MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 162   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    ... aprilie 1998

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

            13. - HOTARARE privind atribuirea unor spatii din Palatul Parlamentului in folosinta gratuita a Clubului Parlamentarilor Români

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            239. - HOTARARE privind transmiterea cu plata a activului Sectorul mecanici, proprietate a Societatii Comerciale Agroind Harghita — S.A., in proprietatea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei

            240. - HOTARARE privind acordarea unui ajutor de urgenta

            241. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie de gaze naturale in satele Ruginoasa, Dumbravita si Rediu, comuna Ruginoasa, judetul Iasi”

            242. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare retele apa-canal in municipiul Sibiu, judetul Sibiu”

            243. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea retelelor termice pentru locuinte in comuna Matasari, judetul Gorj”

            244. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie gaze naturale in satele Rusetu si Sergent Ionel Stefan, comuna Rusetu, judetul Buzau”

            245. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Depozit deseuri menajere in orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasna”

            246. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea Centralei termice III, cu retelele aferente cartierului Tudor Vladimirescu, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita”

            247. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Canalizare menajera in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna”

            248. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Introducere gaze naturale in comuna Cornetu, judetul Ilfov”

            249. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie gaze naturale in satele Cicarlau, Bargau, Ilba, Handalu Ilbei, comuna Cicarlau, judetul Maramures”

            250. - HOTARARE privind acordarea unui ajutor umanitar populatiei din judetul Vrancea, afectata de incendiile de masa produse in perioada 6–8 aprilie 1998

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

CAMERA DEPUTATILOR

HOTARARE
privind atribuirea unor spatii din Palatul Parlamentului in folosinta gratuita a Clubului Parlamentarilor Români

            In temeiul art. 210 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            tinand seama de dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie, care consacra autonomia de organizare a Camerei Deputatilor,
            luand act de constituirea Clubului Parlamentarilor Romani, cu sediul in Palatul Parlamentului din Bucuresti, avand un scop de interes public ce consta in desfasurarea de actiuni publice cu caracter cultural, artistic, stiintific, de documentare, menite sa promoveze valorile democratiei, ale statului de drept, precum si sa favorizeze cunoasterea si libera manifestare a personalitatii membrilor sai, in exclusivitate deputati si senatori, ex-deputati si ex-senatori,
            avand in vedere necesitatile obiective ale Clubului Parlamentarilor Romani in realizarea lesnicioasa a scopului propriu,
in considerarea calitatii Camerei Deputatilor de administrator al obiectivului de investitii Palatul Parlamentuluii,
            Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare.
            Articol unic. — Se aproba atribuirea, in folosinta Clubului Parlamentarilor Romani, a spatiilor situate in Palatul Parlamentului, Corp A1, P1, Cota +9 Central, in suprafata de 3.452 m2.
            Dotarea cu mobilierul necesar, precum si sustinerea cheltuielilor privind exploatarea si intretinerea spatiilor atribuite Clubului Parlamentarilor Romani se asigura de Camera Deputatilor.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 21 aprilie 1998.
Nr. 13.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind transmiterea cu plata a activului Sectorul mecanici,
proprietate a Societatii Comerciale Agroind Harghita - S.A.,
in proprietatea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — (1) Se aproba transmiterea activului Sectorul mecanici din patrimoniul Societatii Comerciale Agroind Harghita — S.A., situat in municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, in proprietatea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei.
            (2) Transmiterea activului se va efectua cu plata, la valoarea stabilita prin negociere.
            Art. 2. — Predarea-preluarea activului prevazut la art. 1 se va face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Presedintele Consiliului de Administratie al Fondului Proprietatii de Stat,
Sorin Dimitriu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 239.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind acordarea unui ajutor de urgenta

            In temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 25 milioane lei familiei domnului Longodor Gheorghe, domiciliat in Jibou, Str. Nucului nr.5, judetul Salaj, din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
p. Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Radu Stroe

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 240.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Infiintare distributie de gaze naturale in satele Ruginoasa, Dumbravita si Rediu, comuna Ruginoasa, judetul Iasi”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Infiintare distributie de gaze naturale in satele Ruginoasa, Dumbravita si Rediu, comuna Ruginoasa, judetul Iasii, cuprinsi in anexa*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 241.

*) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Reabilitare retele apa-canal in municipiul Sibiu, judetul Sibiu”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare retele apa-canal in municipiul Sibiu, judetul Sibiui, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 242.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Reabilitarea retelelor termice pentru locuinte in comuna Matasari, judetul Gorj”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitarea retelelor termice pentru locuinte in comuna Matasari, judetul Gorji, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 243.

*) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Infiintare distributie gaze naturale in satele Rusetu si Sergent Ionel Stefan, comuna Rusetu, judetul Buzau”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Infiintare distributie gaze naturale in satele Rusetu si Sergent Ionel Stefan, comuna Rusetu, judetul Buzaui, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 244.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Depozit deseuri menajere in orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasna”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Depozit deseuri menajere in orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasnai, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 245.

*) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea Centralei termice III, cu retelele aferente cartierului Tudor Vladimirescu, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizarea Centralei termice III, cu retelele aferente cartierului Tudor Vladimirescu, Miercurea-Ciuc, judetul Harghitai, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 246.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Canalizare menajera in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Canalizare menajera in comuna Sita Buzaului, judetul Covasnai, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 247.

*) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Introducere gaze naturale in comuna Cornetu, judetul Ilfov”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Introducere gaze naturale in comuna Cornetu, judetul Ilfovi, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
p. Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Radu Stroe
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 248.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare distributie gaze naturale in satele Cicarlau, Bargau, Ilba, Handalu Ilbei, comuna Cicarlau, judetul Maramures”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :

            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Infiintare distributie gaze naturale in satele Cicarlau, Bargau, Ilba, Handalu Ilbei, comuna Cicarlau, judetul Maramuresi, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 249.

*) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind acordarea unui ajutor umanitar populatiei din judetul Vrancea,
afectata de incendiile de masa produse in perioada 6–8 aprilie 1998

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se acorda un ajutor umanitar populatiei din judetul Vrancea, afectata de incendiile de masa produse in perioada 6–8 aprilie 1998, constand in materiale pentru constructii si de reparare a caselor, in limita sumei de 4,6 miliarde lei.
            Art. 2. — Se aproba scoaterea cu caracter definitiv, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, a produselor prevazute la art. 1, in conditiile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata.
            Art. 3. — Structura si cantitatile efective de produse care se acorda ca ajutor umanitar vor fi solicitate de Prefectura Judetului Vrancea, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, in prima interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale, si se aproba de primul-ministru, potrivit art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992, republicata.
            Art. 4. — (1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare, cantitatile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, conform art. 3, pe baza avizului de insotire a marfii si a procesului-verbal de predare-preluare, semnat de catre reprezentantii desemnati de prefectura, la ridicarea acestora din unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari.
            (2) Finantarea acumularii pentru reintregirea acestor stocuri, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura, in anul 1998, de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, din disponibilul creat in conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicata.
            Art. 5. — (1) Transportul produselor de la unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari se va efectua cu mijloacele auto ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si cu mijloace auto puse la dispozitie prin grija Prefecturii Judetului Vrancea sau pe calea ferata, prin grija Regiei Autonome Societatea Nationala a Cailor Ferate Romanei.
            (2) Transportul pe calea ferata si transportul cu mijloace auto efectuat prin grija prefecturii, pana la statia de destinatie indicata, se suporta de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.
            (3) Distribuirea produselor catre populatia sinistrata se va face de catre prefectura, prin persoane anume imputernicite. Schimbarea, sub orice forma, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
            Art. 6. — (1) Modul de distribuire a produselor scoase din rezervele de stat, in conditiile prezentei hotarari, va fi justificat de catre prefectura, in termen de 15 zile, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993.
            (2) Documentele justificative privind distribuirea produselor vor fi pastrate la sediul Prefecturii Judetului Vrancea, in vederea punerii lor la dispozitia organelor de control.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
Constantin Dinca,
secretar de stat

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 250.