MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 390             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 17 august 1999

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            328/70. - Ordin pentru aprobarea Listei denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contributie personalã, si a Modului de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SÃNÃTÃTII

Nr. 328/19 mai 1999

CASA NATIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

Nr. 70/19 mai 1999

ORDIN
pentru aprobarea Listei denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contributie personalã, si a Modului de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor

            Ministrul sãnãtãtii si presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate,
            în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sãnãtate publicã, ale art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999, ale art. 3 alin. (4) si (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 20 alin. (3) lit. b) din Statutul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 114 din 19
martie 1999,
            tinând seama de Referatul comun nr. 123 din 18 mai 1999 al Ministerului Sãnãtãtii - Directia generalã a asistentei medicale, Directia generalã a bugetului sãnãtãtii si Directia farmaceuticã - si al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate - Departamentul sãnãtate si relatii cu furnizorii si Departamentul politici bugetare,
emit urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã:
            - Lista denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu contributie personalã, prevãzutã în anexa nr. 1;
            - Lista denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, fãrã contributie personalã, prevãzutã în anexa nr. 2;
            - Modul de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contributie personalã, suportate din Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, prevãzut în anexa nr. 3;
            - Modul de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, fãrã contributie personalã, în cadrul programelor nationale de sãnãtate publicã, organizate si finantate de Ministerul Sãnãtãtii, prevãzut în anexa nr. 4.
            Art. 2. - Ministerul Sãnãtãtii si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitarã proprie, casele de asigurãri de sãnãtate, unitãtile sanitare si unitãtile farmaceutice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate,
Andrei Gherghinescu

ANEXA Nr. 1

LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu contributie personalã

1. A02B BISMUTHI SUBCITRAS
2. A02B FAMOTIDINUM
3. A02B NIZATIDINUM
4. A02B ROXATIDINUM
5. A02B OMEPRAZOLUM
6. A02B RANITIDINUM
7. A02B CIMETIDINUM
8. A02B SUCRALFATUM
9. A03A MEBEVERINUM
10. A03A PROPANTHELlNI BROMIDUM
11. A03A PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
12. A03B BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
11. A03F CISAPRIDUM
14. A03F DOMPERIDONUM
15. A03F METOCLOPRAMIDUM
16. A04A THIETHYLPERAZINUM
17. A04A PROCHLORPERAZINUM*)
18. A06A LACTULOSUM
19. A07A NYSTATINUM
20. A07A FURAZOLIDONUM
21. A07D LOPERAMIDUM
22. A07E SULFASALAZINUM
23. A11C COLECALCIFEROLUM
24. B01A ACENOCOUMAROLUM
25. B01A CLOPIDOGREL
26. B01A HEPARINUM
27. B01A ENOXAPARINUM NATRICUM
28. B01A NADROPARINUM
29. 801A REVIPARINUM
30. B01A DALTEPARINUM SODIUM
31. B01A TICLOPIDINUM
32. B01A WARFARINUM
33. B02B PHYTOMENADIONUM
34. B03A FEROSII GLUTAMAS
35. B03A FERROSI FUMARAS
36. B03A FERROSI SULFAS
37. B03A DEXTRIFERRONUM
38. C01A DIGOXINUM
39. C01B AMIODARONUM
40. C01B CHINIDINI SULFAS
41. C01B DISOPYRAMIDUM
42. C01B MEXILETINUM
43. C01B PROPAFENONUM
44. C01C ETILEFRINUM
45. C01D ISOSORBIDI DINITRAS
46. C01D ISOSORBIDI MONONITRAS
47. C01D NITROGLYCERINUM (glycreyli trinitras)
48. C01D MOLSIDOMINUM
49. C01E TRIMETAZIDINUM
50. C02A CLONIDINUM
51. C02A METHYLDOPUM
52. C02A MOXONIDINUM
53. C02C PRAZOSINUM
54. C02D DIHYDRALAZINUM
55. C02L ALCALOID RAUWOLFIA + CLOPAMIDUM
56. C02L ALCALOID RAUWOLFIA + CLORTALIDONUM
57. C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM
58. C03B INDAPAMIDUM
59. C03C FUROSEMIDUM
60. C03D SPIRONOLACTONUM
61. C04A CODERGOCRINUM
62. C04A NICERGOLINUM
63. C04A PENTOXIFYLLINUM
64. C04A VINCAMINUM
65. C07A ATENELOLUM
66. C07A BISOPROLOLUM
67. C07A CARVEDILOLUM
68. C07A METOPROLOLUM
69. C07A NEBIVOLOLUM
70. C07A PROPRANOLOLUM
71. C07A SOTALOLUM
72. C07A BETAXOLOLUM
73. C08C AMLODIPINUM
74. C0SC FELODIPINUM
75. C08C NIFEDIPINUM
76. C08C NIMODIPINUM
77. C08D DILTIAZEMUM
78. C08D VERAPAMILUM
79. C09A CAPTOPRILUM
80. C09A ENALAPRILUM
81. C09A LISINOPRILUM
82. C09A PERINDOPRILUM
83. C09A TRANDOLAPRILUM
84. C09A QUINALAPRILUM
85. C09A RAMIPRILUM
86. C09A FOSINOPRILUM
87. C09C IRBESARTANUM
88. C09C LOSARTANUM
__________
*) Indicaöii terapeutice ôi ?n alte grupe ATC, nivelul I.

89. C09C VALSARTANUM
90. C10A BEZAFIBRATUM
91. C10A FENOFIBRATUM
92. C10A CIPROFIBRATUM
93. C10A GEMFIBROZILUM
94. C10A ATORVASTATINUM
95. C10A PRAVASTATINUM
96. C10A SIMVASTATINUM
97. C10A FLUVASTATINUM
98. D01A ECONAZOLUM
99. D01A GRISEOFULVINUM
100. D01A MICONAZOLUM*)
101. D01A NAFTIFINUM
102. D01A NATAMYCINUM
103. D01A CLOTRIMAZOLUM
104. D03A DEXTRANOMERUM
105. D05B ACITRETINUM
106. D06A MUPIROCINUM*)
107. D06A NEOMYCINUM
108. D06B MAFENIDUM
109. D06B SULFADIAZINUM*)
110. D06B PODOPHYLLOTOXINUM
111. D07A CLOBETASOLUM*)
112. D07A MOMETASONUM*)
113. D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID*)
114. D07A FLUMETASONUM
115. D08A IODOPOVIDONUM
116. D10A TRETINOINUM*)
117. D10A ACIDUM AZELAICUM
118. D10B ISOTRETINOINUM
119. G02A METHYLERGOMETRINUM
120. G02C BROMOCRIPTINUM*)
121. G02C FENOTEROLUM*)
122. G03A LYNESTRENOLUM
123. G03A MEDROXYPROGESTERONUM*)
124. G03A NORETHISTERONUM
125. G03B TESTOSTERONUM
126. G03C ESTRADIOLUM
127. G03C ESTRIOLUM
128. G03C ETHINYLESTRADIOLUM
129. G03C HEXESTROLUM
130. G03C PROMESTRIENUM
131. G03C CHLOROTRIANISENUM
132. G03D ALLYLESTRENOLUM
133. G03D DYDROGESTERONUM
134. G03D PROGESTERONUM
135. G03G CLOMIFENUM
136. G04B OXYBUTYNINUM
137. G04C FINASTERIDUM
138. G04C TAMSULOSINUM
139. G04C TERAZOSINUM
140. G04C ALFUZOSINUM
141. G04C DOXAZOSINUM
142. H01A TETRACOSACTIDUM
143. H02A DEXAMETHASONUM*)
144. H02A HYDROCORTISONUM*)
145. H02A METHYLPREDNISOLONUM
146. H02A PREDNISOLONUM
147. H02A PREDNISONUM
148. H02A FLUDROCORDISONUM
149. H02A CORTISONUM
150. H03A LEVOTHYROXINUM
151. H03A LIOTHYRONIN + LEVOTHYROXIN
152. H03B CARBIMAZOLUM
153. H03B THIAMAZOLUM
154. H05B CALCITONINUM
155. J01A DOXYCYCLINUM
156. J01A TETRACYCLINUM
157. J01C AMOXICILLINUM
158. J01C AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
159. J01C AMPICILLINUM
160. J01C BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
161. J01C BENZYLPENICILLINUM
162. J01C OXACILLINUM
163. J01C PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
164. J01D CEFACLORUM (oral)
165. J01D CEFALEXINUM (oral)
166. J01D CEFTIBUTENUM
167. J01D CEFUROXIMUM (oral)
168. J01E SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
169. J01F ERYTROMYCINUM
170. J01F ROXITHROMYCINUM
171. J01F SPYRAMICINUM
172. J01F CLARITHROMYCINUM
173. J01G AMIKACINUM
174. J01G GENTAMICINUM
175. J01G TOBRAMYCINUM*)
176. J01M CIPROFLOXACINUM*)
177. J01M NORFLOXACINUM*)
178. J01X METRONIDAZOLUM*)
179. J01X TINIDAZOLUM*)
180. J02A FLUCONAZOLUM*)
181. J02A ITRACONAZOLUM
182. J02A KETOCONAZOLUM*)
183. J05A ACICLOVIRUM
184. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM*)
185. L01B METHOTREXATUM*)
186. L02B AMINOGLUTETHIMIDUM
187. L02B TAMOXIFENUM*)
188. L04A AZATHIOPRINUM
189. M01A DICLOFENACUM
190. M01A INDOMETACINUM
191. M01A KETOPROFENUM
192. M01A MELOXICAMUM
193. M01A NAPROXENUM
194. M01A NIMESULIDUM
195. M02A PIROXICAMUM
196. M01A TENOXICAMUM
197. M01C NATRII AUROTHIOMALAS
198. M01C PENICILLAMINUM
199. M03B BACLOFENUM
200. M03B TETRAZEPAMUM
201. M04A ALLOPURINOLUM
202. M04A COLCHICINUM
203. M04A CABERGOLINUM*)
204. M05B ACIDUM ALENDRONICUM
205. M05B ACIDUM CLODRONICUM
206. M05B RALOXIPHENUM
207. N01B LIDOCAINUM
208. N02A TRAMADOLUM
209. N02A DEXTROPROPOXYPHENUM
210. N02C SUMATRIPTANUM
211. N03A CARBAMAZEPINUM
212. N05A HALOPERIDOLUM
213. N05A CHLORPROMAZINA
214. N05B DIAZEPAMUM
215. N05B HYDROXYZINUM
216. N05B MEDAZEPAMUM
217. N05B OXAZEPANUM
218. N05B BROMAZEPAMUM
219. N05C NITRAZEPAMUM
220. N05C ZOLPIDEMUM
221. N02C ZOPICLONUM
222. N06A AMITRIPTYLINUM
223. N06A DOXEPINUM
224. N06A TIANEPTINUM
225. N06B VINPOCETINUM
226. N06B EXTRACTE GINGO BILOBA
227. N07A DONEPEZILUM
228. N07A RIVASTIGMINUM
229. N07A NEOSTIGMINI BROMIDUM
230. N07A PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
231. N07C CINNARIZINUM
232. P01B HYDROXYCLOROQUINUM
233. P02B PRAZIQUANTELUM
234. P02C ALBENDAZOLUM
235. P02C LEVAMISOLUM
236. P02C MEBENDAZOLUM
__________
*) Indicatii terapeutice si în alte grupe ATC, nivelul I.

237. P02C PIPERAZINUM
238. P02C PYRANTELUM
239. P02D NICLOSAMIDUM
240. P03A BENZYLUM BENZOICUM
241. R03A SALBUTAMOLUM
242. R03A SALMETEROLUM
243. R03A TERBUTALINUM
244. R03B ACIDUL CROMOGLICICUM*)
245. R03B BECLOMETASONUM*)
246. R03B FLUTICASONUM*)
247. R03B BUDESONIDUM*)
248. R03B BETAMETHASONUM*)
249. R03B IPRATROPII - BROMIDUM
250. R03B NEDOCROMIL SODIUM
251. R03D AMINOPHYLLINUM
252. R03D MONTELUKASTUM
253. R03D THEOPHILLINUM
254. R05D CODEINUM
255. R05D DEXTROMETHORPHANUM
256. R06A ASTEMIZOLUM
257. R06A CHLOROPYRAMINUM
258. R06A CHLORPHENIRAMINUM
259. R06A KETOTIFENUM
260. R06A EBASTINUM
261. R06A LORATADINUM
262. R06A PROMETHAZINUM
263. R06A CYPROHEPTADINUM
264. S01A IDOXURIDINUM
265. S01E ACETAZOLAMIDUM
266. S01E LATANOPROSTUM
267. S01F TROPICAMIDUM
268. S01G LODOXAMIDUM
269. S01G ACIDUM N-ACETYL ASPARTYL GLUTAMICUM
(sare de magneziu)__________

*) Indicaöii terapeutice si în alte grupe ATC, nivelul I.

            Prezenta listã cuprinde un numãr de 269 medicamente aprobate a se elibera cu contributie din partea pacientilor.

ANEXA Nr. 2

LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, fãrã contributie personalã

1. N03A ACIDUM VALPROICUM si sãrurile sale
2. N05B ALPRAZOLAMUM
3. N04B AMANTADINUM
4. L01N AMFASTINUM
5. J01G AMIKACINUM
6. L02B AMINOGLUTETHIMIDUM
7. L01X ASPARAGINAZUM
8. V06A ASPARTAMUM
9. L04A AZATHIOPRINUM
10. M03B BACLOFENUM
11. L02B BICALUTAMIDUM
12. N04A BIPERIDENUM
13. L01D BLEOMYCINUM SULFAS
14. N04B BROMOCRIPTINUM
15. A10B BUFORMINUM
16. N05B BUSPIRONUM
17. L01A BUSULFANUM
18. N03A CARBAMAZEPINUM
19. L01X CARBOPLATINUM
20. L01N CARDIOXANUM
21. L01A CHLORAMBUCILUM
22. P01B CHLOROQUINUM
23. N05A CHLORPROMAZINUM
24. L04A CICLOSPORINUM
25. L01X CISPLATINUM
26. N06A CLOMIPRAMINUM
27. N03A CLONAZEPAMUM
28. N05A CLOZAPINUM
29. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM
30. J04A CYCLOSERINUM
31. G03H CYPROTERONUM
32. L01B CYTARABINUM
33. L01A DACARBAZINUM
34. L01D DACTINOMYCINUM
35. J04B DAPSONUM
36. L01D DAUNORUBICINUM
37. V03A DEFEROXAMINUM
38. L01X DOCETAXOLUM
39. N06A DOXEPINUM
40. L01D DOXORUBICINUM
41. L01D EPIRUBICINUM
42. J04A ETHAMBUTOLUM
43. N03A ETHOSUXIMIDUM
44. L01C ETOPOSIDUM
45. L03A FILGRASTIMUM
46. L01B FLUDARABINUM
47. L01B FLUOROURACILUM
48. N06A FLUOXETINUM
49. N05A FLUPHENAZINUM
50. N05A FLUPENTIXOLUM
51. N05A FLUSPIRILENUM
52. L02B FLUTAMIDUM
53. N06A FLUVOXAMINUM
54. L02B FORMESTANUM
55. L02A FOSFESTROLUM
56. J01X FOSFOMYCINUM
57. L01A FOTEMUSTINUM
58. N03A GABAPENTINUM
59. J05A GANCICLOVIRUM
60. L01B GEMCITABINUM
61. A10B GLIBENCLAMIDUM
62. A10B GLICLAZIDUM
63. A10B GLIPIZIDUM
64. A10B GLIQUIDONUM
65. L02A GOSERELINUM
66. A04A GRANISETRONUM
67. N05A HALOPERIDOLUM
68. L01X HYDROXYCARBAMIDUM
69. P01B HYDROXYCHLOROQUINUM
70. L01D IDARUBICINUM
71. L01A IFOSFAMIDUM
72. N06A IMIPRAMINUM
73. J05A INDINAVIR
74. A10A INSULINE
75. L03A INTERFERONUM ALFA
76. L03A INTERFERONUM BETA
77. L01X IRINOTECANUM
78. J04A ISONIAZIDUM
79. J04G KANAMYCINUM
80. J05A LAMIVUDINUM
81. N03A LAMOTRIGINUM
82. L03A LENOGRASTINUM
83. N04B LEVODOPUM+CARBIDOPUM
84. N04B LEVODOPUM+BENSERAZIDUM
85. N05A LEVOMEPROMAZINUM
86. N05A LITHII CARBONAS
87. L01A LOMUSTINUM
88. N06A MAPROTILINUM
89. L02A MEGESTROLUM
90. L01A MELPHALANUM
91. L01B MERCAPTOPURINUM
92. V03A MESNUM
93. A10B METFORMINUM
94. L01B METHOTREXATUM
95. N06A MIANSERINUM
96. L01X MILTEFOSINUM
97. N06A MOCLOBEMIDUM
98. L03A MOLGRAMOSTIMUM
99. N02A MORPHYNUM
100. L04A MYCOPHENOLATUM
101. N06A NORTRIPTYLINUM
102. N05A OLANZAPINUM
103. A04A ONDANSETRONUM
104. L01C PACLITAXELUM
105. N06A PAROXETINUM
106. N05A PERICIAZINUM
107. N02A PETHIDINUM
108. N03A PHENOBARBITALUM
109. N03A FHENYTOINUM
110. N05A PIPOTIAZINUM
111. N03A PRIMIDONUM
112. L01X PROCARBAZINUM
113. J04A PYRAZINAMIDUM
114. P01B PYRIMETHAMINUM
115. J04A RIFAMPICINUM
116. J04A RIFABUTINUM
117. N05A RISPERIDONUM
118. J05A RITORNAVIR
119. J05A SAQUINAVIR
120. N04B SELEGILINUM
121. N06A SERTRALINUM
122. J05A STAVUDINUM
123. N05A SULPIRIDUM
124. J01G STREPTOMYCINUM
125. L02B TAMOXIFENUM
126. N05A THIOPROPERAZINUM
127. N05A THIORIDAZINUM
128. L01A THIOTEPUM
129. L03A THYMOSTIMULINUM
130. N05A TIAPRIDUM
131. L01B TIOGUANINUM
132. A10B TOLBUTAMIDUM
133. L01X TOPOTECAMUM
134. L01X TRETINQINUM
135. N04A TRIHEXYPHENIDYLUM
136. N06A TRIMIPRAMINUM
137. A04A TROPISETRONUM
138. J05A VALACYCLOVIRUM
139. N03A VIGABATRINUM
140. L01C VINBLASTINUM
141. L01C VINCRISTINUM
142. L01C VINDESINUM
143. L01C VINORELBINUM
144. J05A ZALCITABINUM
145. J05A ZIDOVUDINUM
146. N05A ZUCLOPENTHIXOLUM

            NOTÃ:
            1. Aceste medicamente se elibereazã pe baza prescriptiei medicale, fãrã contributia personalã a asiguratilor, în boli aprobate prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si al presedintelui Casei Nationale a Asigurãrilor de Sãnãtate.
            2. Pentru tratamentele gratuite în ambulatoriu, pentru copii, se poate prescrie orice medicament de uz pediatric, în limita competentei medicului si a fondurilor puse la dispozitie în conditiile legislatiei în vigoare.

ANEXA Nr. 3

MODUL
de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contributie personalã, suportate din Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte de furnizare de servicii farmaceutice cu farmaciile acreditate de cãtre acestea si autorizate, conform legislatiei în vigoare, cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din România, respectându-se urmãtoarele cerinte:
            a) în farmacie sã fie prezent permanent un farmacist;
            b) farmacia sã fie înscrisã într-un perimetru geografic care sã permitã accesul populatiei;
            c) farmacia sã se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei denumirilor comune internationale ale medicamentelor (D.C.I.) din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, cu contributie personalã;
            d) farmacia sã nu aibã reclamatii justificate din partea asiguratilor;
            e) farmacia sã practice o evidentã de gestiune cantitativ valoricã.

CAPITOLUL II
Prescrierea medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã

            1. Asiguratii au dreptul la medicamente, cu sau, fãrã contributie personalã, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu.
            2. Prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac prin consemnarea obligatorie în carnetul de sãnãtate la purtãtor de cãtre medic si farmacist a datelor din prescriptia medicalã.
            3. Prescriptia medicalã se emite de cãtre medicii din cabinetele medicale si de cãtre medicii din spitalele cu care casele de asigurãri de sãnãtate au încheiat contract de furnizare de servicii medicale. Prescriptia medicalã, eliberatã de medicii din spitale la externarea bolnavului, cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile si trebuie înscrisã în carnetul de
sãnãtate.
        4. Prescriptia medicalã poartã, în mod obligatoriu, urmãtoarele date: denumirea furnizorului de servicii medicale (cabinet medical, spital etc.), datele de identificare a asiguratului (numele, prenumele, vârsta etc.), numãrul carnetului de sãnãtate, numãrul foii de observatie sau din registrul de consultatii al bolnavului, diagnosticul, tratamentul prescris, data eliberãrii, codul
medicului si specialitatea acestuia, numãrul contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate, si denumirea casei de asigurãri de sãnãtate. Aceste obligatii revin medicului care emite prescriptia medicalã.
            5. Inscriptionarea codului medicului pe prescriptia medicalã se face prin aplicarea parafei medicului, care contine în mod obligatoriu si codul medicului.
            6. Prescriptiile medicale fãrã urmãtoarele date: denumirea furnizorului de servicii medicale, numele si prenumele asiguratului, numãrul carnetului de sãnãtate, numãrul foii de observatie sau din registrul de consultatii al bolnavului, diagnosticul, data eliberãrii, codul medicului si specimenul de semnãturã a acestuia, specialitatea medicului, numãrul contractului de furnizare
de servicii medicale si numele casei de asigurãri de sãnãtate nu vor fi decontate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate.
            7. Prescrierea medicamentelor se face de cãtre medici numai în limita specialitãtii pe care o au, cu exceptia medicilor de familie, care pot prescrie medicamente atât în limita competentei proprii, cât si pe baza recomandãrilor date de medicii specialisti, cu respectarea indicatiilor producãtorului de medicamente.
            8. Medicamentele ale cãror denumiri comune internationale sunt prevãzute în anexa nr. 1 se elibereazã numai prin respectarea conditiilor de prescriere elaborate de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin.
            9. Decadal, casele de asigurãri de sãnãtate, plãtitoare ale sumelor pentru medicamentele prescrise în tratamentele ambulatorii, cu sau fãrã contributie personalã, urmãresc evolutia consumului de medicamente, comparativ cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli.
            10. Prescriptiile medicale pe baza cãrora se elibereazã medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform cãrora se întocmesc borderourile centralizatoare.
            11. Prescriptia medicalã este document cu regim special si se întocmeste în trei exemplare.
            Toate datele vor fi înscrise lizibil, fãrã modificãri, stersãturi sau adãugãri.
            12. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pânã la 3 zile în afectiuni acute, de pânã la 8-10 zile în afectiuni subacute si de pânã la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice.
            13. Numãrul medicamentelor care pot fi prescrise, cu sau fãrã contributie personalã, pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1-3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteazã în cifre si în litere.
            14. Medicii pot prescrie medicamente, cu sau fãrã contributia personalã a asiguratului, numai în limita unui plafon maxim pe prescriptie medicalã, stabilit la pretul de vânzare cu amãnuntul.
            Plafonul maxim pe prescriptie medicalã este stabilit si poate fi modificat prin ordin alpresedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România.

CAPITOLUL III
Eliberarea medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã

            15. Eliberarea medicamentelor se face numai de cãtre farmacii, pe baza prescriptiei medicale si a carnetului de sãnãtate.
            16. Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurãri de sãnãtate au încheiat contract de furnizare de servicii farmaceutice. Primitorul semneazã de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneazã numele, prenumele, adresa completã, seria si numãrul actului de identitate al acestuia, precum si casa
de asigurãri de sãnãtate la care vireazã contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.
            17. (1) Dacã preturile de vânzare cu amãnuntul ale medicamentelor eliberate sunt mai mari decât pretul de referintã, farmacia încaseazã contributia suportatã de asigurat în procentul corespunzãtor din pretul de referintã, precum si diferentele dintre preturile de vânzare cu amãnuntul si preturile de referintã.
            (2) Dacã preturile de vânzare cu amãnuntul ale medicamentelor eliberate sunt sub preturile de referintã, farmacia încaseazã contributia suportatã de asigurat în procentul corespunzãtor din pretul de vânzare cu amãnuntul.
            18. În situatia în care primitorul renuntã la o parte din medicamentele cuprinse în prescriptia edicalã, acestea nu se elibereazã, ci se anuleazã, nefiind permisã compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementãrilor legale, o suportã asiguratul.
            19. Farmaciile nu pot înlocui medicamentele din prescriptia medicalã cu alte medicamente similare în cadrul acelorasi denumiri comune internationale, în cazul absentei din farmacie a medicamentului prescris.
            20. În cazul în care medicul indicã numai denumirea substantei active, farmacistul are obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie.
            21. Înscrierea preturilor de vânzare cu amãnuntul se face de cãtre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
            22. Farmacistul noteazã preturile de vânzare cu amãnuntul si suma aferentã procentului corespunzãtor din preturile de referintã ale medicamentelor, calculate conform pct. 17 si 24, le totalizeazã si mentioneazã pe prescriptia medicalã atât suma totalã, cât si suma aferentã ce urmeazã a fi decontatã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate.
            23. Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleazã cu o linie, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale. Farmacistul consemneazã în carnetul de sãnãtate, sub semnãturã, medicamentul si cantitatea eliberatã.
            24. Contributia personalã a asiguratului pentru medicamentele eliberate pe bazã de prescriptie medicalã se compune din:
            a) 40% din pretul de referintã pentru medicamentele al cãror pret de vânzare cu amãnuntul este mai mic de 50.000 lei plus o sumã fixã de 2.000 lei;
            b) 20% din pretul de referintã al medicamentelor al cãror pret de vânzare cu amãnuntul este mai mare de 50.000 lei plus o sumã fixã de 2.000 lei.
            Suma de 2.000 lei nu se aplicã pentru medicamentele de pe prescriptiile a cãror valoare totalã, raportatã la pretul de vânzare cu amãnuntul, este mai micã de 10.000 lei.
            Pretul de referintã se calculeazã astfel:
            a) pentru medicamentele al cãror pret de vânzare cu amãnuntul este mai mic de 50.000 lei, pretul de referintã este egal cu pretul de vânzare cu amãnuntul;
            b) pentru medicamentele al cãror pret de vânzare cu amãnuntul este mai mare de 50.000 lei, pretul de referintã este media preturilor de vânzare cu amãnuntul ale produselor farmaceutice pentru fiecare formã farmaceuticã din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale, înregistratã spre comercializare în România pânã la data publicãrii prezentului ordin.
            25. Prevederile pct. 15-24 se aduc la cunostintã asiguratilor, la loc vizibil în farmacii.

CAPITOLUL IV
Modul de decontare de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a medicamentelor eliberate cu sau fãrã contributie personalã

            26. Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã sumele aferente medicamentelor eliberate cu sau fãrã contributie personalã farmaciilor cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii farmaceutice.
            27. (1) Decontarea medicamentelor cu contributie personalã, prescrise în tratamentul ambulatoriu, se face pe baza preturilor de referintã în vigoare la data achizitionãrii medicamentelor de cãtre farmacie.
            (2) Preturile de referintã ale medicamentelor cu contributie personalã, de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, se stabilesc prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate.
            (3) Contributia personalã a asiguratului este un cuantum de 20% sau 40% din pretul de referintã plus 2.000 lei, în functie de pretul de vânzare cu amãnuntul al medicamentului.
            28. Casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã, în limita fondului aferent decontãrii medicamentelor, medicamentele fãrã contributie personalã, prescrise pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-18 ani, pentru gravide si lehuze, pentru alte boli decât cele care beneficiazã de gratuitate conform ordinului ministrului sãnãtãtii, stabilite de Ministerul Sãnãtãtii si decontate de cãtre acesta prin directiile de sãnãtate publicã. Casele de asigurãri de sãnãtate asigurã decontarea integralã a medicamentelor fãrã contributie personalã, prescrise. numai de cãtre medicul de familie, medicul specialist pediatru, medicul ginecolog sau de medicul stomatolog, dupã caz, pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani, pentru gravide si lehuze.
            Pentru prescriptiile pediatrice se deconteazã numai medicamentele de folosintã pediatricã, prescrise conform indicatiilor producãtorului de medicamente.
            29. Fondul aferent decontãrii medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã reprezintã o cotã din Fondul de asigurãri de sãnãtate aferent cheltuielilor materiale si prestãrilor de servicii medicale, stabilitã prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Colegiului Medicilor din România.
            30. În cazul depãsirii fondului aferent decontãrii medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã, casele de asigurãri de sãnãtate analizeazã prescriptiile medicale ale medicilor care au avut sumele cele mai ridicate pentru retetele prescrise. În cazurile nejustificate, comisiile de control al calitãtii serviciilor medicale, constituite conform Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, propun mãsuri de limitare a bugetelor pentru prescrierea medicamentelor. În contractele de furnizare de servicii medicale si farmaceutice vor fi prevãzute mãsurile de limitare ce pot fi  aplicate potrivit legii. Depãsirile justificate trebuie sã se încadreze în fondul aferent decontãrii medicamentelor.
            31. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator pe case de asigurãri de sãnãtate, luând în calcul casa de asigurãri de sãnãtate cãtre care se face virarea contributiei asigurãrilor de sãnãtate si care este înscrisã pe versoul prescriptiei si pe fiecare categorie de compensare în care fiecare prescriptie medicalã poartã un numãr curent. Acelasi numãr este notat pe fiecare
prescriptie medicalã. Borderourile se întocmesc în douã exemplare, specificându-se suma ce urmeazã a fi încasatã de la casele de asigurãri de sãnãtate. Pe baza borderourilor centralizatoare farmaciile vor întocmi facturi cu sumele totale ce urmeazã a fi decontate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate.
            32. În vederea decontãrii medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã farmaciile înainteazã caselor de asigurãri de sãnãtate, la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii farmaceutice, urmãtoarele acte, în original:
            - factura;
            - borderourile centralizatoare;
            - prescriptiile medicale.
        33. Suma totalã va fi achitatã în termen de cel mult 30 de zile de la data prezentãrii decontului, termen necesar pentru verificarea documentelor. În cazul unei întârzieri de peste 60 de zile, farmaciile pot sista eliberarea medicamentelor cu sau fãrã contributie personalã pânã la achitarea datoriilor de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate.
            34. Farmaciile rãspund de exactitatea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar casele de asigurãri de sãnãtate, de legalitatea plãtilor efectuate.
            35. Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã analizeze lunar, în consiliile de administratie, modul de gestionare a fondurilor, precum si prescrierea si eliberarea medicamentelor, luând mãsurile care se impun.
            36. Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate poate emite precizãri cu privire la decontarea si la circuitul financiar al plãtilor între casele de asigurãri si farmacii.
            37. În cazul încãlcãrii dispozitiilor legale se vor întocmi actele de constatare si de sesizare ale organelor competente, potrivit rãspunderii juridice care rezultã din actul de constatare.
            38. Cuantumul contributiei personale a asiguratilor, valoarea pretului de referintã, suma fixã pentru fiecare prescriptie medicalã, plafonul pe prescriptie medicalã, cota din asigurãrile sociale de sãnãtate alocatã decontãrilor medicamentelor, precum si alte plafoane valorice sunt stabilite si pot fi modificate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România si a Colegiului Farmacistilor din România.

ANEXA Nr. 4

MODUL
de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor, de care beneficiazã asiguratii, pe bazã de prescriptie medicalã, în tratamentul ambulatoriu, fãrã contributie personalã, în cadrul programelor nationale de sãnãtate publicã, organizate si finantate de Ministerul Sãnãtãtii

Dispozitii generale

            În baza art. 12 si a anexei nr. 1 la Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sãnãtate publicã, Ministerul Sãnãtãtii     organizeazã si finanteazã programe nationale de sãnãtate publicã.
            Acordarea medicamentelor gratuite de la bugetul de stat si, dupã caz, din bugetul Fondului special pentru sãnãtate se face în scopul realizãrii unor obiective de sãnãtate publicã în cadrul programelor nationale de sãnãtate.
            Finantarea programelor de sãnãtate publicã se face prin directiile de sãnãtate publicã teritoriale, în limita bugetului aprobat, prin finantãri lunare, proportionale, de regulã, cu bugetul  anual.

CAPITOLUL I
Prescrierea medicamentelor

            1. Prescrierea medicamentelor în cadrul programelor nationale de sãnãtate se face de cãtre
medicul de familie sau de cãtre medicul specialist astfel:
            a) în cazul în care unitatea sanitarã cu personalitate juridicã organizeazã procurarea si acordarea medicamentelor pentru bolnavii în evidentã, prin farmacia proprie, prescrierea medicamentelor se face în carnetul de sãnãtate si în registrul de consultatii;
            b) prin consemnarea obligatorie în carnetul de sãnãtate la purtãtor, de cãtre medic, respectiv farmacist, a datelor din prescriptia medicalã, în cazul în care procurarea medicamentelor se face prin farmacii cu circuit deschis cu care unitatea sanitarã are relatii contractuale.
            2. Prescriptia medicalã se face de cãtre medicii din unitãtile sanitare din subordinea Ministerului Sãnãtãtii, cuprinse în programele nationale de sãnãtate. Prescriptia medicalã fãcutã de medicii din spitale, la externarea bolnavului, cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile si trebuie sã fie înscrisã în carnetul de sãnãtate.
            3. Prescriptia medicalã poartã în mod obligatoriu, codul medicului si specialitatea acestuia.
            Inscriptionarea codului pe prescriptia medicalã se face prin aplicarea parafei, care contine, în mod obligatoriu, codul medicului.
            4. (1) Prescriptia medicalã este document cu regim special se întocmeste în trei exemplare si cuprinde: denumirea si sediul unitãtii sanitare, numele, prenumele si adresa completã ale pacientului numãrul carnetului de sãnãtate, numãrul din registrul de consultatie diagnosticul, stampila cabinetului medical sau a spitalului în care îsi desfãsoarã activitatea medicul care face
prescriptia medicalã, semnãtura si parafa medicului. Toate datele vor fi înscrise lizibil, fãrã modificãri, stersãturi sau adãugãri.
            (2) Pentru facilitarea decontãrii medicamentelor eliberate în cadrul programelor nationale de sãnãtate, aceste prescriptii medicale vor purta precizarea "Program national de sãnãtate nr....".
            5. Prescriptia medicalã întocmitã cu datele mentionate mai sus fãrã cod si semnãturã, este nulã si nu este onoratã de cãtre farmacii.
            6. Prescrierea medicamentelor se face de cãtre medici numai în limita specialitãtii pe care o au, cu exceptia medicilor de familie, care pot prescrie medicamente pe baza recomandãrii date de medicii specialisti.
            7. Medicii au obligatia de a înscrie în documentele medicale ale unitãtii sanitare, precum si în carnetul de sãnãtate al bolnavului datele corespunzãtoare formularelor tipizate: numele, prenumele, domiciliul, tratamentul prescris, numãrul carnetului de sãnãtate etc.
            8. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pânã la 3 zile în afectiuni acute, de pânã la 8-10 zile în afectiuni subacute si de pânã la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice.
            9. Pentru un bolnav se pot prescrie la o consultatie maximum 3 (trei) medicamente. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteazã în cifre si în litere.
            10. Medicii pot prescrie medicamente în limita unui plafon stabilit pentru fiecare medic de cãtre conducerea unitãtii sanitare, conform bugetului alocat pe an, trimestre si luni.
            11. Prescriptiile medicale vor fi verificate de cãtre comisiile de supraveghere si control al consumului de medicamente, existente la nivelul directiilor de sãnãtate publicã si spitalelor, în vederea stabilirii corectitudinii din punct de vedere medical si financiar. Din componenta comisiei de supraveghere si control al consumului de medicamente din cadrul directiei de
sãnãtate publicã face parte si medicul coordonator al programului national de sãnãtate, care va semna "bun de platã" (vizã de compartiment de specialitate) în borderoul centralizator al decontãrilor gratuite.

CAPITOLUL II
Eliberarea medicamentelor

            12. Eliberarea medicamentelor se face la nivelul pretului de referintã, în conditiile legii.
            13. Eliberarea medicamentelor fãrã contributie personalã se face astfel:
            a) la sediul cabinetului medical din cadrul unitãtii sanitare cu personalitate juridicã, prin armacia proprie, conform prevederilor cap. I "prescrierea medicamentelor", pct. 1 lit. a), pe baza unei condici de medicamente, în care semneazã bolnavul la primirea medicamentelor;
            b) la farmaciile cu circuit deschis, conform prevederilor cap. I "Prescrierea medicamentelor", pct. 1 lit. b).
            14. Eliberarea medicamentelor se face de cãtre farmaciile cu care unitãtile sanitare au relatii contractuale si numai pe baza prescriptiei medicale ai a carnetului de sãnãtate.
            15. Primitorul semneazã de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneazã: numele, prenumele, adresa completã, seria si numãrul actului de identitate, în situatia în care s-au eliberat toate medicamentele prescrise si în cantitãtile mentionate în prescriptia medicalã.
            16. (1) În situatia în care primitorul renuntã la o parte din medicamentele prevãzute în prescriptia medicalã, acestea nu se elibereazã si se anuleazã. Primitorul va mentiona pe versoul prescriptiei denumirea medicamentelor la care renunta si va semna.
            (2) Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacist se anuleazã cu o linie, în fataprimitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
            17. Farmacistul poate înlocui medicamentele prescrise în prescriptia medicalã cu alte medicamente similare, în cadrul acelorasi denumiri comune internationale, în cazul absentei din farmacie a medicamentului prescris, cu conditia ca pretul medicamentului eliberat sã nu depãseascã 20% din valoarea medicamentului prescris. Farmacistul va mentiona pe prescriptia medicalã denumirea comercialã a medicamentului eliberat.
            18. În cazul în care medicul indicã numai denumirea substantei active, farmacistul are, obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, corespunzãtor formei farmaceutice si concentratiei indicate de medic.
            19. Înscrierea preturilor se face de cãtre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
            20. Farmacistul are obligatia sã consemneze în carnetul de sãnãtate, sub semnãturã, denumirea medicamentelor, medicamentele si cantitatea eliberatã.
            21. Toate prevederile mentionate la cap. II "eliberarea medicamentelor" vor fi afisate la loc vizibil în farmacii.

CAPITOLUL III
Decontarea medicamentelor

            22. Directiile de sãnãtate publicã teritoriale, în limita bugetului aprobat si în limitele în care au fost finantate, vor asigura unitãtilor sanitare cu personalitate juridicã din subordinea Ministerului Sãnãtãtii fondurile pentru medicamentele aferente bolilor ce se încadreazã în obiectivele programelor nationale de sãnãtate. Aceste boli se nominalizeazã de Ministerul Sãnãtãtii.
            23. În vederea încadrãrii în bugetul aprobat, sumele destinate finantãrii cheltuielilor aferente programelor nationale de sãnãtate se aduc la cunostintã unitãtilor sanitare implicate în program, precum si medicilor abilitati sã prescrie medicamente.
            24. Unitãtile sanitare vor tine o evidentã distinctã, extracontabilã, cu plãtile efectuate pentru medicamentele eliberate, pe fiecare program si pe fiecare medic, în vederea încadrãrii în fondurile alocate.
            25. Directiile de sãnãtate publicã repartizeazã lunar fonduri unitãtilor sanitare pentru derularea programelor nationale de sãnãtate, în limita finantãrii lunare.
            26. Decontarea medicamentelor gratuite se face de unitãtile sanitare cu personalitate juridicã, în conditiile legii, pe baza actelor justificative primite de la furnizorii de medicamente.
            27. Furnizorii de medicamente vor anexa la factura pentru plata medicamentelor eliberate un borderou centralizator, în care fiecare prescriptie medicalã va purta un numãr curent. Acelasi numãr va fi notat pe fiecare prescriptie medicalã.             Borderourile se întocmesc în trei exemplare, specificându-se suma ce urmeazã a fi încasatã de la unitatea sanitarã.
            28. La termenele stabilite în contractul încheiat între unitatea sanitarã si furnizorii de medicamente sau ori de câte ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificatã pentru exactitate si realitate, împreunã cu originalul prescriptiilor medicale vor fi înaintate unitãtii sanitare.
            29. Contravaloarea medicamentelor eliberate se achitã conform contractului încheiat între unitatea sanitarã si furnizorii de medicamente, în cel mult 30 de zile de la data prezentãrii actelor justificative.
            30. Comisia de supraveghere si control al prescrierii si eliberãrii medicamentelor din unitãtile sanitare are obligatia de a verifica actele justificative, iar dupã aprobarea acestora potrivit legii va pune la dispozitie furnizorilor sumele datorate.
            31. Furnizorii rãspund de exactitatea datelor cuprinse în actele justificative, iar unitãtile sanitare, de legalitatea plãtilor efectuate.
            32. Lunar, directiile de sãnãtate publicã transmit Ministerului Sãnãtãtii, o datã cu executia bugetarã, situatia plãtilor pentru medicamentele gratuite decontate de unitãtile sanitare furnizorilor de medicamente, pe fiecare program finantat. Dupã analiza datelor prezentate Ministerul Sãnãtãtii va finanta directiile de sãnãtate publicã, în limita creditelor lunare aprobate
si a bugetului destinat programelor, sumele corespunzãtoare.
            33. Directiile si unitãtile sanitare nominalizate prin programele nationale de sãnãtate sunt obligate sã analizeze lunar, în consiliile de administratie, modul de gestionare a fondurilor, precum si prescrierea si eliberarea medicamentelor, comunicând celor în drept situatia realizãrilor fatã de bugetul aprobat, luând mãsurile ce se impun, conform prevederilor legale.