MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 58    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     8 aprilie 1997

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

45. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996

 

132. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996

 

325. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996

 

46. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1996 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

 

133. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1996 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

 

47. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/1996 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

134 - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/1996 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

48. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1996

 

135. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1996

 

49. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

 

136. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

 

10. - Hotarare pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

3. – Decizie pentru avizarea functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical a Asociatiei "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autori"

 

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Hotarare privind infiintarea Societatii Comerciale "Editura Albatros" - S.A.

 

95. - Hotarare pentru modificarea articolului 5 alineatul 2 din Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

              603. - Ordin privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 C2

 

604. - Ordin privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 N2

PRESEDINTELE  ROMANIEI

DECRET nr. 136 din 2 aprilie 1997
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

PRESEDINTELE  Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC
Se promulga Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE  ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU
 
 

PRESEDINTELE  ROMANIEI

DECRET nr. 132 din 2 aprilie 1997
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

PRESEDINTELE  Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC
Se promulga Legea pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996, si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE  ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

PRESEDINTELE  ROMANIEI

DECRET nr. 133 din 2 aprilie 1997
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1996 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

PRESEDINTELE  Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC
Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1996 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE  ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

PRESEDINTELE  ROMANIEI

DECRET nr. 135 din 2 aprilie 1997
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1996

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

PRESEDINTELE  Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC
Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. nr. 11/1996 privind modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1996 si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE  ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

PRESEDINTELE  ROMANIEI

DECRET nr. 134 din 2 aprilie 1997
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/1996 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

PRESEDINTELE  Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC
Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/1996 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE  ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

PRESEDINTELE  ROMANIEI

DECRET nr. 325 din 9 august 1996
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996

In temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

PRESEDINTELE  Romaniei decreteaza:

ARTICOL UNIC
Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996.

PRESEDINTELE  ROMANIEI
ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

PARLAMENTUL

LEGE nr. 48 din 4 aprilie 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11 din 14 noiembrie 1996 privind modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 15 noiembrie 1996.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE  CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE  SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

PARLAMENTUL

LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1996 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 din 26 septembrie 1996 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 30 septembrie 1996.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE  CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE  SENATULUI
PETRE ROMAN

PARLAMENTUL

LEGE nr. 47 din 4 aprilie 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/1996 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5 din 31 august 1996 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE  CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE  SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE nr. 3 din 24 martie 1997
pentru avizarea functionarii ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical a Asociatiei "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autori"

In temeiul art. 138 lit. b) din Legea nr. 8/1996, constatind indeplinirea conditiilor cerute la art. 124, 125 si 127,
directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor decide:

ARTICOL UNIC
Se avizeaza functionarea ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical a Asociatiei "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autori", denumita pe scurt UCMR - ADA, avind sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, cod 71102, incepind cu data de 1 ianuarie 1997.

Directorul general al
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,
Constanta Moisescu

CAMERA DEPUTATILOR

HOTARIRE nr. 10 din 1 aprilie 1997
pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

In temeiul art. 56 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor hotaraste:

ARTICOL UNIC
Hotarirea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
- domnul deputat Roman Ioan, apartinind Grupului parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat-civic-ecologist, trece din componenta Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale in componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii;
- Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare se completeaza cu domnul deputat Marin Gheorghe, apartinind Grupului parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din Romania.

PRESEDINTELE  CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

GUVERNUL

HOTARIRE nr. 95 din 31 martie 1997
pentru modificarea articolului 5 alineatul 2 din Hotarirea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat

Guvernul Romaniei hotaraste:

ARTICOL UNIC
Articolul 5 alineatul 2 din Hotarirea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, astfel cum a fost completata prin Hotarirea Guvernului nr. 170/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 29 martie 1995, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Pentru societatile comerciale din domeniul financiar-bancar si al asigurarilor, infiintate potrivit legii, atributiile privind determinarea terenurilor si eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se indeplinesc de catre Ministerul Finantelor."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica

PARLAMENTUL

LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, astfel cum a fost modificata si completata, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Nu sint supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati ireversibile;
b) au implinit virsta de 55 de ani, barbatii, si au o vechime in munca de cel putin 30 de ani si de 50 de ani, femeile, si au o vechime in munca de cel putin 25 de ani."
2. Alineatul (4) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pensionarii de invaliditate, care nu indeplinesc conditiile de vechime in munca prevazute la alin. (3) lit. b), pot cere revizuirea medicala ori de cite ori starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau s-a agravat, dar numai pina la implinirea virstei de 60 de ani, barbatii, si de 55 de ani, femeile. Pensionarii de invaliditate, ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, pot cere revizuirea medicala si dupa implinirea acestor virste."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE  CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE  SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN nr. 604 din 4 aprilie 1997
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 N2

Ministru de stat, ministrul finantelor,
in baza Hotaririi Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
in baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publica si ale Conventiei nr. 20.169/1994, incheiata intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei,
emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba lansarea unei emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobinda, seria 1997 N2, garantata de stat, in valoare nominala totala de 351.000.000.000 lei, destinata refinantarii partiale a deficitului bugetului de stat.
Valoarea nominala poate fi majorata in functie de necesitatile de finantare a deficitului bugetului de stat.
ART. 2
Certificatele de trezorerie cu dobinda sint puse in vinzare la valoarea nominala (100%) la data de 21 aprilie 1997.
ART. 3
Scadenta certificatelor de trezorerie cu dobinda seria 1997 N2 este la 91 de zile, respectiv la data de 21 iulie 1997.
ART. 4
Dobinda a carei rata se va situa la nivelul ratei medii a dobinzii pe piata interbancara BUBOR la 3 (trei) luni, stabilita de Banca Nationala a Romaniei pentru tranzactiile incheiate cu 5 zile anterior datei emisiunii, se va plati la scadenta si se va determina dupa formula:

D = K x i x numarul de zile pina la scadenta/360

in care:
D = valoarea dobinzii;
K = valoarea nominala totala;
i = rata dobinzii.

ART. 5
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu dobinda este de 10.000.000 lei.
ART. 6
Lansarea emisiunii de titluri de stat se face prin subscriptie publica, certificatele de trezorerie cu dobinda putind fi cumparate de societati bancare din Romania in nume propriu si/sau in numele clientilor lor, persoane juridice.
Cererile de subscriere se depun la Banca Nationala a Romaniei pina cel mai tirziu cu doua zile inainte de data vinzarii, pina la ora 12,00 a respectivei zile.
Dupa inchiderea subscrierii, Banca Nationala a Romaniei va informa pe participanti, in cel mai scurt timp, asupra acceptarii sau neacceptarii, totale sau partiale, a cererilor depuse.
ART. 7
Plata certificatelor de trezorerie cu dobinda subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentind valoarea nominala a certificatelor de trezorerie cu dobinda cumparate.
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu dobinda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentind valoarea nominala plus dobinda.
ART. 8
Lansarea emisiunilor de titluri de stat se efectueaza prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de agent al statului, de plata, inregistrare si transfer.
ART. 9
Certificatele de trezorerie cu dobinda nu se emit in forma fizica. Proprietatea asupra acestora va fi inregistrata la Banca Nationala a Romaniei, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anuntata acesteia, in conformitate cu procedura stabilita.
ART. 10
Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
ART. 11
Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului din Ministerul Finantelor va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN nr. 603 din 4 aprilie 1997
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 C2

Ministru de stat, ministrul finantelor,
in baza Hotaririi Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
in baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publica si ale Conventiei nr. 20.169/1994, incheiata intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei,
emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba lansarea unei emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobinda, seria 1997 C2, garantata de stat, in valoare nominala totala de 598.540.000.000 lei, destinata refinantarii partiale a deficitului bugetului de stat.
Valoarea nominala poate fi majorata in functie de necesitatile de finantare a deficitului bugetului de stat.
ART. 2
Certificatele de trezorerie cu dobinda sint puse in vinzare la valoarea nominala (100%) la data de 17 aprilie 1997.
ART. 3
Scadenta certificatelor de trezorerie cu dobinda seria 1997 C2 este la 91 de zile, respectiv la data de 17 iulie 1997.
ART. 4
Dobinda a carei rata se va situa la nivelul ratei medii a dobinzii pe piata interbancara BUBOR la 3 (trei) luni, stabilita de Banca Nationala a Romaniei pentru tranzactiile incheiate cu 5 zile anterior datei emisiunii, se va plati la scadenta si se va determina dupa formula:

D = K x i x numarul de zile pina la scadenta/360

in care:

D = valoarea dobinzii;
K = valoarea nominala totala;
i = rata dobinzii.

ART. 5
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu dobinda este de 10.000.000 lei.
ART. 6
Lansarea emisiunii de titluri de stat se face prin subscriptie publica, certificatele de trezorerie cu dobinda putind fi cumparate de societati bancare din Romania in nume propriu si/sau in numele clientilor lor, persoane juridice.
Cererile de subscriere se depun la Banca Nationala a Romaniei pina cel mai tirziu cu doua zile inainte de data vinzarii, pina la ora 12,00 a respectivei zile.
Dupa inchiderea subscrierii, Banca Nationala a Romaniei va informa pe participanti, in cel mai scurt timp, asupra acceptarii sau neacceptarii, totale sau partiale, a cererilor depuse.
ART. 7
Plata certificatelor de trezorerie cu dobinda subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentind valoarea nominala a certificatelor de trezorerie cu dobinda cumparate.
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu dobinda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentind valoarea nominala plus dobinda.
ART. 8
Lansarea emisiunilor de certificate de trezorerie se efectueaza prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de agent al statului, de plata, inregistrare si transfer.
ART. 9
Certificatele de trezorerie cu dobinda nu se emit in forma fizica. Proprietatea asupra acestora va fi inregistrata la Banca Nationala a Romaniei, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anuntata acesteia in conformitate cu procedura stabilita.
ART. 10
Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
ART. 11
Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului din Ministerul Finantelor va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

PARLAMENTUL

LEGE nr. 45  din 4 aprilie 1997
pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la Bucuresti la 29 aprilie 1996.
 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE  SENATULUI
CONSTANTIN DAN VASILIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE  CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

ACORD
intre Romania si Spania privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala

Romania si Spania, in scopul de a dezvolta cooperarea dintre cele doua parti contractante, de a asigura o mai buna aplicare a dispozitiilor privind circulatia persoanelor, pe baza respectarii drepturilor si garantiilor prevazute de lege,
in conformitate cu conventiile internationale privind prevenirea imigrarii ilegale,
dorind sa faciliteze readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala pe baza cooperarii in conditii de reciprocitate, au convenit asupra celor ce urmeaza:

I. Readmisia cetatenilor partilor contractante

ART. 1
1. Fiecare parte contractanta readmite pe teritoriul sau, la cererea celeilalte parti contractante si fara formalitati, orice persoana care nu a indeplinit conditiile de intrare sau nu mai indeplineste conditiile privind sederea, aplicabile pe teritoriul partii contractante solicitante, daca s-a stabilit sau este prezumat ca aceasta are cetatenia partii contractante solicitate.
2. Partea contractanta solicitanta readmite, in aceleasi conditii, persoana in cauza, daca in urma verificarilor ulterioare se constata ca aceasta nu avea cetatenia partii contractante solicitate in momentul iesirii de pe teritoriul partii contractante solicitante.
3. Dispozitiile prezentului acord se aplica si in cazul persoanelor care invoca existenta unei cereri de renuntare la cetatenie, in legatura cu care nu s-a pronuntat definitiv autoritatea competenta respectiva.
ART. 2
1. Cetatenia persoanei care face obiectul unei masuri de returnare se considera stabilita, potrivit prezentului acord, pe baza urmatoarelor documente, a caror valabilitate nu a expirat:
- document de identitate national;
- dovezi de cetatenie sau un certificat de stare civila;
- pasaport sau orice alt document de calatorie;
- document de inregistrare consulara;
- livret sau alte acte militare.
2. Cetatenia se considera prezumata, potrivit prezentului acord, pe baza unuia dintre urmatoarele documente:
- unul dintre documentele mentionate la paragraful anterior, chiar daca este expirat;
- un document emis de autoritatile publice ale partii contractante solicitate si care poate face dovada identitatii celui in cauza (permis de conducere, carnet de marinar etc.);
- autorizatie sau documente de sedere expirate;
- fotocopie de pe unul dintre documentele enumerate mai sus;
- declaratii ale celui in cauza, primite legal de autoritatile administrative sau judiciare ale partii contractante solicitante;
- depozitii ale unor martori de buna-credinta, consemnate intr-un proces-verbal.
ART. 3
1. Atunci cind cetatenia este prezumata, pe baza documentelor mentionate la art. 2 paragraful 2, autoritatile consulare ale partii contractante solicitate elibereaza, de indata si contra plata, un document de calatorie care sa permita returnarea persoanei in cauza.
2. In cazul in care exista indoieli cu privire la documentele care ar permite prezumtia de cetatenie sau, daca acestea nu exista, autoritatile consulare ale partii contractante solicitate procedeaza, intr-un interval de 3 zile de la data cererii partii contractante solicitante, la audierea celui in cauza, la locul unde se afla sau la sediul autoritatilor consulare. Audierea este organizata de partea contractanta solicitanta, de comun acord cu autoritatea consulara in cauza, in cel mai scurt timp.
Daca la sfirsitul acestei audieri se stabileste ca persoana respectiva are cetatenia partii contractante solicitate, autoritatea consulara elibereaza de indata un document de calatorie.
ART. 4
1. Raspunsul la cererea de readmisie va fi transmis in scris, in termen de maximum 8 zile de la data primirii acesteia, refuzul trebuind sa fie motivat. Solicitarile de informatii suplimentare in legatura cu cererea de readmisie, precum si raspunsul la acestea se vor comunica in acelasi termen.
2. Partea contractanta solicitata va primi, in termen de maximum 30 de zile, persoana a carei readmisie a fost acceptata.
ART. 5
Cheltuielile ocazionate de transportul, pina la frontiera partii contractante solicitate, al persoanelor a caror readmisie este ceruta se suporta de catre partea contractanta solicitanta.

II. Tranzitul in vederea returnarii

ART. 6
1. Fiecare parte contractanta, la cererea celeilalte parti contractante, autorizeaza intrarea si tranzitarea pe teritoriul sau, pe cale aeriana, a cetatenilor unui stat tert, care fac obiectul unei masuri de returnare luate de partea contractanta solicitanta.
2. Partea contractanta solicitanta isi asuma intreaga responsabilitate privind continuarea calatoriei strainului catre tara de destinatie, iar daca, dintr-un motiv oarecare, masura returnarii nu poate fi executata, il reprimeste.
3. Partea contractanta solicitanta garanteaza partii contractante solicitate ca strainul al carui tranzit a fost autorizat detine un document de transport valabil pentru tara de destinatie.
4. Partea contractanta care a luat masura returnarii trebuie sa informeze partea contractanta solicitata daca, in vederea tranzitarii, este necesara escortarea persoanei returnate.
Partea contractanta solicitata pentru tranzitare poate:
- fie sa decida ca asigura ea insasi escorta;
- fie sa decida ca escorta va fi asigurata in colaborare cu partea contractanta care a luat masura returnarii.
5. In cazul in care tranzitul este operat cu aparate de zbor care apartin unei companii aeriene a partii contractante care a luat masura returnarii sub escorta politieneasca, aceasta nu poate fi asigurata decit de aceasta parte contractanta si fara sa se paraseasca zona internationala a aeroporturilor partii contractante solicitate, tranzitata.
6. Daca tranzitul este operat cu aparate de zbor care apartin unei companii aeriene a partii contractante solicitate pentru tranzitare si sub escorta politieneasca, escorta este asigurata de catre aceasta parte contractanta, iar partea contractanta care a luat masura returnarii restituie cheltuielile corespunzatoare.
ART. 7
Cererea de tranzit in vederea returnarii se transmite direct intre autoritatile competente ale partilor contractante. El va contine informatii privind identitatea si cetatenia strainului, data calatoriei, ora si locul sosirii in tara de tranzit, ora si locul plecarii din aceasta, tara de destinatie, precum si, daca este cazul, informatiile utile functionarilor care escorteaza pe strainul in cauza.
ART. 8
Tranzitul in vederea returnarii poate fi refuzat:
- daca strainul se expune in statul de destinatie riscurilor de persecutie din motive de rasa, religie, nationalitate, apartenenta la un anumit grup social sau datorita opiniilor sale politice;
- daca strainul se expune riscului de a fi acuzat sau condamnat de catre un tribunal penal in statul de destinatie pentru fapte anterioare tranzitului.
ART. 9
Cheltuielile de transport pina la frontiera statului de destinatie, precum si cheltuielile ocazionate de o eventuala returnare revin partii contractante solicitante.

III. Dispozitii generale

ART. 10
In aplicarea prevederilor prezentului acord, cele doua parti contractante se vor consulta ori de cite ori va fi necesar.
Cererea de consultare se va transmite pe cale diplomatica.
ART. 11
Autoritatile insarcinate cu controlul la frontiera vor comunica, pe cale diplomatica, anterior intrarii in vigoare a prezentului acord:
- aeroporturile care vor putea fi utilizate pentru readmisia si intrarea in tranzit a strainilor;
- autoritatile centrale sau locale competente sa examineze cererile de readmisie si cele de tranzitare.
ART. 12
1. Dispozitiile prezentului acord nu aduc atingere obligatiilor de admisie sau de readmisie a cetatenilor straini, care decurg, pentru partile contractante, din alte acorduri internationale.
2. Dispozitiile prezentului acord nu aduc atingere aplicarii prevederilor Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, astfel cum a fost modificata prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967.
3. Dispozitiile prezentului acord nu aduc atingere aplicarii prevederilor acordurilor in domeniul protectiei drepturilor omului, la care cele doua state sint parti.
ART. 13
1. Fiecare dintre partile contractante va notifica celeilalte parti contractante indeplinirea procedurilor legale necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord, care va produce efecte dupa 30 de zile de la primirea ultimei notificari.
2. Prezentul acord va avea o valabilitate de 3 ani si va fi reinnoit, prin tacita reconductiune, pe perioade egale ca durata. El va putea fi denuntat printr-un preaviz de 3 luni, transmis pe cale diplomatica.
3. Prezentul acord se va aplica in mod provizoriu incepind cu cea de-a cincisprezecea zi de la data semnarii sale.
Drept pentru care reprezentantii partilor contractante, imputerniciti in forma cuvenita in acest scop, au semnat prezentul acord.
Facut la Bucuresti la 29 aprilie 1996, in limbile romana si spaniola, cele doua texte avind aceeasi valabilitate.

Pentru Romania,
Teodor Viorel Melescanu,
ministru de stat,
ministrul afacerilor externe

Pentru Spania,
Antonio Ortiz Garcia,
ambasadorul Regatului Spaniei la Bucuresti

GUVERNUL

HOTARIRE nr. 94 din 31 martie 1997
privind infiintarea Societatii Comerciale "editura albatros" - S.A.

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala Albatros - S.A., persoana juridica cu capital integral de stat, avind sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, prin reorganizarea Editurii Albatros, institutie publica din subordinea Ministerului Culturii, care se desfiinteaza.

ART. 2
Societatea Comerciala Albatros - S.A. se organizeaza si va functiona in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
ART. 3
(1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale Albatros - S.A., reevaluat in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, este in suma de 183.386 mii lei, reprezentind patrimoniul Editurii Albatros, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1996.
(2) Structura capitalului social este urmatoarea:
- mijloace fixe in valoare de 2.752 mii lei;
- mijloace circulante in valoare de 180.634 mii lei.
ART. 4
Activul si pasivul, impreuna cu contractele economice ale institutiei publice care se desfiinteaza, se preiau de catre Societatea Comerciala Albatros - S.A., prin protocol de predare-primire, incheiat pe baza datelor din bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1996, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotariri.
ART. 5
(1) Societatea Comerciala "Editura Albatros” - S.A. are urmatorul obiect de activitate:
- editarea de carte, publicatii periodice, lucrari de interes general si de specialitate, materiale publicitare, in limba romana, in limbile minoritatilor nationale si in alte limbi straine, in tara sau in cooperare cu parteneri din strainatate;
- prestarea de servicii editoriale si activitate de imprimare cu caracter productiv;

- comercializarea de publicatii, carti sau alte tiparituri si articole de papetarie, prin reteaua de librarii proprii sau inchiriate, precum si de alte bunuri culturale;
- servicii de consultanta si asistenta de specialitate; studii si cercetari in domeniul sau de activitate;
- achizitionarea si cesionarea de copyright si alte tipuri de licente si drepturi in domeniul sau de activitate;
- orice alte operatiuni industriale, comerciale, financiare si de investitii in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export.
(2) Societatea isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmind a lua toate masurile necesare in vederea realizarii directe si/sau indirecte a acestuia.
ART. 6
Personalul Editurii Albatros va fi preluat de Societatea Comerciala Albatros - S.A. si se considera transferat.
ART. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga pozitia 63 din capitolul III al anexei nr. 3 la Hotarirea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995 si completata prin Hotarirea Guvernului nr. 385/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 4 iunie 1996.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea CiumaraANEXA 1

STATUTUL
Societatii Comerciale Albatros - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala Albatros - S.A.
In toate actele, facturile, publicatiile si orice alte acte emanind de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele isocietate pe actiunii sau de initialele “S.A.”, de capitalul social si de numarul de inmatriculare la Registrul comertului.
ART. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala Albatros - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala Albatros - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
ART. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul comertului.

CAP. 2
Obiectul de activitate

ART. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- editarea de carte, publicatii periodice, lucrari de interes general si de specialitate, materiale publicitare, in limba romana, in limbile minoritatilor nationale si in alte limbi straine, in tara sau in cooperare cu parteneri din strainatate;
- prestarea de servicii editoriale si activitate de imprimare cu caracter productiv;

- comercializarea de publicatii, carti sau alte tiparituri, articole de papetarie, prin reteaua de librarii proprii sau inchiriata, precum si de alte bunuri culturale;
- servicii de consultanta si asistenta de specialitate; studii si cercetari in domeniul sau de activitate;
- achizitionarea si cesionarea de copyright si alte tipuri de licente si drepturi in domeniul sau de activitate;
- orice alte operatiuni industriale, comerciale, financiare si de investitii in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export.
Societatea comerciala isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmind a lua toate masurile necesare in vederea indeplinirii directe si/sau indirecte a acestuia.

CAP. 3
Capitalul social, actiunile

ART. 6
Capitalul social
Capitalul social al societatii comerciale, reevaluat in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, este in valoare de 183.386 mii lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Editura "albatros".
Capitalul social initial este impartit in 7.335 actiuni nominative, in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, si este in intregime subscris de statul roman in calitate de actionar unic.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.

Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de PRESEDINTELE  consiliului de administratie si care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
ART. 8
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de statut si de reglementarile legale aplicabile.
Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile sociale ale societatii comerciale sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
ART. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
ART. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor

ART. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele  consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului, conform legii;
g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
k) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale,
cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
m) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
n) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
ART. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre PRESEDINTELE  consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administratori, ori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din municipiul Bucuresti.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
ART. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de PRESEDINTELE  consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
PRESEDINTELE  consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va tine intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
ART. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor Hotaririle adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miinii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ART. 16
Pina la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991,
interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si de un imputernicit mandatat de Ministerul Culturii.

CAP. 5
Consiliul de administratie

ART. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 persoane numite de adunarea generala a actionarilor, dintre care una este presedintele  consiliului de administratie si director general.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele  numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 membri din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu terti, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera. Presedintele  consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
Sint incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pina la gradul al doilea inclusiv sint, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sint in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
h) supune anual, adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale

ART. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor. Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor. Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sint incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sint rude sau afini pina la gradul al patrulea, sotii sau sotiile administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

CAP. 7
Activitatea societatii comerciale

ART. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
ART. 21
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile sociale de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sint stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
ART. 22
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
ART. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
ART. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
ART. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ART. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
ART. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART. 29
Litigii
Liigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.

CAP. 9
Dispozitii finale

ART. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului comercial.