MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 164   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    27 aprilie 1998

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            234. - HOTARARE privind acordarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate din judetele Buzau si Vrancea, afectate de incendiile produse in luna aprilie 1998

            251. - HOTARARE privind transmiterea lucrarii Refacere balastiera Vernesti si Matestii din administrarea Regiei Autonome de Electricitate Renel in administrarea Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Buzau, judetul Buzau

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            73. - ORDIN privind organizarea licitatiei in vederea obtinerii licentelor de operare pentru sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, in banda de frecvente 27,3 — 28,3 GHz

            3.292. - ORDIN privind completarea catedrelor cu alte discipline decat specializarea dobandita prin studii

            3.293. - ORDIN privind conditiile necesare ocuparii functiei didactice de institutor

            3.294. - ORDIN privind stabilirea vechimii in invatamant pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate, care au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii

            3.295. - ORDIN privind obtinerea gradelor didactice de catre antrenorii de la cluburile sportive scolare si din unitatile in care se desfasoara activitati extrascolare

            3.296. - ORDIN privind metodologia de organizare a pregatirii instructorilor-animatori

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind acordarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate
din judetele Buzau si Vrancea, afectate de incendiile produse in luna aprilie 1998

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba acordarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate din judetele Buzau si Vrancea, afectate de incendiile produse in luna aprilie 1998, constand in bunuri alimentare, animale vii, articole de echipament si cazarmament etc., in valoare de 1.286,7 milioane lei, prevazute in lista-anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Se aproba scoaterea definitiva din stoc a bunurilor prevazute in anexa, aflate in rezerva de mobilizare.
            Art. 3. — Scaderea din gestiune a cantitatilor de produse aprobate a se acorda ca ajutoare, cu titlu gratuit, se va face pe baza procesului-verbal de predare-primire, semnat de reprezentantii Ministerului Apararii Nationale si ai prefecturilor judetelor afectate de calamitati.
            Art. 4. — Transportul produselor de la unitatile militare predatoare in zonele afectate de calamitati, indicate de prefecturi, se va efectua cu mijloacele auto ale Ministerului Apararii Nationale.
            Art. 5. — Distribuirea ajutoarelor acordate populatiei sinistrate se va face de catre persoanele imputernicite de prefecturi, in prezenta reprezentantilor administratiei publice locale din localitatile afectate de calamitati si ai Ministerului Apararii Nationale.
            Schimarea, sub orice forma, a destinatiei bunurilor acordate ca ajutoare este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
            Art. 6. — Raspunderea privind modul de distribuire a ajutoarelor, acordate de Ministerul Apararii Nationale populatiei sinistrate, revine prefecturilor, care vor intocmi si vor pastra documente justificative in vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministrul apararii nationale,
Constantin-Dudu Ionescu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru delegat
pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 234.
 

ANEXA

LISTA
cu bunurile materiale acordate ca ajutor umanitar de catre Ministerul Apararii Nationale
populatiei afectate de incendii din judetele Buzau si Vrancea in luna aprilie 1998

Nr.
crt.

Denumirea 
materialelor

U.M.

Comuna
Soveja

Comuna
Adjudu
Vechi

Comuna
Nistoresti

Comuna
Glodeanu
Sarat

Comuna
Posta
Calnau

Pretul
unitar
(lei)

Cantitatea

Valoarea
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Echipament
1. Costum camgarn aviatie 100% lana buc. 15 191.409 15 2.871.135
2. Costum camgarn aviatie 90% lana buc.15 185.000 15 2.775.000
3. Costum camgarn aviatie pentru instructie buc. 6 342.357 6 2.054.142
4. Costum fresco albastru petrol cu 2 pantaloni buc. 40 20 10 6 4 302.597 80 24.207.760
5. Costum fresco aviatie pentru ofiteri buc. 20 3 259.981 23 5.979.563
6. Costum fresco bleumarin pentru subofiteri buc. 24 10 10 6 4 259.981 54 14.038.974
7. Costum fresco albastru petrol pentru subofiteri buc. 40 20 10 10 3 302.597 83 25.115.551
8. Veston camgarn aviatie pentru subofiteri buc. 1 125.000 1 125.000
9. Veston fresco aviatie pentru ofiteri buc. 2 117.500 2 235.000
10. Veston fresco aviatie pentru subofiteri buc. 3 117.500 3 352.500
11. Manta de ploaie kaki (talia IV) buc. 75 25 15 10 2 113.280 127 14.386.560
12. Manta de ploaie kaki pentru cadre femei (model vechi) buc. 35 15 10 10 2 113.280 72 8.156.160
13. Camasi din poplin gri pentru cadre barbati buc. 156 42.840 156 6.683.040
14. Camasi kaki pentru cadre femei buc. 150 100 100 30 20 34.812 400 13.924.800
15. Camasi bleu fara epoleti pentru cadre femei buc. 54 34.812 54 1.879.848
16. Camasi albe fara epoleti pentru cadre femei buc. 150 100 100 19 10 34.812 379 13.193.748
17. Pantofi maro iarna pentru cadre femei (model vechi) buc. 35 19 10 175.191 64 11.212.224
18. Pantofi maro vara pentru cadre femei (model vechi) buc. 35 10 5 113.268 50 5.663.400
19. Pantofi negri de ceremonie pentru cadre femei (model vechi) buc. 35 15 10 10 4 121.524 74 8.992.776
20. Pantaloni camgarn kaki pentru eleve buc. 35 15 10 20 18 168.673 98 16.529.954
21. Costum din panza bleumarin cu 2 pantaloni lungi pentru elevi buc. 35 15 10 20 19 176.360 99 17.459.640
22. Bluze din panza alba pentru elevi de la Liceul militar buc. 150 100 100 20 17 40.991 387 15.863.517
23. Pantaloni din panza echipament kaki lungi pentru eleve buc. 79 48.550 79 3.835.450
24. Pantaloni din panza echipament kaki lungi pentru elevi de la scoala de muzica buc. 40 20 59.268 60 3.556.080
25. Manta din postav albastru petrol pentru eleve buc. 35 21 9 20 10 543.082 95 51.592.790
26. Manta de ploaie kaki pentru eleve buc. 35 15 10 30 14 177.144 104 18.422.976
27. Manta de ploaie bleumarin pentru eleve (talia IV) buc. 35 15 10 30 21 177.144 111 19.662.984
28. Camasi albe pentru elevi buc. 51 40 10 51.318 101 5.183.118
29. Camasi din poplin kaki pentru eleve buc. 150 100 100 60 40 48.530 450 21.838.500
30. Camasi si bluze bleu pentru eleve buc. 60 30 10 53.768 100 5.376.800
31. Camasi si bluze bleu pentru elevi subofiteri buc. 50 30 20 53.768 100 5.376.800
32. Ghete din iuft pentru eleve buc. 60 40 20 60 20 128.000 200 25.600.000
33. Costume de vara gri (geaca + fusta si pantalon) pentru cadre femei buc. 10 6 235.141 16 3.762.256
34. Camasi bej pentru cadre femei buc. 50 20 34.812 70 2.436.840
35. Corturi 10 m x 6 m cu schelet metalic buc. 5 1 1 25.931.754 7 181.522.278
36. Corturi 9,80 m x 6,30 m buc. 1 1 1 25.931.754 3 77.795.262
37. Bluze din panza de foaie de cort pentru studente buc. 70 30 20 60 47 107.535 227 24.410.445
38. Manta din postav kaki pentru studente buc. 35 15 10 25 15 254.717 100 25.471.700
39. Pantaloni din postav kaki pentru studente buc. 20 154.808 20 3.096.160 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40. Pantaloni din panza kaki, lungi pentru studente buc. 21 48.551 21 1.019.571
41. Ghete pentru studente buc. 35 15 10 12 10 80.705 82 6.617.810
42. Basti garzi nationale buc. 140 40 20 50 32 17.000 282 4.794.000
43. Cearsafuri simple buc. 90 20 10 60 20 53.047 200 10.609.400
44. Costum camgarn albastru petrol (fusta + pantalon) pentru eleve buc. 19 5 298.000 24 7.152.000
45. Veston din panza echipament albastru petrol pentru elevi buc. 43 20 88.903 63 5.600.889
46. Camasi din poplin albe pentru eleve buc. 60 20 10 60 23 48.530 173 8.395.690
47. Paturi buc. 90 20 10 60 20 136.203 200 27.240.600
48. Perne buc. 90 20 10 60 20 40.778 200 8.155.600
49. Fete de perna buc. 120 30 20 100 30 27.500 300 8.250.000
50. Ciorapi din bumbac pentru militarii in termen buc. 140 40 40 120 60 11.712 400 4.684.800
51. Bocanci buc. 90 20 10 60 20 261.982 200 52.396.400
52. Costume din postav buc. 90 20 10 60 20 194.263 200 38.852.600
53. Mantale din postav buc. 90 20 10 60 20 355.028 200 71.005.600
54. Costume camgarn de ceremonie Armata de uscat buc. 36 8 4 220.043 48 10.562.064
55. Costume fresco bleumarin cu 2 pantaloni lungi buc. 70 20 10 50 21 261.562 171 44.727.102
56. Costume fresco kaki (pantaloni + fusta) pentru cadre femei (model vechi) buc. 15 235.141 15 3.527.115
57. Costume de vara justitie, cu geaca si 2 pantaloni buc. 19 259.981 19 4.939.639
58. Costume fresco albastru petrol aviatie pentru subofiteri, cu 2 pantaloni lungi buc. 80 25 15 30 17 261.562 167 43.680.854
59. Cizme din cauciuc buc. 90 20 10 60 20 85.000 200 17.000.000
Alimente si materiale de resortul hranirii 
60. Conserve din carne de porc in suc propriu buc. 4.500 750 750 3.300 1.200 5.762 10.500 60.501.000
61. Conserve din carne de vita in suc propriu buc. 4.500 750 750 3.300 1.200 6.071 10.500 63.745.500
62. Pesmet tip Ai ratii 900 150 450 500 200 11.000 2.200 24.200.000
63. Faina kg 120 80 50 100 80 1.934 430 831.620
64. Zahar kg 120 80 50 100 80 3.538 430 1.521.340
65. Ulei l 90 60 50 75 75 8.581 350 3.003.350
66. Paste fainoase kg 60 40 50 50 50 4.255 250 1.063.750
67. Orez kg 60 40 50 50 50 3.489 250 872.250
68. Gamele din tabla email cu capac buc. 80 25 15 30 16 11.276 166 1.871.816
69. Tavi emailate, II buc. 15 5 5 10 7 7.555 42 317.310
70. Bidon email cu husa si cana, I buc. 80 25 15 30 12 25.946 162 4.203.252
71. Castroane email, II buc. 20 24.592 20 491.840
72. Cani email, II buc. 24 15.535 24 372.840
73. Gamele email fara capac, I buc. 80 25 15 30 12 11.276 162 1.826.712
74. Gamele email fara capac, II buc. 80 25 15 30 13 11.000 163 1.793.000
75. Oale emailate de 6 l, I buc. 10 4 4 2 156.114 20 3.122.280
76. Oale emailate de 8 l, I buc. 15 8 8 176.235 31 5.463.285
77. Oale emailate de 10 l, I buc. 14 5 5 243.835 24 5.852.040
78. Solnite din sticla, I buc. 250 125 125 100 77 6.245 677 4.227.865
79. Solnite din sticla, II buc. 100 50 50 6.000 200 1.200.000
80. Oale din aluminiu de 5 l cu capac, I buc. 8 4 2 100.000 14 1.400.000
81. Oale din aluminiu de 5 l cu capac, II buc. 10 3 2 3 2 75.000 20 1.500.000
82. Oale din aluminiu de 10 l cu capac, I buc. 1 127.000 1 127.000
83. Oale din aluminiu de 10 l cu capac, II buc. 3 2 1 2 1 105.000 9 945.000
Produse din gospodariile agrozootehnice
84. Porci la ingrasat buc. 30 400.000 30 12.000.000
85. Oi fatatoare buc. 40 360.000 40 14.400.000


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind transmiterea lucrarii Refacere balastiera Vernesti si Matestii din administrarea Regiei Autonome de Electricitate Renel in administrarea Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Buzau, judetul Buzau

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba transmiterea lucrarii Refacere balastiera Vernesti si Matestii, cu o valoare de inventar de 59.513.475 lei, din administrarea Regiei Autonome de Electricitate Reneli in administrarea Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Buzau, judetul Buzau.
            Art. 2. — Predarea-preluarea lucrarii prevazute la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre cele doua parti, conform datelor din bilantul contabil la data de 31 decembrie 1997, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
            Art. 3. — Patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate Reneli se diminueaza, iar cel al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Buzau se mareste cu valoarea rezultata din protocolul de predare-preluare.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
p. Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Liviu Marcu,
secretar de stat
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 251.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL COMUNICATIILOR

ORDIN
privind organizarea licitatiei in vederea obtinerii licentelor de operare
pentru sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct
in tehnologia LMDS, in banda de frecvente 27,3 — 28,3 GHz

            Ministrul comunicatiilor,
            avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 727/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 706/1997, precum si anexa la Ordinul comun al ministrului finantelor si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 1.743/69/N din 9 septembrie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor,
            in temeiul Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 si al Hotararii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor,
            emite prezentul ordin.
            Art. 1. — Atribuirea benzii de frecvente cuprinsa intre 27,3—28,3 GHz, in vederea realizarii de sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, se va face prin licitatie.
            Art. 2. — Avand in vedere solicitarile pentru obtinerea licentei de operare pentru sistemul LMDS si necesitatile de spectru radioelectric pentru alte sisteme de radiocomunicatii, in aceeasi banda, se va scoate la licitatie numai banda de frecvente cuprinsa intre 27,3 GHz si 28,3 GHz.
            Art. 3. — (1) In urma licitatiei se va atribui cate o singura licenta de operare pentru sistemul LMDS in municipiul Bucuresti si in fiecare dintre localitatile: Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Arad, Craiova, Oradea, Galati, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Targu Mures, Resita, Giurgiu, Braila, Bacau, Suceava, Buzau si Focsani.
            (2) Fiecarui detinator de licenta de operare i se va atribui un spectru de frecventa de 1 GHz, pentru implementarea sistemului LMDS, in fiecare dintre localitatile pentru care a obtinut licenta de operare.
            Art. 4. — (1) Licentele de operare, obtinute in urma licitatiei, vor acorda dreptul titularilor de a opera numai trans misii de date prin retelele de radiocomunicatii punct-multipunct in tehnologia LMDS.
            (2) Titularii de licente de operare vor putea realiza prin retelele de radiocomunicatii punct-multipunct in tehnologia LMDS si transmisii video, numai dupa obtinerea de la Consiliul National al Audiovizualului a licentei de emisie pentru difuzarea de programe audiovizuale.
            Art. 5. — De la data eliberarii licentei de operare, Inspectoratul General al Comunicatiilor va percepe tariful de utilizare a spectrului radioelectric, in conformitate cu pct. 4 lit. b) din anexa nr. 2 la prezentul ordin.
            Art. 6. — Tabelul national al atribuirii benzilor de frecventa va fi completat prin ordin al ministrului comunicatiilor, prin care se va atribui banda de frecvente cuprinsa intre 27,3 GHz si 28,3 GHz pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, cu statut secundar.
            Art. 7. — Procedura de organizare si desfasurare a licitatiei si caietul de sarcini pentru prezentarea la licitatie sunt cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin si fac parte integranta din acesta.
            Art. 8. — (1) Caietul de sarcini pentru obtinerea licentei de operare pentru serviciul de radiocomunicatii in tehnologia LMDS va fi oferit solicitantilor de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor in cel mult doua zile de la anuntarea licitatiei.
            (2) Documentele de participare la licitatie (ofertele) se depun la Directia generala reglementari, in termen de cel mult 45 de zile de la anuntarea licitatiei.
            (3) Rezultatul licitatiei va fi anuntat si publicat in presa centrala, prin grija Directiei generale reglementari, in termen de cel mult 45 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.
            Art. 9. — (1) Licentele de operare pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se vor acorda de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor pentru o perioada de 5 ani.
            (2) Licentele de operare sunt netransmisibile si pot fi retrase, temporar sau definitiv, daca conditiile precizate in cuprinsul lor nu sunt respectate sau indeplinite intocmai.
            Art. 10. — (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
            (2) Prezentul ordin va fi pus in aplicare prin grija Directiei generale reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor. Ministrul comunicatiilor,
Sorin Pantis

Bucuresti, 31 martie 1998.
Nr. 73.
 

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A LICITATIEI

            1. Publicarea anuntului privind organizarea licitatiei
            1.1. Licitatia pentru atribuirea licentei de operare pentru sistemele de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si se organizeaza de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor.
            1.2. Prin ordinul ministrului comunicatiilor sunt aprobate:
            — caietul de sarcini pentru obtinerea licentei de operare a sistemului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS;
            — data limita pentru depunerea ofertelor si a celorlalte documente, in vederea participarii la licitatie;
            — data limita pentru publicarea rezultatului licitatiei.
            1.3. Anuntul privind organizarea licitatiei se publica de catre Directia generala reglementari in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului comunicatiilor pentru aprobarea acesteia.
            Anuntul privind organizarea licitatiei se publica in presa centrala, se afiseaza la avizierul ministerului si va contine datele limita precizate la pct. 1.2.
            2. Depunerea documentelor pentru prezentarea la licitatie; deschiderea si adjudecarea ofertelor prezentate la licitatie
            2.1. Caietul de sarcini pentru prezentarea la licitatie este anexa la ordinul ministrului comunicatiilor privind aprobarea licitatiei si se poate procura de la Directia generala reglementari, contra unei taxe, care se constituie venit la bugetul de stat.
            2.2. Documentele de participare la licitatie (ofertele) se depun la Ministerul Comunicatiilor — Directia generala reglementari, pana cel mai tarziu la data limita precizata la art. 8 alin. (2) din prezentul ordin, in plic inchis, sigilat, de persoane imputernicite de catre ofertanti in acest sens.
            2.3. Prin ordin al ministrului comunicatiilor va fi numita comisia de analizare si evaluare a ofertelor.
            2.4. Licitatia si atribuirea licentelor de operare pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare.
            2.5. Plicurile continand documentele de participare la licitatie se deschid de catre comisia de analizare si evaluare a ofertelor, dupa 3 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor, precizata la art. 8 alin. (2) din prezentul ordin.
            2.6. ADJUDECAREA OFERTELOR SE VA FACE OFERTANTILOR ALE CAROR ECHIPAMENTE SI CONDITII DE OPERARE A SERVICIILOR DE RADIOCOMUNICATII IN TEHNOLOGIA LMDS INTRUNESC CERINTELE TEHNICE SPECIAL PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI CARE FAC DOVADA CELUI MAI BUN PLAN DE AFACERI SI A CELEI MAI RAPIDE SI EFICIENTE ETAPIZARI A REALIZARII SISTEMULUI.

ANEXA Nr. 2

            MINISTERUL COMUNICATIILOR
            Directia generala reglementari

CAIETUL DE SARCINI
pentru obtinerea licentei de operare pentru sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct
in tehnologia LMDS, in banda de frecvente 27,3 – 28,3 GHz

            1. Elemente introductive
            2. Informatii generale
            2.1. Distribuirea caietului de sarcini pentru prezentarea la licitatie;
            2.2. Conditii privind redactarea documentelor de participare la licitatie (ofertele);
            2.3. Depunerea ofertelor; data limita pentru depunerea ofertelor;
            2.4. Deschiderea, analizarea si evaluarea ofertelor;
            2.5. Decizii finale; anuntarea castigatorului (castigatorilor) licitatiei.
            3. Structura si continutul ofertelor
            3.1. Elemente de baza ale structurii ofertelor; continutul principal al ofertelor;
            3.2. Evaluarea pietei; aspecte financiare ale planului de afaceri;
            3.3. Descrierea retelei;
            3.4. Echipamente, caracteristici tehnice;
            3.5. Termen de punere in functiune, etape intermediare in realizarea retelei;
            3.6. Satisfacerea cerintelor pietei; criterii de eligibilitate fata de gradul de satisfacere a cerintelor pietei.
            4. Alte mentiuni
            1. Elemente introductive
            Avand in vedere solicitarile actuale privind autorizarea sistemelor de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, Ministerul Comunicatiilor scoate la licitatie banda de frecvente cuprinsa intre 27,3 GHz si 28,3 GHz.
            Avand in vedere solicitarile pentru obtinerea licentei de operare pentru sistemul LMDS si necesitatile de spectru radioelectric pentru alte sisteme de radiocomunicatii, in aceeasi banda, Ministerul Comunicatiilor va elibera cate o singura licenta de operare pentru sistemul LMDS in municipiul Bucuresti si in fiecare dintre localitatile: Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Arad, Craiova, Oradea, Galati, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Targu Mures, Resita, Giurgiu, Braila, Bacau, Suceava, Buzau, Focsani.
            Licenta de operare pentru sistemul multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS poate fi acordata numai persoanelor juridice romane si este netransmisibila.
            Eliberarea licentei de operare se face de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor.
            Termenul de valabilitate a licentei de operare este de 5 ani, in conformitate cu Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996; in functie de evolutia reglementarilor interne si/sau internationale privind atribuirea acestei benzi de frecvente, licenta de operare poate fi prelungita pentru o noua perioada de 5 ani.
            Licenta de operare confera titularului dreptul de furnizare a serviciului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, in localitatea pentru care a fost obtinuta.
            Punerea in functiune a sistemului multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se va face in cel mult 9 luni de la obtinerea licentei de operare si numai dupa ce titularul licentei detine acordul de procurare — din import — a echipamentelor si autorizatiile de tip pentru aceste echipamente. Termenul de punere in functiune a sistemului va fi precizat in oferta depusa.
            Punerea in functiune a sistemului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se va face numai dupa obtinerea de la Inspectoratul General al Comunicatiilor a buletinului de masuratori favorabil, in urma efectuarii verificarilor tehnice asupra retelei LMDS. Buletinul de masuratori favorabil devine anexa a licentei de operare.
            Nerespectarea termenului de punere in functiune a retelei, precum si a termenelor privind etapele de realizare a retelei in localitatile pentru care a fost obtinuta licenta de operare atrage dupa sine anularea acesteia.
            Licenta de operare se elibereaza numai dupa plata unei taxe, care se constituie venit la bugetul de stat.
            De la data eliberarii licentei de operare, titularul acesteia va plati Inspectoratului General al Comunicatiilor tariful de utilizare a spectrului radioelectric.
            2. Informatii generale
            2.1. Distribuirea caietului de sarcini pentru prezentarea la licitatie
            Caietul de sarcini va putea fi procurat de la:
            — Ministerul Comunicatiilor
            — Directia generala reglementari
            — Serviciul reglementari radiocomunicatii, Bdul Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti.
            Caietul de sarcini va putea fi procurat numai dupa plata unei taxe, care se constituie venit la bugetul de stat.
            La licitatie vor putea participa numai acei ofertanti care fac dovada achitarii taxei pentru obtinerea caietului de sarcini.
            Caietul de sarcini este netransmisibil.
            2.2. Conditii privind redactarea documentelor de participare la licitatie (ofertele)
            Documentele de participare la licitatie trebuie sa fie redactate in limba romana, la fel ca si intreaga corespondenta referitoare la aceste documente.
            Prospectele echipamentelor, precum si alte elemente de prezentare a acestora pot fi redactate si in limba engleza (copiile xerox de pe echipamente si de pe unele dintre caracteristicile lor tehnice nu trebuie traduse).
            2.3. Depunerea ofertelor; data limita pentru depunerea ofertelor
            Ofertele trebuie sa fie dactilografiate. Ele vor fi depuse, in termen de cel mult 45 de zile de la data anuntarii licitatiei, la Ministerul Comunicatiilor, Directia generala reglementari, Bdul Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti.
            Ofertele trebuie sa fie depuse in plicuri sigilate.
            Pe plicurile continand ofertele se va mentiona, in mod explicit: Oferta pentru licitatie LMDSi, alaturi de adresa completa a ofertantului.
            Ofertantii vor primi, pentru documentele depuse, numere de inregistrare.
            Ofertele trimise dupa termenul limita de depunere nu vor fi primite si vor fi returnate fara a fi deschise.
            2.4. Deschiderea, analizarea si evaluarea ofertelor
            Plicurile continand documentele de participare la licitatie (ofertele) se deschid de catre comisia de analizare si evaluare a ofertelor, numita prin ordin al ministrului comunicatiilor, dupa 3 zile de la data limita, stabilita in ordin, pentru depunerea ofertelor.
            Comisia de analizare si evaluare a ofertelor va adopta, inaintea deschiderii ofertelor, un document intern de evaluare, continand elementele din cuprinsul ofertelor, care vor fi punctate, si nivelul acestor punctaje.
            2.5. Decizii; anuntarea castigatorului (castigatorilor) licitatiei
            Comisia de analizare si evaluare a ofertelor va analiza ofertele, va alcatui punctajele, in baza criteriilor stabilite in documentul de evaluare, si va comunica numele castigatorilor licitatiei, in termen de cel mult 45 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.
            Castigatorii licitatiei, precum si ceilalti ofertanti care au participat la licitatie vor fi informati, in scris, asupra rezultatului acesteia.
            Licentele de operare vor fi acordate in baza ofertelor prezentate la licitatie, in conformitate cu urmatoarele criterii:
            — respectarea caietului de sarcini;
            — aspecte tehnice privind echipamentele si realizarea retelei;
            — termenul de punere in functiune si etapele intermediare de acoperire a localitatii pentru care se atribuie licenta de operare;
            — aspecte de piata (asigurarea nediscriminatorie a serviciului, conditii de calitate, criterii de stabilire a pretului abonamentelor etc.).
            Comisia de analizare si evaluare a ofertelor va decide ponderile acestor criterii, pentru alcatuirea documentului de evaluare.
            3. Structura si continutul ofertelor
            3.1. Elementele de baza ale structurii ofertelor; continutul principal al ofertelor
            a) Prezentarea ofertantului (societate comerciala)
            Ofertantul va trebui sa faca dovada ca a deschis la o banca din Romania o garantie de participare la licitatie, in valoare de 1.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume in lei. Scrisoarea de garantie bancara va fi depusa la Directia generala reglementari, o data cu depunerea documentelor de participare la licitatie. Garantia bancara este o conditie eliminatorie pentru evaluarea ofertei. Ea va fi returnata ofertantului care nu a obtinut licenta, dupa anuntarea castigatorilor licitatiei. Pentru ofertantii care castiga licitatia, garantia bancara va fi returnata dupa emiterea licentelor de operare.
            In situatia aparitiei unor amendamente la reglementarile de baza, facute in timpul procedurii de licitatie, care ar putea influenta continutul ofertelor, solicitantii vor fi informati despre acestea si li se va permite sa isi modifice ofertele.
            Ofertantul va trebui sa prezinte o imagine concisa a intregii solicitari, cuprinzand, in principal, urmatoarele:
            — numele si resedinta;
            — scurta prezentare a ofertantului, cu referire la statutul sau legal si la impartirea responsabilitatilor, a obligatiilor si a autoritatii reprezentative;
            — capitalul social al ofertantului, ponderea capitalului actionarilor si nivelul participarii capitalului romanesc;
            — experienta ofertantului in domeniul telecomunicatiilor in Romania si in alte tari; participarea ofertantului in realizarea altor sisteme de radiocomunicatii in tehnologia LMDS.
            b) Prezentarea capabilitatii ofertantului, a experientei sale si ale participantilor (in cazul unui consortiu), a altor elemente de know-how ale ofertantului
            Ofertantul va prezenta experienta sa de marketing, experienta tehnologica, experienta manageriala si va face o evaluare a resurselor financiare disponibile, din care sa reiasa ca este capabil sa realizeze reteaua de radiocomunicatii in tehnologia LMDS.
            c) Prezentarea planului de afaceri
            Ofertantul va intocmi un rezumat al aspectelor de piata, financiare, tehnice si de management ale planului de afaceri.
            Se va face o evaluare a riscurilor si a efectului acestor riscuri asupra planului de afaceri.
            Se va prezenta o evaluare estimativa a rezultatelor financiare, continand, printre altele, rata interna de profitabilitate a ofertantului; vor fi prezentate cifre referitoare la rata profitului intern.
            3.2. Evaluarea pietei; aspecte financiare ale planului de afaceri
            Ofertantul va face o prezentare a cererii estimate pentru servicii video si de date de mare capacitate si de mare viteza, in tehnologia LMDS. El va prezenta principalele categorii de utilizare si principalele categorii de utilizatori ai sistemului de radiocomunicatii in tehnologia LMDS, cum ar fi, de exemplu: bursa RASDAQ, agentii economici cu capital de stat, lanturile hoteliere si turistice (obiective economice aferente), furnizorii de servicii INTERNET etc.
            Ofertantul va prezenta situatia investitiilor totale pentru realizarea retelei LMDS in localitatea pentru care solicita licenta de operare, precum si disponibilitatea — daca ea exista — de a realiza astfel de retele si in alte localitati decat cele pentru care se organizeaza prezenta licitatie. In acest sens, el va nominaliza aceste localitati si va prezenta nivelul disponibilitatilor financiare pentru realizarea retelei LMDS, precum si perioada in care o poate realiza.
            Ofertantul va prezenta analiza cererii de servicii (video, date), cu precizarea dezvoltarii estimate a pietei acestor servicii si a strategiei pe care o va adopta in vederea atingerii si solutionarii previziunilor de piata.
            Referitor la strategia de marketing, ofertantul va trebui sa prezinte modul in care va concura cu alti furnizori de servicii de radiocomunicatii.
            Tot la acest capitol, ofertantul va prezenta sistemul de tarife pe care le va practica, cu detalierea lor pentru diferitele tipuri de servicii furnizate, posibile reduceri si/sau subventii care vor fi practicate, precum si diferite activitati promotionale planificate, cuprinse in bugetul propriu de venituri si cheltuieli.
            3.3. Descrierea retelei
            La acest capitol, ofertantul va prezenta o descriere generala a solutiei tehnice propuse, continand numarul statiilor terminale si amplasamentul acestora, numarul de celule prin care zona va fi acoperita, solutiile suplimentare pentru realizarea transportului informatiei (cablu coaxial, fibra optica, linii de radioreleu).
            Se va prezenta statia de transmisie/receptie catre/de la segmentul spatial (satelit), precum si amplasamentul acesteia.
            Se va prezenta situatia gradului de acoperire anuala a teritoriului localitatii pentru care se solicita licenta de operare, precum si numarul de celule (statii de nod), care vor fi instalate, anual, pentru realizarea acestei acoperiri.
            3.4. Echipamente; caracteristici tehnice
            Ofertantul va preciza daca echipamentele utilizate pentru realizarea retelei sunt digitale sau analogice si va mentiona numele firmelor producatoare. Se va preciza daca aceste firme au furnizat echipamente pentru retelele de radiocomunicatii LMDS aflate in functiune in localitati (orase) din alte tari si care sunt acele localitati.
            Ofertantul va prezenta prospecte ale echipamentelor, cuprinzand principalele caracteristici tehnice.
            Parametrii tehnici ai echipamentelor se vor incadra in valorile limita de mai jos:
            a) pentru echipamentul de nod:
            — banda de frecvente in care trebuie sa se incadreze functionarea echipamentului (valori limita):
            Intrare: 100 – 1.100 MHz
            Iesire: 27,3 – 28,5 GHz;
            — puterea aparent radiata a emitatorului de nod:
maximum 1W (= 30 dBm);
            — castigul antenei de nod: maximum 9dB, fara a depasi PAR a emitatorului de nod;
            — numarul de sectoare de divizare, pentru fiecare celula: maximum 4, la un unghi de 90° fiecare;
            — raza zonei de serviciu a fiecarei celule: maximum 5 km, cu asigurarea unei calitati foarte bune a serviciului si a unei redundante optime, in cazul defectarii echipamentului de nod;
            — gradul (limita) de conectivitate in interiorul unei celule, la distanta maxima deservita (circumferintai celulei): minimum 99,99%;
            b) pentru echipamentul de abonat:
            —  banda de frecvente in care se incadreaza functionarea echipamentului (valori limita):
            — Intrare: 27,3 – 28,5 GHz
            — Iesire: 100 – 1.100 MHz;
            — puterea aparent radiata a emitatorului de abonat: maximum 100 mW (= 20 dBm);
            — castigul antenei de abonat: maximum 36 dB, fara a depasi PAR a emitatorului de abonat;
            — largimea de banda a antenei: cel mult 3°, pentru evitarea interferentelor radio intre abonati;
            — tipul antenei: reflector parabolic, cu diametrul de maximum 12 inch = 40 cm (din ratiuni de urbanism);
            — factorul de zgomot al receptorului: maximum 8 dB.
            Ofertantul va face referiri la caracteristicile tehnice ale setup converteri, proband conformitatea acestora cu specificatia CS 2.12.1/10 noiembrie 1994, elaborata de catre I.N.S.C.C., privind sistemele de distributie a programelor audiovizuale prin cablu.
            Ofertantul va specifica daca imbunatatirile ulterioare ale sistemului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se constituie ca upgradesi ale echipamentelor actuale si care sunt dezvoltarile, din punct de vedere al echipamentelor, ce se preconizeaza sa fie realizate.
            3.5. Termen de punere in functiune, etape intermediare in realizarea retelei
            Ofertantul va prezenta urmatoarele termene:
            — data limita pentru functionarea experimentala a sistemului;
            — date limita pentru finalizarea retelei, in anumite zone din localitatea pentru care a fost obtinuta licenta de operare, cu specificarea acestor zone;
            — data limita pentru finalizarea retelei in intreaga localitate pentru care a fost obtinuta licenta de operare. Aceste date limita devin obligatorii pentru ofertantul castigator al licitatiei si vor fi mentionate in mod expres in licenta de operare.
            3.6. Satisfacerea cerintelor pietei; criterii de eligibilitate fata de gradul de satisfacere a cerintelor pietei
            Ofertantul va prezenta o sustinere a solutiei tehnice propuse, considerata ca fiind cea optima pentru satisfacerea cerintelor pietei.
            Ofertantul va prezenta efectele scontate pentru economia romaneasca prin implementarea sistemului de radiocomunicatii LMDS si va specifica daca planul de afaceri contine actiuni de sponsorizare, indicand cotele acestor actiuni.
            Vor fi evidentiate serviciile oferite pentru abonatii persoane juridice — firme (ca de exemplu INTERNET — acces si web hostingi, retea publica de date, retele virtuale private, video-conferinta, supraveghere video, cabloviziune, programe speciale dedicate unor grupuri de utilizatori etc.) si pentru abonatii persoane fizice — rezidentiali (ca de exemplu INTERNET — acces si web hostingi, retea publica de date, cabloviziune etc.).
            Criteriile de eligibilitate, la acest capitol, vor viza asigurarea serviciilor sistemului LMDS la costuri sociale cat mai avantajoase pentru abonati si intr-un interval de timp cat mai scurt.
            4. Alte mentiuni
            a) Criteriile de tarifare, in functie de serviciile furnizate, impreuna cu reducerile si/sau subventiile practicate, precum si nivelul acestor tarife devin obligatorii pentru castigatorii licitatiei de operare si nu pot fi modificate in intervalul de timp precizat in oferta. Aceste tarife si termenul lor de conservare vor fi cuprinse in licentele de operare.
            b) Tariful de utilizare a spectrului radioelectric este calculat in functie de numarul de familii din localitatea pentru care se acorda licenta de operare pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS (cifrele vor fi obtinute de la Comisia Nationala pentru Statistica).
            Pentru un numar de familii cuprins intre 500 mii si 1 milion, tariful de utilizare va fi de 0,2 dolari S.U.A. pentru fiecare familie (abonata sau nu la serviciile LMDS); pentru un numar de familii cuprins intre 100 mii si 500 mii, tariful de utilizare va fi de 0,15 dolari S.U.A. pentru fiecare familie (abonata sau nu la serviciile LMDS); pentru mai putin de 100 mii de familii, tariful de spectru va fi de 0,1 dolari S.U.A. pentru fiecare familie (abonata sau nu la serviciile LMDS).
            Acest tarif se percepe pentru utilizarea unui spectru radioelectric de 1GHz; daca detinatorii de licenta de operare vor solicita, ulterior, si vor obtine o portiune suplimentara de spectru, tariful se va modifica proportional cu largimea de banda atribuita suplimentar.
            Tariful pentru utilizarea spectrului radioelectric se va plati, anual, la Inspectoratul General al Comunicatiilor, pentru perioada de valabilitate a licentei de operare. Plata se va face pana la data de 31 ianuarie a anului in curs.
            c) In cazul unor amendamente la reglementarile de baza, facute pe parcursul procedurii de organizare si desfasurare a licitatiei, care ar putea influenta continutul ofertelor, ofertantii vor fi informati despre acestea si li se va permite sa isi ajusteze ofertele.
            d) Directia generala reglementari din cadrul Ministerul Comunicatiilor isi rezerva dreptul de a cere ofertantilor sa pregateasca materiale informative suplimentare si alte documente fata de cele oferite in conformitate cu caietul de sarcini, in cazul in care se considera ca ele ar contribui la efectuarea unei alegeri corecte.
            e) Toate cheltuielile legate de pregatirea si trimiterea ofertelor vor fi suportate integral de catre ofertanti. Ministerul Comunicatiilor nu va rambursa aceste cheltuieli si nici nu va fi raspunzator de vreo paguba — directa sau indirecta, suferita, ori care ar putea afecta vreun ofertant.
            f) Taxa pentru obtinerea licentei de operare se constituie venit la bugetul de stat. Ea va fi platita de catre castigatorii licitatiei la Trezoreria Bancii Nationale a Romaniei si are valoarea de 8.000.000 lei, in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.
            g) Plata caietului de sarcini se constituie venit la bugetul de stat. Ea va fi efectuata de catre orice ofertant care participa la licitatie, la Trezoreria Bancii Nationale a Romaniei, si are valoarea, echivalenta in lei, de 150 de dolari S.U.A.
 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN
privind completarea catedrelor cu alte discipline decat specializarea dobandita prin studii

            Ministrul educatiei nationale,
            in baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Se aproba Metodologia nr. 27.032 din 18 februarie 1998 cu privire la completarea catedrelor cu alte discipline decat specializarea dobandita prin studii, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. — Directia generala a invatamantului preuniversitar si inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

 

Bucuresti, 19 februarie 1998.
Nr. 3.292.
 

ANEXA

METODOLOGIA Nr. 27.032 din 18 februarie 1998
privind completarea catedrelor cu alte discipline decat specializarea dobandita prin studii

            In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997, norma didactica cuprinde orele prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii/ specializarilor inscrise pe diploma de licenta sau de absolvire.
            Prin exceptie, in norma didactica se pot include si orele de la disciplinele stabilite prin prezenta metodologie, aprobata de Ministerul Educatiei Nationale, fara diminuarea salariului.
            In acest context, catedrele se pot completa cu discipline care se regasesc in foaia matricola anexata la diploma de studii (de licenta sau de absolvire), iar studiul lor a fost finalizat cu nota.
            Completarea normei se face in invatamantul gimnazial, pentru situatiile in care cadrul didactic respectiv are asigurata cel putin 1/2 norma in specialitate si numai pentru cazurile in care nu exista posibilitatea completarii cu ore de specialitate la nivelul aceleiasi localitati, de regula la unitati de invatamant apropiate.
            Completarea normei se face numai dupa incadrarea tuturor titularilor din localitatea respectiva, in conformitate cu specializarea fiecaruia. Completarea se poate face in aceeasi unitate de invatamant sau in alta echivalenta.
            In invatamantul gimnazial din mediul rural, unde norma didactica nu se poate constitui conform prevederilor art. 43 si 44 din Legea nr. 128/1997, aceasta poate fi diminuata, pentru personalul didactic titular, la 16 ore/saptamana, fiind constituita din ore la specializarea sau specializarile de baza si din alte ore, corespunzator prezentei metodologii, fara diminuarea salariului [art. 45 alin. (2) din Legea nr. 128/1997].
            Prezenta metodologie se aplica si celorlalte niveluri ale invatamantului preuniversitar, dupa cum urmeaza:
            — in cazul disciplinelor socioumaniste (filosofie, logica, psihologie, sociologie, economie, etica, estetica, cultura civica);
            — in cazul disciplinelor pentru care invatamantul superior nu asigura specializarea inscrisa pe diploma de studii (de exemplu, astronomia) si al acelora pentru care nu se pot constitui catedre la nivelul localitatii, datorita numarului mic de ore prevazut in planul de invatamant (de exemplu: limba latina, geologia etc.);
            — in cazul informaticii, care poate completa catedra profesorilor de matematica, in conditiile art. 44 din Legea nr. 128/1997.
            Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 128/1997, informatica poate fi predata si de absolventi ai unei institutii de invatamant superior, care fac dovada finalizarii unui curs postuniversitar de specializare in aceasta disciplina, recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale, si care indeplinesc conditiile cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
            Cadrele didactice care isi completeaza norma cu alte discipline vor participa in timpul anului scolar la activitatile metodice organizate de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru aceste discipline.
            Prin intrarea in vigoare a prezentei metodologii orice alte dispozitii contrare isi inceteaza valabilitatea.
 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN
privind conditiile necesare ocuparii functiei didactice de institutor

            Ministrul educatiei nationale,
            in baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Se aproba Precizarile nr. 27.031 din 18 februarie 1998 cu privire la conditiile necesare ocuparii functiei didactice de institutor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. — Directia generala a invatamantului preuniversitar si inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 19 februarie 1998.
Nr. 3.293.
 

ANEXA

PRECIZARILE Nr. 27.031/1998
cu privire la conditiile necesare ocuparii functiei didactice de institutor

            I. Institutor pentru invatamantul prescolar si/sau primar si specializare pentru predarea in invatamantul gimnazial, dupa caz, a unei discipline: limba straina, muzica, desen sau educatie fizica.
            Studii: — colegiu pedagogic universitar cu durata de 3 ani, pentru absolventii liceelor cu alt profil decat pedagogic, sau de 2 ani, pentru absolventii liceelor cu profil pedagogic.
            II. Institutor pentru invatamantul prescolar si/sau primar, dupa caz.
            Studii: — 1. liceu pedagogic sau o scoala echivalenta (scoala pedagogica, scoala normala, scoala postliceala de invatatori, de educatoare sau cu dubla specializare invatator — educatoare, de stat sau particulara, acreditata ori cu examenul de absolvire sustinut la o scoala similara de stat), urmate de absolvirea unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata cu alt profil decat pedagogic;
            2. absolvirea cu diploma de absolvire sau de licenta a unei institutii de invatamant superior, de lunga sau de scurta durata, cu alt profil decat pedagogic, urmata de un curs specific psihopedagogic si metodic.
            Acest curs specific psihopedagogic si metodic are ca scop abilitarea pentru profesia de cadru didactic pentru invatamantul primar si/sau prescolar. El se organizeaza si se desfasoara in colegii pedagogice universitare sau in departamente pentru pregatirea cadrelor didactice, in colaborare cu licee pedagogice. Pregatirea psihopedagogica si metodica, teoretica si practica se poate organiza esalonat si/sau comasat.
            Continutul pregatirii va fi diferentiat pentru absolventii de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, care au promovat si activitatile Departamentului privind formarea cadrelor didactice (art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata), fata de absolventii care nu au promovat activitatile departamentului.
            In prima situatie, planul de invatamant va cuprinde didactica scolara, didactica prescolara, psihologia copilului si elemente de psihologie pedagogica, precum si metodicile predarii obiectelor din invatamantul primar si/sau prescolar.
            In a doua situatie, planul de invatamant va cuprinde si pedagogie si psihologie generala.
            Cursul specific de pregatire teoretica, psihopedagocica si metodica va fi insotit de o pregatire practica (activitati de proiectare, de predare, invatare si evaluare, scolare si extrascolare) cu elevii din invatamantul primar si/sau pre scolar.
            Evaluarea se va realiza prin raportare la obiectivele cursului, prin probe scrise, orale si practice in cadrul unui examen de absolvire.
            Planul de invatamant pentru acest curs specific psihopedagogic si metodic, de abilitare pentru functia de cadru didactic in invatamantul prescolar si primar, si programele vor fi propuse de catre institutiile organizatoare si vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN
privind stabilirea vechimii in invatamant pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate,
care au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii

            Ministrul educatiei nationale,
            in baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Se aproba Precizarile nr. 27.034 din 18 februarie 1998 referitoare la stabilirea vechimii in invatamant pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate, care au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. — Directia generala a invatamantului preuniversitar si inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 19 februarie 1998.
Nr. 3.294.
 

ANEXA

PRECIZARILE Nr. 27.034/1998
referitoare la stabilirea vechimii in invatamant pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate,
care au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii

            Persoanele angajate in invatamant, provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada ca au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii si care ocupa un post didactic in aceasta specialitate, beneficiaza de vechimea in munca, ca vechime recunoscuta in invatamant, in vederea stabilirii drepturilor salariale, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
            Cadrele didactice aflate in aceasta situatie vor face dovada ca printre conditiile de incadrare pe post a fost si specializarea/specializarile inscrisa/e pe diploma de studii si ca, in acelasi timp, au profesat in specialitatea/specialitatile inscrisa/e pe diploma.
            Vechimea in munca, recunoscuta ca vechime in invatamant, in vederea stabilirii drepturilor salariale, nu se confunda cu vechimea la catedra pentru inscrierea si sustinerea examenelor, in vederea definitivarii in invatamant si a acordarii gradelor didactice II si I (art. 34, 35 si 36 din Legea nr. 128/1997).
            Pentru vechimea la catedra se ia in calcul perioada in care s-a prestat activitate efectiva de predare, dupa absolvirea cu examen de diploma sau de licenta, dupa caz, si dupa absolvirea activitatilor din cadrul Departamentului pentru formarea cadrelor didactice (art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, sau prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 128/1997, dupa caz).

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN
privind obtinerea gradelor didactice de catre antrenorii de la cluburile sportive scolare
si din unitatile in care se desfasoara activitati extrascolare

            Ministrul educatiei nationale,
            in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Antrenorii care au absolvit institutii de invatamant superior de educatie fizica si sport, aflate in sistemul de invatamant atestat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, incadrati in cluburi sportive si in unitati in care se desfasoara activitati extrascolare, pot participa la obtinerea gradelor didactice, ca forme de perfectionare reglementate de art. 32 din Legea nr. 128/1997.
            Art. 2. — Directia generala a invatamantului preuniversitar si inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 19 februarie 1998.
Nr. 3.295.

ANEXA

            Conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, absolventii scolilor de antrenori pot functiona in calitate de antrenor in cluburile sportive scolare si in unitatile cu activitati extrascolare.
            Scolile de antrenori, organizate in afara retelei Ministerului Educatiei Nationale, nu sunt atestate si nu dau dreptul absolventilor la ocuparea posturilor didactice si la promovarea gradelor didactice.
            Activitatea de perfectionare a personalului didactic este reglementata de art. 32 din Legea nr. 128/1997 si are in vedere ca, la obtinerea gradelor didactice, sa poata participa numai absolventii din sistemul de invatamant.
            Salarizarea antrenorilor se face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului tineretului si sportului nr. 406 din 6 octombrie 1993, transmis unitatilor din reteaua Ministerului Educatiei Nationale cu nr. 38.266 din 15 noiembrie 1993 de catre Directia resurse financiare si materiale din cadrul Ministerului Invatamantului.
            Norma saptamanala a antrenorilor de instruire practica cu elevii este de 18 ore.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN
privind metodologia de organizare a pregatirii instructorilor-animatori

            Ministrul educatiei nationale,
            in baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Se aproba Metodologia nr. 27.033 din 18 februarie 1998 privind organizarea pregatirii instructorilor-animatori, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. — Directia generala a invatamantului preuniversitar si inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 19 februarie 1998.
Nr. 3.296.
 

ANEXA

METODOLOGIA Nr. 27.033/1998
privind organizarea pregatirii instructorilor-animatori

[conform art. 8 lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic]

            Art. 1. — Prezenta metodologie este elaborata in conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2, ale art. 134 si ale art. 165 din Legea invatamantului nr. 84/1995 si cu prevederile art. 8 pct. 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
            Art. 2. — In conformitate cu prevederile art. 8 lit. e) din Legea nr. 128/1997, pentru functia de instructor-animator sunt necesare urmatoarele conditii: absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior, a unei scoli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu, si absolvirea cursurilor speciale pentru obtinerea atestatului de aptitudini pentru aceasta functie.
            Art. 3. — Cursurile speciale de formare a instructorilor- animatori pot fi organizate de catre urmatoarele institutii de invatamant:
            — licee pedagogice;
            — colegii;
            — universitati;
            — case ale corpului didactic.
            Art. 4. — Pentru inscrierea la cursuri, candidatii vor indeplini urmatoarele conditii:
            — prezentarea unui curriculum vitae, cu expunerea motivatiei inscrierii la curs, a actelor de studii conform art. 2 din prezenta metodologie, a doua recomandari din partea profesorilor si/sau a conducerii institutiei unde au studiat sau unde functioneaza;
            — sustinerea unui interviu, in prezenta comisiei de formatori, pentru cunoasterea aptitudinilor si disponibilitatilor acestora. Comisia de formatori este numita de conducerea institutiei organizatoare care stabileste si componenta acesteia.
            Art. 5. — Formarea instructorilor-animatori pentru activitati de timp liber si de vacanta se face prin stagii de pregatire intensiva, care vor cuprinde trei module de pregatire:
            a) stagiul teoretic (10 zile);
            b) stagiul practic (10 zile);
            c) stagiul de aprofundare (7 zile).
            Art. 6. — Fiecare modul de pregatire are un scop, obiective, continuturi, mijloace si metode specifice de realizare.
            Art. 7. — Stagiile de formare a instructorilor-animatori se pot organiza in perioada vacantelor.
            Art. 8. — In vederea obtinerii atestatului de aptitudini pentru functia de instructor-animator sunt obligatorii parcurgerea si promovarea tuturor celor trei module de pregatire.
            Art. 9. — Echipa de formatori va face evaluarea stagiarilor, dupa fiecare modul de pregatire, prin calificative.
            Dupa parcurgerea stagiului de aprofundare, stagiarii vor sustine un colocviu, pe baza caruia celor promovati li se vor acorda atestatele de aptitudini pentru functia de instructor-animator.
            Art. 10. — Unitatile (institutiile) care organizeaza stagii de formare a instructorilor-animatori vor propune, spre aprobare, Ministerului Educatiei Nationale, programul detaliat al cursului, elaborat pe baza programei-cadru stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
            Art. 11. — Institutia organizatoare va elibera certificat de absolvire a stagiului, denumit Atestat de aptitudini pentru functia de instructor-animator.
            Art. 12. — Ministerul Educatiei Nationale va acorda asistenta de specialitate acelor institutii care doresc sa-si pregateasca formatorii in vederea initierii formarii instructorilor-animatori in cadrul unitatilor respective.
            Art. 13. — Pe baza atestatului obtinut conform prezentei metodologii, instructorii-animatori pot fi angajati in unitati de invatamant, unitati cu profil extrascolar.
            Art. 14. — Prezenta metodologie va fi completata cu programa-cadru de curs, care va fi aplicata in unitati-pilot stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.