MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 648  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Joi, 30 decembrie 1999

SUMAR

DECRETE

            443. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestora în rezervã

            447. - Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati

            448. - Decret privind numirea în functie a unor procurori financiari

            449. - Decret privind numirea în functie a unor judecãtori financiari

            455. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervã

            456. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Informatii Externe

            457. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestuia în rezervã

            458. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

            461 - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Apãrãrii Nationale

            462. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Justitiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            140. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, in scopul participarii acestora la licitatiile pentru  adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii si a  executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica din domeniul agricol, organizate potrivit legii, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30/1998

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei
din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestora în rezervã

            In temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
avand in vedere propunerile ministrului apararii nationale,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Pe data de 31 ianuarie 2000 se acorda gradul de general de brigada urmatorilor colonei:
            - Bulea Teodor Teodor
            - Ciuchi Gheorghe Vasile.
            Art. 2. - Pe data de 31 ianuarie 2000 se trec in
rezerva, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmatorii generali:
            - general de brigada Bulea Teodor Teodor
            - general de brigada Ciuchi Gheorghe Vasile.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 443.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din functie a unor magistrati

            In temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 131 si al art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se elibereaza din functie, prin pensionare, urmatorii magistrati:
            - Cosma-Neculai Vasile - procuror la Parchetul Militar Bacau de pe langa Tribunalul Militar Iasi
            - Petrescu Gheorghe - procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti
            - Moise Aurora - procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Zalau
            - locotenent-colonel (r) - procuror la Parchetul
            - magistrat Nuta Ovidiu - Militar Craiova de pe langa Tribunalul Militar Timisoara.

PRRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 447.
 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unor procurori financiari

            In temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
avand in vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se numesc in functia de procuror financiar persoanele mentionate in anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 448.

ANEXÃ

            - Acsinte Gheorghe - Camera de Conturi a judetului Vaslui
            - Ivanciu Rodica Cezara - Camera de Conturi a judetului Bihor
            - Ispas Adriana Jeni - Camera de Conturi a judetului Mures
            - Drasovean Victoria - Camera de Conturi a judetului Sibiu
            - Labici Mihai - Camera de Conturi a judetului Maramures

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unor judecãtori financiari

            In temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 105 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
avand in vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se numesc in functia de judecator financiar urmatorii:
            - Grecu Gheorghe - Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi
            - Pantelimon Radu - Colegiul jurisdictional Covasna.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 449.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervã

            In temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 30 din Legea  nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            avand in vedere propunerea directorului Serviciului Roman de Informatii,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Pe data de 22 decembrie 1999 se acorda gradul de general de brigada colonelului Caraman Vasile Vasile.
            Art. 2. - Pe data de 22 decembrie 1999 generalul de brigada Caraman Vasile Vasile se trece in rezerva prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 455.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general
din Serviciul de Informatii Externe

            In temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            avand in vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 1999 generalul de divizie Tanasescu Mihail Alexandru se trece in rezerva prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 456.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestuia în rezervã

            In temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            avand in vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Pe data de 31 decembrie 1999 se acorda gradul de general de brigada colonelului Juganaru Ion Antonie.
            Art. 2. - Pe data de 31 decembrie 1999 generalul de brigada Juganaru Ion Antonie se trece in rezerva prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 457.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

            In temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            avand in vedere propunerea ministrului de interne,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Pe data de 31 decembrie 1999 se acorda gradul de general de brigada colonelului Sutu Aureliu Mihail-Matei.
            Art. 2. - Pe data de 31 decembrie 1999 generalul de brigada Sutu Aureliu Mihail-Matei se trece in rezerva prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 458.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Apãrãrii Nationale

            In temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            avand in vedere propunerea ministrului apararii nationale,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Pe data de 1 ianuarie 2000 generalul de brigada Vasilescu Gheorghe Valeriu se trece in rezerva prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 461.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "meritul militar"
unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Justitiei

            In temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 32 alin. 2, art. 107 alin. 6 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
avand in vedere propunerile ministrului de stat, ministrul justitiei,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa I, pentru 25 de ani vechime in activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti in anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa a II-a, pentru 20 de ani vechime in activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti in anexa nr. 2.
            Art. 3. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa a III-a, pentru 15 ani vechime in activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti in anexa nr. 3.
            Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integranta din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1999.
Nr. 462.*) Anexele nr. 1-3 se publica ulterior.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice
care au capacitatea de a desfãsura activitãti de îmbunãtãtiri funciare, în scopul participãrii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectãrii si a executãrii lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare de utilitate publicã din domeniul agricol, organizate potrivit legii, aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30/1998

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            avand in vedere prevederile art. 13 alin. (1) si ale art. 14 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 611/1997,
            vãzând nota Directiei imbunatatiri funciare si protectia mediului privind necesitatea actualizarii Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, ca urmare a desfiintarii Centrului de Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata Baneasa - Bucuresti potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 676/1999,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,
            emite urmatorul ordin:
            1. Se aproba modificarile si completarile la Metodologia de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, in scopul participarii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii si a executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica din domeniul agricol, organizate potrivit legii, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30 din 6 mai 1998, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 iunie 1998, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
            2. Directia generala patrimoniu, fond funciar, cadastru si imbunatatiri funciare, prin Directia imbunatatiri funciare si protectia mediului, va difuza prezentul ordin tuturor celor interesati si va urmari modul de aplicare a prevederilor acestuia.
            3. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 12 noiembrie 1999.
Nr. 140.

ANEXÃ

METODOLOGIA
de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfãsura activitãti de îmbunãtãtiri funciare, în scopul participãrii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectãrii si executãrii lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare de utilitate publicã din domeniul agricol, organizate potrivit legii

            Articol unic. - Metodologia de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, in scopul participarii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii si executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica din domeniul agricol, organizate potrivit legii, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. La capitolul III, punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
            "7. Comisia de atestare a persoanelor juridice prevazute la pct. 4 este numita prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru o perioada de 2 ani. Comisia este formata din minimum 9 specialisti din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si din unele unitati de invatamant superior de specialitate, de cercetare si de proiectare, de executie si exploatare de profil. Comisia de atestare poate fi ajutata in cadrul lucrarilor sale, dupa caz, de consultanti tehnici pe probleme specifice, convocati la solicitarea presedintelui acesteia."
            2. La capitolul III, punctul 7 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
            "(4) Lucrarile comisiei de atestare se desfasoara la sediul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare."
            3. La capitolul III, punctul 7 alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
            "(5) Secretariatul comisiei de atestare se asigura de specialisti din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare."
            4. La capitolul V, punctul 14 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "14. Persoana juridica care doreste sa obtina atestarea pentru a participa la licitatii in domeniul imbunatatirilor funciare va inainta secretariatului comisiei de atestare cererea-tip de atestare, insotita de documentele prin care sa demonstreze ca indeplineste conditiile obligatorii prevazute la pct. 13."
            5. La capitolul V, punctul 20 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            "(1) Procesele-verbale se scriu intr-un registru special, care se va pastra in conditii de siguranta la secretariatul comisiei de atestare si se va arhiva la sediul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare."
            6. La capitolul V, punctul 22 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            "(1) Certificatele vor fi numerotate, se vor consemna intr-un registru special de evidenta, care se va pastra, in conditii de siguranta, la secretariatul comisiei de atestare si se va arhiva la sediul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare."
            7. La capitolul V, punctul 22 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
            "(4) Editarea certificatelor de atestare se face prin grija Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare."
            8. La capitolul V, punctul 23 va avea urmatorul cuprins:
            "23. Tariful pentru obtinerea atestarii se stabileste diferentiat, pe activitatile prevazute la    pct. 5, de catre Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare si se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Persoana juridica care solicita atestarea depune valoarea tarifului, in numerar, la casieria Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare sau prin ordin de plata, la prezentare, in contul deschis separat pentru aceasta activitate.
Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare va suporta, din tarifele incasate, cheltuielile cu functionarea comisiei de atestare."
            9. In anexa nr. 1, punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
            "6. Lucrarile si masurile agropedoameliorative cuprind, dupa caz: lucrari de nivelare-modelare a terenului, scarificari, afanari adanci, rigole si santuri de scurgere a apei, araturi in benzi cu coame, drenuri cartita, udari de spalare a saraturilor, aplicarea de amenajamente, defrisari, scoateri de cioturi, lucrari de amenajare si nivelare a terenurilor, afectate de excavari de materii prime, pentru darea in folosinta agricola a acestora."
            10. In anexa nr. 2, la titlul "membri:", prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
            "- 2 reprezentanti ai ministerului agriculturii si alimentatiei."
            11. In anexa nr. 2, la titlul "membri:", dupa prima liniuta se introduce o liniuta cu urmatorul cuprins:
            "- un reprezentant al ministerului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului"
            12. In anexa nr. 2, titlul "consultanti pe probleme specifice:" va avea urmatorul cuprins:
            "La solicitarea comisiei de atestare, in functie de necesitati se pot invita specialisti in calitate de consultanti."
            13. In anexa nr. 2, titlul "secretariat:" va avea urmatorul cuprins:
Secretariat:
            "- un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
            - un reprezentant al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare."
            14. In anexa nr. 7 certificatul de atestare va fi semnat astfel:
            "Presedinte,
            .................................................
            (numele, prenumele, semnãtura si stampila)