MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 629     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti,  5  decembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

225. - Lege privind modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun    minorilor

489. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin 2 al art 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

 

226. -. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

 

490. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Banca Internatională           pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

 

227. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor; si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A

 

491. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A

 

228. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

492. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utiliza­rea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

229. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea si completa­rea Orddnantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

493. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului

nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functiona­rea Institutului European din România

 

230. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expozitia Mondială EXPO 2000 "Om-Natură­Tehnologie", Hanovra 2000

 

494. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expozitia Mondială

EXPO 2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 179 din 26 septembrie 2000 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69, 70 si 77 din Legea presei nr. 3/1974, republicată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999

pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publi­citătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzice­rea vânzării produselor din tutun minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 151/2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Se interzice vânzarea produselor din tutun prin automate, la bucată, sau oferirea lor gratuită tinerilor sub 18 ani."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 225.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. 2

al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 489.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea

Acordului dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Medrealizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 29 iunie 2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, reali­zat prin Scrisoarea semnată la Washingtori la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 226.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,

actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 fcbruarie 2000

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romârriei si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată, la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000, si se dispune publica­rea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 490.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea

Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pen­tru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314, din 30 iunie 1999, cu următoarea completare:

- La articolul 3 se întroduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"Personalului angajat la unitătile de implementare a pro­iectului (UIP) îi sunt aplicate prevederile art. 4, 5 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asi­gurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, din momentul constituirii acestora. Nivelul salariilor se stabileste prin ordin al coordonatorului de proiect, ministrul industriei si comertului."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatior în sedinta din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans în

valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pen­tru Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 491.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrantieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki

la 17 martie 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 95 din 29 august 2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursuri­lor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abili­tarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2). din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 228.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra

la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor intentationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adop­tată la Helsinki la 17 martie 1992, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 429.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73 din 9 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 13 iunie 2000.

           

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 229.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificare si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea

Institutului European din România

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 493.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

pentru aprbarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitătile contului curent al trezoreriei statului pentru realizare pregătirii participării României la Expozitia Mondială EXPO 2000 “Om – Natură – Tehnologie”, HANOVRA 2000

 

            Parlamentul României adoptă prezenta ordonantă

 

            Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 20 aprilie 2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al trezorerie statului pentru realizarea pregtirii participării  României la Expozitia Mondială EXPO 1000 “Om – Natură – Tehnologie”, HANOVRA 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000 .

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 230.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

[rivind promulgarea Legii pentru aprbarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitătile contului curent al trezoreriei statului pentru realizare pregătirii participării României la Expozitia Mondială EXPO 2000 “Om – Natură – Tehnologie”, HANOVRA 2000

 

            Presedintele României adoptă prezenta ordonantă

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea  Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 37 din 20 aprilie 2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitătile contului current general al trezorerie statului pentru realizarea pregtirii participării  României la Expozitia Mondială EXPO 1000 “Om – Natură – Tehnologie”, HANOVRA 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 494.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.179

din 26 septembrie 2000

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69, 70, si 77 din Legea presei nr. 3/1974, republicată

 

Lucian Mihai - presedinte

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru  - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica   - judecător

Mariana Trofimescu   - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

 

Pe rol se află exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69, 70 si 77 din Legea presei nr. 3/1974, republicată, exceptie ridicată de Corneliu Vadim Tudor si Societatea Comercială “Fundatia, Editura, Revista Români Mare” – S.R.L. din Bucuresti  - Sectia a III-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta public din 19 septembrie 2000 si au fost comunicatate în încheierea din aceeasi dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la 26 septembrie 2000.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 mai 2000, pronuntată o Dosarul nr. 4.806/1999 Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69, 70 si 77 din Legea presei nr. 3/1974, republicată. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Corneliu Vadim Tudor si Societatea Comercială "Fundatia, Editura, Revista România Mare" - S.R.L. într-o cauză civilă ce are ca obiect cererea de obligare la repararea daunelor morale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate sunt contrare dispozitiilor art. 30 si 49 din Constitutie referitoare la libertatea de exprimare si, respectiv, la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neînteme­iată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin pre­vederilor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia a rămas fără obiect, deoarece Legea presei nr. 3/1974, republicată, a fost abrogată cu exceptia art. 72-75 si a art. 93, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei ridicate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 69, 70 si 77 din Legea presei nr. 3/1974, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 19 ianuarie 1978.

Autorii exceptiei sustin că aceste texte de lege sunt contrare dispozitiilor art. 30 si 49 din Constitutie, referitoare la libertatea de exprimare si respectiv, la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea con­stată că această critică a rămas fără obiect, deoarece, ulterior sesizării sale Legea nr. 3/1974, republicată, a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cereri­lor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000), cu exceptia art. 72-75 si a art. 93, texte a căror neconstitutionalitate nu a fost invo­cată în cauza de fată.

În consecintă, în  temeiul dispozitiilor alin. (1) al art. 23 din Legea nr. 47/1992 republicată, conform cărora "Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordo­nantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei; dis­pozitii coroborate cu cele ale alin. (6) din acelasi articol, rezultă că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inad­misibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, pre­cum si ale art. 13 alin. 1) lit. A.c), ale art. 23 si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69, 70 si 77 din Legea presei nr. 3/1974 republicată, exceptie ridicată de Corneliu Vadim Tudor si Societatea Comercială Fundatia, Editura, Revista România Mare" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.806/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

 Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 septembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman