MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 298   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 30 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            22. - Hotărâre privind aprobarea participării în continuare a României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR)

 

            23. - Hotărâre pentru înfiintarea Comisiei de anchetă privind modul de reglementare si supraveghere a pietei de capital de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si a pietei monetare de către Banca Natională a României, pornind de la constatarea stării de încetare de plăti FNI - SOV INVEST, precum si pentru verificări la societătile comerciale cu capital majoritar de stat si la institutiile publice implicate în cazul FNI - SOV INVEST

 

            24. - Hotărâre pentru constituirea Comisiei de anchetă privind modul de finantare a partidelor, formatiunilor politice si a candidatilor la Presedintia României în campaniile electorale din anii 1990, 1992 si 1996

 

            25. - Hotărâre privind instituirea comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul bugetului Curtii de Conturi

 

            26. - Hotărâre pentru modificarea componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

 

            27. - Hotărâre pentru modificarea componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

 

            28. - Hotărâre privind numirea unui consilier de conturi la Sectia jurisdictională a Curtii de Conturi

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            13. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat

 

            20. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            25. - Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat

 

            26. - Hotărâre privind exercitarea mandatului de către unii membri ai Consiliului National al Audiovizualului

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării în continuare a României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR)

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea în continuare a României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR), ca urmare a cererii oficialitătilor N.A.T.O.,

            în temeiul art. 5 alin. 1 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 martie 2000, si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - (1) Se aprobă participarea în continuare a României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR), pentru o perioadă de un an, începând cu data de 1 iulie 2000, cu un contingent national format din 62 de militari, cu tehnica si echipamentele necesare, ce va fi realizat prin restructurarea actualului contingent aflat în teatrul de operatiuni, având în structură subunităti de constructii drumuri si poduri, politie militară, de stat major si medicale, astfel: stat major si grupă de transmisiuni, cu 11 militari (6+5); un pluton drumuri, cu 15 militari; un pluton poduri, cu 10 militari; un pluton de politie militară, cu 17 militari; o grupă tehnică si o infirmerie, cu 9 militari (6+3); 27 de autovehicule si tehnică de geniu.

            (2) Finantarea participării la această misiune se asigură integral de Ministerul Apărării Nationale.

            Art. 2. - (1) Se aprobă participarea României la Forta de Stabilizare în Republica Bosnia-Hertegovina (SFOR) cu un detasament format din 78 de militari, cu armamentul, munitia si echipamentul individual din dotare, care va îndeplini misiuni de transport, înlăturare si depozitare a explozivilor si armamentului, reaprovizionare cu carburanti-lubrifianti de aviatie si stingere a incendiilor în zonele de aterizare a elicopterelor, în cadrul contingentului olandez din Republica Bosnia-Hertegovina. Detasamentul va fi organizat astfel: comanda detasamentului, cu 2 militari; un pluton de pază, cu 29 de militari; un pluton de transport, cu 22 de militari; un pluton de înlăturare a explozivilor si de control al armamentelor, cu 15 militari; o echipă de aprovizionare cu carburanti-lubrifianti pentru aviatie, cu 10 militari. Detasamentul va fi selectionat si format în tară, pe bază de voluntariat.

            (2) Înaintea începerii misiunii - 1 noiembrie 2000 - detasamentul va executa o pregătire specifică pentru misiune, defalcată pe specialităti, în Germania si Olanda, în perioada 15 august - 15 octombrie 2000. Pregătirea se execută pe cheltuiala statului olandez, părtii române revenindu-i obligatia de a asigura 50% din diurna prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 420/1998.

            (3) Cheltuielile legate de participarea la misiune - cazare, masa, tehnica si echipamentul special, carburanti-lubrifianti, cheltuieli de întretinere etc. - vor fi suportate de partea olandeză, părtii române revenindu-i obligatia de a asigura echipamentul si armamentul individual, precum si munitia aferentă.

            Art. 3. - Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Finantelor vor prezenta Guvernului proiectul unei hotărâri privind finantarea acestei misiuni.

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 22.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea Comisiei de anchetă privind modul de reglementare si supraveghere a pietei de capital de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si a pietei monetare de către Banca Natională a României, pornind de la constatarea stării de încetare de plăti a FNI - SOV INVEST, precum si pentru verificări la societătile comerciale cu capital majoritar de stat si la institutiile publice implicate în cazul FNI - SOV INVEST

            În temeiul art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

            Parlamentul României adoptă prezenta h o t ă r â r e.

            Art. 1. - Se înfiintează Comisia de anchetă privind modul de reglementare si supraveghere a pietei de capital de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si a pietei monetare de către Banca Natională a României, pornind de la constatarea stării de încetare de plăti a FNI - SOV INVEST, precum si pentru verificări la societătile comerciale cu capital majoritar de stat si la institutiile publice implicate în cazul FNI - SOV INVEST, având următoarele obiective:

            A. Referitor la piata de capital:

            a) atributiile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind reglementarea si supravegherea pietei de capital;

            b) protectia investitorilor;

            c) autorizarea, supravegherea si controlul cenzorului extern independent;

            d) supravegherea activitătii de depozitare a valorilor mobiliare;

            e) respectarea limitelor în ceea ce priveste diversificarea investitiilor în valori mobiliare;

            f) modul de avizare a societătii de depozitare si a supravegherii calculului si publicării valorii activelor nete ale societătii de depozitare;

            g) calitatea actului managerial în domeniul supravegherii si controlului;

            h) aplicarea legislatiei în domeniu, a normelor de reglementare, a regulamentelor si ordinelor.

            B. Referitor la piata monetară:

            a) atributiile Băncii Nationale a României privind reglementarea si supravegherea pietei monetare;

            b) respectarea si măsurile de aplicare de către Banca Natională a României a prevederilor privind autorizarea si supravegherea prudentială bancară si cea privind protejarea contra riscului de sistem bancar conform Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României.

            C. Referitor la societătile comerciale cu capital majoritar de stat si la institutiile publice implicate în cazul FNI - SOV INVEST:

            a) situatia participării societătilor comerciale cu capital majoritar de stat în calitate de actionar si/sau de investitor la FNI si la SOV INVEST, precum si examinarea legalitătii si eficientei acestor participări;

            b) situatia generală privind plasamentele societătilor cu capital majoritar de stat care au avut calitatea de actionar si/sau de investitor la FNI si la SOV INVEST, precum si legalitatea si eficienta plasamentelor respective;

            c) identificarea institutiilor publice implicate în decizii legate de FNI - SOV INVEST.

            Art. 2. - Comisia de anchetă prevăzută la art. 1 este formată din 13 membri si are un birou format din presedinte, 2 vicepresedinti si 2 secretari, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. - Parlamentul României va solicita tuturor institutiilor de stat, inclusiv Curtii de Conturi, să pună operativ la dispozitie comisiei de anchetă rapoartele necesare si documentele de natură să servească activitătii acesteia.

            Art. 4. - Raportul Comisiei de anchetă privind modul de reglementare si supraveghere a pietei de capital de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si a pietei monetare de către Banca Natională a României, pornind de la constatarea stării de încetare de plăti a FNI - SOV INVEST, precum si pentru verificări la societătile comerciale cu capital majoritar de stat si la institutiile publice implicate în cazul FNI - SOV INVEST va fi prezentat Parlamentului României până la data de 31 august 2000.

            Art. 5. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie comisia de anchetă Camera Deputatilor si Senatul vor asigura prin secretariatele generale personalul de specialitate si logistica necesare.

            Comisia de anchetă va putea utiliza specialisti în calitate de colaboratori, în conditiile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 23.

ANEXĂ

            I. Componenta comisiei parlamentare de anchetă:

            1. Ulm Nicolae Spineanu, senator - Partidul National Tărănesc Crestin Democrat

            2. Mihai Grigoriu, deputat - Partidul National tărănesc Crestin Democrat

            3. Alexandru Sassu, deputat - Partidul Democrat

            4. Adrian Sorin Vornicu, senator - Partidul Democrat

            5. Liviu Titus Pasca, senator - Partidul National Liberal

            6. Sorin Pantis, deputat - Partidul National Liberal

            7. Matis Eugen, deputat - Uniunea Democrată Maghiară din România

            8. Constantin Teculescu, deputat - Partidul Democratiei Sociale din România

            9. Marin Dan Stelian, senator - Partidul Democratiei Sociale din România

            10. Constantin Sava, senator - Partidul Democratiei Sociale din România

            11. Stefan Baban, deputat - Partidul România Mare

            12. Dorin Victor Fuior, senator - Partidul Unitătii Nationale Române

            13. Varujan Pambuccian, deputat - Minorităti Nationale

            II. Biroul comisiei parlamentare de anchetă:

            1. Alexandru Sassu - presedinte

            2. Ulm Nicolae Spineanu - vicepresedinte

            3. Constantin Teculescu - vicepresedinte

            4. Marin Dan Stelian - secretar

            5. Sorin Pantis - secretar

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru constituirea comisiei de anchetă privind modul de finantare a partidelor, formatiunilor politice si a candidatilor la presedintia româniei în campaniile electorale din anii 1990, 1992 si 1996

            În temeiul art. 61 alin. (4) din Constitutia României si al art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

ca urmare a faptului că mass-media din România, prin unele materiale publicate ori difuzate, a generat suspiciuni privind modul în care unele partide, formatiuni politice, precum si unii candidati la Presedintia României si-au procurat ori îsi procură resursele financiare necesare în vederea organizării, sustinerii si desfăsurării campaniilor electorale,

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se constituie Comisia de anchetă privind modul de finantare a partidelor, formatiunilor politice si a candidatilor la Presedintia României în campaniile electorale din anii 1990, 1992 si 1996, cu următoarele obiective:

            a) verificarea finantării prin subventii, donatii sau prin alte forme de sustinere a actiunilor desfăsurate în cadrul campaniilor electorale pentru alegerea Parlamentului si a Presedintelui României;

            b) verificarea existentei declaratiilor publice făcute în prealabil si a corectitudinii lor, cu privire la subventiile primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice din tară;

            c) examinarea dacă în campaniile sus-amintite s-au primit sau nu s-au primit subventii din străinătate prin depuneri în numerar, instrumente bancare sau în conturi;

            d) stabilirea partidelor, formatiunilor politice, a candidatilor la Presedintia României, care au beneficiat de subventii de la o autoritate publică, institutie publică, regie autonomă sau societate cu capital integral ori majoritar de stat;

            e) verificarea activitătii mandatarilor financiari, oficial declarati, si a celor care au fost folositi fără împuterniciri legale înregistrate la autoritătile publice competente;

            f) stabilirea modului în care operatiunile de încasări si plăti ale partidelor, formatiunilor politice ori ale candidatilor la Presedintia României s-au efectuat prin conturi deschise la bănci, în numele partidelor, persoanelor fizice desemnate sau fundatiilor, cu sediul în România;

            g) stabilirea modului în care veniturile obtinute din cotizatii, donatii etc. de către un partid, o formatiune politică ori un candidat la Presedintia României s-au încadrat în limitele prevăzute de lege si au fost făcute publice potrivit reglementărilor în vigoare;

            h) reliefarea altor încălcări ale legii în materia finantării partidelor, formatiunilor politice sau candidatilor la Presedintia României.

            Art. 2. - Camera Deputatilor si Senatul împuternicesc comisia de anchetă să facă audieri si să ceară organelor abilitate ale statului, institutiilor, organizatiilor, societătilor comerciale, precum si cetătenilor invitati în acest scop să pună la dispozitie comisiei datele sau materialele solicitate de aceasta, în scopul îndeplinirii mandatului încredintat.

            Împiedicarea în orice fel a comisiei de anchetă de a-si îndeplini atributiile, prezentarea de date eronate sau falsificarea unor situatii reale prin documentele prezentate comisiei se sanctionează potrivit legii penale.

            Art. 3. - Comisia de anchetă va fi formată din 9 membri si va avea un birou format din presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Componenta comisiei si a biroului său este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nu pot face parte din comisia de anchetă deputatii si senatorii care după anul 1989 au avut responsabilităti în asigurarea finantării partidelor, formatiunilor politice sau a candidatilor la Presedintia României.

            Art. 4. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se instituie comisia de anchetă secretarii generali ai Camerei Deputatilor si Senatului vor asigura logistica necesară si utilizarea unor persoane în calitate de colaboratori, în conditiile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările ulterioare.

            Art. 5. - Comisia de anchetă va prezenta spre dezbatere plenului Parlamentului României, raportul final până la data de 1 octombrie 2000.

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 24.

ANEXĂ

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei de anchetă privind modul de finantare a partidelor, formatiunilor politice si a candidatilor la Presedintia României în campaniile electorale ale anilor 1990, 1992 si 1996

            1. Gheorghe Oană, deputat - Partidul Democratiei Sociale din România

            2. Nicolai Grigoras, deputat - Partidul Democratiei Sociale din România

            3. Nicolae Leonăchescu, deputat - Partidul România Mare

            4. Dumitru Huidu, senator - Partidul Unitătii Nationale din România

            5. Ion Botescu, deputat - Partidul National tărănesc Crestin Democrat

            6. Gheorghe Teodor Morariu, deputat - Partidul National tărănesc Crestin Democrat

            7. Gheorghe Albu, deputat - Partidul Democrat

            8. Paul Păcuraru, senator - Partidul National Liberal

            9. Raduly Robert Kalman, deputat - Uniunea Democrată Maghiară din România

            Biroul comisiei de anchetă

            1. Paul Păcuraru - presedinte

            2. Gheorghe Oană - vicepresedinte

            3. Raduly Robert Kalman - secretar.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul bugetului Curtii de Conturi

În temeiul art. 20 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, al art. 1 pct. 26 si al art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - (1) Se instituie Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul bugetului Curtii de Conturi, formată din 7 membri, cu următoarea componentă:

1. stefan Viorel, senator - Grupul parlamentar P.D.S.R.

2. Ana Gheorghe, deputat - Grupul parlamentar P.D.S.R.

3. Serac Florian, deputat - Grupul parlamentar P.D.S.R.

4. Dimitriu Sorin Petre, deputat - Grupul parlamentar P.N.t.C.D. - civic-ecologist

5. Constantinescu Dan, deputat - Grupul parlamentar P.N.L.

6. Partal Petre, deputat - Grupul parlamentar P.D.

7. Puskas Valentin Zoltan, senator - Grupul parlamentar U.D.M.R.

(2) Biroul comisiei este format din presedinte, un vicepresedinte si un secretar, după cum urmează:

1. Dimitriu Sorin Petre - presedinte

2. Ana Gheorghe - vicepresedinte

3. Puskas Valentin Zoltan - secretar.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 25.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă numirea în componenta nominală a grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Bulgaria, cu Regatul Hasemit al Iordaniei si cu Spania a domnului Dumitru Rotaru, deputat, Comunitatea "Bratstvo" a Bulgarilor din România, în locul domnului Simion Florea, deputat.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 26.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă numirea în componenta nominală a grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Arabă Egipt, cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si cu Republica Venezuela a domnului Victor Clonaru, senator, Partidul National tărănesc Crestin Democrat, în locul domnului Mihail Grama, senator.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 27.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consilier de conturi la Sectia jurisdictională a Curtii de Conturi

În temeiul art. 104 alin. (1) si (2) si al art. 9 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Gheorghe Iancu se numeste în functia de consilier de conturi la Sectia jurisdictională a Curtii de Conturi.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, MIRON TUDOR MITREA

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 iunie 2000.

Nr. 28.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

SENATUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 15 octombrie 1999, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Raportul Comisiei de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat va fi prezentat până la data de 30 iunie 2000."

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucuresti, 15 mai 2000.

Nr. 13.

SENATUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

           

În temeiul art. 67 alin. (2) din Constitutia României si al art. 171 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie, începând cu data de 1 iulie 2000, prezentată de domnul senator Burtea Marcu, ales în Circumscriptia electorală nr. 20 Gorj, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din România, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 28 iunie 2000.

Nr. 20.

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind validarea unor mandate de deputat

În temeiul art. 67 alin. (1) din Constitutia României si al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al domnului Dorin Chirită, ales la 3 noiembrie 1996 în Circumscriptia electorală nr. 39 Vâlcea, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Traian Sabău;

- mandatul de deputat al doamnei Gabriela Cristea, aleasă la 3 noiembrie 1996 în Circumscriptia electorală nr. 38 Vaslui, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Traian Băsescu;

- mandatul de deputat al domnului Mihai Leca, ales la 3 noiembrie 1996 în Circumscriptia electorală nr. 14 Constanta, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Radu stefan Mazăre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

Bucuresti, 28 iunie 2000.

Nr. 25.

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind exercitarea mandatului de către unii membri ai Consiliului National al Audiovizualului

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Mircea Sorin Moldovan si domnul Tudor Gheorghe, numiti membri ai Consiliului National al Audiovizualului prin hotărârile Camerei Deputatilor nr. 21/1996 si nr. 18/1996, continuă să îsi exercite mandatul până la numirea înlocuitorilor acestora, dar nu mai târziu de 15 septembrie 2000.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

P. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 26.