MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 158    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni,17 aprilie 2000

LEGI SI DECRETE

 
            33. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Polonã privind asistenta juridicã si relatiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucuresti la 15 mai 1999

            90. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Polonã privind asistenta juridicã si relatiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucuresti la 15 mai 1999
 
            34. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind transferul de proceduri în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 15 mai 1972

            91. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind transferul de proceduri în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 15 mai 1972
 
            35. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind valoarea internationalã a hotãrârilor represive, adoptatã la Haga la 28 mai 1970

            92. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind valoarea internationalã a hotãrârilor represive, adoptatã la Haga la 28 mai 1970
 
            37. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României

            94. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României
 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 
            45. - Decizie privind duratele si conditiile de prezentare ale programelor destinate campaniei electorale pentru alegerile locale

            Lista cuprinzând agentii economici avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societãti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999 si nr. 60 din 10 februarie 2000

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Polonã privind asistenta juridicã si relatiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucuresti la 15 mai 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 65 din 24 august 1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Polonã privind asistenta juridicã si relatiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucuresti la 15 mai 1999, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guverrualui de a emite ordonante si publicatã în Monttorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 30 august 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 14 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 33.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Polonã privind asistenta juridicã si relatiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucuresti la 15 mai 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România si Republica Polonã privind asistenta juridicã si relatiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucuresti la 15 mai 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 aprilie 2000.
Nr. 90.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind transferul de proceduri în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 15 mai 1972

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 77 din 30 august 1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind transferul de proceduri în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 15 mai 1972, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 31 august 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilar art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatior în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 34.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind transferul de proceduri in materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 15 mai 1972

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind transferul de proceduri în materie penalã, adoptatã la Strasbourg la 15 mai 1972, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 aprilie 2000.
Nr. 91.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind valoarea internationalã a hotãrârilor represive, adoptatã la Haga la 28 mai 1970

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 90 din 30 august 1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind valoarea internationalã a hotãrârilor represive, adoptatã la Haga la 28 mai 1970, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 14 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 35.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.90/1999
pentru ratificarea Conventiei europene privind valoarea internationalã a hotãrârilor represive, adoptatã la Haga la 28 mai 1970

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Conventiei europene privind valoarea internationalã a hotãrârilor represive, adoptatã la Haga la 28 mai 1970, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 aprilie 2000.
Nr. 92.

PARLAMENTUL.ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 61 din 24 august 1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul
României, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 18 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 415 din 30 august 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 37.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind Facifitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã si Guvernul României, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 7 aprilie 2000.
Nr. 94.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind duratele si conditiile de prezentare ale programelor destinate campaniei electorale
pentru alegerile locale

            În temeiul prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si cu respectarea art. 29 din aceeasi lege, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
            Consiliul National al Audiovizualului decide:
            Art. 1. - Campania electoralã pentru candidatii partidelor parlamentare si ai celor neparlamentare, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale, ai organizatiilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale, precum si pentru candidatii independenti se desfãsoarã în conditiile stabilite la cap. II sectiunea a 7-a din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 2. - Pentru prezentarea platformei electorale candidatii au acces la posturile de radio si de televiziune, publice si private, inclusiv la cele prin cablu, cãrora Consiliul National al Audiovizualului le-a autorizat difuzarea programelor de conceptie proprie, conform art. 21 lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
            Art. 3. - Posturile de radio si de televiziune, publice si private, precum si societãtile de televiziune prin cablu au obligatia sã reflecte întreaga campanie electoralã în spiritul prevederilor art. 1, 4 si 13 din Constitutie si cu respectarea strictã a tuturor prevederilor art. 57 din Legea nr. 70/1991, republicatã.
            Art. 4. - (1) Mesajele cu continut electoral vor fi prezentate exclusiv în emisiunile destinate campaniei electorale.
            (2) Emisiunile electorale vor asigura tuturor participantilor conditii egale privind libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
            (3) În cadrul emisiunilor electorale candidatii îsi pot exprima opiniile fãrã ca prin interventiile lor:
            a) sã conteste ordinea constitutionalã;
            b) sã punã în pericol ordinea publicã, siguranta persoanelor si a bunurilor;
            c) sã defãimeze sau sã atenteze la onoarea altei persoane;
            d) sã se abatã de la schimbul de idei, înlocuind argumentele întemeiate pe probe obiective, indiscutabile, cu referiri sau aluzii la temperamentul, caracterul, viata personalã ale altui candidat, precum si la optiunile sale profesionale, religioase si intelectuale.
            Art. 5. - În cazul utilizãrii unor materiale de arhivã audiovizualã:
            a) se face mentiunea "imagini de arhivã" si se precizeazã data filmãrii sau a înregistrãrii;
            b) sunt interzise montajele care, în loc sã punã în dezbatere publicã, argumentatã, punctele de vedere ale altui candidat, defãimeazã si aduc atingere onoarei acestuia.
            Art. 6. - Materialele care servesc la întocmirea unui bilant al actiunilor trecute, în vederea unui mesaj cu caracter electoral, sunt considerate ca fãcând parte din spatiul de emisie acordat campaniei electorale; acel timp este considerat spatiu de emisie folosit de candidat pentru campania electoralã.
            Art. 7. - Posturile publice de radio si de televiziune vor oferi zilnic, de marti pânã sâmbãtã, mai multe programe, structurate astfel:
            a) o agendã electoralã de maximum 30 de minute, programatã în cursul diminetii între orele 7,00-11,00, atât la televiziune, cât si la radio;
            b) un studio electoral de maximum 120 de minute, prezentat în cel mult douã grupaje, programat între orele 17,00-22,00 la posturile de televiziune si între orele 16,00-21 ,00 la posturile de radio;
            c) programe de informare, în cadrul cãrora se dau explicatii clare si complete despre sistemul electoral, tehnica votãrii si calendarul campaniei electorale.
            Art. 8. - Posturile private de radio si de televiziune vor adopta aceeasi structurã pentru programele electorale, respectiv agenda electoralã si studio electoral, cu duratele si cu orarele sus-mentionate.
            Art. 9. - (1) Redactorii emisiunilor informative au obligatia sã fie corecti si impartiali în comentariile lor privind campania electoralã.
            (2) Este interzisã prezentarea candidatilor în emisiunile de stiri, evenimentele electorale ale zilei urmând sã fie tratate ca stiri de presã.
            (3) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent candidatii care au deja functii publice pe plan local si care pot fi prezenti în emisiunile de stiri, în timpul minim necesar pentru comunicarea unei informatii, de regulã maximum un minut; informatia nu trebuie sã cuprindã nici un mesaj electoral.
            (4) Este interzisã prezentarea candidatilor în emisiuni de altã naturã decât cele cu caracter electoral.
            Art. 10. - Emisiunile electorale si interventiile candidatilor, nominalizate ca atare, vor fi anuntate cu minimum 24 de ore înainte.
            Art. 11. - Ordinea prezentãrii într-o emisiune electoralã la care participã 2 sau mai multi candidati se stabileste prin tragere la sorti.
            Art. 12. - Emisiunile cu caracter electoral nu se reprogrameazã si nu se transmit în reluare.
            Art. 13. - Dreptul la replicã se acordã în conditiile stabilite de Consiliul National al Audiovizualului prin Decizia nr. 175/1993.
            Art. 14. - (1) În cadrul programelor electorale pot fi transmise spoturi publicitare electorale în vecinãtatea nemijlocitã a spatiului electoral acordat unui candidat, separate prin generic, specificându-se cã este vorba de publicitate electoralã.
            (2) Durata spoturilor publicitare electorale face parte din timpul de antenã pentru campania electoralã, acordat fiecãrui candidat; spatiile de publicitate electoralã nu pot depãsi 10% din timpul total acordat fiecãrui candidat.
            (3) Durata spoturilor publicitare electorale nu se include în timpul maxim de publicitate comercialã autorizatã.
            Art. 15. - Emisiunile de radio si de televiziune cu caracter electoral vor fi înregistrate si tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului pânã la anuntarea rezultatului oficial al alegerilor.
            Art. 16. - Prezentarea sondajelor de opinie, difuzate în afara emisiunilor electorale, nu va contine comentarii sau interpretãri.
            Art. 17. - Cu 48 de ore înainte de ziua alegerilor si în ziua alegerilor este interzisã transmiterea oricãrui sondaj electoral.
            Art. 18. - Cu 24 de ore înainte de ziua alegerilor si în ziua alegerilor sunt interzise transmiterea de informatii sau comentarii privind campania electoralã, publicitatea electoralã si invitarea sau prezentarea candidatilor în emisiuni; fac exceptie, potrivit legii, comunicatele provenind de la comisiile electorale.
            Art. 19. - În ziua alegerilor este interzisã comunicarea rezultatelor electorale partiale înainte de închiderea ultimei sectii de votare.
            Art. 20. - Titularii de licente de emisie care intentioneazã sã difuzeze emisiuni electorale au obligatia sã comunice acest fapt Consiliului National al Audiovizualului, printr-o adresã care sã respecte modelul prezentat în anexã, cu cel putin 24 de ore înainte de începerea campaniei electorale, si sã facã publicã aceastã intentie prin presã si/sau prin programele lor.
            Art. 21. - Rãspunderea pentru respectarea prevederilor legii si ale prezentei decizii revine titularului licentei de emisie, indiferent de sursa programului transmis sau retransmis.
            Art. 22. - Nerespectarea prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, si ale prezentei decizii atrage dupa sine sanctiunile prevãzute la cap. V din Legea audiovizualului nr. 48/1992.
            Art. 23. - (1) În cazul aplicãrii unei sanctiuni de cãtre Consiliul National al Audiovizualului, posturile de televiziune sanctionate vor afisa, timp de 48 de ore, pe întreaga durata a emisiunilor electorale si a publicitãtii electorale, în mod lizibil, în partea inferioarã a ecranului, obiectul sanctiunii, în formularea transmisã de Consiliul National al Audiovizualului.
            (2) În cazul posturilor de radio sanctionate, informarea publicului privind obiectul sanctiunii va fi transmisã timp de 48 de ore, atât la începutul, cât si la sfârsitul tuturor emisiunilor cu caracter electoral.
            (3) În cazul în care sanctiunea Consiliului National al Audiovizualului se referã la o abatere constatatã în cuprinsul unei emisiuni, alta decât emisiunile electorale, anuntarea obiectului sanctiunii se va face cu ocazia proximei editii a respectivei emisiuni, în conditiile stabilite la alin. (1), respectiv (2).
            Art. 24. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 118 din 23 septembrie 1998 privind conditiile de prezentare si duratele programelor destinate campaniei electorale pentru alegerile locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 1 octombrie 1998.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 14 aprilie 2000.
Nr. 45.Legea nr. 70/1991 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996 si a mai fost modificatã prin Legea nr. 164/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 31 iulie 1998, si prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 28/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 13 aprilie 2000.

ANEXÃ

Societatea Comercialã............................
Licenta de emisie nr. ..............................
Decizia de autorizare nr. ........................
pentru ...................................................
în localitatea ..........................................

Cãtre
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
DIRECTIA GENERALÃ L.A.C.
Bucuresti, Bd Libertãtii nr. 14, sectorul 5, cod 70060
Fax 01.312.46.34

            În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 45 din 14 aprilie 2000, vã comunicãm cã postul nostru de radio/televiziune/distributie prin cablu intentioneazã sã difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile locale, respectând prevederile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificãrile ulterioare, precum si duratele si conditiile de prezentate ale programelor electorale prevãzute în decizia sus-mentionatã.
            Estimãm cã difuzarea acestor emisiuni va începe la data de......................................... si cã acestea vor fi programate în zilele sãptãmânii stabilite prin decizie, în functie de volumul solicitãrilor, între orele: ..............................
            Persoanele din cadrul.studioului nostru, învestite cu responsabilitãti directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale, sunt:
....................................................... , având functia de ......................... ; telefon ..... ...., fax ....................... ;
....................................................... , având functia de ............................ ; telefon .................. , fax ................. .

.......................................................
(semnãtura si stampila titularului de licentã de emisie)

NOTÃ:
Pentru societãtile comerciale care detin mai multe licente de emisie, aceastã comunicare se face pentru fiecare post în parte.

COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUTIEI SI UTILIZÃRII APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE

LISTA
cuprinzând agentii economici avizati sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societãti comerciale) completare la listele publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999 si nr. 60 din 10 februarie 2000

1. FAMI ELECTRONIC - S.R.L.
adresa: Brasov, str. Titan nr. 1, judetul Brasov, cod fiscal R6720256, telefon/telex/fax: 068/411596, 411599, aviz de distributie si utilizare nr. 0024/6 februarie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SISTEM DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, model FAMlCENT, configuratie: PC standard compatibil IBM, imprimanta fiscalã ITF 2000, program de aplicatie FAMICENT V.51, program de aplicatie driver imprimantã fiscalã ITF 2000 V.20, sistem de operare Windows 95, tipul hârtiei: termicã, destinatie: comert, prestãri de servicii, comert cu carburanti, retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic.
2. CENTRUM TRADE - S.A.
adresa: Bucuresti, Str. Cãminului nr. 8, sectorul 2, cod fiscal R5330026, telefon/telex/fax: 2529076, aviz de distributie si utilizare nr. 0026/7 martie 2000; pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARTEX, model Y K 1o1 P, tipul hârtiei: autocopiativã, retea de distributie si service: 15 agenti economici si, respectiv, 14 agenti economici.
3. PARTNER CORPORATION - S.R.L.
adresa: Bucuresti, str. Mures nr. 63, sectorul 1, cod fiscal R12064261, telefon/telex/fax: 2242257, 2240995, 2241474, aviz de distributie si utilizare nr. 0027/13 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PARTNER, model 500, tipul hârtiei: termicã, retea de distributie si service: 35 agenti economici si, respectiv, 35 agenti service.
4. ACCORD ELECTRONICS - S.R.L.
adresa: Bucuresti, str. Cãderea Bastiliei nr. 66, parter, ap. 2, sectorul 1, cod fiscal R11027087, telefon/telex/fax: 3232154, 3212881, 2103750, avize de distributie si utilizare nr. 0029/ 6 martie 2000, nr. 0030/6 martie 2000 si nr. 0031/6 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EUROCASH, modele: 910, 630 ON LINE si 380, tipul hârtiei: autocopiativã, normalã, si, respectiv, termicã, retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent service.
5. VALMED FREEMEX - S.R.L.
adresa: Bucuresti, Str. Avionului nr. 11, bl. 6C, sc. 1, et. 1 , ap. 7, sectorul 1, cod fiscal R6301606, telefon/fax:2420760, 2420821, avize de distributie si utilizare nr. 0032/9 martie 2000, nr. 0033/9 martie 2000, nr. 0034/9 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELKA, modele: 943 MAXI, 704 VF si 641, tipul hârtiei: autocopiativã, autocopiativã si, respectiv; normalã, retea de distributie si service: 67 agenti economici si, respectiv, 65 agenti economici.
6. REL COMPUTER - S.R.L.
adresa: Bucuresti, Str. Biruintei nr. 4, sectorul 1, cod fiscal R3510209, telefon/fax: 2240027, 2241777, avize de distributie si utilizare nr. 0035/7 martie 2000 si nr. 0036/7 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, modele:1500 ER-I si COLIBRI, tipul hârtiei: normalã si, respectiv, autocopiativã, retea de distributie si service: 5 agenti economici si, respectiv, 5 agenti economici.
7. ALT CASH IMPEX - S.R.L.
adresa: Comuna Cãpusu Mare nr. 19, judetul Cluj, cod fiscal R12270695, telefon/fax/telex: 064/414355, avize de distributie si utilizare nr. 0039/9 martie 2000 si nr. 0040/9 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SAMSUNG, modele: ER-350 F si ER-700 F, tipul hârtiei: autocopiativã, retea de distributie si service: 18 agenti economiei si, respectiv, 17 agenti economici.
8. ROMANIAN BUSINESS CONSULT - S.R.L.
adresa: Bucuresti, bd Dimitrie Cantemir nr. 1, P+1, sectorul 4, cod fiscal R399557, telefon/fax: 3308106, Aviz de distributie si utilizare nr. 0041/9 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SFERA, model 2002, tipul hârtiei: termicã, retea de distributie si service: 17 agenti economici si, respectiv, 17 agenti economici.

NOTÃ:
Reteaua de distributie si service inclusã în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiiscale poate fi extinsã prin suplimentarea avizelor.