scopuri militare specifice;

c) celor pe care le considera esentiale pentru propria securitate, in cazul unor serioase tulburari interne ce pot afecta mentinerea legii si ordinii, pe timp de razboi sau in cazul unor serioase tensiuni internationale ce constituie amenintarea cu razboi, sau pentru a indeplini obligatiile pe care si le-a asumat in vederea mentinerii pacii si securitatii internationale.

Art. 117

1. Pentru domeniile cuprinse in acest acord si fara a afecta vreo prevedere speciala continuta in el:

- aranjamentele aplicate de Romania fata de Comunitate nu vor da nastere nici unei discriminari intre statele membre, cetatenii acestora sau companiile ori firmele lor;

- aranjamentele aplicate de Comunitate fata de Romania nu vor da nastere nici unei discriminari intre cetatenii romani sau companiile ori firmele acesteia.

2. Prevederile paragrafului 1 nu afecteaza dreptul partilor de a aplica prevederi relevante ale legislatiei lor fiscale contribuabililor care nu sint in situatii identice in privinta locului lor de resedinta.

Art. 118

Produsele originare din Romania nu se vor bucura la importul in Comunitate de un tratament mai favorabil decit cel pe care statele membre il aplica intre ele.

Tratamentul acordat Romaniei conform titlului IV si CAPITOLUL I al titlului V nu va fi mai favorabil decit cel pe care statele membre si-l acorda reciproc.

Art. 119

1. Partile vor lua orice masuri generale sau specifice necesare pentru a-si indeplini obligatiile ce decurg din acest acord. Ele vor veghea ca obiectivele expuse in acest acord sa fie indeplinite.

2. Daca vreuna dintre parti considera ca cealalta parte nu si-a indeplinit vreo obligatie inscrisa in acest acord, ea poate lua masuri adecvate. Inainte de a proceda astfel, cu exceptia cazurilor de urgenta deosebita, va furniza Consiliului de Asociere toate informatiile necesare cerute de o examinare aprofundata si completa a situatiei, in vederea gasirii unei solutii acceptabile pentru parti.

La alegerea masurilor se va da prioritate acelora care impieteaza cel mai putin functionarea acestui acord. Aceste masuri vor fi imediat notificate Consiliului de Asociere si vor forma obiectul consultarilor in cadrul Consiliului de Asociere, daca cealalta parte cere acest lucru.

Art. 120

Pina la realizarea, conform prezentului acord, a unor drepturi echivalente pentru persoane fizice si agenti economici, acordul nu va afecta drepturile asigurate acestora in baza acordurilor care sint obligatorii pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, cu exceptia domeniilor de competenta Comunitatii, si fara a prejudicia obligatiile statelor membre rezultind din acest acord in sectoarele care tin de competenta lor.

Art. 121

Protocoalele*) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 si anexele*) nr. I-XIX fac parte integranta din acest acord.


*) Protocoalele nr. 1-7 si anexele nr. I-XIX se vor publica ulterior.

 

Art. 122

Acest acord este incheiat pentru o perioada nelimitata.

Fiecare parte poate denunta prezentul acord prin notificare catre cealalta parte. Acest acord isi va inceta aplicabilitatea la 6 luni dupa data unei asemenea notificari.

Art. 123

Acest acord se va aplica, pe de-o parte, teritoriului Romaniei, si pe de alta parte, teritoriilor carora li se aplica tratatele de instituire a Comunitatii Economice Europene, a Comunitatii Europene a Energiei Atomice si Comunitatii Europene a Otelului si Carbunelui, in conditiile cuprinse in aceste tratate.

Art. 124

Acest acord este redactat, in dublu exemplar, in limbile romana, daneza, olandeza, engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, greaca si portugheza, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice.

Art. 125

Acest acord va fi aprobat de parti in conformitate cu propriile lor proceduri.

Acest acord va intra in vigoare in prima zi a celei de-a doua luni ce urmeaza datei la care partile isi notifica, una celeilalte, ca procedurile mentionate in primul paragraf au fost indeplinite.

La intrarea sa in vigoare, acest acord va inlocui Acordul dintre Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si Romania cu privire la comertul si cooperarea economica si comerciala, semnat la Luxemburg la 22 octombrie 1990.

Art. 126

1. In cazul in care, pe durata indeplinirii procedurilor necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord, prevederile anumitor parti ale acestui acord, in special cele referitoare la circulatia marfurilor, vor deveni efective in 1993 printr-un acord interimar intre Romania si Comunitate. Partile contractante sint de acord ca, in asemenea situatie, pentru realizarea celor cuprinse in titlul III, Art. 64 si 67 ale acestui acord si in Protocoalele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ale acestuia, expresia data intrarii in vigoare a acordului sa insemne:

- data intrarii in vigoare a Acordului interimar cu privire la obligatiile care devin efective la acea data, si

- 1 ianuarie 1993, cu privire la obligatiile care devin efective dupa intrarea in vigoare, prin referire la data intrarii in vigoare.

2. In cazul intrarii in vigoare dupa 1 ianuarie, se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

 

In temeiul Art. 77 alin.(1) din Constitutia Romaniei, promulgam Legea pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si dispunem publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 1993.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind aprobarea si supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

 

In temeiul Art. 91 alin. (1) si al Art. 99 din Constitutia Romaniei, precum si al Art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Art. 1

Se aproba Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, incheiat la Bruxelles, la 1 februarie 1993.

Art. 2

Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, incheiat la Bruxelles la 1 februarie 1993, se supune spre ratificare Parlamentului.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul Art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 23 februarie 1993.

Nr. 15.