MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 206    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 11 mai 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

308. - Hotărâre pentru aprobarea Întelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si a Acordului încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor

 

Schimb de note diplomatice între ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei în România si ministru de stat, ministrul afacerilor externe al României

 

Acord între Guvernul României si Japan International Cooperation System (JICS)Guvernul României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea Întelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si a Acordului încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor


Guvernul României h o t ă r ă s t e:

Art. 1. - Se aprobă Întelegerea realizată prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si Acordul încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor.

Art. 2. - Ministerul Finantelor, ca reprezentant al Guvernului României, beneficiar al ajutorului nerambursabil, este autorizat să aducă la îndeplinire prevederile notelor diplomatice si ale acordului.

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Ion Pascu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes


Bucuresti, 19 aprilie 2000.
Nr. 308.

AMBASADA JAPONIEI
BUCURESTI

7 ianuarie 2000


Excelentă,

Am onoarea de a mă referi la recentele discutii purtate între reprezentantii Guvernului Japoniei si ai Guvernului României privind extinderea cooperării economice japoneze, în vederea întăririi relatiilor de prietenie si cooperare dintre cele două tări, si de a propune în numele Guvernului Japoniei următoarele aranjamente:

1. - În scopul de a contribui la promovarea eforturilor de ajustare structurală a economiei, depuse de Guvernul României, precum si la diminuarea dificultătilor economice, incluzând îndatorarea României, Guvernul Japoniei va oferi Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500.000.000 (500 milioane) yeni, denumit în continuare grant.

2. - (1) Grantul si dobânda aferentă vor fi utilizate de Guvernul României întocmai si exclusiv pentru cumpărarea produselor enumerate într-o listă ce va fi convenită mutual între autoritătile implicate ale celor două guverne si a serviciilor aferente unor astfel de produse, cu conditia ca acele produse să fie realizate în tări de origine admisibile.

(2) Lista mentionată la subparagraful (1) va fi supusă modificărilor care pot fi convenite între autoritătile implicate ale celor două guverne.

(3) Competenta (sfera de actiune) tărilor de origine-sursă admisibile, mentionate în subparagraful (1), va fi convenită între autoritătile implicate ale celor două guverne.

3. - (1) Guvernul României va deschide un cont curent de depozit la o bancă din Japonia, în numele Guvernului României, denumit în continuare cont, după intrarea în vigoare a prezentelor aranjamente, si va notifica în scris Guvernului Japoniei asupra îndeplinirii procedurii de deschidere a contului, până la data de 27 ianuarie 2000.

(2) Singurul scop al contului este de a înregistra intrarea plătii în yeni japonezi de la Guvernul Japoniei, la care se referă paragraful 4, precum si de a face plătile necesare pentru cumpărarea produselor si a serviciilor mentionate în subparagraful (1) al paragrafului 2 si alte astfel de plăti care pot fi convenite ulterior între autoritătile implicate ale celor două guverne.

4. - Guvernul Japoniei va executa grantul prin efectuarea plătii în yeni japonezi din suma mentionată în paragraful 1, din cont, în perioada cuprinsă între primirea notificării la care se face referire în subparagraful (1) al paragrafului 3 (27 ianuarie 2000) si 31 martie 2000, în afară de cazul în care perioada este extinsă printr-un acord mutual între autoritătile implicate ale celor două guverne.

5. - (1) Guvernul României va lua măsurile necesare pentru:

a) utilizarea grantului si a dobânzii aferente în decursul unei perioade de 12 luni de la data intrării în vigoare a grantului si restituirea sumei rămase în cont după această perioadă Guvernului Japoniei, în afară de cazul în care perioada este extinsă printr-un acord mutual între autoritătile implicate ale celor două guverne;

b) asigurarea ca taxele vamale, cele interne si celelalte obligatii fiscale impuse în România, în legătură cu cumpărarea produselor si a serviciilor la care se face referire în subparagraful (1) al paragrafului 2, să nu fie suportate din grant;

c) asigurarea ca grantul si dobânda aferentă să fie utilizate întocmai si exclusiv pentru promovarea eforturilor de ajustare structurală a economiei, precum si pentru diminuarea dificultătilor economice, incluzând îndatorarea României;

d) prezentarea fără întârziere către Guvernul Japoniei a unui raport pregătit într-o formă scrisă acceptată de acesta asupra transferurilor în/din cont, împreună cu copii de pe contractele, facturile si de pe alte documente cuprinzând transferurile relevante, atunci când grantul si dobânda aferentă sunt complet trase în concordantă cu prevederile subparagrafului (2) al paragrafului 3 sau atunci când perioada de utilizare a grantului si a dobânzii aferente expiră conform prevederilor lit. a) sau la solicitarea Guvernului Japoniei.

(2) Produsele cumpărate conform grantului nu vor fi reexportate din România.

6. - (1) Guvernul României va asigura ca o sumă echivalentă cu suma în yeni, plătită pentru cumpărarea produselor mentionate în subparagraful (1) al paragrafului 2, să fie depozitată în moneda României într-un cont care va fi deschis în numele său la Banca Natională a României. Depozitul va fi constituit într-o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor aranjamente, în afară de cazul în care s-a convenit altfel între autoritătile implicate ale celor două guverne.

(2) Suma (în lei) astfel depozitată va fi utilizată în scopul dezvoltării economice si sociale a României.

(3) Autoritătile implicate ale celor două guverne se vor consulta în legătură cu utilizarea sumei (în lei) depozitate.

7. - Detaliile procedurale ulterioare pentru implementarea prezentelor aranjamente vor fi convenite prin consultare între autoritătile implicate ale celor două guverne.

8. - Cele două guverne se vor consulta reciproc cu privire la orice problemă care poate apărea din/în legătură cu prezentele aranjamente.

Am, în continuare, onoarea de a propune ca această notă si nota Excelentei voastre, ca răspuns, confirmând în numele Guvernului României aranjamentele viitoare, să fie privite ca un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la data răspunsului Excelentei voastre.

Mă folosesc de această oportunitate pentru a oferi Excelentei voastre asigurarea înaltei mele consideratii.

 

Yoshiaki Koyama,
ambasador extraordinar si plenipotentiar al Japoniei în România

Excelentei sale,
Domnului Petre Roman,
ministru de stat, ministrul afacerilor externe al României

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

7 ianuarie 2000


Excelentă,

 

Am onoarea de a vă face cunoscută primirea notei Excelentei voastre în cursul zilei de astăzi, cu următorul continut: "Am onoarea de a mă referi la recentele discutii purtate între reprezentantii Guvernului Japoniei si ai Guvernului României privind extinderea cooperării economice japoneze, în vederea întăririi relatiilor de prietenie si cooperare dintre cele două tări, si de a propune în numele Guvernului Japoniei următoarele aranjamente:

1. - În scopul de a contribui la promovarea eforturilor de ajustare structurală a economiei, depuse de Guvernul României, precum si la diminuarea dificultătilor economice, incluzând îndatorarea României, Guvernul Japoniei va oferi Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500.000.000 (500 milioane) yeni, denumit în continuare grant.

2. - (1) Grantul si dobânda aferentă vor fi utilizate de Guvernul României întocmai si exclusiv pentru cumpărarea produselor enumerate într-o listă ce va fi convenită mutual între autoritătile implicate ale celor două guverne si a serviciilor aferente unor astfel de produse, cu conditia ca acele produse să fie realizate în tări de origine admisibile.

(2) Lista mentionată la subparagraful (1) va fi supusă modificărilor care pot fi convenite între autoritătile implicate ale celor două guverne.

(3) Competenta (sfera de actiune) tărilor de origine-sursă admisibile, mentionate în subparagraful (1), va fi convenită între autoritătile implicate ale celor două guverne.

3. - (1) Guvernul României va deschide un cont curent de depozit la o bancă din Japonia, în numele Guvernului României, denumit în continuare cont, după intrarea în vigoare a prezentelor aranjamente, si va notifica în scris Guvernului Japoniei asupra îndeplinirii procedurii de deschidere a contului, până la data de 27 ianuarie 2000.

(2) Singurul scop al contului este de a înregistra intrarea plătii în yeni japonezi de la Guvernul Japoniei, la care se referă paragraful 4, precum si de a face plătile necesare pentru cumpărarea produselor si serviciilor mentionate în subparagraful (1) al paragrafului 2 si alte astfel de plăti care pot fi convenite ulterior între autoritătile implicate ale celor două guverne.

4. - Guvernul Japoniei va executa grantul prin efectuarea plătii în yeni japonezi din suma mentionată în paragraful 1, din cont, în perioada cuprinsă între primirea notificării la care se face referire în subparagraful (1) al paragrafului 3 (27 ianuarie 2000) si 31 martie 2000, în afară de cazul în care perioada este extinsă printr-un acord mutual între autoritătile implicate ale celor două guverne.

5. - (1) Guvernul României va lua măsurile necesare pentru:

a) utilizarea grantului si a dobânzii aferente în decursul unei perioade de 12 luni de la data intrării în vigoare a grantului si restituirea sumei rămase în cont după această perioadă Guvernului Japoniei, în afară de cazul în care perioada este extinsă printr-un acord mutual între autoritătile implicate ale celor două guverne;

b) asigurarea ca taxele vamale, cele interne si celelalte obligatii fiscale impuse în România, în legătură cu cumpărarea produselor si a serviciilor la care se face referire în subparagraful (1) al paragrafului 2, să nu fie suportate din grant;

c) asigurarea ca grantul si dobânda aferentă să fie utilizate întocmai si exclusiv pentru promovarea eforturilor de ajustare structurală a economiei, precum si pentru diminuarea dificultătilor economice, incluzând îndatorarea României;

d) prezentarea fără întârziere către Guvernul Japoniei a unui raport pregătit într-o formă scrisă acceptată de acesta asupra transferurilor în/din cont, împreună cu copii de pe contractele, facturile si de pe alte documente cuprinzând transferurile relevante, atunci când grantul si dobânda aferentă sunt complet trase în concordantă cu prevederile subparagrafului (2) al paragrafului 3 sau atunci când perioada de utilizare a grantului si a dobânzii aferente expiră conform prevederilor lit. a) sau la solicitarea Guvernului Japoniei.

(2) Produsele cumpărate conform grantului nu vor fi reexportate din România.

6. - (1) Guvernul României va asigura ca o sumă echivalentă cu suma în yeni, plătită pentru cumpărarea produselor mentionate în subparagraful (1) al paragrafului 2, să fie depozitată în moneda României într-un cont care va fi deschis în numele său la Banca Natională a României. Depozitul va fi constituit într-o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor aranjamente, în afară de cazul în care s-a convenit altfel între autoritătile implicate ale celor două guverne.

(2) Suma (în lei) astfel depozitată va fi utilizată în scopul dezvoltării economice si sociale a României.

(3) Autoritătile implicate ale celor două guverne se vor consulta în legătură cu utilizarea sumei (în lei) depozitate.

7. - Detaliile procedurale ulterioare pentru implementarea prezentelor aranjamente vor fi convenite prin consultare între autoritătile implicate ale celor două guverne.

8. - Cele două guverne se vor consulta reciproc cu privire la orice problemă care poate apărea din/în legătură cu prezentele aranjamente.

Am, în continuare, onoarea de a propune ca această notă si nota Excelentei voastre, ca răspuns, confirmând în numele Guvernului României aranjamentele viitoare, să fie privite ca un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la data răspunsului Excelentei voastre.

Mă folosesc de această oportunitate pentru a oferi Excelentei voastre asigurarea înaltei mele consideratii."

Am, în continuare, onoarea de a confirma, în numele Guvernului României, aranjamentele viitoare si acordul ca nota Excelentei voastre si această notă să constituie un acord între cele două guverne, care va intra în vigoare la data prezentului răspuns.

Folosesc această oportunitate pentru a adresa Excelentei voastre expresia celei mai înalte consideratii.

 

Petre Roman
ministru de stat, ministrul afacerilor externe al României

Excelentei Sale,
Domnului Yoshiaki Koyama,
ambasador extraordinar si plenipotentiar al Japoniei în România

 

Acord

între Guvernul României si Japan International Cooperation System (JICS)*)


*) Traducere.

Acest acord este semnat astăzi, 1 februarie 2000, între:

Guvernul României, denumit în continuare Beneficiar, reprezentat de domnul Ionut Mircea Costea, secretar general adjunct la Ministerul Finantelor, pe de o parte, si

Japan International Cooperation System (JICS), etajul V, clădirea Sanshin Shinjuku, 4-9, Yoyogi 2 Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, 151-0053 Japonia, denumit în continuare JICS, reprezentat de domnul Takayuki Jimbo, director al Directiei Non-Project Grant Aid în cadrul Departamentului Grant Aid, pe de altă parte.

Considerând că Guvernul Japoniei, denumit în continuare Donator, a pus la dispozitie anumite fonduri Beneficiarului prin schimbul de note si prin procesul-verbal privind detaliile procedurale, datate 7 ianuarie 2000 (în continuare se va face referire la acestea prin S/N);

si

considerând că Beneficiarul intentionează să folosească fondurile puse la dispozitie prin S/N pentru plata produselor si serviciilor procurate pentru si în numele Beneficiarului de către JICS si pentru serviciile acestuia din urmă;

si

considerând că JICS a declarat si a exemplificat Beneficiarului că are o experientă adecvată în domeniul ajutoarelor japoneze tip grant,

prin prezentul acord se stabilesc următoarele:

1. Numirea

Prin prezentul acord Beneficiarul numeste si autorizează JICS să actioneze ca agent în numele său si JICS este de acord să actioneze ca agent, asa cum se face referire în S/N, pentru si în numele Beneficiarului, pentru a procura produsele si serviciile stabilite de Beneficiar, astfel cum au fost ele solicitate în concordantă cu S/N.

2. Responsabilitatea Beneficiarului

2.1. Beneficiarul va furniza JICS informatii complete privind cerintele sale de procurare a produselor si serviciilor în concordantă cu S/N.

2.2. Beneficiarul va examina documentele oferite si notele transmise de JICS si va lua cu promptitudine decizii privitoare la acestea, astfel încât să evite întârzierea nejustificată în bunul mers al procurării de produse si servicii.

            Toate responsabilitătile pentru pierderea sau prejudiciul rezultat din vina Beneficiarului de a întârzia în luarea deciziilor de acest fel vor reveni Beneficiarului.

            2.3. Beneficiarul va acorda JICS toate permisiunile, aprobările, licentele, admiterile si orice alte autorizatii cerute în tara Beneficiarului în legătură cu serviciile prestate de JICS ca agent, care sunt stabilite prin acest acord, sau va oferi asistenta JICS în obtinerea unor asemenea permisiuni necesare.

2.4. Beneficiarul, în numele JICS, se va ocupa de urgentarea obtinerii vizelor, achitarea taxelor vamale si de orice alte formalităti care pot fi necesare pentru intrarea personalului JICS în tara Beneficiarului si pentru sederea sa în această tară pe perioada prestării serviciilor lor conform acestui acord.

2.5. Beneficiarul va informa în prealabil JICS despre natura si continutul tuturor legilor legate de realizarea obligatiilor lor în concordantă cu continutul S/N.

2.6. Beneficiarul va scuti JICS de la plata taxelor vamale, taxelor interne si a altor impozite fiscale care pot fi impuse în tara Beneficiarului, cu privire la produsele si serviciile procurate de JICS, conform acordului, personalului JICS, sau a oricăror alte sume plătite sau plătibile JICS în conditiile acestui acord.

2.7. Beneficiarul va cheltui banii strict pe articole aprobate în S/N.

2.8. Beneficiarul va informa JICS cu privire la numărul de cont al fondului de contrapartidă la care se face referire în subparagraful (1) al paragrafului 6 din S/N, după încheierea acestui acord.
Beneficiarul se va asigura că JICS primeste extrasele lunare privind contul precizat conform S/N, cu informatiile necesare furnizate de Banca Comercială Română.

3. Obligatia JICS

3.1. JICS va presta servicii în calitatea sa de agent si va căuta să îsi exercite competenta în realizarea obligatiilor sale si în special să obtină termene favorabile la îndemâna Beneficiarului pentru oferta de produse si servicii.

Dacă Beneficiarul va suporta orice pierdere sau prejudiciu ca rezultat al actiunilor sau omisiunilor JICS în cadrul acestui acord, JICS va fi răspunzător fată de Beneficiar numai pentru pierderea sau prejudiciul cauzat de neglijenta flagrantă sau de proasta administrare deliberată, realizată de JICS, însă JICS nu va fi răspunzător pentru prejudiciul indirect sau care rezultă din contract din greseală sau în alt mod.

3.2. JICS va face raportări lunare comitetului stabilit în urma S/N privind suma solicitată să fie depozitată si suma depozitată de fapt de Beneficiar cu privire la fondul de contrapartidă pentru perioada de 5 ani de la data efectivă a S/N.

3.3. JICS va furniza comitetului informatii si servicii de consultantă ori de câte ori este solicitat.

4. Asigurarea

Beneficiarul îsi va asuma toate riscurile operatiunilor rezultate din acest acord si va fi răspunzător pentru rezolvarea pretentiilor care pot fi ridicate de terte părti împotriva JICS, împotriva personalului său sau împotriva altor persoane care prestează servicii în numele său si le va prelua, neincriminând JICS în privinta tuturor datoriilor, cheltuielilor sau obligatiilor rezultate din acord ori din actiuni efectuate sau obstructionate de a fi întreprinse în realizarea acestui acord.

Prevederile anterioare nu vor fi aplicate atunci când Beneficiarul si JICS stabilesc neglijentele furnizorilor, ale altor intermediari, inspectori, expeditori, agenti expeditori ai oricărora dintre oficialii acestora, angajati sau agenti ori ale oricăror persoane care realizează orice parte a procurării produselor si serviciilor mentionate mai jos, care nu sunt în conformitate cu instructiunile sau cu aprobările JICS.

JICS va ajuta Beneficiarul în prezentarea oricărei pretentii si va actiona prin instructiunile primite de la Beneficiar pentru a lua măsuri în vederea reparării sau înlocuirii produselor implicate ori a prejudiciilor, după caz; este prevăzut, oricum, ca prezentarea unei asemenea reclamatii să se facă în perioada de împuternicire/garantie pe care furnizorul/compania expeditoare, asigurătorul a stabilit-o si pentru care îsi asumă răspunderea si timp de un an de la data livrării produselor în cauză. JICS nu va fi solicitat să ajute Beneficiarul în suportarea unei asemenea datorii după expirarea perioadei de împuternicire/garantie precizate sau în cazul în care nu este prevăzută o astfel de perioadă.

5. Procedura de procurare

În scopul asigurării procurării suficiente si a plătii rapide JICS, în calitate de agent, poate da un sfat necesar Beneficiarului si Beneficiarul va lua în considerare cu atentie un astfel de sfat si va selecta ce produse doreste să procure.

În realizarea procurării produselor si serviciilor în numele Beneficiarului JICS va urmări termenii si conditiile stabilite anterior în sfera serviciilor agentiei, atasată S/N, pentru a asigura procurarea corespunzătoare, procedura stabilită anterior în anexa A sau o procedură ce poate fi stabilită prin acordul scris între părti din timp în timp, prevăzând ca toate procedurile de acest fel să fie sub toate aspectele în conformitate cu cerintele S/N.

6. Contract pentru procurarea de produse si servicii

Orice contract pentru procurarea de produse si servicii cu furnizorii, asigurătorul, compania inspectoare, compania transportoare, agentul expeditor sau cu alte părti implicate în acest acord va fi încheiat de către JICS în numele Beneficiarului.

7. Expedierea si asigurarea

În concordantă cu solicitările Beneficiarului JICS va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru realizarea expedierii produselor procurate în cadrul acestui acord.

Expedierea produselor ce au fost procurate va fi asigurată în termenii si în conditiile cele mai potrivite pentru respectivele produse, asa cum sunt furnizate în mod normal de asigurătorii comerciali.

Dacă Beneficiarul solicită o asigurare suplimentară, JICS va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru obtinerea unei astfel de asigurări în numele si la cererea Beneficiarului. Asemenea măsuri se vor întreprinde astfel cum s-a stabilit prin acord între Beneficiar si JICS. Prima si costul asociat asigurării suplimentare vor fi suportate de Beneficiar si vor fi debitate (decontate) din contul Beneficiarului de către JICS.

JICS nu va fi responsabil pentru nici o pierdere sau prejudiciu în cazul produselor procurate în conditiile acestui acord, în afara obligatiei de a le asigura astfel cum este prevăzut în acord.
Banii obtinuti din asigurarea de la compania asigurătoare vor fi primiti de JICS si depusi în contul de procurare. Utilizarea acestor fonduri va fi decisă prin consimtământul mutual al Beneficiarului si al JICS.

8. Inspectia si controlul calitătii

Orice produs care va fi procurat în conditiile acestui acord va fi inspectat în tara expeditoare în contul furnizorilor de produse.

Dacă Beneficiarul solicită una sau mai multe inspectii suplimentare conduse de o organizatie sau de un institut de inspectie internatională autorizat, JICS va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru obtinerea acelei inspectii în numele si la cererea Beneficiarului. Taxa de inspectie pentru inspectiile suplimentare va fi suportată de Beneficiar si va fi debitată din contul Beneficiarului de către JICS.

Inspectiile vor include aprobarea metodei de ambalare si protectie la export, dar nu vor include supravegherea încărcării la nivelul furnizorului sau la încărcarea de pe docuri ori la aeroport, dacă nu este în mod special stipulat.

Toate reglementările inspectiei vor fi stabilite de comun acord între Beneficiar si JICS.
JICS nu va fi responsabil pentru nici o pierdere sau prejudiciu pentru produsele procurate în conditiile acestui acord, cu exceptia obligatiei de inspectare, astfel cum se precizează în acord.

9. Remunerarea

Beneficiarul va plăti JICS o sumă totală de 29 milioane yeni japonezi (29.000.000 JPY), reprezentând comisionul agentiei, denumit în continuare comisionul agentiei, pentru serviciile sale ce urmează să fie prestate conform acestui acord.

Comisionul agentiei va fi plătit din fondurile existente în contul Beneficiarului.

Plata către JICS se va face în yeni japonezi prin intermediul unei bănci din Japonia, desemnată de Beneficiar.

Beneficiarul va emite un ordin de plată băncii stabilite prin Banca Comercială Română cu privire la prima plată descrisă imediat mai jos, după aprobarea acestui acord de către Donator.

(i) Prima plată

Suma de 14,5 milioane yeni japonezi, care reprezintă 50% din comisionul agentiei, va fi plătită imediat după aprobarea acestui acord de către Donator, îndeplinirea aranjamentului bancar de către Beneficiar si plata grantului fiind făcute de Donator, astfel cum se precizează în S/N.
Solicitarea pentru prima plată va fi însotită de o fotocopie a certificatului de aprobare a acestui acord, emis de Donator.

(ii) A doua plată

Suma de 8,7 milioane yeni japonezi, reprezentând 30% din comisionul agentiei, va fi plătită la cererea JICS, atunci când fondurile rămase în contul Beneficiarului sunt mai mici de 50% din suma grantului prevăzut în S/N.

(iii) Plata finală

Suma rămasă de 5,8 milioane yeni japonezi, care reprezintă 20% din comisionul agentiei, va fi plătită la cererea JICS, atunci când fondurile rămase în contul Beneficiarului sunt mai mici de 3% din suma grantului prevăzut în S/N.

10. Procedura contabilă si de plată

Procedura de plată a produselor si serviciilor procurate în conditiile acestui acord si procedura contabilă pentru Beneficiar si Donator vor fi asa cum se stabileste în anexa A la prezentul acord.

11. Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare după ce va fi aprobat de Donator si se va derula în conformitate cu cele ce urmează, până la epuizarea fondurilor sau încetarea utilizării lor conform S/N ori la încetarea acordului în concordantă cu termenii acestuia.

12. Bazele acordului

Toate prevederile acestui acord si toate actiunile întreprinse sau obstructionate de a fi întreprinse în conformitate cu termenii acestuia vor fi în concordantă cu continutul S/N. În cazul în care oricare dintre prevederile acordului va contraveni S/N, acestea vor fi discutate între Beneficiar si JICS în vederea amendării sau modificării lor, astfel încât să corespundă continutului S/N. Dacă nu se ajunge la un acord în privinta unui/unei asemenea amendament sau modificări, prevederea în cauză va fi considerată nulă ab initio.

13. Încetarea acordului

13.1. Acordul va înceta imediat după încetarea S/N sau după epuizarea fondurilor acordate Beneficiarului prin acesta.

13.2. După notificarea încetării termenului acestui acord JICS va proceda sistematic, dar într-un ritm si într-o economie rezonabile, la realizarea acelor măsuri riguroase, necesare pentru a aduce la bun sfârsit serviciile în conditiile acestuia.

13.3. Încetarea în orice mod a acestui acord nu va prejudicia sau nu va afecta drepturile si obligatiile dobândite de fiecare parte prin acest acord. La încetarea acordului JICS va fi îndreptătit să pretindă si să îi fie plătite toate taxele rezultate până la si incluzând data stingerii acordului, precum si toate costurile si cheltuielile ce rezultă din aceasta.

13.4. În cazul în care acest acord încetează JICS va pregăti si va prezenta într-o perioadă de 45 de zile de la data încetării o declaratie scrisă în care să se specifice suma totală rămasă în contul de lichidare al JICS pentru procurare, denumit contul de procurare, care nu a fost încă trasă sau pregătită pentru tragere. Această declaratie va fi însotită de un certificat emis de un auditor independent, care să confirme exactitatea cifrelor înscrise în declaratie. JICS va face plata către Beneficiar a sumei detaliate într-o astfel de declaratie, cu exceptia oricăror taxe datorate si plătibile la acea dată către JICS si a oricăror costuri si cheltuieli suportate sau care vor fi suportate de către JICS în legătură cu sau decurgând dintr-o astfel de încetare a acordului în decursul unei perioade de 45 de zile de la data prezentării declaratiei de către JICS.

13.5. Plata oricăror sume datorate către JICS la încetarea acordului, care nu sunt scăzute astfel cum se prevede în art. 13.4, va fi realizată printr-un transfer din contul Beneficiarului din Japonia în contul bancar desemnat de JICS în termen de 45 de zile de la prezentarea unei facturi de către JICS.

14. Renuntarea la imunitate

În conditiile acestui acord Beneficiarul renuntă irevocabil si consimte să renunte, în orice conditii, pentru punerea în aplicare a acordului sau a oricărui document elaborat în baza acestuia, la oricare si la toate privilegiile sau la imunitate în cazul unui proces sau al unui sechestru ori al unei executări silite pe proprietatea sa sau în cazul oricăror alte procese în care poate fi implicat conform legilor interne si internationale, ca apărare procedurală sau ca altă modalitate de apărare.

15. Forta majoră

Nici o parte nu va fi considerată că este vinovată sau că încalcă acest acord, dacă nu poate să exercite controlul datorită unor circumstante independente de vointa sa. Astfel de circumstante (specificate în continuare ca fortă majoră) care pot apărea în orice parte a lumii includ, dar nu se limitează la, următoarele:

a) calamităti naturale, incluzând furtună, cutremur, foc, inundatie, fulger sau orice altă actiune a fortelor naturii, care nu pot fi prevăzute sau combătute;

b) război (declarat sau nedeclarat), ostilităti, invazie, actiunea unei forte inamice străine în legătură cu una dintre părti, amenintarea cu sau pregătirea pentru război ori pentru o actiune teroristă, răscoală, insurectie, tulburări sociale, rebeliune, revolutie, putere uzurpată sau război civil si conflicte de muncă sau alte conflicte industriale, greve, embargouri, blocade sau sabotaje de muncă;

c) capturare, prindere, arestare, retinere, detentie, piraterie si consecintele acestora sau orice încercare ori amenintare cu aceasta;

d) mine abandonate, torpile, bombe sau alte asemenea arme de război abandonate; sau

e) folosirea oricăror arme de război, ce implică fisiunea si/sau fuziunea atomică ori nucleară sau alte asemenea forte de reactie ori materiale radioactive.

16. Informarea

Orice informare cerută în conditiile acestui acord Beneficiarului sau JICS va fi transmisă în scris sau prin posta înregistrată ori depusă, prin telegraf ori fax, urmată imediat de o scrisoare de confirmare prin posta înregistrată sau depusă ori prin livrare personală:

- în cazul Beneficiarului:

- la Ministerul Finantelor din România, în atentia ministrului finantelor

sau

- la Ambasada Japoniei din România, în atentia ambasadorului;

- în cazul JICS:

- la adresa biroului directorului său precizată mai jos:

în atentia: Project Manager - Non-Project Grant Aid Division Grant Aid Management Department

sau

- la biroul său de legătură ori la o altă astfel de adresă si/sau asa cum părtile desemnează în scris.

În cazul în care una dintre părti îsi schimbă adresa si/sau destinatarul trimiterii, partea implicată va notifica în prealabil acest lucru în scris celeilalte părti.

Orice informare va fi considerată trimisă în momentul în care este expediată la adresa părtii ce urmează să o primească sau, dacă este trimisă prin postă în a 15-a zi (în cazul unei duminici sau al unei sărbători legale pentru partea destinatară, în următoarea zi lucrătoare) de la data postei.
Destinatarul oricărei informări va confirma de îndată expeditorului primirea acesteia printr-o scrisoare de confirmare.

17. Functionarea acordului

Beneficiarul si JICS recunosc că practic nu se poate prevedea în acest acord orice eveniment care poate apărea în perioada de valabilitate a acestuia. Beneficiarul si JICS consimt ca acesta să se deruleze corect si fără să le afecteze interesele si că, dacă în perioada derulării acestui acord una dintre părti consideră că acesta operează sau va opera în detrimentul celeilalte părti, Beneficiarul si JICS se vor consulta reciproc cu bună-credintă pentru a cădea de acord asupra unei actiuni care să îndepărteze sau să prevină cauza ori cauzele unei asemenea incorectitudini. Totusi nici neajungerea la un acord asupra vreunei actiuni potrivit acestei clauze, nici esecul unei astfel de actiuni în înlăturarea unei asemenea incorectitudini nu vor constitui subiectul unei dispute pentru a fi arbitrată potrivit clauzei 18 de mai jos.

18. Reglementarea disputei

Toate disputele, controversele sau divergentele care pot apărea între părti în afara acordului sau în legătură cu acesta vor fi în final rezolvate prin arbitrare la Geneva (Elvetia), în conformitate cu regulile de arbitrare ale UNCITRAL, în vigoare în prezent, de unul sau de mai multi arbitri numiti conform acestor reglementări.

Decizia arbitrului va fi definitivă si va avea caracter obligatoriu pentru ambele părti, care se vor conforma acesteia cu bună-credintă.

Contestarea deciziei poate fi înaintată la orice instantă judecătorească competentă, iar contestatia poate fi depusă la o astfel de instantă în vederea acceptării juridice a deciziei sau a ordinului de aplicare, după caz.

Cu toate acestea, pentru orice situatie ce contravine acestui acord părtile recunosc si consimt ca Donatorul să fie împuternicit să intervină în concilierea sau în aplanarea unei asemenea dispute înainte de trimiterea acesteia spre arbitrare, în scopul unei rezolvări amiabile, fără a se apela la arbitraj. În cazul în care Donatorul participă voit la asemenea dispute, părtile convin să îi accepte participarea.

19. Interpretarea

Acordul va fi guvernat de si interpretat în conformitate cu legile Japoniei.
20. Alte aspecte

20.1. Nici una dintre părti nu îsi va aroga alte drepturi, nu va dispune în alt mod de drepturile sale sau nu îsi va delega obligatiile rezultate din acest acord fără consimtământul prealabil scris al celeilalte părti.

20.2. Beneficiarul si JICS îsi vor îndeplini obligatiile ce le revin si alte sarcini cuprinse în acest acord printr-o cooperare sinceră si cu bună-credintă.

20.3. Dacă există neconcordantă sau incompatibilitate între termenii acestui acord si cei ai altor anexe sau documente anexate, termenii acestui acord vor prevala.

20.4. Acest acord este întocmit si redactat în limba engleză. El poate fi tradus, pentru informare si uzantă, în limba japoneză sau într-o altă limbă, dar în cazul unei erori sau neconcordante, versiunea în limba engleză va prevala.

Martori la acestea, reprezentantii deplin autorizati ai părtilor la prezentul acord au semnat în ziua si în anul mentionate mai sus.

 

Ionut Mircea Costea,

secretar general adjunct la Ministerul Finantelor din România

Takayuki Jimbo,

director al Directiei Non-Project Grant Aid Japan
International Cooperation System (JICS)

martor,

Atsutoshi Hagino,

secretar III Cooperare economică Ambasada Japoniei în România

martor,

Gabriela Liteanu,
director adjunct al Directiei datorie publică externă Departamentul datorie publică din Ministerul Finantelor

 

ANEXA A
la acord

 

PROCEDURA
de procurare si contabilizare

 

1. Acorduri privind procurarea (conventii)

1.1. Procurarea va fi efectuată în concordantă cu principiile serviciilor publice, avându-se în vedere necesitatea urgentării tragerii sumelor si, pe cât posibil, a obtinerii unor preturi rezonabile.

1.2. JICS consideră că, în principiu, licitatia competitivă internatională (LCI) este cea mai bună metodă pentru a satisface solicitările mentionate mai sus în legătură cu procurarea produselor si serviciilor. De aceea JICS va procura produsele si serviciile prin LCI, în concordantă cu procedurile descrise în această prevedere.

În cazul procurării produselor prin LCI, JICS va publica invitatia la licitatii, pentru preselectie, printr-o notă generală de procurare, într-un ziar de largă circulatie (de exemplu: "Nikkan Kogyo Shinbun", "Financial Times" etc.) si în pagina din reteaua Internet a JICS. Nota generală de procurare va contine informatii privind Donatorul, Beneficiarul, suma si scopul grantului, denumirea produselor ce vor fi procurate si informatiile necesare pentru înscrierea la preselectie.

Preselectia se va baza în întregime pe capacitatea eventualilor licitatori de a executa corespunzător respectivul contract, avându-se în vedere:

(i) experienta lor si performanta în procurări asemănătoare;

(ii) posibilitătile în legătură cu serviciile de întretinere; si

(iii) pozitia financiară.

1.3. În cazul utilizării LCI, JICS va trebui:

(i) să pregătească documentele de licitatie, incluzând specificatiile, dacă este necesar, privind discutiile cu utilizatorii finali. Documentele de licitatie vor furniza toate informatiile necesare eventualilor licitanti pentru pregătirea licitatiei si vor cuprinde: invitatia la licitatie, instructiunile, formularul de licitatie, formularul de contract, conditiile contractuale, specificatia produselor, anexele necesare pentru această formă de licitatie si depunerea garantiei;

(ii) să aranjeze deschiderea licitatiilor la data stabilită pentru ultima lansare a licitatiilor sau imediat după aceea;

(iii) după deschiderea licitatiilor, să înceapă evaluarea si compararea licitatorilor pentru a determina costul fiecărei licitatii pentru Beneficiar, într-un mod care să permită compararea licitatiilor pe baza evaluării costului lor.

(În documentele de licitatie se vor stabili clar factorii relevanti în plus fată de pret, care vor fi luati în considerare în evaluarea licitatiei, si modalitatea în care acestia vor fi aplicati, în scopul determinării licitării celei mai avantajoase.);

(iv) să pregătească un raport detaliat asupra evaluării si comparării licitatiilor, care să contină motivele specifice pe care se bazează recomandarea de acordare a contractului, si să trimită copii Beneficiarului pentru aprobarea hotărârii; si

(v) după primirea confirmării deciziei Beneficiarului asupra ofertei acceptate să procedeze la încheierea contractelor cu licitantii câstigători.

1.4. Pot exista împrejurări speciale în care LCI nu este potrivită, iar JICS poate lua în considerare procedee alternative acceptabile, în următoarele cazuri:

(i) dacă numărul contractelor, furnizorilor sau al producătorilor este limitat;

(ii) dacă suma implicată (oferită) în procurare este atât de mică încât eventualii furnizori nu vor fi interesati în mod categoric sau dacă avantajele acestui fel de licitatie vor fi anulate de taxele administrative implicate;

(iii) relicitarea totală sau partială a licitării initiale, urmând procedura LCI, a fost anulată;

(iv) dacă produsele pentru licitare (de comandat) sunt articole, piese de schimb sau elemente care au o singură sursă de productie (un singur producător);

(v) dacă într-un alt caz decât cele prevăzute mai sus JICS consideră nepotrivit să urmeze procedeele LCI, de exemplu în cazul procurărilor de urgentă.

1.5. În împrejurările sus-mentionate pot fi aplicate următoarele metode de procurare ca fiind potrivite, avându-se în vedere corectitudinea, egalitatea sanselor, eficienta si economia:

(i) licitatia internatională limitată (LIL) - în esentă licitatia internatională competitivă prin invitatia directă fără publicitate deschisă;

(ii) cumpărarea internatională (CI) - o metodă de procurare bazată pe compararea cotatiilor de pret obtinute de la mai multi furnizori (în mod obisnuit, cel putin 3), pentru a asigura competitivitatea preturilor;

(iii) contractarea directă (CD) - JICS va negocia direct cu furnizorul înaintea luării deciziilor si încheierii contractului. Dacă este posibil, JICS se va strădui să compare preturile cu cele din contractele anterioare similare.

1.6. În toate situatiile Beneficiarul va furniza detalii privind articolele ce urmează să fie cumpărate si o împuternicire semnată de o persoană autorizată a acestuia, a cărei primire de către JICS va fi considerată ca autorizare în luarea unei decizii.

1.7. După stabilirea contractelor JICS va monitoriza derularea comenzii si va furniza rapoarte trimestriale către Beneficiar.

1.8. JICS va primi documentele de expeditie si alte documente solicitate de la furnizori si va verifica dacă documentatia este în concordantă cu conditiile cuprinse în contractele individuale de livrare.

1.9. Plata furnizorilor, a companiilor de transport si de asigurări sau, dacă este convenabil pentru bancă, emiterea unui acreditiv în favoarea furnizorilor va fi reglementată de JICS prin modalitatea debitării sumei alocate respectivului contract din contul de procurare.

1.10. JICS va trebui, dacă este necesar, să îl ajute pe Beneficiar în următoarele situatii:

- conform instructiunilor, în luarea măsurilor pentru inspectii privind controlul calitătii;

- urgentarea derulării contractelor si verificarea dacă data livrării este convenabilă;

- instruirea furnizorului privind mânuirea, ambalarea, etichetarea (marcarea) si transportul produselor, în concordantă cu solicitările, în numele Beneficiarului;

- dispunerea expedierii, în numele Beneficiarului;

- dispunerea asigurării marine, în numele Beneficiarului;

- anuntarea Beneficiarului, în scris, despre fiecare expediere, data expedierii, data estimată a sosirii, denumirea vasului de transport si factura;

- determinarea emiterii conosamentului (foii de expediere) către destinatar;

- dispunerea transmiterii tuturor documentelor originale destinatarului potrivit.

1.11. Dacă s-a ivit o deteriorare sau o pierdere care cauzează o reclamatie împotriva furnizorului/companiei de transport/asigurare în legătură cu produsele si/sau serviciile procurate prin JICS pentru si în numele Beneficiarului, JICS trebuie să îl ajute pe Beneficiar în prezentarea acestei pretentii care poate fi ridicată după expirarea perioadei de garantie stabilite sau în cazul în care o astfel de perioadă nu s-a prevăzut.

1.12. Dacă o tertă parte solicită un acreditiv pentru a fi emis în favoarea sa, JICS trebuie, dacă fondurile prevăzute au fost primite pentru contul de procurare în concordantă cu clauza 2.1 din această anexă, să dispună emiterea acreditivului de o bancă japoneză din Tokyo, denumită în continuare Bancă.

1.13. JICS trebuie să trimită instructiunile adecvate către Bancă pentru emiterea acreditivului, asigurând prezentarea documentelor împreună cu proiectul de efectuare a plătilor sumei primite de la Bancă pentru decontare. Pot fi date instructiuni speciale în legătură cu documentatia, pentru:

a) produse speciale (de exemplu: mărfuri); si

b) reglementări guvernamentale ale Beneficiarului.

1.14. Decontarea conform acreditivelor trebuie efectuată de Bancă fată de JICS, debitând contul de procurare tinut de JICS.

2. Aranjament contabil

2.1. Înaintea încredintării oricărei oferte contractate de JICS acesta va primi de la Bancă fondurile cerute pentru plată, conform contractului de ofertă, plus celelalte cheltuieli si taxe, în schimbul depunerii unui certificat de procurare admisibilă, aprobarea plătii de către Beneficiar si factura pro forma aprobată de Beneficiar. Aceste fonduri vor fi transferate în yeni japonezi de către Bancă în contul de procurare, împreună cu cheltuielile si taxele auxiliare în yeni japonezi prin Banca Comercială Română. După primirea de către JICS a fondurilor acestea vor fi depuse în contul de procurare, până când plătile conform contractului devin scadente si JICS va confirma ordinul (comanda) cu furnizorul. La confirmarea comenzii JICS va avea dreptul să aloce fondurile detinute pentru plătile datorate în concordantă cu contractul, iar fondurile nu pot fi utilizate de Beneficiar în nici un alt scop.

Dobânda acumulată aferentă fondurilor din contul de procurare va fi utilizată, ca si fondurile, pentru astfel de plăti.

2.2. JICS nu va fi obligat să încheie nici un contract pentru procurarea produselor/serviciilor în numele Beneficiarului până când nu primeste în contul de procurare o sumă cel putin egală cu valoare integrală a contractului si celelalte cheltuieli si taxe aferente.

2.3. Extrasul trimestrial al contului de procurare va fi trimis Beneficiarului si Donatorului, care vor detalia deschiderea si închiderea balantelor (conturilor), ratele dobânzii dominante si sumele plătite si creditate de-a lungul perioadei.

2.4. Fondurile depozitate în contul Beneficiarului într-o bancă de comert exterior din Japonia vor fi transferate în contul de procurare al JICS într-o valută convertibilă, în principiu în yeni japonezi.

În cazul în care aceste plăti sunt stabilite în valute convertibile, altele decât yeni japonezi, cursul de schimb ce se aplică conversiei va fi "Telegraphic Transfer Selling Rate", cotat de banca de comert exterior care detine fondurile din contul Beneficiarului în ziua efectuării acestor plăti.

2.5. Sumele primite de JICS pentru creditarea contului păstrat în numele Beneficiarului vor fi utilizate în conformitate cu legislatia japoneză.

2.6. Beneficiarul va asigura si nu va învinovăti JICS de nici o pierdere, reclamatie sau cheltuială ocazionată/în legătură de/cu revendicarea vreunui drept (privilegiu), acuzatie, nedreptate sau încurcătură cu privire la orice cont al Beneficiarului.

2.7. JICS va prezenta Băncii o scrisoare cuprinzând autorizatia de transfer al fondurilor pentru fiecare contract, împreună cu un certificat de procurare admisibilă si factura pro forma, aprobate de Beneficiar.

2.8. Beneficiarul va autoriza Banca depozitară a fondurilor să furnizeze JICS orice informatie rezonabilă cerută de acesta pentru a-si exercita functia si pentru a urma instructiunile date de JICS cu privire la emiterea acreditivului.