MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 296    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 29 iunie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

106. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare

249. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare

107. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999

250. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999

108. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, si a Protocolului aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999

251. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, si a Protocolului aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999

109. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei A „Descrierea tehnică“ la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993

252. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei A „Descrierea tehnică“ la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993

110. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 1998

253. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 1998

111. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - „Die Donau“

254. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - „Die Donau“

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

525. - Hotărâre privind instituirea Zilei inginerului român

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 37 din 23 iulie 1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare, emisă în temeiul art. 1 lit. B din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 iulie 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 106.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 iunie 2000.

Nr. 249.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 46 din 19 august 1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 15 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 24 august 1999.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 107.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999

 

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 iunie 2000.

Nr. 250.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, si a Protocolului aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 43 din 12 august 1999 pentru ratificarea Acordului privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, si a Protocolului aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 25 august 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, si a Protocolului aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, si a Protocolului aditional la Acordul privind Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 iunie 2000.

Nr. 251.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 87 din 30 august 1999 pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 14 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonantei guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei a "descrierea tehnică" la acordul de împrumut dintre românia si banca europeană de investitii, semnat la luxemburg si la bruxelles la 10 mai 1993

           

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 252.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 1998, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 11 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 110.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 1998, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 253.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - "Die Donau"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 57 din 21 august 1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - "Die Donau", emisă în temeiul art. 1 pct. 14 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - "Die Donau"

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - "Die Donau" si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 254.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea zilei inginerului român

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se instituie Ziua inginerului român, care se sărbătoreste în ziua de 14 septembrie a fiecărui an.

Art. 2. - Ministerul Educatiei Nationale, Academia de stiinte Tehnice si asociatiile profesionale ale inginerilor din România sunt autorizate să organizeze manifestări stiintifice cu caracter simbolic, prilejuite de acest eveniment.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.

Nr. 525.