MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 68      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 18 februarie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           4. - Hotãrâre privind exercitarea în continuare a mandatului membrilor Curtii de Conturi

           5. - Hotãrâre privind constituirea si componenta nominalã a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Columbia

           6. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 14/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interpartamentare

           7. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 15/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeanã

           8.  - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 17/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

           9. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 19/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Internationalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã

           10. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 2/1997 privind componenta nominalã a grupurilor parlamentare de prietenie

           11. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 7/1998 privind aprobarea constituirii si componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           83. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 717/1998 privind aprobarea derulãrii operatiunilor de import în contul de cooperare constituit din exporturile efectuate de Societatea Comercialã "unirea" - S.A Cluj-Napoca

           84. - Hotãrâre privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agriculturã sau silviculturã

           85. - Hotãrâre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privatã a statului

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

           127/1998. - Decizie referitoare la încãlcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind exercitarea în continuare a mandatului membrilor Curtii de Conturi

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Membrii Curtii de Conturi - consilieri de conturi - numiti prin hotãrârile Parlamentului nr. 2/1993, nr. 5/1993, nr. 22/1993 si nr. 11/1994, îsi exercitã mandatul pânã la data de 15 martie 1999.
            Presedintele Curtii de Conturi, vicepresedintii si presedintii de sectii, numiti prin hotãrârile Parlamentului nr. 7/1993 si nr. 23/1993, îsi exercitã mandatul pânã la alegerea noii conduceri a Curtii de Conturi, dar nu mai târziu de 31 martie 1999.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 4.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind constituirea si componenta nominalã a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Columbia

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã constituirea si componenta nominalã a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Columbia, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 5.

ANEXÃ

GRUPUL DE PRIETENIE CU REPUBLICA COLUMBIA

            Presedinte: Ioan Sabin Pop, senator, Partidul Democrat
            Vicepresedinte: Vasile Berci, deputat, Partidul National Tãrãnesc Crestin-Democrat
            Secretar: Stefan Baban, deputat, Partidul România Mare
            Membri:
            1. Ioan Avarvarei
            2. Mihai Nicolescu
            3. Ion Burghelea
            4. Titu Gheorghiof
            5. Francisc Pécsi
            6. Gheorghe Secarã
            7. Sorin Marinescu

- senator, Partidul Democratiei Sociale din România
- deputat, Partidul Democratiei Sociale din România
- senator, Partidul National Tãrãnesc Crestin-Democrat
- deputat, Partidul National Liberal
- deputat, Uniunea Democratã Maghiarã din România
- deputat, Partidul Unitãtii Nationale Române
- deputat, Partidul Social Democrat Român.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 14/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã înlocuirea din componenta nominalã a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare a domnului deputat Iohan-Peter Babias cu domnul Dorel Dorian, deputat, Grupul parlamentar al minoritãtilor nationale.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 6.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 15/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeanã

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã înlocuirea din componenta nominalã a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeanã a domnului deputat Florea Simion cu domnul Osman Fedbi, deputat, Grupul parlamentar al minoritãtilor nationale.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 17/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã înlocuirea din componenta nominalã a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa a domnului deputat Vichentie Nicolaiciuc cu domnul Slavomir Gvozdenovici, deputat, Grupul parlamentar al minoritãtilor nationale.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 19/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Palamentului României la Adunarea Internationalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã înlocuirea din componenta nominalã a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Internationalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã a doamnei deputat Daniela Popa cu doamna Viorica Afrãsinei, deputat, Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din România.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 9.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 2/1997 privind componenta nominalã a grupurilor parlamentare de prietenie

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se aprobã înlocuirea din componenta nominalã a Grupului de prietenie cu Republica Francezã - Senat a domnului senator Aurel Liviu Ciupe cu domnul Ioan Mircea Prahase, senator, Partidul Democrat.
            Art. 2. - Se numeste în componenta nominalã a Grupului de prietenie cu Republica Austria domnul Ioan Sabin Pop, senator, Partidul Democrat, în locul regretatului Lucian Titus Suteu.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 10.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 7/1998 privind aprobarea constituirii si componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã înlocuirea din componenta Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Armenia a domnului senator Aurel Liviu Ciupe cu domnul Ioan Mircea Prahase, senator, Partidul Democrat.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 16 februarie 1999.
Nr. 11.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 
HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 717/1998 privind aprobarea derulãrii operatiunilor de import în contul de cooperare constituit din exporturile efectuate de Societatea Comercialã "unirea" - S.A. Cluj-Napoca

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 717/1998 privind aprobarea derulãrii operatiunilor de import în contul de cooperare constituit din exporturile efectuate de Societatea Comercialã "unirea" - S.A. Cluj-Napoca, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 21 octombrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
           La art. 1-3, sintagma "moneda nationalã taka" se înlocuieste cu sintagma "moneda dolari neconvertibili".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului
Radu Berceanu
p. Ministrul finantelor,
Iosefina Morosan,
secretar de stat

Bucuresti, 11 februarie 1999.
Nr. 83.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agriculturã sau silviculturã

            În temeiul prevederilor pct. IV alin. 2 din anexa la Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agriculturã sau silviculturã,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Nivelul taxei anuale stabilit prin Legea nr. 69/1993, astfel cum a fost indexat prin Hotãrârea Guvernului nr. 412/1997, se indexeazã tinându-se seama de rata inflatiei aferentã anului 1997, respectiv 151,4% fatã de anul 1996.
            (2) Noile niveluri ale taxei anuale sunt cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna ianuarie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 februarie 1999.
Nr. 84.

ANEXÃ

TAXA
pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agriculturã sau silviculturã

            Pentru terenurile utilizate de cãtre regiile autonome, societãtile comerciale, precum si de cãtre celelalte persoane juridice:

            A. Pentru localitãtile urbane:
lei/m2

Zona în cadrul
localitãtii
Categoria localitãtii
I
II
III
IV

A
B
C
D
600
350
250
150
450
250
150
100
200
150
  80
-
100
  80
-
-

            B. Pentru localitãtile rurale:
 
lei/m2


Specificare


Zona de fertilitate
I
II
III
IV
V


Taxa
350
300
250
150
100


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atribuirea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privatã a statului

            În temeiul prevederilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 38/1998,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se atribuie, cu titlu gratuit, Companiei de Transport Aerian AEROFLOT - RUSSIAN INTERNATIONAL AIRLINES, reprezentantã din România, persoanã juridicã românã, dispozitivul de tractare a aeronavelor TUPOLEV-134, intrat în proprietatea privatã a statului, potrivit legii, aflat în evidentele Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 februarie 1999.
Nr. 85.

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE
referitoare la încãlcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996

           Prezentarea generalã a cazului
            Prin intrarea în vigoare a Hotãrârii Guvernului nr. 778/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 1 noiembrie 1995 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector s-a decis schimbarea formei si continutului permisului de conducere si s-a stabilit termenul de preschimbare a permiselor existente în circulatie.
            Pânã la intrarea în vigoare a acestei hotãrâri (1 decembrie 1995) s-a întreprins o serie de actiuni în vederea emiterii noului tip de permis de conducere auto, care pot fi structurate astfel:
            - Contractul nr. 4.082 din 2 decembrie 1994, încheiat între Canadian Bank Note Overseas Ltd (C.B.N.) si Regia Autonomã "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RAPPS) al cãrui obiect îl constituie livrarea de cãtre C.B.N. a unui sistem computerizat de emitere si de imprimare a permiselor de conducere auto, precum si a echipamentului de stocare a informatiilor despre titularii acestor documente în regim de exclusivitate;
            - Contractul nr. 4.298 din 23 decembrie 1994, încheiat între RAPPS si Ministerul de Interne, având ca obiect proiectarea, conceptia de sistem, adaptarea, finantarea în vederea emiterii computerizate a permiselor de conducere, în regim de exclusivitate, de cãtre RAPPS;
            - Protocolul încheiat între C.B.N. si Ministerul de Interne la data de 5 mai 1995, în care s-au stabilit modelele definitive pentru permisele auto, ministerul solicitând cu aceastã ocazie modificarea sistemului de emitere, în sensul înlocuirii camerelor digitale de luat vederi cu scanarea digitalã.
            Cele douã contracte încheiate în luna decembrie 1994 nu contin nici un fel de prevederi referitoare la fotografiile necesare noilor permise de conducere. Fotografiile deveniserã însã necesare în urma convenirii protocolului din 3-5 mai 1995, care consemneazã acceptarea de cãtre C.B.N. a cererii Ministerului de Interne de înlocuire a camerelor digitale de luat vederi cu scanarea digitalã.
            - Pentru executarea fotografiilor necesare eliberãrii permiselor de conducere auto s-a încheiat ulterior Contractul privind imprimarea de fotografii din 16 noiembrie 1995, între Ministerul de Interne si RAPPS, pe de o parte, si Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH, pe de altã parte, cu durata de valabilitate de 10 ani de la intrarea în vigoare a acestuia.
            Prin acest contract Ministerul de Interne si RAPPS acordã exclusivitate Societãtii Comerciale "tuingdor" - S.R.L. în realizarea unei retele de fotografi profesionisti, pe întregul teritoriu al tãrii, în scopul executãrii fotografiilor necesare solicitantilor de permise de conducere auto.
            - Contractul încheiat între Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH la data de 5 septembrie 1995, prin care Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. obtine exclusivitatea distributiei pe teritoriul României a produselor livrate de firma Mitsubishi Electric Europe GmbH. Acestui contract i s-a acordat beneficiul exceptãrii pe categorii de întelegeri de cãtre Consiliul Concurentei.
            Ca urmare a sesizãrilor primite privind posibile încãlcãri ale Legii concurentei nr. 21/1996 de cãtre RAPPS, Ministerul de Interne, Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L., Mitsubishi Electric Europe GmbH si fotografii acreditati sã execute fotografii pentru permise de conducere auto, s-a dispus deschiderea investigatiei de cãtre Oficiul Concurentei.
            La data de 25 noiembrie 1998, în urma deliberãrii, Consiliul Concurentei a constatat încãlcarea dispozitiilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 de cãtre Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L., RAPPS, Mitsubishi Electric Europe GmbH si Ministerul de Interne.

PLENUL CONSILIULUI CONCURENTEI,

            având în vedere:
            - Legea concurentei nr. 21/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, intratã în vigoare la data de 1 februarie 1997;
            - Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 bis din 9 iunie 1997;
            - Regulamentul privind acordarea exceptãrii, pe categorii de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdictia prevãzutã la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 bis din 3 aprilie 1997;
            - Investigatia deschisã prin Ordinul adjunctului sefului Oficiului Concurentei nr. 98 din 20 iunie 1998;
            - Raportul de investigatie si celelalte materiale din dosarul cauzei;
            - faptul cã au fost îndeplinite procedura de transmitere a Raportului de investigatie pentru luarea la cunostintã si formularea de observatii si procedura de citare pentru audierea pãrtilor în Plenul Consiliului Concurentei la data de 4 noiembrie 1998;
            - observatiile la raport transmise Consiliului Concurentei de cãtre pãrti atât înainte de audiere, cât si dupã desfãsurarea acesteia, precum si declaratiile fãcute în timpul audierii în Plenul Consiliului Concurentei la data de 4 noiembrie 1998 de cãtre reprezentantii legali ai pãrtilor,
            luând în considerare cã:
            1. Obiectul investigatiei l-a constituit analiza modului în care contractul pentru imprimarea de fotografii si contractele de concesiune încheiate de Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. cu fotografii acreditati au încãlcat prevederile Legii concurentei nr. 21/1996 pe piata executiei de fotografii, pe piata echipamentelor de videoimprimare si pe piata consumabilelor specifice tehnologiei digitale.
            2. Principalele elemente ale Contractului pentru imprimarea de fotografii încheiat între RAPPS si Ministerul de Interne, pe de o parte, si Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH, pe de altã parte, constau în:
            - acordarea exclusivitãtii Societãtii Comerciale "tuingdor" - S.R.L. în organizarea unei retele de fotografi profesionisti în România, pentru realizarea imprimãrilor de fotografii necesare noilor permise de conducere auto.
            În vederea respectãrii acestei exclusivitãti, Ministerul de Interne se obligã sã accepte numai acele fotografii pentru permise care sunt prevãzute cu stampila firmei Mitsubishi Electric Europe GmbH si care sunt executate în atelierele din reteaua Tuingdor.
            - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. se obligã ca reteaua de fotografi profesionisti sã dispunã de ateliere dotate numai cu sisteme de imprimare video Mitsubishi Electric Europe GmbH si cã acestea vor folosi consumabile livrate de Mitsubishi Electric Europe GmbH si distribuite de Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L.;
            - stabilirea unui pret maxim echivalent cu 3,10 DM plus T.V.A., pentru douã fotografii.
            3. Conform obligatiei contractuale, Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. a realizat o retea de fotografi profesionisti, formatã initial din câte un atelier acreditat în fiecare resedintã de judet si în municipiul Bucuresti, dezvoltatã ulterior, ajungându-se în prezent la circa 150 de ateliere rãspândite în toatã tara, Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. încheind cu fiecare dintre acestea contracte de concesiune.
            Obiectul acestor contracte îl constituie acordarea dreptului exclusiv de a executa fotografiile solicitate de autoritãtile competente pentru elaborarea noilor permise de conducere, într-un anumit teritoriu si pe o anumitã perioadã prevãzute în contract, numai fotografului acreditat.
            Clauzele mentionate în aceste contracte prevãd, în principal, urmãtoarele:
            - fotograful se obligã sã utilizeze numai consumabile si sigilii (timbre sau holograme), necesare echipamenului Mitsubishi Electric Europe GmbH, distribuite numai prin Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L, precum si echipamentul profesional complet, marca Mitsubishi.
            Astfel, fotografii au fost nevoiti sã cumpere holograme care nu au nici o legãturã cu procesul de executie a fotografiilor sau cu asigurarea securitãtii documentului, ci numai rolul de recunoastere a provenientei lor;
            - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. poate sã îsi exercite optiunea de prelungire a contractului pentru încã un an (art. 2);
            - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. îsi rezervã dreptul de a rezilia unilateral contractul cu fotografii prin aceea cã din continutul clauzei reiese cã: "prezentul contract sã fie reziliat imediat, dacã fotograful nu va executa sau va executa defectuos o obligatie substantialã stabilitã în acest contract" (art. 18);
            - fotograful se obligã sã semneze un contract de service si întretinere cu Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. cu privire la echipamentul de printare Mitsubishi.
            Acest contract de garantie, service, întretinere si postgarantie prevede acordarea de cãtre Societatea Comercialã "tuingdor" -S.R.L. fotografului a unor servicii în perioada de garantie si postgarantie. Serviciile din perioada de garantie sunt numai pentru cei care au achizitionat aparatura Mitsubishi prin intermediul Societãtii Comerciale "tuingdor" - S.R.L., iar cele postgarantie se acordã si celor care au achizitionat aparatura din altã sursã, cu conditia sã se efectueze o revizie tehnicã initialã contra cost si sã se achizitioneze un numãr de minimum 9.000 de coli pentru o reparatie de la Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. Serviciile postgarantie sunt suportate de fotograf contra cost, potrivit clauzelor din acest contract.
            4. Contractul pentru imprimarea de fotografii, coroborat cu contactele de concesiune exclusivã dintre Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. si fotografi, au afectat concurenta pe alte douã piete relevante, respectiv piata comercializãrii aparaturii de videoimprimare si piata comercializãrii consumabilelor aferente.
            Fãrã aceste întelegeri (contracte) existau si alte posibilitãti de aprovizionare cu hârtie compatibilã, deoarece Mitsubishi Electric Europe GmbH nu este producãtorul hârtiei, ci unul dintre clientii firmei ICI Imagedata.
            În cursul investigatiei a rezultat cã societãtile comerciale "roger impex" - S.R.L. si "mons medius investments" - S.A., desi aveau atât aparatura necesarã, cât si posibilitatea aprovizionãrii cu hârtie termicã din import, nu au putut sã execute fotografii pentru permise, deoarece autoritãtile competente nu le acceptau fãrã hologramã. Ca urmare a obtinerii pozitiei dominante pe cele douã piete prezentate mai sus, Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. a preluat clientii celor douã firme concurente prin încheierea de contracte de concesiune exclusivã cu fotografii.
            O datã cu obtinerea pozitiei dominante, Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. a introdus holograma, desi prezenta ei nu era necesarã la eliberarea permisului de conducere auto, majorând artificial pretul fotografiilor pentru permis.
            Sintetizând, efectele clauzelor celor douã contracte mentionate mai sus au constat în urmãtoarele:
            - eliminarea concurentilor de pe piata sistemelor electronice de videoimprimare si de pe cea a consumabilelor aferente;
            - îngrãdirea accesului fotografilor pe piata executiei de fotografii pentru permise auto;
            - crearea unei pozitii dominante pe piata aparaturii de videoimprimare si pe cea a consumabilelor aferente pentru Societatea Comercialã "Tuingdor - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH;
            - manifestarea unui comportament abuziv al Societãtii Comerciale "tuingdor" - S.R.L., prin:
                · controlul pietei executiei de fotografii pentru permise de conducere auto;
                · eliminarea fotografilor care nu au acceptat sã cumpere consumabile de la Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L.;
                · restrângerea accesului pe piata echipamentelor de videoprintare a agentilor economici concurenti;
                · impunerea indirectã a preturilor fotografiilor executate de fotografii acreditati;
                · impunerea unor clauze abuzive de cãtre Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. în relatiile contractuale cu fotografii;
                · realizarea de profituri suplimentare de cãtre Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L., ca urmare a abuzului de pozitie dominantã pe piatã.
            5. Ministerul de Interne s-a implicat pe piata executiei de fotografii pentru permise auto, prin:
            - selectarea atelierelor fotografice, cu consecinta limitãrii numãrului de ateliere acreditate, pe baza unor criterii stabilite de Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH, respectiv:
                · viabilitate financiarã;
                · detinerea unui spatiu;
                · calificarea profesionalã;
                · dotarea cu un sistem complet Mitsubishi.
            Aceste criterii au fost transmise de cãtre Ministerul de Interne în judete, la inspectoratele de politie, cu Adresa nr. 154.001 din 1 februarie 1996;
            - asumarea obligatiei de a primi numai fotografii însotite de un semn de recunoastere (timbru, hologramã), favorizând în acest fel firmele "tuingdor" - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH;
            în temeiul art. 21 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996,

DECIDE:

            Art. 1. - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L., Mitsubishi Electric Europe GmbH si RAPPS se fac vinovate de încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996 prin fixarea concertatã, în mod indirect, a tarifelor pentru fotografii.
            Art. 2. - Societatea Comerciatã "tuingdor" - S.R.L., Mitsubishi Electric Europe GmbH si RAPPS se fac vinovate de încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996 prin "împãrtirea pietelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vânzãri si achizitii sau pe alte criterii", deoarece prin contractul privind imprimarea de fotografii s-au împãrtit sursele de aprovizionare, prin aceea cã stabilirea tehnologiei de obtinere a fotografiilor pentru permisele auto s-a materializat în obligarea fotografilor de a se aproviziona cu consumabile numai de la Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L.
            Art. 3. - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L., Mitsubishi Electric Europe GmbH si RAPPS se fac vinovate de încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea concurentei nr. 21/1996 "eliminarea de pe piatã a altor concurenti, limitarea sau împiedicarea accesului pe piatã si a libertãtii exercitãrii concurentei de cãtre alti agenti economici, precum si întelegerile de a nu cumpãra de la sau de a nu vinde cãtre anumiti agenti economici fãrã o justificare rezonabilã":
            - prin contractul pentru imprimarea de fotografii s-a realizat limitarea accesului altor distribuitori si importurile paralele;
            - eliminarea fotografilor care executau fotografii pentru permise auto si care ar fi putut executa si în continuare, dacã nu ar fi existat restrictiile impuse prin contractul pentru imprimare de fotografii.
            Art. 4. - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. se face vinovatã de încãlcarea art. 6 lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, tezã care precizeazã "impunerea în mod indirect a tarifelor", prin aceea cã pretul hologramei si al hârtiei termice impune indirect un pret mai mare al fotografiilor. Aceastã situatie a fost posibilã ca urmare a existentei contractului privind imprimarea de fotografii, care asigurã Societãtii Comerciale "tuingdor" - S.R.L., pe de o parte o pozitie dominantã, iar pe de altã parte, o cerere bine determinatã.
            Art. 5. - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. se face vinovatã de încãlcarea prevederilor art. 6 lit. d) din Legea concurentei nr. 21/1996, prin:
            - obligarea fotografilor acreditati de a cumpãra holograme care nu au nici o legãturã cu procesul de executie a fotografiilor sau cu asigurarea securitãtii documentului, ci numai rolul de recunoastere a provenientei lor;
            - obligarea fotografilor de a încheia, pe lângã contractul de concesiune si un contract privind asigurarea serviciilor de service în perioada de garantie si postgarantie. În acest contract se stipuleazã obligativitatea cumpãrãrii de cãtre fotografii care detineau aparaturã Mitsubishi, cumpãratã din altã sursã, a unui numãr de minimum 9.000 de coli pentru a fi asigurate reparatiile postgarantie, contra cost.
            Art. 6. - Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. se face vinovatã de încãlcarea dispozitiilor art. 6 lit. g) din Legea concurentei nr. 21/1996, teza "exploatarea stãrii de dependentã economicã în care se gãseste un client [...] fatã de un asemenea agent [...] si care nu dispune de o solutie alternativã în conditii echivalente [...]", deoarece în contractul de concesiune la art. 18 este prevãzutã clauza privind rezilierea unilateralã a acestuia, iar la art. 2 din acelasi contract este prevãzutã clauza privind dreptul unilateral de a nu-l mai prelungi, eliminând astfel o parte din fotografii acreditati de pe piata executiei de fotografii, desi acestia achizitionaserã aparatura necesarã.
            Art. 7. - Ministerul de Interne se face vinovat de încãlcarea dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Legea concurentei nr. 21/1996, prin aceea cã a luat decizii care au limitat libertatea comertului si a stabilit conditii discriminatorii pentru activitatea agentilor economici. Aceasta desi, prin Hotãrârea Guvernului nr. 778/1995, Ministerul de Interne are atributii pe linia emiterii permiselor de conducere auto, dar numai în ceea ce priveste forma si continutul acestora si nu referitor la selectarea pe baza criteriilor stabilite de Societatea Comercialã "Tuingdor - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH a fotografilor.
            Art. 8. - Se dispune anularea contractului privind imprimarea de fotografii, încheiat la 16 noiembrie 1995 între Ministerul de Interne si RAPPS, pe de o parte, si Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH, pe de o parte, fãrã a se interzice Societãtii Comerciale "tuingdor" - S.R.L. si Mitsubishi Electric Europe GmbH dreptul de a executa fotografii pentru permisele de conducere auto, dar nu în regim de exclusivitate.
            Art. 9. - Se dispune anularea contractelor de concesiune încheiate între Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. si fotografii acreditati de aceasta.
            Art. 10. - Se dispune obligarea RAPPS de a notifica Consiliului Concurentei toate contractele de exclusivitate încheiate si care se aflã în derulare.
            Art. 11. - Se dispune sesizarea Departamentului de Control al Guvemului în vederea cercetãrii modului în care RAPPS a încheiat contractele de exclusivitate aflate în derulare.
            Art. 12. - Consiliul Concurentei solicitã Ministerului de Interne anchetarea conditiilor încheierii Contractului privind imprimarea de fotografii si a persoanelor vinovate, precum si comunicarea sanctiunilor aplicate.
            Art. 13. - Se dispune sesizarea Ministerului Finantelor în vederea efectuãrii de verificãri privind posibilitatea încãlcãrii legislatiei vamale si fiscale, prin sub-/supraevaluarea pretului hologramelor importate de Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L, de la Mitsubishi Electric Europe GmbH.
            Art. 14. - Se dispune confiscarea si vãrsarea la bugetul de stat, conform prevederilor art. 59 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, a profiturilor suplimentare realizate de cãtre Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L. prin încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si art. 6 din Legea nr. 21/1996, asa cum vor fi calculate de Comisia Consiliului Concurentei.
            Art. 15. - Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala pãrtilor implicate, respectiv Societatea Comercialã "tuingdor" - S.R.L., Mitsubishi Electric Europe GmbH, RAPPS si Ministerul de Interne, în pãrti egale, în termen de 15 zile de la comunicarea ei.
            Art. 16. - Pentru încãlcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), g) si ale art. 6 lit. a), d), g) din Legea concurentei nr. 21/1996, comisia desemnatã prin Ordinul nr. 131 din 28 noiembrie 1998 al presedintelui Consiliului Concurentei va stabili cuantumul amenzilor.
            Art. 17. - Nerespectarea mãsurilor luate prin prezenta decizie va fi sanctionatã în conformitate cu art. 58 din Legea concurentei nr. 21/1996.
            Art. 18. - Prezenta decizie devine aplicabilã de la data comunicãrii ei.
            Art. 19. - Prezenta decizie poate fi atacatã conform dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea concurentei nr. 21/1996 la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.
            Art. 20. - Prezenta decizie se comunicã pãrtilor conform art. 62 din Legea concurentei nr. 21/1996 de cãtre Secretariatul general al Consiliului Concurentei.
            Art. 21. - Prezenta decizie se comunicã:
            - Societãtii Comerciale "tuingdor" - S.R.L.
            · sediul: Bucuresti, Str. Fierarilor nr. 20, sectorul 2;
            - Mitsubishi Electric Europe GmbH - Germania
            · sediul: Ratingen, Gothaerstrasse 8, 40880;
            - RAPPS
            · sediul: Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 5, sectorul 1;
            - Ministerului de Interne
            · sediul: Bucuresti, str. Mihai Vodã nr. 3-5, sectorul 5.

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
IOAN BUDA

Bucuresti, 7 decembrie 1998.
Nr. 127.