MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 9   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 13 ianuarie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

7. - Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative

1. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca abrogate a unor acte normative

645/1997. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind declararea ca abrogate a unor acte normative

            În aplicarea prevederilor art. 150 din Constitutia României,
            în vederea eliminarii din legislatia României a actelor normative care contravin Constitutiei sau sunt contrare noii ordini de drept,

           Parlamentul României adopta prezenta lege

           Articol unic. - Sunt si ramân abrogate actele normative prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

           Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

Bucuresti, 8 ianuarie 1998.
Nr. 7.
 

ANEXA


ACTE NORMATIVE
care sunt si rãmân abrogate

I. LEGI

           - Legea nr. 36/1948 privind recunoasterea Asociatiei Române pentru strângerea Legaturilor cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste "arlus" ca persoana juridica de utilitate publica, publicata în Monitorul Oficial nr. 49 din 28 februarie 1948, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 16/1968 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Bancii Române de Comert Exterior, publicata în Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968;
           - Legea nr. 1/1971 privind activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste România, publicata în Buletinul Oficial nr. 33 din 17 martie 1971, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 7/1971 privind organizarea si dezvoltarea activitatilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, constructii si prestari de servicii în unitati apartinând consiliilor populare, cooperatiei agricole, mestesugaresti si de consum, publicata în Buletinul Oficial nr. 50 din 29 aprilie 1971, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 12/1971 privind încadrarea si promovarea în munca a personalului din unitatile socialiste de stat, publicata în Buletinul Oficial nr. 131 din 21 octombrie 1971, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 19/1971 privind regimul preturilor si tarifelor, publicata în Buletinul Oficial nr. 154 din 16 decembrie 1971, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 3/1972 privind activitatea de comert interior, publicata în Buletinul Oficial nr. 41 din 24 aprilie 1972, cu modificarile ulterioare;
            - Legea nr. 6/1972 privind organizarea si functionarea controlului oamenilor muncii, publicata în Buletinul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 1972, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 4/1974 privind atributiile si raspunderile consiliilor de conducere, presedintilor, inginerilor sefi, contabililor sefi, ale celorlalte cadre tehnice si economice din cooperativele agricole de productie, precum si ale directiilor generale judetene pentru agricultura si industrie alimentara, publicata în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;
           - Legea nr. 5/1974 privind atributiile si raspunderile consiliilor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor sefi, contabililor sefi, sefilor de ferme si ale celorlalte cadre tehnice si economice din unitatile agricole de stat, precum si ale organelor de conducere colectiva si directorilor din trusturile judetene de întreprinderi agricole de stat, publicata în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;
           - Legea nr. 6/1974 privind principalele atributii ale consiliilor populare în domeniul agriculturii, publicata în Buletinul Oficial nr. 49 din 2 aprilie 1974;
           - Legea nr. 24/1976 privind recrutarea si repartizarea fortei de munca, publicata în Buletinul Oficial nr. 98 din 11 noiembrie 1976;
           - Legea nr. 1/1978 privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor si cererilor oamenilor muncii, publicata în Buletinul Oficial nr. 24 din 27 martie 1978;
           - Legea nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinatia si varsarea beneficiilor, publicata în Buletinul Oficial nr. 114 din 27 decembrie 1978, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 4/1980 privind obligatia cadrelor de conducere din activitatea economico-sociala si a altor activitati de partid si de stat de a declara bunurile de valoare, proprietate personala, publicata în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980;
           - Legea nr. 7/1980 privind organizarea excursiilor cu turisti români în strainatate, publicata în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980;
           - Legea nr. 10/1980 privind actualizarea si îmbunatatirea corelarii, pe principii economice a preturilor de productie si de livrare a produselor catre unitatile socialiste, precum si a preturilor de productie, de contractare si de achizitie în agricultura, publicata în Buletinul Oficial nr. 110 din 23 decembrie 1980;
           - Legea nr. 12/1980 privind întarirea autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si valutare în activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, publicata în Buletinul Oficial nr. 111 din 24 decembrie 1980, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 1/1982 - Legea retribuirii muncii în unitatile agricole cooperatiste, publicata în Buletinul Oficial nr. 36 din 6 aprilie 1982, cu modificarile ulterioare;
           - Legea nr. 5/1985 privind cresterea productivitatii muncii, perfectionarea organizarii si normarii productiei si a muncii publicata în Buletinul Oficial nr. 71 din 20 decembrie 1985 cu modificarile ulterioare.

II. DECRETE SI HOTARÂRI ALE CONSILIULUI DE STAT

           - Decretul nr. 16/1948 privind înfiintarea "ordinului muncii", publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 30 aprilie 1948;
           - Decretul nr. 40/1948 privind înfiintarea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 13 ianuarie 1948, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 175/1948 privind reforma învatamântului, publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 17/1949 privind editarea si difuzarea cartii, publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 14 ianuarie 1949, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 172/1949 privind instituirea "medaliei muncii", publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 28 aprilie 1949;
           - Decretul nr. 309/1949 privind înfiintarea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist", publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 28 iulie 1949;
           - Decretul nr. 85/1950 privind exercitarea controlului minier, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 1 aprilie 1950;
           - Decretul nr. 114/1950 privind instituirea distinctiei "Act de Multumire", publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 13 mai 1950;
           - Decretul nr. 138/1951 privind acordarea "ordinului muncii" si "medaliei muncii" muncitorilor minieri subterani, maistrilor minieri, cadrelor de ingineri si tehnicieni si personalului de conducere din minele de carbuni si din minele de metale feroase si neferoase pentru stagiul în munca si activitate ireprosabila, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 5 august 1951, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 168/1951 privind instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste", publicat în Buletinul Oficial nr. 97 din 28 septembrie 1951, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 461/1952 privind instituirea Medaliei "A 5-a aniversare a Republicii Populare Române", publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 18 decembrie 1952;
           - Decretul nr. 416/1953 privind stabilirea drepturilor personalului navigant profesionist din aeronautica civila, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 20 octombrie 1953, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 444/1953 privind transmiterea unor terenuri agricole - rezerve de stat - în folosinta vesnica  unor gospodarii agricole colective si în proprietatea unor tarani muncitori cu pamânt putin si familii numeroase, publicat în Buletinul Oficial nr. 43 din 28 octombrie 1953;
           - Decretul nr. 311/1954 privind stabilirea dobânzilor legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 august 1954;
           - Decretul nr. 517/1954 privind desfiintarea unor taxe de timbru si autorizarea stabilirii unor taxe speciale pentru acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodaresti ale organelor arbitrale departamentale, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 12 ianuarie 1955;
           - Decretul nr. 244/1955 privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului catre unitatile cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 30 iunie 1955;
           - Decretul nr. 253/1955 privind înlesnirea repatrierii unor cetateni si fosti cetateni români si amnistierea celor repatriati, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 30 iunie 1955, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 325/1955 privind reglementarea modului de conferire a ordinelor si medaliilor persoanelor decorate cu ordine sau medalii în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 23 septembrie 1955;
           - Decretul nr. 592/1955 privind reglementarea exercitarii profesiei pentru unele categorii de artisti liber-profesionisti si a organizarii de spectacole si turnee în afara planurilor de munca ale institutiilor artistice, publicat în Buletinul Oficial nr. 34 din 24 decembrie 1955;
           - Decretul nr. 105/1958 privind instituirea medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferistilor si petrolistilor", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 12 martie 1958;
           - Decretul nr. 133/1958 pentru aprobarea Regulamentului privind locul ierarhic, modul de purtare si caracteristicile medaliei "A 25-a aniversare a eroicelor lupte ale ceferistilor si petrolistilor", publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 26 martie 1958;
           - Decretul nr. 407/1958 privind reglementarea vechimii neîntrerupte în munca a militarilor si militarizantilor trecuti în rezerva sau retragere si reîncadrati în munca, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 15 octombrie 1958, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr: 190/1959 privind instituirea Ordinului "23 august", publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 17 iunie 1959, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 219/1960 privind obligatiile organizatiilor socialiste debitoare, ca urmare a prescriptiei extinctive, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 1 iulie 1960;
           - Decretul nr. 118/1961 privind instituirea medaliei "40 de ani de la înfiintarea Partidului Comunist din România", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 20 mai 1961;
           - Decretul nr. 290/1962 privind instituirea medaliei "În cinstea încheierii colectivizarii agriculturii", publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 12 mai 1962;
           - Decretul nr. 953/1962 privind reglementarea de catre Consiliul de Ministri a unor venituri ale bugetului de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 21 decembrie 1962;
           - Decretul nr. 507/1964 privind aprobarea Regulamentului privind descrierea si modul de purtare a însemnelor Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 10 octombrie 1964;
           - Decretul nr. 716/1965 privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 10 septembrie 1965;
           - Decretul nr. 271/1966 privind Ordinul "Steaua Republicii Socialiste România", publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 13 aprilie 1966;
           - Decretul nr. 1.015/1966 privind transmiterea cu plata a bunurilor mobile proprietate de stat în proprietatea organizatiilor cooperatiste sau a altor organizatii obstesti, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 24 decembrie 1966;
           - Decretul nr. 589/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicat în Buletinul Oficial nr. 89 din 21 august 1969, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 648/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969;
           - Decretul nr. 649/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei Electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 650/1969 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Constructiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 8 octombrie 1969, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 673/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Metalurgice, publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 8 octombrie 1969, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 783/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, publicat în Buletinul Oficial nr. 129 din 15 noiembrie 1969, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 784/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 129 din 15 noiembrie 1969, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 55/1970 privind organizarea si functionarea Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 18 martie 1970, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 125/1970 privind organizarea si functionarea Bancii de Investitii, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 18 martie 1970, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 287/1970 privind unele masuri pentru sprijinirea cetatenilor ale caror locuinte au fost distruse sau grav avariate din cauza calamitatilor naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 13 iunie 1970, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 539/1970 privind înfiintarea Ministerului Turismului, publicat în Buletinul Oficial nr. 153 din 25 decembrie 1970;
           - Hotarârea Consiliului de Stat nr. 36/1971 privind stabilirea numarului sediilor si razei de activitate a procuraturilor militare, publicata în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 septembrie 1971;
           - Hotarârea Consiliului de Stat nr. 37/1971 privind functiile procurorilor si ierarhia acestora, precum si conditiile de vechime pentru avansare, publicata în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 septembrie 1971, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 76/1971 privind instituirea medaliei "A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român", publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 16 martie 1971;
           - Decretul nr. 78/1971 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 166/1971 privind instituirea titlului de "Erou al Republicii Socialiste România", publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 6 mai 1971;
           - Decretul nr. 167/1971 privind instituirea Ordinului "Victoria Socialismului", publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 6 mai 1971;
           - Decretul nr. 303/1971 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 23 septembrie 1971, cu modificarile ulterioare;
            - Decretul nr. 468/1971 privind unele masuri de îmbunatatire a activitatii de aplicare si de popularizare a legislatiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 30 decembrie 1971;
           - Decretul nr. 139/1972 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la unele specii de peste proaspat, congelat si sarat, provenit din pescuitul oceanic si marin, din productie proprie si import, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 23 aprilie 1972;
            - Decretul nr. 265/1972 privind stabilirea pretului cu amanuntul la pastravii de consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 11 iulie 1972;
            - Decretul nr. 292/1972 privind majorarea pretului cu amanuntul la piure de castane, borcan tip B.C.D.K. cu închidere Omnia, capacitate 420 ml, publicat în Buletinul Oficial Nr. 81 din 26 iulie 1972;
           - Decretul nr. 355/1972 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru masinile de gatit electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 102 din 25 septembrie 1972;
           - Decretul nr. 388/1972 privind stabilirea preturilor si tarifelor fixe sau limita la produsele, grupele si subgrupele de produse sau servicii, precum si la obiectele de constructii care constituie nomenclatura Consiliului de Stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 122 din 6 noiembrie 1972, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 391/1972 privind instituirea medaliei "25 de ani de la proclamarea Republicii", publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 14 octombrie 1972;
           - Decretul nr. 446/1972 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Interior, publicat în Buletinul Oficial nr. 131 din 22 noiembrie 1972, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 29/1973 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 31 ianuarie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 73/1973 privind reducerea pretului cu amanuntul la fulgii de porumb, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 1 martie 1973;
           - Decretul nr. 146/1973 privind structura organizatorica a Procuraturii Generale, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 29 martie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 215/1973 privind obligativitatea rezolvarii cu promptitudine a cererilor de oferte de export si a corespondentei privind relatiile economice externe, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 10 aprilie 1973;
           - Decretul nr. 227/1973 privind regimul orelor de munca prestate în zilele de repaus saptamânal si celelalte zile nelucratoare de catre personalul navigant îmbarcat, publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 11 aprilie 1973;
           - Decretul nr. 380/1973 privind organizarea achizitionarii de piei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 16 iulie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 397/1973 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare la unele sortimente de nisipuri cuartoase pentru fabricarea sticlei si geamurilor si pentru turnatorie, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973;
           - Decretul nr. 410/1973 privind îmbunatatirea sistemului de contractare si achizitii la animale, pasari, peste si oua, precum si modificarea preturilor cu amanuntul la carne, produse din carne, pasari, peste si oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 13 iulie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 499/1973 privind organizarea unitara a activitatii de informatica si unele masuri pentru îmbunatatirea elaborarii sistemelor de conducere economica, publicat în Buletinul Oficial nr. 134 din 3 august 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 524/1973 privind stabilirea preturilor la blocurile si placile de marmura si piatra de constructii (travertin si calcar), utilizate în constructii pentru lucrari interioare si exterioare si la produsele rezultate din acestea, publicat în Buletinul Oficial nr. 147 din 1 octombrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 531/1973 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de proiectare în industria chimica, publicat în Buletinul Oficial nr. 155 din 11 octombrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 535/1973 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de cercetare si proiectare în industria constructiilor de masini, publicat în Buletinul Oficial nr. 160 din 17 octombrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 547/1973 privind unele masuri de îmbunatatire a activitatii de cercetare si proiectare în industria electronica, electrotehnica, automatica, masini-unelte si mecanica fina, publicat în Buletinul Oficial nr. 161 din 19 octombrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 644/1973 privind reducerea preturilor cu amanuntul si de productie la frigiderele electrice cu compresor din productie interna, publicat în Buletinul Oficial nr. 187 din 29 noiembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 655/1973 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de cercetare si proiectare în industria energiei electrice si termice, publicat în Buletinul Oficial nr. 200 din 17 decembrie 1973;
           - Decretul nr. 680/1973 privind organizarea si functionarea Comisiei permanente pentru avizarea si controlul consumurilor de combustibil, energie electrica si termica, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 681/1973 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare la produsele din ramurile extractia si transportul titeiului si gazelor naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 682/1973 privind stabilirea preturilor de productie, de livrare si a adaosurilor comerciale la produsele de baza din industria prelucrarii titeiulul, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 683/1973 privind stabilirea preturilor de livrare la produsele de baza din ramurile extractia si prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substantelor minerale nemetalifere si a sarii, precum si a rabatului comercial la sare, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 684/1973 privind stabilirea preturilor de livrare si a rabatului comercial la produsele de baza ale industriei carbunelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 685/1973 privind stabilirea preturilor de productie si livrare la produsele de baza din ramura industriei energiei electrice si termice, publicat în Buletinul Oficial nr. 207 din 28 decembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 686/1973 privind asigurarea calitatii produselor provenite din import, publicat în Buletinul Oficial nr. 208 din 29 decembrie 1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 687/1973 privind reglementarea participarii unitatilor române cu activitate de comert exterior la licitatii în strainatate, publicat în Buletinul Oficial nr. 208 din 29 decembrie 1973;
           - Decretul nr. 689/1973 privind aprobarea Statutului pentru organizarea activitatii si promovarea personalului de cercetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1974, cu modficarile ulterioare;
           - Decretul nr. 93/1974 privind unele masuri pentru transferul masinilor-unelte si utilajelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 19 martie 1974;
           - Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unitatilor de cercetare si de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare, din 30 aprilie 1974, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 145/1974 privind aprobarea normelor de structura pentru unitatile din agricultura cooperatista, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 1 iunie 1974, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilurilor si specializarilor din învatamântul superior, precum si institutiile si facultatile din sistemul Ministerului Educatiei si Învatamântului, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 14 iunie 1974, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 151/1974 privind instituirea medaliei "30 de ani de la eliberarea României de sub dominatia fascista, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 21 iunie 1974;
           - Decretul nr. 152/1974 privind regimul licitatiilor la importul de masini, utilaje, instalatii complexe si la construirea de obiective economice, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 21 iunie 1974;
           - Decretul nr. 153/1974 privind reglementarea activitatii didactice a personalului didactic din învatamântul superior, care îndeplineste functii în aparatul de partid, de stat sau al unor organizatii obstesti, publicat în Buletiul Oficial nr. 84 din 20 iunie 1974;
           - Decretul nr. 175/1974 privind construirea, vânzarea si repararea de locuinte, cu plata în valuta, pentru persoanele care nu au cetatenia româna, dar care domiciliaza sau vor sa-si stabileasca domiciliul în Republica Socialista România, publicat în Buletinul Oficial nr. 108 din 1 august 1974;
           - Decretul nr. 196/1974 privind înfiintarea Centralei editoriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 127 din 25 octombrie 1974, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 210/1974 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de cercetare si proiectare în industria extractiva, publicat în Buletinul Oficial nr. 132 din 31 octombrie 1974;
           - Decretul nr. 220/1974 privind regimul sumelor stabilite ca disponibile de catre unele organe de control financiar, publicat în Buletinul Oficial nr. 140 din 11 noiembrie 1974;
            - Decretul nr. 42/1975 privind normele de structura ale asociatiilor economice dintre unitatile de stat si cooperativele agricole de productie, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 6 mai 1975;
           - Decretul nr. 52/1975 privind participarea unitatilor economice române la societatile mixte în strainatate, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 31 mai 1975;
           - Decretul nr. 70/1975 privind unele masuri referitoare la organizarea si sistematizarea zonelor si platformelor industriale, precum si la proiectarea si realizarea obiectivelor de investitii, publicat în Buletinul Oficial nr. 53 din 4 iunie 1975;
            - Decretul nr. 76/1975 privind unele masuri referitoare la desfacerea bauturilor alcoolice prin unitatile comertului socialist, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 15 iulie 1975, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 79/1975 privind trecerea activitatii de cercetare geologica a platformei continentale a Marii Negre de la Institutul român de cercetari marine la Institutul de geologie si geofizica, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 15 iulie 1975;
           - Decretul nr. 95/1975 privind trimiterea la studii, doctorat si specializare în strainatate, publicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 30 iulie 1975;
           - Decretul nr. 97/1975 privind unele masuri de îmbunatatire a calitatii produselor din ramura industriei usoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 1 august 1975;
           - Decretul nr. 115/1975 privind regimul tarifelor pentru cazare în cabane si popasuri turistice, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 1 noiembrie 1975, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 125/1975 privind stabilirea programului de functionare a unitatilor de alimentatie publica de la aeroporturile internationale Bucuresti - Otopeni si Constanta - Mihail-Kogalniceanu, publicat în Buletinul Oficial nr. 112 din 31 octombrie 1975;
           - Decretul nr. 156/1975 privind organizarea si functionarea Consiliului National al Apelor, directiilor apelor si oficiilor de gospodarire a apelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 137 din 29 decembrie 1975, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 168/1975 privind unele masuri referitoare la transportul personalulul nelocalnic la si de la locul de munca, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 29/1976 privind acordarea dreptului crescatorilor - îngrijitorilor de ovine de a detine animale proprietate personala în turmele încredintate spre îngrijire, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 16 februarie 1976;
           - Decretul nr. 43/1976 privind regimul preturilor pentru materialul de reproductie la animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 15 martie 1976, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 138/1976 privind înfiintarea Trustului produselor zaharoase în cadrul Centralei productiei si industrializarii sfeclei de zahar din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 48 din 24 mai 1976;
           - Decretul nr. 143/1976 privind înfiintarea unor centrale industriale si unitati sub îndrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si Ministerului Industriei Usoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 48 din 24 mai 1976;
           - Decretul nr. 198/1976 privind organizarea activitatii de export-import si cooperare economica internationala în întreprinderi si centrale industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 30 iunie 1976;
           - Decretul nr. 228/1976 privind organizarea unor sectii de subingineri în cadrul institutelor pedagogice si al unor întreprinderi industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 19 iulie 1976;
           - Decretul nr. 246/1976 privind instituirea unor functii la ministere si celelalte organe de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 74 din 23 iulie 1976;
           - Decretul nr. 345/1976 privind înfiintarea si desfiintarea unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, publicat în Buletinul Oficial nr. 88 din 16 octombrie 1976, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 373/1976 privind unele masuri pentru întarirea disciplinei valutare, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 4 decembrie 1976;
           - Decretul nr. 409/1976 privind stabilirea unor masuri ca urmare a îmbunatatirii structurii organizatorice a ministerelor si celorlalte organe centrale, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 23 decembrie 1976;
           - Decretul nr. 447/1976 privind stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare ale locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului în credite si executie, publicat în Buletinul Oficial nr. 118 din 31 decembrie 1976, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 5/1977 privind trecerea unor unitati de mobila din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti în subordinea Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 17 ianuarie 1977;
           - Decretul nr. 38/1977 privind organizarea Centralei pentru legume si fructe si a activitatii de cercetare si inginerie tehnologica, îndrumare a legumiculturii, floriculturii, pomiculturii si culturii cartofului, precum si modificarea normelor unitare de structura pentru activitatea de producere, industrializare si valorificare a legumelor si fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1977, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 39/1977 privind reorganizarea Centralei de constructii - montaj Bucuresti din subordinea Consiliului popular al municipiului Bucuresti, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1977;
           - Decretul nr. 53/1977 privind unele masuri referitoare la îmbunatatirea activitatii de morarit, decorticat si panificatie, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 15 martie 1977, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 80/1977 privind primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialista România, a cetatenilor straini, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 21 aprilie 1977;
           - Decretul nr. 182/1977 privind recuperarea si regularizarea unor credite acordate în vederea construirii sau cumpararii de locuinte proprietate personala, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 22 iunie 1977;
           - Decretul nr. 195/1977 privind asigurarea unitatilor industriale cu locuinte necesare personalului acestora, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 29 iunie 1977;
           - Decretul nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de productie, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 14 iulie 1977;
           - Decretul nr. 220/1977 privind trecerea unitatilor cu activitate de productie industriala din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, în subordinea unor întreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub îndrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrate de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 19 iulie 1977, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 251/1977 privind competenta de stabilire a retetelor de fabricatie si a preturilor de livrare la nutreturile combinate, precum si stabilirea tarifelor la unele operatiuni si preturilor de livrare la materii prime destinate productiei acestor nutreturi, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 3 august 1977, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 273/1977 privind organizarea concentrarii masinilor si utilajelor grele de constructii în unitati specializate, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 12 august 1977, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 280/1977 privind unele masuri de îmbunatatire a organizarii comertului interior, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 26 august 1977, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 286/1977 privind acordarea de credite cetatenilor sinistrati ale caror locuinte au fost distruse sau demolate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, publicat în Buletinul Oficial nr. 89 din 20 august 1977;
           - Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protectie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977;
           - Decretul nr. 332/1977 privind modul de stabilire a preturilor de achizitie si a preturilor cu amanuntul la obiectele uzate, de toate categoriile, rezultate din gospodarii individuale, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 19 septembrie 1977;
           - Decretul nr. 348/1977 privind trecerea unor unitati de alimentatie publica în subordinea Departamentului Aviatiei Civile - Compania TAROM, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 8 octombrie 1977;
           - Decretul nr. 407/1977 privind stabilirea unor raspunderi în activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, publicat în Buletinul Oficial nr. 120 din 18 noiembrie 1977;
           - Decretul nr. 507/1977 privind organizarea unor activitati de prestari de servicii si de productie industriala de la consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si încadrarea în grade de organizare a unor unitati si subunitati, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 30 decembrie 1977;
           - Decretul nr. 55/1978 privind aprobarea Normelor generale de organizare si dezvoltare a retelei comerciale si de alimentatie publica, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 2 martie 1978;
           - Decretul nr. 88/1978 privind unele masuri în legatura cu preluarea, de catre Ministerul Muncii, a activitatii de asigurari sociale si pensii pentru membrii cooperativelor agricole de productie si taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 17 martie 1978;
           - Decretul nr. 100/1978 privind constituirea Consiliului asigurarilor sociale si pensiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 30 martie 1978;
           - Decretul nr. 137/1978 privind preluarea de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare a organizarii, îndrumarii si coordonarii activitatilor industriale, de prestari de servicii si de valorificare ale cooperativelor agricole de productie si asociatiilor economice intercooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 22 aprilie 1978, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 156/1978 privind majorarea preturilor cu amanuntul la unele produse din import, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 9 mai 1978;
           - Decretul nr. 243/1978 privind regimul distributiei si consumului de gaze naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 13 iulie 1978, cu modificarile ulterioare;
            - Decretul nr. 253/1978 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 15 iulie 1978;
           - Decretul nr. 260/1978 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii în portul Constanta, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 17 iulie 1978;
           - Decretul nr. 293/1978 privind unele masuri de organizare a activitatii în portul Constanta, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 9 august 1978;
           - Decretul nr. 310/1978 privind acordarea unor drepturi materiale personalului muncitor în activitatea de manipulare a marfurilor în portul Constanta, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 15 august 1978, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 429/1978 privind prelevarea pentru societate a unei parti din valoarea productiei nete, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 15 noiembrie 1978;
           - Decretul nr. 445/1978 privind încadrarea temporara în munca în activitatea productiva din anumite sectoare ale economiei nationale, a unor categorii de pensionari, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 4 noiembrie 1978;
           - Decretul nr. 451/1978 privind unele masuri de asigurare a producerii bunurilor de consum si de retribuire a unor categorii de personal preluat de la industria locala, publicat în Buletinul Oficial nr. 97 din 8 noiembrie 1978;
           - Decretul nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi si accidentati de razboi, publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 20 decembrie 1978, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 93/1979 privind normarea stocurilor de marfuri în comertul cu ridicata, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 12 martie 1979;
           - Decretul nr. 153/1979 privind unele masuri pentru realizarea fondului de marfa destinat exportului si stabilirea unitatilor specializate pentru productia de export, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 16 aprilie 1979;
           - Decretul nr. 164/1979 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, publicat în Buletinul Oficial nr. 45 din 8 mai 1979, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 180/1979 privind înfiintarea Administratiei Canalului Dunare-Marea Neagra, publicat în Buletinul Oficial nr. 47 din 16 mai 1979;
           - Decretul nr. 276/1979 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de comert exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 25 iulie 1979, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 283/1979 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea judicioasa si reducerea consumului de energie electrica, energie termica si gaze naturale, publicat în Buletinul Oficial nr. 67 din 31 iulie 1979, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 377/1979 privind unele masuri pentru concentrarea parcului auto de folosinta locala sau proprie din dotarea unitatilor socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 87 din 9 noiembrie 1979, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 46/1980 privind extragerea si valorificarea aurului din nisipurile aluvionare, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 27 februarie 1980;
           - Decretul nr. 153/1980 privind unele masuri referitoare la constituirea si utilizarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 16 mai 1980, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 180/1980 privind aprobarea înfiintarii unor asociatii economice cooperatiste si de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 6 iunie 1980;
           - Decretul nr. 205/1980 privind aprobarea înfiintarii unor asociatii economice cooperatiste si de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 8 iulie 1980;
           - Decretul nr. 312/1980 privind acordarea uniformelor de serviciu si echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unitatile socialiste de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 82 din 15 octombrie 1980;
           - Decretul nr. 393/1980 privind actualizarea si îmbunatatirea corelarii, pe principii economice, a preturilor de productie, contractare si achizitie la unele produse agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 418/1980 privind tipizarea constructiilor, tehnologiilor, precum si a materialelor si elementelor pentru constructii si instalatii, publicat în Buletinul Oficial nr. 123 din 1 decembrie 1980, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 16/1981 privind constituirea consiliilor populare provizorii ale judetelor Giurgiu, Ialomita si Calarasi, al sectorului agricol Ilfov, precum si a Comitetelor executive ale acestora, publicat în Buletinul Oficial nr. 5 din 27 ianuarie 1981;
           - Decretul nr. 24/1981 privind aprobarea înfiintarii unor asociatii economice de stat si cooperatiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 16 februarie 1981;
           - Decretul nr. 33/1981 privind unele masuri pentru perfectionarea activitatii de cercetare stiintifica în domeniul industriei alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 24 februarie 1981, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 117/1981 privind asigurarea pieselor de schimb si organizarea activitatii de service si asistenta tehnica în strainatate, pentru produsele de export, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 18 mai 1981;
           - Decretul nr. 120/1981 privind unele masuri pentru protejarea si valorificarea materialelor, obiectelor sau a unor elemente componente rezultate din demolarea, transformarea sau repararea constructiilor, precum si pentru consemnarea documentara a unor zone, ansambluri si cladiri, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 21 mai 1981;
           - Decretul nr. 194/1981 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii unor întreprinderi de comert exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 52 din 20 iulie 1981;
           - Decretul nr. 234/1981 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru constructii în strainatate, precum si stabilirea unor masuri privind activitatea de constructii în strainatate, publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 22 august 1981, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 249/1981 privind modul de stabilire a preturilor de achizitie si de livrare pentru unele materiale si piese de schimb refolosibile, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 1 septembrie 1981;
           - Decretul nr. 276/1981 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de cercetare, proiectare si productie a metalelor neferoase si rare, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 12 septembrie 1981;
           - Decretul nr. 332/1981 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de executie la Canalul Dunare - Marea Neagra, publicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 16 noiembrie 1981;
           - Decretul nr. 45/1982 privind majorarea si îmbunatatirea corelarii, pe principii economice, a preturilor cu amanuntul la produsele agroalimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 17 din 15 februarie 1982;
           - Decretul nr. 65/1982 privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor pentru copiii din aceste unitati, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 17 februarie 1982;
           - Decretul nr. 139/1982 privind îmbunatatirea preturilor de productie, contractare si achizitie la unele furaje grosiere si fibroase, precum si la gunoiul de grajd, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 aprilie 1982, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 140/1982 privind aprobarea proiectelor tip pentru constructii de locuinte, publicat în Buletinul Oficial nr. 38 din 9 aprilie 1982;
           - Decretul nr. 153/1982 privind majorarea preturilor cu amanuntul la ciment, var si ipsos, precum si la unele materiale de constructii destinate fondului pietei, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 12 aprilie 1982;
           - Decretul nr. 155/1982 privind tipizarea constructiilor si elementelor pentru constructii si instalatii din ramura turism, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 12 aprilie 1982;
           - Decretul nr. 242/1982 privind stabilirea tarifelor de plata a lucrarilor agricole executate mecanizat de statiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum si modificarea indicatorilor de plan, pe anul 1982, ai Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 2 iulie 1982;
           - Decretul nr. 309/1982 privind stabilirea preturilor de productie, de contractare si de achizitie la animalele de tractiune, publicat în Buletinul Oficial nr. 75 din 31 august 1982;
           - Decretul nr. 312/1982 privind modificarea preturilor de achizitie la unele categorii de piei brute si par de animale provenite de la cooperativele agricole de productie, alte unitati socialiste si de la gospodariile populatiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 9 septembrie 1982;
           - Decretul nr. 320/1982 privind înfiintarea, organizare si functionarea Ministerului Silviculturii, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 14 septembrie 1982, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 340/1982 privind organizarea si functionarea Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 84 din 20 septembrie 1982, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 381/1982 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul la unele sortimente de p|ine, lapte de consum si produse din lapte, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 18 octombrie 1982;
           - Decretul nr. 20/1983 privind regimul tarifelor în unitatile de cazare turistica din Republica Socialista România, publicat în Buletinul Oficial nr. 4 din 22 ianuarie 1983;
           - Decretul nr. 89/1983 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul la unele sortimente de sapunuri specialitati si detergenti pasta, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 28 martie 1983;
           - Decretul nr. 201/1983 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pe metru linear, metru patrat sau pe bucata în vederea stimularii reducerii consumului de materii prime si materiale, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 18 iunie 1983;
           - Decretul nr. 296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tractiune animala publicat în Buletinul Oficial nr. 61 din 10 august 1983;
           - Decretul nr. 313/1983 privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 27 august 1983, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 384/1983 privind unele masuri pentru accelerarea decontarilor în domeniul investitiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 79 din 18 octombrie 1983;
           - Decretul nr. 54/1984 privind unele masuri referitoare la functionarea în Republica Socialista România a Institutului international de tehnologie si economie apicola al Federatiei Internationale a Asociatiilor de Apicultura - APIMONDIA, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 17 februarie 1984;
           - Decretul nr. 56/1984 privind unele masuri în domeniul cursurilor valutare, amortizarii, dobânzilor si pretului la titei, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 21 februarie 1984, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 60/1984 privind reorganizarea aparatului organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 23 februarie 1984, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 69/1984 privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale, publicat în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 70/1984 privind contractarile si achizitiile de animale, pasari si produse animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 87/1984 privind îmbunatatirea normelor unitare de structura pentru unele organe locale de specialitate ale administratiei de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 17 martie 1984, cu modificarile ulterioare;
            - Decretul nr. 134/1984 privind unele masuri de îmbunatatire a activitatii în transportul fluvial de marfuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 18 aprilie 1984;
           - Decretul nr. 136/1984 privind îmbunatatirea activitatii de comert exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 19 aprilie 1984, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 143/1984 privind unele masuri de îmbunatatire a activitatii în transportul auto international, publicat în Buletinul Oficial nr. 35 din 21 aprilie 1984;
           - Decretul nr. 177/1984 privind instituirea medaliei comemorative "canalul dunare-marea neagra", publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 25 mai 1984;
           - Decretul nr. 284/1984 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de productie si ale taranilor cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, publicat în Buletinul Oficial nr. 62 din 6 august 1984;
           - Decretul nr. 288/1984 privind instituirea medaliei comemorative "A 40-a aniversare a revolutiei de eliberare sociala si nationala, antifascista si antiimperialista", publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 9 august 1984;
           - Decretul nr. 363/1984 privind îmbunatatirea organizarii Ministerului Constructiilor Industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 22 octombrie 1984;
           - Decretul nr. 381/1984 privind dobânzile bancare în relatiile cu unitatile socialiste, alte persoane juridice si persoanele fizice, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 29 octombrie 1984, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 146/1985 privind îmbunatatirea organizarii directiilor pentru agricultura si industrie alimentara, judetene si a municipiului Bucuresti, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 18 mai 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 220/1985 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 221/1985 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 222/1585 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Electrotehnice, publicat în Buletinul Oficial nr. 37 din 29 iulie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 240/1985 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Usoare, publicat în Buletinul Oficial nr. 39 din 9 august 1985;
           - Decretul nr. 346/1985 privind unele masuri pentru îmbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare în unitatile Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 13 noiembrie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 347/1985 privind unele masuri pentru îmbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare în unitatile Ministerului Industriei Electrotehnice, publicat în Buletinul Oficial nr. 57 din 13 noiembrie 1985;
           - Decretul nr. 348/1985 privind unele masuri pentru îmbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare în unitatile Ministerului Industriei de Utilaj Greu, publicat în Buletinul Oficial nr. 58 din 14 noiembrie 1985;
           - Decretul nr. 357/1985 privind îmbunatatirea activitatii de producere, industrializare si livrare a carnii la export, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 26 noiembrie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 392/1985 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 27 decembrie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 397/1985 privind perfectionarea organizarii activitatii de constructii-montaj si de reparatii capitale la centralele electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 23 decembrie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 398/1985 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, publicat în Buletinul Oficial nr. 78 din 28 decembrie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 410/1985 privind alocatia de stat si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari în termen, precum si indemnizatia de nastere, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 26 decembrie 1985, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 430/1985 privind unele masuri de îmbunatatire a activitatii de raparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor si modificarea unor indicatori de plan economici si financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si Ministerului Minelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 80 din 30 decembrie 1985, cu modificarile ulterioare;
            - Decretul nr. 115/1986 privind îmbunatatirea activitatii de contractare, achizitionare si desfacere a legumelor si fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 9 aprilie 1986, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 120/1986 privind acordarea de avansuri banesti unitatilor agricole de stat si cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de productie si producatorilor agricoli particulari, care contracteaza livrarea de produse agricole fondul de stat, precum si acordarea de credite pentru activitatea de productie, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 14 aprilie 1986;
           - Decretul nr. 153/1986 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;
           - Decretul nr. 156/1986 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii de transporturi si telecomunicatii, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;
           - Decretul nr. 157/1986 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;
           - Decretul nr. 158/1986 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;
           - Decretul nr. 159/1986 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii de investitii, a comisiilor judetene si a rnunicipiului Bucuresti de coordonare a activitatii de investitii, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986;
           - Decretul nr. 245/1986 privind înfiintarea unor unitati în sistemul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 44 din 5 iulie 1986;
           - Decretul nr. 359/1986 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi, publicat în Buletinul Oficial nr. 68 din 5 noiembrie 1986, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 434/1986 privind îmbunatatirea activitatii de productie si livrare a legumelor, fructelor proaspete si a productiei de carne pentru consumul intern si la export, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 31 decembrie 1986, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 146/1987 privind dobânzile ce se încaseaza si se platesc de catre banci si alte unitati socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 28 mai 1987, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 148/1987 privind aprobarea normativelor economico - financiare la principalele produse si grupe de produse industriale, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 29 mai 1987;
           - Decretul nr. 158/1987 privind instituirea medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialista România", publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 17 iunie 1987;
           - Decretul nr. 165/1987 privind unele masuri pentru îmbunatatirea organizarii întreprinderilor de comert exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 26 iunie 1987, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 215/1987 privind reorganizarea Ministerului Industriei Chimice si Ministerului Industriei Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;
           - Decretul nr. 216/1987 privind reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;
           - Decretul nr. 217/1987 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 218/1987 privind organizarea si functionarea Ministerului Minelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;
           - Decretul nr. 219/1987 privind organizarea si functionarea Ministerului Petrolului, publicat în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 septembrie 1987;
           - Decretul nr. 135/1988 privind înfiintarea si organizarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 21 mai 1988;
           - Decretul nr. 158/1988 privind unele masuri de îmbunatatire a activitatii de contractare si livrare a lânii, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 11 iunie 1988, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 370/1988 privind îmbunatatirea organizarii activitatii de contractare si achizitionare a legumelor si fructelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 8 decembrie 1988, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 381/1988 privind unele masuri pentru îmbunatatirea organizarii unitatilor de comert exterior, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 19 decembrie 1988, cu modificarile ulterioare;
            - Decretul nr. 2/1989 privind modalitatea de suportare a dobânzilor platite de unitatile socialiste la creditele bancare suplimentare publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1989;
           - Decretul nr. 55/1989 privind unele masuri de perfectionare a regimului vamal, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 17 martie 1989.

III. DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT - nepublicate

           - Decretul nr. 414/1953 pentru aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "medaliei muncii", cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 415/1953 pentru aprobarea Regulamentului privind caracteristicile "ordinului muncii", cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 64/1957 privind trupele de ajutor ale militiei;
           - Decretul nr. 484/1962 privind planificarea si executarea cheltuielilor pentru securitatea statului;
           - Decretul nr. 395/1963 privind autorizarea efectuarii unor operatiuni cu moneda româneasca în strainatate;
           - Decretul nr. 230/1972 privind stabilirea pretului de productie pentru elicopterul usor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard si autoatelierul tip AVABA pentru verificarea operativa la bord avion, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 250/1972 privind unele masuri de stabilire a preturilor cu amanuntul si a tarifelor în statiunile balneoclimaterice de pe litoral frecventate de turisti straini în perioada 1 iulie - 31 august;
           - Decretul nr. 356/1972 privind modificarea nivelului pretului cu amanuntul la unele carti beletristice;
           - Decretul nr. 497/1972 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru pomi de iarna de rasinoase;
           - Decretul nr. 455/1973 privind modificarea limitei maxime de pret la uleiurile vegetale industriale;
           - Decretul nr. 553/1973 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru avionul agricol I.A.R. 882;
           - Decretul nr. 72/1975 privind regimul preturilor în unitatile de alimentatie publica destinate a servi cu prioritate turismul international;
           - Decretul nr. 109/1975 privind stabilirea unor masuri necesare începerii executarii Canalului nagivabil Dunare-Marea Neagra din cadrul Complexului hidroenergetic si de transport Dunare-Marea Neagra, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 165/1975 privind nivelul dobânzii la unele credite acordate organizatiilor cooperatiste si autorizarea acestora de a vinde cupoane de tesaturi mestesugarilor cu ateliere proprii;
           - Decretul nr. 80/1976 privind unele masuri pentru proiectarea si executarea lucrarilor Canalului navigabil Dunare-Marea Neagra;
           - Decretul nr. 164/1976 privind drepturile banesti ale personalului navigant din aviatia civila trimis la perfectionare;
           - Decretul nr. 23/1977 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de comert exterior, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 28/1377 privind aprovizionarea cu combustibil a navelor flotei maritime, fluviale si de pescuit oceanic;
           - Decretul nr. 259/1977 privind unele masuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în municipiul Bucuresti;
           - Decretul nr. 391/1977 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apararii Nationale care participa la activitati de productie în bazinele miniere;
           - Decretul nr. 452/1977 privind regimul de finantare a taurinelor si ovinelor adulte de reproductie, la unitatile agricole de stat;
           - Decretul nr. 479/1977 privind unele masuri pentru refacerea imobilelor avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judetul Prahova;
           - Decretul nr. 493/1977 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul la televizoarele alb-negru cu tranzistoare si circuite integrate, modificarea, preturilor de productie si de livrare la toate componentele electronice din productia interna, precum si reducerea preturilor cu amanuntul la unele televizoare cu tuburi electronice si hibride;
           - Decretul nr. 503/1977 privind aprobarea structurii organizatorice si încadrarea în grupa a IV-a de ramuri a Bazei de aprovizionare si intendenta din cadrul Centralei Canalul Dunare - Marea Neagra;
           - Decretul nr. 143/1978 privind unele masuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ de stat avariate, ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judetul Prahova;
           - Decretul nr. 150/1978 privind unele masuri pentru refacerea imobilelor din fondul locativ si social - culturale, avariate ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, în judetul Dolj;
           - Decretul nr. 160/1978 privind colectarea, transportul si distribuirea corespondentei secrete;
           - Decretul nr. 225/1978 privind stabilirea contributiei nete lunare acordate de la bugetul de stat la retribuirea personalului clerical si majorarea acesteia în etapa I, anul 1978;
           - Decretul nr. 229/1978 privind unele drepturi ale militarilor în termen care lucreaza în unitatile miniere;
           - Decretul nr. 319/1978 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare la unele nave maritime, precum si modul de amortizare a acestora;
           - Decretul nr. 41/1979 privind suplimentarea spatiului de operare a navelor cu cereale în portul Constanta;
           - Decretul nr. 63/1979 privind drepturile unor cadre militare detasate la Întreprinderea Metroul Bucuresti;
           - Decretul nr. 146/1979 privind acordarea de înlesniri financiare unor unitati agricole cooperatiste;
           - Decretul nr. 261/1979 privind unele masuri pentru asigurarea cadrelor corespunzatoare la unitatile din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 444/1979 privind organizarea Comisiei Guvernamentale pentru preturi externe si eficienta comertului exterior, precum si a comisiilor pentru preturi externe si eficienta comertului exterior în cadrul unor ministere;
           - Decretul nr. 478/1979 privind taxele aplicabile aeronavelor straine pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriana de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum si pentru asistenta tehnica si comerciala acordata acestor aeronave, calatorilor, bagajelor si mesageriilor transportate la bordul lor;
           - Decretul nr. 78/1980 privind taxele aplicabile aeronavelor românesti pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriana de pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum si pentru asistenta tehnica acordata acestor aeronave, calatorilor, bagajelor si mesageriilor transportate la bordul lor;
           - Decretul nr. 127/1980 privind autofinantarea activitatii Directiei penitenciarelor din Ministerul de Interne si a unitatilor subordonate acesteia;
           - Decretul nr. 48/1981 privind acoperirea diferentelor dintre tariful de calatorie si posturi la Întreprinderea de exploatare a metroului Bucuresti;
           - Decretul nr. 142/1981 privind acoperirea diferentelor de tarif pentru prestatiile efectuate de întreprinderile de exploatare a lucrarilor de îmbunatatiri funciare;
           - Decretul nr. 167/1981 privind unele masuri de intensificare a ritmului de executare la lucrarile Canalului Dunare - Marea Neagra;
           - Decretul nr. 412/1981 privind finantarea utilajelor si instalatiilor destinate unor investitii sistate sau amânate;
           - Decretul nr. 415/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la huile mixte si slam cu putere calorifica de 3150 kcal/kg;
           - Decretul nr. 47/1982 privind majorarea retributiilor tarifare ale personalului militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si din alte unitati din sectorul special;
           - Decretul nr. 48/1982 privind modificarea preturilor de productie si de livrare la unele materii prime si produse, precum si a tarifelor la unele servicii prestate unitatilor socialiste, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 263/1982 privind acordarea de compensatii cadrelor militare, pentru majorarile de preturi si tarife la energia electrica, energia termica, gaze naturale si alti combustibili;
           - Decretul nr. 342/1982 privind unele masuri de intensificare a ritmului de executie la lucrarile Canalului Dunare - Marea Neagra;
           - Decretul nr. 456/1982 privind modificarea preturilor de livrare la unele materii prime si materiale provenite din import si la titeiul din productia interna;
           - Decretul nr. 12/1983 privind stabilirea preturilor de achizitie la melci vii, broaste vii si a preturilor de productie si livrare la carnea de melci si pulpe de broaste;
           - Decretul nr. 235/1983 privind unele masuri în domeniul cursurilor valuare si pretului de livrare la gaze naturale, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 295/1983 privind regimul de stabilire a tarifelor de intrare la spectacole teatrale, muzicale si cinematografice, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 1/1984 privind stabilirea tarifelor etalon pentru trecerea navelor prin Canalul Dunare - Marea Neagra si unele masuri pentru amortizarea acestora, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 226/1984 privind modul de decontare si creditare de catre Banca Româna de Comert Exterior a marfurilor produse de unitatile din subordinea Ministerului Industriei Usoare, Iivrate în regim de consignatie pe pietele externe;
           - Decretul nr. 380/1984 privind reducerea preturilor la produse, piese si subansambluri executate în industria orizontala, la produse finite, piese de schimb, reparatii de masini si utilaje si la unele materiale refolosibile, precum si modificarea preturilor la unele produse asimilate în tara;
           - Decretul nr. 464/1984 privind stabilirea tarifului de prelucrare a titeiului din import pentru export de produse petroliere si petrochimice, precum si reglementarea unor probleme financiare referitoare la aceasta activitate;
           - Decretul nr. 53/1985 privind organizarea Comisiei centrale pentru coordonarea si urmarirea participarii unitatilor economice românesti la licitatii în strainatate pentru exporturi complexe;
           - Decretul nr. 60/1985 privind aprobarea indicilor medii de reducere a preturilor de deviz pentru lucrarile geologice si de foraj;
           - Decretul nr. 313/1986 privind finantarea cerealelor, semintelor oleaginoase si leguminoaselor boabe preluate la fondul de stat, fondul de furaje si de seminte;
           - Decretul nr. 380/1986 privind unele masuri pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a consiliilor pentru industrializarea si achizitionarea produselor agricole;
           - Decretul nr. 383/1986 privind modificarea preturilor de productie si de livrare la produse din industria orizontala, la unele utilaje, masini si agregate, precum si la titei si gaze naturale;
           - Decretul nr. 140/1987 privind decalarea perioadelor de preturi la unele legume, cartofi si fructe;
           - Decretul nr. 154/1988 privind aprobarea masurilor cu privire la perfectionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunatatirea sistemului de formare a preturilor si tarifelor;
           - Decretul nr. 216/1989 privind modificarea unor preturi de productie si de livrare la titei, carbuni energetici si energie termica.

IV. DECRETE PREZlDENTIALE

           - Decretul prezidential nr. 17/1974 privind stabilirea pretului de contractare, productie si livrare la grâul tare si a preturilor de productie si livrare a fainurilor rezultate din acesta, publicat în Buletinul Oficial nr. 60 din 12 aprilie 1974, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 58/1974 privind stabilirea preturilor de livrare limita, precum si a rabatului comercial la produsele de baza din silvicultura si ramura exploatarea si industrializarea lemnului, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 25 mai 1974;
           - Decretul prezidential nr. 131/1974 privind stabilirea preturilor de livrare, precum si a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei materialelor de constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 22 iulie 1974;
           - Decretul prezidential nr. 132/1974 privind stabilirea preturilor de livrare limita maxima, precum si a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei prelucrarii Iemnului, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 22 iulie 1974;
           - Decretul prezidential nr. 133/1974 privind stabilirea preturilor de livrare limita maxima, precum si a rabatului comercial, la produsele de baza din ramura industriei celulozei si hârtiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 27 iulie 1974;
           - Decretul prezidential nr. 168/1974 privind stabilirea preturilor de productie, livrare si cu amanuntul la glutamat de sodiu, substanta pentru uz alimentar, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 22 august 1974;
           - Decretul prezidential nr. 197/1974 privind majorarea preturilor de livrare la gogosile uscate de matase naturala de dud, la firele de matase naturala si la produsele finite destinate fondului în afara pietei, precum si majorarea preturilor cu amanuntul la produsele finite din matase naturala destinate fondului pietei, publicat în Buletinul Oficial nr. 128 din 26 octombrie 1974;
           - Decretul prezidential nr. 269/1974 privind stabilirea preturilor reasezate de livrare, precum si a rabatului comercial la produsele de baza din ramurile industriei metalurgiei feroase, neferoase si metale rare, materiale refractare si abrazive, publicat în Buletinul Oficial nr. 169 din 30 decembrie 1974;
           - Decretul prezidential nr. 146/1975 privind modificarea preturilor cu amanuntul la unele bauturi alcoolice, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 14 iulie 1975;
           - Decretul prezidential nr. 148/1975 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar si a tarifelor la unele servicii prestate populatiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 13 iulie 1975;
           - Decretul prezidential nr. 169/1975 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru unele utilaje tehnologice ale liniei de ciment de 3.000 tone pe zi, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 22 august 1975;
           - Decretul prezidential nr. 238/1975 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru unele cazane de abur, publicat în Buletinul Oficial nr. 118 din 11 noiembrie 1975;
           - Decretul prezidential nr. 293/1975 privind stabilirea pretului la motoreta "mobra mini", publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975;
           - Decretul prezidential nr. 24/1976 privind stabilirea preturilor de achizitie si de livrare la deseuri de hârtie si cartoane constituind maculatura pentru industria hârtiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 16 februarie 1976;
           - Decretul prezidential nr. 41/1976 privind stabilirea preturilor de productie reasezate la bauturi racoritoare, ape minerale, ape gazoase, bioxid de carbon în capsule pentru autosifon, precum si modificarea preturilor cu amanuntul la apele minerale, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 12 martie 1976;
           - Decretul prezidential nr. 234/1976 privind modificarea preturilor de productie, contractare, achizitie si cu amanuntul la mierea de albine, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 20 iulie 1976, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 139/1977 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare si a preturilor cu amanuntul pentru pluguri cu tractiune animala, publicat în Buletinul Oficial nr. 42 din 20 mai 1977;
           - Decretul prezidential nr. 222/1977 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru piele sintetica si unele semifabricate de talpa si piele, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 27 august 1977;
           - Decretul prezidential nr. 247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru statiunile balneoclimaterice, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 30 septembrie 1977, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 265/1977 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru uniformele Organizatiei "soimii patriei" publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 21 octombrie 1977;
           - Decretul prezidential nr. 290/1977 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru autoturismele tip Moskvici 1500 model 2140 si tip Lada 1500 Vaz 2103, import U.R.S.S., publicat în Buletinul Oficial nr. 131 din 5 decembrie 1977;
           - Decretul prezidential nr. 78/1979 privind masuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 10 martie 1979;
           - Decretul prezidential nr. 29/1980 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru autoturismele de teren tip ARO-10.4 si ARO-10.1, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 14 februarie 1980;
           - Decretul prezidential nr. 36/1980 privind preturile de achizitie de la populatie ale aurului, platinei si argintului, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 27 februarie 1980;
           - Decretul prezidential nr. 82/1980 privind stabilirea preturilor de contractare, de achizitie, de productie si de livrare la plantele medicinale si aromatice, a preturilor de productie si de livrare la uleiurile eterice si a preturilor de productie la unele medicamente si produse cosmetice, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 23 aprilie 1980, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 137/1980 privind stabilirea pretului cu amanuntul pentru automobilul de teren tip ARO-244 echipat cu motor Diesel, publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 24 iunie 1980;
           - Decretul prezidential nr. 198/1980 privind preturile cu amanuntul si de productie la pestele oceanic si marin, publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 11 august 1980;
           - Decretul prezidential nr. 202/1980 privind preturile cu amanuntul la pestele pescuit în apele Marii Negre, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 18 august 1980;
           - Decretul prezidential nr. 261/1980 privind stabilirea preturilor de achizitie, de productie si de livrare la fructele de padure si ciupercile comestibile, din flora spontana, publicat în Buletinul Oficial nr. 93 din 29 octombrie 1980;
           - Decretul prezidential nr. 334/1980 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare, precum si a preturilor cu amanuntul la radioreceptorul auto LIRA S-755 T si la unele variante ale acestuia, publicat în Buletinul Oficial nr. 119 din 30 decembrie 1980;
           - Decretul prezidential nr. 188/1981 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare la pieile brute crupon de porcine, publicat în Buletinul Oficial nr. 59 din 21 august 1981;
           - Decretul prezidential nr. 229/1982 privind stabilirea preturilor de livrare la purceii destinati cresterii si îngrasarii, publicat în Buletinul Oficial nr. 73 din 19 august 1982;
           - Decretul prezidential nr. 9/1983 privind stabilirea pretului cu amanuntul pentru autoturismul DACIA 1410 Sport-standard, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 17 ianuarie 1983.

V. DECRETE PREZIDENTIALE - nepublicate

           - Decretul prezidential nr. 65/1974 privind modificarea pretului de contractare limita la fânuri (de lucerna, trifoi si fân natural);
           - Decretul prezidential nr. 224/1974 privind stabilirea pretului la zaharul tos si glucoza, livrate în scop productiv;
           - Decretul prezidential nr. 273/1974 privind modificarea preturilor de productie si de livrare la unele produse din ramura extractia si transportul titeiului si gazelor naturate si din industria prelucrarii titeiului, cu modificarile ulterioare;
            - Decretul prezidential nr. 2/1975 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru elicopterul usor I.A.R. 316 B Alouette III tip Standard;
           - Decretul prezidential nr. 3/1975 privind reasezarea preturilor de productie si de livrare a cotelor de rabat comercial si a conditiilor de livrare la produsele din industria pielariei, blanariei, încaltamintei si prelucrarii cauciucului, precum si din industria sticlei, portelanului si faiantei, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 4/1975 privind stabilirea preturilor reasezate de productie si de livrare, precum si a rabatului comercial la produsele de baza din ramura industriei chimice, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 5/1975 privind reasezarea preturilor de productie, precum si a rabaturilor comerciale la produsele de baza din ramura industriei alimentare, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 82/1975 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 330 MW;
           - Decretul prezidential nr. 104/1975 privind reasezarea preturilor de productie la produsele din ramura industriei alimentare la a caror fabricatie se utilizeaza zahar ca materie prima;
           - Decretul prezidential nr. 197/1975 privind stabilirea unor preturi de productie si de livrare la energia termica produsa în regim de termoficare si extinderea unor prevederi din Decretul nr. 685/1973, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 198/1975 privind modificarea preturilor de productie si de livrare ale unor produse de baza din ramura industriei chimice, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 199/1975 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare la piei brute si par de animale livrate de abatoare catre unitatile industriei usoare;
           - Decretul prezidential nr. 200/1975 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare reasezate, precum si a rabatului comercial la produsele din ramura industriei constructiilor de masini si a prelucrarii metalelor, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 250/1975 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la vânatul împuscat;
           - Decretul prezidential nr. 261/1975 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul la curci si curcani;
           - Decretul prezidential nr. 1/1976 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare reasezate la produsele din ramura industriei constructiilor de masini si a prelucrarii metalelor, destinate exportului si fondului pietei, fabricate de unitatile industriei locale de stat, cooperatiei mestesugaresti, cooperatiei de consum si Asociatiei Crescatorilor de Albine;
           - Decretul prezidential nr. 11/1976 privind reducerea pretului cu amanuntul pentru unele sortimente de tigarete cu filtru importate din Republica Populara Albania;
           - Decretul prezidential nr. 25/1976 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru vagonul de tramvai de mare capacitate si viteza sporita, articulat si cu suspensie silentioasa tip V 3 A;
           - Decretul prezidential nr. 120/1976 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru transformatorul bloc de putere tip TTU-FS, 400 MVA, 400/24 Kw cu reglaj în absenta tensiunii;
           - Decretul prezidential nr. 153/1976 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru încarcatorul frontal pe senile de 180 CP, tip S. 1800 IF, echipat cu încarcator si scarificator;
           - Decretul prezidential nr. 179/1976 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cazanul de abur de 1.035 tone pe ora cu combustibil pacura;
           - Decretul prezidential nr. 210/1976 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru unele metale pretioase si aliaje din metale pretioase destinate lucrarilor dentare;
           - Decretul prezidential nr. 211/1976 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare la nava bulk carrier de 55.000 TDW;
           - Decretul prezidential nr. 303/1976 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la platforma de foraj marin;
           - Decretul prezidential nr. 369/1976 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru unele transportoare de mare capacitate;
           - Decretul prezidential nr. 373/1976 privind modificarea anexei nr. 1 la DP 148/1975 privind stabilirea pretului cu amanuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar si a tarifelor la unele servicii prestate populatiei;
           - Decretul prezidential nr. 374/1976 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare la covoarele manuale plusate si tesute;
           - Decretul prezidential nr. 23/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru caja cuarto Æ 430/1270x1250;
           - Decretul prezidential nr. 35/1977 privind stabilirea preturilor de contractare, achizitie si de productie la ovine si caprine vii, vitei sub 150 kg, lâna, lapte de oaie si seminte de dovleac, precum si a preturilor cu amanuntul la carne si pastrama de ovine si caprine, brânzeturile din lapte de oaie, ulei de seminte de dovleac, precum si la covoare din lâna si lâna în amestec lucrate mecanic, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 50/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la amidonul oxidat;
           - Decretul prezidential nr. 94/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru avionul IAR-824 tip standard;
           - Decretul prezidential nr. 181/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru draga absorbanta-refulanta cu debitul de 3.500 m3/ora hidromasa si 350 m3/ora material solid;
           - Decretul prezidential nr. 193/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru turbina hidraulica Francis de 85.000 Kw si pentru hidrogeneratorul vertical sindron de 90.000 Kwa;
           - Decretul prezidentiaI nr. 212/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru calculatorul electronic Felix tip C-512/512 ko în configuratie standard;
           - Decretul prezidential nr. 213/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru elicopterul mijlociu IAR-330 PUMA în varianta standard, faza de integrare în fabricatie 2 B si 3;
           - Decretul prezidential nr. 219/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la huila spalata pentru cocs din bazinul carbonifer Valea Jiului, preparatia Coroiesti;
           - Decretul prezidential nr. 221/1977 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru utilajele energetice ale turboagregatului de 150 MW;
           - Decretul prezidential nr. 264/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru coloana de distilare atmosferica 101-C 1 si de 2.300 mc;
           - Decretul prezidential nr. 312/1977 privind corectarea unor preturi de productie si de livrare reasezate;
           - Decretul prezidential nr. 317/1977 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru motonava LENA de 2.100 tone, destinata exportului în U.R.S.S., cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 318/1977 privind majorarea tarifelor în valuta pentru transportul marfurilor în tranzit pe caile ferate române, în relatiile dintre tarile nesocialiste si pentru prestatiile auxiliare acestor transporturi;
           - Decretul prezidential nr. 17/1978 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru locomotiva Diesel electrica de 4.000 CP si a principalelor subansambluri;
           - Decretul prezidential nr. 39/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru reactor 110 R.1 (R.2) de 91 ,8 m3;
           - Decretul prezidential nr. 66/1978 privind tipizarea capacitatilor de productie ale forjelor, a componentei grupurilor tehnologice si a utilajelor de forjare-matritare, precum si a caracteristicilor sectiunilor tip de hale pentru turnatorii de piese de serie din fonta si otel;
           - Decretul prezidential nr. 67/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru racitor cu aer de 24.000 mp;
           - Decretul prezidential nr. 92/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru aparat de încarcare furnal de 2.700 mc cu contrapresiune;
           - Decretul prezidential nr. 182/1978 privind stabilirea pretului plafon pentru platforma plutitoare autoridicatoare pentru derocari sub apa;
           - Decretul prezidential nr. 186/1978 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru cazan de abur de 520 tone abur pe ora cu combustibil sisturi bituminoase;
           - Decretul prezidential nr. 216/1978 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru tractorul agricol articulat cu motor Diesel de 180 CP tip A. 1800 A;
           - Decretul prezidential nr. 217/1978 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru tractorul agricol articulat pe roti egale echipat cu lama de buldozer, tip A. 36.000 L si A 3.602 L si tractorul articulat pe roti egale echipat cu încarcator frontal, tip A. 3600 IF si A. 3602 IF:
           - Decretul prezidential nr. 219/1978 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru cazanul de abur de 120 tone abur pe ora si pentru cazanele de apa fierbinte de 50 si de 100 Gcal pe ora, cu combustibil lignit;
           - Decretul prezidential nr. 220/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru caja de tragere;
           - Decretul prezidential nr. 222/1978 privind modificarea unor preturi de productie si de livrare, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 245/1978 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru motoare Diesel semirapide si lente destinate propulsiei navale, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 253/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cazan de abur de 420 tone abur pe ora cu combustibil lignit;
           - Decretul prezidential nr. 272/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cazan de apa fierbinte de 10 Gcal/ora, tip CAFLO, cu combustibil lignit;
           - Decretul prezidential nr. 273/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la platformele de foraj marin;
           - Decretul prezidential nr. 354/1978 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru reactor de uree;
           - Decretul prezidential nr. 31/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru convertizor de 160 tone cu fund detasabil, desen 35061 - 1.1;
           - Decretul prezidential nr. 32/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru turbina hidraulica radiala-axiala Francis tip FVM 78-326 de 78.000 kw si pentru hidrogeneratorul vertical sincron tip HVS 463/160-14 de 85.000 KVA;
           - Decretul prezidential nr. 60/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru masina de sarjare laterala;
           - Decretul prezidential nr. 61/1979 privind stabilirea pretuluide productie si de livrare la macaraua turn pivotanta de 1000 tm;
           - Decretul prezidential nr. 62/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cuptor electric cu arc de 100 tone otel;
           - Decretul prezidential nr. 113/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la scutul mecanizat pentru executarea tunelurilor de cale ferata cu diametrul de 9 m;
           - Decretul prezidential nr. 186/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru presa hidraulica de forjare de 12.000 tone forta;
           - Decretul prezidential nr. 223/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru instalatia de turbocompresoare de la fabricile de amoniac tip Kellog din combinatele de îngrasaminte chimice;
           - Decretul prezidential nr. 249/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru mineralierul de 65.000 tdw;
           - Decretul prezidential nr. 251/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru strungul carusel cu 2 montanti deplasabili si traversa mobila, cu comanda numerica de conturare pe 2 + 3 axe, tip SC 125/160 D-NC;
           - Decretul prezidential nr. 295/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la excavatorul pe senile cu tractiune electrica, cu cupa de 8-10 mc, tip ESE 8001;
           - Decretul prezidential nr. 296/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la draga maritima nepropulsata, cu cupe, debit 750 m3/ora;
           - Decretul prezidential nr. 297/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru compensator sincron de 60 MVAr tip CH 60-6;
           - Decretul prezidential nr. 303/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare la instalatia pneumatica plutitoare pentru descarcarea si transbordarea cerealelor;
           - Decretul prezidential nr. 338/1979 privind scutirea de taxe vamale a unor ansambluri si subansambluri, ce se importa, destinate productiei de masini si utilaje pentru industria usoara;
           - Decretul prezidential nr. 347/1979 privind stabilirea preturilor de productie, de livrare si cu amanuntul la produsele industriei chimice si industriei usoare la care, conform standardelor, au aparut noi clase de calitate;
           - Decretul prezidential nr. 361/1979 privind stabilirea pretului cu amanuntul pentru autoturismul DACIA R-20 GTL;
           - Decretul prezidential nr. 362/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru autobasculanta Diesel hidraulica de 100 tone, tip DAC 180-100;
           - Decretul prezidential nr. 420/1979 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cargoul de linie de 15.000 tdw proiect 1049/3;
           - Decretul prezidential nr. 424/1979 privind modificarea preturilor de productie, de contractare, de livrare si cu amanuntul la unele produse agricole vegetale, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul prezidential nr. 27/1980 privind modificarea preturilor de productie si de livrare la unele produse si a tarifelor la unele servicii;
           - Decretul prezidential nr. 71/1980 privind aprobarea de tarife unice pentru servicii prestate în domeniul informaticii;
           - Decretul prezidential nr. 81/1980 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru polimerizator final de 20 metri cubi si de 11,4 metri cubi;
           - Decretul prezidential nr. 138/1980 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru avionul de scoala si antrenament IAK-52, pe loturi de avioane - export în U.R.S.S.;
           - Decretul prezidential nr. 139/1980 privind modificarea preturilor de productie si cu amanuntul la filmele radiografice medicale;
           - Decretul prezidential nr. 145/1980 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul pentru masinile automate de spalat rufe;
           - Decretul prezidential nr. 148/1980 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la unele produse nealimentare si a cotelor de adaos comercial la unele produse ce se vând prin unitatile de alimentatie publica;
           - Decretul prezidential nr. 149/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru autobuzul urban de mare capacitate, articulat, tip DAC 117-UD;
           - Decretul prezidential nr. 175/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru masini de încarcat si transportat MIT-1 P;
           - Decretul prezidential nr. 197/1980 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la unele bunuri de consum alimentar de calitate superioara;
           - Decretul prezidential nr. 206/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru nava frigorifica de preluat si transportat peste de 6.800 tdw;
           - Decretul prezidential nr. 251/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cargoul multifunctional de 15.000 tdw, proiect 930/3;
           - Decretul prezidential nr. 277/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru masina de frezat longitudinal cu portal si afisaj de cote tip FLP 3100-1 A;
           - Decretul prezidential nr. 288/1980 privind stabilirea preturilor de productie si de Iivrare pentru unele turbine hidraulice si hidrogeneratoare;
           - Decretul prezidential nr. 289/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru pod rulant de forjare de 350 + 150 tf - 33,5 m;
           - Decretul prezidential nr. 309/1980 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la fasole boabe si linte;
           - Decretul prezidential nr. 324/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cargoul tip ROLL on/Roll off de 4.100 tdw, proiect R.781/3;
           - Decretul prezidential nr. 332/1980 privind preturile cu amanuntul la conservele cu fasole boabe;
           - Decretul prezidential nr. 333/1980 privind stabilirea preturilor cu amanuntul si de productie la unt de masa cu 65% grasime si la unt în amestec cu margarina;
           - Decretul prezidential nr. 343/1980 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru autobasculanta de 50 tone, cu transmisie Clark, tip DAC 90-61 C;
           - Decretul prezidential nr. 1/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cuptor cu vatra mobila de 230 mp;
           - Decretul prezidential nr. 12/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru vagonul cu oala tip melanjor, capacitatea 365 tone;
           - Decretul prezidential nr. 13/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru centru de prelucrare cu ax orizontal si comanda numerica de conturare tip CPAF 132-NCC;
           - Decretul prezidential nr. 150/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru cargoul maritim costier de 270 tone tip FOB-5;
           - Decretul prezidential nr. 273/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru pod rulant cu portic de 2 x 400/80 tf-36 m;
           - Decretul prezidential nr. 285/1981 privind stabilirea preturilor de productie si de livrare pentru excavatorul cu roata cu cupe tip SCH RS 1400 si masina de haldat tip ARS 1800;
           - Decretul prezidential nr. 293/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru produsul "Presa de perforare-expandare de 650 tf";
           - Decretul prezidential nr. 294/1981 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru instalatia de foraj pentru puturi miniere F 400.4 - DH - M;
           - Decretul prezidential nr. 31/1982 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru rezervorul sferic de 3.000 mc, destinat exportului în Turcia;
           - Decretul prezidential nr. 32/1982 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru tancul petrolier de 6.000/7.000 tdw, proiect R 1598 tip Caspica;
           - Decretul prezidential nr. 107/1982 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru nava de comandament tip ZK 102, proiect 1122/3;
           - Decretul prezidential nr. 108/1982 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru nava supertrauler tip Atlantic de 5.279 tone;
           - Decretul prezidential nr. 342/1982 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru unele instalatii de utilaje;
           - Decretul prezidential nr. 347/1982 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru instalatia de tratarea otelului sub vid cu aport de caldura si decarburare avansata;
           - Decretul prezidential nr. 48/1983 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru instalatia de desprafuire electrica de 1.340.000 mc/ora;
           - Decretul prezidential nr. 49/1983 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru masina agregat speciala de strunjit si filetat mufe - desen 5405;
           - Decretul prezidential nr. 50/1983 privind aprobarea preturilor pentru radiatorul din tabla de otel tip ROTERM;
           - Decretul prezidential nr. 75/1983 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru macaraua plutitoare, cu greifer si cârlig de 25/32 tone forta;
           - Decretul prezidential nr. 97/1983 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul pentru autoturismul OLTCIT Club (TA 2-R standard);
           - Decretul prezidential nr. 116/1983 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru instalatia de extractie cu draga aspirorefulanta, proiect 1379/3;
           - Decretul prezidential nr.157/1983 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru platforma plutitoare cu instalatia tehnologica de ciuruire si preconcentrare, proiect 1134/3;
           - Decretul prezidential nr. 228/1983 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru nava de agrement, maritima, costiera, proiect 1130/3;
           - Decretul prezidential nr. 106/1984 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru docul plutitor de 10.000 tone forta de ridicare, proiect 1294/2 - 105;
           - Decretul prezidential nr. 193/1984 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare si preturilor plafon pentru unele nave maritime si fluviale;
           - Decretul prezidential nr. 194/1984 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru avionul agricol IAR - 827 A;
           - Decretul prezidential nr. 195/1984 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru "masina de frezat longitudinal" cu doua portale mobile, cu comanda numerica, tip FPM 4000 NC;
           - Decretul prezidential nr. 281/1984 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru platforma de foraj marin;
           - Decretul prezidential nr. 33/1985 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru combina autopropulsata de recoltat porumb stiuleti depanusati, pe 6 rânduri C 6 P;
           - Decretul prezidential nr. 64/1985 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru avionul ROMBAC 1-11 seria 560;
           - Decretul prezidential nr. 79/1985 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru nava maritima de comandament tip ZK 101, proiect 1123;
           - Decretul prezidential nr. 83/1985 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru masina de prelucrat la interior tevi, tip GAX 900;
           - Decretul prezidential nr. 283/1985 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru platforma fixa nr. 1 pentru exploatarea petroliera din Marea Neagra;
           - Decretul prezidential nr. 210/1986 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru maxipresa de 4.000 tf;
           - Decretul prezidential nr. 33/1988 privind aprobarea pretului de productie si de livrare pentru platforma fixa tip 2 pentru exploatarea petroliera din Marea Neagra;
           - Decretul prezidential nr. 157/1988 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare pentru instalatia de forat galerii orizontale FGO 3,2 M (INGO 3,2M);
           - Decretul prezidential nr. 158/1988 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare pentru ciocanul de matritat cu contralovitura 25.000 da Nm si ciocanul de matritare cu contralovitura de 63.000 da Nm;
           - Decretul prezidential nr. 159/1988 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare pentru foarfeca de debitare, sutare blumuri, de 1250 tone forta, desen 493.18-250.1;
           - Decretul prezidential nr. 160/1988 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare si a preturilor plafon pentru unele nave maritime;
           - Decretul prezidential nr. 179/1988 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare pentru unele utilaje si echipamente destinate Centralei nuclearo-electrice Cernavoda;
           - Decretul prezidential nr. 132/1989 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare pentru avionul de scoala, antrenament si atac la sol IAR - 99.

VI. DECRETE SI DECRETE-LEGE ALE CONSILIULUI
FRONTULUI SALVARII NATIONALE

           - Decretul nr. 6/1989 privind înfiintarea Ministerului Economiei Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 10/1989 privind înfiintarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 12/1989 privind înfiintarea Ministerului Culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 29 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 25/1989 privind înfiintarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii si Informaticii publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 30 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare;
           - Decretul nr. 7/1990 privind înfiintarea Ministerului Comertului Exterior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1990;
           - Decretul-lege nr. 7/1990 privind înfiintarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea si pedepsirea actelor teroriste publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1990;
           - Decretul nr. 9/1990 privind înfiintarea Ministerului Geologiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 1990;
           - Decretul nr. 31/1990 privind înfiintarea Comisiei Nationale pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 9 ianuarie 1990;
           - Decretul nr. 55/1990 privind înfiintarea Ministerului Industriei Lemnului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;
           - Decretul nr. 65/1990 privind înfiintarea Ministerului Constructiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1990;
           - Decretul nr. 93/1990 privind înfiintarea Oficiului pentru Administratia Locala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 8 februarie 1990;
           - Decretul nr. 104/1990 privind înfiintarea Departamentului de metalurgie neferoasa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990;
           - Decretul-lege nr. 123/1990 privind dobânzile ce se platesc populatiei de catre Casa de Economii si Consemnatiuni pentru depunerile economiilor banesti pe instrumente de economisire, precum si de catre banci pentru depuneri ale partilor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, cu modificarile ulterioare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea ca abrogate
a unor acte normative

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin.(1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Articol unic. - Se promulga Legea privind declararea ca abrogate a unor acte normative si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 4 ianuarie 1998.
Nr. 1.

PRESEDlNTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de lnformatii

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de Informatii,

           Presedintele României d e c r e t e a z a:

           Art. 1. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa I pentru 25 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti în anexa nr. 1.
           Art. 2. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa a II-a pentru 20 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti în anexa nr. 2.
           Art. 3. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa a III-a pentru 15 ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti în anexa nr. 3.
           Art. 4. - Prezentul decret intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.
           Art. 5. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integranta din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 22 decembrie 1997.
Nr. 645.


Anexele nr .1 -3 se publica ulterior.