MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 199    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 8 mai 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

341. - Hotărâre pentru aprobarea contractării unui credit extern de către Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A.

 

343. - Hotărâre privind transmiterea în administrare a unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Constanta, judetul Constanta

 

344. - Hotărâre privind trecerea, cu plată, a unui imobil situat în municipiul Brăila, judetul Brăila, de la Societatea Comercială „Start” - S.A. Brăila în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Brăila - Grupul Scolar Industrial de Transporturi „Panait Istrati” din municipiul Brăila

 

345. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Public

 

346. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Comunei Otopeni în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

347. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al comunei Otopeni, judetul Ilfov

 

348. - Hotărâre privind trecerea, fără plată, a unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Societătii Comerciale „Agrap” - S.A. Apahida, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

627. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1029

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contractării unui credit extern

de către Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 22 alin. (1) lit. b) -si a1e art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - SocietaTea Comercială de Avioane Craiova S.A. este autorizată să contracteze un credit extern în valoare de 30 milioane dolari S.U.A. pentru fabricarea în anul 2000 a 5 avioane IAR-99 SOIM destinate Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru realizarea unor obiective din programul de retehnologizare a societătii comerciale.

Art. 2. - Ministerul Finantelor garantează în numele statului creditul extern prevăzut la art. 1, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, credit al cărui beneficiar este Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A.

Art. 3. - Rambursarea creditului, a primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a celorlalte costuri aferente va fi asigurată de Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A. pe măsura încasării contravalorii livrărilor de la Ministerul Apărării Nationale.

Art. 4. - Selectarea finantatorului va fi efectuată de Ministerul Finantelor pe baza ofertelor de finantare prezentate de Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Tudor Bogdan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 341.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrare a unor imobile, proprietate publică a statutui,

situate în municipiul Constanta, judetul Constanta

 

În temeiut art. 107 din Constitutia României si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Constanta, proprietate publică a statului, identificat potrivit pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Judetean Constanta în administrarea Curtii de Conturi.

Imobilul va fi utilizat ca sediu pentru Directia de control financiar a judetului Constanta.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Constanta, proprietate publică a statuLui, identificat potrivit pozitiei nr. 2 din anexă, din administrarea Curtii de Conturi în administrarea Consiliului Judetean Constanta.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Curtii de Conturi,

Ioan Condor

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Serban Theodor Antonescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 343.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, care se transmit în administrarea Curtii de Conturi si a Consiliului Judetean Constanta

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Constanta, bd Ferdinand nr. 7 bis, judetul Constanta

 

Consiliul Judetean, Constanta

Curtea de Conturi

1. Bloc - S+P+2

· suprafata construită = 365,93 m2

2. Terenul aferent

· suprafata 392,87 m2

2.

Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr. 2, bl. L4, judetul Constanta

Curtea de Conturi

Consiliul Judetean Constanta

1. Constructie

· suprafata construită = 1.074 m2

2. Terenul aferent

· suprafata = 1.240 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea, cu plată, a unui imobil situat în municipiul Brăila, iudetul Brăila,

de la Societatea Comercială "Start" - S.A. Brăila în proprietatea publică a statului

si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Brăila - Grupul Scolar Industrial de Transporturi "Panait Istrati" din municipiul Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3), ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr 21311998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Art. 1. - Se aprobă trecerea, cu plată, a imobilului - cămin de nefamilisti -, constructie si terenul aferent, situat în municipiul Brăila, Str. Plantelor nr. 17, judetul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din proprietatea Societătii Comerciale "Start" - S.A. Brăila în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Brăila - Grupul Scolar Industrial de Transporturi "Panait Istrati" din municipiul Brăila.

Art. 2. - Se aprobă trecerea imobilului - cămin internat -, constructie si terenul aferent, situat în municipiul Brăila, str. Rosiori nr. 395, judeiul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului.

Art. 3. - Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 2 din proprietatea privată a statului în proprietatea Societătii Comerciale "Start" - S.A., cu sediul în municipiul Brăila, Aleea Parcului nr. 1. judetul Brăila, ca plată a imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 3 se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. i si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Serban Theodor Antonescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 344.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - cămin de nefamilisti -, situat în municipiul Brăila, Str. Plantelor nr. 17, judetul Brăila, în incinta Grupului Scolar Industrial de Transporturi "Panait Istrati"

 

Nr.

crt.

Felul constructiei

Caracterisiticile tehnice ale imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul nivelurilor

Suprafata utilă/construită/desfăsurată

Valoarea actualizată (lei)

Anul punerii în functiune

1.

Imobil-cămin

P+2

1.583,73 m2/602 m2/1.806m2

4.290.928.953

1986

Societatea comercială „START” – S.A. Brăila

Inspectoratul Scolar Judetean Brăila – Grupul Scolar Industrial de Transporturi "Panait Istrati" din Brăila

2.

Imobil-centrală termică

-

100,69 m2

900.299.070

1986

Societatea comercială „START” – S.A. Brăila

Inspectoratul Scolar Judetean Brăila – Grupul Scolar Industrial de Transporturi "Panait Istrati" din Brăila

3.

Suprafata terenului aferent

-

1.849,08 m2

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului –cămin internat -, situat în Municipiul Brăila, str. Rosiori nr. 395, judetul Brăila

 

Nr.

crt.

Felul constructiei

Caracterisiticile tehnice ale imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul nivelurilor

Suprafata utilă/construită/desfăsurată

Valoarea actualizată (lei)

Anul punerii în functiune

1.

Imobil-cămin interant

P+2

2.439,82m2/707m2/2.828m2

4.632.755.162

1972

Inspectoratul Scolar Judetean Brăila – Grupul Scolar de Prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncusi din Brăila

Societatea comercială „START” – S.A. Brăila

2.

Suprafata terenului aferent

-

1,845,74 m2

 

 

Primăria Brăila

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea

Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Public

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Costescu nr. 6, colt cu str. Maresal Averescu, judetul Mehedinti idenficat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Public.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 345.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Public

 

Locul unde este situat imobilul

Modul de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Drobeta-Turnu Severin str. Costeseu nr. 6 colt cu str. Maresal Averescu,  judetul Mehedinti

În administrare

Clădire - parter si etaj

· suprafata (aria) desfăsurată 400 m2

Teren

· suprafata = 213 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Comunei Otopeni în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Comunei Otopeni în administrarea Serviciului Român de Informatii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Comunei Otopeni si Serviciul Român de Informatii în termen de 30 de zite de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINlSTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Costin Georgescu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 346.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, ce se transmite din administrarea Consiliului Local al Comunei Otopeni în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Comuna Otopeni,

Bloc C2-1, judetul Ilfov

Consiliul Local

al Comunei Otopeni

Serviciul Român de Informatii

Bloc P+3

· suprafata construită = 489 m2

· suprafata desfăsurată =

2.445 m2

· suprafata terenului = 289 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniui privat al comunei Otopeni, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietate publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotârâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea, fără plată, a constructiilor si a terenului aferent acestora, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu dotările aferente, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al comunei Otopeni, judetul Ilfov.

Art. 2. - Predarea-pretuarea imobilelor, precum si dotăritor aferente, prevăzute la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Serviciul Român de Informatii si Consiliul Local al Comunei Otopeni în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,
Costin Georgescu,

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 347.

 

ANEXA

 

DATELE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit în domeniul privat al comunei Otopeni

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Comuna Otopeni, sos. Odăi nr. 20, bloc 7, judetul Ilfov

Statul român

Comuna Otopeni

Bloc P + 1

· suprafata construită = 315 m2

· suprafata desfăsurată = 630 m2

· suprafata terenului = 1.683 m2

2.

Comuna Otopeni, sos. Odăi nr. 20, bloc 8, judetul Ilfov

Statul român

Comuna Otopeni

Bloc P + 1

· suprafata construită = 315 m2

·suprafata desfăsurată= 630 m2

· suprafata terenului = 1.191

3.

Centrala termică

Statul român

Comuna Otopeni

Parter

· suprafata construită = 80 m2

· suprafata terenului = 860 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 privind trecerea, fără plată, a unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Societătii Comerciale "Agrap"- S.A. Apahida, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Unlversitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 . - Se aprobă trecerea, fără plată, a unui teren agricol în suprafată de 667,1 ha, proprietate pubtică a statului, din administrarea Societătii Comerciale "Agrap"S.A. Apahida, judetul Cluj, în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, calea Mănăstur nr. 1-3, judetul Cluj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar din evidentele contabile.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Mircea Fronescu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Aurel Pană,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat


Bucuresti, 2 mai 2000.

Nr. 348.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului agricol, proprietate publică a statului, situat în comuna Cojocna, judetul Cluj, care se transmite, fără plată, din administrarea Societătii Comerciale „Agrap" - S.A. Apahida în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Comuna Gojocna, judetul Cluj

Societatea Comercială „Agrap" - S.A., Apahida, judetul Cluj

Ministerul Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj Napoca

Suprafata = 667,1 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1029

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Finantelor lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 9 mai 2000.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite următorul ordin:

 

ARTlCOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1029.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 si 19 mai 2000. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 si 17 august 2000.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominată a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatetor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, tipărite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 45% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 45 x 90/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie cu dobândă pentru populatie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc la data de 19 mai. 2000, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv se acordă dobândă la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate de titular pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului si se rascumpără de trezoreria statului în ziua prezentării lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, iar certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadenxei (titularul se prezintă în a 32-a zi, iar certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile vor fi răscumpărate cu dobândă capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumparare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plătesc dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen, comunicat de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 5 mai 2000.

Nr. 627.