MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 13     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 19 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           14. - Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II semnatã la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998

           Conventie între Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II

           14. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnatã la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998

           16. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

           Acord între Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã

           16. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnatã la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnatã la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai  1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 11 ianuarie 1999.
Nr. 14.

CONVENTIE
între Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnatã la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnatã la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 ianuarie 1999.
Nr. 14.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la Galati la 30 septembrie 1997.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 5 octombrie 1998, cu  respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 11 ianuarie 1999.
Nr. 16.

ACORD
între Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodãririi apelor de frontierã, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 ianuarie 1999.
Nr. 16.