MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 313             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 30 iunie 1999

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

104. - Ordonanta de urgenta pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999

 

105. - Ordonanta de urgenta pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistentă tehnică destinat dezvoltării institutionale a sectorului privat semnată la Bucuresti la 26 ianuarie 1999

 

106. - Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

 

107. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

 

108. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea platii obligatiilor fata de bugetul de stat

 

109. - Ordonanta de urgenta privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantitati de produse petroliere ce vor fi acordate in mod gratuit Ministerului Apararii Nationale

 

110. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

 

111. - Ordonanta de urgenta privind finantarea organizarii si desfasurarii concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 1999-2000

 

112. - Ordonanta de urgenta privind organizarea si desfasurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate in anul 1999

 

120. - Ordonanta de urgenta privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole - S.A.

 

121. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

 

122. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale in vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Art. 1. - (1) Livrarile de energie electrica din productia interna catre agentii economici care realizeaza irigatii, propusi de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si avizati de Ministerul Industriei si Comertului, se fac pe baza de contracte, cu plata catre furnizori cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie 1999.

(2) Livrarile de motorina din productia interna, care se utilizeaza la tractoare exclusiv pentru efectuarea lucrarilor agricole, precum si la masinile agricole autopropulsate ale agentilor economici propusi de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si avizati de Ministerul Industriei si Comertului, se fac pe baza de contracte, cu plata catre furnizori cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie 1999.

(3) Livrarile de gaze naturale din productia interna, in afara gazelor naturale de redeventa, catre agentii economici producatori de ingrasaminte chimice si pesticide avizati de Ministerul Industriei si Comertului, se fac pe baza de contracte, cu plata catre furnizori cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie 1999.

Art. 2. - Decontarea livrarilor de energie electrica, motorina si gaze naturale se face pe baza de bilet la ordin, la termen, emis de beneficiar in favoarea furnizorului la data livrarii, care va fi actualizat in functie de preturile practicate la data platii efective.

Art. 3. - Taxa pe valoarea adaugata, colectata la furnizori si deductibila la beneficiarii prevazuti in prezenta Ordonanta de urgenta, precum si taxele si impozitele aferente livrarilor se achita la data platii prevazute in contracte, dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 1999 inclusiv.

Art. 4. - In intelesul prezentei ordonante de urgenta furnizorii sunt: pentru energie electrica, Compania Nationala de Electricitate - S.A., pentru motorina, Societatea Nationala a Petrolului "PETROM" - S.A., iar pentru gaze naturale, Societatea Nationala de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Art. 5. - Prin grija Societatii Nationale a Petrolului - "PETROM" - S.A., motorina destinata livrarilor prevazute la art. 1 alin. (2) se va colora distinct, pentru a ise putea verifica utilizarea conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 6. - (1) Nerespectarea utilizarii motorinei in acord cu destinatia stabilita prin prezenta Ordonanta de urgenta constituie contraventie, daca fapta savarsita, potrivit legii penale, nu constituie infractiune.

(2) Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei pana la 15.000.000 lei.

Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.

(3) Orice alta utilizare a motorinei decat cea prevazuta in prezenta Ordonanta de urgenta va determina confiscarea mijlocului mecanic respectiv, in conditiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 7. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) se fac de catre persoanele abilitate din cadrul Ministerului de Interne.

(2) Controlul privind corecta utilizare a motorinei se face de catre imputerniciti ai Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor si ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, dupa caz.

Art. 8. - In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 104.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din imprumutul de asistenta tehnica destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea Ordonanta de urgenta:

Art. 1. – Se ratifica Amendamentul din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.), privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica, in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999, ratificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, anexa la prezenta Ordonanta de urgenta.

Art. 2. - Se aproba plata in valuta pe teritoriul Romaniei a bunurilor si serviciilor necesare proiectului, finantate din avans si contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.

Art. 3. - Se aproba scutirea de la plata drepturilor vamale de import pentru bunurile si serviciile din import necesare pentru realizarea proiectului.

Art. 4. - Taxa pe valoarea adaugata, aferenta bunurilor si serviciilor din tara necesare pentru realizarea proiectului, precum si spezele si comisioanele bancare reprezinta contributia Romaniei la realizarea proiectului si vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul Ministerului Transporturilor si, respectiv, in bugetul de stat pe anul 1999.

Art. 5. - Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introduca, pe parcursul derularii avansului din imprumut, in raport cu conditiile concrete ale derularii scrisorii de acord, amendamente la continutul acesteia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura avansului, pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de B.I.R.D. sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.

 

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 105


ANEXA

 

1. Anexa I paragraful 1 se completeaza cu urmatoarele:

“i) Infiintarea si incadrarea cu personal a unitatii de management a proiectului (UMP), inclusiv acoperirea cheltuielilor de auditare pentru Proiectul privind dezvoltarea institutionala a sectorului privat.

j) Implementarea unui sistem adecvat de management financiar pentru elaborarea de rapoarte de management, acceptabile B.I.R.D., pentru Proiectul privind dezvoltarea institutionala a sectorului privat.

k) Achizitionarea de echipamente pentru Agentia de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.)”

2. Anexa I paragraful 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

 

“2. Cheltuielile care vor fi finantate din avans sunt:

Catgoria

Sumele din avans (in dolari S.U.A.)

% din cheltuielile care urmeaza sa fie finantate

(1) Servicii de consultanta internationale

120.000

100% din cheltuielile externe

Consilieri juridici

300.000

 

Sector financiar

250.000

 

Consilieri

300.000

 

Onorariu de angajare a bancii de investitii

60.000

 

TAROM

25.000

 

Onorariu de angajare a bancii de investitii

25.000

 

Pachet de privatizare

150.000

 

Proiectare consortii

 

 

Expertizarea a 5 firme de contabilitate

 

 

Avocat pe probleme fiscale

 

 

Analiza sectorului de utilitati publice

 

 

(2) Servicii ale expertilor locali

 

100% din cheltuielile locale

Consultanta locala pentru TAROM

50.000

 

Consultanta locala pentru pachetul-pilot

100.000

 

Firma locala de expertiza

20.000

 

Consultanta locala pe probleme fiscale

20.000

 

(3) Bunuri

40.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale(cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte achizitii locale

(4) Cheltuieli de functionare

40.000

100%

TOTAL:

1.500.000

 

 

Pentru scopurile acestui paragraf, termenii:

a) cheltuieli externe inseamna cheltuieli in moneda oricarei alte tari decat cea a beneficiarului de bunuri sau de servicii furnizate de pe teritoriul oricarei alte tari decat cea a beneficiarului;

b) cheltuieli locale inseamna cheltuielile care nu sunt cheltuieli externe; si

c) cheltuieli de functionare inseamna cheltuieli de auditare, salarii ale personalului UMP (altele decat salariile functionarilor publici care deja primesc un salariu de la angajatorul lor public) si cheltuielile cu asigurarea vehiculelor, combustibilului si intretinerii, cu echipament de birou si alte materiale si furnituri utilizate de personalul UMP in realizarea Proiectului pentru dezvoltarea institutionala a sectorului privat.”

3. Anexa I paragraful 5 se completeaza cu urmatorul text:

“Bunurile vor fi achizitionate: a) in concordanta cu prevederile sectiunii I a Ghidului pentru achizitii din imprumuturi B.I.R.D. si credite AID, publicat de catre B.I.R.D. in ianuarie 1995 si revizuit in ianuarie si august 1996 si in septembrie 1997 (Ghidul pentru achizitii); si b) in cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumparare in concordanta cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghidul pentru achizitii. Procedurile de analiza stabilite in paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru achizitii se vor aplica la astfel de contracte, cu conditia ca termenul oferte, din acest paragraf 4, sa se citeasca cotatii.”

4. Anexa III, in paragrafele 5 a) si 5 d) a), expresia o jumatate de procent (1/2 din 1 procent) se inlocuieste cu expresia trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1 procent).

   

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Articol unic: - Articolul 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 8 martie 1999, se completeaza dupa alineatul (14) cu alineatul (15), cu urmatorul cuprins:

"(15) Din sumele in lei incasate ca urmare a amenzilor aplicate de catre personalul Oficiului Concurentei, precum si din confiscarile de sume in lei, potrivit legii, o cota de 25% se va retine de acesta ca venituri extrabugetare ce vor fi utilizate in exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor materiale si de capital specifice, in conformitate cu normele privind finantele publice."

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Seful Oficiului Concurentei,

Dan Ionescu

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Articol unic: - Articolul 43 din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

"Art. 43. - (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.

(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, prin intermediul prefectului, in conditiile legii, sprijinul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

(3) In cazul in care primarul nu indeplineste sau indeplineste in mod necorespunzator una sau mai multe dintre atributiile in care actioneaza ca reprezentant al statului, cu exceptia celor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor, prefectul propune, motivat, Guvernului, prin Departamentul pentru administratie publica locala, masura suspendarii exercitarii acestor atributii. Guvernul va aproba prin hotarare masura si durata suspendarii. Pana la incetarea suspendarii aceste atributii vor fi indeplinite de un reprezentant al statului, numit prin ordin al prefectului."

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Secretar de stat,

Seful Departamentului Administratiei Publice Locale,

Vlad Rosca

p. Ministru de stat,

Ministrul apararii nationale,

Constantin Degeratu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu-Ionescu

Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,

Romica Tomescu

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea platii obligatiilor fata de bugetul de stat

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Articol unic: - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea platii obligatiilor fata de bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 21 mai 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:

"Majorarile de intarziere prevazute la art. 3 se scutesc la plata, daca obligatiile restante la data de 30 aprilie 1999, care le-au generat, reprezentand impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, au fost achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau se vor achita pana la data de 31 august 1999. Se scutesc de la plata si majorarile de intarziere datorate pana la data de 30 aprilie 1999 si neplatite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, achitate pana la data de 30 aprilie 1999."

2. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - Debitorii beneficiaza de inlesnirile prevazute la art. 4 sau 5, dupa caz, si in situatia in care achita, in termen de 15 zile de la data semnarii sau a comunicarii documentului de verificare sau de constatare, diferentele de impozite si taxe si majorarile de intarziere aferente acestora, constatate ulterior de organele de control pentru perioada de pana la 30 noiembrie 1999."

3. Dupa articolul 7 se introduce articolul 71, care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 71. - Veniturile exceptionale rezultate in urma regularizarii contabile a operatiunilor prevazute la art. 4 si 5 nu se impoziteaza, in conditiile in care cheltuielile exceptionale care au fost influentate cu majorarile de intarziere respective nu au fost deductibile fiscal."

4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - Debitorii persoane juridice, care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta, vor depune, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, la organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, situatia majorarilor de intarziere calculate si neplatite, pe feluri de venituri ale bugetului de stat."

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 108.

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantitati de produse petroliere ce vor fi acordate in mod gratuit Ministerului Apararii Nationale

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Art. 1. - Se aproba scoaterea din rezervele de stat a cantitatilor de 30.000 tone petrol pentru turboreactoare si 15.000 tone motorina, care vor fi acordate, in mod gratuit, Ministerul Apararii Nationale.

Art. 2. - Se aproba diminuarea temporara a stocurilor intangibile la aceste produse cu cantitatile prevazute la art. 1 din prezenta Ordonanta de urgenta.

Art. 3. - Fondurile necesare reintregirii stocurilor vor fi asigurate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat de la bugetul de stat.

Art. 4. - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare, cantitatile de produse aprobate pentru a fi scoase din rezervele de stat conform art. 1, pe baza avizului de insotire a marfii si a procesului-verbal de predare-preluare, semnat de catre reprezentantii desemnati de parti.

Art. 5. - Cheltuielile necesare pentru efectuarea transportului produselor petroliere mentionate, din spatiile de depozitare ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, vor fi suportate de Ministerul Apararii Nationale.

Art. 6. - Graficul de preluare a produselor si alte detalii tehnice se vor pune de acord printr-un protocol incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.

Art. 7. - Pe data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Hotararea Guvernului nr. 168/1999 se abroga.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

p. Ministru de stat, ministrul apararii nationale,

Constantin Degeratu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes


Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 109.

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Art. I . - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 88/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Fiecare banca va plati Fondului o contributie anuala in valoare de 0,8% din suma totala a depozitelor persoanelor fizice, existenta in sold la data de 31 decembrie a anului precedent. Echivalentul in lei al depozitelor in valuta se calculeaza utilizandu-se cursul in lei al respectivei monede straine, publicat pentru acea data de catre Banca Nationala a Romaniei."

2. Alineatul (5) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

"(5) Fondul este autorizat sa majoreze contributia anuala ce trebuie platita de o banca, pana la nivelul de 1,6% din suma totala a depozitelor persoanelor fizice, existenta in sold la data de 31 decembrie a anului precedent, daca, potrivit reglementarilor emise de Fond, rezulta ca aceasta s-a angajat in politici bancare riscante si nesanatoase. Aceasta majorare nu va putea avea loc inainte de a se da dreptul bancii in cauza sa-si exprime opinia."

3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - (1) In cazul in care resursele Fondului sunt insuficiente pentru plata compensatiilor pentru depozitele garantate de acesta, fiecare banca plateste o contributie speciala egala cu dublul contributiei anuale aferente exercitiului financiar respectiv.

(2) Termenul de plata al contributiei speciale se stabileste de Consiliul de administratie al Fondului.

            (3) Contributiile speciale platite de banci in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal."

4. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Cand Fondul a acumulat un nivel de resurse, care depaseste 30% din totalul depozitelor persoanelor fizice aflate in sistemul bancar la acea data, Consiliul de administratie al Fondului poate decide suspendarea platii contributiilor anuale.

(2) In situatiile in care resursele Fondului scad sub nivelul prevazut la alin. (1), plata contributiilor anuale va fi reluata."

5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Fondul poate contracta imprumuturile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) numai daca resursele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi in intregime obligatiile sale de plata a compensatiilor pentru depozitele garantate.

(2) Fondul poate contracta imprumuturi de la stat, de la banci si de la societati financiare.

(3) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze imprumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie in aceasta privinta in termen de 15 zile de la data cererii.

(4) Se autorizeaza Banca Nationala a Romaniei ca, in situatia in care, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, resursele Fondului nu sunt suficiente pentru a acoperi in intregime obligatiile sale de plata a compensatiilor pentru depozitele garantate, sa acorde, prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, la cererea Fondului, o linie de credit in limita sumei de 2.000 miliarde lei. Creditele angajate de Fond in cadrul acestei linii de credit vor avea termen de rambursare de 5 ani, cu o perioada de gratie de 2 ani, urmand a fi restituite in 6 rate semestriale egale si vor fi purtatoare de dobanzi la nivelul ratei medii a dobanzii practicate in sistemul bancar pentru depozitele la vedere ale persoanelor juridice."

            6. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:

"(1) Fondul are cont curent deschis la o banca din Romania."

7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevazuta in hotararea judecatoreasca definitiva si executorie de incepere a procedurii falimentului bancii."

8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:

"(1) In termen de 10 zile de la data desemnarii sale de catre tribunal, lichidatorul transmite Fondului lista cuprinzand persoanele fizice care au constituite depozite garantate si negarantate, suma totala a depozitelor fiecarui deponent si a obligatiilor acestuia fata de banca."

9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

"(1) Fondul verifica creantele deponentilor in raport cu depozitele indisponibile si le plateste intr-un termen de 3 luni de la data prevazuta in hotararea judecatoreasca pentru inceperea procedurii falimentului bancii." 10. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - Fondul se subroga in drepturile deponentilor pentru o suma egala cu platile pe care le-a efectuat pentru depozitele garantate. In acest scop, Fondul inregistreaza, potrivit art. 84 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrul grefei tribunalului, suma depozitelor pe care urmeaza a le plati deponentilor, rezultata din situatia transmisa de lichidatorul bancii conform art. 17 alin. (1)."

Art. II. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitie contrara se abroga.

(2) Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 88/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,

Mihai Bogza,

viceguvernator

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

privind finantarea organizarii si desfasurarii concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 1999-2000

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Art. 1. - In anul scolar 1999-2000 cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante se suporta din taxele percepute de la candidati.

Art. 2. - Cuantumul taxelor prevazute la art. 1 va fi stabilit de fiecare inspectorat scolar, respectiv de fiecare unitate scolara reprezentativa, si nu poate depasi nivelul cheltuielilor de organizare si desfasurare.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

p. Ministrul educatiei nationale,

Mircea Fronescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes


Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 111.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

privind organizarea si desfasurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate in anul 1999

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,


Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Art. 1. -  In perioada 23-26 august 1999 se vor desfasura probele din a doua sesiune a examenului national de capacitate, la care au dreptul sa se inscrie absolventii invatamantului obligatoriu din seria 1998-1999 si din seriile anterioare.

Art. 2. - A doua sesiune a examenului national de capacitate din anul 1999 se organizeaza in centre stabilite de fiecare inspectorat scolar teritorial.

Art. 3. - Probele la care se sustine examenul de capacitate sunt aceleasi ca in prima sesiune din luna iunie 1999: Limba si literatura romana, Limba si literatura materna (pentru candidatii care au urmat scoli sau clase cu predare in limbi ale minoritatilor nationale), Matematica, proba de cultura generala din Istoria romanilor si Geografia Romaniei.

Art. 4. - Inscrierea pentru sustinerea examenului national de capacitate in sesiunea a doua din luna august 1999 se va face pe baza unor taxe suportate de candidati. Cuantumul taxelor va fi stabilit de fiecare inspectorat scolar teritorial, fara a se depasi costurile de organizare a examenului. Inscrierea candidatilor se va face la inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Graficul de desfasurare a examenului national de capacitate in sesiunea a doua din luna august 1999 se stabileste de Ministerul Educatiei Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

p. Ministrul educatiei nationale,

Mircea Fronescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole - S.A.

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea Ordonanta de urgenta:

 

Art. 1. - (1) In vederea restructurarii financiare a Bancii Agricole - S.A. se autorizeaza Agentia de Valorificare a Activelor   Bancare sa preia din portofoliul bancii active bancare reprezentand toate titlurile de participare la Fondul National de Restructurare "Dunarea", detinute de Banca Agricola - S.A., in limita unui plafon de 1.026,5 miliarde lei. Activele bancare supuse valorificarii vor fi preluate in conditiile prevazute la art. 8 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Operatiunea de preluare a activelor bancare se va efectua cu respectarea urmatoarelor termene si conditii:

            a) Comitetul de Coordonare a Restructurarii va aproba preluarea acestora in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) se va desfasura efectiv in cursul lunii iulie 1999;

c) va fi evidentiata in contabilitatea Bancii Agricole - S.A. si a Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare la data de 15 iulie 1999.

(3) Pentru activele bancare mentionate la alin. (1), preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Agricola - S.A. va primi in contrapartida titluri de stat de valoare egala cu valoarea neta a creantelor transferate la Fondul National de Restructurare "Dunarea", in limita plafonului mentionat la alin. (1), care vor fi evidentiate in contul datoriei publice interne.

Nu fac obiectul preluarii la datoria publica interna creditele neperformante transferate la Fondul National de Restructurare "Dunarea", pentru care au fost emise titluri de stat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/1997.

(4) Preluarea la datoria publica interna si emiterea titlurilor de stat aferente operatiunilor de la alin. (1), precum si evidentierea lor de catre Banca Agricola - S.A. se fac cu data de 15 iulie 1999 pentru titlurile de participare efectiv predate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, potrivit evidentelor contabile ale Bancii Agricole - S.A., si pe baza documentelor de predare-primire.

(5) Titlurile de stat vor fi emise in limita plafonului stabilit la alin. (1), la data preluarii efective a titlurilor de participare de catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si vor fi rascumparate in doua rate anuale egale incepand cu data de 15 iulie 2000.

Titlurile de stat sunt negociabile si poarta o dobanda a carei rata este egala cu rata medie lunara a dobanzii active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunara a dobanzii active este calculata de Banca Nationala a Romaniei pe baza datelor transmise de banci. Dobanda se plateste trimestrial, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata.

Art. 2. - (1) Operatiunile privind titlurile de stat emise in baza prezentei ordonante de urgenta se deruleaza prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de agent al statului.

(2) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor va incheia cu Banca Agricola - S.A. o conventie de derulare a datoriei publice astfel contractate.

Art. 3. - Intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si realitatea sumelor preluate la datoria publica interna, conform art. 1 alin. (3), revine Bancii Agricole - S.A. si Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.

Art. 4. - Prezenta odonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare,

Sorin Fodoreanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,

Mihai Bogza,

viceguvernator

Agentia de Valorificare a Activelor Bancare

Ovidiu Grecea,

secretar de stat


Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 120.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei emite urmatoarea Ordonanta de urgenta:

 

Art. I. - Anexa nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 8 martie 1999, se modifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II. - Ministerul Finantelor este abilitat sa opereze modificarile corespunzatoare.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 121.

 

ANEXA Nr. 9 a)

 

BUGETUL

Fondului special pentru sanatate pe anul 1999

 

- mii lei -

 

Subcapitol

Titlu/ Articol

Alineat

Denumirea indicatorului

Program 1999

Capitol

 

A

 

B

1

0007

 

 

 

VENITURI-TOTAL

872.500.000

2507

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

822.500.000

3307

 

 

 

A. VENITURI FISCALE

125.000.000

1207

 

 

 

A2. IMPOZITE INDIRECTE

125.000.000

1707

 

 

 

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

125.000.000

 

18

 

 

Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor

125.000.000

1907

 

 

 

B. VENITURI NEFISCALE

697.500.000

2107

 

 

 

VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

687.500.000

 

30

 

 

Alte venituri de la institutiile publice

687.500.000

2207

 

 

 

DIVERSE VENITURI

10.000.000

 

03

 

 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate

 

 

 

 

 

potrivit dispozitiilor legale

10.000.000

3000

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

50.000.000

3007

 

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

 

 

 

 

 

BUNURI ALE STATULUI

50.000.000

 

01

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor

 

 

 

 

 

Publice

50.000.000

5007

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

772.500.000*)

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

562.500.000

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

161.223.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

401.312.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

210.000.000

 

 

 

 

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

772.500.000

5807

 

 

 

Sanatate

772.500.000

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

562.500.000

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

161.223.000

 

 

10

 

Cheltuieli cu salariile

113.500.000

 

 

11

 

Cheltuieli pentru asigurari sociale de stat

32.915.000

 

 

12

 

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru

 

 

 

 

 

plata ajutorului de somaj

5.675.000

 

 

13

 

Deplasari, detasari, transferari

1.153.000

 

 

13

01

Deplasari, detasari, transferari in tara

1.153.000

 

 

14

 

Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari sociale pentru sanatate

7.945.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

401.312.000

 

 

21

 

Drepturi cu caracter social

193.000

 

 

22

 

Hrana

20.200.000

 

 

23

 

Medicamente si materiale sanitare

221.092.000

 

 

24

 

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie

60.000.000

 

 

25

 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

30.000.000

 

 

26

 

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

35.000.000

 

 

27

 

Reparatii curente

15.000.000

 

 

28

 

Reparatii capitale

15.000.000

 

 

29

 

Carti si publicatii

200.000

 

 

30

 

Alte cheltuieli

4.627.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

210.000.000

 

 

71

 

Investitii ale institutiilor publice

210.000.000

 

01

 

 

Administratie centrala

2.000.000

 

03

 

 

Spitale

130.000.000

 

04

 

 

Sanatorii si preventorii

55.000.000

 

05

 

 

Crese

13.200.000

 

07

 

 

Centre de transfuzii sanguine

70.300.000

 

09

 

 

Centre de sanatate, diagnostic si tratament

30.000.000

 

25

 

 

Servicii publice descentralizate

2.000.000

 

50

 

 

Alte institutii si actiuni sanitare

470.000.000

9807

 

 

 

EXCEDENT

100.000.000


*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea Ordonanta de urgenta:

 

Art. I . - Anexa nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, modificata si completata de anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 16 octombrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La capitolul I, litera A nr. crt. 1-12, 20-25, 29-31 si litera C nr. crt. 42-44 vor avea urmatorul cuprins:

 

"I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice

A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

 

Nr.

crt.

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

minim

maxim

0

2

3

4

1. Medic primar

S

3,500

5,100

- din anatomia patologica si medicina legala 2)

S

4,300

7,650

2. Medic specialist

S

3,000

3,650

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

3,500

4,763

3. Medic rezident anul II-VII

S

2,500

2,900

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

3,000

3,800

4. Medic rezident anul I

S

2,200

2,600

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

2,800

3,200

5. Medic

S

2,000

3,200

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

2,760

4,425

6. Medic stagiar

S

2,000

-

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

2,581

-

7. Farmacist primar*)

S

3,000

3,824

- din anatomia patologica si medicina legala 2)

S

3,400

5,900

8. Farmacist specialist

S

2,600

3,200

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

3,000

4,230

9. Farmacist rezident anul II-III

S

2,200

2,500

10. Farmacist rezident anul I

S

2,000

-

11. Farmacist

S

1,800

2,525

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

2,435

3,900

12. Farmacist stagiar

S

1,800

-

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

2,395

-

20. Asistent medical principal**)

PL

1,550

2,800

- din anatomia patologica si medicina legala2)

PL

2,570

3,450

21. Asistent medical**)

PL

1,350

2,500

- din anatomia patologica si medicina legala2)

PL

2,000

2,900

22. Asistent medical debutant**)

PL

1,200

-

- din anatomia patologica si medicina legala2)

PL

1,930

-

23. Asistent medical principal**)

M

1,500

2,600

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

2,300

3,100

24. Asistent medical**)

M

1,300

2,200

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

1,900

2,500

25. Asistent medical debutant**)

M

1,175

-

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

1,883

-

29. Sora medicala principala****)

M

1,400

2,400

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

2,110

3,000

30. Sora medicala****)

M

1,200

2,000

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

1,780

2,200

31. Sora medicala debutanta****)

M

1,150

-

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

1,744

-

C. Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar

sanitar

 

 

42. Infirmiera, agent DDD

G

1,125

1,500

43. Infirmiera, agent DDD, debutant

G

1,000

-

44. Brancardier, baias, namolar, spalatoreasa, ingrijitoare

G

0,950

1,350

- din anatomia patologica si medicina legala2)

G

1,550

2,100"

 

2. La capitolul II, litera A va avea urmatorul cuprins:

"II. Unitati clinice, institute si centre medicale1)

A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

minim

maxim

0

1

2

3

4

1

Medic primar

S

4,000

6,170

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

4,800

8,438

2

Medic specialist

S

3,500

4,800

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

4,000

5,800

3

Medic rezident anul II-VII

S

3,000

3,500

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

3,500

4,300

4

Medic rezident anul I

S

2,700

3,100

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

3,300

3,700

5

Farmacist primar*)

S

3,000

5,000

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

3,700

6,450

6

Farmacist specialist

S

2,500

4,000

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

S

2,800

5,150

7

Fiziokinetoterapeut

S

1,900

5,000

8

Fiziokinetoterapeut specialist

S

1,350

4,000

9

Asistent medical principal**)

PL

1,700

3,700

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

PL

2,670

4,500

10

Asistent medical**)

PL

1,500

3,300

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

PL

2,200

3,600

11

Asistent medical principal**)

M

1,550

3,200

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

2,480

4,000

12

Asistent medical**)

M

1,350

2,900

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

2,020

3,200

13

Sora medicala principala***)

M

1,450

2,900

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

2,300

3,700

14

Sora medicala***)

M

1,250

2,500

 

- din anatomia patologica si medicina legala2)

M

1,950

2,900",

 

iar la litera B coeficientii de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare nr. crt. 13-16 se renumeroteaza cu nr. crt. 15-18.

3. Nota de la anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998, astfel cum a fost modificata si completata prin anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, se completeaza astfel:

"Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care isi desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza coeficientilor de multiplicare din cap. II «Unitati clinice, institute si centre medicale» - litera B."

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 30 iunie 1999.

Nr. 122.