MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 668      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Sâmbătă, 16 decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            529. – Decret privind conferirea unor decoratii  nationale membrilor Curtii Constitutionale

 

            532. – Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Serviciului Român de Informatii

 

            540. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiterii din Serviciul Român de Informatii

 

            541. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistrii militari si subofiterii din Serviciul Român de Informatii unor decoratii  nationale personalului din subordinea Ministerului Afacerilor Externe

 

551. - Decret privind conferirea Semnului onorific decoratii nationale personalului din subordinea Ministerului Afacerilor Externe

 

            560. – Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

            561. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

 

            562. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului care activează în cadrul sau în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

 

            563. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEl PUBLICE CENTRALE

 

            1.638. - Ordin al ministrului finanielor privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.567/2000

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale membrilor Curtii Constitutionale

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I si III si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pentru merite în apărarea legalitătii, de Ziua Natională a României se confieră decoratii nationale membrilor Curtii Constitutionale, după cum urmează:

a)      Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce:

- domnului Lucian Mihai, presedinte al Curtii Constitutionale;

b) Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

- domnului Doldur Constantin, judecător la Curtea Constitutională;

- domnului Muraru Ioan, judecător la Curtea Constitutională;

- domnului Vasilescu Florin-Bucur, judecător la Curtea Constitutională;

- domnului Bulai Costică, judecător la Curtea Constitutională;

- domnului Stângu Lucian, judecător la Curtea Constitutională;

- domnului Vonica Romul Petru, judecător la Curtea Constitutională;

- domnului Popa Nicolae, judecător la Curtea Constitutională

- domnului Kozsokár Gábor, judecător la Curtea Constitutională.         

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 529.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind_conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Serviciului Român de Informatii

           

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III, lit. B pct. I, II si III si al art. 11 alin. (1) si (2) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru servicii deosebite în conceperea si organizarea activitătilor de informatie si protectie, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României personelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru servicii deosebite în conceperea si organizarea activitătilor de informatie si protectie, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru servicii deosebite în conceperea si organizarea activitătilor de informatie si protectie, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pentru rezultate deosebite în activitate si devotament fată de institutiile statului de drept, de Ziua Natională a României se conferă Crucea natională Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 4.

Art. 5. - Pentru rezultate deosebite în activitate si devotament fată de institutiile statului de drept, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională ServiciulCredincios persoanelor mentionate în anexa nr. 5.

Art. 6. - Pentru rezultate deosebite în activitate si devotament fată de institutiile statului de drept, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 532.


 

*) Anexele nr. 1-6 se publică ulterior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Armatei pentru ofiterii

din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. c) si alin. (4), al art. 10 pct. 3, al art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Armatei, pentru 20 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Armatei, pentru 25 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezentul decret.

Art. 5. - Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 decembrie 2000.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin.            (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 540.


 

*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Armatei pentru maistrii militari

si subofiterii din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1) alin. (2) lit. c) si alin. (4), al art. 10 pct. 4, al art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

Presedintele Romăniei d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Armatei, pentru 20 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Armatei, pentru 25 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. .4. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezentui decret.

Art. 5. - Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 decembrie 2000.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 541.


 

*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea

Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II, III si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru servicii deosebite aduse în politica externă a tării, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru servicii deosebite aduse în politica externă a tării, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru servicii deosebite aduse în politica externă a tării, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 551.

 

ANEXA Nr. 1

 

a) Ordinul national Steaua României în grad de Comandor.

1. Mircea Geoană

2. Tudor Gavril Dunca

3. Gabriel Brânzaru

b) Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter:

1. Adrian Constantinescu

2. Sever Voinescu

3. Ion Bulei

4. Carmen Burlacu

c) Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

1. Constantin Grigorie

2. Ion Diaconu

3. Ioan Neamtu

4. Mihai Stuparu

5. Petra Petru

6. Vasile Sofineti

7. Dimitrie Stănescu

8. Filip Teodorescu

9. Ioan Marius Dragolea

10. Mihai Dobre.

 

ANEXA Nr. 2

 

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter:

1. Eugen Dijmărescu

2. Stelian Oancea

3. Liviu Bota

4.Lazăr Comănescu

5. Sergiu Celac

6. loan Pascu

7. Gabriel Gafita

8. Dumitru Ciausu

9. Alexandru Ioan Herlea

10. Constantin Teleagă

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

1. Constantin Ene

2. Mihai Croitoru

3. Radu Boroianu

4. Sorin Ducaru

5. Cristian Diaconescu

6. Serban Stati

7. Mihnea Constantinescu

8. Alexandru Cornea

9. Dan Hăulică

c) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter:

1. Victor Bârsan

2. Cristian Lăzărescu

3. Anca Ilinoiu

4. Petre Constantin

5. Teodor Baconsky

6. Ireny Comarosky

7. Gheorghe Dirtică

8. Dan Mihai Bârliba

9. Manuela Vulpe

d) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

1. lon Vâlcu

2. Iulian Buga

3. Andrei Magheru

4. Aurel Călin

5. Ion Dobreci

6. Isticioaia Budura Viorel

7. Nicolae Stan

8. Aurel Preda

9. Alexandru Mugurel Buje

10. Nicolae Vulpasin

11. Constantin Ghirda

12. Mihai Botorog.

 

ANEXA Nr. 3.

 

a) Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter:

1. Mihai Răzvan Ungureanu

2. Radu Onofrei Mihai Zamfir

3. Sabin Pop

4. Traian Chebeleu

5. Aurel Ciobanu Dordea

b) Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor:

1. Bogdan Mazuru

2. George Ciamba

3. Mihnea Motoc

4. Gheorghe Magheru

5. Marin Buhoara

6. Ion Floroiu Margareta

Tăbărasi loan Donca

Ion Gorită

Radu Boroianu

George Iulian Stancov

Nicolae Constantinescu

Eugen Serbănescu

Anda Filip

c) Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter:

1.Ion Bistreanu

2. Romulus Doru Costea

3. Vasile Grigore Galgau

4. Ion Jinga

6. Petre Popescu

6. Constantin Lupeanu

7. Elena Sava

8. Cristian Teodorescu

9. Nicolae Ecobescu

10. Răduta Matache

11. Serbu Gentiana (SECI)

d) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

1. Cristian Teodorescu

2. Florin Lupescu

3. Brândusa Predescu

4. Monica Grigorescu

5. Leontin Pastor

6. Cornel Visoiu

7. Niculai Cotlogut

8. Dumitru Mocioiu

9. Ion Anghel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru slujirea cu cinste evlavie si dragoste de oameni a cuvântului lui Dumnezeu, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru slujirea cu cinste, evlavie si dragoste de oameni a cuvântului lui Dumnezeu, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru slujirea cu cinste, evlavie si dragoste de oameni a cuvântului lui Dumnezeu, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 560.

 

ANEXA Nr. 1

 

a) Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter
1. preot Galeriu Constantin, Bucuresti;

2. preot prof. Păcuraru Mircea;

3. preot prof. Popescu Dumitru;

4. preot prof. Buga Nicolai;

b) Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler

1. arhimandrit Marchis Iustin, Bucuresti;

2. preot paroh Ilinoiu Radu, Bucuresti;

3. preot paroh Ailioaiei Vasile.

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

1. P.S. Ioan Selejan, episcopul Covasnei si Harghitei;

2. P.S. Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea;

3. P.S. Gherasim Cristea, episcopul Râmnicului;

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

1. stareta Semfora Gafton, Mânăstirea Techirghiol;

2. P.S. Gherghel Petru, Episcopia Romano-Catolică Iasi;

3. P.S., Pal Reizer, Episcopia Romano-Catolică Satu Mare;

4. Arhimandrit Lavrentie Ghiiă, staret, Mânăstirea Căldărusani;

5. Arhimandrit Clement Popescu, staret, Mânăstirea Cernica;

c) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

1. Paul Negrut, presedinte, Biserica Crestină Baptistă;

2. Pave1 Rivis Tipei, presedintele Cultului Penticostal;

3. Bocăneanu Adrian, presedinte, Biserica Crestină Adventistă de Ziua a Saptea;

4. Dima Viorel, secretar general, Asociatia "Constiintă si Libertate";

5. Cioată Mircea, presedintele Cultului Crestin după Evanghelie.

 

ANEXA Nr. 3

 

a) Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter:

1. Î.P.S. Nifon Mihăită, arhiepiscopul Târgovistei;

2. Î.P.S. Andrei, arhiepiscop de Alba Iulia;

3. episcop Christoph Klein, Biserica Evanghelică CA;

4. episcop Kalman Csiha, Episcopia Reformată din Ardeal;

5. P.S. Calinic Argatu, episcopul Argesului si Muscelului;

6. P.S. Casian Crăciun, episcopul Dunării de Jos;

b) Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter

1. pr. protopop Cosmuta loan, localitatea Surdesti, judetul Maramures;

2. pr. protopop Tanco loan, Protopopiatul Greco-Catolic Brasov;

3. pr. Emilian Groseroiu, Olănesti;

c) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

1. pr. loan Ghiurco, Protopopiatul Ortodox Zalău, judetul Sălaj;

2. pr. Hârsan Aurel, localitatea Fântânele-Cacova, judetul Sibiu;

3. pr. protopop Farcas loan, Mitropolia Română Uhită cu Roma;

4. Elek Tokes, director, Secretariatul de Stat pentru Culte;

5. pr. consilier Simion Sasaujan, Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului si Făgărasului;

6. Ierusalima Ghibu, stareta Mânăstirii Râmeti, judetul Alba;

7. Eufrasia Poiana, stareta Mânăstirii Dealu, judeiul Dâmbovita;

8. dr. Dan Bodea, consilier, Secretariatul de Stat pentru Culte;

9. Frunză Florinel, director, Secretariatul de Stat pentru Culte;

10. Petre Miu, presedintele Bisericii Evanghelice Române;

11. preot Irinel Dogaru, paroh S.P.P.;

12. preot Mihal Hau, consilier cultural, Patriarhia Ortodoxă Română.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Ministerului Apelor, Pâdurilor si Protectiei Mediului

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III, lit. B pct. I si II si al art. 11 alin. (1) si (2) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Art. 1. - Pentru rezultate deosebite în coordonarea si punerea în aplicare a programelor de protejare a mediului, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor nominalizate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru rezultate deosebite în coordonarea si punerea în aplicare a programelor de protejare a mediului, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor nominalizate în anexa nr. 7.

Art. 3. - Pentru rezultate deosebite în coordonarea si punerea în aplicare a programelor de protejare a mediului, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor nominalizate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pentru rezultate deosebite în coordonarea si punerea în aplicare a programelor de protejare a mediului, de Ziua Natională a României se conferă Crucea natională Serviciul Credincios persoanelor nominalizate în anexa nr. 4.

Art. 5. - Pentru rezultate deosebite în coordonarea si punerea în aplicare a programelor de protejare a mediului, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională Serviciul Credincios persoanelor nominalizate în anexa nr. 5.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 561.

 

ANEXA Nr. 1

 

a) Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

1. Mara Liliana, director general;

2. Lupu Constantin Vasile, inginer forestier;

3. Ing. Marinescu Petre, director general adjunct, C.N. "Apele Române" - S.A.;

4. Giurgiu Ioan Victor, inginer silvic;

5. Diaconu lon Virgil, secretar general adjunct, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului;

6. Sandu I. Ion, fizician;

b) Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter:

1. Lazea Iosif Gheorghe, secretar general, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

 

ANEXA Nr. 2

 

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

1. Badea Ovidiu, director stiintific, Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice;

2. Stiucă Romulus Romulus, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea;

3. Dogaru Grigore Ioan-Anton, inginer silvic;

4. Rizescu Nicolae Nicolae, director, Agentia pentru protectia mediului Piatra-Neamt;

5. Zimnicaru Th. Atanasie, director, Directia apelor Olt;

6. Cozariuc Mihai, director general, Directia integrareeuropeană, programe, proiecte si relatii internationale;

7. Macarascu Victor Bogdan Constantin, director Agentia pentru Protectia Mediului Bacău;

8. Machedon Neculai Ion, director, Directia strategii, politici si legislatie;

9. Ciucă Ion Dorin, inginer silvic;

10. Săraru Alexandru Alexandru Gheorghe, director general, Directia generală a pădurilor din cadrul ministerului;

b) Ordinul National ServiciulCredincios în grad de Ofiter:

1. Ciocnitu Victor, biolog;

2. Arsinte Constantin Neculai, inginer silvic;

3. Mitoiu D. Corneliu Vasile, consilier al ministrului.

 

ANEXA Nr. 3

 

a) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

1. Ursu V. Spiridon Traian Eugeniu, director SGA, C.N. "Apele Române";

2. Tentis M. Mitrut, director S.G.A. Satu Mare, C.N. "Apele Române" - S.A.;

3. Ceausescu Marin Gheorghe, economist;

4. Păunescu Radu Radu Dan, director informatizare;

5. Gheorghe Tinel, director, Directia de regim silvic din cadrul ministerului;

6. prof. univ. Simion Ion Florian-Paul, consilier al ministrului;

b) Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter:

1. Baz Stefan Adriana, consilier, Directia de conservare naturii si a diversitătii biologice;

2. Rontea Niculae Ione, director investitii;

3. Corduneanu Constantin Constantin, inginer silvic;

4. Mitrică Ion Petre, director, Directia management, administrare resurse umane, administrativ.

 

ANEXA Nr. 4

 

a) Crucea natională Serviciul Credincios clasa I:

1. Franculescu C. Ileana, secretar IA;

2. Adam Gh. Olimpia, secretar IA;

3. Gherghe D. Mihaela, secretar IA;

4. Drăguleasa Mihail Dorina, referent;

b) Crucea natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

1. Nica Dumitru Mircea, referent-tehnician hidrolog;

2. Pană loan, referent principal;

c) Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

1. Haraidon Constantin Vasile Stelian, referent IA; Directia strategii, politici si legislatie;

2. Sandu Gheorghe Tatiana, dactilograf, Directia strategii, politici si legislatie.

 

ANEXA Nr. 5

 

a) Medalia natională Serviciul Credincios clasa I:

1. Gaborean P. Mariana, secretar-dactilograf, Directia generală a pădurilor;

2. Cenusă Gh. Rodica, referent, Directia de regim silvic;

3. Lica M. Eugen Carmen, dactilograf, Directia de regim silvic;

4. Marincel V. Steluia, secretar-dactilograf;

b) Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

1. Giurgiu Ioan Gheorghe, tehnician silvic.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului care activează în cadrul

sau în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III, lit. B pct. I, II, si III si al art. 11 alin. (1) si (2) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1 - Pentru competenta, abnegatia si munca plină de dăruire în sprijinirea persoanelor defavorizate, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru competenta, abnegatia si munca plină de dăruire în sprijinirea persoanelor defavorizate, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru competenta, abnegatia si munca plină de dăruire în sprijinirea persoanelor defavorizate, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pentru activitatea constiincioasă si abnegatia depusă în sprijinirea persoanelor defavorizate, de Ziua Natională a României se conferă Crucea natională Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 4.

Art. 5. - Pentru activitatea constiincioasă si abnegatia depusă în sprijinirea persoanelor defavorizate, de Ziua Natională a României se conferă Medalia Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 5.

Art. 6. - Pentru activitatea constiincioasă si abnegatia depusă în sprijinirea persoanelor defavorizate, de Ziua Natională a României se conferă Medalia Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 562.

 

ANEXA Nr. 1

 

Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

1. Oarcea Pavel - director, Centrul de recuperare pentru copii si tineri cu handicap Cighid, judetul Bihor;

2. Curaj Aurelia, presedinte, Fundatia "Geron", Bucuresti;

3. Prodan Tiberiu, presedinte, Fundatia "O Nouă Viată" Siret, judetul Suceava;

4. Ghită Sevastian, presedinte, Fundatia "Helios", Craiova, manager O.N.G. "The European House" Craiova.

 

ANEXA Nr. 2

 

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter:

1. Murariu Corina Gabriela, director executiv O.N.G. "Binecuvântati Copiii" Onesti, judetul Bacău;

2. Onu Laila Dana, director, Centrul de zi pentru adulti cu dizabilităti "Pentru Voi" Timisoara;

3. Ilea Cornelica, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Maramures;

4. Vlădutiu Letitia, director, Centrul de îngrijire si asistentă Beclean, judetul Bistrita-Năsăud;

5. Man Adrian Dănut, director, Centrul de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, Bădacin, judetul Sălaj;

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

1. Bădică Gabriel, secretar general, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

2. Iordache Sorin, director, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

3. Sima Paulian, director, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

4. Coiculescu Radu, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Gorj;

5. Popescu Gabriela Tania, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Prahova;

6. Abrudan Livia, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Bihor;

7. Mechenici Tatiana Mihaela, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Arad;

8. Andreica Mara Petronela, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Dâmbovita;

9. Anglitoiu Cristina, expert IA, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

10. Surdu Elena Veronica, expert I, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

 

ANEXA Nr. 3

 

a) Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor:

1. Stanciu Maria Monica, presedinte de onoare, Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic, România;

b) Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter

1. Gusu Dumitru, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Botosani;

2. Filip Răzvan, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Suceava;

3. Beteringhe Georgeta, director, Centrul de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap Tuicani-Moreni, judetul Dâmbovita;

4. Bălinisteanu Epaminondas, director, Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol, judetul Constanta;

c) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler

1. Ciocaniu Alexandru, director, Centrul de îngrijire prin terapie ocupatională Tantava, judetul Giurgiu;

2. Georgescu Horia, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap Bucuresti;

3. Isărescu Maria, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Vâlcea;

4. Gheorghe Ileana, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul T'ulcea;

5. Serban Claudiu Octavian, inspector-sef, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Bacău;

6. Gheorghiu Sorin, director, Centrul de îngrijire si asistentă nr. 5 Bucuresti;

7. Luca Claudia Liliana, director, Căminul-spital de geriatrie si gerontologie nr. 1 Bucuresti;

8. Braga Roxana Cecilia, director executiv, Fundatia Estuar" Bucuresti;

9. Zayat Eugenia, presedinte, Organizatia pentru copii si adulti cu nevoi speciale "Trebuie" Bucuresti;

10. Ion Luminita Iolanda, inspector, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

 

ANEXA Nr. 4

 

a) Crucea natională Serviciul Credincios clasa I:

1. Turbatu Luminita, referent, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

2. Dicu Nicolae, sef serviciu, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

3. Minculescu Marian, presedinte, Societatea Handicapatilor Locomotori din România;

4. Nemtanu Arsinica, director, Centrul de îngrijire si asistentă Târgu-Neamt;

5. Iliescu Angela, contabil-sef, Căminul-spital de geriatrie si gerontologie nr. 1 Bucuresti;

b) Crucea natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

1. Gogorită Constantin, asistent social, sef compartiment asistentă socială, Centrul de integrare prin terapie ocupatională Odobesti, judetul Vrancea;

2. Puscas Eugenia, functionar administrativ, Centrul de integrare prin terapie ocupatională Dumbrăveni, judetul Sibiu;

3. Gârboan Maria, administrator, Centrul de îngrijire si asistentă Brasov.

 

ANEXA Nr 5

 

Medalia natională Serviciul Credincios clasa I :

1. Ilies Ana Mariana, presedinte, Asociatia pentru Protectia Handicapatilor Neuropsihici Cluj;

2. Leampăr Emanuela, presedinte, Liga Natională a Asociatiilor pentru Sprijinirea Handicapatilor Mentali din România;

3. Mihai Maria, asistent social, însotitor tânăr cu handicap; Primăria Voluntari, judetul Ilfov;

4. Sefchi Erol, referent l, Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic, România;

5. Ghiman Rozalia, contabil-sef, fnspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Sălaj;

6. Stiucă Gabriela, asistent medical sef, Centrul de îngrijire si asistentă nr. 5, Bucuresti;

7. Pop Viorica, asistent medical sef, Centrul de îngrijire si asisteniă Beclean, judeiul Bistrita-Năsăud;

8. Pintea Rodica, asistent medical principal, Centrul de îngrijire si asistentă Cluj;

9. Radu Tudorel, contabil-sef, Centrul de îngrijire si asistentă Brasov.

 

ANEXA Nr. 6

a) Medalia Natională Pentru Merit clasa I:

1. Văleanu Floarea, referent, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Maramures;

2. Zaharia Elena, referent, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Neamt;

3. Dejeu Letitia, inspector, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Cluj;

4. Costea Cristina, referent, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Buzău;

5. Costache Marcela, referent, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Tulcea;

6. Mănăilă Valerica, asistent medical principal, Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol, judetul Constanta;

7. Soare Margareta, referent, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, Bucuresti;

8. Curaliuc Anisoara, referent, Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, judetul Suceava;

9. Brasa Gyongyi, asistent medical, Centrul de recuperare pentru copii si tineri cu handicap Cighid, judetul Bihor;

b) Medalia natională Pentru Merit clasa a II-a:

1. Lupascu Săftica, infirmier, Fundatia "Geron" Bucuresti;

2. Pantu Aurel, brancardier, Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol, judetul Constanta;

3. Lupu Adela, infirmieră, Centrul de îngrijire si asistentă nr. 5 Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea

Ministerului Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 94 lit. a) si art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III, lit. B pct. I, II si III si al art. 11 alin. (1) si (2) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului tineretului si sportului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru obtinerea unor rezultate sportive de mare prestigiu si pentru contributia adusă la dezvoltarea si organizarea miscării sportive, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru obtinerea unor rezultate sportive de mare prestigiu si pentru contributia adusă la dezvoltarea si organizarea miscării sportive, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru obtinerea unor rezultate sportive de mare prestigiu si pentru contributia adusă la dezvoltarea si organizarea miscării sportive, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pentru obtinerea unor rezultate sportive deosebite, de Ziua Natională a României se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 4.

Art. 6. - Pentru obtinerea unor rezultate sportive deosebite, de Ziua Natională a României se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 5.

Art. 6. - Pentru obtinerea unor rezultate sportive deosebite, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natonală Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din  Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 563.

 

ANEXA Nr. 1

 

a) Ordinul national Steaua României în grad de Comandor

1. Comăneci Gheorghe Nadia

b) Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter

1. Balas-Soter Frideric Iolanda

2. Năstase Gheorghe Ilie

3. Negoită Teodor

c) Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler

1. Lăcătusu N. Nicolae.

 

ANEXA Nr. 2

 

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

1. Dobrescu Ion Ioan

2. Mărăsescu Anton Nicolae

3. Gatu Petre Cristian

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

1. Căpătînă Mircea Mihai Gheorghe

2. Gavrilă Stelian Alexe

3. Hoffmann Leon Arthur Pierre

4. Pandele Ion Ion

5. Popper Robert Dan Niculae.

 

ANEXA Nr. 3

 

a) Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor

1. Melinte Vasile Doina Ofelia

2. Vlad Gheorghe Nicu

b) Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter

1. Andrei Gheorghe Vasile

2. Babii Ioan Sorin

3. Cârlescu Badea Vasile Laura

4. Drâmbă Avram Ionel

5. Ion Gheorghe Corneliu

6. Iordănescu Toma Anghel

7. Ivan Ion Paula

8. Ienei Iuliu Emeric

9. Karoli Bela Bela

10. Linca Ion Nicolae

11. Milosovici Tănase Lavinia

12. Pascu Ilie Ana

13. Pârvulescu Ion Dumitru

14. Penes Stefan Romulus Mihaela

15. Popescu Constantin Gheorghe

16. Rotman Iosef Leon

17. Rusu Dumitru Stefan

18. Stanciu Cusmir Ion Anisoara

19. Viscopoleanu Isac Viorica

20. Sandu Vasile Mircea

c) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler

1. Bârsănescu Iosef Alexandru Corneliu

2. Becheru Dumitru Petre

3. Berceanu Oprea Gheorghe

4. Gruia Victor Gheorghe

5. Ionescu Anton Ilie Dan

6. Lăncrăjan Simion Dorin

7. Martinescu Costache Nicolae

 8. Merschi Eugen Anton

9. Puscasu Grigore Vasile

10. Silivas Daniela

11. Stoica Valentin Adrian

12. Szabo Ecaterina

13. Marinescu Spfru Maria

14. Dr. Lovinescu Laufer Dan.

 

ANEXA Nr. 4

 

a) Crucea natională Serviciul Credincios clasa I:

1. Andrei Neculai Natalia

2. de Hillerin Joseph Nicola Pierre Joseph

3. Drăgan Gheorghe Ioan

4. Gogean Emil Gina Elena

5. Ionescu Caciureac Florea Vali

6. Lovin Mihalache Fita

7. Monea lon

8. Petrus Octavian Gheorghe Andrei

9. Silai Mihai Ileana

10. Simionescu Ioan Maria

11. Ungureanu Cepoi Teodora

12. Leu Nicolae Mihai

b) Crucea natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

1. Burincă Valeriu Dan

2. Drăgan Petre Aurel

3. Frâncu Ilie Elena

4. Grintescu A. Anatol

5. Kuki Adalbert Adalbert Petru

6. Lăzărescu Iosef Alexandru

7. Mărculescu Cornel

8. Mihăilescu Grigoras Stefan Anca Gabriela

9. Nedeff Nicolae

10. Popescu Gheorghe Mihai Gabriel

11. Puică Ion Ion

12. Roman Ioan Stefan

13. Sava Alexandru Doina Gabriela

14. Scarlat Constantin Roxana

15. Szabo Lazăr Vilhelm Reka

16. Vania Gheorghe Claudia

c) Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

1. Alexandru Petru Maria

2. Ardeleanu Stefan Stefan

3. Ardeleanu Francisc Susana

4. Atanasescu Constantin Rene

5. Beck Turner Dumitrita

6. Bontas Cristina

7. Cioc Ioan Mihai

8. Constantinescu Zeller Armen Ella

9. Dănăilă Gheorghe Cornel

10. Deac Constantin Petre

11. Dragnea Teodor Adrian Constantin

12. Eberle Constantin Emilia

13. Falb luliu luliu

14. Fratică Constantin Mircea

15. Ienei Vasile Ileana

16. Leusteanu Vasile Elena

17. Marinescu Alexandru Alexandra

18. Năstac Andronache Alec

19. Ploestean Ioan Nicolae

20. Popescu Gheorghe Alina Camelia

21. Predescu Ioan Aurel

22. Rozeanu Adelstein Angelica
23. Rusu Petre Maria

24. Stahl Iosif Ecaterina

25. Szasz Stefan Sara Eva

26. Simon Mircea Dan Mircea

27. Tîu Ioan Mihai

28. Vernescu Aurel Aurel

29. Vicol Tudor Maria.

 

ANEXA Nr. 5

 

a) Medalia natională Serviciul Credincios clasa I:

1. Achim Gheorghe Stefan

2. Algiu Constantin Mihai

3. Birtalan Nichifor Stefan

4. Gabor Alina Sanda

5. Georgescu Vasile Stefan

6. Gothe D. Mihail

7. Hornet Serban Mircea

8. Lazăr Loghin Loghin

9. Licu Ghită

10. Menis Severino Argentina

11. Mitrea Constantin Cristache

12. Moser loan

13. Vlase Oprea

14. Paraschivescu Ion Alexandru

15. Penu Cornel

16. Prădatu Gheorghe Toma

17. Voina Radu

18. Samungi loan Valentin

19. Segărceanu Victor Aurel

20. Sintie lonel Octavian Ana Maria

21. Trofin Eugeniu

22. Vieru Neculai Neculai

23. Vizer Ladislau Marius

24. Viziru Nicolae Gheorghe

b) Medalia natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

1. Alexandrescu Mircea loan

2. Amza Dumitru Tinca

3. Arădăvoaicei Nicolae Florin

4. Bădescu Alexandru Otilia

5. Baroga lon Marta Victoria

6. Bocsa loan Gelu Cristian

7. Cirligeanu Carolina

8. Ciuc Filaret Alexandru

9. Climovschi Irina

10. Conea Aristică Maria

11. Corbu Gheorghe Carol

12. Costache Mircea II

13. Dan Marin

14. Dimofte Dumitru Octavian

15. Dinulescu Constantin Ioan

16. Floroiu Mihai Ilie

17. Gîrbă Nicolae Puia

 18. Goran Gheorghe

19. Gospodinov Pavel Gheorghe

 20. Grabovschi Mircea

21. Mărgărit Constantin Eustatiu

22. Mihăilescu lon Nicolae

23. Mihail Mihai Constantin

24. Moldovan Titus

25. Munteanu Nicolae

26. Muraru Constantin Anton

27. Nica Cezar Paul

28. Nicolae Nicolae Constantin

29. Novac Marin Paul Mihail

30. Olteanu Raicu Ion Crinu George

31. Orban Stefan

32. Pană Eduard Eduard

33. Popescu Constantin

 34. Sava Ilie Stefan

35. Segărceanu Aurel Florin

36. Sotiriu Radu Gheorghe Romeo

37. Szoke Aurelia

38. Tadici Gheorghe

39. Teodorescu Vergil Andrei Bogdan

40. Tocitu Gheorghe Dorel

41. Tîrlea Constantin Ionela

42. Vâjială Gheorghe Gratiela Elena

 43. Vasiliu Vasile Lucian

44. Vintilă Vasile Vasile

c) Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

1. Andreescu Nicolae Nicolae Gheorghe Aurel

2. Apolzan loan Mircea Dumitru

3. Bălutiu loan lulia

4. Badea Constantin Traian

5. Bardan lon Alexe

6. Berbece Dumitru

7. Bogdan Corneliu Gheorghe

8. Boia Anghel Marin

9. Boros Iosif

10. Braun Iacob Nicolae

11. Buca Mircea

12. Căta-Chitiga Cornel Marius

13. Chifu Cornel Valter

14. Cistian Szetozar Olga

15. Curta Aurel Neculai Aurel

16. Derszei Bela Eduard

17. Dinu Marin Gheorghe

18. Dionisie Cristache Florin Bogdan

19. Dospinescu lon loan

20. Drăgănescu Remus

21. Drăgănită Cezar

22. Dumănoiu lon Laurentiu

23. Dumitru Marian

24. Durău Cornel

25. Enescu Erich Gunther

26. Ferariu Gheorghe Gheorghe

 27. Folker Alexandru

28. Georgescu Nicolae Miron

29. Gheorghiu Marin Doina

30. Gurău Gheorghe Anca Ileana

31. Iamandi Gheorghe Stefan

32. Lamor Radu Mia

33. Macavei Sergiu Sorin

34. Melinte Mircea Mihaela

35. Mihai Victor Florenta

36. Mina Mihai Florin

37. Mita Dumitru Petre

38. Mociani Gavril Victor

39. Muresan Nicolae Margareta

40. Negriuc Mircea Cornel

41. Nicu Toma Alexe

42. Novac Marin Costin Florian

43. Oros Teodor Corneliu

44. Pereteanu Vlădărău Ion Marilena

45. Plocon Davila

46. Polihroniade Agapie Elisabeta

47. Popescu Ion Adrian

48. Pufulete Ioan Elisabeta

49. Radu Nicolae Dumitru

50. Rosetti Sorin Anca Maria Elena

51. Săvoiu Petre Corneliu

52. Schraiber Matei Viliam

53. Stambolgiu George Jean

54. Sterea Gheorghe Constantin

 55. Stîngă Vasile

56. Stoian Nicolae Nicu

57. Stuparu lon Dan

58. Szocs loan Ladislav

59. Serban Marcel

60. Tutovan Mircea

61. Untea Ion Gheorghe

62. Voinea Maricel

63. Zaharia Mihai.

 

ANEXA NR. 6

 

a) Medalia natională Pentru Merit clasa I:

1. Băias Ilie

2. Bălasa Ioan Doina

3. Benea Ioan Ion

4. Boariu Ioan Stefan

5. Boldea Mircea Octavian

6. Buligă Gheorghe lon

7. Constantinescu Alexandru Gabriel

8. Dănicel George Constantin

9. Furcoi Doina

10. Gămulea Florea Florea

11. Gheorghiu Emilian Florin

12. Grindeanu Stelian Petru

13. Ionescu Elisabeta

14. Lăcustă Georgeta

15. Miklos lesy Magdalena

16. Moldovan Dorin Claudiu Cristian

17. Pană Platon Elena

18. Petrescu Filip Mariana

19. Pitigoi Constantina

20. Samungi Ioan Adrian Leon

21. Sasu Niculina

22. Serafim Alexandru Paraschiv Dan

23. Sos Rozalia

24. Szocs Wilhelm Crista

25. Tepsan Caranfiil Dionisie

26. Zanciu Mihai Marius

b) Medalia natională Pentru Merit clasa a II-a:

1. Andriev Vasile Gheorghe

2. Arghiropol Grigorescu Socrate Constantin

3. Bartha Gyula Gyula

4. Bulearcă Petre Dorel

5. Cismas Gheoghe Gheorghe

6. Chezan loan Mihai

7. Cocuz Vasile

8. Constantin Nicolae Carmencita

9. Cutov Ilie Calistrat

10. Diaconu Marcel Adrian

11. Dobrescu Ivan Marin Mircea

12. Doroftei Gheorghe Leonard Dorin

13. Dumitrescu Constantin Daniel

14. Fumea Gheorghe Maria

15. Gâju Nicolae

16. Georgescu Nicolae Aurelian

17. Gherman Viorel Marius Costel

18. Ghimes Adrian

19. Hagiu Vlad

20. Hărgălas Nicolae Stefan Constantin

21. Ianos Liviu

22. lonescu Ecaterina

23. Lăcătus Petre Isabela Daniela

24. Licu Robert

25. Manole lonel Viorel

26. Mocanu lon

27. Nastasiu Adrian

28. Olah Alexandru Eva

29. Panturu Ion

30. Paraschivescu Gheorghe Ion

31. Peptan Nicolae Corina Isabela

32. Perjaru Gerea Alex. Gheorghe

33. Petrescu Gheorghe Gheorghe

34. Pop loan Neculae Vasile

35. Potorac Gabriela

36. Răducanu Liviu

37. Rus Viorel

38. Rusu Cornel Corneliu

39. Schuster Ioan Iosif Ladislau

40. Stamate Nicolae Marian

41. Stăiculescu Dumitru Doina

42. Stoenescu Neculai Georgeta

43. Tărchilă Ioan Nicolae

44. Ticu Chirită Florian

45. Zelinschi Alexandru Sergiu

46. Zaharia Cristian

c) Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

1. Aldea N. Dragos Florin

2. Alexe Gheorghe Ion

3. Apostol Ion Ioan

4. Arbuzov Paul Adrian

5. Bâră Gheorghe Mihai

6. Bogza George Gheorghe

7. Bucu Costache Ion

8. Călina I. Constantin

9. Cătuna Ion Anuta

10. Cepoi Dumitru Liviu

11. Ciorbă Iosif Attila-Iosif

12. Ciucă Alexandru Constantin

13. Cojocaru Eugeniu Cristeana

14. Constantin Gheorghe Florian

15. Coste Zeno Mihai

16. Cristea lon Maria Violeta

17. Csiki loachim Andrei

18. Dascălu Mihai Mihaela

19. Deac Constantin Gica

20. Decuseară T. Pantelimon

21. Deleanu loan Irina

22. Diti Diaconescu lon Maria

23. Diaconu Marin Gheorghe

24. Dinescu lagăr Vasile Monica

25. Dobre Dragomir Adriana

26. Dociu Ilie Virgil

27. Drăguiă Mihai Dumitru

28. Drăgulescu Ionel Marin

29. Dragomir Nicolae Ruxandra Maria

30. Enache Anghel Gheorghe

31. Enescu Titu Romeo

32. Fîntînă Alexandru Vasile

33. Ferentz Ianos Iosif

34. Focseneanu Dumitru

35. Forminte Valerian Nicolae

36. Gal Stefan Stefan Csaba

37. Garbă Damian Maria

38. Gărnită Ion Gheorghe

39. Gheorghiu Ioan Ioan

40. Golea Eugenia

41. Grad Endre Tibor Tiberiu

42. Grasu Ion Lenuta Nicoleta

43. Gruescu Pantilie Constantin

44. Gyorgy Ladislau Wilhelm

45. Hătăgan Nicolae Nadia Corina

46. Hădărean Vasile Vanda

47. Hărădău Constantin Dumitru

48. Hordobetiu Eugeniu Cerasela

49. Hristovici lon Petre

50. Ianculescu Romolus Romolus Adrian

51. Ilcu David Marieta

52. Ilie Alexandru Petru Pavel

53. Ionescu A. Ion

54. Ionita Stelian loan

55. Justinian Stefan George

56. Keseg Iosif Margareta

57. Kopacz Elemen Tibor

58. Kovacs Ioan Ella

59. Lăzărescu Dumitru Dan

60. Leon Dumitru Aurică

61. Lită Vătăsoiu Constantin Emilia

62. Loaies lonela

63. Loghiade Mihai Cristian Mihai

 64. Mărănducă Gheorghe Daniela

65. Macovei loan Maria

66. Mânecă Voinea Neculae Camelia

67. Marian Gheorghe Cornel

68. Matei Marin Anjsoara

69. Matei Gheorghe Sorin

70. Matei Trandafir lon

71. Matei Vasile Marin

72. Micu Ioan Ioana Miorita

73. Miritescu Gheorghe Toma

74. Motet Vasile Ana

75. Năstase Marin Liliana

76. Neagoe Nicolae

77. Neagu Ion Paul

78. Nicolai Ioan Remus

79. Niculescu Paul

80. Nistor Vasile

81. Ofiterescu Constantin Virgil

82. Panait Mihai Liviu

83. Panaitescu Rapan Dragos Sorin

84. Paneth losif Farkas

85. Pap Dunca Bela Gyorgy Rodica

86. Pavel Gheorghe Andrei

87. Pavel Simion Vasile

88. Păduraru Gheorghe Cornel

89. Parv Cristina Lucretia

90. Pitică Gheorghe Georgeta

91. Ponoran loan Toma

92. Popa lon Janeta-Daniela

93. Popa Mihai Emilian

94. Popescu Dinu

95. Purge Petre Ana

96. Robu Truscă Constantin Gabriela

97. Roman Traian Eugen

98. Săndulescu Mihail

99. Sandu Constantin Adrian

100. Saranciuc Dumitru Mugur Dan Viorel

101. Secota Dumitru Dumitru

102. Selejan Ioan Vasile

103. Spârlea E. Dumitru

104. Spinu Doru

105. Stan Florea Marin

106. Stan Ioan Liviu

107. Stănuletiu Valeriu Mihaela

108. Stoian Ion Gheorghe

 109. Stoica Ion Eliza

110. Stoicescu Clinciu P. Gabriela Constanta

111. Stupineanu Teodor Ilie

112. Suciu Ioan Ioan Silviu

113. Salgău D. Silviu

114. Stefănescu Gheorghe Eugeniu

115. Tat N. Nicolae

116. Târlici Nicolae Mihai

117. Teodorovschi Dimitrie V. Natalia

118. Teleman Gheorghe Petra

119. Tileagă V. Octavian Corneliu

120. Timis lacob Mihai

121. Toman Ioan Ioan

122. Tomescu I. Mugur Constantin

123. Tomiuc T. Gheorghe

124. Trandafir Elena

125. Tugurlan Marinică Mirela

126. Tureanu Gheorghe Doru

127. Tărus Ioan Bogdan Gabriel

128. Ungureanu Valeriu Corina Georgiana

129. Varga Iacob Dezideriu

130. Varlam Marcel Claudiu Cătălin.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALI.TATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.567/2000

 

Ministrul finantelor,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere că statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, protejează economiile bănesti ale populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.567 din 28 noiembrie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1040 se prelungeste, astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 19, 20, 21, 22, 27 si 28 decembrie 2000, cu termen de răscumpărare în zilele de 19, 20, 21, 22, 27 si 28 martie 2001.

Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 28 decembrie 2000, ora 14,00.

Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile deschise la bănci, în contul curent general al trezoreriei statului.

Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 44% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si se calculează după formula:

D = VN x 44 x 90/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 14 decembrie 2000.

Nr. 1.638.