MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 28    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     27 ianuarie 1998

SUMAR

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

           HOTARARE Nr. 15 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.230/1996 privind executarea de lucrari si prestari de servicii pentru Ministerul Transporturilor de catre Brigada 93 Cai Ferate si Drumuri "Inginer Anghel Saligny"

           HOTARARE Nr. 28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Petresti, judetul Dambovita"

          HOTARARE Nr. 29 din 23 ianuarie 1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectului de investitii

"Imbunatatirea alimentarii cu apa a satului Bordeni, comuna Scorteni, judetul Prahova"

          DECRET Nr. 40 privind numirea in functie a unor magistrati

          DECIZIA Nr. 204 din 4 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 205 din 4 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

           DECIZIA Nr. 206 din 4 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 257 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 258 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 259 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 260 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

           DECIZIA Nr. 261 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, art. 3301 si ale art. 3302 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 262 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si ale art. 3302 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 264 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 265 din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

           DECIZIA Nr. 629 din 9 decembrie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 630 din 9 decembrie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330, art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

          DECIZIA Nr. 631 din 9 decembrie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.230/1996 privind executarea de lucrari si prestari de servicii pentru Ministerul Transporturilor de catre Brigada 93 Cai Ferate si Drumuri "inginer anghel saligny"

            Guvernul Romaniei hotaraste:
            ART. 1. - Hotararea Guvernului nr. 1.230 din 20 noiembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 29 noiembrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "ART. 1. - (1) Brigada 93 Cai Ferate si Drumuri <Inginer Anghel Saligny> din structura Ministerului Apararii Nationale, cu sediul in Bucuresti, str. General Vasile Milea nr. 3-5, sectorul 6, realizeaza instructia de specialitate a efectivelor sale prin lucrari si prestari de servicii pentru Ministerul Transporturilor si pentru alti beneficiari, avand ca obiect de activitate:
            a) constructii, intretineri si reparatii de cai ferate si drumuri;
            b) constructii, intretineri si reparatii lucrari de arta feroviare si rutiere, permanente, provizorii sau de serviciu;
            c) lucrari de pregatire a cailor de comunicatie feroviare, rutiere si a teritoriului pentru aparare, prevazute in Planul de mobilizare a economiei nationale;
            d) asistenta tehnica si alte servicii de specialitate.
            (2) Lucrarile si prestarile de servicii prevazute la alin. (1) vor fi contractate conform prevederilor legale in vigoare."
            2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "ART. 2. - Finantarea brigazii se va asigura, in continuare, din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat, in conditiile legii."
            3. Articolul 3 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
            "(2) Brigada se subordoneaza Comandamentului Logistic din Ministerul Apararii Nationale."
            4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
            "ART. 5. - Ministerul Apararii Nationale asigura anual, prin incorporari succesive, un efectiv de minimum 3.000 militari in termen si militari angajati pe baza de contract, atat pentru nevoile Ministerului Transporturilor si ale celorlalti beneficiari, cat si pentru cele ale brigazii."
            5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6^1, care va avea urmatorul cuprins:
            "ART. 61
            (1) Veniturile extrabugetare se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza potrivit normelor privind finantele publice.
            (2) Excedentele rezultate din executia bugetara se regularizeaza potrivit legii."
            ART. 2. - Hotararea Guvernului nr. 1.230/1996, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul apararii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectului de investitii
"Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Petresti, judetul Dambovita"

            Guvernul Romaniei hotaraste:
            ART. 1. - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Petresti, judetul Dambovita", prevazuti in anexa*) la prezenta hotarare.
            ART. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectului de investitii
"Imbunatatirea alimentarii cu apa a satului Bordeni, comuna Scorteni, judetul Prahova"

            Guvernul Romaniei hotaraste:
            ART. 1. - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectului de investitii "Imbunatatirea alimentarii cu apa a satului Bordeni, comuna Scorteni, judetul Prahova", prevazuti in anexa*) la prezenta hotarare.
            ART. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu

DECRET
privind numirea in functie a unor magistrati

            In temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 88 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata,
avand in vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. Se numesc in functia de judecator si procuror magistratii mentionati in anexa la prezentul decret.

PRESEdinTELE ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 20 ianuarie 1998.
Nr. 40.

ANEXA

A. JUDECATORI
Curtea de Apel Alba Iulia
Crisan Ioan
Parfenie Maria
Stanculescu Floare
Tribunalul Bihor
Trif Doina
Judecatoria Oradea
Talhos Calin Iosif
Curtea de Apel Brasov
Radu Gheorghe
Tribunalul Brasov
Moldoveanu Elena-Iulia
Trif Roxana Maria
Vasiliu Alexandru
Tribunalul Salaj
Chis Ioan
Daraban Patritiu
Tribunalul Dolj
Sambrian Teodor
Curtea de Apel Galati
Forne Ioana-Maria
Judecatoria Resita
Telbis Luminita

B. PROCURORI
Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
Dobre Aurelia-Rozica-Gabriela
Prodan Marioara
Teodorescu Corneliu
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti
Stefanescu Silvia
Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures
Popescu Ovidiu-Horea
Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava
Ilisei Claudiu
Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia
Sinca Nela
 
 

DECIZIA Nr. 204
din 4 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304
din Codul de procedura civila

*) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 629 din 9 decembrie 1997.

Nicolae Popa presedinte
Florin Bucur Vasilescu judecator
Romul Petru Vonica judecator
Doina Suliman magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din data de 11 martie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.633/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 si urmatoarele din Codul de procedura civila, invocata de intimatul-reclamant Petrescu C. Niculae Viorel.
Exceptia nu este motivata in raport cu prevederile constitutionale, dar se apreciaza ca dispozitiile atacate sunt neconstitutionale, deoarece o cale de atac nu poate fi exercitata decat intr-o anumita perioada de timp determinata si limitata prin legei, iar nu oricandi.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia invocata este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Asupra constitutionalitatii art. 3302, art. 3303 si art. 3304 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat ca prevederile art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar pe de alta parte, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila.
Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii erga omnes, rezulta ca exceptia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila este lipsita de obiect, urmand sa fie respinsa ca vadit nefondata.
De asemenea, urmeaza sa fie respinsa ca vadit nefondata si exceptia privind dispozitiile art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea practicii constante a Curtii Constitutionale.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata.
In acest sens s-a pronuntat Curtea prin Decizia nr. 37 din data de 25 februarie 1997, definitiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, exceptia de neconstitutionalitate invocata de Petrescu C. Niculae Viorel in Dosarul nr. 3.633/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila privind:
dispozitiile art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila;
dispozitiile art. 3301 si ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila,
fiind lipsita de obiect.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 4 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Nicolae Popa
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

DECIZIA Nr. 629
din 9 decembrie 1997
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 3301, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din
Codul de procedura civila

Ioan Muraru presedinte
Costica Bulai judecator
Viorel Mihai Ciobanu judecator
Mihai Constantinescu judecator
Lucian Stangu judecator
Paula C. Pantea procuror
Doina Suliman magistrat-asistent

            Pe rol, pronuntarea asupra recursului declarat de Petrescu C. Niculae Viorel impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 204 din data de 4 iunie 1997.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 3 decembrie 1997 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 9 decembrie 1997.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 11 martie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.633/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 3301, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de Petrescu C. Niculae Viorel.
Prin Decizia nr. 204 din 4 iunie 1997 Curtea Constitutionala a respins ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate, tinand seama de practica sa jurisdictionala.
Impotriva deciziei sus-mentionate Petrescu C. Niculae Viorel a declarat recurs, in termen legal, pe care insa il retrage, depunand, in acest sens, la dosar, Cererea nr. 3.691 din 18 noiembrie 1997.
Tinand seama de prevederile art. 267 din Codul de procedura civila, Curtea ia act de cererea de retragere a recursului.
Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 si al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Ia act de retragerea recursului declarat de Petrescu C. Niculae Viorel impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 204 din 4 iunie 1997.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 9 decembrie 1997.

PRESEdinTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

DECIZIA Nr. 205 din 4 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

*) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 630 din 9 decembrie 1997.

Nicolae Popa presedinte
Florin Bucur Vasilescu judecator
Romul Petru Vonica judecator
Doina Suliman magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 11 martie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.635/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si urmatoarele din Codul de procedura civila, invocata de intimata-reclamanta Cojanu Stela.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor art. 128 din Constitutie si ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, deoarece nu este de conceput ca sa existe o cale de atac in cuprinsul careia sa nu se prevada si termenul de exercitare a acesteiai.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia invocata este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea urmeaza sa solutioneze exceptia privind art. 330 si urmatoarele din Codul de procedura civila, fiind legal sesizata.
Asupra constitutionalitatii art. 330, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat ca prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar, pe de alta parte, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila.
Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii erga omnes, rezulta ca exceptia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila este lipsita de obiect, urmand sa fie respinsa ca vadit nefondata.
De asemenea, urmeaza sa fie respinsa ca vadit nefondata si exceptia privind dispozitiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea practicii constante a Curtii Constitutionale.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata.
In acest sens Curtea s-a pronuntat si prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, exceptia de neconstitutionalitate invocata de Cojanu Stela in Dosarul nr. 3.635/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila privind:
dispozitiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila;
dispozitiile art. 3301 si ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila,
fiind lipsita de obiect.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 4 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Nicolae Popa
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

DECIZIA Nr. 206 din 4 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

*) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 631 din 9 decembrie 1997.

Nicolae Popa presedinte
Florin Bucur Vasilescu judecator
Romul Petru Vonica judecator
Doina Suliman magistrat-asistent

            Completul de judecata convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 11 martie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.636/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si urmatoarele din Codul de procedura civila, invocata de intimata-reclamanta Popescu Burileanu Sanda.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor art. 15 alin. (2), ale art. 16 alin. (1) si ale art. 128 din Constitutie, ale art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, ale art. 10 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 11/1997.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia invocata este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea urmeaza sa solutioneze exceptia privind art. 330 si urmatoarele din Codul de procedura civila, fiind legal sesizata.
Asupra constitutionalitatii art. 330, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat ca prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar, pe de alta parte, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila.
Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii erga omnes, rezulta ca exceptia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila este lipsita de obiect, urmand sa fie respinsa ca vadit nefondata.
De asemenea, urmeaza sa fie respinsa ca vadit nefondata si exceptia privind dispozitiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea practicii constante a Curtii Constitutionale.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, recursul in anulare poate fi declarat de catre Ministerul Public in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod.
Autoarea exceptiei de neconstitutionalitate nu pune insa in discutie legitimitatea acestui termen, astfel ca exceptia privind art. 3301 din Codul de procedura civila urmeaza sa fie respinsa ca vadit nefondata.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, exceptia de neconstitutionalitate invocata de Popescu Burileanu Sanda in Dosarul nr. 3.636/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila privind:
dispozitiile art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila;
dispozitiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila,
fiind lipsita de obiect.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 4 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Nicolae Popa
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

DECIZIA Nr. 257 din 18 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

*) Definitiva prin nerecurare.

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 20 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.065/1995 al acestei instante, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Manescu Angela, Plopeanu Anastasia si Constantinescu Gheorghe.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin principiului separatiei puterilor in stat, deoarece apararea drepturilor civile ale cetateanului constituie obiectul de activitate a trei autoritati: al instantelor de judecata, al Avocatului Poporului, conform art. 55 din Constitutie, si al Ministerului Public, conform art. 130 din Constitutie.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, constata urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Cu privire la dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, fiind lipsita de obiect, exceptia de neconstitutionalitate invocata de Manescu Angela, Plopeanu Anastasia si Constantinescu Gheorghe in Dosarul nr. 3.065/1995 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila privind dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
 

DECIZIA Nr. 258 din 18 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

*) Definitiva prin nerecurare.

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 20 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.457/1995, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Davidescu Vlad.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, care consacra principiul neretroactivitatii legii, cu exceptia legii penale mai blande.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Cu privire la dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei ce neconstitutionalitate. Astfel, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata.
In acest sens, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, fiind lipsita de obiect, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Davidescu Vlad in Dosarul nr. 3.457/1995 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

DECIZIA Nr. 259 din 18 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

*) Definitiva prin nerecurare.

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 20 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.483/1995, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Davidescu Vlad.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, care consacra principiul neretroactivitatii legii penale mai favorabile.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Cu privire la dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, fiind lipsita de obiect, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Davidescu Vlad in Dosarul nr. 3.483/1995 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

DECIZIA Nr. 260 din 18 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 20 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 1.701/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Sabadus Alexandru si Darabus Olga.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor art. 129 si ale art. 130 din Constitutie.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Cu privire la dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, fiind lipsita de obiect, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Sabadus Alexandru si Darabus Olga, in Dosarul nr. 1.701/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
 

DECIZIA Nr. 261
din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, art. 3301 si ale art. 3302
din Codul de procedura civila

*) Definitiva prin nerecurare.

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 20 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 1.703/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, art. 3301 si ale art. 3302 din Codul de procedura civila, invocata de Bolborea Cristina.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin principiilor separatiei puterilor in stat, intrucat, potrivit art. 131 din Constitutie, procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Justitiei, care apartine puterii executive, precum si principiului stabilitatii justitiei, datorita incalcarii autoritatii de lucru judecat al hotararilor judecatoresti.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Asupra constitutionalitatii art. 330 si a art. 3302 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat ca prevederile art. 330 si ale art. 3302 alin. 2 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar pe de alta parte, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila.
Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii erga omnes, rezulta ca exceptia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila este lipsita de obiect, urmand sa fie respinsa ca vadit nefondata.
De asemenea, urmeaza sa fie respinsa ca vadit nefondata si exceptia privind dispozitiile art. 330 si ale art. 3302 alin. 2 din Codul de procedura civila, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea practicii constante a Curtii Constitutionale.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, exceptia de neconstitutionalitate invocata de Bolborea Cristina in Dosarul nr. 1.703/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila privind:
dispozitiile art. 330 si ale art. 3302 alin. 2 din Codul de procedura civila;
dispozitiile art. 3301 si ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila,
fiind lipsita de obiect.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

DECIZIA Nr. 262 din 18 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si ale art. 3302 din Codul de procedura civila

*) Definitiva prin nerecurare.

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 20 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 2.879/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si ale art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Caitar Mihai.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor art. 16 si ale art. 128 din Constitutie, pentru faptul ca aceste dispozitii instituie in favoarea Ministerului Public exercitarea fara termen a recursului in anulare.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Asupra constitutionalitatii art. 330 si a art. 3302 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat ca prevederile art. 330 si ale art. 3302 alin. 2 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar pe de alta parte, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila.
Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii erga omnes, rezulta ca exceptia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila este lipsita de obiect, urmand sa fie respinsa ca vadit nefondata.
De asemenea, urmeaza sa fie respinsa ca vadit nefondata si exceptia privind dispozitiile art. 330 si ale art. 3302 alin. 2 din Codul de procedura civila, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea practicii constante a Curtii Constitutionale.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, exceptia de neconstitutionalitate invocata de Caitar Mihai in Dosarul nr. 2.879/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila privind:
dispozitiile art. 330 si ale art. 3302 alin. 2 din Codul de procedura civila;
dispozitiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila,
fiind lipsita de obiect.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

DECIZIA Nr. 264
din 18 iunie 1997*) privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila

*) Definitiva prin nerecurare.

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 14 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 2.645/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Milostivu Ion.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor art. 11, art. 16, art. 20, art. 21, art. 41 si ale art. 128 din Constitutie, precum si principiului stabilitatii raporturilor juridice si al autoritatii de lucru judecat al hotararilor judecatoresti.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Cu privire la dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata, fiind lipsita de obiect, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3301 din Codul de procedura civila, invocata de Milostivu Ion in Dosarul nr. 2.645/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

DECIZIA Nr. 265 din 18 iunie 1997*)
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303
si ale art. 3304 din Codul de procedura civila

*) Definitiva prin nerecurare.

Lucian Stangu presedinte
Romul Petru Vonica judecator
Victor Dan Zlatescu judecator
Maria Bratu magistrat-asistent

            Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 25 februarie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 2.803/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, invocata de Mezincescu Sanda Simina Sonia.
In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin dispozitiilor art. 5 si ale art. 38 din Constitutie.
Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
Asupra constitutionalitatii art. 330, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat ca prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar pe de alta parte, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila.
Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii erga omnes, rezulta ca exceptiile privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila sunt lipsite de obiect, urmand sa fie respinse ca vadit nefondate.
De asemenea, urmeaza sa fie respinse ca vadit nefondate si exceptiile privind dispozitiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea practicii constante a Curtii Constitutionale.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificari.
Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre Ministerul Public, ci numai in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedura civila, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut de art. 330 pct. 2 din acelasi cod. Motivele de neconstitutionalitate invocate nu mai pot fi retinute. Rezulta din cele aratate ca, in urma modificarii textului de lege atacat, exceptia este in prezent lipsita de obiect, urmand a fi respinsa ca vadit nefondata. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge, ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate invocata de Mezincescu Sanda Simina Sonia in Dosarul nr. 2.803/1996 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila privind:
dispozitiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila;
dispozitiile art. 3301 si ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila,
fiind lipsita de obiect.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 18 iunie 1997.

PRESEdinTE,
prof. univ. dr. Lucian Stangu
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
 

DECIZIA Nr. 630
din 9 decembrie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
si a art. 3304 din Codul de procedura civila

Ioan Muraru presedinte
Costica Bulai judecator
Viorel Mihai Ciobanu judecator
Mihai Constantinescu judecator
Lucian Stangu judecator
Paula C. Pantea procuror
Doina Suliman magistrat-asistent

            Pe rol, pronuntarea asupra recursului declarat de Cojanu Stela impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 205 din 4 iunie 1997.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 decembrie 1997 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 9 decembrie 1997.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 11 martie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.635/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de Cojanu Stela.
Prin Decizia nr. 205 din 4 iunie 1997, Curtea Constitutionala a respins ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate, avand in vedere practica sa jurisdictionala.
Impotriva deciziei sus-mentionate Cojanu Stela a declarat recurs, in termen legal, reiterand argumentele folosite in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, intrucat exceptia a fost respinsa ca vadit nefondata, s-au solicitat puncte de vedere celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia invocata este nefondata, iar recursul este neintemeiat.
Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
avand in vedere decizia atacata, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, prevederile art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, raportate la dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Recurenta reitereaza motivele invocate in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel ca recursul este neintemeiat, urmand sa fie respins.
Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate prin decizii definitive si obligatorii.
Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 si al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge recursul declarat de Cojanu Stela impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 205 din 4 iunie 1997.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 9 decembrie 1997.

PRESEdinTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

DECIZIA Nr. 631 din 9 decembrie 1997
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304
din Codul de procedura civila

Ioan Muraru presedinte
Costica Bulai judecator
Viorel Mihai Ciobanu judecator
Mihai Constantinescu judecator
Lucian Stangu judecator
Paula C. Pantea procuror
Doina Suliman magistrat-asistent

            Pe rol, pronuntarea asupra recursului declarat de Popescu Burileanu Sanda impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 206 din 4 iunie 1997.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 decembrie 1997 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 9 decembrie 1997.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Curtea Suprema de Justitie Sectia civila, prin Incheierea din 11 martie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 3.636/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de Popescu Burileanu Sanda.
Prin Decizia nr. 206 din 4 iunie 1997, Curtea Constitutionala a respins ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate, avand in vedere practica sa jurisdictionala.
Impotriva deciziei sus-mentionate Popescu Burileanu Sanda a declarat recurs, in termen legal, reiterand argumentele invocate in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, intrucat exceptia a fost respinsa ca vadit nefondata, s-au solicitat puncte de vedere celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia invocata este nefondata, iar recursul este neintemeiat.
Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
avand in vedere decizia atacata, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, prevederile art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 si ale art. 3304 din Codul de procedura civila, raportate la dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, constata urmatoarele:
Recurenta reitereaza motivele invocate in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel ca recursul este neintemeiat, urmand sa fie respins.
Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate prin decizii definitive si obligatorii.
Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 si al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
Respinge recursul declarat de Popescu Burileanu Sanda impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 206 din 4 iunie 1997.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 9 decembrie 1997.

PRESEdinTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman