MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 162    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 18 aprilie 2000

LEGI SI DECRETE

            43. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            100. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            44. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            101. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 1999

            45. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurârilor sociale de  stat pe anul 1999

            102. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            46. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul  1999

            103. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 
            47. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului  nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            104. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            48. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului  nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul  1999 nr. 36/1999

            105. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            49. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            106. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            50. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            107. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei  de urgentã a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 1999

            51. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvemului  nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurârilor sociale de  stat pe anul 1999

            108. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            256. - Hotãrâre privind modificarea anexelor nr. 1/6, 1/11 si 1/13 la Hotãrârea Guvernului nr. 331/1999 privind aprobarea bugetelor de  venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor nationale, societãtilor nationale si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, precum si a transferurilor pentru Societatea Comercialã "uzina de valorificare a cenusilor de piritã" - S.A.Turnu Mãgurele, astfel cum a fost modificatã  prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.036/1999

            257. - Hotãrâre pentru completarea art. 4 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.308/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA.

            258. - Hotãrâre pentru finantarea unor cheltuieli privind Reteaua nationalã de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIACITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            46. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind prohibitia  pescuitului

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

            1. - Ordin privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasãri si plãti cu numerar

            12. - Circularã privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a  monedei din aur cu valoarea nominalã de 2000 lei

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 124/1999
privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 10 septembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 43.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii  pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori  de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat  si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri si cheltuieli aprobati prin bugetul de stat si bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 100.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            Parlamentul României adoptã.prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 140 din 23 septembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al Româriiei, Partea I, nr. 465 din , 24 septembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 44.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 1999

            În temeiul art. 77. alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedinteie României d e c r e t e a z ã
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 101.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului
nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 141 din 23 septembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 24 septembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 45.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei
de urgentã a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 102.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 161 din 28 octombrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 46.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificalrea bugetului de stat pe anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si a) art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 103.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului
nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 135 din 20 septembrie 1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 septembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 47.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 104.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 180 din 11 noiembrie 1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 555 din 15 noiembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 48.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 105.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 191 din 6 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 8 decembrie 1999.
            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 49.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 106.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului
nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 199 din 24 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 24 decembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 50.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1 ) si al art. 99 alin. (1 ) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e f e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 107.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului
nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 200 din 24 decembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 27 decembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 51.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 aprilie 2000.
Nr. 108.

HOTÃRÃRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexelor nr. I6, I11 si I13 la Hotãrârea Guvernului nr. 331/1999
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor nationale, societãtilor nationale si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, precum si a transferurilor pentru Societatea Comercialã "uzina de valorificare a cenusilor de piritã" - S.A. Turnu Mãgurele, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrãrea Guvernului nr. 1.036/1999

            În temeiul Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Anexele nr. I/6, I/11 si I/13 la Hotãrârea Guvernului nr. 331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor nationale, societãtilor nationale si instituteLor nationale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, precum si a transferurilor pentru Societatea Comercialã "Uzina de
Valorificare a Cenusilor de Piritã" - S.A. Turnu Mãgurele, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.036/1999, se modificã si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre si se comunicã Ministerului Industriei si Comertului si Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 14 aprilie 2000.
Nr. 256.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea art. 4 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.308/1996
privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Articolul 4 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.308/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 9 decembrie 1996, se completeazã cu litera G cu urmãtorul cuprins:
            "G. Activitãti de asigurare a calitãtii masinilor si instalatiilor:
            - inspectii tehnice periodice la toate categoriile de vehicule;
            - inspectii la tractoare, masini si instalatii pentru agriculturã si industrie alimentarã, certificarea sistemelor calitãtii la furnizorii de astfel de produse si servicii;
            - service auto, tractoare, masini si utilaje agricole."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Presedintele Agentiei Nationale
pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare,
Mircea Puscã
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 aprilie 2000.
Nr. 257.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru finantarea unor cheltuieli privind
Reteaua nationalã de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii

            În temeiul prevederilor art, 13 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii si finantãrii activitãtii de cercetare-dezvoltare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Pentru anul 2000, din sumele alocate Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare prin bugetul de stat se aprobã finantarea cheltuielilor, în sumã de 6.820 milioane lei, reprezentând un procent de 70% din abonamentele la serviciile de conectare la liniile internationale si taxele de participare ca membru în organisme, organizatii si institutii internationale de profil, aferente Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii, în transe trimestriale, începând cu trimestrul I al anului 2000.
            Art. 2 - Finantarea de cãtre Agentia Nationalã pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare a cheltuielilor prevãzute la art. 1 se face prin Institutul National de CercetareDezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti, care este operatorul national pentru Reteaua nationalã de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii.
            Art. 3. - Resursele financiare necesare pentru acoperirea diferentei nesuportate de la bugetul de stat, pe anul 2000 pentru taxele externe aferente, precum si pentru alte cheltuieli de exploatare a Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii se suportã din contributia institutiilor care folosesc serviciile oferite de retea.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintã,
Tehnologie si Inovare,
Mircea Puscã
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Comunicatii si Informaticã,
Sergiu Stelian Iliescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 aprilie 2000.
Nr. 258.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
privind prohibitia pescuitului

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            având în vedere prevederile art. 15, ale art. 17 lit. A. ), b), e), f), g), lit. B. a), b), c), d) si lit. C. a), b), c) si e), ale art. 18 si 19 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul, cu modificãrile ulterioare,
            tinând seama de Nota Directiei generale de politici si resurse agroalimentare nr. 61.971 din 7 aprilie 2000,
            în temeiul art. 2 pct. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se instituie mãsuri de prohibitie pentru pescuitul industrial si sportiv/recreativ al tuturor speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, dupã cum urmeazã:
            a) în apele colinare si de ses, în Dunãre, în Delta Dunãrii si în Golful Musura, pe o duratã de 60 de zile consecutive, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv;
            b) în complexul Razim-Sinoie si în lacurile litorale, pe o durata de 91 de zile, în perioada 1 aprilie-30 iunie inclusiv;
            c) în fata gurilor Dunãrii, meleaua Sfântu Gheorghe pânã la Ciotic, pe o duratã de 122 de zile, în perioada 1 aprilie-31 iulie inclusiv.
            Art. 2. - Se instituie zone de crutare a pestelui în care pescuitul este interzis în tot cursul anului, îrr zonele:
            a) pe cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe, din zonele rectificate, respectiv între km 16,5-20, 32-43, 50-58 si 65-83;
            b) pe Dunãrea Veche, în sectorul cuprins între confluenta cu canalul Sulina de la Mm 13+1.000 si pânã la gura canalului Magearu;
            c) în lacurile Erenciuc si Zmeica;
            d) în lacul Gâsca din complexul Somova-Parches;
            e) în stufãriile din compleicul Razim-Sinoie si în fata acestora pe o distantã de 50 m spre larg.
            Art. 3. - Se interzice pescuitul în sectoarele, zonele si în perioadele urmãtoare:
            a) pe Dunãrea Veche, între confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, si gura canalului Magearu, precum si între confluenta canalului Olguta cu Dunãrea Veche si confluenta Dunãrea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o duratã de 275 de zile consecutive, în perioada 1 martie - 30 noiembrie;
            b) pe Dunãre, în fata gârlelor, canalelor si a prãvalurilor de alimentare a bãltilor, pe o distantã de câte 500 m de ambele pãrti ale gurilor de vãrsare, precum si în interiorul acestora, pe o duratã de 92 de zile consecutive, în perioada 15 martie -15 iunie;
            c) la gura de vãrsare în Dunãre a râurilor, pe o distantã de 1 km de ambele pãrti ale gurilor si pe cursul acestor râuri, pe o distantã de 10 km, în amonte, de la confluenta cu Dunãrea, în perioada 1 martie -1 iulie;
            d) în zonele de reproducere naturalã a pestelui reprezentate de lunci, zone dig-mal, întinsuri si terenuri inundate temporar, limitrofe râurilor, Dunãrii si lacurilor de acumulare, în perioada 15 martie - 15 iunie.
            Art. 4. - Se reglementeazã pescuitul anumitor specii de pesti dupã cum urmeazã:
            a) se interzice pescuitul speciilor vãduvitã, caracudã, morunas, cegã, sip si vizã, în perioada 1 aprilie 20001 - aprilie 2001;
            b) se interzice pescuitul sturionilor si al scrumbiei de Dunãre, în tot cursul anului, în fata gurilor de vãrsare a Dunãrii în Marea Neagrã, pe o lungime de 5 km spre largul mãrii si pe un coridor lat de 2 km, socotit câte 1 km de o parte si de alta a axului bratelor Sfântu Gheorghe si Sulina. În fata bratului Chilia, lãtimea coridorului interzis la pescuit este de 1 km spre sud de axul bratului, iar spre nord, pânã la limitele apelor teritoriale române;
            c) se interzice pescuitul sturionilor în tot cursul anului cu carmace si cãrmãcute în senalul Dunãrii si pe bratele sale, iar în zona litoralã marinã, pânã la izobata de 20 m, de la gura de vãrsare a bratului Chilia pânã la Vama Veche, se interzice pescuitul acestora cu carmace, ohane si setci de sturioni, în perioada 15 februarie-15 mai în anii 2000 si 2001;
            d) se interzice pescuitul stiucii în perioada 1 februarie - 8 iunie în anii 2000 si 2001;
            e) Se interzice pescuitul în apele de munte al pãstrãvului indigen si fântânel si al coregonului în perioada 15 septembrie 2000-30 aprilie 2001, iar pescuitul pãstrãvului curcubeu si al lipanului, în perioada 1 ianuarie 31 mai în anii 2000 si 2001.
            Art. 5. - În activitatea de pescuit industrial se interzice:
            a) utilizarea setcilor, a avelor de orice tip si a ohanelor cu latura ochiului de plasã sub 100 mm, în zona litoralului marin, cu exceptia Golfului Musura din perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii";
            b) folosirea setcilor si a avelor de orice tip în complexul Razim-Sinoie si în lacurile litorale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii";
            c) pescuitul în care se utilizeazã surse de energie electricã, materiale explozive, substante toxice sau narcotice de orice fel;
            d) folosirea setcilor si a avelor tractate, în apele naturale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii", cu exceptia senalului Dunãrii si a bratelor Chilia, Tulcea, Sulina si Sfântu Gheorghe, de la Marea Neagrã pânã la Gura Timocului;
            e) folosirea pe Dunãre a uneltelor de pescuit tip traul, nãvod îngemãnat, lãptas si prostovol, cu exceptia zonelor de frontierã de pe Dunãre cu Ucraina si cu Republica Moldova, precum si a celor tip nãpatcã si trandadaie în perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunârii";
            f) folosirea nãvoadelor în reteaua de canale, gârle, sahale ale apelor naturale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii";
            g) pescuitul cu nãvodul în perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii", în perioada 10 aprilie-15 septembrie în Delta Dunãrii si în perioada 1 aprilie - 1 octombrie în complexul Razim-Sinoie si în lacurile litorale;
            h) utilizarea la pescuit a setcilor si a avelor confectionate din fire monofilament, în toate apele naturale de munte, colinare si de ses, în Dunãre si Marea Neagrã, precum si în perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii";
            i) procurarea în conditii ilicite a pestelui si icrelor în zonele de pescuit constituite din: ape curgãtoare sau stãtãtoare, malurile din jurul sau de-a lungul luciului de apã, reprezentate de terenuri agricole, plaje, faleze, chei, diguri, baraje, drumuri, precum si dotãrile specifice pescãresti amplasate în aceste zone, clãdiri administrative si pentru depozitare-prelucrare cherhanale, vase si bãrci de pescuit sau alte mijloace de transport, fãrã autorizatie sau permis de pescuit si documente legale de provenientã.
            Art. 6. - Este interzis pescuitul speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile prevãzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul, precum si al urmãtoarelor specii care au dimensiuni mai mici de:
- 40 cm la stiucã;
- 12 cm la biban;
- 30 cm la avat;
- 50 cm la somn;
- 35 cm la calcan;
- 100 cm la rechin.
            Art. 7. - Este interzisã utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile ochiului de plasã mai mici de:
            a) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip ave si setci;
            b) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie;
            c) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele de pescuit tip nãvoade, vintire si taliene de baltã;
            d) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la uneltele destinate pescuitului stationar în zona litoralului românesc al Mãrii Negre;
            e) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere a vintirelor si talienelor de baltã utilizate în complexul Razim-Sinoie si în lacurile litorale;
            f) pentru complexul Razim-Sinoie se interzice în urmãtoarele perioade folosirea nãvoadelor cu dimensiunile ochiurilor de plasã mai mici de:
            · a = 40 mm, latura ochiului la matitã, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie;
            · a = 50 mm, latura ochiului la matitã, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2001.
            Art. 8. - Prohibitia pescuitului speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, în apele curgãtoare ce constituie frontierã de stat, se stabileste dupã cum urmeazã:
            1. În apele fluviului Dunãrea:
            a) pentru zona de frontierã cu Ucraina pe bratul Chilia, de la Mm 72 pânã la vãrsarea în Marea Neagrã:
            - pe o duratã de 30 de zile în perioada 15 aprilie - 14 mai inclusiv, în sectorul Mm 72 - Marea Neagrã;
            - pe o duratã de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv, în zona inundabilã a Dunãrii, dig-albia minorã;
            b) pentru zona de frontierã cu Republica Moldova, de la m 72 pânã la Mm 72 5:
            - pe o duratã de 30 de zile în perioada 15 aprilie - 14 mai inclusiv, în sectorul Mm 72 - Mm 72,5;
            - pe o duratã de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv, în zona inundabilã a Dunãrii, dig-albia minorã;
            c) pentru zona de frontierã cu Bulgaria de la Chiciu - Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6:
            - pe o duratã de 30 de zile în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv, în sectorul km 374,5 - km 845,6;
            - pe o duratã de 60 de zile, în perioada 12 aprilie10 iunie inclusiv, în zona inundabilã a Dunãrii, dig-albia minorã;
            d) pentru zona Bazinului Panonic, de la Gura Timocului, km 845,6, la Bazias, km 1.075, care constituie frontierã de stat cu Republica Federalã Iugoslavia se interzice pescuitul urmãtoarelor specii, conform conventiei bilaterale românoiugoslave din 30 ianuarie 1961, în perioadele urmãtoare:
            - salãu, în perioada 1 aprilie - 30 aprilie;
            - somn, în perioada 25 aprilie - 24 mai;
            - crap, în perioada 25 aprilie - 24 mai;
            - plãticã, în perioada 25 aprilie - 24 mai;
            - cegã, în perioada 15 mai - 15 iunie;
            - pãstrugã, în perioada 15 mai - 15 iunie;
            - nisetru, în perioada 15 mai - 15 iunie;
            - morun, în perioada 15 mai - 15 iunie.
            2. În râul Prut:
            a) pentru zoria de frontierã cu Republica Moldova, pe o duratã de 60 de zile, în perioada 10 aprilie-8 iunie inclusiv, pe râul Prut, iar pe o duratã de 62 de zile, în lacul de acumulare Stânca-Costesti, în perioada 15 aprilie-15 iunie;
            b) pentru zona de frontierã cu Ucraina, pe o duratã de 52 de zile, în perioada 30 martie-21 mai inclusiv.
            3. În râul Tisa:
        - pentru zona de frontierã cu Ucraina, pe o duratã de 52 de zile, în perioada 30 martie-21 mai inclusiv.
            4. În Marea Neagrã:
            a) în apele teritoriale române se interzice pescuitul calcanului si rechinului, pe o duratã de 60 de zile, în perioada 2 mai-30 iunie;
            b) în apele teritoriale române se interzice pescuitul delfinilor în tot cursul anului.
            Art. 9. - Prohibitia pescuitului sturionilor în anii 2000 si 2001 se stabileste dupã cum urmeazã:
            a) în sectorul Marea Neagrã - Cotu Pisicii, Mm 76, pe o duratã de 60 de zile, în perioada 15 martie-14 mai inclusiv;
            b) în sectorul Cotu Pisicii, Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o duratã de 60 de zile, în perioada 1 aprilie30 mai inclusiv;
            c) în sectorul Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o duratã de 60 de zile, în peridada 8 aprilie - 6 iunie inclusiv;
            d) în sectorul Gura Timocului, km 845,6 - Bazias, km 1.075, în perioada 15 mai-15 iunie inclusiv, conform conventiei bilaterale din 30 ianuarie 1961;
            e) se interzice utilizarea pentru pescuitul industrial al sturionilor, în perioadele si în zonele mentionate la lit. a)-d), a uneltelor confectionate din plase cu finetea atei cuprinsã între 420-1430 tex. si cu o densitate între 245 si 700 m/kg sau din fire cu diametrul mai mare de 1,9 mm.
            Art. 10. - Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunãre în anul 2000 se stabileste, pe sectoare, dupã cum urmeazã:
            a) în sectorul I, gurile Dunãrii-Ceatal Chilia, Mm 43, pe o duratã de 9 zile, în perioada 10-18 aprilie inclusiv;
            b) în sectorul II, Ceatal Chilia, Mm 43 - Cotu Pisicii, Mm 76, pe o duratã de 20 de zile, în perioada 11 -30 aprilie inclusiv;
            c) în sectorul III, Cotu Pisicii Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o duratã de 30 de zile, în perioada 15 aprilie-14 mai inclusiv;
            d) în sectorul IV, Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o duratã de 30 de zile, în perioada 18 aprilie-17 mai inclusiv.
            Art. 11. - Pescuitul, în perioada de prohibitie, al oricãror specii de pesti si vietuitoare acvatice, în scopuri stiintifice si pentru culturi artificiale, se poate efectua în orice perioadã, în orice loc si cu orice unelte sau metode numai cu autorizarea prealabilã a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, iar pentru perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii", si cu avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii".
            Art. 12. - Prezentul ordin nu vizeazã amenajãrile piscicole, crescãtoriile si pepinierele, constituite din helesteie si iazuri în care se practicã reproducerea si cresterea artificialã sau dirijatã a pestelui, cu exceptia celor din perimetrul Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii".
            Autorizarea pescuitului în perioada de prohibitie se face numai pe baza actelor doveditoare privind populãrile anuale cu puiet de peste, efectuate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, la propunerea Directiei de pescuit, pisciculturã, inspectii din cadrul Directiei generale de politici si resurse agroalimentare, pentru lacurile de acumulare si, respectiv, cu avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii", pentru amenajãrile piscicole din perimetrul acesteia.
            Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneazã potrivit dispozitiilor Legii nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul, cu modificãrile ulterioare, ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii", cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol.
            Art. 14. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îsi înceteazã aplicabilitatea Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 48 din 24 martie 1999 privirid prohibitia pescuitului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 23 aprilie 1999.
            Art. 15. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat

Bucuresti, 7 aprilie 2000.
Nr. 46.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasãri si plãti cu numerar

            Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
            în temeiul prevederilor Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,
            având în vedere Nota nr. V/1.519/28 februarie 2000 a Directiei operatiuni bancare, precum si Hotãrârea Consiliului de administratie al Bãncii Nationale a României din 24 martie 2000,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Pentru serviciile prestate de Banca Nationalã a României cu prilejul efectuãrii operatiunilor de încasãri si plãti cu numerar se percep urmãtoarele comisioane:
            a) Pentru ridicãrile de numerar prin casieriile sucursalelor Bãncii Nationale a României se încaseazã un comision de 0,50%, aplicat la suma ridicatã.
            Solicitãrile se vor face de unitãtile teritoriale ale bãncilor, în scris, sub semnãtura persoanelor autorizate sã angajeze unitatea respectivã în astfel de operatiuni, în ziua lucrãtoare anterioarã efectuãrii operatiunii, pânã cel târziu la ora 14,00.
            b) Pentru numerarul solicitat si ridicat în aceeasi zi sucursalele Bãncii Nationale a României percep un comision suplimentar de 0,10%.
            c) Pentru numerarul solicitat în termenul prevãzut la lit. a) si neridicat în ziua planificatã sucursalele Bãncii Nationale a României percep un comision de 0,10%, calculat asupra sumei neridicate.
            d) Pentru numerarul depus de unitãtile teritoriale ale bãncilor la sucursalele Bãncii Nationale a României se percepe un comision de 0,15%, aplicat asupra sumei depuse.
            e) Pentru numerarul depus fãrã a fi sortat, aranjat si împachetat conform normelor în vigoare sucursalele Bãncii Nationale a României percep un comision penalizator în sumã fixã de 1.000.000 lei.
            Constatarea faptului cã numerarul depus nu este sortat, aranjat si împachetat conform normelor în vigoare se va face la primire, prin sondaj, în prezenta casierului unitãtii bancare deponente, si se va consemna într-un proces-verbal întocmit în douã exemplare.
            f) Pentru serviciile prestate de Banca Nationalã a României cu prilejul efectuãrii operatiunilor cu numerar si a altor servicii ce privesc activitatea de casierie se percep comisioane conform anexei la prezentul ordin.
            Art. 2. - Comisioanele prevãzute la art. 1 lit. a), b), d), e) si f) se vor calcula si se vor încasa de sucursalele Bãncii Nationale a României în ziua efectuãrii operatiunilor respective.
            Comisionul prevãzut la art. 1 lit. c) se va calcula si se va încasa de sucursalele Bãncii Nationale a României în ziua în care numerarul planificat nu a fost ridicat.
            Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice alte prevederi contrare se abrogã.
            Art. 4. - Directia operatiuni bancare si sucursalele Bãncii Nationale a României vor lua mãsuri pentru aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 13 aprilie 2000.
Nr. 1.

ANEXÃ

COMISIOANELE
încasate de Banca Nationalã a României pentru prestarea serviciilor de încasãri si plãti cu numerar


 
Nr. crt. Denumirea Comisionul (lei)
1. Comision pentru fiecare instrument de platã (cec de numerar, ordin de platã)
15.000
2. Comision pentru fiecare instrument de încasare (borderou însotitor, foaie de vãrsãmânt)
15.000
3. Comision pentru fiecare document de constatare a diferentelor de numerar (plusuri sau minusuri) 
15.000
4. Comision pentru fiecare cerere de schimb al bancnotelor cu monede metalice si invers sau al bancnotelor uzate cu bancnote bune
15.000
5. Comision pentru fiecare document întocmit pentru constatarea falsurilor
35.000
6. Comision pentru fiecare cerere avizatã (respectiv permis eliberat) pentru admiterea în incinta sediilor Bãncii Nationale a României:  
  a) a casierilor bãncilor, cu ocazia efectuãrii operatiunilor de ridicare sau de depunere a numerarului*)
1.000.000
  b) a delegatilor bãncilor*)
150.000

*) Se încaseazã o singurã datã, la eliberarea permisului de acces în incinta sediilor Bãncii Nationale a României al persoanelor autorizate.

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind punerea în circulatie în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominalã de 2000 lei

            Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998, aprobatã prin Legea nr. 244/1998 privind abilitarea Bãncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, Banca Nationalã a României va pune în circulatie în scop numismatic, începând cu data de 24 aprilie 2000, o monedã din aur cu valoarea nominalã de 2000 lei, dedicatã aniversãrii a 150 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu.
            Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt urmãtoarele:
            - forma: rotundã;
            - metalul: aur;
            - titlul: 999/1.000;
            - calitatea: proof;
            - greutatea: 31,103 g;
            - diametrul: 35 mm;
            - marginea: netedã;
            - anul emisiunii: 2000.
            Aversul monedei prezintã în plan central, înscris într-un cerc: Stema României, anul emisiunii ANUL 2000, pana poetului Mihai Eminescu si semnãtura sa, în facsimil. Urmãrind circumferinta monedei, sunt înscrise valoarea nominalã 2000 LEI si denumirea tãrii emitente ROMÂNIA.
            Reversul monedei contine bustul poetului Mihai Eminescu si, circular, inscriptia "150 ani de la nasterea lui mihai eminescu" si anii aniversari "1850-2000".
            Art. 3. - Monedele din aur din aceastã emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile românã si englezã, semnat de guvernatorul Bãncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.
            Monedele din aur puse în circulatie de Banca Nationalã a României pot fi achizitionate în scop numismatic de persoanele fizice si juridice interesate detinerea si circulatia acestora fiind permise potrivii art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1998, aprobatã prin Legea nr. 244/1998.
            Art. 4. - Monedele dn aur cu valoarea nominalã de 2000 lei emisiunea 2000, dedicate aniversãrii a 150 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor este protejatã prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci din România. Falsificarea sau contrafacerea acestor monede din aur constituie infractiune si se pedepseste conform legii.
            Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominalã de 2000 lei - emisiunea 2000 se realizeazã prin ghiseele sucursalelor Bãncii Nationale a României.

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 13 aprilie 2000.
Nr. 12.