MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 100    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 7 martie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           7. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului „Managementul conservarii biodiversitatii“, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

           43. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului „Managementul conservarii biodiversitatii“, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

           8. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

           44. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

           9. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Comisia Europeana si Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998

            45. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Comisia Europeana si Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998

           14. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apararii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998

           52. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apararii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998

           37. - Decret privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acorduluide asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea,Proiectului "Managementul conservãrii biodiversitãtii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 47 din 19 august 1999 pentru ratificarea Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "Managementul conservãrii biodiversitãtii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 26 august 1999, cu urmãtoarea modificare:
           - Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Contributia pãrtii române la finantarea Proiectului «Managementul conservãrii biodiversitãtii»,, precizat la art. 1, se asigurã în limita echivalentului în lei al sumei de 3,3 milioane dolari S.U.A., din care 2,4 milioane dolari S.U.A. prin includerea în bugetul anual al Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului pe perioada derulãrii Proiectului si 0,9 milioane dolari S.U.A. din fondurile Regiei Nationale a Pãdurilor, de asemenea pe perioada derulãrii Proiectului."
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 6 martie 2000.
Nr. 7.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "managementul conservãrii biodiversitãtii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e â z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "Managementul conservãrii biodiversitãtii", în valoare de 5 5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 2 martie 2000.
Nr. 43.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta.lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 40 din 5 august 1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionalã a sectorului privat,
în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 28 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 12 august 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 6 martie 2000.
Nr. 8.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 2 martie 2000.
Nr. 44.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Comisia Europeanã si Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 52 din 19 august 1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Comisia Europeanã si Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 19 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 27 august 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 6 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 6 martie 2000.
Nr. 9.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Comisia Europeanã si Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Comisia Europeanã si Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1998, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 2 martie 2000.
Nr. 45.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apãrãrii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 42 din 12 august 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apãrãrii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998, emisã în temeiul art. 1 lit. A pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 17 august 1999.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 6 martie 2000.
Nr. 14.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apãrãrii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apãrãrii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 3 martie 2000.
Nr. 52.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române
din Decembrie 1989 si a titlului de Luptãtor pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 5 alin. 1 si 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã, cu completãrile ulterioare aduse prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 184/1999,
            având în vedere propunerile Guvernului României, prin Secretariatul de Stat peritru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 bis din 22 noiembrie 1999 (anexele nr. 1 si 2),
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1 . - Se conferã titlul de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 persoanelor mentionate în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se conferã titlul de Luptãtor pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 persoanelor mentionate în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantã din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 26 februarie 2000.
Nr. 37.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publicã ulterior.