MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 217    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 17 mai 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            92. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitãti vamale

            169. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitãti vamale

            93. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea si finantarea aniversãrii a 10 ani de la Revolutia anticomunistã românã

            170. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea si finantarea aniversãrii a 10 ani de la Revolutia anticomunistã românã

            94. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 175/1999
privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea
Infractionalitãtii Transfrontaliere (SECI)

            171. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitãtii Transfrontaliere (SECI)

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            350. - Hotãrâre privind acordarea cetãteniei române unor persoane

            367. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului

            368. - Hotãrâre pentru aprobarea Conventiei dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Federatia Rusã privind cooperarea economicã si tehnico-stiintificã în domeniul agriculturii si industriei alimentare, semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999
            Conventie între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Federatia Rusã privind cooperarea economicã si tehnico-stiintificã în domeniul agriculturii si industriei alimentare

            370. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

            380. - Hotãrâre privind aprobarea Programului de interes national „Integrarea socialã a copiilor strãzii"

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

            18. - Decizie privind retragerea unor licente de emisie

            33. - Decizie privind retragerea unor licente de emisie

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                             SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 97/1999
pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei,
precum si a celorlalte unitãti vamale

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 97 din 24 iunie 1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitãti vamale, publicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 25 iunie l999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 10 mai 2000.
Nr. 92.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului
nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitãti vamale

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitãti vamale si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 mai 2000
Nr. 169.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                 SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1999
pentru organizarea si finantarea aniversãrii a 10 ani de la Revolutia anticomunistã românã

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 71 din 27 august 1999 pentru organizarea si finantarea aniversãrii a 10 ani de la Revolutia anticomunistã românã, emisã în temeiul art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 31 august 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 10 mai 2000.
Nr. 93.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea si finantarea aniversãrii a 10 ani de la Revolutia anticomunistã românã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea si finantarea aniversãrii a 10 ani de la Revoluiia anticomunistâ românã si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 mai 2000.
Nr. 170.

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                             SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 175/1999
privind infiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru
Prevenirea si Combaterea Infractionalitãtii Transfrontaliere (SECI)

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitãtii Transfrontaliere (SECI), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor in sedinta din 22 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 10 mai 2000.
Nr. 94.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitãtii Transfrontaliere (SECI)

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitãtii Transfrontaliere (SECI) si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 mai 2000.
Nr. 171.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea cetãteniei române unor persoane

            În temeiul art. 107 din Constitutia României, precum si al art. 11 din Legea cetãteniei
române nr. 21/1991, republicatã,
            Guvernul României adoptã prezenta hotãrãre.
            Articol unic. - Se acordã cetãtenia românã persoanelor prevãzute în lista-anexã care face parte integrantã din prezenta hotãrãre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministru de interne,
Mircea Muresan,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 2 mai 2000.
Nr. 350.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând persoanele cãrora li s-a aprobat acordarea cetãteniei române
în temeiul art. 10 din Legea nr. 21/1991, republicatã

            1. Vagu Dan Florentin, cetãtean italian, nãscut la 17 decembrie 1955 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiul lui Paraschiv si Irina, cu domiciliul actual in Italia, Genova, Via di Montesano 16/3A.
            2. Schneider Tatjana-Gina, cetãtean german, nãscutã la 10 iulie 1955 în Bucuresti, România, fiica lui Brosteanu Marin si Marita, cu domiciliul actual in Germania, 50374 Erftstadt, BOckelstr. 18.
            3. Gyongyi-Incze Bernadette, cetãtean maghiar, nãscutã la 19 octombrie 1980 în localitatea Brasov, judeiul Brasov, România, fiica lui Tiberiu si Rozsa-Judit, cu domiciliul actual în Ungaria, 9700 Szombathely, str. Dr. Foldes Ferenc 28.
            4. Popa Constantin, apatrid, nãscut la 15 octombrie 1956 in localitatea Nucet, judelul Bihor, România, fiul lui Crudu Vasile si Armanca, cu domiciliul actual în Germania, 90766 Furth, Am Hasensprung 21.
            5. Cioatã Petre, apatrid, nãscut la 2 martie 1954 în localitatea Bala, judetul Mehedinti, România, fiul lui Sever si Domnica, cu domiciliul actual in Germania, 83471 Schonau a.Konigssee, Im Maltermoos 1.
            6. Hillman Mona-Maria, cetãtean suedez, nãscutã la 28 iunie 1934 în localitatea Constanta, judetul Constania, România, fiica lui Dumitrescu Vasile si Constanta, cu domiciliul actual în Suedia, 21443 Malmo, Brobygatan 7, Tr.
            7. Bosica Marius-Dan, cetãiean german, nãscut la 20 iulie 1955 în localitatea Bocsa-Vasiova, judetul Caras Severin, România, fiul lui Sorin si Marta, cu domiciliul actual in Germania, 70599 Stuttgart, Tiefer weg 25.
            8. Stief Sabina-Lucia, cetãiean german, nãscutã la 16 ianuarie 1967 în localitatea Timisoara, judeiul Timis, România, fiica lui Cojocariu Petru si Cornelia, cu domiciliul actual în Germania, 17033 Neubrandenburg, Peter Tschaikowskistr. 14.
            9. Nilsson Alexandra, cetãtean suedez, nãscutã la 28 octombrie 1963 în Bucuresti, România, fiica lui Zincã Nicolae si Ana, cu domiciliul actual in Suedia, 12461 Bandhagen, Stovargatan 59, 2Tr.
            10. Popa Mircea-Nicolae, cetãtean german, nãscut la 21 iulie 1947 in Bucuresti, România, fiul lui Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 64285 Darmstadt, Heidelbergerstr. 27.
            11. Sieben Mihaela, nãscutã la 6 noiembrie 1958 in localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Grigoriu Ion si Vasilica, cu domiciliul actual în Germania, 12203 Berlin, Hortensienstr. 29.
            12. Schiesser Margareta, cetãtean german, nãscutã la 20 septembrie 1941 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, fiica lui Mihui Nicolae si Paula, cu domiciliul actual în Germania, 63075 Offenbach/Main, Frauhohlwiesenweg 6.
            13. Iordache Niculai, cetãtean german, nãscut la 12 iunie 1937 în localitatea Mizil, judeiul Prahova, România, fiul lui Constantin si Alexandrina, cu domiciliul actual in Germania, 79761 Waldshut-Tiengen, Wallstr. 60.
            14. Ghibu Cecilia, nãscutã la 22 ianuarie 1949 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Ulmeanu Florea si Cornelia, cu domiciliul actual în Suedia, 21567 Malmo, Hermelisgatan 47.
            15. Fries Lilioara, cetãtean german, nâscutã la 6 februarie 1970 in localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, fiica lui Jitariu Gheorghe si Raveica, cu domiciliul actual in Germania, 75236 Kampfelbach, Mühlstr. 20.
            16. Voicu Victor, cetãtean danez, nãscut la 29 ianuarie 1955 în localitatea Bucuresti, România, fiul lui Ion si Ecaterina, cu domiciliul actual in Danemarca, 2720 Vanlose, Byhosen 17, 2 TV.
            17. Popescu Gabriela-Liviana, cetãtean german, nãscutã la 6 februarie 1958 in localitatea Segarcea, judetul Dolj, România, fiica lui Bãlteanu Anghel si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 39167 Niederndodeleben, Rebhuhnweg 21.
            18. Popescu Teodor-Candid, cetãtean german, nãscut la 2 decembrie 1955 în Bucuresti, România, fiul lui Candid si Eugenia-Luiza, cu domiciliul actual în Germania, 39167 Niederndodeleben, Rebhuhnweg 21.
            19. Stefan-Matei Oana-Maria, cetãtean german, nãscutã la 29 august 1967 in localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Matei Gheorghe si Maria-Monica, cu domiciliul actual in Germania, 61440 Oberursel, HansRother-Steg 20.
            20. Reyne Anisoara-Constanta, apatrid, nãscutã la 26 septembrie 1945 in localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, fiica lui Glãja Ioan si Maria, cu domiciliul actual in Franta, 75018 Paris, Villa Damremon 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 104/1999
privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si
Protectiei Mediului

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,
            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
            Art. 1. - Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, publicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. La articolul 2 alineatul (1), literele g) si j) vor avea urmãtorul cuprins:
            "g) avizeazã liceniele si emite acordurile de mediu, avizele sau permisele speciale, prevãzute de actele normative in vigoare, pentru activitãtile de import/export, supuse unui regim special de autorizare, omologheazã împreunã cu alte autoritãti competente tehnologii, echipamente, produse si
aparaturã din domeniile sale de activitate si acordã asistentã tehnicã de specialitate;
            j) initiazã si sprijinã dezvoltarea activitãtii de cercetare stiintificã si inginerie tehnologicã in domeniile protectiei mediului, gospodãririi apelor, pãdurilor, meteorologiei si hidrologiei; valideazã
rezultatele cercetãrii si proiectãrii in domeniile mentionate si actioneazã pentru implementarea acestora, solicitã unitãtilor din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa elaborarea unor studii necesare obiectului sãu de activitate, pe baze contractuale;
            2. La articolul 3 punctul 1, literele f), o) si p) vor avea urmãtorul cuprins:
            "f) asigurã baza metodologicã si atestã persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a studiilor de impact asupra resurselor de apã si zonelor riverane acestora, precum si a lucrãrilor construite pe ape sau in legãturã cu apele, a studiilor si
proiectelor de gospodãrire a apelor, pentru efectuarea de expertize la lucrãri hidrotehnice, precum si pentru executia lucrãrilor specifice;
            o) asigurã controlul în domeniul gospodãririi apelor si siguraniei constructiilor hidrotehnice si constatã contraventiile la normele legale in vigoare, aplicã sanctiunile contraventionale in domeniul apelor si sesizeazã organele de urmãrire sau de cercetare penalã, potrivit prevederilor legale;
            p) organizeazã periodic actiuni de verificare a stãrii tehnice si functionale a lucrãrilor hidrotehnice de apãrare împotriva inundatiilor si stabilegte mãsurile ce se impun;
            3. La articolul 3, punctul 2 se completeazã cu litera s) cu urmãtorul cuprins:
            s) autorizeazã, prin inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic, personalul silvic de toate gradele care urmeazã sã fie angajat pentru paza si gospodãrirea pãdurilor, altele decât cele administrate de Regia Nationalã a Pãdurilor."
            4. La articolul 3, punctul 3 se completeazã cu literele k) si l) cu urmãtorul cuprins:
            "k) organizeazã si exercitã, potrivit legii, direct si prin autoritãtile teritoriale pentru protectia mediului, controlul privind respectarea legislatiei si standardelor de protectie a mediului, precum si controlul aplicãrii sanctiunilor si stabilirii mãsurilor corespunzãtoare de inlãturare a situatiilor care contravin reglemantãrilor legale;
            l) acrediteazã personalul împuternicit sã exercite controlul privind protectia mediului, conform procedurilor legale."
            5. La articolul 4, alineatele (2) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Structura organizatoricã a ministerului este prevãzutã in anexa nr. 1.
            În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului se pot organiza servicii, birouri si oficii de vânãtoare teritoriale.
            (3) Numãrul maxim de posturi este de 322, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora, conform anexei nr. 1. Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatoricã se stabileste prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si proteciiei mediului."
            6. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Secretarul general al ministerului este functionar public si este numit pe bazã de concurs sau de examen în conditiile legii. Acesta asigurã stabilitatea funotionãrii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legãturilor functionale dintre structurile ministerului."
            7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - (1) Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului conduce intreaga activitate a ministerului si îl reprezintã în relatiile cu tertii, persoane juridice si fizice din tarã sau din strãinãtate. El numeste si revocã din functie, în conditiile legii, conducãtorii unitãtilor din subordinea, din  coordonarea si de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului.
            (2) Secretarul de stat exercitã atributiile si rãspunderile stabilite prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului.
            (3) În cazul în care ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, îl deleagã pe secretarul de stat sã exercite aceste atributii."
            8. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Secretarul general este subordonat conducerii ministerului si in activitatea sa este ajutat de 2 secretari generali adjuncti.
            (2) Secretarii generali adjuncti sunt functionari publici si sunt numiti pe bazã de concurs sau de examen, în conditiile legii; atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului."
            9. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Structura organizatoricã, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru agentiile teritoriale de protectie a mediului, inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic si pentru Administratia Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii", precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului."
            10. Articolul 8 se completeazã cu alineatele (3) si (4) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Personalul existent, angajat in cadrul autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã, se considerã transferat la inspectoratele silvice teritoriale si va fi salarizat conform anexelor nr. IV/10, V/1, V/2 si VI/1 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
            (4) Unitãtile aflate in subordinea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, prevãzute la alin. (2), sunt institutii publice cu personalitate juridicã, finantate de la bugetul de stat."
            11. Articolul 10 se completeazã cu alineatul (6) cu urmãtorul cuprins:
            "(6) În cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului functioneazã Consiliul tehnico-economic (C.T.E.), organ de lucru al acestuia, cu atributii de analizare si avizare a studiilor pentru investitii, a proiectelor de standarde si normative, a studiilor si prognozelor în domeniul apelor, pãdurilor si protectiei mediului.
            Componenta nominalã a C.T.E. si regulamentul de organizare si functionare a acestuia se aprobã prin ordin al ministrului."
            12. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 11. - (1) Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului are în dotare un parc auto propriu de transport de persoane, potrivit prevederilor Ordonaniei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru auforitãtile si institutiile publice, aprobatã si
modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificârile ulterioare. Pentru activitãtile specifice de control la unitãtile din subodine si din coordonare, pentru deplasãri în caz de poluãri accidentale, accidente
industriale, apãrare împotriva inundatiilor si fenomene meteorologice periculoase, incendii de pãduri si alte urgente de mediu, pentru controlul aplicãrii regimului silvic si de administrare a fondurilor de vânãtoare are în dotare un numãr de 45 de autovehicule, iar la agentiile judetene de protectie a mediului si la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii", un numãr de 220 de autovehicule, conform anexei nr. 4.
            (2) Achizitionarea celor 45 de autoturisme se va face pe mãsura alocãrii resurselor financiare la titlul "cheltuieli de capital" prin legile bugetare anuale. Repartizarea autovehiculelor se va face prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului."
            13. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotãrâre.
            Art.II. - Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat

Bucuresti, 8 mai 2000.
Nr. 367.

ANEXA Nr. 2

UNITATILE
aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului

            A. Unitãtile aflate în subordinea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului
            I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat, cu personalitate juridicã:
            1. 42 de agentii de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti;
            2. 7 inspectorate silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic;
            3. Administratia Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii".            NOTÃ:
            Agentiile de protectie a mediului, inspectoratele silvice teritoriale si Administratia Rezervatiei Biosferei "delta dunãrii" utilizeazã un numãr de 3.383 de posturi.

            II. Unitate de documentare si informare cu personalitate juridicã finantatã din venituri extrabugetare:

            - Oficiul de Informare-Documentare.

            B. Unitãtile aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului

            1. Compania Nationalã "apele române" - S.A.
            2: Regia Nationalã a Pãdurilor
            3. Compania Nationalã "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodãrire a Apelor" - s.a.

            C. Unitãtile de cercetare stiintificã si proiectare, aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului (cu personalitate juridicã, finantate din venituri extrabugetare)

            1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti
            2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marinã "grigore antipa" - I.N.C.D.M. Constanta
            3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "delta dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.
 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Conventiei dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Romãnia
si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Federatia Rusã privind cooperarea economicã si tehnico-stiintificã în domeniul agriculturii si industriei alimentare, semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,
            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
            Art. 1. - Se aprobã Conventia dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Federatia Rusã privind cooperarea economicã si tehnico-stiintificã in domeniul agriculturii si industriei alimentare, semnatã la Mdscova la 25
noiembrie 1999.
            Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor conveniiei se vor efectua in conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, in limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 mai 2000.
Nr. 368.

CONVENTIE
între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Federatia Rusã privind cooperarea economicã si tehnico-stiintificã in domeniul agriculturii si industriei alimentare

            Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Federatia Rusã, denumite în continuare pãrti,
            luând în considerare dorinta de dezvoltare si consolidare a cooperãrii reciproc avantajoase,
tinând seama de noile cerinie ale cooperãrii si dezvoltãrii relatiilor reciproce in domeniul agriculturii si productiei de produse agroalimentare, au convenit cele ce urmeazã:

ARTICOLUL 1

            Pãrtile vor realiza cooperarea în domeniul agriculturii si industriei.alimentare în limita competentelor lor si în conformitate cu legislatia statelor lor.
            Pãrtile vor incuraja si vor stimula dezvoltarea legãturilor directe dintre organizatiile de stat si.cele private ale ambelor tãri si vor sprijini participani concreti la cooperare la toate nivelurile.

ARTICOLUL 2

            Cooperarea dintre pãrti se va realiza in urmãtoarele directii principale:
            a) culturi vegetale: seleciia gi producerea semintelor, inclusiv producerea cartofilor de sãmântã, utilizarea tehnologiilor moderne la culturile agricole, mai ales la culturile de plante oleaginoase, cereale, leguminoase, plante furajere si altele, precum si in viticulturã si horticulturã, la imbunãtãtirea exploatãrii pãsunilor naturale, utilizarea metodelor si mijloacelor de protectie a plantelor, care sã nu aducã prejudicii mediului inconjurãtor;
            b) zootehnie: metode moderne de crestere a animalelor de inaltã productivitate, inclusiv oi, pe baza productiei moderne de nutreturi;
            c) biotehnologie: utilizarea metodelor biotehnologice de producere a culturilor agricole si de înmultire a animalelor, crearea de noi soiuri de culturi agricole;
            d) industria alimentarã si de prelucrare: prelucrarea productiei agricole,
producerea de produse din carne, lapte si de produse pentru alimentatia copiilor, pe bazã de albumine de origine vegetalã si animalã, conservarea si congelarea productiei de fructe si legume, a produselor vegetale si animale; construirea de fabrici de nutreturi combinate si de lapte;
portionarea, ambalarea si depozitarea produselor alimentare, cu utilizarea instalatiilor frigorifice;
            e) mecanizarea si automatizarea productiei agricole: elaborarea si utilizarea tehnologiilor nepoluante, care economisesc resursele, elaborarea, încercarea si producerea în comun de masini agricole (semãnãtori, masini si aparate de stropit, masini de prelucrare a solului, combine pentru recoltat cereale, plante furajere, legume si fructe) si echipamente pentru industria alimentarã, noi materiale de ambalaj, utilizarea surselor regenerabile de energie (biogaz, energie solarã eolianã
etc.) in scopuri agricole;
            f) îmbunãtãtiri funciare si gospodãrirea apelor: elaborarea tehnologiilor de asanare, irigatii, imbunãtãtirea solului si protectia solurilor;
            g) economia si organizarea agriculturii, inclusiv probleme de realizare a reformei agrare si de creare a unor structuri de piatã eficiente in complexul agroindustrial;
            h) dezvoltarea gospodãriei tãrãnesti în cadrul unei dezvoltãri rurale durabile;
            i) pregãtirea specialistilor pentru diverse ramuri ale agriculturii si industriei alimentare;
            j) protectia mediului înconjurãtor.
            Alte directii de cooperare pot fi incluse cu acordul ambelor pãrti.

ARTICOLUL 3

            Pãrtile vor stimula comeriul reciproc avantajos cu produse agricole si de industrie alimentarã, materiale, masini agricole, inclusiv tractoare, utilaje tehnologice pentru prelucrarea si ambalarea produselor agricole.

ARTICOLUL 4

            Cooperarea în cadrul prezentei conventii se poate realiza în urmãtoarele
forme:
            a) schimb de informatii tehnico-stiintifice si economice, de rezultate ale cercetãrilor stiintifice, organizarea de seminarii, simpozioane, expozitii;
            b) schimb de mostre de seminte, animale, material sãditor, preparate chimice, materiale biologice, prototipuri de noi masini, echipamente si instrumente stiiniifice pentru efectuarea încercãrilor;
            c) cercetãri si lucrãri comune pe probleme de interes comun;
            d) cooperare tehnico-stiintificã si in productie prin infiintarea de întreprinderi mixte, de asociatii de productie si pe actiuni;
            e) schimb de oameni de stiintã, de specialisti si stagiari. Alte forme decooperare pot fi incluse cu acordul ambelor pãrti.

ARTICOLUL 5

            Schimbul de mostre de seminte, de tehnicã si de alte produse, precum si de informatii publicate se va realiza în conformitate cu legislatia ambelor state privind protectia proprietãtii intelectuale.
            Cheltuielile ocazionate de schimbul de delegatii de oameni de stiintã, specialisti si stagiari si de participarea la sedintele grupului de lucru vor fi suportate de partea care trimite.

ARTICOLUL 6

            În scopul asigurãrii unei indepliniri eficiente a prezentei conventii, pãrtile vor infiinta un grup mixt de lucru, in sarcina cãruia vor intra:
            a) stabilirea directiilor prioritare de cooperare;
            b) examinarea si adoptarea recomandãrilor pe probleme legate de crearea celor mai favorabile conditii pentru realizarea cooperãrii reciproce în domeniul agriculturii si industriei alimentare;
            c) coordonarea elaborãrii si punerii de acord a programelor, proiectelor si mãsurilor comune de cooperare, dezvoltate in conformitate cu prezenta conventie.
            Grupul de lucru isi va desfãsura sedintele cel putin o datã pe an, pe bazã de întelegere mutualã, alternativ în România si în Federatia Rusã. Cu douã luni inainte de sedinia grupului de lucru pãrtile vor face schimb de propuneri pentru examinare ulterioarã. Concluziile sedintei grupului mixt
de lucru se prezintã în protocoale.

ARTICOLUL 7

            Rezultatele obtinute in timpul lucrãrilor comune apartin ambelor pãrti. Fiecare parte se obligã sã nu transmitã unor terte pãrti si sã nu publice informatiile economice si tehnico-stiintifice primite de la cealaltã parte, precum si rezultatele lucrãrilor comune, cu exceptia cazurilor în care s-a primit in prealabil acordul scris al celeilalte pãrti.

ARTICOLUL 8

            Prezenta conventie intrã în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care se confirmã îndeplinirea de cãtre fiecare parte a procedurilor interne corespunzãtoare.
            Prezenta conventie se încheie pe o perioadã de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de cãte 5 ani, cu conditia ca nici una dintre pãrti sã nu notifice in scris celeilalte pãrti, cu cel putin 6 luni inainte de expirarea perioadei respective de valabilitate, intentia sa de a-i înceta
valabilitatea.
            Semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999, în douã exemplare originale,
fiecare în limbile românã si rusã, ambele texte fiind egal autentice.
 
Pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
 din România,
Aurel Panã
secretar de stat
Pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
din Federatia Rusã,
A. Gordeev,
ministrul agriculturii si alimentatiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte
din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,
            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
            Art. 1. - Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a sumei de 25.000 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea continuãrii lucrãrilor de constructie a unor lãcasuri de cult, pentru intretinerea si functionarea unor unitãti de cult cu venituri reduse, precum si pentru realizarea unor actiuni de protocol ale Patriarhiei Române, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finanielor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 2000.
            Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevãzute la art. 1, in conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat

Bucuresti, 8 mai 2000.
Nr. 370.

ANEXA
 
Nr. 
crt.
Unitatea de cult
Suma 
(milioane lei)
1. Patriarhia Românã
3.000
2. Arhiepiscopia Bucurestilor
2.000
3.  Arhiepiscopia Iasilor
2.000
4. Arhiepiscopia Sibiului, din care:
Mãnãstirea Sâmbãta 
3.000
2.000
5.  Arhiepiscopia Alba lulia, din care: 
Mãnãstirea Râmet
2.000
500
6. Episcopia Maramuresului si Sãtmarului
2.000
7. Episcopia Râmnicului
2.000
8. Episcopia Argesului si Muscelului, din care: 
Mãnãstirea Robaia
1.000
500
9. Episcopia Covasnei si Harghitei
1.500
10. Arhiepiscopia Romano-Catolicã Bucuresti
1.500
11. Arhiepiscopia Alba Iulia si Fãgãras-Blaj (greco-catolicã), din care 
Biserica Sfânta Maria Baia Mare
3.000
1.500
12. Eparhia Reformatã din Ardeal 
550
13. Eparhia Reformatã de pe lângã Piatra Craiului
350
14. Arhiepiscopia Romano-Catolicã Alba Iulia
575
15. Episcopia Romano-Catolicã Timisoara
100
16. Episcopia Romano-Catolicã Oradea
100
17. Episcopia Romano-Catolicã Satu Mare
100
18. Biserica Evanghelicã Luteranã S.P.
100
19. Biserica Unitarianã
125
TOTAL:
25.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului de interes national "integrarea socialã a copiilor strãzii"

            În temeiul art. 107 din Constitutia României, al art. 10 alin. (1) lit. a) si al art. 11 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitãtilor de protectie a copilului, precum si al art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
            Art. 1. - Se aprobã Programul de interes national "Integrarea socialã a copiilor strãzii", prevãzut in anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, care se finanteazã cu suma de 2,5 miliarde lei.
            Art. 2. - Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului din Fondul de rezervã bugetarã aflat la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2000.
            Art. 3. - Suma se vireazã în bugetul Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si se repartizeazã pe bazã de conventii incheiate cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului si cu organismele private autorizate sã desfãsoare activitãti in domeniul protectiei copilului.
            Art. 4. - Ministerul Finantelor este autorizat sã introducã în bugetul Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si în bugetul de stat pe anul 2000 modificãrile care rezultã din aplicarea prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,
Vlad Mihai Romano

Bucuresti, 11 mai 2000.
Nr. 380.

PROGRAMUL DE INTERES NATIONAL
"Integrarea socialã a copiilor strãzii"

            Obiectiv general: analiza fenomenului copiii strãzii si interventia in vederea ameliorãrii acestuia
            Activitãti: - elaborarea unei metodologii de analizã si evaluare a fenomenului copiii strãzii;
            - elaborarea si aplicarea unei metodologii de interventie pentru evaluarea, protejarea si recuperarea acestei categorii de copii;
            - crearea si dezvoltarea de centre de primire în regim de urgentã si evaluare a copiilor strãzii;
            - crearea si dezvoltarea de centre de zi destinate protejãrii, educãrii si reintegrãrii copiilor strãzii;
            - elaborarea unei metodologii de organizare a centrului de ingrijire de zi destinat copiilor strãzii si a unor standarde de calitate a protectiei acordate;
            - promovarea paterneriatului cu organizatiile neguvernamentale care desfãsoarã activitãti de recuperare si integrare socialã a copiilor strãzii;
            - sensibilizarea opiniei publice pentru a contribui la integrarea copiilor marginalizati social si la ameliorarea fenomenului copiii strãzii.
           Indicatori de performantã:
            - cresterea numãrului de copii ai strãzii care beneficiazã de asisteniã in vederea recuperãrii si integrãrii lor sociale;
            - cresterea numãrului de specialisti care acordã asistentã socialã stradalã;
            - validarea unor modele de formare a personalului care intervine in evaluarea, protejarea, recuperarea si integrarea socialã a copiilor strãzii;
            - cresterea numãrului de servicii destinate evaluãrii, protejãrii, recuperãrii si integrãrii copiilor strãzii;
            - campanie destinatã sensibilizãrii opiniei publice la problema copiilor strãzii.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea unor licente de emisie

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:
            Articol unic. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag, la cerere, licentele de emisie urmãtoarelor societãti comerciale:

            CATV
 
Nr.
crt.
Titularul licentei de emisie
(Societatea Comercialã)
Numãrul 
licentei de emisie 
si data eliberãrii
Localitatea
(judetul)
Data 
anulãrii
0
1
2
3
4
1. PRO-SAT 97 - S.R.L. C1429
16 septembrie1997 
Baia de Aramã
(Mehedinti)
28 decembrie 1999
2. NOVEL CATV - S.R.L. C1557 
12 mai 1998 
Plesoiu 
(Olt) 
23 decembrie 1999 
3. NOVEL CATV - S.R.L. C1558
12 mai 1998
Gãneasa (Olt) 23 decembrie 1999 
4. NOVEL CATV - S.R.L. C1559
12 mai 1998 
Slãtioara (Olt) 23 decembrie 1999 
5. DELTA STAR - S.R.L. C072
13 aprilie 1993
Bistrita 
(Bistrita-Nãsãud) 
3 ianuarie 2000
6. DELTA STAR - S.R.L. C233
26 octombrie 1993
Nãsãud
(Bistrita-Nãsãud) 
3 ianuarie 2000
7. DELTA STAR - S.R.L. C234
26 octombrie 1993 
Vatra Dornei 
(Suceava) 
3 ianuarie 2000
8. DELTA STAR - S.R.L. C237
9 decembrie 1993
Bucuresti 3 ianuarie 2000
9. DELTA STAR - S.R.L. C322
1 martie 1994 
Iasi 
(Iasi)
3 ianuarie 2000
10. DELTA STAR - S.R.L. C1310
15 aprilie 1997 
Tomesti 
(Iasi) 
3 ianuarie 2000
11. DELTA STAR - S.R.L. C1311
15 aprilie 1997 
Hoiboca 
(Iasi) 
3 ianuarie 2000
12. D.A.G.S. TV - S.R.L. C064
24 martie 1993 
Petrosani 
(Hunedoara) 
3 ianuarie 2000
13. D.A.G.S. TV - S.R.L. C1338
8 mai 1997 
Aninoasa
(Arges) 
3 ianuarie 2000
14. COAX TV - S.R.L. C114
25 mai 1993 
Dej
(Cluj)
3 ianuarie 2000
15. COAX TV - S.R.L. C133
25 mai 1993 
Beclean 
(Bistrita-Nãsãud) 
3 ianuarie 2000
16. COAX TV - S.R.L. C149
29 iunie 1993 
Gherla
(Cluj) 
3 ianuarie 2000
17. COAX TV - S.R.L. C528
14 iunie 1994 
Sãrmasu 
(Mures) 
3 ianuarie 2000
18. COAX TV - S.R.L. C1620
7 iulie 1998
Ileanda 
(Sãlaj) 
3 ianuarie 2000
19. COAX TV - S.R.L. C1623 
7 iulie 1998
Mintiu Gherlii 
(Cluj)
3 ianuarie 2000
20. COAX TV - S.R.L. C1622 
7 iulie 1998 
Gâlgãu 
(Sãlaj) 
3 ianuarie 2000
21. COAX TV - S.R.L. C1619 
7 iulie 1998 
Cãseiu 
(Cluj) 
3 ianuarie 2000
22. COAX TV - S.R.L. C1621
7 iulie 1998 
Cuzdrioara 
(Cluj)
3 ianuarie 2000
23. SOTI CABLE NEPTUN - S.R.L. C032
27 ianuarie 1993 
Constanta 
(Constanta) 
4 ianuarie 2000
24. SOTI CABLE NEPTUN - S.R.L. C909
18 iulie 1995 
Basarabi 
(Constanta) 
4 ianuarie 2000
25. SOTI CABLE NEPTUN - S.R.L. C1483
18 decembrie 1997 
Valu lui Traian 
(Constanta)
4 ianuarie 2000
26. SAMTEL PLUS - S.R.L. C926
31 iulie 1995
Bixad
(Satu Mare) 
10 ianuarie 2000
27. SAMTEL PLUS - S.R.L. C927
31 iulie 1995 
Beltiug 
(Satu Mare)
10 ianuarie 2000
28. SAMTEL PLUS - S.R.L. C928
31 iulie 1995 
Ardud
(Satu Mare) 
10 ianuarie 2000
29. SAMTEL PLUS - S.R.L. C930
31 iulie 1995 
Berveni 
(Satu Mare)
10 ianuarie 2000
30. RIVE - S.R.L. C251
9 decembrie 1993
Turt
(Satu Mare) 
10 ianuarie 2000
31. TOPLINE - S.R.L. C1116
14 mai 1996 
Sãrmas 
(Harghita)
12 ianuarie 2000
32. ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A. C1407
12 iunie 1996 
Fãgãras 
(Brasov)
2 februarie
33. ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A. C579 
29 noiembrie 1994
Fãgãras 
(Brasov) 
2 februarie
34. ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A. C764
9 mai 1995 
Victoria
(Brasov) 
2 februarie
35. ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A. C1717 
24 noiembrie 1998 
Gura Ocnita 
(Dâmbovita) 
2 februarie
36. ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A. C1414
12 iunie 1997
Pitesti
(Arges) 
28 ianuarie 2000
37. ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A. C1713
24 noiembrie 1998
Rãzvad 
(Dâmbovita)
28 ianuarie 2000
38. ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A. C1776 15 
decembrie 1998 
Satu Mare 
(Satu Mare) 
28 ianuarie 2000
39. DIPLOMATIC TV COMPANY
SERV - S.R.L.
C1785
4 martie 1999 
Adjud
(Vrancea) 
4 februarie 2000
40. DIPLOMATIC TV COMPANY SERV - S.R.L. C1768
15 decembrie 1998
Focsani 
(Vrancea) 
4 februarie 2000
41. TIMSAT CATV - S.A. C1552
12 mai 1998
Sag
(Timis) 
4 februarie 2000
42. TIMSAT CATV - S.A. C1563
12 mai 1998
Sânpetru Mare 
(Timis)
8 februarie 2000
43. CRD - S.R.L. C1671
29 octombrie 1998 
Selimbãr 
(Sibiu) 
19 ianuarie 2000
44. MEGA CONSTRUCT - S.R.L. C1331
8 mai 1997 
Rãducãneni 
(lasi)
31 ianuarie 2000
45. MEGA CONSTRUCT - S.R.L. C1330 
8 mai 1997 
Cãlãrasi 
(Dolj) 
31 ianuarie 2000
46. MEGA CONSTRUCT - S.R.L. C1376 
29 mai 1997 
Murgeni 
(Vaslui) 
31 ianuarie 2000
47. MEGA CONSTRUCT - S.R.L. C1371
29 mai 1997 
Mioarele 
(Arges) 
31 ianuarie 2000
48. CONY SAT - S.R.L. C329
3 martie 1994 
Iasi
(Iasi) 
31 ianuarie 2000
49. CONY SAT - S.R.L. C414
12 aprilie 1994 
Podu Iloaiei 
(lasi)
31 ianuarie 2000
50. CONY SAT - S.R.L. C485
9 iunie 1994 
Abrud 
(Alba) 
31 ianuarie 2000
51. CONY SAT - S.R.L. C416
12 aprilie 1994
Tãrgu Frumos 
(Iasi)
31 ianuarie 2000
52. SATLINE - S.R.L. C012
21 ianuarie 1993 
Arad 
(Arad) 
14 februarie 2000
53. TOUR IMEX - S.R.L. C1651
21 septembrie 1998 
Galati 
(Galati) 
17 februarie 2000
54. TOUR IMEX - S.R.L. C1658
21 septembrie 1998
Dãesti 
(Vâlcea) 
17 februarie 2000
55. TOUR IMEX - S.R.L. C1654
21 septembrie 1998 
Sãlãtrucel 
(Vãlcea) 
17 februarie 2000
56. TOUR IMEX - S.R.L. C1653
21 septembrie 1998 
Budesti
(Vâlcea) 
17 februarie 2000
57. TOUR IMEX - S.R.L. C1652
21 septembrie 1998 
Bujoreni 
(Vâlcea) 
17 februarie 2000
58. TOUR IMEX - S.R.L. C1655
21 septembrie 1998
Pãusesti-Mãglasi 
(Vâlcea)
17 februarie 2000
59. TOUR IMEX - S.R.L. C1657
21 septembrie 1998 
Vlãdesti 
(Vâlcea) 
17 februarie 2000
60. TOUR IMEX - S.R.L. C1656
21 septembrie 1998
Berislãvesti 
(Vâlcea)
17 februarie 2000

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 2 martie 2000.
Nr. 18.

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea unor licente de emisie

            În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
            Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:
            Articol unic. - Având in vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag, la cerere, licentele de emisie urmãtoarelor societãti comerciale:
 
Nr.
crt.
Titularul licentei
(Societatea Comercialã)
Numãrul 
licentei de emisie
si data eliberãrii
Localitatea
(Judetul)
Data
anulãrii
0
1
2
3
4
1. DIGITROM SERV - S.R.L. C3573 
3 martie 1994 
Bãile Herculane
(Caras-Severin)
23 februarie 2000 
2. DIGI - S.R.L. C1247 
17 decembrie 1996 
Branistea 
(Bistrita-Nãsãud) 
28 februarie 2000 
3. ANALOG - S.A. C006
13 ianuarie 1993
Timisoara 
(Timis)
9 martie 2000
4. ANALOG - S.A. C227
30 septembrie 1993
Orsova 
(Mehedinti) 
9 martie 2000
5. ANALOG - S.A. C297
10 februarie 1994
Sãnnicolau Mare 
(Timis)
9 martie 2000
6. ANALOG - S.A. C508
9 ianuarie 1994 
Buzias 
(Timis) 
9 martie 2000
7. ANALOG - S.A. C682
28 martie 1995
Dumbrãvita 
(Timis) 
9 martie 2000
8. ANALOG - S.A. C1036
12 decembrie 1995
Jimbolia 
(Timis) 
9 martie 2000
9. ANALOG - S.A. C1038
12 decembrie 1995
Nãdrag 
(Timis) 
9 martie 2000
10. ANALOG - S.A. C1302
13 martie 1997
Giroc
(Timis) 
9 martie 2000
11. ANALOG - S.A. C1303
13 martie 1997
Ghiroda 
(Timis) 
9 martie 2000
12. DEEA - S.R.L.  C1758
15 decembrie 1998 
Livezi 
(Bacãu) 
16 martie 2000
13. DEEA - S.R.L.  C1756
15 decembrie 1998 
Helegiu 
(Bacãu) 
16 martie 2000
14. DEEA - S.R.L.  C1755
15 decembrie 1998 
Gura Vãii 
(Bacãu)
16 martie 2000
15. DEEA - S.R.L.  C1757
15 decembrie 1998
Târgu Trotus
(Bacãu)
16 martie 2000

            RADIO
 
Nr.
crt.
Titularul licentei
(Societatea Comercialã)
Numãrul 
licentei de emisie 
si data eliberãrii
Frecventa
Localitatea
(judelul)
Data
anulãrii 
1. GIREXIM UNIVERSAL - S.A. R265
28 mai 1998
Botosani
(Botosani)
1485 14 martie 2000
2. GIREXIM UNIVERSAL - S.A. R270
9 iunie 1998
Buzãu
(Buzãu)
93,800  14 martie 2000 
3. GIREXIM UNIVERSAL - S.A. R285
2 iulie 1998
Focsani
(Vrancea)
1602 14 martie 2000
4. GIREXIM UNIVERSAL - S.A. R286
2 iulie 1998
Drãgãsani
(Vâlcea) 
88.900 14 martie 2000
5. GIREXIM UNIVERSAL - S.A. R294
9 octombrie 1998
Iasi
(Iasi)
1602 14 martie 2000
6. GIREXIM UNIVERSAL - S.A. R304
29 octombrie 1998
Rãdãuti
(Suceava)
1584 14 martie 2000

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 23 martie 2000.
Nr. 33.