MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul XI - Nr. 358    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 28 iulie 1999

SUMAR

           228. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

           230. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

           232. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

           233. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

           267. - Decret privind chemarea din rezervã în activitate a unui general de divizie în rezervã din Serviciul de Informatii Externe

           279. - Decret privind numirea în functie a unui judecãtor financiar

           280. - Decret privind numirea în functie a unui procuror financiar

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 106 din 1 iulie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 lit. i) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, modificat si completat prin Hotãrârea Guvernului nr. 890/1998

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           37. - Ordonantã privind tranzitul trupelor strãine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, pânã la reluarea sesiunii parlamentare

           579. - Hotãrâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

           586. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învãtãmântului si stiintei

           587. - Hotãrâre pentru completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice

           588. - Hotãrâre privind încadrarea în categoria functionalã a drumurilor comunale a drumului de acces la zonele turistice Cioplea si Clãbucet, situat pe raza orasului Predeal, judetul Brasov

           590. - Hotãrâre privind aprobarea dotãrii Ministerului Educatiei Nationale cu douã autoturisme

           599. - Hotãrâre privind aprobarea organizãrii la Bucuresti, în perioada 29-30 iulie 1999, a celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare si parteneriat activ între România si Republica Ungarã

           601. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "varianta ocolitoare a municipiului craiova, judetul dolj"

           602. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare a municipiului Timisoara, între DN 6 km 549+076 si DN 69 km 6+430, judetul Timis"

           Rectificare

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnului Daniel Tarschys, secretar general al Consiliului Europei, Ordinul national Steaua României în grad de Mare cruce, în semn de apreciere deosebitã pentru remarcabila contributie la promovarea relatiilor dintre România si Consiliul Europei, la integrarea tãrii noastre în aceastã structurã europeanã si la afirmarea rolului României în asigurarea securitãtii regionale.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 5 iulie 1999.
Nr. 228.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare cruce

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnului Edmund Stoiber, prim-ministrul Landului Bavaria, Ordinul national Steaua României în grad de Mare cruce, pentru contributia adusã la strângerea legãturilor de prietenie româno-germane.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 5 iulie 1999.
Nr. 230.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnului Bernard Boyer, ambasador al Republicii Franceze la Bucuresti între anii 1993-1997, Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter, pentru contributia adusã la promovarea relatiilor traditionale de colaborare, pe multiple planuri, dintre România si Republica Francezã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 5 iulie 1999.
Nr. 232.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se conferã Excelentei Sale domnului Gilles Duguay, ambasador al Canadei la Bucuresti între anii 1995-1998, Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, în semn de pretuire pentru contributia sa la intensificarea si extinderea legãturilor dintre România si Canada si pentru prietenia si sprijinul constant pe care l-a arãtat României în toate ocaziile.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 5 iulie 1999.
Nr. 233.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind chemarea din rezervã în activitate a unui general de divizie în rezervã din Serviciul de Informatii Externe

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Generalul de divizie în rezervã Gavrilescu Petre Ionel se cheamã din rezervã în activitate în cadrul Serviciului de Informatii Externe, cu acelasi grad.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 23 iulie 1999.
Nr. 267.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unui judecãtor financiar

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 105 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Doamna Pusoiu Iuliana se numeste în functia de judecãtor financiar inspector în cadrul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iulie 1999.
Nr. 279.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unui procuror financiar

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Dornea Octavian se numeste în functia de procuror financiar pe lângã Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iulie 1899.
Nr. 280.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 106
din 1 iulie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 lit. i) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, modificat si completat prin Hotãrârea Guvernului nr. 890/1998

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind tranzitul trupelor strãine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, pânã la reluarea sesiunii parlamentare

            În temeiul art. 114 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al art. 1 lit. B din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - Pânã la reluarea lucrãrilor Parlamentului în sesiunea ordinarã din toamna anului 1999 tranzitul esaloanelor militare ale trupelor strãine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, se face în conformitate cu reglementãrile cuprinse în prezenta ordonantã.
            Art. 2. - Prin esalon militar, în sensul prezentei ordonante, se întelege: grupurile de militari, subunitãti sau comenzile restrânse din unitãti si mari unitãti, precum si unitatea, subunitatea sau formatiunea militarã, împreunã cu tehnica de luptã si mijloacele materiale din dotare sau pe care le transportã (însoteste).
            Art. 3. - Trecerea pe teritoriul României a esaloanelor militare ale trupelor strãine participante la Misiunea KFOR se efectueazã în conditiile Legii nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele-pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995.
            Art. 4. - Dupã primirea solicitãrii de tranzit pe teritoriul României al unor esaloane militare ale trupelor strãine, Ministerul Apãrãrii Nationale, prin structurile specializate din Statul Major General, analizeazã, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe, specificatiile cererii (naturã, valoare, compunere, cantitate si mod de identificare a categoriilor de personal, tehnicã-materiale, armament si munitie, graficul de trecere etc.); informeazã structurile specializate din Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor, Ministerul Transporturilor; aprobã si comunicã pãrtii solicitante aprobarea de trecere pe teritoriul României.
            Ministerul Apãrãrii Nationale organizeazã si asigurã, în conformitate cu reglementãrile proprii, paza militarã pe durata transportului pe parcursul intern, între punctele de intrare si de iesire, pentru esaloanele militare ale trupelor strãine care transportã produse speciale (armament, munitii, tehnicã militarã si aparaturã, substante toxice si radioactive), potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 0318 din 2 iulie 1993 privind organizarea si asigurarea de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a pazei militare pe timpul transportului produselor speciale ce se importã, exportã sau care tranziteazã teritoriul României.
            Ministerul Apãrãrii Nationale, prin Oficiul de Control al Importurilor si Exporturilor de Produse Speciale din subordinea secretarului de stat (pentru înzestrarea armatei), transmite Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice specificatiile cererilor de tranzit pe teritoriul României al esaloanelor militare ale trupelor strãine pentru obtinerea avizului Consiliului interministerial asupra operatiunilor de import-export temporar de echipamente, tehnicã militarã, armament si munitie; comunicã Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din Ministerul de Interne si Directiei Generale a Vãmilor din Ministerul Finantelor despre solicitarea avizului.
            Art. 5. - Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontierã, informeazã punctele de trecere frontierã intrare si iesire asupra specificatiilor cererilor de tranzit pe teritoriul României al unor esaloane militare ale trupelor strãine si stabileste mãsuri pentru intrarea/iesirea acestora prin punctele de trecere frontierã în regim de urgentã, asigurând scutirea personalului de îndeplinirea cerintelor referitoare la inspectia efectuatã de cãtre autoritãtile de frontierã si vize, potrivit prevederilor art. III paragraful 1 din Acordul dintre statele-pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, ratificat prin Legea nr. 23/1996.
            Art. 6. - Ministerul Finantelor, prin Directia Generalã a Vãmilor, transmite punctelor vamale de intrare si iesire specificatiile cererilor de tranzit pe teritoriul României al unor esaloane militare ale trupelor strãine si stabileste mãsuri pentru efectuarea procedurilor vamale în varianta simplificatã si scutirea acestora de taxe vamale, potrivit prevederilor art. XI paragraful 2a) din Acordul dintre statele-pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, ratificat prin Legea nr. 23/1996.
            Art. 7. - Ministerul Transporturilor, prin structurile specializate, coordoneazã deplasarea pe teritoriul României a esaloanelor militare ale trupelor strãine cu graficul de functionare al Companiei Nationale de Cãi Ferate "c.f.r." - S.A. si dispune mãsurile necesare pentru scutirea de orice taxe pentru folosirea soselelor de cãtre vehiculele esaloanelor militare strãine, potrivit prevederilor art. XI paragraful 2c) din Acordul dintre statele-pãrti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, ratificat prin Legea nr. 23/1996.
            Art. 8. - Agentia Nationalã de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, la solicitarea structurii specializate a Ministerului Apãrãrii Nationale, analizeazã si elaboreazã, în regim de urgentã, avizele asupra operatiunilor de import-export temporar pentru tehnica militarã, armamentul, munitia si materialele speciale din compunerea esaloanelor militare ale trupelor strãine care tranziteazã teritoriul României, pe care le comunicã Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din Ministerul de Interne si Directiei Generale a Vãmilor din Ministerul Finantelor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Agentiei Nationale
de Control al Exporturilor Strategice
si al Interzicerii Armelor Chimice,
Marius Petrescu

Bucuresti, 23 iulie 1999.
Nr. 37.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

            În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 579.

ANEXÃ

REGULAMENT
de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Locuinte, denumitã în continuare A.N.L., este institutie de interes public, cu personalitate juridicã si autonomie financiarã.
            Art. 2. - (1) A.N.L. are prevãzutã prin lege competenta de a coordona constituirea si atragerea unor surse de finantare pentru construirea, cumpãrarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.
            (2) Resursele de naturã bugetarã se fundamenteazã si se alocã prin ordonatorul principal de credite - Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            Art. 3. - (1) Depozitarea resurselor, gestionarea acestora si derularea activitãtilor specifice operatiunii de creditare se realizeazã prin institutii bancare agreate de A.N.L., cu care se încheie conventii în acest sens. Contractele de creditare se încheie de cãtre institutiile bancare, în numele A.N.L.
            (2) Pentru sprijinirea unor programe de constructie a locuintelor, pentru acces la terenuri de constructie si pentru asigurarea unor facilitãti prevãzute de lege accedantilor la credite, A.N.L. încheie conventii cu autoritãtile administratiei publice locale.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

            Art. 4. - A.N.L. are ca obiect de activitate:
            a) dezvoltarea pietei constructiilor de locuinte;
            b) constituirea, atragerea si coordonarea unor surse de finantare în domeniul constructiei de locuinte;
            c) gestionarea si distribuirea prin institutii bancare agreate a resurselor de finantare prin credite ipotecare, pentru construirea, cumpãrarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
            d) facilitarea accesului la terenuri pentru constructii de locuinte;
            e) facilitarea accesului la serviciile unor agenti economici specializati în derularea investitiilor pentru constructii de locuinte, precum si a unor antreprenori în constructii;
            f) facilitarea accesului la programe de protectie socialã cu privire la locuintã;
            g) alte activitãti care conduc la dezvoltarea construirii, cumpãrãrii, reabilitãrii, consolidãrii sau extinderii locuintelor, în conditiile legii.

CAPITOLUL III
Atributiile A.N.L.

            Art. 5. - În realizarea obiectului sãu de activitate A.N.L. îsi exercitã atributiile dupã cum urmeazã:
            a) efectueazã anual studii de specialitate privind cererea si oferta de locuinte, în colaborare cu autoritãtile administratiei publice locale;
            b) primeste si analizeazã programe pentru construirea, reabilitarea consolidarea sau extinderea locuintelor;
            c) fundamenteazã cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat.
            d) coordoneazã constituirea si atragerea unor surse de finantare, altele decât cele din bugetul de stat: garantii pentru buna executie în decontarea unor lucrãri de investitii, donatii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite;
            e) emite titluri de valoare sub formã de obligatiuni pe termene medii si lungi, pentru atragerea de resurse necesare finantãrii locuintelor;
            f) stabileste unele plafoane maximale de cost ale locuintelor si Iucrãrilor ce se vor derula sub coordonarea sa;
            g) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare;
            h) stabileste criteriile si conditiile de acordare a creditelor;
            i) stabileste plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice si nivelul ratei dobânzii aferente acestuia;
            j) încheie conventii pentru depozitarea si gestionarea resurselor sale, cu institutiile bancare pe care le agreeazã;
            k) încheie conventii cu autoritãtile administratiei publice locale (consilii judetene si consilii locale), în vederea asigurãrii accesului la terenuri de constructie si a unor facilitãti fiscale pentru accedantii la credite acordate de agentie, precum si a modalitãtilor de derulare a lucrãrilor;
            l) încheie conventii cu institutii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pietele de capital;
            m) stabileste, prin preselectie, conform legii, lista cuprinzând promotorii de investitii, precum si lista cuprinzând antreprenorii specializati în constructia de locuinte;
            n) acordã din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuintelor;
            o) elaboreazã instructiuni cu privire la conditiile specifice de desfãsurare a unor programe de finantare a constructiei de locuinte prin credite ipotecare;
            p) stabileste nivelul salariilor conducerii operative si ale celorlalti angajati sãi;
            q) întocmeste si executã, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru administratia centralã si pentru subunitãtile sale;
            r) asigurã gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le are în patrimoniu;
            s) asigurã îndeplinirea obligatiilor care îi revin pentru aplicarea conventiilor si acordurilor internationale;
            t) colaboreazã cu organele administratiei publice centrale si locale în scopul îndeplinirii atributiilor ce îi revin;
            u) prezintã Guvernului, prin Consiliul national de coordonare, anual sau ori de câte ori este necesar, informãri asupra activitãtii sale;
            v) exercitã alte atributii care conduc la realizarea obiectului de activitate, conform legii.

CAPITOLUL IV
Organizarea si desfãsurarea activitãtii A.N.L.

            Art. 6. - Activitatea A.N.L. se desfãsoarã prin administratia centralã si prin oficiile teritoriale din subordinea acesteia.
            Art. 7. - (1) Sediul administratiei centrale a A.N.L. este în municipiul Bucuresti.
            (2) Sediile oficiilor teritoriale sunt situate, de regulã, în municipiile-resedintã de judet.
            Art. 8. - Oficiile teritoriale se înfiinteazã cu aprobarea Consiliului national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L., si nu au personalitate juridicã.
            Art. 9. - Oficiile, ca structurã teritorialã, se dezvoltã pe mãsura cuantificãrii volumului de activitate din teritoriu si identificãrii unor programe de dezvoltare a constructiei de locuinte pentru anumite zone ale tãrii.
            Art. 10. - Structura organizatoricã a oficiilor teritoriale se aprobã de Consiliul de administratie al A.N.L., cu încadrarea în numãrul total de personal aprobat pentru A.N.L.
            Art. 11. - Personalul oficiilor teritoriale îndeplineste numai atributii cu caracter operativ, activitatea de administrare intrând în atributiile administratiei centrale a A.N.L.
            Art. 12. - Oficiile teritoriale au urmãtoarele atributii si responsabilitãti:
            a) asigurã îndeplinirea obligatiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea conventiilor încheiate cu autoritãtile publice locale si cu institutiile bancare;
            b) colaboreazã cu organele administratiilor publice locale în scopul îndeplinirii atributiilor ce le revin;
            c) rãspund de gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe care le au în dotare;
            d) desfãsoarã activitãti de prospectare a pietei de locuinte;
            e) executã sarcinile transmise de administratia centralã a A.N.L.

CAPITOLUL V
Conducerea, administrarea si structura A.N.L.

            Art. 13. - (1) Conducerea A.N.L. se realizeazã prin Consiliul national de coordonare, compus din 13 membri desemnati potrivit legii si numiti prin hotãrâre a Guvernului.
            (2) Consiliul national de coordonare al A.N.L. este organ de decizie si este condus de un presedinte, numit prin hotãrâre a Guvernului din rândul membrilor consiliului.
            Art. 14. - (1) Consiliul national de coordonare al A.N.L. se întruneste în sedinte trimestriale si îsi desfãsoarã activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat de cãtre acesta.
            (2) La cererea presedintelui, a cel putin o treime din numãrul membrilor sãi sau la solicitarea motivatã a Consiliului de administratie al A.N.L., Consiliul national de coordonare al A.N.L. se poate întruni în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar.
            Art. 15. - Membrii Consiliului national de coordonare al A.N.L. nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiazã de o indemnizatie de sedintã în cuantum de 25% din salariul de bazã brut lunar al directorului general al A.N.L.
            Art. 16. - Administrarea A.N.L. se realizeazã prin:
            a) Consiliul de administratie al A.N.L., organ executiv compus din 7 membri desemnati si numiti de Consiliul national de coordonare al A.N.L.;
            b) presedintele Consiliului de administratie al A.N.L., numit potrivit legii, care este reprezentantul legal al A.N.L. în toate raporturile si conventiile care concurã la realizarea obiectului sãu de activitate.
            Art. 17. - (1) Mandatul membrilor Consiliului de administratie al A.N.L. este de 4 ani.
            (2) În cazul vacantãrii locurilor din Consiliul de administratie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocãrii sau decesului vor fi numiti noi membri pânã la încheierea mandatului initial, în termen de 30 de zile.
            Art. 18. - Membrii Consiliului de administratie al A.N.L., cu exceptia directorului general al A.N.L., nu sunt salariati ai A.N.L. si beneficiazã de o indemnizatie lunarã în cuantum de 20% din salariul de bazã brut lunar al directorului general al A.N.L.
            Art. 19. - Consiliul de administratie al A.N.L. are atributiile prevãzute de lege si aplicã hotãrârile Consiliului national de coordonare al A.N.L.
            Art. 20. - Nu pot fi desemnati membri ai Consiliului de administratie al A.N.L. sau vor fi revocati de drept acei membri care se gãsesc în una dintre urmãtoarele situatii:
            a) au antecedente penale;
            b) au interdictii, stabilite potrivit legii, de a conduce, controla, gestiona sau administra o societate sau institutie publicã.
            Art. 21. - Membrii Consiliului de administratie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile agentiei sau clientilor acesteia, nu pot încheia cu aceasta sau cu clientii ei contracte de lucrãri sau livrãri, nu pot impune A.N.L. sau clientilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii în scopul realizãrii uneia dintre operatiunile prevãzute de lege.
            Art. 22. - Consiliul de administratie al A.N.L. functioneazã dupã cum urmeazã:
            a) se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin trei membri;
            b) ordinea de zi a întrunirii este adusã la cunostintã membrilor cu cel putin 5 zile înainte, cu exceptia unor urgente motivate;
            c) deliberãrile sale sunt statutare în cazul prezentei a cel putin 5 dintre membrii sãi. Deciziile se iau cu votul majoritãtii simple a membrilor prezenti. În caz de balotaj votul presedintelui este decisiv;
            d) în cazul absentelor nemotivate la 3 sedinte consecutive sau acumulate pe durata a 6 luni calendaristice de cãtre un e membru al sãu, presedintele va propune Consiliului national de coordonare al A.N.L. revocarea acestuia din functie;
            e) deliberãrile sale sunt consemnate în procese-verbale, care se pãstreazã la sediul A.N.L. Aceste procese-verbale sunt semnate de toti membrii prezenti;
            f) în exercitarea atributiilor sale emite hotãrâri care se înscriu într-un registru special.
            Art. 23. - Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. are urmãtoarele atributii si responsabilitãti:
            a) conduce Consiliul de administratie al A.N.L.;
            b) reprezintã interesele A.N.L. în justitie si în relatiile cu tertii;
            c) poate delega o parte din atributiile sale directorului general al A.N.L. sau unui alt membru al Consiliului de administratie al A.N.L.; delegarea de atributii se face în scris;
            d) aprobã angajarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncã, dupã caz, si aplicã sanctiuni disciplinare în conditiile prevãzute de lege pentru personalul din conducerea operativã a A.N.L.;
            e) în exercitarea atributiilor sale emite decizii si dispozitii.
            Art. 24. - (1) Conducerea operativã curentã a A.N.L., cu exceptia directorului general, este numitã de Consiliul de administratie al A.N.L. si este formatã din director general, director general adjunct economic, director tehnic si director organizare si administrativ.
            (2) Directorul general al A.N.L. este numit de Consiliu national de coordonare al A.N.L. în conditiile legii si are atributiile stabilite de acesta.
            (3) Directorul general al A.N.L. emite decizii de angajare modificare si de încetare, dupã caz, a raporturilor de muncã si aplicã sanctiunile disciplinare prevãzute de lege pentru personalul angajat al A.N.L.
            Art. 25. - (1) Structura operativã a A.N.L. este formata din directii, compartimente si oficii.
            (2) În cadrul A.N.L., prin hotãrâri ale Consiliului de administratie al A.N.L., se pot organiza servicii si birouri.
            (3) Atributiile si sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fisa postului.
            Art. 26. - Structura organizatoricã a A.N.L. este prevãzuta în anexa la prezentul regulament si face parte integrantã din acesta.
            Art. 27. - A.N.L. se organizeazã si functioneazã cu un numãr maxim de 220 de posturi. Orice modificare a numãrului maxim de posturi va fi aprobatã prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 28. - Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe si obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar activitãtii, este aprobatã de Consiliul de administratie al A.N.L., în conditiile legii, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

CAPITOLUL VI
Salarizarea si alte drepturi ale personalului A.N.L. si structurilor sale teritoriale

            Art. 29. - (1) Salarizarea personalului A.N.L. este stabilitã potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe bazã de negocieri colective sau, dupã caz, individuale cu salariatii sau reprezentantii acestora, în limitele aprobate de Consiliul de administratie al A.N.L., cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
            (2) Presedintele Consiliului de administratie al A.N.L. reprezintã institutia la negocierea salariilor personalului de conducere al A.N.L.
            (3) Pentru personalul de executie partenerul de negociere a salariilor este directorul general, ca reprezentant al conducerii A.N.L.
            Art. 30. - Concediile de odihnã si concediile suplimentare se acordã în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihnã si alte concedii ale salariatilor si ale Hotãrârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnã si alte concedii ale salariatilor din administratia publicã din regiile autonome cu specific deosebit si din unitãtile bugetare.
            Art. 31. - Salariul de bazã brut al directorului general al A.N.L. se aprobã de Consiliul national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L.
            Art. 32. - Statele de functii si, respectiv, de personal se aprobã de Consiliul national de coordonare al A.N.L., la propunerea Consiliului de administratie al A.N.L.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învãtãmântului si stiintei

            Având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea unui birou de schimburi româno-americane în domeniile învãtãmântului si stiintei, încheiat la Bucuresti la 30 iulie 1992,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e

           Articol unic. - Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învãtãmântului si stiintei, în sumã de 988.775 mii lei, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 586.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Punctul III "prestãri de servicii" din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997 si modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 68/1998, se completeazã cu punctul 7 cu urmãtorul cuprins:
 

"7. Prestãri de servicii pentru
organizarea de concursuri
si campionate internationale
pentru elevi si studenti
a) existenta unor contracte ferme încheiate
în conditiile legii;
b) se pot acorda avansuri de pânã la 30%
din valoarea contractului;"

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 587.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind încadrarea în categoria functionalã a drumurilor comunale a drumului de acces la zonele turistice Cioplea si Clãbucet, situat pe raza orasului Predeal, judetul Brasov

            În temeiul art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã încadrarea în categoria functionalã a drumurilor comunale, sub denumirea DC 15, a drumului de acces la zonele turistice Cioplea si Clãbucet, situat pe raza orasului Predeal, judetul Brasov, cuprins între DN 1 km 142 + 000 si DN 1 km 144 + 450, compus din str. Teleferic, cu o lungime de 0,400 km, drumul Valea Polistoacã, cu o lungime de 3,475 km si Str. Libertãtii, cu o lungime de 2,000 km, având o lungime totalã de 5,875 km.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 588.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea dotãrii Ministerului Educatiei Nationale cu douã autoturisme

            În temeiul prevederilor alin. 1 din nota la anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã dotarea Ministerului Educatiei Nationale cu douã autoturisme marca "dacia", destinate Directiei programe de reformã - Banca Mondialã, necesare pentru desfãsurarea activitãtilor specifice determinate de realizarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învãtãmântului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994.
            Art. 2. - Consumul normat de carburant este de 150 litri/lunã/autoturism.
            Art. 3. - Pânã la încheierea proiectului de reformã autoturismele vor fi folosite strict pentru scopurile acestuia. Dupã încheierea proiectului de reformã autoturismele prevãzute la art. 1 vor fi redistribuite unitãtilor din subordinea Ministerului Educatiei Nationale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 22 iulie 1999.
Nr. 590.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea organizãrii la Bucuresti, în perioada 29-30 iulie 1999, a celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare si parteneriat activ între România si Republica Ungarã

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã organizarea la Bucuresti, în perioada 29-30 iulie 1999, a celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare si parteneriat activ între România si Republica Ungarã.
            Art. 2. - Cheltuielile aferente organizãrii sesiunii mentionate la art. 1, în valoare de 29.493.000 lei, se suportã din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 1999, capitolul "Cheltuieli materiale".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Gheorghe Banu,
secretar de stat

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 599.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare a municipiului Craiova, judetul Dolj"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "varianta ocolitoare a municipiului craiova, judetul dolj", cuprinsi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite externe contractate direct de stat, din fondurile speciale constituite prin lege si, în completare, din fondurile bugetului de stat aprobat potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Gheorghe Banu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 601.


*) Anexa se va comunica numai beneficiarului de investitie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare a municipiului Timisoara, între DN 6 km 549+076 si DN 69 km 6+430, judetul Timis"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare a municipiului Timisoara, între DN 6 km 549+076 si DN 69 km 6+430, judetul Timis", cuprinsi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite externe contractate direct de stat, din fondurile speciale constituite prin lege si, în completare, din fondurile bugetului de stat aprobat potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Gheorghe Banu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 27 iulie 1999.
Nr. 602.


*) Anexa se va comunica numai beneficiarului de investitie.

RECTIFICARE

            În Decizia Curtii Constitutionale nr. 80/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999, se face urmãtoarea rectificare:
            - la pct. 1 din dispozitiv, în loc de: art. 17 alin. 1 si 2 se va citi: art. 17 alin. 1 si 3.