MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

PARTEA I
Anul VIII - Nr. 148             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             15 iulie 1996

 

SUMAR

 

DECRETE

 

260. – Decretul privind rechemarea si acreditarea unor ambasadori

 

261. – Decretul privind rechemarea si acreditarea unor ambasadori

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

512. - Hotararea privind reorganizarea unor regii autonome aeroportuare care isi desfosoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

523. - Hotararea privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transportului

 

REPUBLICARI

 

Ordonanta 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar

 

Hotararea 458/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind rechemarea si acreditarea unor ambasadori

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Stanca Constantin se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Irak.

Art. 2. - Domnul Mielcioiu Ion se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Irak.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 5 iulie 1996.

Nr. 260.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind rechemarea si acreditarea unor ambasadori

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Art. 1. - Domnul Les Ioan se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Venezuela.

Art. 2. - Domnul Stoica Gheorghe se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Venezuela.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 5 iulie 1996.

Nr. 261.

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARAREA

privind reorganizarea unor regii autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. - (1) Se infiinteaza Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale", cu sediul in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin fuzionarea regiilor autonome prevazute in anexa nr. 1, care se desfiinteaza.

(2) Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" este regie autonoma de interes national cu specific deosebit, are personalitate juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonome financiara, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(3) Aeroporturile restructurate, potrivit alin. (1), in cadrul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale", prevazute in anexa nr. 2, functioneaza ca subunitati fara personalitate juridica, cu autonomie operativa si decizionala.

(4) Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" se constituie din suma patrimoniilor regiilor autonome care fuzioneaza si va fi definitivat, pe baza proceselor-verbale de predare-primire incheiate cu acestea, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

(5) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" este cuprins in anexa nr. 3.

(6) Personalul care trece la Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" ca urmare a aplicarii prezentei hotarari se considera transferat.

Art. 2. - (1) Sub autoritatea Ministerului Transporturilor isi desfasoara activitatea Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa", regie aeroportuara de interes national cu specific deosebit.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a regiei autonome prevazute la alin. (1) este cuprins in anexa nr. 4.

Art. 3. - Regiile autonome aeroporotuare de interes national cu specific deosebit, prevazute la art. 1 si 2, au ca obiect de activitate:

a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;

b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;

            c) organizarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave romanesti si straine;

d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;

e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii, la sol, a traficului de pasageri si marfuri si a activitatilor de aviatie generala si militara solicitate;

f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;

g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, caialor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;

h) realizarea cooperarii in domeniul de activitate, potrivit competentelor, cu institutii similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;

i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior pentru activitatea proprie prin compartimente proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.

Art. 4. - (1) Cheltuielile de administrare si de intretinere ale regiilor aeroportuare de interes national cu specific deosebit care depasesc veniturile proprii se suporta de la bugetul de stat sub forma de transferuri, in limita prevederilor aprobate prin legea bugetara anuala.

(2) Cheltuielile de capital ale regiilor aeroportuare de interes national cu specific deosebit se acopera din resurse proprii si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate prin legea bugetara anuala.

Art. 5. - Salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare de interes national cu specific deosebit se stabileste, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului.

Art. 6. - Pentru serviciile aeroportuare asigurate persoanelor fizice si juridice romane sau straine, precum si pentru acativitatile specificate in anexele nr. 3 si 4, consiliile de administratie vor stabili, potrivit legii, tarife si redevente in lei si in valuta, cu respectarea reglementarilor interne si a intelegerilor internationale in acest domeniu.

Art. 7. - La solicitarea directorului Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale", cu aprobarea Ministerului Transporturilor - Directia generala a aviatiei civile, a Ministerului Finantelor - Directia generala a vamilor si a Ministerului de Interne, cu cel putin 48 de ore inainte, se poate aproba operarea de curse aeriene in traficul international de pasageri si marfuri pe aeroporturile care nu au statut de aeroport international.

            Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 22 septembrie 1995, se completeaza la capitolul "Regii autonome" cu o noua pozitie "Aeroporturile teritoriale", iar pozitiile nr. 47-49, 51-56, 58-63 din anexa nr. 2 la aceeasi hotarare se abroga, dandu-se acestora o noua numerotare.

            (2) La aceeasi data, reglementarile cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 125/1992 privind infiintarea regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania, referitoare la regiile autonome prevazute la art. 1 si 2 din prezenta hotarare, precum si orice alte prevederi contrare se abroga.

 

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor,

Aurel Novac

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Florin Georgescu

Ministru de stat,

presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica,

Mircea Cosea

 

Bucuresti, 26 iunie 1996.

Nr. 512.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

regiilor autonome care fuzioneaza

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea regiei autonome

Sediul regiei autonome

Patrimoniul existent la 30 septembrie 1995, reevaluat conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994

1.

Regia Autonoma“Aeroportul Arad"

str. Bodrogului, Arad, judetul Arad

2.158.384

2.

Regia Autonoma“Aeroportul Bacau"

str. Aeroportul ui nr. 1, Bacau judetul Bacau

954.243

3.

Regia Autonoma “Aeroportul Baia Mare"

comuna Tautii- Magheraus, judetul Maramures

4.211.903

4.

Regia Autonoma“Aeroportul Caransebes"

str. Aeroportul uji nr. 1, Caransebes, judetul Caras-Severin

445.962

5.

Regia Autonoma“Aeroportul Cluj-Napoca"

str. Traian Vuia nr. 149, Cluj-Napoca, judetul Cluj

3.415.340

6.

Regia Autonoma “Aeroportul International Constanta Mihail Kogalniceanu"

sos. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta

6.001.246

7.

Regia Autonoma“Aeroportul Craiova"

sos. Craiova- Bucuresti km. 7, Craiova, judetul Dolj

809.863

8.

Regia Autonoma "Aeroportul Iasi"

Iasi, judetul Iasi 601.908

 

9.

Regia Autonoma“Aeroportul Oradea"

calea Aradului km. 6, Oradea, judetul Bihor

1.326.975

10.

Regia Autonoma“Aeroportul Satu Mare"

sos. Satu Mare Zalau km 9,5, judetul Satu Mare

8.674.992

11.

Regia Autonoma“Aeroportul Sibiu"

sos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, judetul Sibiu

2.847.021

12.

Regia Autonoma“Aeroportul Suceava"

comuna Salcea, judetul Suceava

3.059.029

13.

Regia Autonoma“Aeroportul Targu Mures"

comuna Vidrasau, judetul Mures

3.986.949

14.

Regia Autonoma“Aeroportul International Timisoara"

bd. Revolutiei nr. 3-5, Timisoara, judetul Timis

22.235.311

15.

Regia Autonoma“Aeroportul Tulcea"

sos. Tulcea-Constanta km 15, judetul Tulcea

4.471.517

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

subunitatilor cu autonomie operativa si decizionala care functioneaza fara personalitate juridica in cadrul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale"

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea regiei autonome

Sediul regiei autonome

Patrimoniul existent la 30 septembrie 1995, reevaluat conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994

 

- Regia Autonoma "Aeroporturi Teritoriale"

bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul l, Bucuresti

63.200.643

1.

Aeroportul  Arad

str. Bodrogului, Arad, judetul Arad

2.158.384

2.

Aeroportul  Bacau

str. Aeroportului nr. 1, Bacau judetul Bacau

954.243

3.

Aeroportul  Baia Mare

comuna Tautii-Magheraus, judetul Maramures

4.211.903

4.

Aeroportul  Caransebes

str.Aeroportul ui nr. l, Caransebes, judetul Caras-Severin

445.962

5.

Aeroportul  Cluj-Napoca

str. Traian Vuia nr. 149, Cluj-Napoca, judetul Cluj

3.415.340

6.

Aeroportul International Constanta-Mihail Kogalniceanu

sos. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta

6.001.246

7.

Aeroportul  Craiova

sos. Craiova-Bucuresti km 7, Craiova, judetul Dolj

809.863

8.

Aeroportul  Iasi

Iasi, judetul Iasi

601.908

9.

Aeroportul  Oradea

calea Aradului km 6, Oradea, judetul Bihor

1.326.975

10.

Aeroportul  Satu Mare

sos. Satu Mare-Zalau km 9,5, judetul Satu Mare

8.674.992

11.

Aeroportul  Sibiu

sos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, judetul Sibiu

2.847.021

12.

Aeroportul  Suceava

comuna Salcea, judetul Suceava

3.059.029

13.

Aeroportul  Targu Mures

comuna Vidrasau, judetul Mures

3.986.949

14.

Aeroportul International Timisoara

bd. Revolutiei nr. 3-5,Timisoara, judetul Timis

22.235.311

15.

Aeroportul Tulcea

sos.Tulcea-Constanta km 15, judetul Tulcea

4.471.517

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Regiei Autonome "Aeroporturi Teritoriale"

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Regia Autonoma "Aeroporturi Teritoriale", regie de interes national cu specific deosebit, este persoana juridica care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, beneficieaza de transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 4 din hotarare. In cadrul ei functioneaza aeroporturile specificate in anexa nr. 2 la hotarare, subunitati fara personalitate juridica, cu autonomie operatiava si decizionala in limitele competentelor stabilite de consiliul de administratie si prin reglementarile in domeniu.

Art. 2. - Sediul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" este in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

II. Obiectul de activitate

Art. 3. - Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" are ca obiect de activitate:

a) administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;

b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;

c) organizarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave romanesti si straine;

d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;

e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii, la sol, a traaficului de pasageri si marfuri, precum si a activitatilor de aviatie generala si militara;

f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;

g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aero;portuara;

h) realizarea cooperarii in domeniul de activitate, potrivit competentelor, cu institutii similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;

i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior prin compartimentele proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonoma "Aerop;orturile Teritoriale" are urmatoarele atributii principale:

a) In domeniul tehnic

1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri aeroportuare: piste, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parchinguri, aerogari, hangare si alte constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare in concordanta cu standardele internationale;

2. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare in sectoarele mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire aeroportuara;

3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotarii pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare proprii;

4. elaboreaza studii si executa programe prin asociere sau prin alte forme si modalitati cu parteneri din tara sau din strainatate, pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeoportuare;

5. organizeaza si tine evidenta de cadastru al bazei aeroportuare;

6. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei autonome, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;

7. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in perimetrul aeroportuar potrivit reglementarilor internationale recunoscute in Romania;

8. organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu reglementarile aeronautice, concomitent cu instruirea si atenstarea pe posturi a pompierilor civili;

9. asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare in vederea respectarii normelor si regulamentelor de exploatare aeroportuara, de protectie umana si a mediului inconjurator;

10. intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona de influenta;

11. prin posibilitati proprii sau in colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate realizeaza, in conditiile legii, activitati de import pentru activitatea proprie si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;

12. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern si extern, a personalului regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activitatii aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru are normele interne sau internationale in vigoare prevad alte conditii de atestare.

b) In domeniul operational

1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale potrivit anexelor la Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari interne si internationale in domeniul activitatii aeroportuare;

2. asigura facilitatile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare si de servicii, necesare desfasurarii in bune conditii calitative si de siguranta a transporturilor aeriene de pasageri si marfuri executate de transportatorii interni si externi;

3. asigura datele de informare operativa interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor si mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroporturilor din componenta;

4. asigura si coordoneaza la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activitatii de aviatie civila in colaborare cu fortele militare si civile destinate acestui scop;

5. organizeaza si coordoneaza elaborarea documentelor de organizare si mobilizare la locul de munca, metodologia de instiintare a personalului si stabileste mijloacele de alarmare in situatii deosebite;

6. coordoneaza si participa prin personal propriu la activitatea de alarmare, cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate in zona de responsabilitate a aeroporturilor;

7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii de aeroport, acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluidizarii traficului;

8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologarii terenurilor si instalatiilor aeronautice proprii in vederea emiterii certificatelor de exploatare sau a prelungirii duratei lor de valabilitate;

9. asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar la cerere, pe baza de contract, si al personalului aeronautic ce apartine companiilor aeriene care opereaza pe aeroporturi, al personalului celorlalti agenti economici din zona; asigura, ocazional, asistenta medicala la cerere si cea de urgenta pentru public in aerogara si aeroport, cat si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;

10. asigura respectarea disciplinei muncii, atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale, de catre intregul personal propriu, in desfasurarea activitatii aeroportuare;

11. asigura coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare, in calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor si instructiunilor in vigoare. Totodata, stabileste norme, reglementari specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatorii pentru agentii economici si persoane fizice;

12. organizeaza activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicarii informaticii in vederea sigurarii rapide computerizate a informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;

13. in conformitate cu cerintele cresterii calitatii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum si altor parteneri in traficul aerian regiile autonome isi pot diversifica prestatiile in scopul cresterii veniturilor proprii si al dezvoltarii bazei aeroportuare;

14. asigura contra cost, transportul personalului propriu la si de la locul de munca, cu autobuze din parcul propriu.

c) In domeniul economico-financiar

1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare a regiei autonome;

2. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a regiei autonome;

3. elaboreaza programul propriu de dezvoltare si face propuneri de finantare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmarind elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice;

4. efectueaza direct operatiuni de comert exterior prin compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;

5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activitatii pe care o desfasoara prin operatiuni specifice;

6. autorizeaza si aproba desfasurarea unor activitati pe platforma aeroportuara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentele specifice proprii emise in acest scop. Autorizatiile sunt emise in scopul asigurarii functionalitatii aeroportului, respectand conditiile de securitate si numai cu conditia obtinerii de venituri;

7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniile obiectului sau de activitate.

III. Patrimoniul regiei autonome

Art. 5. - Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" este cel determinat conform datelor din bilantul contabil la data de 30 septembrie 1995, reevaluaat conform prevederilor hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994 si se constituie din suma patrimoniilor aeroporturilor care fuzioneaza si care sunt prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.

IV. Structura organizatorica a regiei autonome

Art. 6. - (1) Structura organizatorica sifunctionarea regiei autonome, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii in domeniile sale de activitate se stabilesc de catre consiliul de administratie in conformitate cu normele legale in vigoare.

(2) Organizarea subunitatilor din structura regiei autonome se stabileste de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.

V. Organele de conducere ale regiei autonome

Art. 7. - Conducerea regiei autonome se asigura de catre consiliul de administratie si de manager, in conditiile legii.

Art. 8. - Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avand, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:

- aproba programele de servicii aeroportuare;

- aproba, potrivit competentelor stabilite de lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de regie si propune realizarea aunor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;

- aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome;

- aproba instrainarea buanurilor imobile apartinand regiei autonome, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;

- raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;

- aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;

- elaboareaza si aproba statutul personaluluji regiei autonome;

- aproba, potrivit legii, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii;

- aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.

Art. 9. - Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului transportului si este alcatuit din 7-15 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:

- managerul, care este directorul general al regiei autonome si presedinte al consiliului de administratie;

- reprezentantul Ministerului Transporturilor;

- reprezentantul Ministerului Finantelor;

- reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;

- alte persoane numite dintre ingineri, juristi, economisti, tehnicieni specialisti in domeniul de activitate a regiei autonome.

La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, si reprezentanti ai unor institutii publice, pentru consultare. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului sau a altor organe.

Art. 10. - Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei poate fi inlocuita la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Ministerului Transporturilor inlocuirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare.

Art. 11. - Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie acestia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 12. - Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

Art. 13. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, potrivit legii.

Art. 14. - Managerul sau directorul general al regiei autonome reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate.

Art. 15. - Directorii aeroporturilor din componenta Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" sunt comandanti unici ai tuturor fortelor si mijloacelor de paza, aparare si securitate, raspunzand de aplicarea reglementarilor privind apararea subunitatitii si activitatilor impotriva actelor ilicite.

VI. Relatiile comerciale, financiare si controlul activitatii

Art. 16. - Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se acopera de la bugetul de stat, in conditiile legii. Statul asigura, in conditiile legii, alocatii bugetare in completarea surselor proprii si a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public, in principal pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.

Art. 17. - Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi in lei si in valuta ale acesteia, deschise, in conditiile legii, la institutii bancare din tara si din strainatate.

Art. 18. - Potrivit art. 6 din hotarare, tarifele si redeventele in lei si in valuta, percepute de regia autonoma de la beneficiari interni sau din strainatate, se stabilesc in conformitate cu legislatia interna si internationala de aviatie civila.

Art. 19. - Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.

Art. 20. - Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu parteneri din tara sau din strainatate.

Art. 21. - Gestiunea regiei autonome este controlata de organele de specialitate proprii, cat si de cele stabilite prin lege.

VII. Dispozitii referitoare la personal

Art. 22. - Personalul regiei autonome de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor Statutului personalului din aviatia civila.

Art. 23. - Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice referitoare la protectia sociala a personalului.

Art. 24. - Personalul propriu care executa activitati in strainatate in baza unor contracte de asistenta tehnica sau asigurari de servicii, incheiate intre regia autonoma si parteneri externi, beneficiaza de toate drepturile legale in domeniu.

Art. 25. - Personalul de reprezentare, intretinere si exploatare, care in desfasurarea activitatii intra in relatii directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnica aeroportuara este obligat sa poarte echipament vestimentar tipizat.

Locurile de munca in care se poarta echipament vestimentar tipizat, costul si modul de plata a contravalorii acestuia, modelele si insemnele caracteristice vor fi stabilite de catre consiliul de administratie, in conformitate cu reglementarile legale in domeniul respectiv, precum si cu cele financiar-contabile.

VIII. Dispozitii finale

Art. 26. - Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" respecta si raspunde de aplicarea prevederilor din legislatia interna, precum si de reglementarile aeronautice interne si internationale.

Art. 27. - Prezentul regulament se completeaza cu orice alte reglementari legale.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa"

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa", regie de interes national cu specific deosebit, cu personaliltate juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, beneficieaza de transferuri de la bugetul de stat, in conditiile art. 4 din hotarare, se organizeaza si functioneaza in conditiile legii si potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - Sediul Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" este in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1.

II. Obiectul de activitate

Art. 3. - Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" are ca obiect de activitate:

a) administrarea si exploatarea bazei aeoportuare proprii;

b) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine si a pasagerilor;

c) organizarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave romanesti si straine;

d) asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare;

e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii, la sol, a traficului de pasageri si marfuri, precum si a activitatilor de aviatie generala si militara;

f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in domeniu;

g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor moderne de derservire aeroportuara;

h) realizarea cooperarii in domeniul propriu de activitate, potrivit competentelor, cu institutii similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil;

i) efectuarea directa de operatiuni de comert exterior prin compartimentele proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" are urmatoarele atributii principale:

a) In domeniul tehnic

1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri aeroportuare: pista, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parchinguri, aerogara, hangare si alte constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare in concordanta cu standardele internationale;

2. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare in sectoarele mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire aeroportuara;

3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnic proprii adaptate la specificul dotarii pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aedroportuare proprii;

4. elaboreaza studii si executa programe prin asociere sau prin alte forme si modalitati cu parteneri din tara sau din strainatate, pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare;

5. organizeaza si tine evidenta de cadastru a bazei aeroportuare;

6. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei autonome, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;

7. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in perimetrul aeroportuar, potrivit reglementarilor internationale recunoscute in Romania;

8. organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu reglementarile aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;

9. asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare in vederea respectarii normelor si regulamentelor de exploatare aerportuara, de protectie umana si a mediului inconjurator;

10. intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona de influenta;

11. prin posibilitati proprii sau in colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate realizeaza, in conditiile legii, activitati de import pentru activitatea proprie si de aprovizionare tehnico-materiala a aerportului;

12. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern si extern, a personaluluji regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activitatii aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele interne sau internationale in vigoare prevad alte conditii de atestare.

b) In domeniul operational

1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale potrivit anexelor la Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari interne si internationale in domeniul activitatii aeroportuare;

2. asigura facilitatile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare si de servicii, necesare desfasurarii in bune conditii calitative si de siguranta a transporturilor aeriene de pasageri si marfuri executate de transportatori interni si externi;

3. asigura datele de informare operativa interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroportului;

4. asigura si coordoneaza la nivelul aerportului, prin personal propriu specializat, securitatea activitatii de aviatie civila in colaborare cu fortele militare si civile destinate acestui scop;

5. organizeaza si coordoneaza elaborarea documentelor de organizare si mobilizare la locul de munca, metodologia de instiintare a personalului si stabileste mijloacele de alarmare in situatii deosebite;

6. coordoneaza si participa prin personal propriu la activitatea de alarmare, cautare si salvare a aeronavelor aflate in dificultate in zona de responsabilitate a aeroportului;

7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor de aeroport, acordand prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluidizarii traficului;

8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic pentru solcitarea omologarii terenurilo si instalatiilor aeronautice proprii in vederea emiterii certificatelor de exploatare sau a prelungirii duratei lor de valabilitate;

9. asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar, la cerere, pe baza de contract, si al personalului aeronautic ce apartine companiilor aeriene care opereaza pe aeroport, al personalului celorlalti agenti economici din zona; asigura, ocazional, asistenta medicala la cerere si cea de urgenta pentru public in aerogara si aerport, cat si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;

10. asigura respectarea disciplilnei muncii, atributiilor de serviciu si a celorlalte prevedri legale, de catre intregul personal propriu, in desfasurarea activitatii aeroportuare;

11. asigura coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare, in calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor si instructiunilor in vigoare. Totodata, stabileste norme, reglementari specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatorii pentru agentii economici si persoane fizice;

12. organizeaza activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicarii informaticii, in vederea asigurarii rapide si computerizate a informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;

13. in conformitate cu cerintele cresterii calitatii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum si altor parteneri in traficul aerian, regiile isi pot diversifica presatiile in scopul cresterii veniturilor proprii si al dezvoltarii bazei aeroportuare;

14. asigura, contra cost, transportul personalului propriu la si de la locul de munca, cu autobuze din parcul propriu.

c) In domeniul economico-financiar

1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare a regiei autonome;

2. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a regiei autonome;

3. elaboreaza programul propriu de dezvoltare si face propuneri de finantare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in program, urmarind elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice;

4. efectueaza direct operatiuni de comert exterior prin compartimente proprii si realizeaza importul de echipamente si piese de schimb;

5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activitatii pe care o desfasoara prin operatiuni specifice;

6. autorizeaza si aproba desfasurarea unor activitati pe platforma aeroportuara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentele specifice proprii emise in acest scop. Autorizatiile sunt emise in scopul asigurarii functionalitatii aeroportului, respectand conditiile de securitate si numai cu conditia obtinerii de venituri;

7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniile obiectului sau de activitate.

III. Patrimoniul regiei autonome

Art. 5. - Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" este cel determinat conform datelor din bilantul contabil la data de 30 septembrie 1995, reevaluat conform prevederilor hotararilor Guvernului nr. 975/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994.

IV. Structura organizatorica a regiei autonome

Art. 6. - Structura organizatorica si functionarea regiei autonome, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii in domeniile sale de activitate se stabilesc de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.

V. Organele de conducere ale regiei autonome

Art. 7. - Conducerea regiei autonome se asigura de catre consiliul de administratie si de manager, in conditiile legii.

Art. 8. - Consiliul de administratie isi desfosoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avand, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:

- aproba programele de servicii aeroportuare;

- aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de regia autonoma si propune realizarea unor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;

- aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei autonome;

- aproba instrainarea abunurilor imobile apartinand regiei autonome, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;

- raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;

- aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administraare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;

- elaboareaza si aproba statutul personalului regiei autonome;

- aproba, potrivit legii, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii;

- aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.

Art. 9. - Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului transposrturilor si este alcatuit din 7-15 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:

- managerul, care este directorul general al regiei autonome si presedinte al consiliului de administratie;

- reprezentantul Ministerului Transporturilor;

- reprezentantul Ministerului Finantelor;

- reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;

- alte persoane numite dintre ingineri, juristi, economisti, tehnicieni specialisti in domeniul de activitate a regiei autonome.

La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, si reprezentanti ai unor instituii publice, pentru consultare. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului sau a altor organe.

Art. 10. - Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei poate fi inlocuita la fiecare 2 ani. Consiliul de administratie poate propune Ministerului Transporturilor inlcouirea unui membru necorespunzator, precum si completarea locurilor devenite vacante din diferite motive in cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va functiona numai pana la incheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome cu care Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" intretine relatii de afaceri sau fata de care are interese contrare.

Art. 11. - Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau la instituia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie acestia primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 12. - Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui ori a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

Art. 13. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, potrivit legii.

Art. 14. - Managerul sau directorul general al regiei autonome reprezinta interesele acesteia in raport cu tertii si in fata organelor si organizatiilor din tara si din strainatate.

VI. Relatiile comerciale, financiare si controlul activitatii

Art. 15. - Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se acopera de la bugetul de stat, in conditiile legii. Statul asigura, in conditiile legii, alocatii bugetare in completarea surselor proprii si a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public, in principal pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.

Art. 16. - Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi in lei si in valuta ale acesteia, deschise, in conditiile legii, la institutii bancare din tara si din strainatate.

Art. 17. - Potrivit art. 6 din hotarare, tarifele si redeventele in lei si in valuta, precepute de regia autonoma de le beneficiari interni sau din strainatate, se stabilesc in conformitate cu legislatia interna si internationala de aviatie civila.

Art. 18. - Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.

Art. 19. - Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu partenri din tara sau din strainatate.

Art. 20. - Gestiunea regiei autonome este controlata de organele de specialitate proprii, cat si de cele stabilite pirn lege.

VII. Dispozitii referitoare la personal

Art. 21. - Personalul regiei autonome de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor statutului personalului din aviatia civila.

Art. 22. - Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice referitoare la protectia sociala a personalului.

Art. 23. - Personalul propriu care executa activitati in strainatate in baza unor contracte de asistenta tehnica sau asigurari de servicii, incheiate intre regia autonoma si parteneri externi, beneficiaza de toate drepturile legale in domeniu.

Art. 24. - Personalul de reprezentare, intretinere si exploatare, care in desfasurarea activitatii intra in relatii directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnica aeroportuara este obligat sa poarte echipament vestimentar tipizat.

Locurile de munca in care se poarta echipament vestimentar tipizat, costul si modul de plata a contravalorii acestuia, modelele si insemnele caracteristice vor fi stabilite de catre consiliul de administratie, in conformitate cu reglementarile legale in domeniul respectiv, precum si cu cele financiar-contabile.

VIII. Dispozitii finale

Art. 25. - Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" respecta si raspunde de aplicarea prevederilor din legislatia interna, precum si de reglementarile aeronautice interne si internationale.

Art. 26. - Prezentul regulament se completeaza cu orice alte reglementari legale.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARAREA

privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transportului


In baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,

 

Guvernul Romaniei hotaraste:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare se stabileste in raport cu specificul activitatii desfasurate, cu nivelul pregatirii profesionale necesar indeplinirii sarcinilor de munca si cu raspunderea functiei indeplinite.

Art. 2. - (1) Drepturile salariale ale personalului regiilor autonome aeroportuare prevazute la art. 1 cuprind:

a) salariul de baza, care se stabileste in raport cu complexitatea sarcinilor, precum si cu responsabilitatea si nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;

b) sporuri la salariul de baza: pentru vechime in munca; pentru conditiile in care se desfasoara activitatea; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si a unor responsabilitati suplimentare functiei de baza; pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate deosebite; pentru utilizarea unei limbi straine;

c) premii pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul unitatii.

(2) Pe langa drepturile salariale, personalul regiilor autonome aeroportuare poate beneficia si de alte drepturi sau facilitati, reglementate prin acte normative specifice.

 

CAPITOLUL II

Salariul de baza

 

Art. 3. - (1) Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii si, in cadrul fiecarei functii, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt stabilite pe 3-4 gradatii.

(2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie din regiile autonome aeroportuare sunt prevazuti in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

(3) Salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,00 este de 160.500 lei lunar si se va majora conform indexarilor ce se vor stabili.

(4) Salariile de baza pentru functiile de executie prevazute in anexa nr. 1 sunt diferentiate in raport cu nivelul organizatoric.

(5) Salariile de baza pentru personalul de conducere - sef birou, sef tura, sef atelier, sef serviciu, sef sectie, director si director general, adjunctii si asimilatii acestora - prevazute in anexa nr. 2 - sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere si cu marimea subunitatilor, potrivit anexei mentionate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de catre conducatorul unitatii sau, dupa caz, al organului care il numeste in functia de conducere.

(6) Ponderea functiilor de conducere nu poate depasi 15% din totalul personalului din regia autonoma, iar functiile de conducere se repartizeaza numeric pe unitati de catre consiliul de administratie.

(7) Pentru rezultatele deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Marimea acestuia se stabileste la o cota de pana la 15% din salariul de baza.

(8) Personale care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc de conducatorul unitatii, o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata, si se aproba de catre consiliul de administratie.

(9) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.

(10) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functieii al regiei autonome, din care cel putin 2/3 vor fi utilizate pentru functiile de executie. Numarul astfel stabilit se repartizeaza pe unitati de catre consiliul de administratie.

Art. 4. - (1) Trecerea personalului in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea consiliului de administratie. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de catre organul care aproba numirea in aceste functii.

(2) La tercerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. In mod exceptional, vechimea minima prevazuta mai sus poate fi redusa la 6 luni.

(3) Angajarea personalului si avansarea in functii, in grade sau trepte profesionale se fac prin concursuri, in raport cu competenta profesionala si cu rezultatele obtinute in activitate, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 3. Incadrarea la angajare si avansarea in functie se fac la gradatia 1. In cazul muncitorilor promovati, conform legii, in functia de maistru, incadrarea se face la gradatia 1 sau la o gradatie care sa le asigure cresterea coeficientului de ierarhizare cu 0,05.

(4) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala, necesara pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara, este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta aprevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.

(5) In mod exceptional, pentru personalul avand o valoare profesionala deosebita, consiliul de administratie poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.

Art. 5. - Activitatea profesionala a salariatilor se aprecieaza anual cu calificativul "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "slab".

 

CAPITOLUL III

Sporturi la salariul de baza

 

Art. 6. - (1) Pentru vechimea in munca salariatii beneficieaza de un sport de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:

 

Transa de vechime in munca

Cota din salariul de baza

 

Pentru personalul de dirijare la sol

Pentru restul personalului

intre 1 si 3 ani

11%

-

intre 3 si 5 ani

12%

5%

intre 5 si 10 ani

15%

10%

intre 10 si 15 ani

18%

15%

intre 15 si 20 de ani

21%

20%

peste 20 de ani

25%

25%

 

(2) In cazul cumulului de functii sporul de vechime se acorda numai la functia de baza.

(3) Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficieaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca realizate dupa data pensionarii.

(4) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul "bun".

(5) In vechimea in munca care se ia in considerre pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cat persoana respectiva a obtinut calificativul "slab".

(6) Sporul corespunzator vechimii in munca, calculat potrivit prevederilor alin. (1)-(3), se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.

Art. 7. - In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:

a) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalul care lucreaza in conditii de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute, in mediu umed, in conditii de izolare, in alte conditii de mediu deosebite sau nedorite, trepidatii sau altele asemenea, unde atragerea fortei de munca se face cu dificultate;

b) pentru conditii novice, un spor de pana la 15% din salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,00, la locurile de munca in care sunt depasite concentratiile de noxe maxime admise de normele de protectie a muncii;

c) pentru conditii periculoase, un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalului de la locurile de munca la care se mentine un anumit pericol, cum ar fi: riscul de accidentare sub circulatie, in actiunile de stins incendii, lucrul la inalatime, alimentarea aeronavelor cu oxigen, azot sau produse petroliere, precum si transportul acestor produse. Pentru conditii deosebite de periculoase in actiunile de cautare-salvare a aeronavelor si a pasagerilor, cuantumul sporului este de pana la 20% din salariul de baza.

Art. 8. - (1) Pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate deosebite se acorda un spor de pana la 20% din salariul de baza.

(2) Functiile care beneficieaza de sporul prevazut la alin. (1) si marimea acestuia se stabilesc de consiliul de administratie al fiecarei regii autonome aeroportuare, cu acordul Ministerului Transporturilor.

(3) Sporul pentru tehnicitate, complexitate si responsabilitate deosebite face parte din salariul de baza si este luat in considerare la stabilirea bazei de calcul pentru toate sporurile care se acorda in raport cu salariul de baza.

Art. 9. - Pentru deservirea de catre soferi a unor instalatii suplimentare din dotarea autovehiculelor se acorda un spor de pana la 25% din salariul de baza al functiei de muncitor necalificat lucrari obisnuite, la gradatia 1.

Art. 10. - Pentru preluarea atributiilor unei functii prevazute in statul de functii al unitatii se acorda un spor de pana la 30% din salariul de baza al functiei ale carei atributii au fost preluate, la gradatia 1.

Art. 11. - Persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina, in medie peste 50% din timpul de lucru, beneficiaza de un spor de pana la 10% din salariul de baza, daca ocuparea functiilor in care sunt incadrate nu are ca cerinta suplimentara cunoastrea uneia sau a mai multor limbi straini.

Art. 12. - (1) Sporurile prevazute la art. 7, 9, 10 si 11 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile prevazute la alineatele de mai sus.

(2) Categoriile de personal, locurile de munca,conditiile concrete de acordare si cuantumul sporurilor prevazute la art. 7, 9, 10 si 11 se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al fiecarei regii autonome aeroportuare cu consultarea sindicatului, potrivit legii.

(3) Existenta conditiilor deosebite - grele, nocive sau periculoase - la locurile de munca se stabileste, pentru fiecare unitate, pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate.

Art. 13. - (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestat nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor plati cu un spor din salariul de baza, astfel:

a) 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu sporul de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

(2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul unitatii , fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri cu totul deosebite, Minsterul Transporturilor poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual. Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

(3) Orele prestate in program de tura, pentru desfasurarea ocntinua a activitatilor aeroportuare, care in cursul unei luni depasesc durata normala a timpului de lucru, vor fi compensate cu timp liber corespunzator.

(4) Daca munca prestata in conditiile prevazute la alin. (3) nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele efectuate peste programul normal de lucru vor fi platite cu un spor de 100% din salariul de baza.

Art. 14. - Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.

 

CAPITOLUL IV

Premii

 

Art. 15. - (1) Regiile autonome aeroportuare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora. Din acest fond consiliul de administratie poate acorda premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in domeniul specific de activitate.

(2) Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadurl aceluiasi an bugetar.

Art. 16. - (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din regiile autonome aeroportuare beneficieaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.

(2) Consiliul de administratie poate hotari reducerea pana la anulare a premiului anual pentru personalul care in cursul anului a desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori a avut abateri pentru care a fost sanctionat disciplinar.

 

CAPITOLUL V

Alte drepturi

 

A. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara in alta munca

Art. 17. - Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functii de conducere care lipseste temporar din unitate pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare, functiei de conducere pe care o preiau.

Art. 18. - (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul de baza avut anterior.

(2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face intr-o munca pentru care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.

(3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, salariatii primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), si celelalte drepturi care se acorda personalului de la locul de munca respectiv.

(4) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de catre unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea.

B. Drepturi in cazul mutarii in alta localitate si alte drepturi

Art. 19. - (1) Personalul mutat, in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate, are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el si pentru membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;

b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;

c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul de baza lunar al salariatului mutat, pentru fiecare membru de familie;

d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea in alte localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.

(3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localaitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de catre unitatea la care se face transferul.

Art. 20. - (1) La incadrarea intr-o unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echibvalenta cu un salaiu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale in care urmeaza a fi incadrat.

(2) In localitatile unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, indemnizatia de instalare va fi echivalenta cu doua salarii de baza.

Stabilirea acestor localitati se face de catre consiliul de administratie al regiei autonome aeroportuare impreuna cu prefecturile si cu avizul Ministerului Finantelor.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatie de instalare si care ulterior au demisionat sau carora li s-a desfacut contrctul de munca din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui an de la instalare, vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.

 

CAPITOLUL VI

State de functii

 

Art. 21. - (1) In limita fondului destinat platii salariatilor, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli, fiecare regie autonoma aeroportuara isi intocmeste statul de functii care cuprinde denumirea functiei, gradul sau treapta profesionala, numarul de posturi, nivelul studiilor si nivelul salariilor de baza pe gradatii si care se aproba de Ministerul Transporturilor.

(2) Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" defalca fondul destinat platii salariilor pentru aparatul propriu si pentru unitatile componente in limita fondului alocat cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii. Statele de functii pentru unitatile componente ale regiei autonome se aproba de catre consiliul de administratie al acesteia.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite conform prevederilor prezentei hotarari, impreuna cu sporurile si celelalte drepturi trebuie sa se incadreze in fondurile transferate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie si a partii din veniturile realizate, potrivit legii.

Art. 23. - (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradelor, treptelor, gradatiilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari este de competenta consiliului de administratie sau, dupa caz, a organului iearhic superior.

(2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta si vor fi solutionate in termen de 30 de zile de catre organele mentionate la alin. (1).

(3) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor stabilite, potrivit prevederilor prezentei hotarari, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cand au luat la cunostinta despre masura contestata.

Art. 24. - Persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariul de debutant vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadeik de proba si pana la avansarea, pe baza de concurs, in gradul sau treapta profesionala imediat umratoare.

Art. 25. - Personalul din regiile autonome care se desfiinteaza, care se transfera la Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale" in aceeasi functie, se incadreaza la gradul sau treapta profesionala si la gradatia avute.

Art. 26. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si MInisterul Finantelor, ca organe de specialitate, pot da indrumari metodologice cu privire la modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la incadrarea, promovarea si salarizarea personalului din regiile autonome cu specific deosebit.

Art. 27. - Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta hotarare atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara sau penala, potrivit legii.

Art. 28. - (1) Salariile stabilite pe baza prezentei hotarari sunt brute si impozabile potrivit legii.

(2) Salariile de baza pentru fiecare functie prevazuta in anexa nr. 1 se calculeaza de catre Ministeurl Muncii si Protectiei Sociale pe baza coeficientilor de ierarhizare stabiliti si a salariului de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,00, stabilit potrivit legii in raport cu cresterea preturilor de consum, si se rotunjesc din 100 in 100 lei in favoarea salariatilor.

Art. 29. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 30. - Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna iulie 1996.

Art. 31. - Pe aceeasi data se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 439/1991, cu modificarile ulterioare, si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

 

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor,

Aurel Novac

Ministru de stat,

ministrul muncii si protectiei sociale,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 26 iunie 1996.

Nr. 523.

 

ANEXA Nr. 1

 

COEFICIENTII DE IERARHIZARE

pentru functiile de executie din regiile autonome aeroportuare

 

A. FUNCTII CU SALARII DE BAZA DIFERENTIATE IN RAPORT CU NIVELUL ORGANIZATORIC

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Gradatia

Regii autonome fara unitati componente

Regia Autonoma "Aeroporturile Teritoriale"

Aparatul propriu

Unitatile componente

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Inginer, economist

S 1)

1

2,75

2,80

2,70

 

inspector de specialitate,

 

2

2,80

2,85

2,75

 

referent de specialitate,

 

3

2,85

2,90

2,80

 

consilier juridic; gradul I A

 

 

 

 

 

2.

Inginer, economist,

S 1)

1

2,40

2,45

2,30

 

inspector de specialitate,

 

2

2,50

2,55

2,40

 

referent de specialitate

 

3

2,60

2,65

2,50

 

consilier juridic; gradul I

 

4

2,70

2,75

2,60

3.

Inginer, economist,

S 1)

1

2,15

2,20

2,05

 

inspector de specialite,

 

2

2,20

2,25

2,10

 

referent de specialitate,

 

3

2,25

2,30

2,15

 

consilier juridic; gradul II

 

4

2,30

2,35

2,20

4.

Inginer, economist,

S 1)

1

1,90

1,95

1,80

 

inspector de specialitate,

 

2

1,95

2,00

1,85

 

referent de specialitate,

 

3

2,00

2,05

1,90

 

consilier juridic; gradul III

 

4

2,05

2,10

1,95

5.

Inginer, economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, consilier juridic debutant

S 1)

1

1,65

1,70

1,55

6.

Subinginer gradul I A

S.S.D.

1

2,20

2,25

2,10

 

 

 

2

2,25

2,30

2,15

 

 

 

3

2,30

2,35

2,20

 

 

 

4

2,35

2,40

2,25

7.

Subinginer gradul I

S.S.D.

1

1,95

2,00

1,85

 

 

 

2

2,00

2,05

1,90

 

 

 

3

2,05

2,10

1,95

 

 

 

4

2,10

2,15

2,00

8.

Subinginer gradul II

S.S.D.

1

1,75

1,80

1,65

 

 

 

2

1,80

1,85

1,70

 

 

 

3

1,85

1,90

1,75

 

 

 

4

1,90

1,95

1,80

9.

Subinginer gradul III

S.S.D.

1

1,50

1,55

1,40

 

 

 

2

1,55

1,60

1,45

 

 

 

3

1,60

1,65

1,50

 

 

 

4

1,65

1,70

1,55

10.

Subinginer debutant

S.S.D.

1

1,40

1,45

1,30

b) Functii pe trepte profesionale

11.

Tehnician, referent

M 2)

1

1,95

2,00

1,875

 

merceolog; I A

 

2

2,00

2,05

1,925

 

 

 

3

2,05

2,10

1,975

 

 

 

4

2,10

2,15

2,025

12.

Tehnician, referent

M 2);G*)

1

1,70

1,75

1,625

 

merceolog; I

 

2

1,75

1,80

1,675

 

 

 

3

1,80

1,85

1,725

 

 

 

4

1,85

1,90

1,775

13.

Tehnician, referent

M 2); G*)

1

1,45

1,50

1,375

 

merceolog; II

 

2

1,50

1,55

1,425

 

 

 

3

1,55

1,60

1,475

 

 

 

4

1,60

1,65

1,525

14.

Tehnician, referent

M 2); G*)

1

1,20

1,25

1,125

 

merceolog; III

 

2

1,25

1,30

1,175

 

 

 

3

1,30

1,35

1,225

 

 

 

4

1,35

1,40

1,275

15.

Tehnician, referent

M 2)

1

1,15

1,20

1,075

 

merceolog; debutant

 

 

 

 

 

c) Functii din activitatea dirijare sol 3)

16.

Controlor trafic dirijare sol treapta I

M+curs de califiare + licenta

1

1,65

1,60

 

 

 

 

2

1,70

1,65

 

 

 

 

3

1,75

1,70

 

 

 

 

4

1,80

1,75

 

17.

Controlor trafi dirijare sol treapta II

M + curs de calificare +licenta

1

1,40

1,35

 

 

 

 

2

1,45

1,40

 

 

 

 

3

1,50

1,45

 

 

 

 

4

1,55

1,50

 

18.

Controlor trafic dirijare sol

M+curs de calificare +licenta

1

1,15

1,10

 

 

treapta III

 

2

1,20

1,15

 

 

 

 

3

1,25

1,20

 

 

 

 

4

1,30

1,25

 

19.

Controlor trafic dirijare sol stagiar (pana la autorizare)

M+curs de calificare+licenta

1

1,10

1,05

 

20.

Dispecer sol

M+curs de calificare

1

1,05

1,00

 

 

 

 

2

1,075

1,025

 

 

 

 

3

1,10

1,05

 

 

 

 

4

1,125

1,075

 

21.

Dispecer sol debutant

M

1

0,950

0,950

 

 

B. FUNCTII CU SALARII DE BAZA NEDIFERENTIATE IN RAPORT CU NIVELUL ORGANIZATORIC

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de ierarhizare Gradatia

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

1. Personal pentru activitatea de telecomunicatii

1.

Operator telecomunicatii aeronautice I

M+curs de calificare

1,325

1,375

1,425

1,475

2.

Operator telecomunicatii aeronautice II

M+curs de calificare

1,175

1,20

1,225

1,25

3.

Operator teleocmunicatii aeronautice III

M+curs de calificare; G*)+ curs de calificare

1,05

1,075

1,10

1,125

2. Personal pentru activitatea de securitate aeroportuara

4.

Agent de control antiterorist si antideturnare I

M+curs de calificare; G*) + curs de calificare

1,325

1,375

1,425

1,475

5.

Agent de control antiterorist si antideturnare II

M+curs de calificare

1,175

1,20

1,225

1,25

3. Personal pentru activitatea de P.S.I. si salavare aeroportuara

6.

Agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii I

M; G

1,30

1,35

1,40

1,45

7.

Agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii II

M; G

1,175

1,20

1,225

1,25

8.

Operator salvare aeroportuara si instalatii

M; G

1,05

1,075

1,10

1,125

4. Personal pentru activitatea de igienizare a aeronavelor si a spatiilor de lucru cu publicul

9.

Asistent veterinar II, tehnician veterniar I

M

1,20

1,25

1,30

1,35

5. Personal de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii mijloace si instalatii de protectie a navigatiei aeriene si de deservire a aeronavelor la sol 4)

10.

Maistru specialist

 

1,95

2,00

2,05

2,10

11.

Maistru

 

1,75

1,80

1,85

1,90

12.

Muncitor specialist

 

2,05

-

-

-

13.

Muncitor I

 

1,85

1,90

1,95

2,00

14.

Muncitor II

 

1,65

1,70

1,75

1,80

15.

Muncitor III

 

1,45

1,50

1,55

1,60

16.

Muncitor IV

 

1,25

1,30

1,35

1,40

17.

Muncitor V

 

1,15

1,175

1,20

1,225

18.

Muncitor VI

 

1,05

1,075

1,10

1,125

6. Personal de exploatare, intretinere, fabricatie si reparatii mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale si instalatii energetice 5)

19.

Maistru specialist

 

1,95

2,00

2,05

2,10

20.

Maistru

 

1,75

1,80

1,85

1,90

21.

Muncitor specialist

 

2,00

-

-

-

22.

Muncitor I

 

1,80

1,85

1,90

1,95

23.

Muncitor II

 

1,60

1,65

1,70

1,75

24.

Muncitor III

 

1,40

1,45

1,50

1,55

25.

Muncitor IV

 

1,20

1,25

1,30

1,35

26.

Muncitor V

 

1,10

1,125

1,15

1,175

27.

Muncitor VI

 

1,00

1,025

1,05

1,075

7. Personal de intretinere si de deservire infrastructura aeroportuara 6)

28.

Maistru specialist

 

1,85

1,90

1,95

2,00

29.

Maistru

 

1,65

1,70

1,75

1,80

30.

Muncitor specialist

 

1,95

-

-

-

31.

Muncitor I

 

1,75

1,80

1,85

1,90

32.

Muncitor II

 

1,55

1,60

1,65

1,70

33.

Muncitor III

 

1,35

1,40

1,45

1,50

34.

Muncitor IV

 

1,15

1,20

1,25

1,30

35.

Muncitor V

 

1,05

1,075

1,10

1,125

36.

Muncitor VI

 

0,950

0,975

1,00

1,025

8. Personal pentru activitatea comerciala aeroportuara

37.

Agent transport

 

1,075

1,10

1,125

1,15

38.

Agent debutant

 

0,975

-

-

-

9. Personal pentru activittea de transport aeroportuar si deservire tehnico-aeroportuara

9.1. Personal pentru activitatea de transport aeroportuar

9.1.1. Grupa I (autovehicule cu capacitatea de transport pana la 1,9 tone inclusiv; autovehicule pentru transport de persoane pana la 8 locuri) 7)

39.

Sofer I

 

1,375

1,40

1,425

1,45

40.

Sofer II

 

1,275

1,30

1,325

1,35

41.

Sofer III

 

1,175

1,20

1,225

1,25

42.

Sofer

 

1,075

1,10

1,125

1,15

9.1.2. Grupa a II-a (autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitate de transport de la 2 tone la 9,9 tone inclusiv; autovehicule pentru transport de persoane de la9 locuri la29 de locuri inclusiv) 7)

43.

Sofer I

 

1,525

1,55

1,575

1,60

44.

Sofer II

 

1,425

1,45

1,475

1,50

45.

Sofer III

 

1,325

1,35

1,375

1,40

46.

Sofer

 

1,225

1,25

1,275

1,30

9.1.3. Grupa a III-a (autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitate de transport de la 10 tone la 19,9 tone inclusiv; autovehicule pentru transport de persoane de la30 de locuri la55 de locuri inclusiv) 7)

47.

Sofer I

 

1,675

1,70

1,725

1,75

48.

Sofer II

 

1,575

1,60

1,625

1,65

49.

Sofer II

 

1,475

1,50

1,525

1,55

50.

Sofer

 

1,375

1,40

1,425

1,45

9.1.4. Grupa a IV-a (autovehicule si tractoare rutiere cu remorca, cu capacitate de 20 tone si peste; autovehicule pentru transport de persoane peste 55 de locuri) 7)

51.

Sofer I

 

1,825

1,85

1,875

1,90

52.

Sofer II

 

1,725

1,75

1,775

1,80

53.

Sofer III

 

1,625

1,65

1,675

1,70

54.

Sofer

 

1,525

1,55

1,575

1,60

9.2. Personal pentru deservire tehnica aeropurtata 8)

55.

Maistru specialist

 

1,85

1,90

1,95

2.00

56.

Maistru

 

1,65

1,70

1,75

1.80

57.

Muncitor specialist

 

1,95

-

-

-

58.

Muncitor I

 

1,75

1,80

1,85

1,90

59.

Muncitor II

 

1,55

1,60

1,65

1,70

60.

Muncitor III

 

1,35

1,40

1,45

1,50

61.

Muncitor IV

 

1,15

1,20

1,25

1,30

62.

Muncitor V

 

1,05

1,075

1,10

1,125

63.

Muncitor VI

 

0,95

0,975

1,00

1,025

10. Personal necalificat 9)

64.

Muncitor necalificat, munci foarte grele

 

0,950

0,975

1,00

1,025

65.

Muncitor necalificat, munci grele

 

0,925

0,950

0,975

1,00

66.

Muncitor necalificat, munci obisnuite

 

0,900

0,925

0,950

0,975

11. Alte categorii de personal

67.

Revizor tehnic

 

1,40

1,45

1,50

1,55

68.

Impiegat auto I

M; G*)

1,25

1,30

1,35

1,40

69.

Impiegat auto II

M

1,075

1,10

1,125

1,15

70.

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I

M; G*)

1,125

1,15

1,175

1,20

71.

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf II

M

1,025

1,05

1,075

1,10

72.

Functionar I

M; G*)

1,125

1,15

1,175

1,20

73.

Functionar II

M

1,025

1,05

1,075

1,10

74.

Casier, magaziner, arhivar I

M; G*)

1,125

1,15

1,175

1,20

75.

Casier, magaziner, arhivar II

M; G*)

1,025

1,05

1,075

1,10

76.

Portar, paznic, ingrijitor, bufetier, curier

 

0,900

0,925

0,950

0,975


*) Conditia de studii este valabila pentru persoanele incadrate in functie anterior prezentei hotarari.

 

1) In functiile de inspector de specialitate si referent de specialitate, pe grade profesionale vor fi incadrati absolventi cu diploma ai invatamantului superior de nivel universitar cu durata studiilor de 4-6 ani, invatamant de zi, sau 5-6 ani invatamant seral sau fara frecventa, precum si absolventi cu diploma ai scolii de aviatie (invatamant de zi) cu durata studiilor de 3-4 ani.

2) In functiile de referent, pe trepte profesionale vor fi incadrati contabili, statisticeni, revizori-contabili si alti specialisti cu studii de nivel liceal sau postliceal absolvite, cu examen de diploma.

3) Salariatii care au fost incadrati in functii pentru activitatea de dirijare la sol se incadreaza, potrivit prezentei anexe, in functia de controlor trafic dirijare sol astfel:

- la treapta I, cei care au fost incadrati in functia de navigator sol I;

- la treapta II, cei care au fost incadrati in functia de navigator sol II sau controlor sol I;

- la treapta III, cei care au fost incadrati in functia de controlor sol II.

Salariatii care au fost incadrati in functia de dispecer sol I sau dispecer sol II se incadreaza in functia de dispecer sol. In toate cazurile incadrarea se face la gradatia avuta.

Salariatii care au fost incadrati in functia de controlor sol pana la autorizare se incadreaza in functia de controlor trafic dirijare sol stagiar (pana la autorizare).

4) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu pregatire in specialitatile: electronica, electrotehnica, electromecanica, mecanica si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de protectie a navigatiei aeriene, precum si in cea de mecanic de aviatie pentru activitatea de deservire tehnica a aeronvalor la sol, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.

In functia de muncitor (mecanic de aviatie) va fi incadrat personalul care are licenta de functionare pentru tipurile de aeronave pe care le deserveste, la zi.

5) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu pregatire in specialitatile: electromecanica, mecanica, preluare prin aschiere, lacatuserie mecanica, vopsitorie si in alte specialitati corespunzatoare domeniului de intretinere si reparatii mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale si instalatii energetice, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.

6) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu calificare, ca: zugrav, zidar, fierar-betonist, lacatus mecanic, dulgher, tamplat, betonist si alte meserii corespunzatoare domeniului de deservire infrastructura, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.

7) a) Coeficientii de ierarhizare corespunzatori treptelor profesionale III, II, I, dupa caz, se mentin numai pe perioada cat personalul deserveste autovehicule incadrate in aceeasi grupa auto.

b) La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto careia ii corespund coeficienti de ierarhizare superiori, incadrarea personalului respectiv se face la gradatia 1 cu mentinerea treptei profesionale avute.

c) La trecerea pe un autovehicul care face parte dintr-o grupa auto careia ii corespund coeficienti de ierarhizare inferiori, personalul respectiv va fi incadrat la treapta profesionala si la gradatia care ii asigura un coeficient de ierarhizare apropiat de cel avut.

d) Soferii care deservesc mai multe autovehicule din grupe auto diferite vor fi incadrati la grupa din care fac parte autovehiculele pe care le deservesc mai mult de 50% din timpul de lucru.

8) Functiile de muncitor vor fi ocupate de personal cu calificare, ca: masinisti, mecanic auto, electrician atuo, acumulatorist si alte meserii corespunzatoare domeniului de activitate de transport aeroportuar si deservire tehnica aeroportuara, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare, iar cele de maistru, potrivit specializarii absolvite.

9) Incadrarea lucrarilor necalificate pe cele trei categorii de lucrari, in vederea salarizarii muncitorilor necalificati, se aproba de consiliul de administratie al fiecarei regii autonome aeroportuare.

- in cazul in care regia autonoma aeroportuara utilizeaza muncitori cu alte calificari sau specialitati, care se dovedesc necesare desfasurarii activitatii, consiliul de administratie stabileste in ce grupa de activitati se cuprind muncitorii respectivi.

- Muncitorii calificati se incadreaza, in functie de complexitatea lucrarilor, potrivit indicatoarelor tarifare de calificare in vigoare si echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale stabilite de Ministerul Transporturilor.

- Persoanele incadrate in functia de maistru II, desfiintata prin prezenta hotarare, se incadreaza in functia de maistru la gradatia 1.

 

ANEXA Nr. 2

 

FUNCTII DE CONDUCERE

 

Nr. crt.

Functia

Indemnizatia de conducere maxima

- lei -

I. Aparatul propriu al Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale"

1.

Director general Salariul de baza

97.700

2.

Director corespunzator

86.700

3.

Sef serviciu functiei de executie

57.200

4.

Sef birou

40.700

5.

Sef tura (constitutita cu minimum 3 personane)

22.200

II. Unitati componente

1.

Director Salariu de baza

80.800

2.

Director adjunct, contabil-sef corespunzator

71.900

3.

Inginer-sef functiei de executie

71.900

4.

Sef serviciu, sef sectie, sef centru

47.300

5.

Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef statie

33.700

6.

Sef tura (constituita cu minimum 3 persoane)

18.500

III. Regii autonome fara unitati componente

1.

Director general Salariu de baza

88.800

2.

Director (tehnic, dezvoltare, economic, operational) corespunzator

79.000

3.

Sef serviciu, sef sectie, sef centru functiei de executie

52.000

4.

Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef statie

37.000

5.

Sef tura (constituita cu minimum 3 persoane)

20.300

 

ANEXA Nr.3

 

CONDITII

privind angajarea si avansarea personalului in functii

 

1. Angajarea personalului in regiile autonome aeroportuare se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.

2. In vederea participarii la concurs, persoana care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa fie cetatean roman; in anumite domenii de activitate conducerea regiei autonome aeroportuare poate aproba, de la caz la caz, in functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetateni straini;

- sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;

- sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, carcterizarea profilului profesional si moral al persoanei care se angajeaza;

- sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.

3. In cadrul fiecarei unitati conducerea acesteia constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.

Din comisia de examinare fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamantul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil ori din Ministerul Trasnporturilor. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatii vor fi desemnati de catre conducatorul unitatii unde sunt incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii acesteia si va avea un secretar care va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.

4. Posturile vacante existente in statul de functii vor fi scoase la concurs in functie de necesitatile fiecarei unitati, publicarea facandu-se, dupa caz, intr-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unitatii respective, cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.

5. O data cu publicarea posturilor vacante in presa se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.

6. Tematica pentru concurs se va intocmi de catre organele de specialitate din regia autonoma aeroorturara si va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului.

7. Concursul consta intr-o proba scrisa si o proba orala. Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va comunica intr-un proces-verbal, semnat de toti membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea celor care au reusit la concurs.

La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia de examinare va stabili candidatul admis in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cu cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, cursuri postuniversitare si altele).

Pentru fiecare functie de paza, de deservire, de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va consta dintr-o proba practica.

8. Dosarele cuprinzand notele obtinute de candidati la concurs, impreuna cu toate actele acestora vor fi depuse la presedintele comisiei de angajare, pregatire si avansare. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificarii se comunica unitatii care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventualele contestatii. Contestatiile se analizeaza, se solutioneaza potrivit legii si se comunica in termen de 5 zile petitionarului.

Dupa confirmarea rezultatelor obtinute la concurs se fac comunicarile catre candidatii admisi si catre persoanele care urmeaza sa fie angajate.

9. Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit. postul este declarat vacant, urmand sa se comunica urmatoarei persoane declarate admise la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

10. Conditiile prevazute la pct. 8 si 9 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.

11. Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.

Daca la sfarsitul perioadei de proba persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducatorului unitatii sau ale organului ierarhic superior, potrivit legii.

Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecuta pe un post de executie potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se va desface contractul de munca, iar postul va deveni vacant.

12. Promovarea in functiile de director, director adjunct, inginer sef, contabil-sef si in cele asimilate acestora se face prin concurs din randul specialistilor care se incadreaza in gradele profesionale I A, I, II si III.

La concursul pentru ocuparea functiei de conducere se au in vedere urmatoarele elemente de apreciere:

- rezultatele obtinute la concursul sustinut pentru ocuparea functiei de executie in care este incadrat, precum si in activitatea desfasurata pana la data concursului;

- calitatile de organizator si de conducator al unor lucrari sau activitati;

- calitatea de a asigura un climat favorabil de munca in colectivul pe care urmeaza sa-l conduca;

- capacitatea de a lua decizii.

Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane in vederea ocuparii unei functii de conducere sunt de competenta celui care organizeaza concursul.

13. Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Daca la sfarsitul perioadei de proba persoana s-a dovedit corespunzatoare, va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. In cazul in care, in perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face fata sarcinilor ce-i revin in functia de conducere respectiva, aceasta va fi trecuta in functia de executie avuta anterior sau in alta functie echivalenta.

14. In cazul in care in statul de functii, intocmit anual si aprobat potrivit legii, la unele functii se modifica gradul sau treapta profesionala ca urmare a cresterii complexitatii sarcinilor, iar pe posturile respective era incadrat personal cu studii corespunzatoare sarcinilor stabilite, personalul respectiv va fi incadrat in noul grad sau treapta profesionala la gradatia 1, cu respectarea prevederilor legale referitoare la vechimea necesara in gradul sau treapta imediat inferioara din care au provenit.

Pentru a se putea stabili daca personalul existent corespunde sau nu, din punct de vedere profesional, complexitatii noilor sarcini, unitatea are obligatia de a examina in acest sens pe salariatii respectivi. Daca unele dintre persoanele examinate nu au promovat examenul, intrucat nu mai corespund noilor functii, unitatea are obligatia sa le ofere alta functie corespunzatoare pregatirii lor profesionale.

 

REPUBLICARI

 

ORDONANTA GUVERNULUI NR. 7/1995

privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar - republicata

 


*) Republicata in temeiul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996 si aprobata prin Legea nr. 55 din 21 iunie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996.

Ordonanta Guvernului nr. 7 din 27 ianuarie 1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995 si a fost aprobata prin Legea nr. 52 din 7 iunie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 8 iunie 1995.

 

Art. 1. - Formularele tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si cele care privesc activitatile de trezorerie, bugetara, de control si sanctionarea a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara se tiparesc de Ministerul Finantelor, prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".

Modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum si modul de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare a acestora, pentru domeniile prevazute la alin. 1, se aproba prin ordin al ministrului finantelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei**).

Art. 2. - Comenzile pentru tiparirea formularelor prevazute la art. 1, executate prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", de sub autoritatea Ministerului Finantelor, sunt exceptate de la prevederile legislatiei privind achizitiile de bunuri si investitii publice.

Preturile formularelor tipizate potrivit prezentei ordonante si tarifele serviciilor aferente acestora se negociaza sub supravegherea Ministerului Finantelor.

Art. 3. - (1) Finantarea tipizarii si difuzarii formularelor prevazute la art. 1, care se distribuie contra cost utilizatorilor din afara sistemului Ministerului Finantelor, se organizeaza ca activitate extrabugetara la Ministerul Finantelor.

(2) Cheltuielile ocazionate de tiparirea si difuzarea formularelor tipizate, prevazute la alineatul precedent, se acopera din veniturile realizate din vanzarea acestora.

(3) Ministerul Finantelor va acorda, sub forma de avansuri, in conditiile prevederilor legale, sume din creditele bugetare prevazute in bugetul propriu la "Cheltuieli materiale", care se restituie pe masura incasarii contravalorii formularelor tipizate, reintregindu-se creditele bugetare respective.

(4) Veniturile si cheltuielile aferente acestei activitati vor fi evidentiale si contabilizate in mod distinct, potrivit prevederilor legale.

(5) Disponibilitatile banesti aflate in contul activitatii extrabugetare la finele anului, dupa recuperarea avansului acordat din bugetul Ministerului Finantelor in anul respectiv, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.


**) A se vedea Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801 din 2 octombrie 1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, modificat prin Ordinul nr. 320 din 16 februarie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 12 martie 1996.

 

HOTARAREA GUVERNULUI NR. 458/1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului

 

Art. 1. - Ministerul Invatamantului este organul administratiei publice centrale de specialiltate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare.

Art. 2. - (1) Ministerul Invatamantului organizeaza, finanteaza si coordoneaza invatamantul de toate gradele.

(2) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate scolare, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite si care au in subordine unitati de invatamant preuniversitar, unitati conexe acestuia si unitati pentru activitatea extrascolara.

Art. 3. - (1) Inspectoratele scolare judetene si al muncipiului Bucuresti asigura activitatea de distrbuire a manualelor scolare catre unitatile de invatamant din subordine, ca activitate extrabugetar, prin contabilitate distincta.

(2) Veniturile inregistrate din activitatea extrabugetara prevazuta la alin. (1) pot fi obtinute de la agentii economici care si-au asumat obligatia editarii, tiparirii si difuzarii manualelor scolare sau pot fi virate direct de catre Minsiterul Invatamantului in cazul in care prin contractul cu acesti agenti economici s-a prevazut retinerea si virarea de catre Ministerul Invatamantului a sumelor aferente difuzarii manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitatile de invatamant.

(3) Cheltuielile activitatii extrabugetare mentionate la alin. (2) constatu in : cheltuieli de transport, manipulare si depozitare, precum si pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare desfasurarii acestei activitati.

(4) Disponibilitatile existente in cont la finele anului se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator pentru destinatiile prevazute la alin. (3).

Art. 4. - Ministerul Invatamantului exercita atributiile cuprinse in art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995*) si indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.

Art. 5. - (1) In structura organizatorica a Minsiterului Invatamantului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.

(2) Structura organizatorica a Ministerului Invatamantului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului invatamantului, se pot organiza numai servicii si birouri.

(3) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Invatamantului se sprijina pe urmatoarele organisme consultative de nivel national, alcatuite, in temeiul art. 140 din Legea invatamantului nr. 84/1995, din experti selectati pe criterii de prestigiu profesional si moral;

- Consiliul National pentru Reforma Invatamantului;

- Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare;

- Consiliul National de Finantare a Invatamantului Superior;

- Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior;

- Consiliul National al Bibliotecilor;

- Consiliul National al Rectorilor.

(4) Atributiile consiliilor nationale sunt stabilite prin regulamente de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului invatamantului.

(5) Consiliile au cate un secretariat propriu format din 1-3 persoane incadrate in minister, care ajuta la elaborarea lucrarilor. Fiecare consiliu poate folosi in activitatea sa un corp de experti.