MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 86    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 24 februarie 2000

SUMAR

DECRETE

           32. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 239 din 27 decembrie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           748/1999. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea stufului

           781/1999. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementarii privind operarea în conditii de timp de zbor extins (ETOPS) a avioanelor cu doua motoare cu turbina, înmatriculate în România

           8. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR-66 - Personal de certificare a întretinerii

           16. - Ordin al ministrului transporturilor privind actualizarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R.

           298. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2000

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
            Presedintele României d e c r e t e a z a:
            Art. 1. - Se confera Excelentei sale doamnei Barbara Stamm, ministru de stat al secretariatului Bavarez pentru Munca si Afaceri sociale, Familie, Femei si sanatate, Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter pentru meritele deosebite în elaborarea, promovarea si dezvoltarea a numeroase actiuni si proiecte umanitare, în special în judetele Bihor, Botosani, Iasi, Ilfov, Neamt, Timis si Tulcea.
            Art. 2. - Se confera doamnei Marie Line Chopart, reprezentanta în România a Misiunii "solidarites" - Paris, Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler pentru contributia deosebita în implementarea Programului ECHO initiat de Guvernul Frantei, destinat îngrijirii persoanelor cu handicap, în special a copiilor cu handicap mintal.
            Art. 3. - Se confera pastorului Erik Gunnar Eriksson, presedintele Fundatiei internationale "steaua sperantei" si al filialei sale din România, Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler pentru initiativele sale umanitare si pentru rolul important pe care l-a avut în ajutorarea persoanelor cu handicap din România.
            Art. 4. - Se confera domnului inginer Arno Gerlach, initiatorul si coordonatorul Asociatiei caritabile "rumanienhilfe wuppertal e.v.", Ordinul national steaua României în grad de Cavaler pentru initiativele sale umanitare si pentru sprijinul material pe care l-a acordat în ultimii 10 ani persoanelor defavorizate din România.
            Art. 5. - Se confera domnului Ian Francis Rennie Crook, reprezentant în România al "british executive service overseas", Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler pentru implicarea si contributia sa în derularea activitatilor cu caracter social la nivelul inspectoratelor de stat pentru persoanele cu handicap.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnam
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Bucuresti, 17 februarie 2000.
Nr. 32.

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA nr. 239
din 27 decembrie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian stangu - judecator
Florin Bucur Vasilescu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Iuliana Nedelcu - procuror
Claudia Miu - magistrat-asistent sef

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, exceptie ridicata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Aiud în Dosarul nr. 1.534/1999 al acelei instante.
Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 25 noiembrie 1999, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la aceeasi data, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 7 decembrie 1999 si apoi la data de 20 decembrie 1999 si la data de 27 decembrie 1999.
C U R T E A,
având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Încheierea din 16 iunie 1999, pronuntata în Dosarul nr. 1.534/1999, Judecatoria Aiud a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, exceptie ridicata de parchetul de pe lânga acea instanta într-o cauza penala privind pe Elena Hanga, învinuita de savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prevazuta la art. 220 din Codul penal. În motivarea exceptiei se sustine ca aceste prevederi încalca dispozitiile art. 41 alin. (2) din Constitutie referitoare la ocrotirea în mod egal a proprietatii private, indiferent de titular.
Exprimându-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este întemeiata, întrucât "prin dispozitiile art. 220 alin. 4 din Codul penal se face o diferentiere neconstitutionala între protectia posesiei unei persoane private si cea a statului", atunci când se prevede ca, "Daca imobilul este în posesia unei persoane private, cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate...". Dispozitia legala atacata contravine prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, "care asigura o egala ocrotire a proprietatii apartinând persoanelor fizice ori persoanelor juridice de drept privat, precum si a proprietatii private a statului".
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si putea exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
În punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ce se refera la "o norma procedurala în contextul savârsirii infractiunii de tulburare de posesie" este întemeiata. sintagma "exceptând cazurile în care bunul este în întregime sau în parte al statului", cuprinsa în dispozitia legala criticata, se regaseste în Codul penal si în "continutul altor texte incriminatoare (de pilda, art. 214 care se refera la infractiunea de gestiune frauduloasa si art. 217 privitor la infractiunea de distrugere), fiind sistematizate la titlul III - Infractiuni contra patrimoniului". se invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 177/1998, prin care s-a stabilit ca sintagma mentionata, cuprinsa si în "art. 213 alin. 2 din Codul penal (în contextul infractiunii de abuz de încredere), este neconstitutionala. Instanta constitutionala a retinut ca în speta, în privinta bunurilor ce alcatuiesc obiectul proprietatii private s-a prevazut un regim juridic diferentiat sub aspectul institutiei plângerii prealabile, ceea ce înseamna ca, daca bunul face parte din proprietatea publica a statului, actiunea penala poate fi pusa în miscare din oficiu, masura nemaifiind conditionata de existenta plângerii prealabile a persoanei vatamate", ca în cazul în care partea vatamata este alt subiect de drept decât statul, si anume o persoana fizica sau o persoana juridica de drept privat. Aceasta solutie legislativa este contrara dispozitiilor art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutie. se sustine în continuare ca si în privinta exceptiei de neconstitutionalitate ce vizeaza prevederile art. 220 alin. 4 din Codul penal solutia trebuie sa fie aceeasi, pentru identitate de ratiune, "întrucât si în acest caz statul - în calitate de persoana vatamata, ca urmare a unei tulburari de posesie comise asupra unui imobil aflat în proprietatea sa privata - este scutit de recursul la institutia plângerii prealabile, situându-se, sub acest aspect, pe o pozitie procesuala mai confortabila comparativ cu alti titulari ai dreptului de proprietate privata".
Guvernul, în punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia ridicata este întemeiata, deoarece exceptarea de la cerinta plângerii prealabile a persoanei vatamate si punerea în miscare din oficiu a actiunii penale în cazul în care imobilul este în întregime sau în parte al statului duc la o diferentiere neconstitutionala între protectia proprietatii private a statului si protectia proprietatii private a altor subiecte de drept. Astfel dispozitiile art. 220 alin. 4 din Codul penal "contravin art. 41 alin. (2) din Constitutie, care asigura o egala ocrotire a proprietatii private prin lege, indiferent daca aceasta apartine statului sau altei persoane juridice ori fizice, si, implicit, interzice ca legea penala sa contina reglementari distincte cu privire la ocrotirea proprietatii private". În motivarea punctului sau de vedere Guvernul invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 177/1998 si nr. 5/1999, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 si, respectiv, ale art. 214 alin. 3 din Codul penal, texte având continut asemanator, si s-a statuat ca punerea în miscare a actiunii penale în temeiul acestor articole din Codul penal "se poate face doar la plângerea prealabila a persoanei vatamate, nu numai atunci când bunul apartine persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept privat, ci si atunci când bunul este în întregime sau în parte proprietatea privata a statului".
Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.
C U R T E A,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Critica de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 220 alin. 4 din Codul penal, care au urmatorul cuprins: "Daca imobilul este în posesia unei persoane private, cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala."
În motivarea exceptiei Parchetul de pe lânga Judecatoria Aiud considera ca alin. 4 al art. 220 din Codul penal contravine prevederilor constitutionale cuprinse în art. 41 alin. (2) teza întâi, potrivit carora "Proprietatea privata este ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular".
Curtea Constitutionala a solutionat anterior o exceptie de neconstitutionalitate care privea textul art. 220 din Codul penal, respingând-o prin Decizia nr. 124 din 21 mai 1997, ramasa definitiva prin Decizia nr. 714 din 19 decembrie 1997. Este de observat faptul ca aceasta exceptie a avut ca obiect continutul incriminator al textului - tulburarea de posesie - care, în opinia autorilor de atunci ai exceptiei, ar contraveni dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Constitutie. sub acest aspect Curtea nu a retinut nici un motiv de neconstitutionalitate si a respins exceptia, considerând ca incriminarea tulburarii de posesie constituie expresia vointei legiuitorului de a apara, prin mijloace de drept penal, proprietatea privata.
Pe de alta parte, în ceea ce priveste constitutionalitatea prevederilor alin. 4 al art. 220 din Codul penal în raport cu dispozitiile art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutie, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 165 din 21 octombrie 1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999, decizie prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi, constatându-se ca dispozitia "cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului" este neconstitutionala. Cu acel prilej, în motivarea deciziei s-a aratat:
a) Dispozitiile alin. 4 al art. 220 din Codul penal instituie o ocrotire penala diferita, daca imobilul este "în întregime sau în parte al statului". textul de lege mentionat prevede ca actiunea penala urmeaza sa fie pusa în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate, afara de cazul în care "acesta este în întregime sau în parte al statului", caz în care urmeaza sa fie pusa în miscare din oficiu.
b) Valoarea sociala explicit aparata prin dispozitiile alin. 4 al art. 220 din Codul penal este posesia pasnica si netulburata a unui imobil. În consecinta, pentru existenta infractiunii nu este relevanta natura dreptului de proprietate asupra imobilului a carui posesie este tulburata, ci numai calitatea de "persoana privata" a posesorului imobilului.
c) Prin dispozitiile art. 220 alin. 4 din Codul penal se creeaza un regim juridic favorabil posesiei ce poarta asupra imobilelor aflate în proprietatea privata a statului, în comparatie cu posesia ce poarta asupra imobilelor aflate în proprietate privata particulara, ceea ce atrage, indirect, favorizarea unuia dintre titularii dreptului de proprietate privata. Asa fiind, aceste reglementari care diferentiaza apararea, prin mijloace de drept penal, a unei valori sociale (posesia pasnica si netulburata a unui imobil), în functie de titularul dreptului de proprietate asupra acelui imobil (statul sau, respectiv, alta persoana juridica ori persoana fizica), încalca, atunci când nu este vorba despre bunuri aflate în proprietate publica, principiul consacrat în art. 41 alin. (2) din Constitutie referitor la ocrotirea în mod egal, prin lege, a proprietatii private, indiferent de titular.
d) textul de lege criticat este asemanator, atât ca formulare, cât si prin consecintele sale, cu textele art. 213 alin. 2 si art. 214 alin. 3 din Codul penal, în privinta carora Curtea Constitutionala a constatat, prin Decizia nr. 177 din 15 decembrie 1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999, si, respectiv, prin Decizia nr. 5 din 4 februarie 1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 5 martie 1999, ca dispozitiile "cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului" si, respectiv, "cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului" sunt neconstitutionale. Deoarece nu au intervenit elemente noi de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia referitoare la dispozitiile art. 220 alin. 4 din Codul penal a fost identica celor adoptate prin deciziile mentionate.
Fata de cele aratate, întrucât Curtea a constatat printr-o decizie anterioara neconstitutionalitatea dispozitiei legale criticate, aceasta nu mai poate face din nou obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, operând o cauza de inadmisibilitate, în temeiul art. 23 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata. Curtea retine însa ca în speta aceasta cauza de inadmisibilitate s-a ivit dupa data de 16 iunie 1999, când s-a pronuntat de catre instanta de judecata încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale si, prin urmare, la acea data exceptia de neconstitutionalitate era admisibila, devenind inadmisibila ulterior.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,
C U R T E A
În numele legii
D E C I D E:
Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, ridicata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Aiud în Dosarul nr. 1.534/1999 al acelei instante, constatând ca exceptia a devenit inadmisibila.
Definitiva si obligatorie.
Pronuntata în sedinta publica din data de 27 decembrie 1999.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent sef,
Claudia Miu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea stufului

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - prevederile art. 5 alin. (5) si ale pct. 1 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - prevederile art. 3 pct. V si ale art. 7 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei sociale, cu modificarile ulterioare;
            - Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 16 din 6 martie 1997 al Ministerului Muncii si Protectiei sociale Protectia muncii,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - se aproba Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea stufului, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevazute la art. 1 intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Începând cu aceeasi data se abroga prevederile din normele departamentale de protectie a muncii, care se refera la exploatarea stufului.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea stufului sunt obligatorii pentru activitatile cu acest profil si se difuzeaza celor interesati prin inspectoratele teritoriale de munca si prin agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 13 decembrie 1999.
Nr. 748.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Reglementarii privind operarea în conditii de timp de zbor extins (EtOPs) a avioanelor cu doua motoare cu turbina, înmatriculate în România

            Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
            în scopul armonizarii reglementarilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,
            în temeiul art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998 si ulterior republicata, al art. 4 lit. f) si al art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 3 pct. 6 si al art. 4 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului transporturilor si al Hotarârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Române,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - se aproba Reglementarea privind operarea în conditii de timp de zbor extins (EtOPs) a avioanelor cu doua motoare cu turbina, înmatriculate în România, cuprinsa în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii.
            Art. 3. - Directia generala a aviatiei civile din cadrul Ministerului transporturilor si Autoritatea Aeronautica Civila Româna vor lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Bucuresti, 30 decembrie 1999.
Nr. 781.

ANEXA

REGLEMENTARE
privind operarea în conditii de timp de zbor extins (ETOPS) a avioanelor cu doua motoare cu turbina, înmatriculate în România

            Art. 1. - Avioanele cu doua motoare cu turbina se considera ca opereaza în siguranta si, în consecinta, se permite decolarea acestora numai daca timpul de zbor cu un singur motor, la viteza de croaziera, pâna la aeroportul de destinatie sau la un aeroport de rezerva, nu depaseste 60 de minute.
            Art. 2. - Operatorii care opereaza avioane cu doua motoare cu turbina pe o ruta care nu satisface conditia de disponibilitate a unui aeroport de rezerva, aflat la o distanta de zbor de cel mult 60 de minute, cu un singur motor în functionare, trebuie sa detina o autorizatie ETOPS eliberata de Autoritatea Aeronautica Civila Româna.
            Art. 3. - Autorizatia ETOPS se acorda "în limite", dupa cum urmeaza: 75 de minute, 90 de minute, 120 de minute, 180 de minute. În functie de experienta acumulata de operatorul aerian în conditii de zbor extins - ETOPS, Autoritatea Aeronautica Civila Româna poate acorda autorizatii si pentru trepte intermediare, respectiv între 120 si 180 de minute.
            Art. 4. - Autoritatea Aeronautica Civila Româna emite proceduri specifice prin care stabileste cerintele tehnice operationale si/sau de navigabilitate, pe care trebuie sa le îndeplineasca operatorii aerieni români solicitanti ai autorizatiei ETOPS.
            Art. 5. - Operatorii aerieni care solicita autorizare de operare în regim ETOPS trebuie sa prevada în Manualul operational procedurile si programele aplicabile operarii ETOPS si sa completeze manualele proprii de pregatire, operare si antrenament, precum si procedurile de control al calitatii si al sigurantei zborului în acest regim de operare.
            Art. 6. - Autoritatea Aeronautica Civila Româna stabileste proceduri proprii privind supravegherea operatorilor care opereaza în regim ETOPS.
            Art. 7. - Autoritatea Aeronautica Civila Româna poate refuza eliberarea autorizatiei ETOPS solicitantilor care nu îndeplinesc în totalitate cerintele tehnice operationale si de navigabilitate stabilite prin procedurile specifice prevazute la art. 4.
            Art. 8. - În cazul în care un operator aerian român nu mai întruneste temporar sau permanent cerintele tehnice operationale si/sau de navigabilitate pentru autorizare ETOPS, Autoritatea Aeronautica Civila Româna îi poate suspenda, pe o durata de maximum 6 luni, sau revoca, dupa caz, autorizatia ETOPS.
            Art. 9. - suspendarea sau revocarea autorizatiei ETOPS determina si modificarea Certificatului de operator aerian care se acorda în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 404/1999 pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile române privind certificarea operatorilor aerieni/RACR-COA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 septembrie 1999, în sensul restrângerii conditiilor specifice de operare.
            Art. 10. - Contestatiile împotriva deciziei de refuzare a acordarii autorizatiei ETOPS, de suspendare sau de revocare a acesteia se adreseaza ministrului transporturilor de catre operatorul aerian în cauza, în termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei Autoritatii Aeronautice Civile Române. În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii contestatiei se comunica solicitantului modul de solutionare a acesteia.
            Art. 11. - Dispozitiile prezentei reglementari se completeaza în mod corespunzator cu dispozitiile cuprinse în RACR-COA 0200 "Rute si zone de operare; operarea aeronavelor cu unul sau doua motoare", precum si cu procedurile proprii stabilite de Autoritatea Aeronautica Civila Româna privind supravegherea operatorilor care opereaza în regim ETOPS.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR-66 - Personal de certificare a întretinerii

            Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
            în scopul armonizarii reglementarilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,
            luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementari privind siguranta zborului,
        în temeiul art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998 si ulterior republicata, al art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 2 pct. 4 si al art. 4 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului transporturilor, precum si al Hotarârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Române,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - (1) se aproba aplicarea de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna, începând cu data de 1 iunie 2001, a Reglementarii europene JAR-66 - Personal de certificare a întretinerii, denumita în continuare Reglementarea europeana JAR-66, precum si a amendamentelor ulterioare la aceasta, pentru licentierea personalului de certificare a întretinerii, responsabil cu emiterea, în numele unei organizatii de întretinere autorizate conform JAR-145, a certificatelor de punere în serviciu a aeronavelor civile.
            (2) Procedurile specifice de aplicare a prevederilor Reglementarii europene JAR-66 se stabilesc de Autoritatea Aeronautica Civila Româna.
            Art. 2. - În perioada 1 iunie 2001-1 ianuarie 2003 personalul de certificare a întretinerii se va conforma:
            a) prevederilor reglementarilor nationale în vigoare; sau
            b) prevederilor Reglementarii europene JAR-66, daca sunt întrunite conditiile necesare.
            Art. 3. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 personalul de certificare a întretinerii, responsabil cu emiterea, în numele unei organizatii de întretinere autorizate conform JAR-145, a certificatelor de punere în serviciu a aeronavelor civile, se va conforma prevederilor Reglementarii europene JAR-66.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - Autoritatea Aeronautica Civila Româna va pune la dispozitie tuturor celor interesati textul tradus în limba româna al Reglementarii europene JAR-66 si al amendamentelor la aceasta.
            Art. 6. - Directia generala a aviatiei civile din cadrul Ministerului transporturilor si Autoritatea Aeronautica Civila Româna vor lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat

Bucuresti, 4 ianuarie 2000.
Nr. 8.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind actualizarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R.

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998 si ulterior republicata, ale art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1998, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului transporturilor, ale art. 1 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Române - A.R.R., ale art. 107 din Normele de organizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997,
            în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului transporturilor,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., prevazute în anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 715/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, se actualizeaza la 1,11 prin aplicarea indicelui tarifelor serviciilor, stabilit pentru trimestrul III 1999 si publicat de Comisia Nationala pentru statistica în Buletinul statistic de preturi nr. 9/1999, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. - Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat

Bucuresti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 16.

ANEXA

TARIFELE
pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R.


 
1. Eliberarea licentei de transport  - lei -
1.1. Eliberarea licentei de transport 
1.2. Vizarea anuala a licentei de transport (inclusiv pentru anul în curs) 
1.3. Eliberarea unui exemplar de serviciu al licentei de transport 
1.4. Vizarea anuala a exemplarului de serviciu al licentei de transport 
1.5. Verificarea persoanei desemnate 
170.000
106.300
106.300
63.800
106.300
2. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul
2.1. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi internationale
2.1.1. Eliberarea licentei de executie pentru autotractor cu sa, autoremorcher si asimilate 1.133.800
2.1.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul
- capacitate de transport:
- pâna la 3,5 tone inclusiv 850.300
- 3,5-7,5 tone 956.700
- peste 7,5 tone inclusiv 1.062.900
2.1.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul 15% din tariful pentru
autovehicul, corespunzator
capacitatii de transport
2.1.4. Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane
- capacitate de transport:
- pâna la 9 locuri 1.062.900
- între 9-17 locuri 956.700
- peste 17 locuri 1.062.900
2.2. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi nationale
2.2.1. Eliberarea licentei de executie pentru autotractor cu sa, autoremorcher si asimilate 255.100
2.2.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul
- capacitate de transport:
- pâna la 3,5 tone inclusiv 141.700
- între 3,5-7,5 tone 198.500
- peste 7,5 tone inclusiv 255.100
2.2.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul  20% din tariful pentru
autovehicul, corespunzator
capacitatii de transport
2.2.4. Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane
- capacitate de transport:
- pâna la 9 locuri 637.800
- între 9-17 locuri 170.100
- peste 17 locuri 212.600
2.3. Eliberarea licentei de executie pentru transport mixt  cumul de tarife aferente transportului de persoane si transportului de marfa
2.4. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi de marfuri periculoase tarif majorat cu 50%
3. Eliberarea licentei de executie pentru traseu
3.1. Eliberarea licentei pentru traseu judetean 212.600
3.2. Eliberarea licentei pentru traseu interjudetean 637.800
3.3. Eliberarea licentei pentru traseu international 1.913.300
3.4. Eliberarea celorlalte exemplare ale licentei pentru traseu 25% din tariful licentei pentru traseu cu continut identic
4. Eliberarea licentei de executie pentru activitati conexe
4.1. Eliberarea licentei de executie pentru autogara:
- speciala 3.401.400
- categoria I  2.763.700
- categoria a II-a 2.125.900
- categoria a III-a 1.559.000
4.1.1. Vizare anuala  40% din tarif
4.2. Eliberarea licentei de executie pentru agentie de voiaj 1.275.500
4.2.1. Vizare anuala 40% din tarif
4.3. Eliberarea licentei de executie pentru mesagerie 1.275.500
4.3.1. Vizare anuala 40% din tarif
4.4. Eliberarea licentei de executie pentru colectare si expeditie de 
marfuri
 637.800
4.4.1. Vizare anuala 40% din tarif
4.5. Eliberarea licentei de executie pentru intermediere 637.800
4.5.1. Vizare anuala 40% din tarif
5. Alte tarife:
5.1. Eliberarea unei noi licente de transport sau de executie, ocazionata de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate tarif initial
5.2. Eliberarea licentei de transport sau de executie, ocazionata de retinerea celei eliberate
5.2.1. La prima retinere  de doua ori tariful
5.2.2. La urmatoarele retineri de cinci ori tariful
5.3. Activitate de autorizare (avizare, verificare si atestare), documentare
si consultanta (lei/ora)
106.300
5.4. Distribuirea de documente si documentatii proprii maximum 75% din valoarea acestora
5.5. Furnizarea de date privind operatorii de transport (lei/unitate)

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2000

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotarârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
            având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, încheiata între Ministerul Finantelor si Banca Nationala a României, si ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat, derulate de Banca Nationala a României în calitatea sa de agent al statului,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna martie 2000, destinate finantarii si refinantarii deficitului bugetului de stat, astfel:
 
Seria
Data licitatiei
Data emisiunii
Data scadentei
Numarul de zile
Valoarea emisiunii
- lei -
C101.06.2000 29 februarie 2000 2 martie 2000 1 iunie 2000 91 1.340.567.282.100
C2 31.08.2000 29 februarie 2000 2 martie 2000 31 august 2000 182 500.000.000.000
C3 08.06.2000 7 martie 2000 9 martie 2000 8 iunie 2000 91 1.716.046.172.250
C4 15.06.2000 14 martie 2000 16 martie 2000 15 iunie 2000 91 1.614.751.596.970
C5 14.09.2000 14 martie 2000 16 martie 2000 14 septembrie 2000 182 500.000.000.000
C6 22.06.2000 21 martie 2000 23 martie 2000 22 iunie 2000 91 1.000.008.422.820
C7 22.03.2001 21 martie 2000 23 martie 2000 22 martie 2001 364 300.000.000.000
C8 29.06.2000 28 martie 2000 30 martie 2000 29 iunie 2000 91 60.474.589.290
C9 29.06.2000 28 martie 2000 31 martie 2000 29 iunie 2000 90 1.043.150.300.000

            Ministerul Finantelor îsi rezerva dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, sa fie majorate sau micsorate pâna la anularea emisiunilor, în functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.
            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
            Oferta de cumparare va cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
            Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se urmatoarele formule:
 
P = 
  1 - (d x r)
      360

 

y = 
   r
   P

în care:
P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;
d = numarul de zile pâna la scadenta;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobânzii).

            Art. 3. - Bancile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.
Fiecare banca poate sa depuna maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitiva va fi de minimum 100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei.
            Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente în România.
            Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
            Art. 4. - Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
            Art. 5. - Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a României în ziua licitatiei, pâna la ora 12,00.
            Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a României, de catre comisia de licitatie constituita în acest scop si va fi dat publicitatii.
            Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumparate.
            Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentând valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
            Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
            Art. 9. - Directia generala a datoriei publice si administrarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 februarie 2000.
Nr. 298.