MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 209    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 12 mai 2000

 

SUMAR

 

O R D I N E

 

306/48. - Ordin al ministrului de stat, ministrul sănătătii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiază, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contributie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

307/49. - Ordin al ministrului de stat, ministrul sănătătii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, suportate din Fondul asigurărilor sociale de sănătate

 

328. - Ordin al ministrului de stat, ministrul sănătătii, privind modificarea si completarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătătii publice, aprobate prin ordinul ministrului sănătătii nr. 331/1999

 

ORDINE

 

MINISTERUL SANATATII

Nr. 306/19 aprilie 2000

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Nr. 48/19 aprilie 2000

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiaza, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fara contributie personala, decontate din Fondul de asigurari sociale de sanatate

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii, si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

în temeiul prevederilor art. 24 si 34 din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 33 din Legea privind asistenta de sanatate publica nr. 100/1998, ale art. 3 alin. (4) si (7) din Hotarârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999,

având în vedere nota comuna a Directiei generale de asistenta medicala, Directiei generale de sanatate publica si Directiei generale a bugetului de stat din cadrul Ministerului Sanatatii,

emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Lista cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiaza, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fara contributie personala, decontate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generala de asistenta medicala, Directia generala de sanatate publica, Directia generala a bugetului de stat din cadrul Ministerului Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 788/190/1999 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiaza, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fara contributie personala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 12 ianuarie 2000.

Art. 4. - Prezentul ordin intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii,

Hájdu Gabor

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiaza, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fara contributie personala, decontate din Fondul de asigurari sociale de sanatate

 

1. Hepatita acuta virala (cu HAV, HBV, HCV sau HGV), hepatitele cronice de etiologie virala (cu markeri de replicare virala pozitivi)

2. Ciroza hepatica

3. HIV/SIDA

4. Leucemii si limfoame

5. Talasemie

6. Epilepsie

7. Boala Parkinson

8. Miopatii

9. Boli psihice (schizofrenia, sindromul paranoid, psihoza maniaco-depresiva, psihoza toxica si infectioasa, delirul acut, paralizia generala progresiva)

10. Lupus Eritematos Sistemic

11. Poliartrita reumatoida

12. Spondilita ankilopoietica

13. Chist hidatic

14. Malarie

15. Tuberculoza

16. Tumori maligne

17. Diabet zaharat si boli de nutritie

18. Stari posttransplant

19. Insuficienta renala cronica

20. Miastenia gravis

21. Glaucom

22. Diabet insipid

23. Boli venerice (sifilis si gonoree)

24. Scleroza multipla

25. Pemfigus

26. Pelagra.

 

MINISTERUL SANATATII

Nr. 307/19 aprilie 2000

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Nr. 49/19 aprilie 2000

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, si a modului de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale art. 3 alin. (4) si (7) din Hotarârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999,

emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba:

- Lista cuprinzând denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul ambulatoriu, cu contributie personala, prevazuta în anexa nr. 1;

- Lista cuprinzând denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul ambulatoriu, fara contributie personala, pentru bolile ce beneficiaza de gratuitate, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 306/48/2000, prevazuta în anexa nr. 2;

- modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate, prevazut în anexa nr. 3.

Art. 2. - Dispozitiile anexei nr. 3 se aplica pâna la data intrarii în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 2000.

Art. 3. - Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitara proprie, casele de asigurari de sanatate, unitatile sanitare si unitatile farmaceutice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 328/70/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 august 1999.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii,

Hájdu Gabor

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu

 

Avizat

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteza

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

prof. dr. farmacist Dumitru Lupuleasa

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor

din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care

beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul

ambulatoriu, cu contributie personala

 

1. A02B BISMUTHI SUBCITRAS

2. A02B CIMETIDINUM

3. A02B FAMOTIDINUM

4. A02B NIZATIDINUM

5. A02B OMEPRAZOLUM

6. A02B RANITIDINUM

7. A02B SUCRALFATUM

8. A03A MEBEVERINUM

9. A03A TRIMEBUTINUM

10. A03A PROPANTHELINI BROMIDUM

11. A03A OTILONIUM BROMIDUM

12. A03B BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

13. A03F CISAPRIDUM

14. A03F DOMPERIDONUM

15. A03F METOCLOPRAMIDUM

16. A04A THIETHYLPERAZINUM

17. A04A PROCHLORPERAZINUM

18. A06A LACTULOSUM

19. A07A NYSTATINUM

20. A07D LOPERAMIDUM

21. A07E SULFASALAZINUM

22. A07E MESALAZINUM - numai în caz de intoleranta la Sulfasalazinum

23. A11C COLECALCIFEROLUM

24. B01A ENOXAPARINUM NATRICUM

25. B01A NADROPARINUM

26. B01A DALTEPARINUM

27. B01A AZELASTINUM

28. B01A ACENOCOUMAROLUM

29. B01A CLOPIDOGRELUM - pentru pacientii cu intoleranta la aspirina

30. B01A HEPARINUM

31. B01A TICLOPIDINUM - pentru pacientii cu intoleranta la aspirina

32. B01A WARFARINUM

33. B02B PHYTOMENADIONUM

34. B03A FERROSII GLUTAMAS

35. B03A FERROSII FUMARAS

36. B03A FERROSII SULFAS

37. B03A DEXTRIFERRONUM

38. C01A DIGOXINUM

39. C01B AMIODARONUM

40. C01B CHINIDINI SULFAS

41. C01B DISOPYRAMIDUM

42. C01B MEXILETINUM

43. C01B PROPAFENONUM

44. C01C ETILEFRINUM

45. C01C EPINEPHRINUM

46. C01D ISOSORBIDI DINITRAS

47. C01D ISOSORBIDI MONONITRAS

48. C01D NITROGLYCERINUM

49. C01D MOLSIDOMINUM

50. C02A CLONIDINUM

51. C02A METHYLDOPUM

52. C02A MOXONIDINUM

53. C02C PRAZOSINUM

54. C02D DIHYDRALAZINUM

55. C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM

56. C03B INDAPAMIDUM

57. C03C FUROSEMIDUM

58. C03D SPIRONOLACTONUM

59. C04A CODERGOCRIN

60. C04A NICERGOLINUM

61. C04A PENTOXIFYLLINUM

62. C04A VINCAMINUM

63. C07A ATENOLOLUM

64. C07A BISOPROLOLUM

65. C07A CARVEDILOLUM

66. C07A METOPROLOLUM

67. C07A NEBIVOLOLUM

68. C07A PROPRANOLOLUM

69. C07A SOTALOLUM - numai ca antiaritmic

70. C07A BETAXOLOLUM

71. C08C AMLODIPINUM

72. C08C FELODIPINUM

73. C08C NIFEDIPINUM

74. C08D DILTIAZEMUM

75. C08D VERAPAMILUM

76. C09A CAPTOPRILUM

77. C09A ENALAPRILUM

78. C09A LISINOPRILUM

79. C09A PERINDOPRILUM

80. C09A TRANDOLAPRILUM

81. C09A QUINALAPRILUM

82. C09A RAMIPRILUM

83. C09A FOSINOPRILUM

84. C09C IRBESARTANUM

85. C09C LOZARTANUM

86. C09C VALSARTANUM

87. C10A BEZAFIBRATUM

88. C10A FENOFIBRATUM

89. C10A CIPROFIBRATUM

90. C10A GEMFIBROZILUM

91. C10A ATORVASTATINUM

92. C10A PRAVASTATINUM

93. C10A SIMVASTATINUM

94. C10A FLUVASTATINUM

95. D01A ECONAZOLUM

96. D01B GRISEOFULVINUM

97. D01A MICONAZOLUM

98. D01A NAFTIFINUM

99. D01A NATAMYCINUM

100. D01A CLOTRIMAZOLUM

101. D05B ACITRETINUM

102. D06A MUPIROCINUM

103. D06A NEOMYCINUM

104. D06B MAFENIDUM

105. D06B SULFADIAZINUM

106. D06B PODOPHYLLOTOXINUM

107. D07A CLOBETASOLUM

108. D07A MOMETASONUM

109. D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID

110. D07A FLUMETASONUM

111. D08A IODOPOVIDONUM

112. D10A TRETINOINUM

113. D10A ACIDUM AZELAICUM

114. D10B IZOTRETINOINUM

115. D05B METHOXALENUM

116. G02A METHYLERGOMETRINUM

117. G02C BROMOCRIPTINUM

118. G02C FENOTEROLUM

119. G03A LYNESTRENOLUM

120. G03A MEDROXYPROGESTERONUM

121. G03A NORETHISTERONUM

122. G03B TESTOSTERONUM

123. G03C ESTRADIOLUM

124. G03C ESTRIOLUM

125. G03C ETHINYLESTRADIOLUM

126. G03C HEXESTROLUM

127. G03C PROMESTRIENUM

128. G03D DYDROGESTERONUM

129. G03D PROGESTERONUM

130. G03G CLOMIFENUM

131. G03H CYPROTERONUM

132. G04B OXYBUTYNIN

133. G04C FINASTERIDUM

134. G04C TAMSULOSINUM

135. G04C TERAZOSINUM

136. G04C ALFUZOSINUM

137. G04C DOXAZOSINUM

138. H01A TETRACOSACTIDUM

139. H02A DEXAMETHASONUM

140. H02A HYDROCORTISONUM

141. H02A METHYLPREDNISOLONUM

142. H02A PREDNISOLONUM

143. H02A PREDNISONUM

144. H02A FLUDROCORTISONUM

145. H02A CORTISONUM

146. H03A LEVOTHYROXINUM

147. H03B CARBIMAZOLUM

148. H03B THIAMAZOLUM

149. H05B CALCITONINUM

150. LIOTIRONINUM

151. J01A DOXYCYCLINUM

152. J01A TETRACYCLINUM

153. J01C AMOXICILLINUM

154. J01C AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

155. J01C AMPICILLINUM

156. J01C BENZATHINI BENZYLPENICIL-LINUM

157. J01C BENZYLPENICILLINUM

158. J01C OXACILLINUM

159. J01C PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

160. J01D CEFACLORUM (oral)

161. J01D CEFALEXINUM (oral)

162. J01D CEFTIBUTENUM (oral)

163. J01D CEFUROXIMUM (oral)

164. J01E SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

165. J01F ERYTROMYCINUM

166. J01F ROXITHROMYCINUM

167. J01F CLINDAMYCINUM

168. J01F CLARITHROMYCINUM

169. J01G AMIKACINUM

170. J01G GENTAMICINUM

171. J01G TOBRAMYCINUM

172. J01M CIPROFLOXACINUM

173. J01M NORFLOXACINUM

174. J01X METRONIDAZOLUM

175. J01X TINIDAZOLUM

176. J02A FLUCONAZOLUM

177. J02A ITRACONAZOLUM

178. J02A KETOCONAZOLUM

179. J05A ACICLOVIRUM

180. AZITROMICINUM

181. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM

182. L01B METHOTREXATUM

183. L04A AZATHIOPRINUM

184. M01A DICLOFENACUM

185. M01A INDOMETACINUM

186. M01A KETOPROFENUM

187. M01A MELOXICAMUM

188. M01A NAPROXENUM

189. M01A NIMESULIDUM

190. M01A PIROXICAMUM

191. M01A TENOXICAMUM

192. M01C PENICILLAMINUM - pentru boala Willson

194. M03B ALFACALCIDOLUM 193. M03B BACLOFENUM

 

 

195. M03B PAMIDRONATUM - numai pentru boala Paget

196. M03B TETRAZEPAMUM

197. M04A ALLOPURINOLUM

198. M04A COLCHICINUM

199. M04A CABERGOLINUM

200. M05B ACIDUM ALENDRONICUM

201. M05B ACIDUM CLODRONICUM

202. M05B RALOXIFENUM

203. N01B LIDOCAINUM

204. N02A TRAMADOLUM

205. N02A DEXTROPROPOXYPHENUM

206. N02C SUMATRIPTANUM

207. N02C ZOPICLONUM

208. N03A CARBAMAZEPINUM

209. N05A HALOPERIDOLUM

210. N05A CHLORPROMAZINUM

211. N05B ALPRAZOLAMUM

212. N05B DIAZEPAMUM

213. BENFOTIAMINUM

214. N05B HYDROXYZINUM

215. N05B MEDAZEPAMUM

216. N05B OXAZEPAMUM

217. N05B BROMAZEPAMUM

218. N05C NITRAZEPAMUM

219. N05C ZOLPIDEMUM

220. N06A AMITRIPTYLINUM

221. N06A DOXEPINUM

222. N06A TIANEPTINUM

223. N06B VINPOCETINUM

224. N06B GINKGO BILOBA

225. N07X ACIDUM ALFA-LIPOICUM

226. P01B HYDROXYCHLOROQUINUM

227. P01C PYRIMETHAMINUM

228. P02B PRAZIQUANTELUM

229. P02C ALBENDAZOLUM

230. P02C LEVAMISOLUM

231. P02C MEBENDAZOLUM

232. R03A SALBUTAMOLUM

233. R03A SALMETEROLUM

234. R03A TERBUTALINUM

235. R03B ACIDUM CROMOGLICICUM

236. R03B BECLOMETHASONUM

237. R03B FLUTICASONUM

238. R03B BUDESONIDUM

239. R03B BETAMETHASONUM

240. R03B IPRATROPII BROMIDUM

241. R03B NEDOCROMIL SODIUM

242. R03D AMINOPHYLLINUM

243. R03D MONTELUKAST

244. R03D THEOPHILLINUM

245. R05D CODEINUM

246. R05D DEXTROMETHORPHANUM

247. R06A ASTEMIZOLUM

248. R06A CHLOROPYRAMINUM

249. R06A CHLORPHENIRAMINUM

250. R06A KETOTIFENUM

251. R06A EBASTINUM

252. R06A LORATADINUM

253. R06A PROMETHAZINUM

254. R06A CYPROHEPTADINUM

255. S01A IDOXURIDINUM

256. S01E ACETAZOLAMIDUM

257. S01E LATANOPROSTUM

258. S01F TROPICAMIDUM

259. S01G ACIDUM N-ACETYL ASPARTYL GLUTAMICUM (sare de magneziu)

 

Prezenta lista cuprinde un numar de 259 de denumiri comune internationale propuse sa fie eliberate cu contributia personala din partea pacientilor.

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii,

Hájdu Gabor

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu

 

Avizat

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteza

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

prof. dr. farmacist Dumitru Lupuleasa

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând denumirile comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor din nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul ambulatoriu, fara contributie personala, pentru bolile ce beneficiaza de gratuitate în conformitate cu prevederile

Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 306/48/2000

 

HEPATITA:

1. INTERFERONUM ALFA

2. LAMIVUDINUM

3. RIBAVIRINUM

Numai în hepatita cu virus B si C

în cazuri selectionate administrarea lor este

stabilita de o comisie constituita la nivelul

spitalului unde bolnavul se afla în evidenta;

initierea tratamentului se face numai prin

spitalizare

 

CIROZA HEPATICA:

1. SPIRONOLACTONUM

2. FUROSEMIDUM

3. HYDROCHLOROTHIAZIDUM

4. ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM - numai în ciroza biliara primitiva cu colestaza

5. NEOMYCINUM - 1

6. AMPICILLINUM - 2

7. LACTULOSUM - 2

 

HIV/SIDA: Date fiind aspectele particulare ale acestei afectiuni, se includ în lista cuprinzrnd medicamentele gratuite ce pot fi prescrise în tratamentul ambulatoriu antiretrovirale înregistrate în tara. Acestea se vor prescrie pe baza argumentelor clinice si paraclinice definitorii, stabilite

intraspitalicesc. Medicatia pentru infectiile oportuniste va fi stabilita numai în spital si va dispune de întreaga gama de produse corelata cu diagnosticul.

1. ZIDOVUDINUM

2. ZALCITABINUM

3. LAMIVUDINUM

4. SAQUINAVIR

5. INDINAVIR

6. RITORNAVIR

7. NELFINAVIRUM

8. DIDANOSINUM

9. STAVUDINUM

10. NEVIRAPINUM

11. EFAVIRENZ

 

LEUCEMII SI LIMFOAME:

1. ACIDUM FOLINICUM

2. LITHII CARBONAS

3. DESMOPRESSINUM - 2

4. ACENOCOUMAROLUM (numai în trombopatii)

5. FLUDARABINUM

6. CYCLOPHOSPHAMIDUM - 1

7. CHLORAMBUCILUM – 1

8. MELPHALANUM - 1

9. BUSULFANUM - 2

10. METHOTREXATUM - 1

11. MERCAPTOPURINUM - 1

12. TIOGUANINUM - 1

13. CYTARABINUM - 1

14. FLUOROURACILUM - 1

15. VINBLASTINUM - 1

16. VINCRISITINUM - 1

17. ETOPOSIDUM - 1

18. EPIRUBICINUM - 1

19. BLEOMYCINUM SULFAS - 1

20. CISPLATINUM - 1

21. PROCARBAZINUM - 2

22. HYDROXYCARBAMIDUM - 1

23. TRETINOINUM - 2

24. INTERFENONUM ALFA - 2

 

TALASEMIE:

1. DEFEROXAMINUM

Prescrierea acestor medicamente poate fi facuta doar de medicul oncolog si

hematolog sau de alt medic specialist care asigura functionarea cabinetelor de oncologie si hematologie.

PARAZITOZE:

CHIST HIDATIC:

1. ALBENDAZOLUM

 

INSUFICIENTA RENALA CRONICA:

1. ALFA CALCIDOLUM

2. ERYTHROPOIETINE - pentru pacienti dializati, pacienti care vor fi selectati

de Comisia de nefrologie.

EPILEPSIE:

1. CARBAMAZEPINUM - 1

2. ACIDUM VALPROICUM - 1

3. SARURI ALE ACIDULUI VALPROIC - 1

4. PHENYTOINUM - 1

5. PHENOBARBITALUM - 1

6. PRIMIDONUM - 2

7. ETHOSUXIMIDUM - 1

8. GABAPENTINUM - 1

9. LAMOTRIGINUM - 1

10. VIGABATRINUM - 2

11. TIAGABINUM - 2

12. CLONAZEPAMUM – 1

MALARIE:

1. CHLOROQUINUM

2. HYDROXYCHLOROQUINUM

3. PYRIMETHAMINUM

 

MIASTENIA GRAVIS:

1. NEOSTIGMINI BROMIDUM - 1

2. PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM - 1

3. TETRACOSACTIDUM - 2

4. PREDNISONUM - 2

5. AZATHIOPRINUM - 2

 

 

 

BOALA PARKINSON:

1. LEVODOPUM + CARBIDOPUM - 1

2. LEVODOPUM + BENSERAZIDUM -1

3. BIPERIDENUM - 1

4. AMANTADINUM - 2

5. TRIHEXYPHENIDYLUM - 1

6. SELEGILINUM - 1

7. BROMOCRIPTINUM - 2

8. PRAMIPEXOLUM - 2

TUBERCULOZA:

1. CYCLOSERINUM - 2

2. RIFAMPICINUM - 1

3. RIFABUTINUM - 2

4. ISONIAZIDUM - 1

5. PYRAZINAMIDUM - 1

6. ETHAMBUTOLUM - 2

7. COMBINATII

- RIFAMPICINA + ISONIAZIDA - 1

- RIFAMPICINA + ISONIAZIDA + PIRAZINAMIDA - 1

8. STREPTOMYCINUM - 2

9. KANAMYCINUM - 2

10. AMIKACINUM - 2

11. OFLOXACINUM - 2

12. CIPROFLOXACINUM - 2

13. CLARITHROMYCINUM - 2

14. PREDNISONUM - 2

15. PYRIDOXINUM - 2

GLAUCOM:

1. PILOCARPINUM - 1

2. TIMOLOLUM - 1

3. BETAXOLOLUM - 2

DIABET INSIPID:

1. DESMOPRESSINUM

MIOPATII:

1. PREDNISONUM - 1

2. CYCLOPHOSPHAMIDUM - 1

3. METHOTREXATUM - 2

4. AZATHIOPRINUM - 2

TUMORI MALIGNE:

1. CYCLOPHOSPHAMIDUM - 1

2. CHLORAMBUCILUM - 1

3. MELPHALANUM - 1

4. BUSULFANUM - 2

5. CHLOROTRIANISENUM - 1

6. THIOTEPUM - 2

7. LOMUSTINUM - 2

8. METHOTREXATUM - 1

9. MERCAPTOPURINUM - 1

10. TIOGUANINUM - 1

11. CYTARABINUM - 1

12. FLUOROURACILUM - 1

13. VINBLASTINUM - 1

14. VINCRISITINUM - 1

15. ETOPOSIDUM - 1

16. EPIRUBICINUM - 1

17. BLEOMYCINUM SULFAS - 1

18. CISPLATINUM - 1

19. CARBOPLATINUM - 2

20. PROCARBAZINUM - 2

21. HYDROXYCARBAMIDUM - 1

22. MILTEFOSINUM - 2

23. TRETINOINUM - 2

24. DOCETAXOLUM - 2

25. PACLITAXELUM - 2

26. TEGAFUR + URACIL - 1

27. MEGESTROLUM - 2

28. ESTRAMUSTINE PHOSPHATUM-2

29. MEDROXYPROGESTERONUM - 2

30. BUSERELINUM - 2

31. LEUPROLINUM - 2

32. GOSERELINUM - 2

33. TAMOXIFENUM - 1

34. FLUTAMIDUM - 1

35. BICALUTAMIDUM - 2

36. AMINOGLUTETHIMIDUM - 2

37. FORMESTANUM - 2

38. ANASTROZOLUM - 1

39. GEMCITABINUM - 2

40. INTERFERONUM ALFA - 2

BOLI VENERICE (SIFILIS, GONOREE):

1. BENZYLPENICILLINUM

2. BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

3. ERYTHROMYCINUM

4. TETRACYCLINUM

5. CEFTRIAXONUM

6. CIPROFLOXACINUM

7. NORFLOXACINUM

8. SPECTINOMYCINUM

 

BOLI PSIHICE:

1. TRIHEXYPHENIDYLUM - 1

2. BIPERIDENUM - 1

3. CHLORPROMAZINUM - 1

4. LEVOMEPROMAZINUM - 1

5. HALOPERIDOLUM - 1

6. FLUPENTIXOLUM - 1

7. ZUCLOPENTHIXOLUM - 1

8. CLOZAPINUM - 2

9. OLANZAPINUM - 2

10. SULPIRIDUM - 2

11. LITHII CARBONAS - 1

12. RISPERIDONUM - 2

13. IMIPRAMINUM - 1

14. CLOMIPRAMINUM - 1

15. AMITRIPTYLINUM - 1

16. DOXEPINUM - 1

17. FLUOXETINUM - 2

18. SERTRALINUM - 2

19. FLUVOXAMINUM - 2

20. MIANSERINUM - 1

21. MIRTAZAPINUM - 2

22. REBOXETINA - 2

23. VENLAFAXINUM - 2

24. DONEPEZILUM - 1

25. RIVASTIGMINUM - 1

26. PAROXETINUM

27. THIORIDAZINUM

28. TIAPRIDUM

29. TRIFLUOPERAZINUM

XXX

41. MORPHYNUM + TOATE FORMELE

42. CODEINUM

43. COMBINATII: CODEINA + PARACETAMOL

44. PENTAZOCINUM

45. TRAMADOLUM

46. CARBAMAZEPINUM

47. PETHIDINUM

48. METHADONUM

SCLEROZA MULTIPLA:

1. METHILPREDNISOLONUM

2. CORTICOTROPINUM

3. PREDNISONUM

4. INTERFERONUM BETA - cu aprobarea unei comisii unice nationale. Comisia

este constituita prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de

Sanatate nr. 194 din 18 noiembrie 1999 privind aprobarea Comisiei de experti ai

Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care va stabili criteriile de selectie

pentru tratamentul bolnavilor de scleroza multipla.

5. AZATHIOPRINUM

6. CYCLOPHOSPHAMIDUM

 

 

 

.

 

BOLI DE COLAGEN:

LUPUS:

1. AZATHIOPRINUM - 2

2. CYCLOPHOSPHAMIDUM - 1

3. PREDNISONUM - 1

4. METHOTREXATUM - 2

XXX

49. METOCLOPRAMIDUM

50. LACTULOSUM

51. ETAMSYLATUM

52. DEXAMETHASONUM

53. PREDNISONUM

54. LEVOTHYROXINUM

Prescrierea acestor medicamente poate fi facuta doar de medicul oncolog sau de alt medic specialist care asigura functionarea cabinetelor de oncologie.

PEMFIGUS:

1. PREDNISONUM

2. TRIAMCINOLONUM

3. CYCLOPHOSPHAMIDUM

4. METHOTREXATUM

5. TETRACOSACTIDUM

POLIARTRITA REUMATOIDA:

1. DICLOFENACUM - 1

2. MELOXICAMUM - 2

3. NAPROXENUM - 1

4. INDOMETACINUM - 1

5. PREDNISONUM - 1

6. BETHAMETHASONUM - 1

7. METHOTREXATUM - 1

8. SULFASALAZINUM - 1

9. NATRII AUROTHIOMALAS - 1

10. PENICILLAMINUM - 2

11. HYDROXYCHLOROQUINUM - 2

12. AZATHIOPRINUM - 2

DIABETUL ZAHARAT SI ALTE BOLI DE NUTRITIE:

1. INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE RAPIDA

2. INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE INTERMEDIARA

3. INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE PRELUNGITA

4. INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE INTERMEDIARA + ACT RAPID

Trecerea de la insulina animala la administrarea insulinei umane se face numai la recomandarea expresa, în conditii speciale - justificate obiectiv -, a medicului specialist.

5. METFORMINUM

6. GLIBENCLAMIDUM

7. GLIPIZIDUM

8. GLIQUIDONUM

9. GLICLAZIDUM

10. REPAGLINIDUM

11. GLUCAGONUM

12. TOLBUTAMIDUM

13. BUFORMINUM

PELAGRA:

1. ACIDUM NICOTINICUM

1 - reprezinta medicamente ce se recomanda a fi prescrise ca prima optiune terapeutica.

2 - reprezinta medicamente ce se recomanda a fi prescrise ca a doua optiune terapeutica

SPONDILITA ANKILOPOIETICA:

1. PHENYLBUTAZONUM - 1

2. INDOMETACINUM - 1

3. MELOXICAMUM - 2

4. SULFASALAZINUM - 1

STARI POSTTRANSPLANT:

1. PREDNISONUM - 1

2. AZATHIOPRINUM - 1

3. MYCOPHENOLATUM - 2

4. CICLOSPORINUM - 1

5. GANCICLOVIRUM - 2

6. ACICLOVIRUM - 2

7. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM - 1

 

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii,

Hájdu Gabor

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu

 

Avizat

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteza

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

prof. dr. farmacist Dumitru Lupuleasa

 

ANEXA Nr. 3

 

MODUL

de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de care

beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul

ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, suportate din Fondul

asigurarilor sociale de sanatate

 

A. Dispozitii generale

1. Casele de asigurari de sanatate încheie contracte de furnizare de servicii farmaceutice cu farmaciile autorizate conform legislatiei în vigoare (cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din România) si acreditate de acestea, respectându-se urmatoarele cerinte:

a) în farmacie sa fie prezent permanent un farmacist;

b) farmacia sa fie situata într-un perimetru geografic care sa permita accesul populatiei;

c) farmacia sa se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala;

d) sa nu aiba reclamatii justificate din partea asiguratilor;

e) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ valorica pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii, conform listelor de medicamente.

2. Farmacia are obligatia sa transmita la nivelul caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

3. Farmacistii din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si din casele de asigurari de sanatate au drept de control la furnizorii de servicii farmaceutice în scopul respectarii contractului de furnizare de servicii farmaceutice (controlul va viza numai acea parte a activitatii farmaciei de relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate).

4. Medicamentele ale caror denumiri comune internationale sunt prevazute în anexele nr. 1 si 2 si care sunt decontate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate se elibereaza numai cu respectarea prevederilor prezentului mod de prescriere, eliberare si decontare.

B. Prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala

1. Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în tratamentul ambulatoriu.

2. Prescriptia medicala se emite de medicii din cabinetele medicale si de medicii din spitalele cu care casele de asigurari de sanatate au încheiat contract de furnizare de servicii medicale. Prescriptia medicala, eliberata de medicii din spitale, la externarea bolnavului, cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile, cu exceptia diabetului zaharat pentru care prescriptia poate fi de 60 de zile.

3. Prescriptia medicala contine în mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea furnizorului de servicii medicale (cabinet medical, spital etc.), date de identificare a asiguratului (nume, prenume, vârsta etc.), numarul foii de observatie sau din registrul de consultatii al bolnavului, diagnosticul, tratamentul prescris, data eliberarii, codul medicului si specialitatea acestuia, numarul contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurari de sanatate si denumirea casei de asigurari de sanatate. Aceste obligatii revin medicului care emite prescriptia medicala.

4. Inscriptionarea codului medicului pe prescriptia medicala se face prin aplicarea parafei medicului, care contine în mod obligatoriu si codul medicului.

5. Prescriptiile medicale care nu contin datele precizate la pct. 4 nu vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate.

6. Prescrierea medicamentelor se face de medici numai în limita specialitatii pe care o au, cu exceptia medicilor acreditati ca medici de familie care pot prescrie medicamente atât în limita competentei proprii, cât si pe baza recomandarilor scrise date de catre medicii specialisti, cu respectarea indicatiilor producatorului de medicamente (a prospectului).

7. Decadal casele de asigurari de sanatate, platitoare ale sumelor pentru medicamentele prescrise în tratamentele ambulatorii cu sau fara contributie personala, urmaresc evolutia consumului de medicamente, comparativ cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli.

8. Prescriptiile medicale pe baza carora se elibereaza medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform carora se întocmesc borderourile centralizatoare.

9. Prescriptia medicala este document cu regim special si se întocmeste în 3 exemplare. Toate datele vor fi înscrise lizibil, fara modificari, stersaturi sau adaugari. În cazul în care o modificare este absolut necesara, aceasta mentiune va fi semnata si parafata.

10.1. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pâna la 3-5 zile în afectiuni acute, de pâna la 8-10 zile în afectiuni subacute si de pâna la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat.

10.2. Prescriptia medicala este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.

11. Numarul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fara contributie personala pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1-3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza în cifre si în litere.

12. Medicii pot prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratului numai în limita unui plafon maxim pe prescriptie medicala, stabilit la 1.000.000 lei, la valoarea totala a prescriptiei medicale stabilita la pretul de vânzare cu amanuntul si care poate fi modificat prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România. Pentru cazuri bine justificate casele de asigurari de sanatate, printr-o comisie speciala, organizata la nivelul acestora, pot aproba decontarea si a prescriptiilor medicale care depasesc aceasta suma.

C. Eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala

13. Eliberarea medicamentelor se face numai de catre farmacii pe baza prescriptiei medicale.

4. Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurari de sanatate au încheiat contract de furnizare de servicii farmaceutice. Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate al acestuia, precum si casa de asigurari de sanatate la care asiguratul vireaza contributia pentru asigurari sociale de sanatate.

15. Pentru medicamentele care se elibereaza cu contributie personala din partea asiguratului contributia personala a asiguratului pentru medicamentele eliberate pe baza de prescriptie medicala este de 30% din pretul de referinta plus diferenta dintre pretul de referinta si pretul de vânzare cu amanuntul al medicamentului prescris.

16.1. Daca preturile de vânzare cu amanuntul ale medicamentelor eliberate sunt mai mari decât preturile de referinta, farmacia încaseaza contributia suportata de asigurat în procentul corespunzator din pretul de referinta, precum si diferentele dintre preturile de vânzare cu amanuntul si preturile de referinta.

16.2. Daca preturile de vânzare cu amanuntul ale medicamentelor eliberate sunt egale cu preturile de referinta, farmacia încaseaza contributia suportata de asigurat în procentul corespunzator din pretul de vânzare cu amanuntul (pretul de referinta).

17. În situatia în care primitorul renunta la o parte din medicamentele cuprinse în prescriptia medicala, acestea nu se elibereaza, ci se anuleaza, nefiind permisa compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementarilor legale, o suporta asiguratul.

18. În cazul în care medicul indica numai denumirea substantei active, farmacistul are obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie.

19. Înscrierea preturilor de vânzare cu amanuntul se face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.

20. Farmacistul noteaza preturile de vânzare cu amanuntul si suma aferenta procentului corespunzator din preturile de referinta ale medicamentelor, stabilite conform pct. 16.1, 16.2 si 17, le totalizeaza si mentioneaza pe prescriptia medicala atât suma totala, cât si suma aferenta ce urmeaza sa fie decontata de casele de asigurari de sanatate.

21. Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleaza cu o linie, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.

22. Pretul de referinta pentru medicamentele ce se elibereaza cu contributie personala din partea asiguratilor este pretul minim al formei farmaceutice, pentru fiecare concentratie, din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale. Pentru medicamentele care se elibereaza fara contributie personala din partea asiguratilor nu se stabileste pret de referinta.

23. Prevederile pct. 14-22 se aduc la cunostinta asiguratilor, la loc vizibil, în farmacii.

D. Modul de decontare de catre casele de asigurari de sanatate a medicamentelor eliberate cu sau fara contributie personala

24. Casele de asigurari de sanatate deconteaza sumele aferente medicamentelor eliberate cu sau fara contributie personala farmaciilor cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii farmaceutice.

25.1. Decontarea medicamentelor cu contributie personala prescrise în tratamentul ambulatoriu se face pe baza preturilor de referinta în vigoare la data achizitionarii medicamentelor de catre farmacie.

25.2. Preturile de referinta ale medicamentelor cu contributie personala de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala se stabilesc prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

25.3. Casele de asigurari de sanatate deconteaza 70% din pretul de referinta al medicamentului.

26.1. Casele de asigurari de sanatate deconteaza, în limita fondului aferent decontarii medicamentelor, medicamentele fara contributie personala prescrise:

a) pentru copii cu vârste între 0-18 ani, gravide si lauze;

b) pentru bolile care beneficiaza de gratuitate (prevazute în Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 306/48/19 aprilie 2000);

c) pentru categorii de asigurati care beneficiaza de gratuitate în conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute în legi speciale.

26.2. Pentru prescriptiile pediatrice se deconteaza numai medicamentele de folosinta pediatrica prescrise conform indicatiilor producatorului de medicamente, cu exceptia cazurilor bine justificate, corelate cu vârsta si greutatea pacientului.

27. Fondul aferent decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala reprezinta o cota din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii medicale.

28. În cazul depasirii fondului aferent decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala, casele de asigurari de sanatate analizeaza prescriptiile medicale ale medicilor care au avut sumele cele mai ridicate pentru retetele prescrise. În cazurile nejustificate, comisiile de control al calitatii serviciilor medicale, constituite conform art. 83 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, propun masuri de limitare a abuzurilor.

29.1. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator, pe case de asigurari de sanatate, în functie de casa de asigurari de sanatate catre care se face virarea contributiei asiguratului (denumirea casei de asigurari de sanatate fiind înscrisa pe versoul prescriptiei). Pe borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent, care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care îl poarta prescriptia medicala.

29.2. Borderourile se întocmesc în doua exemplare, specificându-se suma ce urmeaza sa fie încasata de la casele de asigurari de sanatate. Pe baza borderourilor centralizatoare farmaciile vor întocmi facturi cu sumele totale ce urmeaza sa fie decontate de catre casele de asigurari de sanatate.

30. În vederea decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala farmaciile înainteaza caselor de asigurari de sanatate, la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii farmaceutice, urmatoarele acte în original:

- factura;

- borderourile centralizatoare;

- prescriptiile medicale.

31. Suma totala va fi achitata în termen de cel mult 30 de zile de la data prezentarii decontului, termen necesar pentru verificarea documentelor. În cazul unei întârzieri de peste 60 de zile farmaciile pot sista eliberarea medicamentelor cu sau fara contributie personala pâna la achitarea datoriilor de catre casele de asigurari de sanatate.

32. Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate, de legalitatea platilor efectuate.

33. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa analizeze lunar, în consiliile de administratie, modul de gestionare a fondurilor, luând masurile care se impun.

34. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate poate emite precizari cu privire la decontarea si circuitul financiar al platilor între casele de asigurari de sanatate si farmacii.

35. În cazul încalcarii dispozitiilor legale se vor întocmi actele de constatare si de sesizare ale organelor competente, potrivit raspunderii juridice care rezulta din actul de constatare.

 

MINISTERUL SANATATII

 

Ordin

privind modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii,

având în vedere prevederile art. 15 lit. c) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 108/1999,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând seama de Referatul Directiei generale de sanatate publica si Directiei generale a bugetului statului nr. G.H. 3.190 din 25 aprilie 2000,

emite urmatorul ordin:

Art. I. - Normele de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 16 iunie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Avizul sanitar se elibereaza în baza unui referat tehnic elaborat de specialistii din institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi sau Timisoara. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, elaboreaza referate tehnice pentru produsele stabilite de Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii."

2. Dupa alineatul (3) al articolului 16 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

"(4) Avizul sanitar eliberat în conditiile prevazute la alin. (3) este valabil 3 ani de la data eliberarii, în conditiile în care compozitia produsului sau tehnologia de producere a acestuia ramâne neschimbata."

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Dovada instruirii si însusirii cunostintelor fundamentale de igiena se face prin prezentarea certificatului emis de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, institutele de sanatate publica, Centrul de perfectionare si pregatire superioara de specialitate a asistentilor medicali sau de Institutul de pregatire si perfectionare postuniversitara a medicilor si farmacistilor, avizate în acest sens de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Educatiei Nationale în baza metodologiei comune de avizare a acestor unitati, aprobata de ministrul sanatatii si de ministrul educatiei nationale, dupa caz, a diplomei ori a diplomei de licenta eliberata de institutii de învatamânt înfiintate în conditiile legii, care cuprind în programa de studii notiuni de igiena specifice activitatii.

(3) Cunostintele privind notiunile fundamentale de igiena ale absolventilor formelor de învatamânt prevazute la alin. (2) vor fi verificate de persoanele împuternicite sa exercite activitatea de inspectie sanitara de stat din directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv din Inspectia sanitara de stat, precum si de inspectorii de specialitate din Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii. În cazul în care inspectorii constata ca notiunile fundamentale de igiena nu sunt însusite, acestia pot dispune repetarea cursurilor si o noua reevaluare."

4. Alineatul (4) al articolului 20 se abroga.

Art. II. - Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul sanatatii,

Hájdu Gábor

 

Bucuresti, 26 aprilie 2000.

Nr. 328.