MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr. 558    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 16 noiembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            938. - Hotarâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A. din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            940. - Hotarâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "fibrex" - S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            941. - Hotarâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "petros" - S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor.

            942. - Hotarâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A. din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            943. - Hotarâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "taxi cobãlcescu" - S.A. din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            945. - Hotarâre privind aprobarea cheltuielilor de organizare a reuniunii la nivel înalt a reprezentantilor ministerelor de interne si ai administratiilor vamale ale statelor semnatare ale Acordului pentru prevenirea si combaterea infractionalitãtii transfrontaliere, consacratã ceremoniei de inaugurare a sediului Centrului Regional SECI, ce se va desfãsura la Bucuresti în perioada 15-16 noiembrie 1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A.
din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            In temeiul dispozitiilor art. 921, 928 si 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor este împuternicit sã exercite în numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A., cu sediul în localitatea Breaza, Str. Grivitei nr. 18, judetul Prahova.
            (2) Actiunile detinute de stat la Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor.
            (3) Actiunile transferate se administreaza de catre Ministerul Finantelor pe durata exercitarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietatii de Stat ca reprezentanti în adunarea generala a actionarilor la Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A., mandatandu-i în mod corespunzator.
            Art. 2. - In termen de 3 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua mentiunile corespunzatoare în registrul de evidentiere a actionarilor de catre persoanele indrituite în acest sens, scop în care administratorul Societatii Comerciale "hidrojet" - S.A. va lua masurile care se impun.
            Art. 3. - In termen de 5 zile de la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, titularii creantelor bugetare, inclusiv unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, vor comunica Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societatii Comerciale "hidrojet" - S.A., pe categorii de bugete si, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contributie etc., cu evidentierea distinctã a penalitãtilor si majorãrilor de întârziere scadente pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
            Art. 4. - Toate procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietatii de Stat în cazul Societatii Comerciale "hidrojet" - S.A. se suspenda. De asemenea, se suspenda si orice amanari si esalonari privind plata obligatiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A.
            Art. 5. - Pentru obligatiile bugetare restante ale Societatii Comerciale "hidrojet" - S.A., de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza penalitati si majorari de intarziere.
            Art. 6. - Penalitatile si majorarile de intarziere, aferente tuturor obligatiilor bugetare reprezentand debite la bugete, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A. la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleaza.
            Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor va incheia contractul de mandat cu consultantul care a intocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A., pentru vanzarea actiunilor detinute de stat la aceasta societate comerciala, în scopul stingerii creantelor bugetare.
            (2) Ministerul Finantelor va mandata consultantul sã aplice modalitatile de stingere a creantelor bugetare prevazute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
            Art. 8. - Dispozitiile privind încheierea contractelor de vanzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organizate, plata actiunilor, garantiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vanzarea actiunilor la trezoreria statului, precum si celelalte dispozitii din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 269/1999 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 9. - Ministerul Finantelor este împuternicit sã reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si sã distribuie sumele obtinute din vanzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "hidrojet" - S.A., cu respectarea proportionala a cuantumului creantelor bugetare comunicate de catre creditorii bugetari, dupa ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 10. - In cazul în care actiunile preluate de la Fondul Proprietatii de Stat nu s-au vandut pana la implinirea termenului de 120 de zile prevazut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transfera de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietatii de Stat la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicandu-se în mod corespunzator.
            Art. 11. - In termen de 10 zile de la încheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri la implinirea termenului prevazut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finantelor, împreunã cu ceilalti titulari de creante bugetare, va informa Guvernul despre rezultatele obtinute.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 938.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "fibrex" - S.A.
din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            In temeiul dispozitiilor art. 921, 928 si 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor este împuternicit sã exercite în numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comercialã "fibrex" - S.A., cu sediul în localitatea Savinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt.
            (2) Actiunile detinute de stat la Societatea Comercialã "fibrex" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor.
            (3) Actiunile transferate se administreaza de catre Ministerul Finantelor pe durata exercitarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietatii de Stat ca reprezentanti în adunarea generala a actionarilor la Societatea Comercialã "fibrex" - S.A., mandatandu-i în mod corespunzator.
            Art. 2. - In termen de 3 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua mentiunile corespunzatoare în registrul de evidentiere a actionarilor de catre persoanele indrituite în acest sens, scop în care administratorul Societatii Comerciale "fibrex" - S.A. va lua masurile care se impun.
            Art. 3. - In termen de 5 zile de la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, titularii creantelor bugetare, inclusiv unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, vor comunica Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societatii Comerciale "fibrex" - S.A., pe categorii de bugete si, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contributie etc., cu evidentierea distincta a penalitatilor si majorarilor de intarziere scadente pana la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
            Art. 4. - Toate procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietatii de Stat în cazul Societatii Comerciale "fibrex" - S.A. se suspenda. De asemenea, se suspenda si orice amanari si esalonari privind plata obligatiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã "fibrex" - S.A.
            Art. 5. - Pentru obligatiile bugetare restante ale Societatii Comerciale "fibrex" - S.A., de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza penalitati si majorari de intarziere.
            Art. 6. - Penalitatile si majorarile de intarziere, aferente tuturor obligatiilor bugetare reprezentand debite la bugete, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã "fibrex" - S.A. la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleaza.
            Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor va incheia contractul de mandat cu consultantii care au intocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã "fibrex" - S.A., pentru vanzarea actiunilor detinute de stat la aceasta societate comerciala, în scopul stingerii creantelor bugetare.
            (2) Ministerul Finantelor va mandata consultantii sã aplice modalitatile de stingere a creantelor bugetare prevazute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
            Art. 8. - Dispozitiile privind încheierea contractelor de vanzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organizate, plata actiunilor, garantiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vanzarea actiunilor la trezoreria statului, precum si celelalte dispozitii din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 269/1999 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 9. - Ministerul Finantelor este împuternicit sã reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si sã distribuie sumele obtinute din vanzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "fibrex" - S.A., cu respectarea proportionala a cuantumului creantelor bugetare comunicate de catre creditorii bugetari, dupa ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 10. - In cazul în care actiunile preluate de la Fondul Proprietatii de Stat nu s-au vandut pana la implinirea termenului de 120 de zile prevazut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transfera de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietatii de Stat la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicandu-se în mod corespunzator.
            Art. 11. - In termen de 10 zile de la încheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri la implinirea termenului prevazut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finantelor, impreuna cu ceilalti titulari de creante bugetare, va informa Guvernul despre rezultatele obtinute.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 940.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "petros" - S.A.
din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            In temeiul dispozitiilor art. 921, 928 si 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor este împuternicit sã exercite în numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comercialã "petros" - S.A., cu sediul în localitatea Ploiesti, str. Clopotei nr. 2 bis, judetul Prahova.
            (2) Actiunile detinute de stat la Societatea Comercialã "petros" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor.
            (3) Actiunile transferate se administreaza de catre Ministerul Finantelor pe durata exercitarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietatii de Stat ca reprezentanti în adunarea generala a actionarilor la Societatea Comercialã "petros" - S.A., mandatandu-i în mod corespunzator.
            Art. 2. - In termen de 3 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua mentiunile corespunzatoare în registrul de evidentiere a actionarilor de catre persoanele indrituite în acest sens, scop în care administratorul Societatii Comerciale "petros" - S.A. va lua masurile care se impun.
            Art. 3. - In termen de 5 zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, titularii creantelor bugetare, inclusiv unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, vor comunica Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societatii Comerciale "petros" - S.A., pe categorii de bugete si, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contributie etc., cu evidentierea distincta a penalitatilor si majorarilor de intarziere scadente pana la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
            Art. 4. - Toate procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietatii de Stat în cazul Societatii Comerciale "petros" - S.A. se suspenda. De asemenea, se suspenda si orice amanari si esalonari privind plata obligatiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã "petros" - S.A.
            Art. 5. - Pentru obligatiile bugetare restante ale Societatii Comerciale "petros" - S.A., de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza penalitati si majorari de intarziere.
            Art. 6. - Penalitatile si majorarile de intarziere, aferente tuturor obligatiilor bugetare reprezentand debite la bugete, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã "petros" - S.A. la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleaza.
            Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor va incheia contractul de mandat cu consultantii care au intocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã "petros" - S.A., pentru vanzarea actiunilor detinute de stat la aceasta societate comerciala, în scopul stingerii creantelor bugetare.
            (2) Ministerul Finantelor va mandata consultantii sã aplice modalitatile de stingere a creantelor bugetare prevazute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
            Art. 8. - Dispozitiile privind încheierea contractelor de vanzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organizate, plata actiunilor, garantiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vanzarea actiunilor la trezoreria statului, precum si celelalte dispozitii din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 269/1999 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 9. - Ministerul Finantelor este împuternicit sã reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si sã distribuie sumele obtinute din vanzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "petros" - S.A., cu respectarea proportionala a cuantumului creantelor bugetare comunicate de catre creditorii bugetari, dupa ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 10. - In cazul în care actiunile preluate de la Fondul Proprietatii de Stat nu s-au vandut pana la implinirea termenului de 120 de zile prevazut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transfera de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietatii de Stat la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicandu-se în mod corespunzator.
            Art. 11. - In termen de 10 zile de la încheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri la implinirea termenului prevazut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finantelor, împreunã cu ceilalti titulari de creante bugetare, va informa Guvernul despre rezultatele obtinute.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 941.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul actiunilor
detinute de stat la Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A. din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            In temeiul dispozitiilor art. 921, 928 si 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor este împuternicit sã exercite în numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A., cu sediul în localitatea Onesti, Str. Cauciucului nr. 3, judetul Bacau.
            (2) Actiunile detinute de stat la Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor.
            (3) Actiunile transferate se administreaza de catre Ministerul Finantelor pe durata exercitarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietatii de Stat ca reprezentanti în adunarea generala a actionarilor la Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A., mandatandu-i în mod corespunzator.
            Art. 2. - In termen de 3 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua mentiunile corespunzatoare în registrul de evidentiere a actionarilor de catre persoanele indrituite în acest sens, scop în care administratorul Societatii Comerciale "chimcomplex" - S.A. va lua masurile care se impun.
            Art. 3. - In termen de 5 zile de la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, titularii creantelor bugetare, inclusiv unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, vor comunica Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societatii Comerciale "chimcomplex" - S.A., pe categorii de bugete si, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contributie etc., cu evidentierea distincta a penalitatilor si majorarilor de intarziere scadente pana la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
            Art. 4. - Toate procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietatii de Stat în cazul Societatii Comerciale "chimcomplex" - S.A. se suspenda. De asemenea, se suspenda si orice amanari si esalonari privind plata obligatiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A.
            Art. 5. - Pentru obligatiile bugetare restante ale Societatii Comerciale "chimcomplex" S.A., de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza penalitati si majorari de intarziere.
            Art. 6. - Penalitatile si majorarile de intarziere, aferente tuturor obligatiilor bugetare reprezentand debite la bugete, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A. la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleaza.
            Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor va incheia contractul de mandat cu consultantii care au intocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A., pentru vanzarea actiunilor detinute de stat la aceasta societate comerciala, în scopul stingerii creantelor bugetare.
            (2) Ministerul Finantelor va mandata consultantii sã aplice modalitatile de stingere a creantelor bugetare prevazute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
            Art. 8. - Dispozitiile privind încheierea contractelor de vanzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organizate, plata actiunilor, garantiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vanzarea actiunilor la trezoreria statului, precum si celelalte dispozitii din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 269/1999 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 9. - Ministerul Finantelor este împuternicit sã reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si sã distribuie sumele obtinute din vanzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "chimcomplex" - S.A., cu respectarea proportionala a cuantumului creantelor bugetare comunicate de catre creditorii bugetari, dupa ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 10. - In cazul în care actiunile preluate de la Fondul Proprietatii de Stat nu s-au vandut pana la implinirea termenului de 120 de zile prevazut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transfera de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietatii de Stat la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicandu-se în mod corespunzator.
            Art. 11. - In termen de 10 zile de la încheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri la implinirea termenului prevazut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finantelor, impreuna cu ceilalti titulari de creante bugetare, va informa Guvernul despre rezultatele obtinute.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 942.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul actiunilor
detinute de stat la Societatea Comercialã "taxi cobãlcescu" - S.A. din administrarea Fondului Proprietãtii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

            In temeiul dispozitiilor art. 921, 928 si 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t a r a s t e:
            Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor este împuternicit sã exercite în numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comercialã "taxi cobalcescu" - S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Cobalcescu nr. 45, sectorul 1.
            (2) Actiunile detinute de stat la Societatea Comercialã "taxi cobalcescu" - S.A. se transfera din administrarea Fondului Proprietatii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor.
            (3) Actiunile transferate se administreaza de catre Ministerul Finantelor pe durata exercitarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietatii de Stat ca reprezentanti în adunarea generala a actionarilor la Societatea Comercialã "taxi cobalcescu" - S.A., mandatandu-i în mod corespunzator.
            Art. 2. - In termen de 3 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua mentiunile corespunzatoare în registrul de evidentiere a actionarilor, de catre persoanele indrituite în acest sens, scop în care administratorul Societatii Comerciale "taxi cobalcescu" - S.A. va lua masurile care se impun.
            Art. 3. - In termen de 5 zile de la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, titularii creantelor bugetare, inclusiv unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, vor comunica Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societatii Comerciale "taxi cobalcescu" - S.A., pe categorii de bugete si, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contributie etc., cu evidentierea distincta a penalitatilor si majorarilor de intarziere scadente pana la data publicarii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
            Art. 4. - Toate procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice procedura de privatizare sau de lichidare initiata de Fondul Proprietatii de Stat în cazul Societatii Comerciale "taxi cobalcescu" - S.A. se suspenda. De asemenea, se suspenda si orice amanari si esalonari privind plata obligatiilor bugetare datorate de catre Societatea Comercialã "taxi cobalcescu" - S.A.
            Art. 5. - Pentru obligatiile bugetare restante ale Societatii Comerciale "taxi cobalcescu" - S.A., de la data intrarii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza penalitati si majorari de intarziere.
            Art. 6. - (1) Ministerul Finantelor va incheia contractul de mandat cu consultantii care au intocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã "taxi cobalcescu" - S.A. pentru vanzarea actiunilor detinute de stat la aceasta societate comerciala, în scopul stingerii creantelor bugetare.
            (2) Ministerul Finantelor va mandata consultantii sã aplice modalitatile de stingere a creantelor bugetare prevazute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului                nr. 11/1996.
            Art. 7. - Dispozitiile privind încheierea contractelor de vanzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organizate, plata actiunilor, garantiile de buna executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vanzarea actiunilor la trezoreria statului, precum si celelalte dispozitii din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 269/1999 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 8. - Ministerul Finantelor este împuternicit sã reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si sã distribuie sumele obtinute din vanzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comercialã "taxi cobalcescu" - S.A., cu respectarea proportionala a cuantumului creantelor bugetare comunicate de catre creditorii bugetari, dupa ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 9. - In cazul în care actiunile preluate de la Fondul Proprietatii de Stat nu s-au vandut pana la implinirea termenului de 120 de zile prevazut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transfera de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietatii de Stat la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicandu-se în mod corespunzator.
            Art. 10. - In termen de 10 zile de la încheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la iesirea din vigoare a prezentei hotãrâri la implinirea termenului prevazut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finantelor, impreuna cu ceilalti titulari de creante bugetare, va informa Guvernul despre rezultatele obtinute.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 943.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de organizare a reuniunii la nivel înalt a reprezentantilor
ministerelor de interne si ai administratiilor vamale ale statelor semnatare ale Acordului
pentru prevenirea si combaterea infractionalitãtii transfrontaliere, consacratã ceremoniei
de inaugurare a sediului Centrului Regional SECI, ce se va desfãsura la Bucuresti
în perioada 15-16 noiembrie 1999

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Se aprobã cheltuielile de organizare a reuniunii la nivel înalt a reprezentantilor ministerelor de interne si ai administratiilor vamale ale statelor semnatare ale Acordului pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, consacrata ceremoniei de inaugurare a sediului Centrului Regional SECI, ce se va desfasura la Bucuresti în perioada 15-16 noiembrie 1999.
            Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunii prevazute la art. 1, în suma totala de 41.536.000 lei, se asigura în proportie de 50% din bugetul Ministerului de Interne, capitolul 55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", si, respectiv, de 50% din bugetul Ministerului Finantelor - Directia Generala a Vamilor, capitolul 72.01 "alte actiuni", titlul "cheltuieli materiale si servicii".
            Art. 3. - Utilizarea sumelor pentru desfasurarea actiunii prevazute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 945.