MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 673    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 18 decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

521. - Decret privind conferirea unor ordine nationale unor personalităti universitare, culturale si juridice

 

522. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Academiei Române

 

525. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Ministerului Educatiei Nationale

 

556. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare

 

564. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Steaua României, Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

568. - Decret privind conferirea Ordinului national si Crucii nationale Serviciul Credincios

 

589. - Decret privind acordarea Crucii nationale Serviciul Credincios

 

590. - Decret privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.283. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

346. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de reofertare nr. 14/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine nationale unor personalităti universitare, culturale si juridice

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - De Ziua Natională a României se conferă ordine nationale unor ilustre personalităti universitare, culturale si juridice, după cum urmează:

a) Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce:

1. academician Simion Eugen, presedintele Academiei Române;

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce:

1. academician Băncilă Ion;

2. academician Cândea Virgil, vicepresedinte al Academiei Române;

3. academician Simionescu Maya, vicepresedinte al Academiei Române;

4. academician Barbu Viorel, vicepresedinte al Academiei Române;

5. academician Filip Florin, vicepresedinte al Academiei Române;

6. academician Ionete Constantin, membru de onoare al Academiei Române;

7. academician Kiritescu Costin;

8. prof. univ. Manolescu Nicolae, membru corespondent al Academiei Române;

9. Naum Gellu, scriitor;

10. prof. univ. Plesu Gabriel Andrei, filozof;

c) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter:

1. academician Săndulescu Mircea;

d) Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce:

1. Bernea Horia, pictor;

2. Doinas Stefan Augustin, scriitor;

3. Caramitru Ion, actor, presedintele UNITER;

4. prof. univ. dr. Mihăilescu Ioan, rector, Universitatea Bucuresti;

5. prof. univ. dr. Marga Andrei, rector, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca;

6. prof. univ. dr. Mihai Ioan, Universitatea de Vest Timisoara;

7. prof. univ. dr. Oprea Dumitru;

8. Rebengiuc Victor, actor;

e) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter:

1. Marino Adrian, scriitor;

2. Tiriac Ion;

3. Ilfoveanu Sorin, pictor;

f) Ordinul national Steaua României în grad de Comandor:

1. prof. dr. Tănăsescu Antoaneta;

g) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

1. Zamfirescu Călin, avocat;

h) Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor:

1. Mihai Mănutiu, regizor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 521.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului

din subordinea Academiei Române

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III, lit. B pct. II si III si al art. 11 alin. (1) si (2) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea presedintelui Academiei Române,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea stiintei si culturii, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea stiintei si culturii, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea stiintei si culturii, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pentru merite deosebite în activitate, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 4.

Art. 5. - Pentru merite deosebite în activitate, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 5.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 522.

 

ANEXA Nr. 1

a) Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter:

1. academician Radu Grigorovici;

2. academician Cristofor Simionescu;

3. academician Nicolae Cajal;

4. academician Tudorel Postolache;

b) Ordinul national Steaua României în grad de Comandor:

1. academician Mihai Corneliu Drăgănescu;

2. academician Margareta Giurgea;

3. Alexandru Zub, membru corespondent;

4. Alexandru Vulpe, membru corespondent;

5. Eugen Soos;

c) Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter:

1. academician Mircea Petrescu-Dâmbovita;

2. academician Victor Emanuel Sahini;

3. academician Gheorghe Zarnea;

4. Gabriel Strempel, membru de onoare;

5. Anton Ion;

d) Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

1. academician Marcu Botzan;

2. academician Vaseroi Cotea;

3. academician Gheorghe Gusi;

4. Emilian Sanda.

 

ANEXA Nr. 2

 

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter:

1. academician Alexandru Balaban;

2. academician Dan Rădulescu;

3. academician Aureliu Emil Săndulescu;

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

1. academician Emilian Dobrescu;

2. academician Ion Iovit Popescu;

3. academician Emanuel K. Vasiliu;

4. Aurel Iancu, membru corespondent;

5. Marius Sala, membru corespondent;

6. Solomon Marcus, membru corespondent;

c) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter:

1. academician Ion Baciu;

2. academician Dan Dascălu;

3. Cabiria Andreian-Cazacu;

4. Paul Cernovodeanu, membru de onoare;

d) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

1. academician Nicolae Boscaiu;

2. academician Ion (Alin) Gheorghiu;

3. academician Stefan Niculescu;

4. academician Gabriel Tepelea;

5. Fănus Băilesteanu, director adjunct, Biblioteca Academiei;

6. Aurelian Stan, membru de onoare.

 

ANEXA Nr. 3

a) Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce:

1. academician Nicolae Botnariuc;

2. academician David Davidescu;

3. academician Augustin Buzura;

4. academician Virgiliu N. Constantinescu;

5. academician Radu Voinea;

6. academician Gheorghe Buzdugan;

7. academician Romulus Cristescu;

8. academician Vlad Voiculescu;

b) Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter:

1. academician Ioan Anton;

2. academician Cornelia Bodea;

3. academician Lazăr Dragos;

4. academician Dan Mateescu;

5. academician Marius Sabin Peculea;

6. academician Andrei Tugulea;

7. academician Răzvan Theodorescu;

c) Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor:

1. academician Radu Miron;

2. Matilda Caragiu Marioteanu, membru corespondent;

d) Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter:

1. academician Nicolae Dan Cristescu;

2. academician Stefan Stefănescu;

3. academician Camil Muresan;

4. academician Alexandru Platon;

5. academician Alexandru Timotin;

6. Dan Gh. Theodor;

e) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

1. academician Radu Alexandru Dimitrescu;

2. academician Toma Dordea;

3. academician Nicolae Patraulea;

4. Florin Constantiniu, membru corespondent;

5. Gleb Drăgan, membru corespondent;

6. Dinu C. Giurescu, membru corespondent;

7. Marius Iosifescu, membru corespondent;

8. academician Mihnea Gheorghiu;

9. academician Zoe Dumitrescu-Busulenga;

10. Mihai Serban, membru corespondent;

11. Ion Spătan;

12. Emanuel Bădescu;

13. Gabriela Dumitrescu;

14. Constantin Bălan;

15. Alexandru Suceveanu;

16. Maria Constantinescu;

17. Horatiu Vulcu.

 

ANEXA Nr. 4

Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a

1. Laurentiu Cucu, referent IA;

2. Tudor Dobrescu, serviciul tehnic;

3. Maria Oancea;

4. Elena Popescu;

5. Iulian Panaitescu.

 

ANEXA Nr. 5

Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

1. Constantin Stefan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea

Ministerului Educatiei Nationale

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III, lit. B pct. I, II si III si al art. 11 alin. (1) si (2) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului educatiei nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru merite deosebite în activitatea didactică si educatională, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru merite deosebite în activitatea didactică si educatională, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru merite deosebite în activitatea didactică si educatională, de Ziua Nationaiă a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pentru merite deosebite în activitatea didactică si educatională, de Ziua Natională a României se conferă Crucea natională Serviciul Credincios persoanelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Pentru merite deosebite în activitatea didactică si educatională, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională Serviciul Credincios persoanelor prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Pentru merite deosebite în activitatea didactică si educatională, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională Pentru Merit persoanelor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 525.

 

ANEXA Nr. 1

 

a) Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter:

1. prof. univ. Ciocoi-Pop D. Nicolae, rector, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu;

2. Gheba G. Grigore, profesor de matematică, Bucuresti;

b) Ordinul national Steaua României în grad de Comandor:

1. Serban I. Madlen, inginer, Craiova;

2. Preoteasa Gh. Liliana, profesor, director general, M.E.N., Bucuresti;

3. Baba A. Cătălin Ovidiu, lector, doctorand, Cluj-Napoca;

4. Georgescu C. Dakmara Ana, profesor, cercetător stiintific principal, M.E.N., Bucuresti;

5. Brătianu I. Constantin, prof. univ., Bucuresti;

c) Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter:

1. Barbu Damel, prof. univ., Bucuresti;

2. Dincă George, prof. univ. presedinte CNFIS, Bucuresti;

3. Nica C. Panaite, prof. dr. economist, Iasi;

4. Damian G. Radu Mircea, prof. univ., Bucuresti;

5. Croitoru C. Constantin, economist, vicepresedinte CNFIS, Bucuresti;

6. Popa G. Gheorghe, profesor de fizică, Iasi;

7. Gaspar P. Dumitru, prof. univ., rector, Timisoara;

8. Mârza P. Iacob, profesor de istorie, rector, Alba Iulia;

9. Bavaru S. Adrian, prof. univ., rector, Constanta;

10. Ilias C. Nicolae, prof. univ., rector, Petrosani;

11. Bocsan I. Nicolae, prof. univ., prorector, Cluj-Napoca;

12. Ivănescu Mircea;

13. Popescu Gh. Valentin Sorin, profesor, secretar general, M.E.N., Brăila;

14. Slusanschi Dan;

15. Anastasiu Nicolae, prof. univ., Bucuresti;

16. Moroianu Emil, prof. univ., rector, Universitatea Târgu Jiu;

d) Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

1. Mustea C. Ion, profesor de fizică, Brăila;

2. Craina A. Marius Dorin, profesor de matematică, director, Colegiul "C.D. Loga" Timisoara;

3. Enescu M. Călin Bogdan, profesor de matematică, Buzău;

4. Cremarenco P. Sfetoslav, profesor de matematică, Buzău;

5. Dumbravă V. Cezar, profesor de chimie, Buzău;

6. Leca G. Doina, profesor de limba română, Colegiul "I.L. Caragiale Bucuresti;

7. Pârsan L. Dan, profesor de matematică, Colegiul "I.L. Caragiale" Bucuresti;

8. Preda D. Iulian, profesor de fizică, Brăila;

9. Smărăndoiu N. Stefan, profesor, Râmnicu Vâlcea;

10. Ciucă I. Radu, profesor de geografie-biologie, Brăila;

11. Mihalyfalvi Eva, profesor de limba română, Sfântu Gheorghe;

12. Matei Mihai, profesor de istorie, Botosani;

13. Toth I. Florica, profesor de muzică, Colegiul National "I. Vidu" Timisoara;

14. Gorincu C. Florica, profesor, Brăila;

15. Marinel Serban, profesor de informatică, Arad;

16. Leman I. Ali profesor de limba română si limba turcă Medgidia, judetul Constanta;

17. Mitră Constantin, prof. dr. filozofie, Călărasi;

18. Bănică Dumitru Ilie, profesor, comuna Bărcănesti, judetul Prahova;

19. Lainas N. Mimi, profesor, Pfoiesti;

20. Pal Ferenc, profesor de matematică, Sfântu Gheorghe;

21. Guttman Mihaly, profesor de muzică, Cluj-Napoca;

22. Pupp Jozsef, profesor de limba maghiară, Târgu Mures;

23. Rauscher Erzsebet, profesor de limba maghiară, Oradea;

24. Korodi Hajnalka, profesor de biologie, Sfântu Gheorghe;

25. Gnandt Janos, profesor de geografie, Arad;

26. Simon Jozsef, profesor, Miercurea-Ciuc;

27. Barbu V. Gheorghe, dr. matematică, Pitesti;

28. Antonescu N. Napoleon prof. univ., rector, Ploiesti;

29. Mamut N. Eden, prof. univ., director, M.E.N., Constanta.

 

ANEXA Nr. 2

 

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter.

1. Korka M. Mihai prof. univ. dr., Bucuresti;

2. Constantin I. Marin, prof. univ., dirijor, fondatorul corului "Madrigal", Bucuresti;

3. Spătaru Mircea, rector Academia de Arte Bucuresti;

4. Vladimir Hanga, prof. dr.;

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

1. Pătrut G. Petre, prof. univ., Bucuresti;

2. Bojita T. Marius, prof. univ., Cluj-Napoca;

3. Popescu C. Emil Barbu, rector, Institutul "Ion Mincu" Bucuresti;

4. Drăgulescu Stefan Iosif, prof. univ., rector, Timisoara;

5. Pascu Gh. Oliviu, prof. univ., Cluj-Napoca;

6. Otiman Păun Ion, prof. dr., rector, Timisoara;

7. Dumitru V. Constantin, inginer, director general, M.E.N., Bucuresti;

8. Mihăilă A. Constanta Valentina, profesor, director, M.E.N., Bucuresti;

9. Alexe S. Virginia, profesor, director general, M.E.N., Buzău;

10. Bîrzea V. Alexandru Cezar, prof. dr., director, Institutul pentru Stiintele Educatiei Bucuresti;

11. Dumitrache G. Ioan, prof. univ., rector, Bucuresti;

12. Chiriacescu T. Sergiu, prof. univ., rector, Brasov;

13. Popescu Laurentiu Mircea;

c) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter:

1. Plăian I. Ioan, profesor, inspector scolar general, Baia Mare;

2. Picealcă Corneliu, profesor, inspector general, Botosani;

3. Singer P. Mihaela, cercetător stiintific, Bucuresti;

4. Anghel Stela, inspector scolar general, Călărasi;

5. Armeanu Stefănică Ionel, inspector scolar general, Vaslui;

6. Gille Iosif Francisc;

7. Drăghici Sami, inspector scolar, Slatina;

8. Toca M. loan, profesor de fizică si filozofie, director, Liceul "Aurel Vlaicu" Bucuresti;

9. Petride S. Timotei, profesor de limba română, Brăila;

10. Pascu T. Adrian, profesor de istorie, director, Colegiul "Spiru Haret" Bucuresti;

11. Popa M. Paula, profesor de limba franceză, Buzău;

12. Bălună A. Mihail, profesor de matematică, Colegiul "Mihai Viteazul" Bucuresti;

13. Balica N. Petru, profesor de stiinte socioumane, Colegiul National Bănătean Timisoara;

14. Arsene M. Paraschiva, profesor de chimie, Liceul "C.A. Rosetti", Bucuresti;

15. Sandu D. Mihail, prof. dr., Comisia Natională de Fizică, Călimănesti;

16. Micu A. Emilian, profesor de fizică, Brăila;

17. Matei Dumitru, profesor, inspector scolar general, Târgu Mures;

18. Barna V. Vasile, profesor de filozofie-psihologie, Medias;

19. Noveanu P. Eugen, profesor, cercetător, Institutul pentru Stiintele Educatiei Bucuresti;

20. Leoveanu M. Marin, profesor de matematieă, Bucuresti;

21. Manda S. Dumitru, profesor de fizică, inspector scolar general, Giurgiu;

22. Ion F. Daniela Adriana, medic, inspector, Bucuresti;

23. Ghioca P. Gheorghe Adrian, profesor, Sinaia;

24. Petrescu N. Olga, profesor, Ploiesti;

25. Toma N. Aglaia, profesor, Ploiesti;

26. Man Octavian, inspector scolar general, Slobozia;

27. Lupu Aurel, inspector scolar general, Ploiesti;

28. Sandu V. Octavian, inspector scolar general, Timisoara;

29. Moldoveanu Mihai, inspector scolar general, Râmnicu Vâlcea;

30. Chină Remus, inspector scolar general, Bucuresti;

31. Pompiliu Teodor;

d) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

1. Sachelarie M. Laura, profesor, antrenor, Brăila;

2. Popescu M. Margareta, profesor de chimie, Brăila;

3. Deme Laszlo, profesor de limba germană, Târgu Secuiesc;

4. Moraru P. Valentin, profesor de educatie muzicală, Colegiul National "Mihai Viteazul" Bucuresti;

5. Enache S. Gabriela Maria, profesor de biologie, Buzău;

6. Budai A. Lucia, profesor de limba română, Satu Mare;

7. Ciosici S. Nicoleta Ecaterina, profesor de limba germană, Colegiul National Bănătean Timisoara;

8. Cosma I. Rozalia, profesor de limba română, Satu Mare;

9. Andries I. Ioan, prof. dr. geografie, Colegiul National "C. D. Loga" 'Timisoara;,

10. Dinu P. Fe'licia, profesor de limba engleză, Colegiul National Bănătean Timisoara;

11. Terebes I. Mircea, profesor de biologie, Satu Mare;

12. Negrescu Horia Alexandru;

13. Cohal V. Traian, profesor de matematică, Iasi;

14. Lipovan N. Gheorghe, profesor de fizică, Liceul "Grigore Moisil" Timisoara;

15. Bot V. Ioan, profesor de matematică, Satu Mare

16. Morariu Alexandru Dorin, inspector scolar general adjunct, Botosani;

17. Popa Doina, profesor de limba română, Botosani;

18. Ciurea N. Smaranda, profesor de limba română, Satu Mare;

19. Sandru N. Elena, profesor de limba română, Timisoara;

20. Bălăucă Artur, profesor de matematică, Botosani;

21. Norel Mariana, profesor de limba română, Târgu Secuiesc;

22. Câcu I. loana, profesor de limba română, Satu Mare;

23. Leu Ulpia Maria, profesor de biologie, lasi;

24. Manolache Constantin, profesor de biologie, Botosani; .

25. Belciu G. Mircea Adrian, profesor de istorie-geografie, Timisoara;

26. Chilărescu Mihaela, profesor de limba engleză, Iasi;

27. Munteanu I. Radu Ioan, prof. univ, decan, ClujNapoca;

28. Oprea I. Florea, prof. dr. doc., rector, Bucuresti;

29. Velter Tiberiu;

30. Ciucă I. Ion, prof. univ., director, M.E.N., Bucuresti;

31. Niciporuc A. I. Monica, profesor, director general, M.E.N., Constanta;

32. Muresan I. Valentin, prof. univ., Bucuresti;

33. Constantin Emil, prof. univ., rector, Galati;

34. Pusztai Kalman, prof. univ.;

35. Paina Nicolaie, prof. univ., Cluj-Napoca;

36. Avădanei G. Stefan, prof. univ., Iasi;

37. Neculau D. Adrian, prof. univ., lasi;

38. Sabău M. Anton, prof. univ., rector, Târgu Mures;

39. Dragomir Mariana Leontina, profesor, inspector scolar general, Cluj-Napoca;

40. Morar Vasile;

41. Ciuchina Vasile, inspector scolar general, Galati;

42. Mos I. Ionel, lector univ., inspector scolar general, Deva;

43. Gavrilă Camelia, inspector general, Iasi;

44. Iorga I. Gela Aliss, profesor de fizică, Giurgiu;

45. Grecu Voicu;

46. Vrapciu A. Eugenia, profesor de limba română, Buzău;

47. Rosioru S. Gheorghe, profesor de matematică, Brăila;

48. Hârjoghe S. Costache, profesor de limba română, Brăila;

49. Rebedea I. Ilina, profesor de fizică, Târgu Jiu;

50. Rotaru G. Nicolae, profesor, Brăila;

51. Neda Arpad, fizician, prorector, Cluj-Napoca;

52. Nistor Gh. Maria, profesor de chimie, Brăila;

53. Gânjău Dragomir V. Virginia, profesor, Bucuresti;

54. Năstăsescu Constantin;

55. Colojoară Constantin, prof. univ., Bucuresti;

56. Sacuiu A. Mihaela Dora, profesor de matematică, Bucuresti

57. Udrea I. Gheorghe, profesor de geografie, Buzău.

 

ANEXA Nr. 3

 

a) Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter:

1. prof. dr. Miroiu Gh. Adrian Florin, secretar de stat, M.E.N., Bucuresti;

2. Koto I. Iosif, secretar de stat, M.E.N., Cluj-Napoca;

3. Vlăsceanu Gh. Lazăr, prof. univ., director UNESCO-CEPES, Bucuresti;

b) Ordinul national Pentru Merit în cgrad de Comandor:

1. Buciu M. Dan Cezar, prof. univ., rector, Academia de Muzică Bucuresti;

2. Agachi P. Serban Constantin, inginer, Cluj-Napoca;

3. Alecu N. Ioan, prof. univ., rector, Bucuresti;

4. Bran V. Paul, prof. univ., rector, A.S.E. Bucuresti;

5. Gorun G. Adrian, profesor, secretar de stat, M.E.N., Târgu Jiu;

6. Keresztely Irma, profesor, inspector general, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna;

7. Murvai M. Laszlo, director general, M.E.N., Bucuresti;

8. Stefănescu I. Filofteia Mirela, prof. univ., Constanta, presedinta C.N.A.M.;

9. Voicu D. Corneliu Liviu, inginer, director general, ANTTS, Deva;

10. Tănăsescu Carmen, profesor, inspector scolar general, Brasov;

11. Grigorescu I. Dan Alexandru, prof. univ., Facultatea de Geologie-Geografie, Universitatea Bucuresti;

12. Bordas I. Leontin, profesor, Zalău;

13. Molnar S. Virginia, economist, director, M.E.N. Brăila;

14. Călin N. Ion, conf. univ. dr., sef serviciu, M.E.N., comuna Priseaca, judetul Olt;

15. Păunică G. Mihai, lector univ., director general, M.E.N., Bucuresti;

16. Nicolescu E. Viorel Mircea, prof. univ., Institutul pentru Stiintele Educatiei Bucuresti;

17. Cretu M. Carmen Mihaela, prof. univ. dr., director general, CNFPDIP lasi;

18. Gârbea A. Liliana Daniela, profesor, director, M.E.N., Bucuresti

c) Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter:

1. Ghiată G. Maria Dida, profesor de canotaj, Timisoara;

2. Cziprisz P. Emeric, profesor de limba română, Satu Mare;

3. Grebur N. Nicolae, profesor de fizică Satu Mare;

4. Petrescu I. Viorica, profesor de limba română, comuna Sanislau, judetul Satu Mare;

5. Calotă S. Gheorghe, profesor de limba română, Brăila;

6. Gligor Pavel, profesor de arte plastice, Iasi;

7. Puzderică V. Maria Floriana, profesor de chimie, Bucuresti;

8. Tarălungă V. Mihai, profesor de matematică, Brăila;

9. Moise I. Corneliu, profesor de matematică, inspector scolar general adjunct, Satu Mare;

10. Obreja I. Victor, profesor, Brăila;

11. Baltă Natalia, profesor de chimie, Iasi;

12. Luca G. Rodica, profesor de fizică, Iasi;

13. Dima S. Vera, profesor de contabilitate, Brăila;

14. Vlad D. Virginia, profesor de limba română, Brăila;

15. Vârgolici C. Corneliu, profesor de limba română si limba latină, Brăila;

16. Găzdac G. Maria, educatoare pensionară, Satu Mare;

17. Pfaff M. Erich Karol, profesor de geografie, pensionar, Germania;

18. Schuller K. Hannelore, profesor de limba germană, Brasov;

19. Grau H. Marga Johanna, profesor de biologie, Sibiu;

20. Erdei Janos, profesor de geografie, Simleu Silvaniei;

21. Vofkori Laszlo, profesor de geografie, Odorheiu Secuiesc;

22. Varga Erzsebet, profesor de limba maghiară, pedagogie-psihologie, Târgu Mures;

23. Guzs Imre, profesor de istorie, limba maghiară, Satu Mare;

24. Cziprisz Imre, profesor de limba română, Satu Mare;

25. Farkas Ede, profesor de limba română, Baia Mare;

26. Gămăneci I. Gheorghe, profesor, Târgu Jiu;

27. Morie I. Sabin, profesor, Târgu Jiu;

28. Calotă G. Mortica, profesor, Bucuresti;

29. Ionescu D. Mihail Sorin, prof. univ., director al Programului "Leonardo", Bucuresti;

30. Savu Ion;

31. Becheanu Mircea;

32. Andronache Marian;

33. Butucă P. Anca, profesor, consilier personal, M.E.N., Bucuresti;

34. Hristev Anatolie;

35. Sfichi Romulus;

36. Barnea Alexandru;

d) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler.

1. Talpalaru Seryl, profesor de fizică, Iasi;

2. Saitos Vasile Dorel, profesor de fizică, Oradea;

3. Teodosiu A. Otilia Sanda, profesor de biologie, Târgu Mures;

4. Dusa G. Rodica Eugenia, profesor de limba română, Târgu Mures;

5. Gîju C. loan, profesor de geografie, Târgu Mures;

6. Luca P. Petru, profesor de psihopedagogie specială, Târgu Mures;

7. Pavelescu Nicolae Gheorghe, profesor de filozofie, Sibiu;

8. Schmidt Ioan Hermann Richard, profesor de istorie, Sibiu;

9. Chescă G. lon, profesor, Lehliu-Gară, judetul Călărasi;

10. Popa Mănescu G. Constantin, profesor, Oltenita;

11. Belciu V. Mari-Elena, profesor de geografie, Călărasi;

12. Cutus-Muresan Victor, profesor de istorie, Călărasi;

13. Strazzaboschi C. Smaranda, profesor, Ploiesti;

14. Vârlan Petru Ioan, profesor, Ploiesti;

15. Nistoroiu AI. Florian Nicolae, profesor, Ploiesti;

16. Ionescu Nicolae Gheorghe, profesor, Ploiesti;

17. Honiges I. Ana, profesor de biologie, comuna Sântana, judetul Arad;

18. Mirk Laszlo, profesor de limba maghiară, Miercurea-Ciuc;

19. Mihălcescu Tudor, profesor de educatie fizică, Bucuresti;

20. Pricopescu I. Emil, profesor de desen-muzeologie, Buzău;

21. Dan V. Liviu, profesor de istorie, Huedin, judetul Bihor;

22. Betea N. Nicolae, profesor de istorie, comuna Tinca, judetul Bihor;

23. Siminiceanu Constantin, învătător, Botosani;

24. Pădureanu B. Victoria, profesor de limba română, Bucuresti;

25. Găleseanu P. Nicoară Victor Dragoslav, profesor de limba engleză, Colegiul National "Gh. Lazăr" Bucuresti;

26. Cavasi G. Gavril, profesor de matematică, Satu Mare;

27. Chis I. Maria, profesor de biologie, Timisoara;

28. Anita S. Sebastian, profesor de matematică, Iasi;

29. Teodorescu Ioana, profesor de limba franceză, Iasi;

30. Nemesi I. Petre, profesor de educatie fizică (lupte), Bucuresti;

31. Ciortea Elena, profesor de limba franceză - limba română, Botosani;

32. Ivasc Cornelia, profesor de informatică, Iasi;

33. Terebent P. Ana, profesor de geografie, Oradea;

34. Ioan Mitrba, profesor de istorie, Bacău;

35. Buzasi I. Ioan, profesor de limba română, Blaj, judetul Alba;

36. Drăgan Mariana, profesor de limba română, Sfântu Gheorghe;

37. Bisoc loan, profesor de limba română, Botosani;

38. Costescu C. Adriana, profesor de limba franceză, Timisoara;

39. Stănăsilă N. Octavian Nicolae, prof. univ. matematică, Bucuresti;

40. Vlădescu S. Luminita, prof. univ., Bucuresti;

41. Nedea M. Mircea, profesor de biologie, Iasi;

42. Lica I. A. Daniela, profesor, Ploiesti;

43. Onea S. Emil, profesor de matematică-informatică, Focsani;

44. Ionescu Clara, lector univ. informatică, Cluj-Napoca;

45. Chiriacescu Clara;

46. Micu Emil;

47. Muthu E. Mircea, prorector, prof. univ., Cluj-Napoca;

48. Ghiuru T. Ion, profesor de chimie, Buzău;

49. Mănoiu A. Doina, profesor de limba română, Buzău;

50. Trandafirescu I. Lucia, profesor de limba franceză, Buzău;

51. Stratan C. Nicolae Mircea, profesor, Brăila;

52. Cristea S. Marilena, profesor de matematică, Buzău;

53. Lucan I. Silvia, profesor de limba latină, Buzău;

54. Manea G. Mihai, profesor de istorie, Bucuresti;

55. Stamatescu A. Mihai, profesor de istorie, Orsova;

56. Tudorică M. Aurelian, profesor de istorie, Bucuresti;

57. Lazăr G. Liviu, profesor de istorie, inspector scolar, Deva;

58. Constantinescu S. Petre, profesor, Bucuresti;

59. Salomia I. Maria, profesor de fizică, Buzău;

60. Zlati R. Radu, profesor de istorie, Sighet;

61. Stănescu C. Ecaterina Maria, profesor de istorie, Bucuresti;

62. Chira T. Luana Miruna, profesor, Bucuresti;

63. Stan T. Anca Gabriela, profesor de matematică, Bucuresti;

64. Chevorchian I. Anton, profesor de limba română, Bucuresti;

65. Constantinescu I. Verginia Mariana, economist, M.E.N., Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 4

 

Crucea natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

1. Lutmar Iancu Olga Ileana, educatoare, director, grădinitele nr. 7 si nr. 37, Brăila;

2. Velescu Ion Marilena, învătătoare;

3. Istrati Ion Maria, educatoare, director, Grădinita nr. 6, Brăila;

4. Englezu Costică Georgeta, educatoare, judetul Brăila;

5. Palade Alexandru Ecaterina, educatoare, judetul Brăila;

6. Albici Nicolae Ecaterina, educatoare, judetul Brăila;

7. Mocanu Abduraman Urfet, învătătoare, judetul Brăila;

8. Tănase Gheorghe Stan, învătător, judetul Brăila;

9. Gheorghiu Stan Paraschiva, învătătoare, judetul Brăila;

10. Nită Sterian Stefan Maria, învătătoare, judetul Brăila.

 

ANEXA Nr. 5

 

a) Medalia natională Serviciul Credincios clasa I:

1. Stefănescu Elena, institutor, judetul Iasi;

2. Avasălcei Neculai, învătător, judetul Iasi;

b) Medalia natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

1. Crăciun C. Lucretia, educatoare, Iasi;

2. Beraru D. Georgeta, educatoare;

3. Părâială Dumitru, institutor;

4. Agrici Mihai, învătător;

5. Ticu M. Tamara, institutoare, Bucuresti;

6. Iuga Gheorghe Aurica, învătător pensionar, judetul Buzău;

7. Ticu Herica Florica, educatoare, judetul Buzău;

8. Gica Stelian Tudora, învătător pensionar, judetul Buzău;

9. Constantinescu Dumitru Elisabeta, educatoare, judetul Buzău;

10. Ciucur V. Olimpia, secretar, Inspectoratul scolar al sectorului 4 Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 6

 

Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

1. Trif Lucian Nicolae, învătător, Liceul "A. M. Guttenbrunn" Arad;

2. Farsch Hannelore, învătătoare, Liceul "Hermann Oberth", Bucuresti;

3. Dengei Elke, învătătoare, Scoala generală nr. 2 Sibiu;

4. Kloos Katharina, învăiătoare pensionară, Colegiul National "G. Cosbuc" Cluj-Napoca;

5. Mihaiu Tita, învătătoare, inspector, Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu;

6. Maris Adriana, învătătoare, Centrul de Formare Continuă în Limba Germană, Medias;

7. Morgen Ortrun, învătătoare, Scoala generală Rupea, judetul Brasov;

8. Homm Ortrun, învătătoare, Liceul "J. Honterus" Brasov;

9. Endresz Edinda, învătătoare, Liceul "J. Honterus" Brasov;

10. Thal W. Sigrid, învătătoare, Scoala generală Râsnov, judetul Brasov;

11. Peter Julianna, învătătoare pensionară, Scoala nr. 6 Hunedoara;

12. Hegyi Miklos, învătător, Petrila, judetul Hunedoara;

13. Bardosi Ilona, învătătoare pensionară, Scoala generală nr. 15 Târgu Mures;

14. Farkas Gabor, învătător, Scoala generală Beclean pe Somes, judetul Cluj;

15. Czirmai Iren, învătătoare, Liceul "Andrei Muresan" Bistrita;

16. Nagy Ilona, învătătoare, Scoala generală din localitatea Unirea, judetul Alba;

17. Nagy Zita, educatoare, Grădinita cu program normal nr. 6, Târgu Mures;

18. Sűkösd Zsuzsanna, educatoare, Grădinita din localitatea Viisoara, judetul Cluj;

19. Acimov Margit, învătătoare, Scoala generală nr. 3 Deva;

20. Kerekes Simon, învătător, Scoala generală "Molnár Jozsiás" Târgu Secuiesc, judetul Covasna.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea cercetării si în progresul stiintei si tehnologiei, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea cercetării si în progresul stiintei si tehnologiei, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea cercetării si în progresul stiintei si tehnologiei, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)]

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.
Nr. 556.

 

ANEXA Nr. 1

 

a) Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter:

1. Haiduc Ionel, academician, presedintele Filialei Cluj a Academiei Române (prof. univ. dr. chimie);

2. Prunariu Dorin Dumitru, director general, Agentia Spatială Română, general de flotilă aeriană;

b) Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter:

1. Puscă Mircea Valer, prof. ing., vicepresedinte, Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare;

c) Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

1. Cosma Viorel, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare, Tehnologie si Ingineria Mediului Cluj-Napoca;

2. Dehelean Florin Marius, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări Materiale;

3. Demeter Elek, director general, S.C. "Institutul de Cercetări pentru Masini Electrice" - S.A.;

4. Dragos Liviu, director general, ICPET;

5. Ene Horia, prof. univ., Institutul de Matematică Aplicată;

6. Frunză Stefan, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor;

7. Godeanu Stoica, director general, S.C. "Ecologie Aplicată" - S.A.;

8. Ionescu Bujor, director general, Institutul de Fizică Atomică;

9. Kolosvari Zoltan, director general, Societatea Comercială "Plasmaterm" - S.A. Târgu Mures, presedintele Federatiei mondiale de tratament termic si ingineria suprafetelor;

10. Leca Aurel, prof. univ. dr. ing., Universitatea Politehnică Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 2

 

a) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter:

1. Pincovschi Eugen, prof. dr. ing., Universitatea Politehnică Bucuresti;

b) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

1. Burzo Emil, prof. dr. inginer fizician, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca;

2. Petru Filip, director, Centrul de Chimie Organică al Academiei Române;

c) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter:

1. Bunea Daniel, director general, AMCSIT, Universitatea Politehnică Bucuresti;

2. Constantinescu Ionel, prof. univ. dr. inginer chimist, Universitatea Politehnică Bucuresti;

3. Croitoru Gheorghe;

4. Dobrescu Mircea, director general, S.C. "Institutul de Cercetări Metalurgice" - S.A.;

5. Jung Ioan, prof. univ., Universitatea de Medicină si Farmacie Târgu Mures;

6. Marinescu Viorel Alexandru, director general, Institutul National de Cercetare Dezvoltare - ICI;

7. Mateescu Gheorghe, director general, Institutul de Fizică si Inginerie Nucleară "Horia Hulubei";

8. Oprisiu Serban Cornel, director general, Institutul de Cercetări Aerospatiale;

9. Pambuccian Varujan;

10. Petrovici Mihai, profesor, fizician;

11. Stănciulescu Ion, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Telecomunicatii;

12. Svasta Paul, prof. dr., Universitatea Politehnică Bucuresti;

13. Velea Tudor, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare de Metale Neferoase Rare;

d) Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

1. Aldea Alexandru, prof. asociat dr., Facultatea de Fizică Bucuresti;

2. Banciu Mircea, prof. univ. ing., Universitatea Politehnică Bucuresti, membru al Academiei Române;

3. Basarab Serban, director, Institutul de Matematică Aplicată;

4. Hollanda Dionisie, prof. univ. dr., Universitatea "Petru Maior" Târgu Mures;

5. Mencinicovschi Gheorghe, prof. univ., director, Institutul de Chimie Alimentară;

6. Nicolau Margareta, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Tehnologie Industrială (ECOIND);

7. Panin Nicolae, director general, Institutul National de Cercetare pentru Geologie si Geoecologie Marină;

8. Stiucă Romulus, director general, Institutul de Cercetare si Proiectare "Delta Dunării" Tulcea;

9. Udubasa Gheorghe, director general, Institutul Geologic al României.

 

ANEXA Nr. 3

a) Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor:

1. Popescu Georgeta, director,  Centrul de Cercetare Materiale Macromoleculare si Membrane;

2. Lupei Voicu Nistor, presedintele Consiliului stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor;

3. Brassai Zoltan, prof. univ. dr., Universitatea de Medicină si Farmacie Târgu Mures;

b) Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter:

1. Aurite Traian, prof. univ. dr., sef de catedră, Universitatea Politehnică Bucuresti;

2. Dragomir Caius Traian, director, Institutul National "Victor Babes", membru al Academiei de Stiinte Medicale, membru în Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor;

3. Hera Cristian, prof. dr. ing., Academia de Stiinte Agricole si Silvice;

4. Hohan Ion, prof. dr. ing., presedinte RENAR, prim-vicepresedinte UGIR 1903;

5. Jelev Ion, director general, Institutul de Cercetări si Inginerie a Mediului;

6. Kasa Zoltan, prorector, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca;

7. Marin Alexandru, dr. ing, sef de lucrări, Catedra de hidraulică, Universitatea Politehnică Bucuresti;

8. Mărmureanu Gheorghe, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului;

9. Prodan Gheorghe, presedintele Comisiei 4 a Colegiului consultativ - Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare;

10. Pusztai Kalman, prof. dr. ing., Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;

11. Rădută Apolodor, cercetător, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare de Fizică si Inginerie Nucleară;

12. Szegli Geza, director adjunct stiintific, Institutul "Cantacuzino";

13. Tănăsescu Florin Teodor, presedintele Comitetului Electrotehnic Român; presedintele comisiilor 6 si 18 ale Colegiului consultativ - Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare;

14. Zugrăvescu Dorel, membru corespondent al Academiei Române (geofizician);

c) Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

1. Biro Carol, prof. univ, sef de catedră, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;

2. Caloianu Maria, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice;

3. Constantinescu Jean, prof. dr. ing., Universitatea Politehnică Bucuresti;

4. Kovacs Francisc Wiliam, prof. dr. inginer mecanic;

5. Crujan Adrian;

6. Enescu Dumitru, pensionar, fost director general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului;

7. Filoti Gheorghe, director stiintific, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor;

8. Fodor Dumitru, prof. dr. ing., Universitatea Petrosani;

9. Gângu Vergil, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Masini Agricole;

10. Kappel Wilhelm, secretar stiintific, Institutul de Cercetări si Proiectări Electrotehnice;

11. Matei Magdalen, director general, ICEMENERG;

12. Vasile Nicolae, director general, Institutul de Cercetări si Proiectări Electrotehnice;

13. Nicolaev Simion, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Grigore Antipa";

14. Petre Adrian, secretar general, Academia de Stiinte Agricole si Silvice;

15. Petrescu Adrian, prof. univ. dr. ing., Universitatea Politehnică Bucuresti;

16. Popescu Grigore, director general, S. C. "Institutul de Tehnică de Calcul" - S.A.;

17. Radulian Mircea, cercetător, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului;

18. Stoichitoiu Dan Grigore, presedinte, Societatea Română de Acreditare;

19. Szedlacek Stefan, cercetător stiintific gradul I, dr. inginer chimist;

20. Stefănescu Ioan, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare de Criogenie si Separări Izotopice Râmnicu Vâlcea;

21. Topa Vladimir, cercetător, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor;

22. Varga Gavril Alexandru, director general, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

23. Vădineanu Anghelută, prof. univ., Universitatea Politehnică Bucuresti;

24. Visileanu Emilia, director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielărie Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Steaua României, Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A si al art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru contributia cu totul deosebită adusă promovării democratiei si culturii românesti în lume, se conferă, cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României, Ordinul national Steaua României, după cum urmează:

I. În grad de Mare Cruce:

1. George Palade, laureat al premiului Nobel;

II. În grad de Mare Ofiter:

1. Radu Aldulescu, violoncelist;

2. Serban Cantacuzino, arhitect;

3. Liviu Ciulei, regizor;

4. Viorica Cortez Guguianu, artist liric;

 5. Ileana Cotrubas, artist liric;

6. Camilian Demetrescu, pictor;

7. Ioan Hollender, director, Opera din Viena;

8. Radu Lupu, pianist;

9. Mariana Nicolesco, artist liric;

10. Lucian Pintilie, regizor;

11. Alexandru Safran, rabin;

12. Andrei Serban, regizor;

III. În grad de Comandor

1. Miruna Boruzescu, scenograf;

2. Radu Boruzescu, scenograf;

3. Mihai Carp, publicist;

4. Andrei Codrescu, scriitor;

5. Florin Fătulescu, regizor;

6. Marie-France Ionesco, publicist;

7. Mihai Korne, publicist.

Art. 2. - Pentru contributia cu totul deosebită adusă promovării democratiei si culturii românesti în lume, se conferă, cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României, Ordinul national Serviciul Credincios, după cum urmează:

I. În grad de Mare Cruce:

1. Ion Vianu, medic;

II. În grad de Mare Ofiter:

1. Ion Nicodim, artist plastic;

2. Basarab Nicolescu, C.N.R.S.;

III. Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

1. George Banu, regizor;

2. Adrian Bejan, profesor universitar, Duke University;

3. Simona Vrăbiescu, jurist;

4. Dan Gabriel Cacuci, profesor universitar, director, Institutul de Fizică Nucleară din Karlsruhe;

5. Sorin Ciully, profesor universitar;

6. David Esrig, regizor;

7. Adriana Georgescu, scriitor;

8. Dinu Ghezzo, muzicolog;

9. Matei Visniec, dramaturg.

Art. 3. - Pentru contributia cu totul deosebită la afirmarea si apărarea democratiei în România, se conferă, cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României, Ordinul national Pentru Merit, după cum urmează:

I. Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce:

1. Suto Andras, scriitor;

2. Ion Cantacuzino, medic;

3. Neagu Djuvara, istoric;

II. Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter:

1. Sorin Alexandrescu, profesor universitar;

2. Paul Barbăneagră, cineast;

3. Theodor Orăsanu, cercetător;

4. Radu Penciulescu, regizor;

III. Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor:

1. Iotzu Alexandru, arhitect;

2. Mihai Blaga, dr., cercetător;

3. Andrei Brezianu, publicist;

4. Dennis Deletant, istoric (Marea Britanie);

5. Jonathan Eyal, istoric;

6. Lucian Giurchescu, regizor;

7. Nicolae Filipescu, profesor universitar, dr.;

8. Dan Sergiu Hanganu, arhitect;

9. Keith Hitchins, istoric (S.U.A.);

10. Emil Hurezeanu, publicist;

11. Dan Moldovan, profesor universitar;

12. Cristian Mititelu, publicist;

13. Bujor Nedelcovici, scriitor;

14. Stefan Perianu, arhitect;

15. Cicerone Poghirc, profesor universitar;

16. Oreste Popescu, economist;

17. Nestor Ratesh, publicist;

18. Constantin Roman, cercetător;

19. Paul-Henri Stahl, etnolog;

20. Nicolae Stroescu Stânisoară, publicist;

21. Vladimir Tismăneanu, profesor universitar;

22. Mugur Vlad, regizor;

23. Sandra Pralong;

IV. Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

1. Arthur Dogariu, cercetător;

2. Victor Popescu, director, Casa Română din Paris;

3. Victor Velculescu, cercetător.

Art. 3. - Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 decembrie 2000.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 564.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national si Crucii nationale Serviciul Credincios

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A si al art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României, se conferă Ordinul national Serviciul Credincios unor cetăteni ai Republicii Ucraina, după cum urmează:

I. Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

- domnului academician dr. Bostan Grigore, seful Catedrei de filologie română si clasică de la Universitatea din Cernăuti, pentru numeroasele si substantialele sale lucrări filologice si de folclor, precum si pentru contributia sa deosebită la renasterea spirituală a românilor din regiunea Cernăuti;

- domnului dr. Olaru Constantin, medic, presedinte al Aliantei Crestin-Democrate Române, reprezentantul românilor din Uniunea Federalistă a Minoritătilor din Europa, pentru contributia si rolul său deosebit în apărarea si promovarea drepturilor românilor în Consiliul Minoritătilor din Ucraina;

- domnului dr. Popescu Ion, sociolingvist, deputat în Parlamentul Ucrainei si membru în Consiliul Europei, pentru eforturile si activitatea sa neobosită îndreptate spre apărarea identitătii comunitătilor românesti din Ucraina si pentru promovarea intereselor acestei minorităti atât pe plan intern, cât si international;

II. Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter:

- domnului Berezovski Gheorghe, inginer, deputat în Consiliul regional Cernăuti, pentru eforturile sale neobosite de păstrare în amintirea generatiilor prezente si viitoare a victimelor regimului sovietic, prin construirea unor monumente în memoria persoanelor deportate;

- domnului Cretu Ion, medic, administrator al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi", vicepresedinte al A.C.D.R., realizatorul programului cultural "ARC" în zona Cernăutiului, pentru contributia sa majoră la mentinerea si revigorarea civilizatiei traditionale românesti;

- domnului Covalciuc Constantin, prim-vicepresedinte al A.C.D.R., initiatorul ziarului "Lumea", pentru activitatea si lupta sa deosebită în mentinerea identitătii românesti, precum si pentru eforturile pe care le-a depus pentru organizarea manifestărilor de comemorare a românilor deportati sau ucisi la Fântâna Albă, Lunca si alte localităti;

- domnului Lutic Mircea, scriitor, autorul programului scolar "Civilizatia română în regiunea Cernăuti", pentru rolul său important în mentinerea vie a identitătii culturale românesti;

- domnului Posteucă Petru, profesor si jurist, deputat în Consiliul regional Cernăuti, consilier parlamentar, pentru spiritul său umanist, acordând peste 3.000 de consultatii juridice gratuite românilor din zonă.

Art. 2. - Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României, se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa I unor cetăteni ai Republicii Ucraina, după cum urmează:

- domnului Pădure Victor, primarul comunei Crasna, pentru spiritul organizatoric de care a dat dovadă contribuind în mod substantial la păstrarea si promovarea identitătii culturale românesti, prin ridicarea primei biserici ortodoxe române din R.S.S. Ucraina si organizarea Muzeului "Mihai Eminescu";

- domnului Tochită Dragos, muncitor, folclorist si rapsod popular din Valea Siretului, pentru contributia sa la perpetuarea si promovarea cântecului popular românesc.

Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 decembrie 2000.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 568.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Crucii nationale Serviciul Credincios

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. B pct. I si al art. 1 alin. (1) pct. V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru activitatea îndelungată si plină de dăruire în procesul de învătământ, se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

- doamnei învătătoare Ionescu Angela, Râmnicu Vâlcea;

- doamnei învătătoare Ionescu Maria, Bucuresti.

Art. 2. - Pentru credinta si strădania de a ridica Sfânta Biserică cu hramul "Sfânta Cuvioasă Teodora" de la Sihlea din Bucuresti, se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

- domnului Petrescu Victor;

- domnului Visinescu Vasile.

Art. 3. - Pentru spiritul civic si activitatea neobosită în promovarea democratiei, se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a II-a:

- doamnei Alexandrescu Emilia;

- doamnei Alexandrescu Maria.

Art. 4. - Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României, se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- domnului Samarineanu Dan;

- domnului Raia Traian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2000.

Nr. 589.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu",

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pentru merite avute în promovarea operei eminesciene, se conferă medalia comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" următorilor:

1. Excelentei sale domnului Jose Augusto Seabra, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Portugaliei la Bucuresti;

2. doamnei Jessica Douglas-Home, Fundatia "Eminescu Trust" - Marea Britanie;

3. domnului Nathaniel Page, Fundatia "Eminescu Trust" - Marea Britanie;

4. preotului Constantin Hrehor, comuna Grănicesti, judetul Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2000.

Nr. 590.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit intern contractat

de Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 27 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara a unui credit intern, în valoare totală de 5 milioane dolari S.U.A. echivalent, de la Banca Comercială Română - S.A., exclusiv în vederea finantării finalizării obiectivului de investitii "Cuptor electric cu arc nr. 3 - Otelăria electrică nr. 2".

Art. 2. - Ministerul Finantelor garantează irevocabil, neconditionat si în proportie de 100%, în numele si în contul statului, creditul în valoare de 5 milioane dolari S.U.A. echivalent, precum si dobânzile si costurile aferente acestuia. Modelul scrisorii de garantie va fi cel întocmit si utilizat de Banca Comercială Română - S.A., potrivit normelor si uzantelor bancare.

Art. 3. - Utilizarea totală sau partială de către Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara a creditului acordat în conditiile prevăzute la art. 1 si 2 în alte scopuri decât cele prevăzute este interzisă si se sanctionează cu plata, în termen de 5 zile de la data constatării schimbării destinatiei, a sumei acordate, precum si a unei dobânzi penalizatoare calculate pe perioada cuprinsă între momentul încasării sumei acordate si momentul constatării schimbării destinatiei. Dobânda penalizatoare este stabilită la nivelul taxei de scont a Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Ministerul Finantelor, prin organele sale de specialitate, si Fondul Proprietătii de Stat, prin reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, precum si cenzorii acestei societăti vor lua toate măsurile pentru realizarea programului pentru care s-a acordat finantarea, în vederea finalizării obiectivului de investitii prevăzut la art. 1, si vor asigura controlul respectării destinatiei creditului pe toată durata contractului de creditare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.283.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de reofertare nr. 14/2000

pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;

- prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile art. 24 alin. (1), (4) si (5) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. +(40)1-313.22.04, fax +(40)1-210.74.40, e-mail <mianas@namr.ro>, oferă, în vederea concesionării activitătilor miniere de exploatare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 639/1998, zăcămintele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda de reofertare nr. 14/2000 - exploatare, care se oferă gratuit, la cerere, de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Solicitantii care nu au achizitionat la concursul public de reofertare nr. 14/2000 studiul de oportunitate si caietul de sarcini, întocmite pentru fiecare zăcământ oferit spre concesiune, vor primi, contra unor tarife stabilite, aceste documente.

Art. 7. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 8. - Concursul public de reofertare pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare se organizează în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea. Guvernului nr. 639/1998, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999.

Art. 9. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura de selectare a ofertelor, aferentă rundei. Nerespectarea continutului plicurilor si a coordonatelor zăcământului oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 10. - În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor se depune o singură ofertă, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va decide initierea procedurii de negociere directă.

Art. 11. - Pentru continuarea desfăsurării concursului public de reofertare nr. 14/2000 este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel putin două oferte să întrunească conditiile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, iar plicurile interioare să contină documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea minelor nr. 61/1998. Constatarea inexisteniei unui document, fie din plicul exterior, fie din plicul interior, conduce la descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la evaluarea acesteia.

Art. 12. - În cazul în care nici în urma rundei de reofertare nu se desemnează nici un câstigător, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va atribui concesionarea prin negociere directă, conform legii.

Art. 13. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 14. - Negocierea licentelor de exploatare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea eventualelor contestatii si durează 30 de zile lucrătoare.

Art. 15. - Licenta de exploatare intră în vigoare după aprobarea ei prin hotărâre a Guvernului si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2000.

Nr. 346.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând zăcămintele de exploatare - Runda de reofertare nr. 14/2000

 

Nr. crt.

Denumirea zăcământului

Localizarea zăcământului

(judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate - Stereo '70

Resursele minerale

X

Y

1

2

3

4

5

6

1.

Malu Mare

Dolj

0,089

Zona I

Nisip si pietris

305 207,2

407 301,4

304 995,9

407 976,8

305 370,4

407 623,0

0,227

Zona II                 

305 235,7

406 301,1

305 573,5

406 234,7

305 500,0

405 598,4

305 117,5

405 728,9

2.

Cotu Buhii-Est                 

Suceava

0,364

672 350,0

561 500,0

Nisip si pietris

672 340,0

562 000,0

672 490,0

562 450,0

672 300,0

563 000,0

672 020,0

563 200,0

562 600,0

672 150,0

672 140,0

562 260,0

672 240,0

561 500,0

3.

Sărătel 

Bistrita-Năsăud

0,138

618 564,0

456 962,0

Nisip si pietris

618 558,0

456 984,0

618 480,0

456 974,0

618 390,0

456 984,0

618 146,0

456 834,0

617 946,0

456 854,0

617 848,0

456 795,0

617 796,0

456 900,0

617 594,0

456 932,0

617 528,0

457 010,0

617 368,0

457 030,0

617 368,0

456 970,0

617 490,0

456 958,0

617 550,0

456 888,0

617 766,0

456 854,0

617 800,0

456 766,0

617 756,0

456 628,0

617 590,0

456 514,0

617 690,0

456 280,0

617 720,0

456 118,0

617 788,0

456 118,0

617 782,0

456 278,0

617 754,0

456 522,0

617 848,0

456 712,0

618 080,0

456 754,0

618 132,0

456 790,0

618 266,0

456 860,0

618 386,0

456 948,0

618 510,0

456 940,0

4.

Baia

Suceava

0,216

655 700,0

591 210,0

Nisip si pietris

655 210,0

591 780,0

655 065,0

591 630,0

655 360,0

591 000,0

5.

Gura Morii-Criscior

Hunedoara

0,093

515 280,0

334 535,0

Andezit

515 390,0

334 650,0

515 315,0

334 805,0

515 000,0

334 933,0

514 935,0

334 823,0

515 055,0

334 680,0