MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 34   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     29 ianuarie 1998

SUMAR

           41.- Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati

           7. - Ordonanta privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale

           9. - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 735/1992 privind transmiterea unei constructii proprietate de stat, situata in municipiul Bucuresti

           10.- Hotarare pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 870/1997 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sanatatii, in vederea finantarii achizitionarii de echipamente medicale de inalta performanta pentru chirurgia endoscopica

           12. - Hotarare privind aprobarea majorarii numarului de posturi din unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, pentru care se acorda contributii de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994

           18. - Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective

           21. - Hotarare privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

           22. - Hotarare privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare

           23. - Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si pentru infiintarea unor posturi in serviciul extern al Ministerului Apararii Nationale

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMANIEI

           1. - Circulara privind modificarea nivelului rezervelor obligatorii

DECRETE

DECRET
privind eliberarea din functie a unor magistrati

            In temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 88 alin. 1 lit. d) si al art. 92 alin. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. Se elibereaza din functie, la cerere, magistratii mentionati in anexa la prezentul decret.

PRESEdinTELE ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 41.

ANEXA

Prin demisie:
Marinescu Simona judecator la Tribunalul Bucuresti
Mihai Mariana judecator la Judecatoria Ramnicu Valcea
Julean Dorel Lucian judecator la Tribunalul Timis
Potrivitu Gigel procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.

Prin pensionare:
Iudita Kozan judecator la Curtea de Apel Cluj
Borza Gheorghe judecator la Tribunalul Sibiu
Popescu Constantin procuror la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
Pop Vasile procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures
Crasmaru Constantin procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi
Buruiana Dragomir procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Focsani
Chindris Teodor procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara
Cretu Livius procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara
Parvulescu-Ceica Stefan-Ion procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara
Loghin Traian procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Moldova Noua.

ORDONANTE SI HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ORDONANTA
privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale

        In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. Personalul militar si salariatii civili, din cadrul unitatilor militare, care se disponibilizeaza ca urmare a programului de restructurare a armatei, beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute in prezenta ordonanta.
            Art. 2. Programul de restructurare a armatei vizeaza masuri ce se refera la:
            a) desfiintarea de comandamente, mari unitati, unitati, subunitati si formatiuni din compunerea armatei in timp de pace;
            b) transformarea sau redimensionarea structurilor militare, avand drept urmare diminuarea numarului de functii prevazute in statele de organizare in timp de pace;
            c) redislocarea structurilor militare in alte localitati, la o distanta mai mare de 50 km.
            Art. 3. Cadrele militare, ale caror functii se reduc, vor fi incadrate, in limitele prevederilor statelor de organizare, in alte unitati din garnizoana de dislocare sau in alte garnizoane, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
            Art. 4. Militarii angajati pe baza de contract, ale caror functii se desfiinteaza, vor fi incadrati, cu respectarea reglementarilor in vigoare, in alte unitati din garnizoana sau apropiate de aceasta, in raport de posibilitati.
            Art. 5. In sensul art. 1 din prezenta ordonanta, se considera disponibilizati:
            a) ofiterii, maistrii militari si subofiterii trecuti in rezerva in temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
            b) militarii angajati ale caror contracte se reziliaza inainte de expirarea termenului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a modificarii statelor de organizare sau reorganizarii armatei, fara a li se oferi posibilitatea unui nou contract cu Ministerul Apararii Nationale in termen de o luna de la rezilierea contractului initial;
            c) salariatii civili, ale caror contracte individuale de munca sunt desfacute din initiativa unitatii, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a) c) din Codul muncii.

CAPITOLUL II
Ajutoare si plati compensatorii acordate personalului militar si salariatilor civili disponibilizati ca urmare a restructurarii armatei

            A. Pentru cadrele militare (ofiteri, maistri militari si subofiteri)
            Art. 6. (1) In perioada de restructurare a armatei, ofiterii, maistrii militari si subofiterii pot cere trecerea in rezerva, cu drept de pensie, inainte de implinirea varstei prevazute de lege, astfel:
            a) cu drept la pensie militara de serviciu cu vechime integrala, personalul militar care are o vechime in serviciu de minimum 30 de ani barbatii si 25 de ani femeile;
            b) cu drept la pensie militara de serviciu cu vechime incompleta, personalul militar care are o vechime in serviciu de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani in serviciul militar;
            (2) Ministerul Apararii Nationale poate dispune trecerea in rezerva a cadrelor militare care nu solicita pensionarea anticipata, personalul respectiv beneficiind, la cerere, de drepturile prevazute la alin. (1).
            (3) Prevederile Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificarile ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau incetarea platii pensiilor, si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplica si in cazul personalului militar trecut in rezerva in conditiile alin. (1) si (2).
            Art. 7. Cadrele militare trecute in rezerva cu drept de pensie in conditiile art. 6 beneficiaza, pentru activitatea depusa in armata, de ajutorul stabilit prin reglementarile legale in vigoare cu privire la salarizarea personalului armatei. In plus, pentru fiecare an rezultat ca diferenta intre varsta de 55 de ani si varsta pe care o au la data trecerii in rezerva se acorda o plata compensatorie neimpozabila, egala cu doua solde lunare brute din ultima luna de activitate.
            Art. 8. (1) Cadrele militare cu o vechime in serviciu mai mica de 20 de ani pot trece in rezerva, la cerere, sau pot fi trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare a armatei, beneficiind de o plata compensatorie neimpozabila, corespunzatoare vechimii in serviciu, al carei cuantum este de:
            a) 12 solde lunare brute, pentru o vechime mai mica de 7 ani;
            b) 15 solde lunare brute, pentru o vechime cuprinsa intre 7 si 15 ani;
            c) 20 de solde lunare brute, pentru o vechime mai mare de 15 ani.
            (2) Cadrele militare trecute in rezerva fara drept de pensie in conditiile alin. (1) beneficiaza si de ajutorul lunar sau de alocatia de sprijin, dupa caz, in cuantumul stabilit de actele normative in vigoare.
            Art. 9. De drepturile prevazute la art. 8 beneficiaza si cadrele militare disponibilizate cu o vechime in serviciu de 20 de ani sau mai mult care nu opteaza pentru pensionare in conditiile art. 6.
            B. Pentru militarii angajati pe baza de contract
            Art. 10. Militarii angajati pe baza de contract beneficiaza de plati compensatorii, in situatia in care nu exista posibilitati de reincadrare si urmeaza sa li se desfaca contractul inainte de expirare.
            Art. 11. (1) Suma totala de bani, acordata ca titlu de plata compensatorie, este neimpozabila si se stabileste pentru fiecare militar, angajat pe baza de contract, caruia i s-a desfacut contractul individual potrivit prezentei ordonante, diferentiat, in functie de vechimea in serviciu, dupa cum urmeaza:
            a) 6 solde lunare, pentru cei cu o vechime mai mica de 5 ani;
            b) 9 solde lunare, pentru cei cu o vechime cuprinsa intre 5 si 7 ani;
            c) 12 solde lunare, pentru cei cu o vechime mai mare de 7 ani.
            (2) Cuantumul soldei pe baza careia se calculeaza suma totala este egal cu cel al soldei avute in luna disponibilizarii.
            (3) Militarii angajati pe baza de contract, carora li s-a desfacut contractul, beneficiaza si de ajutorul sau de alocatia de  sprijin, dupa caz, in cuantumul stabilit de actele normative in vigoare.
            C. Pentru salariatii civili
            Art. 12. Salariatii civili, ale caror functii se desfiinteaza si care nu vor fi incadrati in unitati ale Ministerului Apararii Nationale in termen de o luna de la desfiintarea functiei, beneficiaza de plati compensatorii.
            Art. 13. Suma totala de bani, cu titlu de plata compensatorie, se stabileste pentru fiecare salariat civil caruia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante, corespunzatoare vechimii in serviciu, astfel:
            a) 12 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime in serviciu mai mica de 7 ani;
            b) 15 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime in serviciu intre 7 si 15 ani;
            c) 20 de salarii medii nete pe economie, pentru o vechime in serviciu mai mare de 15 ani.
            Art. 14. Salariatii civili disponibilizati prin restructurarea armatei primesc, in conditiile legii, si drepturile stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Masuri active de protectie a personalului militar si a salariatilor civili disponibilizati prin restructurarea armatei

            Art. 15. (1) In sensul prezentei ordonante, prin masuri active de protectie se intelege acele masuri care au ca scop combaterea somajului si sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
            (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va asigura:
            a) punerea la dispozitie a listelor cu locurile de munca vacante si cursurile de calificare organizate contra cost;
            b) medierea in vederea angajarii;
            c) consultanta pentru initiere in afaceri si orientare profesionala.
            Art. 16. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin directiile generale de munca si protectie sociala, acorda asistenta de specialitate structurilor Ministerului Apararii Nationale supuse restructurarii, la solicitarea acestuia, pe baza unui protocol incheiat intre cele doua ministere.
            Art. 17. In vederea reconversiei profesionale, personalul militar disponibilizat in conditiile prezentei ordonante poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, alte forme de pregatire profesionala organizate de Ministerul Apararii Nationale. Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor masuri vor fi suportate din bugetul Ministerului Apararii Nationale.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 18. Drepturile ce se cuvin personalului disponibilizat in conditiile prezentei ordonante se nasc la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului.
            Art. 19. Personalul militar si civil disponibilizat in perioada de restructurare a armatei poate beneficia de drepturile banesti prevazute in prezenta ordonanta o singura data. Aceste drepturi se acorda in cel mult 30 de zile de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului.
            Art. 20. Sumele de bani aferente platilor compensatorii pentru personalul militar se suporta din fondurile destinate in acest scop Ministerului Apararii Nationale, iar pentru salariatii civili, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
            Art. 21. (1) Sumele de bani aferente cadrelor militare si militarilor angajati pe baza de contract se transfera de catre Ministerul Apararii Nationale in conturi personale purtatoare de dobanzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, potrivit protocolului incheiat in acest scop. In protocol se vor stabili si comisioanele ce se suporta de catre Ministerul Apararii Nationale.
            (2) Pentru deschiderea de conturi si pentru operatiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiari.
            Art. 22. Perioada pentru care cadrele militare trecute in rezerva in conditiile art. 8 fara drept de pensie sau in conditiile art. 9 care nu opteaza pentru pensie primesc ajutoare lunare sau alocatii de sprijin, potrivit actelor normative in vigoare, constituie vechime in munca.
            Art. 23. Personalul militar si civil disponibilizat prin restructurarea marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale beneficiaza de urmatoarele facilitati:
            a) scutirea, pe o perioada de 2 ani, de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizati sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale. Aceasta prevedere se aplica pentru persoanele care au obtinut autorizatia de functionare in termen de 6 luni de la data trecerii in rezerva, respectiv a desfacerii contractului;
            b) credite in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare.
            Art. 24. Personalul militar si civil, pensionat in conditiile prezentei ordonante, poate cumula pensia cu salariul obtinut, in cazul in care isi continua activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activitati cu scop lucrativ.
            Art. 25. Dupa implinirea varstei si a vechimii in serviciu, prevazute de legislatia in vigoare, cadrele militare pensionate in conditiile prezentei ordonante se pot adresa Ministerului Apararii Nationale, o singura data, in vederea recalcularii pensiei.
            Art. 26. (1) In perioada de restructurare a armatei, cadrele militare care nu indeplinesc conditiile de pensionare mentionate in prezenta ordonanta pot fi mentinute in structuri cu caracter temporar, destinate completarii unitatilor la mobilizare, in raport cu nevoile Ministerului Apararii Nationale.
            (2) Pana in anul 2005, aceste cadre vor fi incadrate in noile structuri organizatorice prin redistribuirea pe functii devenite vacante ca urmare a pierderilor naturale si trecerii in rezerva in conditiile prezentei ordonante.
            Art. 27. In functie de necesarul de personal al armatei si de fondurile alocate masurilor de protectie sociala a personalului disponibilizat, de prevederile prezentei ordonante pot beneficia si cadrele militare care opteaza pentru trecerea in rezerva din unitati care nu sunt supuse restructurarii. Trecerea acestora in rezerva se va face potrivit criteriilor si procentajelor pe corpuri de cadre, arme sau servicii si specialitati militare, care vor fi stabilite de catre Ministerul Apararii Nationale.
            Art. 28. Ministerul Apararii Nationale este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul apararii nationale,
Victor Babiuc
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 26 ianuarie 1998.
Nr. 7.

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 735/1992 privind transmiterea unei constructii proprietate de stat, situata in municipiul Bucuresti

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. Hotararea Guvernului nr. 735/1992 privind transmiterea unei constructii proprietate de stat, situata in municipiul Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 4 decembrie 1992, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            1. Denumirea Casa Republicii, din cuprinsul hotararii si al anexei la aceasta, se inlocuieste cu denumirea Palatul Parlamentului.
            2. Anexa se inlocuieste cu anexa*) la prezenta hotarare.
            Art. 2. Hotararea Guvernului nr. 735/1992, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
Nicu Anghel
Secretarul general al Camerei Deputatilor,
Lucian Mihai
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 19 ianuarie 1998.
Nr. 9.*) Anexa se comunica institutiilor interesate.

HOTARARE
pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 870/1997 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sanatatii, in vederea finantarii achizitionarii de echipamente medicale de inalta performanta pentru chirurgia endoscopica

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. Articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 870/1997 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sanatatii, in vederea finantarii achizitionarii de echipamente medicale de inalta performanta pentru chirurgia endoscopica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 30 decembrie 1997, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
            Art. 2. Achizitionarea echipamentelor medicale prevazute la art. 1 se va efectua in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Ion Victor Bruckner
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 19 ianuarie 1998.
Nr. 10.

HOTARARE
privind aprobarea majorarii numarului de posturi din unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, pentru care se acorda contributii de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994

            In baza prevederilor art. 18 alin. (15) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, cu modificarile ulterioare, si ale alin. (2) din nota de la anexa nr. 15 la Legea nr. 85/1996 pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 134/1994 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/1997,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. (1) Numarul posturilor din unitatile de cult care beneficiaza de contributie de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1994 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/1997, se majoreaza de la 3.000 la 8.000 de posturi.
            (2) Unitatile si posturile prevazute la alin. (1) se stabilesc in conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994, cu modificarile ulterioare.
            Art. 2. Influentele financiare ce rezulta din aplicarea prevederilor art. 1 se asigura din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, aprobat pe anul 1997.
            Art. 3. Secretariatul de Stat pentru Culte si celelalte organe abilitate de lege vor controla respectarea destinatiei fondurilor prevazute la art. 1 in unitatile de cult nominalizate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
 Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 19 ianuarie 1998.
Nr. 12.

HOTARARE
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. Articolul 1 alineatul (2) din Hotararea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, se modifica in sensul ca supravegherea si controlul preturilor pentru produsele subventionate prevazute in anexa nr. 1, precum si pentru gazele naturale din productia interna prevazute la pct. 25.2 din anexa nr. 2 se vor efectua pana la data 30 iunie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Oficiul Concurentei
Constantin Prigoreanu,
subsecretar de stat

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 18.

HOTARARE
privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

            In temeiul art. 13 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, este de 0,25% pentru fiecare zi de intarziere.
            Art. 2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 251/1997 privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, se abroga.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 21.

HOTARARE
privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare

            In temeiul art. 9 si 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. Agentii economici care au efectuat investitii concretizate in imobilizari corporale, cu plata in valuta, pot introduce in valoarea respectivelor active corporale diferentele nefavorabile de curs valutar si dobanzile bancare stabilite la data incheierii exercitiului financiar, aferente creditelor in valuta platite sau de platit in cursul exercitiului financiar. Aceasta prevedere poate fi aplicata si in cazul dobanzilor bancare aferente investitiilor efectuate din credite in lei.
            Regularizarile aferente plusului de amortizare pentru anul 1997 se vor face cu ocazia efectuarii si a celorlalte regularizari stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 22.

HOTARARE
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si pentru infiintarea unor posturi in serviciul extern al Ministerului Apararii Nationale

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. In vederea deschiderii, organizarii si functionarii Misiunii Romaniei la NATO de la Bruxelles, se aproba suplimentarea numarului maxim de posturi in serviciul extern al Ministerului Afacerilor Externe cu 19 posturi, respectiv de la 1.178 posturi la 1.197 posturi, si modificarea, in acest sens, a prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificarile ulterioare.
            Art. 2. In scopul organizarii si functionarii sectiunii militare din cadrul Misiunii Romaniei la NATO si a Reprezentantei Permanente a Statului Major General la NATO, de la Bruxelles, se aproba infiintarea unui numar de 14 posturi in serviciul extern al Ministerului Apararii Nationale.
            Art. 3. Prevederile prezentei hotarari se vor aplica incepand cu luna ianuarie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministru de stat, ministrul apararii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 23.

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

CIRCULARA privind modificarea nivelului rezervelor obligatorii

            Avand in vedere evolutiile macroeconomice si monetare recente, precum si hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, nivelul ratei rezervelor obligatorii, atat pentru depozitele in lei, cat si pentru depozitele in valuta la care rezerva obligatorie este tinuta in lei, se stabileste, incepand cu data de 1 februarie 1998, la 12,5%.
            Nivelul ratei dobanzilor bonificate pentru rezervele obligatorii ramane neschimbat.

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISARESCU

Bucuresti, 12 ianuarie 1998.
Nr. 1.