MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

  Anul XII - Nr. 257      LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 8 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            18. - Hotărâre privind constituirea si componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu fosta Republică Iugoslavă Macedonia

 

            19. - Hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 24 de ofiteri a efectivelor de politie ale României care participă la Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite din Kosovo (UNMIK-Kosovo), Republica Federală Iugoslavia

 

            20. - Hotârâre pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind desfăsurarea procesului de privatizare a societătilor comerciale de către Fondul Proprietătii de Stat în anul 1997

 

      21. - Hotărâre privind numirea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea si componenta nominală a Grupului parlamentar

de prietenie cu fosta Republică Iugoslavă Macedonia

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se aprobă constituirea si componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu fosta Republică Iugoslavă Macedonia, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 7 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2000.

Nr. 18.

 

ANEXA

 

GRUPUL PARLAMENTAR DE PRIETENIE CU FOSTA REPUBLICA IUGOSLAVA MACEDONIA

 

            Presedinte - Sorin Petre Dimitriu, deputat, Partidul National tărănesc Crestin Democrat

            Vicepresedinte - Oana Manolescu, deputat, Uniunea Culturală a Albanezilor din România

            Secretar - Jean Decuseară, deputat, Partidul National Liberal

            Membri:

            - Ioan Moisin, senator, Partidul National Tărănesc Crestin Democrat

            - Doru Gaita, senator, Partidul Democratiei Sociale din România

            - Ion Pârgaru, deputat, Partidul Democratiei Sociale din România

            - Adriean Videanu, deputat, Partidul Democrat

            - Becsek-Garda Dezideriu Coloman, deputat, Uniunea Democrată Maghiară din România             - Haralambie Cotarcea, senator, Partidul România Mare

            - Romulus Raicu, deputat, Partidul Unitătii Nationale Române.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării cu 24 de ofiteri a efectivelor de politie ale României care participă la Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite din Kosovo (UNMIK-Kosovo),             Republica Federală Iugoslavia

 

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului României, pentru a aproba suplimentarea cu 24 de ofiteri, începând cu data de 8 iunie 2000, a efectivelor de politie ale României care participă la Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite din Kosovo (UNMIK-Kosovo), Republica Federală Iugoslavia,

            în temeiul art. 501 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificările ulterioare, si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea cu 24 de ofiteri, începând cu data de 8 iunie 2000, a efectivelor de politie ale României care participă la Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite din Kosovo (UNMIK-Kosovo), Republica Federală Iugoslavia.

            Art. 2. - Costurile integrale pentru participarea la această misiune urmează să fie suportate de Organizatia Natiunilor Unite.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 7 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2000.

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĂRE

pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind desfăsurarea procesului de privatizare a societătilor comerciale de către Fondul Proprietătii de Stat în anul 1997

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Termenul de depunere a raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind desfăsurarea procesului de privatizare a societătilor comerciale de către Fondul Proprietătii de Stat în anul 1997, prevăzut la articolul unic din Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2000, se prelungeste până la data de 15 septembrie 2000.

 

            Această hotărăre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 7 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2000.

Nr. 20.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

            În temeiul art. 8 alin. 1 si al art. 116 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se numesc membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, după cum urmează:

            Presedinte - Alexandru-Mirel Tariuc - pentru un mandat de 5 ani

            Vicepresedinte - Gabriela Victoria Anghelache pentru un mandat de 4 ani

            Membri:

            - Cristian Traian Ionescu - pentru un mandat de 3 ani

            - Eugen Gheorghe Nicolaescu - pentru un mandat de 2 ani

            - Ileana Agalopol - pentru un mandat de 1 an.

 

            Această hotărâre a lost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 7 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2000.

Nr. 21.