MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 631    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 5 decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

503. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în retragere din Serviciul de Informatii Externe

 

504. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel în rezervă din Serviciul de Informatii Externe

 

505. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul de Informatii Externe

 

507. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Serviciul de Protectie si Pază

 

510. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în rezervă din Serviciul Român de Informatii

 

511. - Decret privind înaintarea în gradul de general de divizie a unui general de brigadă în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

512. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali de brigadă în rezervă din Ministerul Apărării Nationale

 

513. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali, a unui contraamiral si a unui vice­amiral din Ministerul Apărării Nationale

 

523. - Decret privind eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.186. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asi­guratii beneficiază de indemnizatie pentru incapa­citate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare

 

1.196. - Hotărâre privind plata contributiei României pe anul 2000 la programele Comunitătii Europene "Socrates II" si "Leonardo da Vinci II"

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă

unor colonei în retragere din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 67 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă următorilor colonei în retragere:

- Fornade Sabin Vasile;

- Manea Marin Mircea;

- Melită David Dumitru-Ovidiu;

- Mitran Elefterie Costel;

- Pârvan Samson Nicolae;

- Tap Gherasim Avram.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 503.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă

unui colonel în rezervă din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 45 lit. a), al art. 64 si 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă colonelului în rezervă Ion Ion Mihalache.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 504.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă următorilor colonei:

- Rotaru Vasile Constantin;

- Bichir Gheorghe Mihail;

- Epure Marin Mihai;

- Negrea Ghită Lucian;

- Stefan Gheorghe Costică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 505.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali

din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 16 alin. (1) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functiona­rea Serviciului de Protectie si Pază, precum si al art. 45 lit. a), al art. 58 alin. (4) si al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadre­lor militare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 se înaintează în gradul următor, dupã cum urmează:

a) în gradul de general de corp de armată:

- generalul de divizie Stoina Constantin Neculai;

b) în gradul de general de divizie:

- generalul de brigadă Vută Radu Marin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 507.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă

unor colonei în rezervă din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si al art. 45 lit. a), al art. 64 si 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de Informaiii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă următorilor colonei în rezervă:

- Doros Maria Vasile;

- Flore Nicolae Nicolae.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general de divizie

a unui general de brigadă în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al art. 45 lit. a), al art. 64 si al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 generalul de brigadă în rezervă Lopatită Dănilă-Pavel Tiberiu se înaintează în gradul de general de divizie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 511.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali

de brigadă în rezervă din Ministerul Apărării Nationale

                 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 64 din Legea nr. 80/1995 privind statu­tul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 se înaintează în gradul de general de divizie următorii generali de brigadă în rezervă:
                  - Lucescu Ioana Constantin;
                  - Mancu Ion Florin.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 512.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali, a unui contraamiral si a unui viceamiral

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 58 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2000 se înain­tează în gradul următor, după cum urmează:

a) în gradul de general de armată:

- general de corp de armată Ilina Spiridon Decebal;

b) în gradul de general de corp de armată:

- general de divizie Ilie Neculai Marin;

- general de divizie ing. Papuc Ioan Florinel;

c) în gradul de general-comandor:

- general de divizie aeriană Bucse Gheorghe Gheorghe;

d) în gradul de viceamiral-comandor:

- viceamiral Atanasiu Tănase Traian;

e) în gradul de general de divizie:

- general de brigadă Bârloiu Gheorghe Viorel;

- general de brigadă Dascăl Alexandru Alexandru;

- general de brigadă Mincu Constantin Constantin;

- general de brigadă Pandur Nicolae Teodor;

- general de brigadă Popa Traian loan;

- general de brigadă Stafie Constantin Marin;

- general de brigadă Voinea Constantin Dan;

f) în gradul de viceamiral:

- contraamiral Benta Nicolae Stefan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 513.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 3 si al art. 4 alin. 1 din Legea nr. 47/1994 privind organi­zarea si functionarea Presedintiei României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 decembrie 2000 generalul de armată Constantin Tănase Degeratu se eliberează din functia de consilier prezidential pentru apărare si sigurantă natională.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 523.


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI R
OMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând urgentele medico-chirurgicale,

precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiază

de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă fără conditii de stagiu de cotizare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 98 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sis­temul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiază de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare, prevăzută în anexa care face parte inte­grantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.186.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A

 

I. Urgente medico-chirurgicale

 

1. arsurile;

2. anemiile severe, cu complicatii cardiovasculare;

3. accidentele tromboembolice la pacientii cu tromboflebită ere­ditară;

4. accidente toxice hematologice si viscerale, secundare trata­mentelor cu citostatice;

5. accidentele survenite după terapia de substitutie cu produse sanguine;

6. accidente cardiace sau vasculare după cateterism cardiac;

7. angioaccesul pentru dializa extrarenală;

8. artrita gutoasă acută;

9. angiocolecistita acută;

10. artritele reactive în puseu acut;

11. artritele septice;

12. abdomenul acut medico-chirurgical;

13. abcesul pulmonar;

14. anuria;

15. astmul bronsic în criză;

16. accidentele vasculare cerebrale (infarctul cerebral, hemora­fia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană, atacul ischemic tranzi­oriu);

17. atacul migrenos;

18. atacul cerebral;

19. avortul complicat septic sau cu soc hemoragic;

20. atacul acut de glaucom;

21. apoplexia utero-placentară;

22. abcesul sau flegmonul cu stare septică;

23. bolile cardiace congenitale ale nou-născutului si copilului nic;

24. bronhopneumonia, pneumopatiile acute virale si bacteriene;

25. BPOC cu insuficieniă respiratorie severă;

26. blocurile atrio-ventriculare simptomatice neonatale;

27. bolile medico-chirurgicale specifice perinatale;

28. criza epileptică si starea de rău epileptic;

29. criza miastenică;

30. cetoacidoză la pacieniii cu diabet zaharat tip 1, tip 2 si în diabetul gestational;

31. chistul hidatic evacuat;

32. corpii străini (nazali, faringieni, laringieni, traheo-bronhici, esofagieni, auriculari cu lezarea părtilor conductului auditiv extern sau a timpanului);

33. conjunctivita acută virală sau microbiană;

34. corpii străini penetranti sau nepenetranti în globul ocular;

35. colica renală, biliară, abdominală;

36. colecistita acută;

37. colita ischemică;

38. complicatiile sarcinii;

39. complicatiile litiazei reno-ureterale si vezicale;

40. criza de lumbago;

41. coma hipofizară;

42. criza tireotoxică;

43. coma mixedematoasă;

44. coma hiperglicemică;

45. comele diabetice (cetoacidoză, hiperosmolară si lactică);

46. come de alte etiologii;

47. criza addisoniană;

48. criza de hemoliză acută extra- si intravasculară;

49. complicaiiile hemoragice după interventii cardiovasculare;

50. complicatiile septice după interventiile cardiovasculare;

51. carditele acute (endocardite, miocardite si pericardite);

52. crizele severe de cianoză, hipoxie, acidoze în cardio­vascular;

53. convulsiile, starea de rău convulsiv;

54. disgravidia precoce - formă severă;

55. disgravidia tardivă;

56. dermatomizitele active;

57. diabetul zaharat tip 1 nou-depistat;

58. diabetul gestational nou-depistat;

59. delirium;

60. decolarea de retină;

61. dispneea faringiană, laringiană, traheală înaltă;

62. disfagia totală de cauză bucofaringiană sau esofagiană;

63. disectia de aortă, anevrismul disecant al aortei si alte lezi­uni parietale cu manifestări acute;

64. disfunctiile acute de proteze cardiace;

65. edemul pulmonar acut;

66. edemul pulmonar acut de cauză cardiovascutară;

67. encefalopatia hepatică;

68. eritrocitoze asociate cu fenomene de sludge;

69. embolia pulmonară;

70. eclampsia si preeclampsia;

71. flebita si tromboflebita profundă, extensivă;

72. gamapatiile monoclonale cu sindrom de hiperviscozitate;

73. hemoptizia;

74. hematuria;

75. hemoragiile nazale (epistaxisul major, epistaxisul minor, repetat cu anemie secundară), faringiene, laringiene, traheale (posttraumatice, tumorale) si hemoragii exteriorizate prin conductul auditiv extern;

76. hemoragia digestivă superioară (hematemeză);

77. hemoragia digestivă inferioară;

78. hemoragiile genitale;

79. hemoragia în vitros si retinopatia diabetică preproliferativă si proliferativă (cazuri noi);

80. hipertrigliceridemiile severe (>1.000 mg/l);

81. hepatita acută toxică/medicamentoasă;

82. hipercalcemia;

83. hipertensiunea arterială paroxistică;

84. insuficientele cardiorespiratorii acute;

85. insuficienta respiratorie la obezitate cu risc crescut (IMC>401;

86. infectiile acute ale căilor respiratorii superioare, cu altera­rea stării generale;

87. infectiile acute ale mâinii;

88. infectiile acute rinosinusale, otice, faringiene, perifaringiene si cervicomediastinale;

89. infectiile si inflamatiile acute ale anexelor globului ocular;

90. infectiile acute osoase;

91. infectiile acute urinare;

92. insuficienta renală acută;

93. insuficienta corticosuprarenală acută (iatrogenă sau de alte cauze);

94. ischemia viscerală (renală, enteromezenterică, hepatică, splenică);

95. intoxicatiile acute voluntare si involuntare;

96. keratita virală sau microbianã;

97. lovirea sau alte acte de violentă ce au avut ca rezultat vătămarea corporală, conform art. 180, 181  182, 184 si 211 (tâlhăria) din Codul penal;

98. lombosciatica;

99. lupusul eritematos sistemic activ, cu manifestări renale miocardice seroase, vasculitice;

100. leucemia acută în faza de evolutie initială sau de recădere;

101. leucemiile cronice cu hiperleucocitoză si sindrom de leu­costază;

102. limfoame maligne cu mase ganglionare compresive;

103. nevralgia cervicobrahială;

104. ocluziile intestinale;

105. ocluziile vasculare retiniene;

106. pusee acute de scleroză în plăci;

107. paraliziile periodice diskaliemice;

108. pleureziile acute virale si bacteriene;

109. pneumotoraxul neterapeutic;

110. polimiozite acute;

111. pneumopatia de aspiratie;

112. plăgi si traumatisme cardiopericardice si vasculare;

113. plăgi complicate;

114. plăgi ale globului ocular si organelor anexe;

115. parodontita apicală acută;

116. pulpita acută;

117. poliradiculonevrită acută;

118. paralizia periferică de nerv facial;

119. penetratia si perforatia ulcerelor;

120. pancreatitele acute;

121. peritonita;

122. patologia inflamatorie acută a uterului si anexelor;

123. periartrita scapulolumelară - umerul acut hiperalgic;

124. poliartrita reumatoidă activă în puseu acut;

125. pericardita acută cu tamponadă cardiacă;

126. politraumatisme cu leziuni importante;

127. reumatismul articular acut;

128. rectocolita hemoragică - puseu acut - megacolonul toxic;

129. reactiile alergice;

130. reactiile alergice oculare;

131. reactiile adverse, severe la terapia hipoglicemiantă orală (cutanate si digestive);

132. retentia acută de urină;

133. stările comatoase de cauză neurologică;

134. stările confuzionale acute în afectiunile sistemice, inclusiv în bolile nutritionale si metabolice ale sistemului nervos;

135. sindroamele cefalgice acute;

136. sindroamele septice;

137. sindromul de agitatie psihomotorie;

138. sindromul psihopatic acut;

139. sindromul catatonic;

140. sindromul discomportamental violent;

141. sarcina extrauterină;

142. sincopa;

143. sindromul de ischemie periferică acută;

144. supuratiile acute si cele cronice, reactualizate;

145. sindroamele vestibulare în criză;

146. surditatea brusc instalată sau brusc agravată;

147. sângerările uterine disfunctionale;

148. sindromul de debit cardiac scăzut prin colmatarea valvu­lelor;

149. socul cardiogen si alte stări de debit cardiac scăzut;

150. sindroamele coronariene acute (infarctul acut de miocard, angina instabilă);

151. stările de instabilitate hemodinamică sau aritmia acută survenită la bolnavii cu cardiopatii cronice, care le pot pune în pericol viata;

152. sindroame hemoragice cu manifestări clinice ce pun în pericol viata;

153. sindromul febril;

154. sindromul de hiperuricemie;

155. traumatismele musculare neurovasculare, osteoarticulare, tegumentare si viscerale recente;

156. traumatismele craniene si ale măduvei spinării;
157. traumatismele toracice cu insuficientă respiratorie;
158. tulburarea depresivă cu risc suicidar;
159. tulburarea anxioasã paroxistică (atacul de panică);
160. tulburarea acută de stres;
161. traumatismele aparatului urinar;
162. traumatismele aparatului locomotor (fracturi, luxatii, entorse, rupturi de tendoane, rupturi musculare), cu exceptia celor determinate de alcoolism;
163. tumorile maligne sângerânde;
164. tromboflebita orbito-cavernoasă;
165. traumatismele orbito-oculare cu complicatii;
166. traumatismele abdominale;
167. tumorile neuroendocrine cu eliberări paroxistice de insulină, VIP, serotonină, glucagon;
168. trombembolismul pulmonar acut;
169. tulburările acute paroxistice de ritm supraventriculare;
170. tahicardiile ventriculare;
171. tromboflebita acută proximală severă;
172. trombocitozele complicate cu eritromelalgie si cu alte fenomene de constrictie a microcirculatiei;
173. urgentele hipertensive (encefalopatia hipertensivă, criza hipertensivă, hemoragia cerebromeningee, eclampsia);
174. uveita optică, cu exceptia celei alcoolo-tabagice;
175. ulcerul gastroduodenal în puseu acut.

II. Bolile infecto-contagioase din grupa A


1. amibiaza (dizenterie amibiană);
2. antraxul;
3. bruceloza;
4. difteria;

5. febra butunoasă;
6. febra galbenă;
7. febrele paratifoide A, B, C;
8. febra 0;
9. febra recurentă;
10. febra tifoidă;
11. filarioza, dracunculoza;
12. hepatita virală;
13. holera;
14. infectia gonococică;
15. leishmaniozele;
16. lepra;
17. leptospiroza;
18. limfogranulomatoza inghinală benignă;
19. malaria;
20. meningita cerebrospinală epidemică;
21. morva, meioidoza;
22. pesta;
23. poliomielita si alte neuroviroze paralitice;
24. psitacoza-ornitoza;
25. rabia;
26. reumatismul articular acut;
27. scarlatina;
28. sifilisul;
29. sancrul moale;
30. tetanosul;
31. tifosul exantematic;
32. tuberculoza (toate formele si localizările);
33. tularemia;
34. tusea convulsivă;
35. complicatiile postvaccinale;
36. infectia HIV.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României pe anul 2000 la programele Comunitătii Europene

Socrates II" si "Leonardo da Vinci II”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Costitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pe anul 2000 la Programul Comunitătii Europene Socrates II", în limita echivalentului în lei al sumei de 3.896.500 euro.

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei României pe anul 2000 la Programul Comunitătii Europene "Leonardo da Vinci II", în limita echivalentului în lei al sumei de 2.170.500 euro.

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 si 2 se suportă din creditele bugetare aprobate, care se alocă de Ministerul Educatiei Nationale, potrivit prevederilor anexei nr. 3/17. capitolul 57.0 "Învătământ", titlul 38 “Transferuri" art. 40.55 "Contributii la programe realizate cu finantare internatională" la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Gorun,

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.196.