MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 157    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    21 aprilie 1998

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            206. - HOTARARE privind asistenta cu medicamente pentru tratamentul ambulatoriu, in anul 1998

            207. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie gaze naturale in orasul Faget, judetul Timis”

            235. - HOTARARE pentru extinderea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea si repartizarea fondului de locuinte pentru Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind asistenta cu medicamente pentru tratamentul ambulatoriu, in anul 1998

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — (1) Medicamentele esentiale pentru uz uman corespunzatoare denumirilor comune internationale, care se elibereaza fara contributia asiguratului, sunt prevazute in anexa nr. 1.
            (2) Pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentelor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului initial de asigurari sociale de sanatate, din bugetul Fondului special pentru sanatate, precum si din bugetul de stat, in conditiile legii.
            Art. 2. — (1) Medicamentele esentiale pentru uz uman, corespunzatoare denumirilor comune internationale, care se elibereaza cu contributia asiguratului, sunt prevazute in anexa nr. 2.
            (2) Pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentelor prevazute la alin. (1) se acopera pana la intrarea in vigoare a contractului-cadru, in proportie de 80% din pretul de referinta, de catre Ministerul Sanatatii, din bugetul Fondului initial al asigurarilor sociale de sanatate, constituit in conditiile legii, si in proportie de 20% de catre asigurat.
            Art. 3. — Ministerul Sanatatii va difuza in reteaua sanitara denumirile comerciale si preturile de referinta ale produselor farmaceutice corespunzatoare listei denumirilor comune internationale cuprinse in anexa nr. 2.
            Art. 4. — Normele metodologice privind prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor de uz uman, prevazute la art. 1 si 2, sunt cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
            Art. 5. — Ministerul Sanatatii, care indeplineste atributiile Casei Nationale de Asigurari in anul 1998, este abilitat sa stabileasca sau sa actualizeze lista denumirilor comune internationale ale medicamentelor cu si fara contributie personala, in functie de progresul terapeuticii, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            Art. 6. — (1) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, decontarea medicamentelor acordate in tratamentul ambulatoriu, care in anul 1997 se suporta din Fondul special pentru sanatate, se face din sumele incasate pentru acest fond si, in completare, din sumele incasate la bugetul asigurarilor sociale pentru sanatate.
            (2) Sumele care se pot utiliza lunar cu aceasta destinatie nu pot depasi 1/12 din suma totala cheltuita in anul 1997 pentru compensarea medicamentelor din Fondul special pentru sanatate. In acelasi mod se va proceda si cu celelalte cheltuieli care au fost finantate in anul 1997 din bugetul Fondului special pentru sanatate.
            Art. 7. — Anexele nr. 1–3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 8. — Prevederile prezentei hotarari se aplica pana la intrarea in vigoare a contractului-cadru, care va fi elaborat in termen de cel mult 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998.
            Art. 9. — Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 44/1998 privind asistenta cu medicamente pentru tratamentul ambulatoriu, in anul 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 17 februarie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Ion Victor Bruckner
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 30 martie 1998.
Nr. 206.

ANEXA Nr. 1

LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor fara contributie personala, in ambulatoriu

          Nr. D.C.I.

1. ACIDUM RETINOICUM
2. ADENINA
3. AMFASTINUM
4. AMINOGLUTETHIMIDUM
5. ASPARAGINAZUM
6. AZATHIOPRINUM
7. BACLOFENUM
8. BIPERIDENUM
9. BLEOMYCINUM SULFAS
10. BROMAZEPAMUM
11. BROMCRIPTINUM
12. BUFORMINUM
13. BUSPIRONUM
14. BUSULFANUM
15. CALCII FOLINAS
16. CARBOPLATINUM
17. CHLORAMBUCILUM
18. CHLOROQUINUM
19. CISPLATINUM
20. CLOMIPRAMINUM
21. CLOZAPINUM
22. CYCLOBARBITALUM
23. CYCLOPHOSPHAMIDUM
24. CYTARABINUM
25. DACARBAZINUM
26. DACTINOMYCINUM
27. DAPSONUM
28. DAUNORUBICINUM
29. DOCETAXOLUM
30. DOXEPINUM
31. DOXORUBICINUM
32. EPIRUBICINUM
Nr. D.C.I.
33. ETHAMBUTOLUM
34. ETHOSUXIMIDUM
35. ETOPOSIDUM
36. FILGRASTIMUM
37. FLUNITRAZEPAMUM
38. FLUOROURACILUM
39. FLUPHENAZINUM
40. FLUSPIRILENUM
41. FLUVOXAMINUM
42. FOTEMUSTINUM
43. GANCICLOVIRUM
44. GEMCITABINUM
45. GLIBENCLAMIDUM
46. GLICAZIDUM
47. GLIPIZIDUM
48. GLIQUIDONUM
49. GOSERELINUM
50. GRANISETRONUM
51. HYDROXYCARBAMIDUM
52. HYDROXYCHLOROQUINUM
53. IDARUBICINUM
54. IFOSFAMIDUM
55. IMIPRAMINUM
56. INSULINE
57. ISONIAZIDUM
58. LAMOTRIGINUM
59. LITHI CARBONAS
60. LOMUSTINUM
61. MEGESTROLUM
62. MELPHALANUM
63. MERCAPTOPURINUM
64. MESNUM
Nr. D.C.I.
65. METFORMINUM
66. METHOTREXATUM
67. MIANSERINUM
68. MORPHINUM**)
69 NITRAZEPAMUM
70. NORTRIPTYLINUM
71. ONDANSETRONUM
72. OXAZEPAMUM
73. PACLITAXELUM
74. PAROXETINUM
75. PERICIAZINUM
76. PETHIdinUM**)
77. PIPOTIAZINUM
78. PRIMIDONUM
79. PROCARBAZINUM
80. PYRAZINAMIDUM
81. RIFAMPICINUM
82. SELEGILINUM
83. TAMOXIFENUM
84. TERIZIDONUM
85. THIOPROPERAZINUM
86. THIORIDAZINUM
87. THIOTEPUM
88. TIANEPTINUM
89. TIOGUANINUM
90. TOLBUTAMIDUM
91. TRETINOINUM
92. TRIMIPRAMINUM
93. VINBLASTINUM
94. VINCRISTINUM
95. VINDESINUM
96. VINORELBINUM
97. ZUCLOPENTHIXOLUM
Nr. D.C.I.
98. SACCHARINUM
99. NATRII CYCLAMAS
100. ASPARTAMUM
101. ALPRAZOLAMUM***)
102. CARDIOXANUM***)
103. CYCLOSERINUM***)
104. CICLOSPORINUM***)
105. FORMESTANUM***)
106. FOSFESTROLUM***)
107. FOSFOMYCINUM***)
108. GABAPENTINUM***) Nr. D.C.I.
109. INTERFERONUM ALFA***)
110. INTERFERONUM BETA***)
111. MILTEFOSINUM***)
112. MOCLOBEMIDUM***)
113. MOLGRAMOSTIMUM***)
114. MYCOPHENOLATUM***)
115. PYRIMETHAMINUM***)
116. RIFABUTINUM***)
117. RISPERIDONUM***)
118. SERTRALINUM***)
119. TIAPRIDUM***) Nr. D.C.I.
120. TOPOTECANUM***)
121. TROPISETRONUM***)
122. VIGABATRINUM***)
123. LENOGRASTINUM***)
124. THYMOSTIMULINUM***)
125. ZIDOVUdinUM***)
126. ZALCITABINUM***)
127. LAMIVUdinUM***)
128. RITORNAVIR***)
129. SAQUINAVIR***)
130. STAVUdinUM***)
131. INdinAVIR***)
132. VALACYCLOVIRUM***)


            ***) Prescriptie limitata, numai cu aprobarea directiei sanitare judetene sau a comisiei numite prin directia sanitara judeteana, in limita fondurilor disponibile.            NOTA:
            Pentru tratamentele gratuite in ambulatoriu, pentru copii, se poate prescrie orice medicament de uz pediatric in limita competentei medicului si a fondurilor puse la dispozitie, in conditiile legislatiei in vigoare.
 

ANEXA Nr. 2

LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor care se elibereaza cu contributia bolnavilor

1. ACENOCOUMAROLUM
2. ACETAZOLAMIDUM
3. ACICLOVIRUM
4. ACIDUM CHLOROGLYCICUM (si saruri)
5. ACIDUM FOLICUM
6. ACIDUM NALIDIXICUM
7. ACIDUM PARA-AMINOBENZOICUM
8. ACIDUM VALPROICUM (si sarurile)
9. ALLOPURINOLUM
10. ALLYLESTRENOLUM
11. AMANTAdinUM
12. AMILORIDUM
13. AMINOPHYLLUM
14. AMIODARONUM
15. AMITRIPTYLINUM
16. AMLODIPINUM
17. AMOXICILLINUM
18. AMPICILLINUM
19. ATENOLOLUM
20. AZATHIOPRINUM
21. BECLOMETASONUM
22. BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
23. BENZYLPENICILLINUM
24. BENZYLPENICILLINUM PROCAINICUM
25. BUDESONIDUM
26. BEZAFIBRATUM
27. CALCITONINUM
28. CALCITRIOLUM
29. CAPTOPRILUM
30. CARBAMAZEPINUM
31. CEFACLORUM
32. CHINIdinI SULFAS
33. CHLOROPYRAMIMUM
34. CHLOROTRIANISENUM
35. CHLORPHENAMINUM
36. CHLORPROMAZINUM
37. CHLORTALIDONUM
38. CHLORZOXAZONUM
39. CIPROFLOXACINUM
40. CLEMASTINUM
41. CLONIdinUM
42. COLCHICINUM
43. COMBINATII HIPOTENSOARE
44. CYANCOBALAMINUM
45. DANAZOLUM
46. DESMOPRESSINUM
47. DEXAMETHASONUM
48. DIAZEPAMUM
49. DICLOFENACUM
50. DIGOXINUM
51. DIHYDRALAZINUM
52. DILTIAZEMUM
53. DISOPYRAMIDUM
54. DORZOLAMIDUM
55. DOXYCICLINUM
56. ENALAPRILUM
57. ERYTHROMYCINUM
58. METHINYLESTRADIOLUM
59. ETHOSUXIMIDUM
60. FENOTEROLUM
61. FERROSII FUMARAS
62. FERROSII GLUCONAS
63. FERROSII GLUTAMAS
64. FINASTERIDUM
65. FLUCONAZOLUM
66. FLUMETASONUM
67. FLUOCINOLONI ACETONIDUM
68. FLUOXETINUM
69. FLUPHENAZINUM
70. FLUTAMIDUM
71. FUROSEMIDUM
72. GENTAMICINUM
73. GONADOTROPHYNUM CHORIONICUM
74. GRISEOFULVINUM
75. HALOPERIDOLUM
76. HYDROCHLOROTHIAZIDUM
77. HYDROCORTISONUM
78. HYDROXYCHLOROQINUM
79. INDOMETHACINUM
80. ISOSORBIDI dinITRAS
81. KALII IODIDUM
82. KANAMYCINUM
83. KETOCONAZOLUM
84. LEVODOPUM+CARBIDOPUM
85. LEVODOPUM+BEZANSERIDUM
86. LEVOMEPROMAZINUM
87. LEVOTHYROXINUM
88. LITHII CARBONAS
89. LORATAdinUM
90. LYNESTRENOLUM
91. MAPROTILINUM
92. MEBENDAZOLUM
93. MEDROXIPROGESTERONUM
94. MENOTROPINUM
95. METHIONINUM
96. METHOXALENUM (AMMOIdinUM)
97. METHYLTHIOURACILUM
98. METOPROLOLUM
99. METRONIDAZOLUM
100. MEXILETINUM
101. MIANSERINUM
102. NATRII FLUORIDUM
103. NEOMYCINUM
104. NICLOSAMIDUM
105. NIFEDIPINUM
106. NITROFURANTOINUM
107. NITROGLYCERINUM
108. NIZATAdinUM
109. NORFLOXACINUM
110. NYSTATINUM
111. OMEPRAZOLUM
112. OXACILLINUM
113. PENICILLAMINUM
114. PENTAERITHRYLI TETRANITRAS
115. PENTOXIFYLLINUM
116. PHENOBARBITALUM
117. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
118. PHENYTOINUM
119. PHYTOMEMADIONUM
120. PILOCARPINUM
121. PIMOZIDUM
122. PIPERAZINUM
123. PODOPHYLLOTOXINUM
124. PRAVASTATINUM
125. PRAZIQUANTELUM
126. PRAZOSINUM
127. PREDNISONUM
128. PROCHLORPERAZINUM
129. PROGESTERONUM
130. PROPAFENONUM
131. PROPRANOLOLUM
132. PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
133. PYRVINII CHLORIDUM
134. RANITIdinUM
135. SALBUTAMOLUM
136. SALMETEROLUM
137. SIMVASTATINUM
138. SPIRONOLACTONUM
139. STREPTOMYCINUM
140. SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM
141. SULFASALAZINUM
142. TERBUTALINUM
143. TESTOSTERONUM
144. TETRACYCLINUM
145. THEOPHYLLINUM
146. THIAMAZOLUM
147. THIOPRPERAZINUM
148. THIORIDAZINUM
149. TICLOPIdinUM
150. TIMOLOLUM
151. TINIDAZOLUM
152. TRIAMCINOLONUM
153. TRIMETHOPRIMUM
154. TRIFLUOPPERAZINUM
155. TRIHEXYPHENIDYLUM
156. VASOPRESSINI
157. VERAPAMILUM
158. WARFARINUM
159. Xantinoli Nicotinas


ANEXA Nr. 3

NORME METODOLOGICE
privind prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor de uz uman cu si fara contributie personala

            I. Dispozitii introductive
            Pana la intrarea in vigoare a contractului-cadru, acordarea medicamentelor de uz uman corespunzatoare denumirilor comune internationale (D.C.I.), prevazute in anexa nr. 2, se face potrivit prezentelor norme metodologice.

            II. Categoriile de persoane care sunt indreptatite sa beneficieze de medicamente cu contributie personala
            1. Categoriile de persoane indreptatite, potrivit Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, la asistenta cu medicamente, cu plata unei contributii personale de 20%, sunt:
           A. Categorii de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate, cu plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:
            a) salariatii angajati de persoanele fizice sau juridice, pentru care se constituie si se vireaza lunar contributia de asigurari sociale de sanatate;
            b) pensionarii, beneficiarii ajutorului de somaj, ai alocatiei de sprijin si ai ajutorului de integrare profesionala, precum si persoanele care lucreaza pe baza de conventii civile de prestari servicii si care contribuie la Fondul de asigurari sociale de sanatate;
            c) agricultorii si liber-profesionistii, care contribuie la Fondul de asigurari sociale de sanatate;
d) persoanele asigurate potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 145/1997.
           B. Categorii de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate, fara plata in mod direct a contributiei de asigurari sociale de sanatate:
            a) copiii si tinerii pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca;
            b) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca sau care se afla in ingrijirea familiei;
            c) sotul, sotia, parintii si bunicii, fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
            d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cat si persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de lege si cele provenite din pensii;
            e) persoanele care satisfac serviciul militar in termen;
            f) persoanele care se afla in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani;
            g) persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv;
            h) persoanele care fac parte dintr-o familie care beneficiaza de ajutor social, potrivit Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.
            2. Pana la intrarea in posesia carnetului de asigurari sociale de sanatate, calitatea de asigurat va fi dovedita la unitatile sanitare cu:
            a) adeverinta de la angajator, pentru salariati si pentru cei cu conventie civila de prestari servicii;
            b) document de la organele fiscale, pentru liber-profesionisti si agricultori;
            c) documentul de primire a drepturilor, pentru pensionari, beneficiari de ajutor de somaj, de alocatie de sprijin, de ajutor de integrare profesionala si pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, ai Legii nr. 44/1994 si ai Legii nr. 42/1990;
            d) adeverinta sau carnet de elev, student sau ucenic, pentru persoanele pana la varsta de 26 de ani, fara venituri din munca;
            e) certificat de la Comisia de expertiza medicala, pentru persoanele cu handicap;
            f) document eliberat de institutiile abilitate, pentru militari in termen si persoane private de libertate;
            g) adeverinta sau un alt document eliberat de primaria de domiciliu, pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 67/1995; pentru persoanele fara venituri si pentru sotul, sotia, parintii, bunicii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
            h) document care sa ateste plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate, pentru persoanele asigurate potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 145/1997.

            III. Prescrierea medicamentelor
            1. Prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac prin consemnarea obligatorie in carnetul de sanatate la purtator, de catre medic si farmacist, a datelor din prescriptia medicala.
            2. Prescriptiile medicale cuprind medicamentele care se acorda fara contributie sau cu plata unei contributii personale potrivit art. 2 din hotarare. Prescriptia se elibereaza de catre medicii din unitatile sanitare publice, precum si de catre medicii care isi desfasoara activitatea in sistem privat, aflati in evidenta directiilor sanitare, care, in anul 1998, indeplinesc atributiile caselor judetene de asigurari de sanatate.
            3. Nu vor elibera prescriptii medicale medicii stagiari si rezidentii, cu exceptia situatiilor cand sunt in serviciul de urgenta. In aceste cazuri, prescriptia medicala nu poate cuprinde decat medicatia pentru maximum 3 zile si trebuie inscrisa in carnetul de sanatate.
            4. Prescriptia medicala va purta, in mod obligatoriu, codul medicului si specialitatea acestuia, pentru medicii care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare publice. Pentru prescriptiile medicale eliberate prin cabinetele particulare se va mentiona, in mod obligatoriu, si indicativul Pi inaintea codului.
            5. Inscriptionarea codului pe prescriptia medicala se va face prin aplicarea parafei, care va contine, in mod obligatoriu, codul numeric personal.
            6. Prescriptia medicala fara cod este nula si nu va putea fi onorata de catre farmacii.
            7. Prescrierea medicamentelor se face de catre medici, exclusiv in limita specialitatii pe care o au, numai pentru sistemul medical ambulatoriu.
            8. Medicii au obligatia de a inscrie in documentele medicale ale unitatii, precum si in carnetul de sanatate al bolnavului datele corespunzatoare formularelor tipizate (numele, prenumele, domiciliul, locul de munca, profesia, varsta, sexul, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris, documentul din care rezulta ca pacientul a achitat la zi contributia la asigurarile de sanatate potrivit Legii nr. 145/1997).
            9. Decadal, unitatile platitoare ale sumelor compensatorii pentru medicamentele prescrise in tratamentele ambulatorii vor face cunoscute sumele platite pentru prescriptiile medicale ale fiecarui medic directiilor sanitare, in vederea urmaririi evolutiei consumului de medicamente, comparativ cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli.
            10. Prescriptiile medicale pe baza carora se elibereaza medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform carora se intocmesc borderourile centralizatoare. Pentru unitatile sanitare apartinand altor ministere decat Ministerul Sanatatii se vor intocmi borderouri distincte.
            11. Borderourile centralizatoare trebuie sa poarte viza de control financiar preventiv a persoanelor imputernicite potrivit legii.
            12. Prescriptia medicala se va intocmi in trei exemplare si va cuprinde denumirea si sediul unitatii medicale, numele, prenumele si adresa completa a bolnavului, numarul si felul actului prin care se dovedeste ca acesta este asigurat in conditiile legii si ca a achitat contributia la bugetul asigurarilor de sanatate, numarul din registrul de consultatie, diagnosticul, stampila unitatii medicale unde isi desfasoara activitatea medicul care elibereaza prescriptia medicala, semnatura si parafa medicului. Toate prescriptiile medicale vor purta, in mod obligatoriu, stampila cu codul medicului, cod inregistrat la directia sanitara judeteana sau a municipiului Bucuresti. Toate datele vor fi inscrise lizibil si fara modificari, stersaturi sau adaugari.
            13. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 zile, in afectiuni acute, pana la 8–10 zile, in afectiuni subacute, si de pana la 30 de zile, pentru bolnavii cu afectiuni cronice, dispensarizati.
            14. Numarul medicamentelor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1–3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va nota in cifre si litere.
            15. Prescriptiile medicale magistrale, precum si preparatele galenice prevazute de Farmacopeea Romana, in vigoare, se elibereaza in acelasi mod.
            16. Prescrierea medicamentelor a caror valoare totala depaseste suma de 300.000 lei se poate face numai dupa obtinerea avizului Comisiei de control al medicamentului existenta la nivelul spitalului respectiv.
            17. Pentru controlul consumului de medicamente, directiile sanitare, prin unitatile sanitare care deconteaza medicamentele, pot stabili plafoane valorice lunare, pe fiecare medic, in limita carora medicii pot prescrie medicamente.

            IV. Eliberarea medicamentelor
            18. Eliberarea medicamentelor la nivelul farmaciilor se face numai pe baza prescriptiei medicale si a carnetului de sanatate, potrivit prevederilor prezentelor norme metodo logice.
            19. Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie de pe raza judetului sau a municipiului Bucuresti, care a incheiat contract pentru eliberarea medicamentelor. Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate.
            20. La eliberarea medicamentelor, farmacia va incasa diferenta de 20% din pretul de referinta, suportata de asigurat, precum si eventualele diferente dintre pretul de vanzare si pretul de referinta. In situatia in care primitorul renunta la o parte din medicamentele cuprinse in prescriptia medicala, acestea nu se elibereaza si se anuleaza, nefiind permisa compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementarilor legale, o suporta pacientul.
            21. Farmaciile pot inlocui medicamentele prescrise pe prescriptia medicala cu alte medicamente similare in cadrul acelorasi denumiri comune internationale, in cazul absentei din farmacie a medicamentului prescris. In acest caz, farmacistul are obligatia de a preciza pe prescriptia medicala denumirea medicamentului eliberat. In cazul in care medicul indica numai denumirea substantei active, farmacistul are obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie.
            22. Inscrierea preturilor de vanzare cu amanuntul se va face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
            23. Farmacistul va nota preturile integrale ale medicamentelor, le va totaliza si va mentiona pe prescriptia medicala atat suma totala, cat si suma aferenta cotei de 80% din pretul de referinta, suportata de directia sanitara.
            24. Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleaza cu o linie, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale. Farmacistul va consemna in carnetul de sanatate, sub semnatura, medicamentul si cantitatea eliberata.
            25. Prevederile pct. 23 si 24 se aduc la cunostinta asiguratilor, prin afisare la loc vizibil in farmacii.

            V. Modul de decontare
            26. Directiile sanitare, in limita plafoanelor valorice stabilite de Ministerul Sanatatii, vor alimenta contul deschis la nivelul unitatilor sanitare nominalizate, din subordine, in vederea decontarii sumelor aferente medicamentelor eliberate de catre farmaciile cu care au fost incheiate contracte.
            27. Farmaciile vor intocmi un borderou centralizator, in care fiecare prescriptie medicala va purta un numar curent. Acelasi numar va fi notat pe fiecare prescriptie medicala. Borderourile se intocmesc in doua exemplare, specificandu-se suma ce urmeaza a fi incasata de la unitatea sanitara.
            28. Borderourile centralizatoare se vor intocmi de catre farmacie, iar pentru prescriptiile medicale eliberate de medicii din unitatile sanitare apartinand altor ministere decat Ministerul Sanatatii, centralizarea se va face, distinct, pe fiecare unitate.
            29. La termenele stabilite in contractul incheiat intre unitatea sanitara si farmacii sau ori de cate ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificata pentru exactitate si realitate, de catre dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particulare), impreuna cu originalul prescriptiilor medicale vor fi inaintate unitatii sanitare cu care farmacia a incheiat contractul.
            30. Suma totala va fi achitata astfel: 50%, la prezentarea decontului si a actelor justificative, iar restul de 50%, intr-un termen de cel mult 7 zile de la data prezentarii decontului, termen in cadrul caruia se va asigura verificarea documentelor.
            31. Unitatile sanitare nominalizate vor verifica deconturile si actele justificative prezentate de farmacii si, dupa aprobarea acestora potrivit legii, vor pune la dispozitie farmaciilor, in cadrul termenului prevazut la alineatul precedent, diferenta de decontat.
            32. Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar unitatile sanitare contractante, de legalitatea platilor efectuate.
            33. Pana la data de 6 a fiecarei luni, unitatile sanitare vor justifica directiei sanitare platile efectuate in luna precedenta, iar aceasta, in termen de doua zile de la aceasta data, va raporta Ministerului Sanatatii datele privind plata medicamentelor.
            34. Dupa analiza datelor prezentate, Ministerul Sanatatii va pune la dispozitie directiilor sanitare sumele destinate platii medicamentelor, in limita plafoanelor valorice stabilite.
            35. Pentru realizarea obligatiilor prevazute mai sus se constituie, la nivelul directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, Comisia de supraveghere si control al consumului de medicamente, iar la unitatile sanitare nominalizate, o comisie de control avand aceleasi atributii. Componenta comisiilor mai sus mentionate se stabileste de catre directia sanitara, respectiv de conducerile unitatilor sanitare pe langa care functioneaza. Componenta numerica a comisiei va fi de 5 persoane, cuprinzand urmatoarele categorii profesionale: medici, farmacisti, economisti.
            36. Directiile sanitare si unitatile sanitare nominalizate sunt obligate sa analizeze, lunar, in consiliile de administratie, modul de gestionare a fondurilor, precum si prescrierea si eliberarea medicamentelor, luand masurile care se impun.

            VI. Dispozitii finale
            37. Ministerul Sanatatii va emite precizari cu privire la decontarea si circuitul financiar al platilor intre unitatile, respectiv casele de asigurari, si furnizorii de medicamente, cu contributie personala, potrivit prezentelor norme.
            38. Inspectia farmaceutica din Ministerul Sanatatii, precum si personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si al directiilor sanitare, in cadrul atributiilor care le revin, au obligatia sa controleze, la nivelul unitatilor sanitare publice si al farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor de uz uman.
            39. In cazul incalcarii dispozitiilor legale se vor intocmi actele de constatare si de sesizare ale organelor competente, potrivit raspunderii juridice care rezulta din actul de constatare.
            40. Pana la aprobarea contractului-cadru, in asistenta cu medicamente in ambulatoriu se mentin in vigoare reglementarile legale existente, referitoare la categoriile de persoane, respectiv la afectiunile cronice si transmisibile, beneficiare de medicamente, fara contributie personala.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Infiintare distributie gaze naturale in orasul Faget, judetul Timis”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Infiintare distributie gaze naturale in orasul Faget, judetul Timisi, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 31 martie 1998.
Nr. 207.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
pentru extinderea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea si repartizarea fondului de locuinte pentru Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Prevederile Hotararii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea si repartizarea fondului de locuinte pentru Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 22 septembrie 1992, se aplica si Serviciului de Informatii Externe.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,
Alexandru Tanasescu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 235.