MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 311   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 5 iulie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMĂNIEI

 

101. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind  restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti în România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

102. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

113. - Ordonantă de urgentă privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992

 

            116. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii

 

126. - Ordonantă de urgentă privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001


            129. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senalului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României


           
546. - Hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărărea Guvernului nr. 469/1998 pentru autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donatie
cu sarcini în favoarea statului român

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din României

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 140/1997, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa nr. 1 care face parie integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art.2. - Datele cuprinse la pozitiile 17, 19 22, 33, 34 si 35 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, se modi­fică în conformitate cu datele cuprinse in anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

p. PRIM-MINISTRU

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

p. Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităti nationale,

Klaus Fabritius

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 101.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Actul de proprietate

Titularul actual al dreptului de proprietate

Destinatia initială

Folosinta actuală

Actul în baza căruia a intrat în proprietatea statului

Observatii

1.

Bucuresti, str. Iuliu Barasch nr.15 (fosta str. Biserica Udricani nr. 15

Proces-verbal

Nr 28.575/1940

Al Comisiunii pentru înfiintarea cartilor funciare în Bucuresti

Statul român

Teatrul Evreiesc

Teatrul Evreiesc de Stat

Fără titlu

Se restituie terenul împreună cu constructiile aferente

2

Bucuresti, str Matei Basarab nr 50 (fosta str. Gheadie Petrescu nr. 58-60)

Proces-verbal

Nr. 29.076/1940 al Comisiunii pentru înfiintarea cartilor funciare in Bucuresti

Statul român

Locuinte

Sediu firmei

Decretul nr. 112/1989 anexa nr.10 pozitia 80

Se restitue terenul împreună cu constructiile aferente

3.

Bucuresti, Str. Franceză nr. 18 si str. Filitti nr 13 (fosta Carol nr. 18)

Proces- verbal nr. 730/1940 al Comisiunii pentru înfiintarea cartilor funciare în Bucuresti

Statul român

Locuinte

Locuinte si atelier

Decretul-lege nr. 842/1941 Decretul-lege nr. 111/1951

Se restituie terenul împreună cu constructiile aferente

4

Cluj-Napoca, Str. Otetului nr. 3, de judeiul Cluj

Extras C.F nr. 18.214 nr. topo. 11.222

Statul român

Sinagogă

Grădinită de copii construită pe terenul isinagogi demolate

Proces-verbal, nr. 16.829/2.300 si cererea Grupului de intreprinderi de gospodărie comunală

Se restituie terenul în suprafată462 stp.

5.

Petrova, Str Principală nr. 415, judetul Maramures

Extras C.F nr. 167, nr. topo. 284, 285

Statul român

Baie rituală si sinagogă

Magazin construit în locul sinagogii si băii rituale demolate

 

Fără titlu

Se restituie terenul în suprafată de 102+49 stp.

6.

Hârlău, str. Petru ­Rares nr. 56, judetul Iasi

Număr inventar 005-2512

Statul român

Baie rituală

Locuinte si magazin

Fără titlu

Se restituie  terenul împreună cu constructiile aferente

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Actul de proprietate

Titularul actual al dreptului de proprietate

Destinatia initială

Folosinta actuală

Actul în baza căruia a intrat în proprietatea statului

Observatii

17.

Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5, judetul Satu Mare

Extras C.F. nr. 977, transcris 13.235, nr. topo în C.F. nr500/3, 501, 502, 503

Statul român

Convict romano- catolic

Grupul Scolar "Unio"

Decretul nr. 176/1948

 

19.

Oradea, Str. Republicii nr. 33 – Str. Snagovului nr. 2, judetul
Bihor

Extras C.F. nr. 1.607, nr. topo. 584/1586, 587, 588/1589

Statul roman

Spitalul Mizericordian

Directia judeteană sanitară

Încheierea nr. 917/1962
Încheierea nr. 3354/1967

 

22.

Zalău, Str. Republicii nr. 15, judetul Sălaj

Extras C.F. nr. 3.056, 3.539, nr topo. 421/a/1, 422/a, transcris în C.F. nr. 1

Statul român

Casa de cultură reformată

Casa de cultură orăsenească

Legea
nr. 10/1948
Încheierea nr. 78/1967

 

33.

Galati, Str. Domnească nr. 2531 (fosta Str. Domnească nr. 29a-29b), judetul  Galati

Legea nr. 83/1932(Monitorul Oficial nr. 89/1932).

Statul român

Complex comercial si cultural al
comunitătii elene

Restaurant si cinematograf

Decretul nr. 303/1948

 

34.

Nădlac, judetul Arad

Extras C.F. nr. 3.1878.984, nr. topo. 832

Statul român

Scoala slovacă a bisericii evanghelice. slovace

Liceul slovac atlat în administrarea Ministerului Educatiei
Nationale

Decretul nr. 176/1948

 

 

35

Se elimină

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
                       

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea,

în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Articolul 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medi­camentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3, art. 4 lit. a), b) si d) si la art. 5 se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti si de cele asimilate acestora.

(2) Suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 4 lit. c) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat."

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 102.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.       

Art. I. - Alineatul 1 al articolului 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 sep­tembrie 1997, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 103. - Magistratii cu o vechime de cel putin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din câstigul salarial net lunar rezultat din salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă, sporul pentru stabi­litate, precum si din alte sporuri si indemnizatii cu caracter permanent avute la data pensionării, din care s-au dedus sumele prevăzute de reglementările legale privind impozitul pe salarii."

Art.II. - (1) Pensiile de serviciu ale magistratilor pensi­onati se vor recalcula potrivit art. I.

(2) Pensiile de serviciu ale magistratilor, calculate până la data prezentei ordonante de urgentă pe baza drepturilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asisteta socială, cu modi­ficările si completările ulterioare, se consideră bine calcu­late.

 

p. PRIM-MINISTRU,

 MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

Ministrul muncii si protectiei sociale.

Smaranda Dobrescu

 Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 113.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 45 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art.I. - Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigu­rare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 45 alineatul (3) va avea următorul cuprins: "(3) Pănă la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Oficiul de supraveghere a activitătii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor exercită atributiile date în competenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute la art. 5, cu exceptia celei prevăzute la lit. j)."

2. Articolul 45 alineatul (4) va avea următorul cuprins: "(4) Atributiile Oficiului de supraveghere a activitătii de asigurare si. reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor, competentele legale ale Ministerului Finantelor, precum si ale Guvernului României, astfel cum sunt prevăzute, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 si 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, dată la care Oficiul de supraveghere a activitătii de asigurare si reasigurare îsi încetează activitatea."

Art.II. - Dispozitiile legale referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului de supraveghere a activitătii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor îsi mentin valabilitatea până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor.

 

p. PRIM-MINISTRU

 MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

 Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocuparea posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar de stat se suportă din taxele percepute de la candidati.

Art. 2. - Cuantumul taxelor prevăzute la art. 1 va fi stabilit de fiecare inspectorat scolar, respectiv de fiecare unitate scolară reprezentativă, si nu poate depăsi nivelul cheltuielilor de organizare si desfăsurare

 

p. PRIM-MINISTRU

 MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Mircea Fronescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 iunie 2000.

Nr. 126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(6) Numerotarea circumscriptiilor electorale si numărul de deputati si de senatori ce urmează să fie alesi în fie­care circumscriptie electorală sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege."

2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„c) primeste de la birourile electorale de circumscriptie procesele-verbale cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si constată dacă există partide, formatiunii politice sau aliante ale acestora care nu au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2); comunică birourilor electorale de circumscriptie si dă publicitătii, în termen de 24 de ore de la constatare, partidele, formatiunile politice sau aliantele acestora care se află în această situatie;”

3. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

„(2) De asemenea, prefectii, subprefectii si conducătorii serviciilor publice ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, descentralizate în unitătile administrativ-teritoriale, nu pot candida în circumscriptiile electorale constituite în unitătile administrativ-teritoriale în care îsi exercită functiile, după data declansării oficiale a campaniei electorale.”

            4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 62 vor avea următorul cuprins:

"Art. 62. - (1) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor presedintele biroului electoral al sectiei de votare va încheia, separat pentru Camera Deputaiilor si Senat, câte un proces-verbal, în 3 exemplare, care va cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor electorale perma­nente;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr in funcite de alegătorii de pe lista electorală permanentă si de pe aceea specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fie­care listă de candidati sau de fiecare candidat indepen­dent;

f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor si contestatiilor si a modului lor de solutionare, precum si a contestatiilor înaintate spre solutionare biroului electoral de circumscriptie;

g) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;

h) numărul buletinelor de vot primite;

i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuintate si anulate.

(2) Procesele-verbale se semnează de presedinte si de membrii biroului si vor avea aplicată stampila de control. Semnăturile se pun în dreptul prenumelui, numelui si, după caz, al apartenentei politice a fiecărui membru. Un exem­plar din procesul-verbal se afisează, la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare."

5. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

"Art. 65. - (1) După primirea proceselor-verbale cu rezultatul numărării voturilor biroul electoral de circum­scriptie va încheia, separat pentru Camera Deputatilor si Senat, câte un proces-verbal cuprinzând voturile valabil exprimate pentru fiecare partid, formatiune politică sau aliantă a acestora, pe care îl va înainta în termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.

(2) După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscriptiilor potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central va stabili partidele, formatiunile poli­tice sau aliantele acestora care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor si Senat. Pragul electo­ral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară, exprimat în procente, după cum urmează:

a) 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga tară, pentru partidele politice sau formatiunile politice;

b) în cazul aliantelor politice, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) se adaugă, pentru al doilea partid membru al aliantei politice, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga tară, si, pentru fiecare membru al aliantei politice, începând cu al treilea partid, câte un singur procent (1%) din voturile valabil exprimate pe întreaga tară, dar nu mai mult de 10%.

(3) După primirea de la Biroul Electoral Central a con­statării cu privire la partidele, formatiunile politice sau aliantele acestora care întrunesc si care nu întrunesc pra­gul electoral, biroul electoral de circumscriptie va proceda la atribuirea, potrivit art. 66, a mandatelor de deputat, res­pectiv de senator.

(4) La lucrările efectuate de biroul electoral de circum­scriptie au dreptul să asiste candidatii si persoanele acredi­tate."

6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 66 vor avea următorul cuprins:

"Art. 66. - (1) Atribuirea de mandate pentru candidatii de pe liste se face avându-se în vedere numai partidele, formatiunile politice sau aliantele acestora care au intrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.

(2) Operatiunea de atribuire a mandatelor se face după comunicarea Biroului Electoral Central cu privire la parti­dele, formatiunile politice si aliantele acestora care au întru­nit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat."

7. Articolul 91 se abrogă.

8. Anexa nr. 1 va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedin­telui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si com­pletările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(2) Candidaturile propuse de partide, formatiuni politice sau aliante politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susiinute de cel putin 300.000 de alegători. Un alegător poate sustine un singur candidat."

2. Litera c) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidatu­rii, scrisă, semnată si datată de candidat, precum si de lista sau listele sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 300.000 de alegători."

3. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(3) Lista sustinătorilor este un act public, sub sanctiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele si. numele candidatului, precum si prenumele sr numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate si semnăturile alegătorilor care sustin candidatura. În listă se vor mentiona, de asemenea, numele si prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să depună o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sustinătorilor.”

4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor presedintele biroului sectiei de votare încheie un proces-verbal în 3 exemplare, care va cuprinde:

a) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale perma­nente;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în functie de alegătorii de pe lista permanentă si de pe cea specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare can­didat;

f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor si contestatiilor si a modului lor de solutionare, precum si a contestatiilor înaintate spre solutionare biroului electoral de circumscriptie.

(2) Procesele-verbale se semnează de presedinte si de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afisează, la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare."

Art. III. - Sintagmele coalitii politice si coalitii elctorale din cuprinsul Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modi­ficările si completările ulterioare, si al Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare se inlocuiesc cu sintagma aliante politice.

Art.IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordo­nante de urgentă se abrogă orice prevederi contrare.

 

p. PRIM-MINISTRU

 MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

 p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

 secretar de stat

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 30 iunie 2000. Nr. 129.

 

 

                                                                        NUMEROTAREA SI NUMĂRUL DE MANDATE
                                                                                    pentru fiecare circumscriptie electorală

 

Numărul circumscriptiei electorale

Amplasarea teritorială

Numărul de mandate de deputat

Numărul de mandate de senator

Circumscriptia electorală nr. 1

Alba

6

2

Circumscriptia electorală nr. 2

Arad

7

3

Circumscriptia electorală nr. 3

Arges  

10

4

Circumscriptia electorală nr. 4

Bacău

11

5

Circumscriptia electorală nr. 5

Bihor

9

4

Circumscriptia electorală nr. 6

Bistrita-Năsăud

5

2

Circumscriptia electorală nr. 7

Botosani

7

3

Circumscriptia electorală nr. 8

Brasov

9

4

Circumscriptia electorală nr. 9

Brăila

6

2

Circumscriptia electorală nr. 10

Buzău

7

3

Circumscriptia electorală nr. 11

Caras-Severin

5

2

Circumscriptia electorală nr. 12

Călărasi

5

2

Circumscriptia electorală nr. 13

Cluj

10

5

Circumscriptia electorală nr. 14

Constanta

11

5

Circumscriptia electorală nr. 15

Covasna

4

2

Circumscriptia electorală nr. 16

Dâmboviia

8

3

Circumscriptia electorală nr. 17

Dolj

11

5

Circumscriptia electorală nr. 18

Galati

9

4

Circumscriptia electorală nr. 19

Giurgiu

4

2

Circumscriptia electorală nr. 20

Gorj

6

2

Circumscriptia electorală nr. 21

Harghita

5

2

Circumscriptia electorală nr. 22

Hunedoara

8

3

Circumscriptia electorală nr. 23

Ialomita           

4

2

Circumscriptia.electorală nr. 24

Iasi

12

5

Circumscriptia electorală nr. 25

Ilfov    

4

2

Circumscriptia electorală nr. 26

Maramures

8

3

Circumscriptia electorală nr. 27

Mehedinti

5

2

Circumscriptia electorală nr. 28

Mures

9

4

Circumscriptia electorală nr. 29

Neamt             

8

4

Circumscriptia electorală nr. 30

Olt                  

7

3

Circumscriptia electorală nr. 31

Prahova           

12

5

Circumscriptia electorală nr. 32

Satu Mare       

6

2

Circumscriptia electorală nr. 33

Sălaj    

4

2

Circumscriptia electorală nr. 34

Sibiu    

6

3

Circumscriptia electorală nr. 35

Suceava

10

4

Circumscriptia electorală nr. 36

Teleorman       

7

3

Circumscriptia electorală nr. 37

Timis   

10

4

Circumscriptia electorală nr. 38

Tulcea 

4

2

Circumscriptia electorală nr. 39

Vaslui

7

3

Circumscriptia electorală nr. 40

Vâlcea

6

3

Circumscriptia electorală nr. 41

Vrancea

6

2

Circumscriptia electorala nr. 42

municipiul Bucuresti     

29

13

TOTAL:

 

327

140

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 469/1998 pentru autorizarea Ministerului Culturii

de a accepta o donatie cu sarcini în favoarea statului român

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 469/1998 pen­tru autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donatie cu sarcini în favoarea statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Renta viageră se actualizează anual de către Ministerul Culturii cu indicele ratei inflatiei, comunicat de Comisia Natională pentru Statistică."

 

p. PRIM-MINISTRU,

  MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul culturii

Ion Caramitru

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 546.