MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 210   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 13 mai 1999

SUMAR

DECRETE SI LEGI

           21. - Decret pentru supunerea spre aderare Parlamentului a Tratatului de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

           75. - Lege pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

            Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare

           139. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

DECRETE SI LEGI

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre aderare Parlamentului a Tratatului de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se supune Parlamentului aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 13 ianuarie 1999.
Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - România aderã la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980.
            Art. 2. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci este împuternicit sã prezinte directorului general al Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectualã declaratii în aplicarea prezentului tratat, în functie de interesele României, dupã aprobarea acestora de cãtre Guvernul României.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDlNTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 3 mai 1999.
Nr. 75.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme, în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationalã a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 30 aprilie 1999.
Nr. 139.