MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 696     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 27 decembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

45. - Hotărâre privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

46. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

47. - Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

 

48. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

284. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

1.350. - Hotărâre privind acordarea unei despăgubiri

 

1.376. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului Clinic Medical Târgu Mures

 

1.377. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.673. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1041

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

32. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei nominale

a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotătâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2000.

Nr. 45.

 

ANEXĂ

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

COMPONENTA

Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare

 

Limitele aprobate: 28-36

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Armas Iosif

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

2.

Arnăutu Eugen                 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Bălăsoiu Amalia

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4.

Bran Vasile

Grupul parlamentar al P.D.

5.

Cazan Gheorghe-Romeo Leonard

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

6.

Florescu Nicolae-Doru

Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Giuglea Stefan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

8.

Godja Petru

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

9.

Lepădatu Lucia-Cornelia

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Maior Lazăr Dorin

Grupul parlamentar al P.R.M.

11.

Man Mircea

Grupul parlamentar al P.D.

12.

Marcu Gheorghe

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

13.

Marin Gheorghe

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Mocioi Ion

Grupul parlamentar al P.R.M.

15.

Păduroiu Valentin

Grupul parlamentar al P.R.M.

16.

Pécsi Francisc

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

17.

Popa Cornel

Grupul parlamentar al P.N.L.

18.

Popescu Ioan Dan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

19.

Purceld Octavian-Mircea

Grupul parlamentar al P.R.M.

20.

Puwak Hildegard-Carola

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

21.

Rădulescu Grigore Emil

Grupul parlamentar al P.R.M.

22.

Rus  Ioan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

23.

Rusanu Dan-Radu

Grupul parlamentar al P.N.L.

24.

Sersea Nicolae

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

25.

Spiridon Nicu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

26.

Stanciu Zisu

Grupul parlamentar al P.R.M.

27.

Tcaciuc Stefan

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

28.

Tudose Mihai

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

29.

Tunaru Raj

Grupul parlamentar al P.R.M.

30.

Vida Iuliu

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

                                                                                                                                                                                   

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

COMPONENTA

Comisiei pentru buget, finante si bănci

 

Limitele aprobate: 22-28

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Baban Stefan

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Baltă Tudor

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Bar Mihai

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4.

Băncescu Ioan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

5.

Bercăroiu Victor             

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

6.

Birtalan Akos

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

7.

Bleotu Vasile

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

8.

Boabes Dumitru

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

9.

Boajă Minică

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Cladovan Teodor

Grupul parlamentar al P.D.

11.

Cret  Nicoară

Grupul parlamentar al P.R.M.

12.

Georgescu Florin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

13.

Grigoras Neculai

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Gubandru Aurel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

15.

Holtea Iancu

Grupul parlamentar al P.R.M.

16.

Ignat Miron

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

17.

Ionescu Daniel                 

Grupul parlamentar al P.R.M.

18.

Moisescu George Dumitru

Grupul parlamentar al P.R.M.

19.

Neamtu Horia-Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

20.

Nicolăescu Gheorghe-Eugen

Grupul parlamentar al P.N.L.

21.

Popescu-Tăriceanu Călin

Grupul parlamentar al P.N.L.

22.

Sali Negiat

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

23.

Săpunaru Nini

Grupul parlamentar al P.N.L.

24.

Selagea Constantin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

25.

Videanu Adriean

Grupul parlamentar al P.D.

26.

Winkler Iuliu

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

    

PARLAMENTUL ROMÂNIEI             

CAMERA DEPUTATILOR                     

 

COMPONENTA

Comisiei pentru industrii si servicii

 

Limitele aprobate: 22-28

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Albu Gheorghe

Grupul parlamentar al. P.D.

2.

Anastasescu Olga-Lucheria

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Antal István

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

4.

Anton Marin

Grupul parlamentar a1 P.N.L.

5.

Berceanu Radu Mircea

Grupul parlamentar al P.D.

6.

Bivolaru Ioan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

7.

Boagiu Anca Daniela

Grupul parlamentar al P.D.

8.

Buzea Cristian Valeriu

Grupul parlamentar al P.R.M.

9.

Calcan Valentin Gigel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Cerchez Metin

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

11.

Chirită Dumitru

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

12.

Dragomir Dumitru

Grupul parlamentar al .P.R.M.

13.

Erdei Dolóczki István

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

14.

Fâcă Mihail

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

15.

Miclea Ioan

Grupul parlamentar al P.R.M.

16.

Mihăilescu Petru-Serban

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

17.

Palade Doru Dumitru

Grupul parlamentar al P.R.M.

18.

Patriciu Dinu

Grupul parlamentar al P.N.L.

19.

Rădoi Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

20.

Sandu Ion Florentin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

21.

Stefănoiu Luca                 

Grupul parlamentar al P.R.M.

22.

Târpescu Pavel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

23.

Vasile Aurelia

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

 

                                        

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

COMPONENTA

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice

 

Limitele aprobate: 24-32

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Babias Iohan-Peter

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

2.

Bălan Marian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Bâldea Ioan

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Crăciun Dorel Petru

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

5.

Duiu Gheorghe

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

6.

Eserghep Gelil

Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Gheorghe Valeriu

Grupul parlamentar al P.N.L.

8.

Ianculescu Marian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

9.

Ionel Adrian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Kelemen Atilla-Bela-Ladislau

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

11.

Mardari Ludovic

Grupul parlamentar al P.R.M.

12.

Micula Cătălin

Grupul parlamentar al P.N.L.

 

13.

Mihalachi Vasile

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Nădejde Vlad-George

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

15.

Neacsu Ilie

Grupul parlamentar al P.R.M.

16.

Neagu Victor   

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

17.

Nicolescu Mihai

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

18.

Peres Alexandru

Grupul parlamentar al P.D.

19.

Popescu-Bejat Stefan-Marian

Grupul parlamentar al P.D.

20.

Posea Petre

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

21.

Predică Vasile 

Grupul parlamentar al P.R.M.

22.

Pribeanu Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

23.

Rasovan Dan Grigore 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

24.

Sadici Octavian

Grupul parlamentar al P.R.M.

25.

Stan Ioan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

26.

Stefan Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

27.

Tărâtă Culită    

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

28.

Toader Mircea Nicu

Grupul parlamentar al P.D.

29.

Visinescu Marinache

Grupul parlamentar al P.R.M.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI             

CAMERA DEPUTATILOR                                       

 

COMPONENTA

Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale

 

Limitele aprobate: 14-25

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Babiuc Victor  

Grupul parlamentar al P.N.L.

2.

Bereczki Endre

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Buga Florea      

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Cherescu Pavel

Grupul parlamentar al P.R.M.

5.

Cojocaru Nicu

Grupul parlamentar al P.R.M.

6.

Cucu Aurel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

7.

Fulga Gheorghe

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

8.

Georgescu Filip

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

9.

Mândrea-Muraru Mihaela

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Mera Alexandru-Liviu                 

Grupul parlamentar al P.D.

11.

Mircea Costache

Grupul parlamentar al P.R.M.

12.

Musetescu Ovidiu Tiberiu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

13.

Naum Liana-Elena

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Păun Nicolae   

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

15.

Sandache Cristian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

16.

Tokay Gheorghe

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

17.

Varga Attila      

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

18.

Wittstock Eberhard-Wolfgang

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI             

CAMERA DEPUTATILOR                                       

 

COMPONENTA

Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic

 

Limitele aprobate: 25-31

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Avram Costel  

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Bara Radu Liviu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Bălan Gheorghe Pavel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4.

Bucur Mircea

Grupul parlamentar al P.R.M.

5.

Cîrstoiu Ion

Grupul parlamentar al P.D.

6.

Coifan Viorel-Gheorghe

Grupul parlamentar al P.N.L.

7.

Dinu Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Dobre Victor Paul

Grupul parlamentar al P.N.L.

9.

Florescu Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Ilie Aurel Constantin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

11.

Kovács Csaba-Tiberiu

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

12.

Lazăr Maria

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

13.

Leonăchescu Nicolae

Grupul parlamentar al P.R.M.

14.

Macaleti Costică

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

15.

Makkai Grigore

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

16.

Mirciov Petru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

17.

Mitaru Anton

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

18.

Nan Nicolae

Grupul parlamentar al P.D.

19.

Nica Dan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

20.

Oltean Ioan

Grupul parlamentar al P.D.

21.

Popescu Kanty Cătălin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

22.

Popescu Grigore

Grupul parlamentar al P.N.L.

23.

Dorin Puzdrea

Grupul parlamentar al P.R.M.

24.

Dumitru Snaider Paul

Grupul parlamentar al P.R.M.

25.

Tibulcă Alexandru

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

26.

Verbina Dan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

27.

Zgonea Valeriu Stefan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

 

                                                          

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

COMPONENTA

Comisiei pentru muncă si protectie socială

 

Limitele aprobate: 17-23

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Andrei Ioan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

2.

Apostolescu Maria

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Barbu Gheorghe

Grupul parlamentar al P.D.

4.

Böndi Gyöngyke

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

5.

Buzatu Dumitru

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

6.

Cindrea Ioan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

7.

Cretu Corina

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

8.

Crisan Emil

Grupul parlamentar al P.R.M.

9.

Dobrescu Smaranda

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Enescu Nicolae

Grupul parlamentar al P.R.M.

11.

Iliescu Valentin Adrian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

12.

Ivănescu Paula Maria

Grupul parlamentar al P.D.

13.

Kerekes Károly

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

14.

Mândroviceanu Vasile

Grupul parlamentar al P.N.L.

15.

Mărăcineanu Adrian

Grupul parlamentar al P.R.M.

16.

Mînzînă Ion

Grupul parlamentar al P.R.M.

17.

Popa Virgil

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

18.

Sârbu Marian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

19.

Todoran Pavel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

                                                                                                                                               

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

COMPONENTA

Comisiei pentru sănătate si familie

 

Limitele aprobate: 15-21

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Abitei Ludovic

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Bartos Daniela

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Brânzan Ovidiu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4.

Burnei Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

5.

Dragos Liviu Iuliu

Grupul parlamentar al P.N.L.

6.

Florea Ana

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

7.

Ifrim Mircea

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Ionescu Dan

Grupul parlamentar al P.D.

9.

Luchian Ion

Grupul parlamentar al P.N.L.

10.

Moraru Constantin Florentin

Grupul parlamentar al P.R.M.

11.

Naidin Petre

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

12.

Pascu Ioan Mircea

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

13.

Pataki Julia

 

14.

Popa Constanta

Grupul parlamentar al P.R.M.

15.

Popescu Gheorghe

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

16.

Octavian Stireanu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

                      

COMPONENTA

Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport

 

Limitele aprobate: 24-30

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Andea Petru

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

2.

Andronescu Ecaterina

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

3.

Antonescu, George Crin Laurentiu

Grupul parlamentar al P.N.L.

4.

Antonescu Napoleon Niculae 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

5.

Asztalos Ferenc

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

6.

Baciu Mihai

Grupul parlamentar al P.D.

7.

Baltă Mihai       

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

8.

Diaconescu Marin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

9.

Fotopolos Sotiris

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

10.

Gingăras Georgiu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

11.

Ionescu Anton

Grupul parlamentar al P.N.L.

12.

Ionescu Costel Marian

Grupul parlamentar al P.R.M.

13.

Lăpădat Stefan

Grupul parlamentar al P.R.M.

14.

Lepsa Sorin Victor

Grupul parlamentar al P.D.

15.

Magheru Paul

Grupul parlamentar al P.R.M.

16.

Marineci Ionel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

17.

Mincu Iulian

Grupul parlamentar al P.R.M.

18.

Miron Vasile    

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

19.

Moisoiu Adrian

Grupul parlamentar al P.R.M.

20.

Moldovan Petre

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

21.

Petrus Octavian Constantin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

22.

Radan Mihai    

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

23.

Rus Emil

Grupul parlamentar al P.R.M.

24.

Stanciu Anghel

Grupul parlamentar al P.R.M.

25.

Stan Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

26.

Vasilescu Nicolae

Grupul parlamentar al P.R.M.

27.

Vekov Carol Ioan

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

                                                                                                                                                                                   

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

                                        

COMPONENTA

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

 

Limitele aprobate: 19-23

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Dolănescu Ion

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Dutu Constantin

Grupul parlamentar ai P.R.M.

3.

Gvozdenovici Slavomir

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

4.

Iordache Florin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

5.

Kelemen Hunor

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

6.

Lari-Iorga Leonida

Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Loghin Irina

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Márton Árpád Francisc

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9.

Mălaimare Mihai Adrian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Moldovan Carmen-Ileana

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

11.

Moldoveanu Eugenia

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

12.

Musca Monica Octavia

Grupul parlamentar al P.N.L.

13.

Natea Ovidiu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Nicolicea Eugen

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

15.

Onisei Ioan

Grupul parlamentar al P.D.

16.

Puscas Vasile

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

17.

Sassu Alexandru

Grupul parlamentar al P.D.

18.

Stana-Ionescu Ileana

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

19.

Vasilescu Lia-Olguta

Grupul parlamentar al P.R.M.

20.

Voicu Mădălin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

                                                                                                                                                                                   

PARLAMENTUL ROMÂNIEI             

CAMERA DEPUTATILOR                     

 

COMPONENTA

Comisiei juridice, de disciplină si imunităti

 

Limitele aprobate: 19-26

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bădoiu Cornel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

2.

Bălăet Mitică   

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Boc Emil

Grupul parlamentar al P.D.

4.

Bogea Angela

Grupul parlamentar al P.R.M.

5.

Căsunean Vlad Adrian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

6.

Chirobocea Petre

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

7

Ciuceanu Radu

Grupul parlamentar al P.R.M.

8.

Cliveti Minodora

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

9.

Cristea Marin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

10.

Dobre Traian   

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

11.

Dumitriu Carmen

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

12.

Gaspar Acsinte

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

13.

Hogea Vlad-Gabriel

Grupul parlamentar al P.R.M.

14.

Jipa Florina Ruxandra

Grupul parlamentar al P.R.M.

15.

Mogos Ion

Grupul parlamentar al P.N.L.

16.

Mois Văsălie

Grupul parlamentar al P.R.M.

17.

Neagu Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

18.

Negoită Gheorghe-Liviu

Grupul parlamentar al P.D.

19.

Nistor Vasile

Grupul parlamentar al P.D.

20.

Olteanu Ionel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

21.

Stoica Valeriu

Grupul parlamentar al P.N.L.

22.

Székely Ervin Zoltán

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

23.

Tamás Sándor

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

24.

Timis Ioan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                       

 

COMPONENTA

Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Limitele aprobate: 22-26

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Ana Gheorghe

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

2.

Andrei Zeno     

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Bahrin Dorel    

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4.

Boiangiu Cornel

Grupul parlamentar al P.N.L.

5.

Bucur Constantin

Grupul parlamentar al P.R.M.

6.

Buruiană-Aprodu Daniela

Grupul parlamentar al P.R.M.

7.

Canacheu Costică

Grupul parlamentar al P.D.

8.

Drăgănescu Ovidiu-Virgil

Grupul parlamentar al P.N.L.

9.

Frunzăverde Sorin

Grupul parlamentar al P.D.

10.

Gheorghiu Viorel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

11.

Ionescu Răzvan

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

12.

Mitu Dumitru Octavian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

13.

Oltei Ion

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Popescu Virgil

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

15.

Priboi Ristea

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

16.

Sandu Alecu     

Grupul parlamentar al P.D.

17.

Saulea Dănut

Grupul parlamentar al P.R.M.

18.

Stănescu Alexandru-Octavi

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

19.

Stroe Radu

Grupul parlamentar al P.N.L.

20.

Stuparu Timotei

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

21.

Toro Tiberiu     

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

22.

Tudor Marcu

Grupul parlamentar al P.R.M.

23.

Vasilescu Valentin

Grupul parlamentar al P.R.M.

24.

Voinea Florea

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

                                                                                         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

COMPONENTA

Comisiei pentru politică externă

 

Limitele aprobate: 22-29

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Afrăsinei Viorica

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

2.

Arghezi Mitzura Domnica

Grupul parlamentar al P.R.M.

 

3.

Bentu Dumitra

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

4.

Brudască Damian

Grupul parlamentar al P.R.M.

5.

Dorian Dorel

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

6.

Dragu George

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

7.

Dumitrescu Cristian-Sorin

Grupul parlamentar al P.D.

8.

Gheorghită Manuela

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

9.

Hasotti Puiu

Grupul parlamentar al P.N.L.

10.

Ionescu Mihaela

Grupul parlamentar al P.R.M.

11.

Ionescu Smaranda

Grupul parlamentar al P.R.M.

12.

Kónya-Hamar Sándor

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

13.

Mitrea Miron-Tudor

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Nassar Rodica

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

15.

Năstase Adrian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

16.

Neamtu Tiberiu-Paul

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

17.

Niculescu Constantin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

18.

Podgorean Radu

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

19.

Rusu Horia-Mircea

Grupul parlamentar al P.N.L.

20.

Severin Adrian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

21.

Sonea Ioan

Grupul parlamentar al P.R.M.

22.

Stănisoară Mihai

Grupul parlamentar al P.D.

23.

Suciu Vasile

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

24.

Szilágy Zsolt

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

25.

Teculescu Constantin

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

                                        

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

COMPONENTA

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii

 

Limitele aprobate: 13-17

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Ariton Gheorghe

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Becsek-Garda Dezideriu Coloman

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

3.

Bolcas Lucian Augustin

Grupul parlamentar al P.R.M.

4.

Dan Matei-Agathon

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

5.

Gheorghiu Adrian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

6.

Grădinaru Nicolae

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

7.

Iriza Scarlat

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

8.

Merce Ilie

Grupul parlamentar al P.R.M.

9.

Nechifor Cristian

 

10.

Plesa Eugen-Lucian

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

11.

Raicu Romeo-Marius

Grupul parlamentar al P.D.

12.

Simedru Dan-Coriolan

Grupul parlamentar al P.N.L.

13.

Sireteanu Mihail

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

14.

Stefănescu Codrin

Grupul parlamentar al P.R.M.

15.

Tocu Iulian Costel

Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul art. 67 alin. (2) din Constitutia României si al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie prezentate de domnul Radu Comănici, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr.  14 Constanta, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., de domnul Laszlo Fazakas, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 5 Bihor, apartinând Grupului parlamentar al U.D.M.R., si de domnul Theodor Dumitru Stolojan, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, apartinând de Grupului parlamentar al P.N.L., si declară vacante locurile deputat detinute de acestia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2000, cu respectarea predederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2000.

Nr. 46.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Metin Cerchez, ales la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 1.4 Constanta.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 decembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2000.

Nr. 47.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 211 din Regulamentul Camere Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

În temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 211 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Grupurile parlamentare, în functie de ponderea lor în Camera Deputatilor, au la dispozitie logistica necesară în vederea desfăsurării activitătii, autoturisme, personal de secretariat si de specialitate, potrivit hotărârii Biroului permanent."

2. Alineatul 4 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

"Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă dintre cele prevăzute la art. 55, cu exceptia membrilor Comisiei pentru regulament si ai Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, care pot face parte si dintr-o altă comisie permanentă."

3. Alineatul 1 al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"În prima lor sedintă, convocată de presedintele Camerei, comisiile permanente îsi aleg birourile, compuse din câte un presedinte, 2 vicepresedinti si 2 secretari, cu exceptia Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Functiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare. Biroul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor este format din presedinte, 3 vicepresedinti si 2 secretari."

4. Litera a) a articolului 42 va avea următorul cuprins:

"a) propune ordinea de zi a sedintelor, prezentând comisiei lista cuprinzând toate initiativele legislative si celelalte probleme de competenia acesteia;".

5. La articolul 55 se introduce punctul 16 cu următorul cuprins:

"16. Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor

- tehnologia informatiei si comunicatiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementările, respectiv la standardele internationale, si proprietatea intelectuală în domeniu."

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei.

Art. III. - Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatitor în sedinta din 21 decembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 a/in. (1) dm Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2000.

Nr. 48.

 

ORDOANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările si completăriie ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Functiile publice de conducere de sef  serviciu si sef birou, respectiv functiile publice de conducere specifice unor autorităti sau institutii publice, asimilate acestora din punct de vedere al salarizării, pot fi ocupate, pe durată determinată, de functionari publici care au studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diplomă, în conditiile în care la concursul organizat pentru ocuparea acestora nu s-au înscris candidati cu studii superioare. În acest caz autoritătile sau instituiiile publice în cauză au obligatia să organizeze în fiecare an, dar nu mai înainte de 6 luni, potrivit legii, concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere pe care sunt încadrate aceste persoane."

2. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorui cuprins:

"Art. 151. - (1) Fiecărei functii publice de conducere îi corespunde o functie publică de executie.

(2) Functia publică de executie corespunzătoare functiei publice de conducere de secretar general al Guvernului, secretar general al Senatului, secretar general al Camerei Deputatilor, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general adjunct al Senatului si secretar general adjunct al Camerei Deputatilor este functia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice respective.

(3) Functia publică de executie corespunzătoare functiei publice de conducere de secretar general si secretar general adjunct al ministerelor si al celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, secretar general al prefecturii, secretar al judetului si al municipiului Bucuresti si secretar al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului si comunei este functia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice respective.

(4) În cazul secretarului comunei sau orasului având sub 30.000 de locuitori, care, în mod exceptional, potrivit legii, are studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, sau studii medii liceale ori postliceale, absolvite cu diplomă, functia publică de executie corespunzătoare functiei publice de conducere este cea de referent de specialitate clasa I gradul 1, respectiv de inspector sau referent clasa I gradul 1.

3. Teza a doua a alineatului (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:

"Pe durata exercitării functiei de demnitate publică, cu exceptia celei de consilier local sau de consilier judetean, functionarii publici respectivi sunt suspendati din functia publică pe care o detin si îsi păstrează clasa si gradul avute."

4. După articolul 66 se introduce articolul 661 cu următorul cuprins:

"Art. 661. - În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior functionarii publici avansează în categorie si vor fi numiti în noua functie publică, potrivit pregătirii profesionale, în clasa si gradul care le asigură cel putin salariul de bază avut în categoria inferioară."

5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:

"Art. 82. - (1) Delegarea se dispune în interesul autoritătii sau institutiei publice în care este încadrat functionarul public, pe o perioadă de cel mult 30 de zile consecutive, dar nu mai mult de 120 de zile într-un an."

6. După articolul 94 se introduce articolul 941 cu următorul cuprins:

"Art. 941. - Functionarul public de conducere eliberat din functie în conditiile art. 92 lit. c) si d) sau destituit din functie în conditiile art. 94, cu exceptia cazului în care functionarul public a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă, trece pe functia publică de executie corespunzătoare, în conditiile legii."

7. Titlul capitolului I al anexei va avea următorul cuprins:

"I. Aparatul Guvernului, Parlamentului, Presedintiei, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi".

8. Titlul capitolului II al anexei va avea următorul cuprins:

"II. Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Inspectia Muncii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate".

9. Titlul capitolului III al anexei va avea următorul cuprins:

"III. Aparatul propriu al prefecturilor, institutiile subordonate autoritătilor sau institutiilor publice centrale, serviciile descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitătile administrativ teritoriale; precum si inspectoratele teritoriale de muncă".

10. Titlul capitolului IV al anexei va avea următorul cuprins:

"IV. Aparatul propriu al autoritătilor administratiei publice locale si institutiile subordonate autoritătilor administratiei publice locale"

Art. II. - Legea nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

a Functionarilor Publici,

Ludovic Orban

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Gheorghe Man,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 284.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei despăgubiri

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unei despăgubiri în sumă de 230.832.000 lei urmasilor sublocotenentului post-mortem Brânzan Remus, decedat la data de 17 septembrie 1996 în timpul îndeplinirii misiunii de mentinere a păcii  în Bosnia-Hertegovina, în cadrul contingentului românesc din IFOR.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Plângu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin-Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.350.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului Clinic Medical Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul Clinic Medical Târgu Mures, unitate cu personalitate juridică cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Marinescu nr. 50, judetul Mures, în subordinea Ministerului Sănătătii, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judetean Târgu Mures care se desfiintează.

(2) Institutul Clinic Medical Târgu Mures îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările ulterioare, si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut la art. 4.

Art. 2. - Institutul Clinic Medical Târgu Mures are ca obiect de activitate:

a) furnizare de servicii medicale;

b) cercetare stiintifică medicală;

c) învătământ medical;

d) coordonare de programe nationale de sănătate.

Art. 3. - (1) Conducerea Institutului Clinic Medical Târgu Mures este asigurată de un consiliu de administratie numit prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Consiliul de administratie este alcătuit din 7 membri, după cum urmează: 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, dintre care unul este directorul general al institutului si îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie, 2 reprezentanti ai universitătilor de medicină si farmacie din municipiul Târgu Mures, 2 reprezentanti ai Consiliului Judetean Mures si un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale Bucuresti, desemnati la propunerea autoritătii si institutiilor respective.

(3) Conducerea executivă a Institutului Clinic Medical Târgu Mures este alcătuită din: directorul general, un director stiintific, un director medical, un director de îngrijiri si un director administrativ, financiar-contabil.

(4) Institutul Clinic Medical Târgu Mures urmează să fie acreditat de Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, în conditiile legii.

Art. 4. - Structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Institutului Clinic Medical Târgu Mures se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 5. - (1) Personalul Spitalului Clinic Judetean Târgu Mures se consideră transferat la Institutul Clinic Medical Târgu Mures si îsi păstrează salariile avute la data transferului până la data negocierii noului contract colectiv de muncă.

(2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat si înregistrat, conform legii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Imobilul, compus din constructia si terenul aferent, dotările acestuia, precum si celelalte bunuri necesare pentru desfăsurarea activitătii, detinute de Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures, trec în administrarea Institutului Clinic Medical Târgu Mures.

Art. 7. - (1) Patrimoniul Institutului Clinic Medical Târgu Mures, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, se preia cu întregul activ si pasiv pe bază de protocol de predare-preluare de la Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Institutul Clinic Medical Târgu Mures va prelua toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile Spitalului Clinic Judetean Târgu Mures, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 8. - (1) Finantarea Institutului Clinic Medical Târgu Mures se asigură din transferuri de la bugetul de stat în cadrul programelor nationale de sănătate organizate si finantate de Ministerul Sănătătii sau pentru dotarea cu aparatură de înaltă performantă, din veniturile realizate din furnizarea de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, din donatii si sponsorizări, precum si din veniturile obtinute de la persoanele fizice si juridice, în conditiile legii.

(2) Sumele ce urmează să fie alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii.

Art. 9. - (1) După pozitia nr. 24 de la pct. II "Unităti finantate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii se introduce pozitia nr. 25 cu următorul cuprins:

"25. Institutul Clinic Medical Târgu Mures"

(2) Lista cuprinzând unitătile sanitare cu activitate de cercetare si de învătământ sau care coordonează programe de sănătate si se finantează din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri la bugetul de stat, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitătilor sanitare din subordinea Ministerului. Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu nr. 20 "Institutul Clinic Medical Târgu Mures".

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii

Hajdu Gábor

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.376.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti, unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Berceni nr. 10, sectorul 4, prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucuresti care se desfiintează.

(2) Institutul Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările ulterioare, si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut la art. 3.

Art. 2. - Institutul Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de specialitate, activităti de cercetare medicală si de învătământ medical.

Art. 3. - (1) Conducerea Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti este asigurată de un consiliu de administratie numit prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Consiliul de administratie este alcătuit din 7 membri, după cum urmează: 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, dintre care unul este directorul general al institutului si îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie, 2 reprezentanti ai universitătilor de medicină si farmacie din municipiul Bucuresti, 2 reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti si un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale Bucuresti, desemnati la propunerea autoritătii si institutiilor respective.

(3) Conducerea executivă a Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti se asigură de directorul general, directorul stiintific, direcforul medical, directorul de îngrijiri, directorul administrativ, financiar-contabil, în conditiile legii.

(4) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 4. - Institutul Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti urmează să fie acreditat potrivit Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Personalul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia" se consideră transferat în interesul serviciului la Institutul Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, se preia cu întregul activ si pasiv de la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia", pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Institutul Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti va prelua toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia", potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 7. - Finantarea Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti se asigură din Fondul de asigurări de sănătate, în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat în cadrul programelor nationale de sănătate, organizate si finantate de Ministerul Sănătătii pentru dotarea cu aparatură de mare performantă, precum si din surse proprii, în conditiile legii.

Art. 8. - După pozitia nr. 23 de la pct. II "Unităti finantate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărărea Guvernului nr. 1.332/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii se introduce pozitia nr. 24 cu următorul cuprins:

"24. Institutul Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti"

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.377.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1041

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999, Ministerul Finantelor lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 3 ianuarie 2001.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1041.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 3, 4, 5, 9, 10, 11 si 12 ianuarie 2001.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 3, 4, 5, 9, 10, 11 si 12 aprilie 2001.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie

cu dobândă pentru populatie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, tipărite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populaiie este de 44% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VNx44x90/360x100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 12 ianuarie 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării Sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Aceste certificate se răscumpără de trezoreria statului în ziua prezentării lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda, calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen, comunicat de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.673.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur

cu valoarea nominală de 5.000 lei

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 27 decembrie 2000, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată comemorării a 2000 de ani de crestinism. Emisiunea monetară este destinată să marcheze, alături de permanenta credintei crestine pe teritoriul României, si sfârsitul mileniului II.      

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:       

- forma: rotundă;                

- metalul: aur;     

- titlul: 999/1.000;              

- calitatea: proof;                

- greutatea: 31,103 g;      

- diametrul: 35 mm;          

- marginea: netedă;           

- anul emisiunii: 2000.

Aversul monedei prezintă în plan central un medalion în interiorul căruia sunt redate: stema României, anul emisiunii 2000" si o cruce stilizată.

Grafica din interiorul crucii prezintă o compozitie formată dintr-un grup de piese arheologice paleocrestine, simbolizând începuturile crestinismului pe teritoriul tării noastre.                  

Prima piesă prezintă grafic un opait în formă de peste, simbolul crestinilor, datând din secolul al IV-lea d.Hr.               Dedesubt sunt redate alte două piese, cunoscute sub denumirea de "Donariul de la Biertan", comună în judetul Sibiu, pe teritoriul căreia s-a aflat în antichitate, după părăsirea Daciei de către romani, o asezare daco-romană. Donariul secompune din două plăci ajurate din bronz turnat. Placa de sus, în formă de "tabula ansata" - tăblită cu sistem de prindere cu tortite -, cuprinde inscriptia latină "EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI" (EU ZENOBIUS AM PUS ACEASTĂ DANIE). Placa de jos este un medalion ce cuprinde monograma lui Isus Hristos (X + P).

Deasupra medalionului este gravată cu majuscule inscriptia "ROMANIA", iar dedesubt este înscrisă valoarea nominală "5000 LEI", ambele elemente fiind amplasate circular. Pe circumferinta monedei sunt redate simetric două grupuri a câte trei ornamente cruciforme.

Reversul monedei îl înfătisează într-un medalion pe Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Inscriptiile "2000 DE ANI DE CRESTINISM" si "COMEMORAREA MILENIULUI", despărtite de două ornamente cruciforme, sunt amplasate urmărind circumferinta monedei.

Art. 3. - Monedele de aur din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei - emisiunea 2000, dedicate comemorării a 2000 de ani de crestinism, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei emisiunea 2000 se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMANIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 32.