MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul. IX. – Nr. 173             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             29 iulie 1997

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia 71 din 15 aprilie 1997 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330^1 din Codul de procedura civila

 

LEGI SI DECRETE

 

146. – Lege privind taxele judiciare de timbru

 

454. – Decret pentru promulgarea Legii privind taxele judiciare de timbru

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

Decizia

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330^1

 

Ioan Muraru - presedinte

Nicolae Popa - judecator

Florin Bucur Vasilescu - judecator

Romul Petru Vonica - judecator

Victor Dan Zlatescu - judecator

Raul Petrescu - procuror

Constantin Burada - magistrat-asistent

 

Pe rol, pronuntarea asupra recursului declarat de Simulescu Gheorghe impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 131 din 29 octombrie 1996*).


*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 131 din 29 octombrie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 40 din 12 martie 1997.

 

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 8 aprilie 1997, in prezenta recurentului, asistat de avocat Aurel Sitaru, si in lipsa celorlalte parti cu care procedura de citare a fost legal indeplinita, si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 15 aprilie 1997.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

            Prin Decizia nr. 131 din 29 octombrie 1996 Curtea Constitutionala a respins ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330^1 din Codul de procedura civila, invocata de Simulescu Gheorghe in Dosarul nr. 2.889/1995 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila. In motivarea deciziei s-a retinut ca, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, definitiva, Curtea a constatat ca prevederile acestui articol sunt neconstitutionale in masura in care se aplica hotararilor pronuntate inainte de 26 iulie 1993, data intrarii in vigoare a Legii nr. 59/1993.

Impotriva acestei decizii Simulescu Gheorghe a declarat recurs sustinand ca:

- s-a violat principiul convingerii intime si principiul independentei judecatorilor, deoarece, in realitate, nu s-a judecat exceptia, solutia intemeindu-se pe precedentul creat la acelasi nivel de jurisdictie si fara a se verifica daca completul de fond a fost format din aceiasi judecatori care au pronuntat si decizia la care se face referire in motivare;

- recursul in anulare formulat de procurorul general este neconstitutional, intrucat instantele, prin hotararile pronuntate, nu si-au depasit atributiile puterii judecatoresti, actionand in baza art. 21 din Constitutie, in limitele art. 3 din Codul civil si ale principiului tempus regit actum;

- Legea nr. 112/1995, prin continutul sau, este neconstitutionala.

Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, intrucat exceptia a fost respinsa ca vadit nefondata, s-au solicitat puncte de vedere celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca recursul este neintemeiat deoarece Decizia nr. 131 din 29 octombrie 1996 se fundamenteaza pe Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, definitiva, care, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, este obligatorie.

Senatul si Camera Deputatilor nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

avand in vedere decizia atacata, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, prevederile art. 330^1 din Codul de procedura civila, raportate la dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine:

Primul motiv de recurs privind intemeierea solutiei pe precedentul judiciar, violandu-se astfel principiile intimei convingeri si cel al independentei judecatorilor, este nefondat. Adoptarea acestei solutii se bazeaza pe dispozitiile art. 145 alin. (2) din Constitutie si ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, potrivit carora deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii si au putere numai pentru viitor. De asemenea, art. 29 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale prevede ca aceasta statueaza numai asupra problemelor de drept, asa incat o prevedere legala nu poate fi apreciata constitutionala intr-o cauza si neconstitutionala in alta, cat timp legitimitatea sa constitutionala se determina prin raportarea acestei prevederi la dispozitiile sau principiile constitutionale, astfel cum dispune art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea practicii Curtii, in mod intemeiat la judecata in fond, exceptia de neconstitutionalitate a art. 330^1 din Codul de procedura civila a fost respinsa ca vadit nefondata. Totodata, nu poate fi primita sustinerea ca prin referirea la o decizie anterioara, in speta Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, se incalca principiile intimei convingeri si al independentei judecatorilor, cat timp acestia au posibilitatea sa sesizeze Plenul Curtii Constitutionale in vederea schimbarii practicii, potrivit dispozitiilor art. 26 alin. 2 din regulamentul Curtii, care prevede ca "In cazul in care completul de 3 judecatori sau completul de 5 judecatori doreste sa se indeparteze de interpretarea juridica continuta intr-o decizie a plenului sau intr-o decizie definitiva a unui complet se va adresa plenului acordand termen in cauza pe care o dezbate. Interpretarea data de plen cu votul majoritatii judecatorilor este obligatorie pentru completul de judecata". Cu privire la art. 330^1 din Codul de procedura civila, Curtea constata insa ca prin Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, prevederile acestui articol au fost modificate, instituindu-se un termen de 6 luni pentru exercitarea recursului in anulare. In aceste conditii, urmeaza a se admite recursul, a se modifica decizia atacata si, pe fond, a se respinge exceptia, intrucat, prin instituirea termenului de 6 luni, aceasta a ramas fara obiect.

Al doilea motiv, prin care se sutine ca declararea recursului in anulare, pentru depasirea de catre instanta a atributiilor puterii judecatoresti, este neconstitutional, urmeaza a fi respins. Curtea Constitutionala nu poate cenzura daca instantele, prin hotararile atacate cu recurs in anulare, si-au depasit sau nu atributiile puterii judecatoresti, aceasta nefiind o problema de constitutionalitate, ci una de interpretare si de aplicare a legii, care, potrivit practicii constante a Curtii, este de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti.

Nici ultimul motiv de recurs referitor la neconstitutionalitatea Legii nr. 112/1995 nu este intemeiat. Exceptia de neconstitutionalitate invocata de recurent priveste exclusiv prevederile art. 330^1 din Codul de procedura civila, asa cum rezulta din incheierea de sesizare. Invocarea in recurs si a neconstitutionalitatii Legii nr. 112/1995 este inadmisibila, deoarece, asa cum s-a statuat in mod constant in practica jurisdictionala a Curtii, in conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 si urmatoarele din Legea nr. 47/1992, o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi invocata in mod direct in fata Curtii Constitutionale, ci numai in fata unei instante judecatoresti.

Fata de considerentele expuse, in temeiul dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 25 si ale art. 26 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA

In numele legii

DEClDE:

Admite recursul declarat de Simulescu Gheorghe si modifica Decizia Curtii Constitutionale nr. 131 din 29 octombrie 1996, in sensul ca respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 330^1 din Codul de procedura civila, fiind lipsita de obiect.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din 15 aprilie 1997.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent

Constantin Burada

 

Bucuresti, 15 aprilie 1997.

Nr. 71.

 

PARLAMENTUL

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE
privind taxele judiciare de timbru

           Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Art. 1. - Actiunile si cererile introduse la instantele judecătoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, si se taxează în mod diferentiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu exceptiile prevăzute de lege.
            Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecătoresti, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 100.000 lei

5.000 lei

b) între 100.000 lei si 1.000.000 lei

5.000 lei + 10% pentru ce depăseste 100.000 lei;

c) între 1.000.000 lei si 10.000.000 lei

95.000 lei + 8% pentru ce depăseste 1.000.000 lei;

d) între 10.000.000 lei si 50.000.000 lei

815.000 lei + 6% pentru ce depăseste 10.000.000 lei;

e) între 50.000.000 lei si 100.000.000 lei

3.215.000 lei + 4% pentru ce depăseste 50.000.000 lei;

f) între 100.000.000 lei si 500.000.000 lei

5.215.000 lei + 2% pentru ce depăseste 100.000.000 lei;

g) peste 500.000.000 lei

13.215.000 lei + 1% pentru ce depăseste 500.000.000 lei.

        

(2) În cazul contestatiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestatii nu poate depăsi suma de 500.000 lei, indiferent de valoarea contestată.
            (3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în actiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instantă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.
            Art. 3. - Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

 

a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă

50.000 lei;

b) cereri care privesc dreptul de folosintă a locuintelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonantă presedintială al căror obiect nu este evaluabil în bani

25.000 lei;

c) cereri pentru stabilirea calitătii de mostenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitătilor si cereri de partaj

50.000 lei.

          

Separat de această taxă, dacă părtile contestă bunurile de împărtit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;

 

d) cereri de recuzare în materie civilă

10.000 lei;

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum si cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

25.000 lei;

f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare

25.000 lei;

g) contestatii în anulare

25.000 lei;

h) cereri de revizuire

25.000 lei;

i) actiuni în grănituire, în cazul în care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren

50.000 lei.

           

În ipoteza în care se revendică si o portiune de teren, se va adăuga si taxa corespunzătoare valorii suprafetei revendicate;

 

j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti

50.000 lei;

k) cereri de strămutare în materie civilă

10.000 lei;

l) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoresti pronuntate în tară sau în alte tări si a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

10.000 lei.

 

            m) cereri introduse de cei vătămati în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităti administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

 

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricărui alt înscris

10.000 lei;

          

- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită si repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 100.000 lei;

 

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor si a hotărârilor dispărute, precum si cereri de repunere în termen

10.000 lei;

o) cereri pentru încuviintarea executării silite

25.000 lei;

p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor

1.000.000 lei;

            r) cereri de asistentă judiciară, formulate de autoritătile străine, dacă prin conventii internationale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistenta judiciară internatională se efectuează gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

100.000 lei;

- efectuarea de comisii rogatorii

200.000 lei;

s) cereri de înfiintare a popririi

25.000 lei;

 

s) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părtilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau actiunea a cărei judecare a fost suspendată;

 

t) cereri pentru eliberarea de către instantele judecătoresti de copii de pe hotărârile judecătoresti, cu mentiunea că sunt definitive sau irevocabile

5.000 lei;

t) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

2.000 lei/pagină;

u) notificările si somatiile comunicate prin executorii judecătoresti, de fiecare comunicare

10.000 lei;

v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

2.000 lei;

x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducătorilor si interpretilor

50.000 lei.

 

            Art. 4. - Cererile pentru acordarea personalitătii juridice, pentru autorizarea functionării si pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

 

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

100.000 lei;

b) cereri pentru acordarea personalitătii juridice asociatiilor fără scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

50.000 lei.

           

Art. 5. - Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxează după cum urmează:

 

a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum si pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

100.000 lei;

b) cereri pentru recunoasterea calitătii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licentă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100.000 lei.

 

            Art. 6. - Cererile neevaluabile în bani, în materie comercială, se taxează după cum urmează:

 

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societătilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societăti comerciale

100.000 lei;

b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic

100.000 lei;

c) actiuni, cereri si contestatii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării si lichidării judiciare

100.000 lei;

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)

50.000 lei;

      

Art. 7. - Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

 

a) pentru cererea de divort întemeiată pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei

100.000 lei;

b) pentru cererea de divort întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tară

20.000 lei;

c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredintare a copiilor minori, introdusă separat de actiunea de divort, pentru cererile de reîncredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, în scopul
purtării numelui său, precum si pentru cererile de încredintare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

15.000 lei;

           

Art. 8. - Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

 

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competentă dintre birourile notarilor publici

20.000 lei;

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

20.000 lei;

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii si a sigiliului notarului public de către ministerul Justitiei

10.000 lei;

           

Art. 9. - (1) Transcrierea sau, după caz, întabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, si a ordonantelor de adjudecare se taxează în functie de valoarea declarată de părti în act, dar nu mai putin decât valoarea terenurilor si constructiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel:

 

a) până la 1.000.000 lei

4%, dar nu mai putin de 10.000 lei;

b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei

40.000 lei + 3% pentru suma care depăseste 1.000.000 lei;

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei

160.000 lei + 2% pentru suma care depăseste 5.000.000 lei;

d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei

260.000 lei + 1,5% pentru suma are depăseste 10.000.000 lei;

e) peste 15.000.000 Iei

335.000 lei + 1% pentru suma care depăseste 15.000.000 lei.

           

(2) Transcrierea, respectiv întabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobilare, definite potrivit legii, vândute de către societătile comerciale cu capital de stat, precum si de fostele cooperative agricole de productie cu ocazia lichidării acestora, se taxează cu 0,02% din pretul activului dobândit.
            (3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe si taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate.
            (4) Înscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creantă garantat, dar nu mai mult de 100.000 lei. Înscrierea mai multor garantii pentru acelasi credit nu poate depăsi taxa maximă prevăzută mai sus.
            (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie se taxează cu 10.000 lei.
            (6) Actiunile si cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si de Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efecuare a operatiunilor de publicitate, se taxează cu 20.000 lei.
            Art. 10. - Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare în garantie se taxează după regulile aplicabile cererii sau actiunii principale.
            Art. 11. - (1) Cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoresti se taxează cu 50% din:
            - taxa datorată pentru cererea sau actiunea neevaluabilă în bani, solutionată de prima instantă;
            - taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor si actiunilor evaluabile în bani.
            (2) Se timbrează cu 10.000 lei cererile pentru exercitarea căilor ordinare de atac împotriva următoarelor hotărâri judecătoresti:
            - încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în actiunea de partaj;
            - încheierea de suspendare a judecării cauzei;
            - hotărârile de declinare a competentei si de dezinvestire;
            - hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;
            - hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.
            Art. 12. - Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, se taxează cu 20.000 lei.
            Art. 13. - Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile în bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbrează cu 20.000 lei.
            Art. 14. - Când o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu exceptia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
            Art. 15. - Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la:
            a) încheierea, executarea si încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă si cele privind solutionarea conflictelor colective de muncă, precum si executarea hotărârilor pronuntate în aceste litigii;
            b) plata muncii membrilor cooperativelor de productie mestesugărească, de productie mixtă agricolă-mestesugărească, de invalizi si de prestări de servicii;
            c) obligatiile legale si contractuale de întretinere;
            d) stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
            e) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesională si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate si a altor forme de protectie socială prevăzute de lege;
            f) restituirea de către persoanele fizice si juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii si ajutoare sociale celor accidentati în muncă;
            g) stabilirea si acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;
            h) adoptie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdictie judecătorească, asistenta bolnavilor psihic periculosi, precum si la exercitarea de către autoritatea tutelară a atributiilor ce-i revin;
            i) sanctionarea contravenientilor;
            j) protectia consumatorilor, atunci când persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;
            k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice actionare la societătile comerciale agricole pe actiuni;
            I) valorificarea drepturilor Societătii Nationale de Cruce Rosie;
            m) amenzile de orice fel:
            n) exercitarea drepturilor electorale;
            o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile, materiale si morale, decurgând din acestea;
            p) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru;
            r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
            Art. 16. - Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si contestatiile introduse la curtea de apel impotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
            Art. 17. - Sunt, de asemenea, scutite de taxa judiciară de timbru cererile si actiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, precum si cele formulate de alte institutii publice, când au ca obiect venituri publice.
            Art. 18. - (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanta de judecată, Ministerui Justitiei sau, după caz, de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.
            (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face contestatie potrivit dispozitiilor aplicabile în materie fiscală.
            (3) Taxa judiciară de timbru pentru contestatie este de 2% calculat la suma contestată, dacă, prin legi speciale, nu se prevede altfel. În situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa judiciară de timbru se constituie proportional cu reducerea sumei contestate.
            Art. 19. - Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar la unitătile Casei de Economii si Consemnatiuni sau prin ordin de plată, precum si prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile pentru taxele de până la 30.000 lei.
            Art. 20. - (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.
            (2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării actiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micsorează valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea initială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară.
            (3) Neîndeplinirea obligatiei de plată până la termenul stabilit se sanctionează cu anularea actiunii sau a cererii.
            (4) Dacă în momentul înregistrării sale actiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său initial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui solutionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.
            (5) În situatia în care instanta judecătorească învestită cu solutionarea unei căi de atac constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune darea în debit la organele financiare.
            Art. 21. - (1) Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
            (2) Actiunile si cererile persoanelor care s-au adresat Ministerului Finantelor pentru obtinerea facilitătilor prevăzute la alin. (1) se vor înregistra la instantă sau la parchet, într-o evidentă separată, pentru conservarea drepturilor ce s-ar putea pierde prin trecerea timpului, dar nu li se va da curs până când cei în cauză nu vor prezenta fie dovada obtinerii facilitătilor, fie dovada plătii taxei judiciare de timbru datorate.
            Art. 22. - Ministerul Finantelor este abilitat să controleze modul în care se asigură respectarea prevederilor prezentei legi privind stabilirea si plata taxei judiciare de timbru.
            Art. 23. - (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petitionarului, în următoarele cauze:
            a) când taxa plătită nu era datorată;
            b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;
            c) când actiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispozitii legale;
            d) când, în procesul de divort, părtile au renuntat la judecată ori s-au împăcat;
            e) când contestatia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă.
            (2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proportional cu admiterea contestatiei.
            (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data nasterii sale.
            (4) Cererea de restituire se adresează instantei judecătoresti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus actiunea sau cererea.
            Art. 24. - (1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie.
            (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri si actiuni anulate ca insuficient timbrate.
            Art. 25. - (1) Sumele realizate din încasarea taxelor prevăzute de prezenta lege constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei într-o cotă de 85%, de 10% în cel al Curtii Supreme de Justitie si de 5% în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Public.
            (2) Disponibilitătile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
            (3) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru buna functionare a instantelor judecătoresti si a parchetelor, a Ministerului Justitiei, precum si pentru completarea fondului cheltuielilor de personal pentru magistrati, asimilatii acestora si personalul auxiliar, potrivit cu normele emise de Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor.
            Art. 26. - (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru plătite pentru activitatea notarială, impozitele încasate din onorariile avocatilor si ale notarilor publlci constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, al Curtii Supreme de Justitie si al Ministerului Public, în procentele prevăzute la art. 25 alin. (1).
            (2) Art. 25 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător si acestor categorii de venituri.
            Art. 27. - Ministerul Finantelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 si 26 din prezenta lege, pe care îl va comunica Ministerului Justitiei, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, Uniunii Avocatilor din România, Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii si Consemnatiuni, precum si tuturor băncilor.
            Art. 28. - (1) Guvernul este împuternicit ca, în functie de rata inflatiei, să actualizeze periodic taxele judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege.
            (2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
            Art. 29. - Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situatia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.
            Art. 30. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
            - art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) si k), art. 3 lit. e) si g), art. 9, art. 12 si 13 (numai în ce priveste actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instantele judecătoresti), precum si art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;
            - art. 1-8 si art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecătoresti, precum si asupra actelor de notariat si serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;
            - art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;
            - art. 61 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie;
            - cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice si juridice aprobată prin Legea nr. 102/1994;
            - art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată si modificată prin Legea nr. 105/1995;
            - art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;
            - art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni;
            - art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni;
            - art. 69 alin. (2) din Legea locuintei nr. 114/1996;
            - orice alte dispozitii contrare.

 

Bucuresti, 24 iulie 1997.
Nr. 146.


Legea nr. 146 a fost adoptată de Senat si Camera Deputatilor în sedintele din 1 iulie 1997 si, respectiv, 9 iulie 1997 si a fost promulgată prin Decretul nr. 454 din 23 iulie 1997.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind taxele judiciare de timbru

 

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind taxele judiciare de timbru si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 iulie 1997

Nr. 454.