MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 106    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 10 martie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           18. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

           58. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

           36. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României in grad de Mare Ofiter

           39. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României in grad de Colan

           59. - Decret privind acreditarea unui ambasador

           60. - Decret privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale

           61. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           15. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea Programului privind sprijinirea fermierilor privati in vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat din productia interna, finantat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii romanesti"

           158. - Ordin al ministrului de stat, ministrul sanatatii, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, nr. 93/2000 pentru aprobarea Programului de restructurare a Statiei de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1999
pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

            Parlamentul României adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9 din 18 februarie 1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu urmatoarea modificare:
           - La articolul I, dupa punctul 2 se introduce punctul 21 cu urmatorul cuprins:
           "21. La articolul 8 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
            (3) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevazute de prezentul decret-lege, se pot depune la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pâna cel mai tarziu la data de 15 martie 2000. Dupa aceasta data directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de sotii, sotiile celor decedati, prevazuti la art. 4, si de cetatenii români cu domiciliul in strainatate, prevazuti la art. 11."
           Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VACAROIU

           Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 18.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri si se dispune publicarea in Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 58.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României in grad de Mare Ofiter

            In temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. I din Legea nr. 77/1999 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se confera maestrului Ion Irimescu, cu prilejul implinirii varstei de 97 de ani, Ordinul national Steaua României in grad de Mare Ofiter, pentru creatia sa artistica cu totul deosebita, pentru rolul important pe care l-a avut in dezvoltarea artelor plastice in România si pentru generozitatea si spiritul sau civic care au dus la constituirea celui mai important muzeu de autor din tara.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
In temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 24 februarie 2000.
Nr. 36.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României in grad de Colan

            In temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. I din Legea nr. 77/1999 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se confera Excelentei Sale domnului Jorge Fernando Branco de Sampaio, Presedintele Republicii Portugalia, Ordinul national Steaua României in grad de Colan, in semn de apreciere pentru contributia sa la dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre Republica Portugalia si România, precum si pentru sprijinul deosebit acordat eforturilor României de a se integra in structurile europene.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
In temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 1 martie 2000.
Nr. 39.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Domnul Vasile Leca se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României in republica BosniaHertegovina.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
In temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 59.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale

            In temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            avand in vedere propunerea ministrului apararii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Pe data de 29 februarie 2000 generalul de brigada Cernat Virgil Gheorghe se trece in rezerva prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
In temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 60.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor gratieri individuale

            In temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Art. 1. - Se gratiaza pedeapsa de 6 luni inchisoare si amenda penala, aplicata condamnatului Birsescu Gheorghe.
            Art. 2. - Se gratiaza pedeapsa aplicata urmatorilor condamnati:
            - Ana Dorel
            - Ana Stefan
            - Berekmeri Peter
            - Filipoaica Paula
            - Juravle Ruxandra
            - Mocanu Marian
            - Nitoi Constantin
            - Prodan Daniel Laurentiu
            - Teisanu Mircea.
            Art. 3. - Se gratiaza restul ramas neexecutat din pedeapsa aplicata urmatorilor condamnati:
            - Cocias Mandica
            - Dinca Ion
            - Grigoriu Mihaela Alexandra
            - Ion Grigore
            - Molnar Karoly Eduard
            - Salajan Emil loan
            - Stanica Marin Adrian
            - Siclovan Ana
            - Tudor Iosif
            - Zorila Old Shaterland.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
In temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 61.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea fermierilor privati in vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat din productia interna, finantat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii romanesti"

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            avand in vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, ale Hotararii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si Nota nr. 56.093 din 7 februarie 2000 a Directiei serviciilor de mecanizare, retehnologizare in agroindustrie din care reiese lipsa acuta de tractoare si masini agricole fata de necesarul calculat pentru executarea in timp optim a lucrarilor agricole, precum si folosirea de utilaje uzate fizic si moral care conduc la neefectuarea la timp si de calitate a lucrarilor agricole, la obtinerea de productii agricole mult mai mici decat potentialul natural, la pierderi mari de productie ca urmare a intarzierii la recoltare, transport, depozitare si la cheltuieli aproape duble cu combustibilul, anvelopele si forta de munca,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Programul privind sprijinirea fermierilor privati in vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat din productia interna, finantat din Fondul special "dezvoltarea agriculturii romanesti", prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 14 februarie 2000.
Nr. 15.

ANEXA

PROGRAM
privind sprijinirea fermierilor privati in vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat din productia interna, finantat din Fondul special "dezvoltarea agriculturii romanesti"

           1. Obiective
            Pentru dezvoltarea procesului investitional in agricultura si pentru cresterea gradului de mecanizare a lucrarilor agricole, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va acorda fermierilor privati, din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii romanesti" constituit in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 si a Hotararii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonante, o alocatie echivalenta cu 15% din pretul utilajelor agricole achizitionate din productia interna, in scopul constituirii fondurilor necesare pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/1999.
            Obiectivele care se au in vedere prin acordarea acestui sprijin sunt:
            a) constituirea fondurilor necesare pentru aplicarea art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 36/1999, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999;
            b) sprijinirea dezvoltarii gospodariei taranesti si transformarea acesteia intr-o ferma agricola viabila;
            c) cresterea graduala a numarului de tractoare, combine, rnasini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat pentru atingerea obiectivului general al dotarii tehnice optime;
            d) crearea de noi locuri de munca si atragerea tinerilor pentru imbratisarea meseriei de mecanizator agricol;
            e) imbunatatirea indicilor calitativi si cantitativi ai productiei agricole vegetale si zootehnice;
            f) capitalizarea si facilitarea accesului la credite al producatorilor agricoli.
           2. Surse
            Sursa este Fondul special "dezvoltarea agriculturii romanesti", constituit in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent siab luciu de apa.
            Pentru anul 2000 se prevede suma de 200 miliarde lei, necesara in vederea acoperirii alocatiei de 15% pentru achizitionarea a circa 9.000 de tractoare si de alte masini si utilaje agricole (combine, pluguri, semanatori, instalatii de irigat etc.).
           3. Beneficiari
            Beneficiari vor fi fermierii privati definiti astfel:
            a) proprietarii de terenuri agricole, persoane fizice;
            b) crescatorii de animale si pasari, persoane fizice;
            c) societatile agricole cu personalitate juridica si asociatiile familiale, potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;
            d) societatile comerciale pe actiuni cu capital privat cu profil agricol;
            e) arendasii, persoane fizice sau juridice, care au, incheiat contracte de arendare in conditiile prevazute de Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
            f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol.
            4. Conditii de eligibilitate:
            a) ocupatia permanenta si principala: cultivarea pamantului sau cresterea animalelor;
            b) suprafata detinuta in exploatare:
            - minimum 5 ha de teren arabil destinat cultivarii cerealelor, plantelor tehnice si furajere; sau
            - minimum 2 ha teren arabil pentru cultivarea legumelor de camp; sau
            - minimum 0,5 ha pentru cultivarea legumelor in solarii ori in sere; sau
            - minimum 4 ha cu vita de vie nobila; sau
            - minimum 1 ha pepiniere viticole; sau
            - minimum 30 ha fanete naturale;
            c) asigurarea diferentei de 85% din pretul utilajelor din disponibilitati proprii ale beneficiarului programului, sau din credite, inclusiv cele acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 36/1999, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999;
            d) viabilitatea economico-financiara a proiectului, respectiv capacitatea afacerii de a genera venituri dupa recoltare, respectiv prestari de servicii suficiente pentru a acoperi costurile de productie, plata dobanzilor si rambursarea creditului;
            e) credibilitatea clientului conform prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, constand in plata la scadenta a obligatiilor la bugetul de stat, realizarea de profit, achitarea la scadenta a obligatiilor bancare.
           5. Destinatia alocatiei
            Alocatia de 15% din pretul utilajelor agricole (inclusiv T.V.A.) va fi acordata pentru achizitionarea utilajelor prevazute in normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999.
           6. Acordarea alocatiei din fondul special
            Alocatia de 15% din pretul utilajelor (inclusiv T.V.A.) se va acorda de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la solicitarile beneficiarului programului, adresate directiei generale, pentru agricultura si industrie alimentara (D.G.A.I.A.) judetene si, dupa caz, confirmate de bancile finantatoare.
            In acest scop beneficiarii vor proceda astfel:
            A. In cazul in care nu apeleaza la credite bancare:
            a) se solicita avizul D.G.A.I.A. judetene pentru respectarea prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1999, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999;
            b) dupa obtinerea avizului beneficiarul programului solicita D.G.A.I.A. judetene acordarea alocatiei pe baza urmatoarelor documente:
            - extras de cont bancar prin care demonstreaza existenta disponibilului reprezentand 85% din pretul utilajelor (inclusiv T.V.A.), cu mentiunea ca suma este blocata la dispozitia beneficiarului in scopul platii utilajelor;
            - factura pro forma de la furnizorul de utilaje.
            Pe baza acestor documente D.G.A.I.A. judeteana comunica solicitantului suma aprobata ca alocatie, virarea acestei sume urmand sa se efectueze de catre aceasta in contul furnizorului dupa ridicarea utilajelor de catre acesta.
            B. In cazul in care apeleaza la credite bancare:
            Alocatia de 15% din pretul utilajelor (inclusiv T.V.A.) se va acorda in scopul asigurarii fondurilor necesare pentru aplicarea art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 36/1999, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999, la solicitarea beneficiarului de credit, pe baza urmatoarelor documente:
            a) comunicarea bancii finantatoare privind volumul creditului aprobat;
            b) ordinul de plata prin care din creditul acordat s-a achitat furnizorului 85% din pretul utilajelor (inclusiv T.V.A.);
            c) factura in baza careia s-a efectuat plata a 85% din valoarea utilajului, emisa de furnizor.
            D.G.A.I.A. judeteana, dupa verificarea documentatiei depuse de solicitant, aproba valoarea alocatiei cuvenite in baza prezentului program si o vireaza in contul acestuia, deschis la banca finantatoare, cu destinatia expresa pentru achitarea integrala a facturilor pentru utilaje la furnizorul de utilaje.
            7. Finantarea D.G.A.LA. judetene din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii romanesti"
            In scopul platii alocatiei cuvenite beneficiarului prezentului program, D.G.A.I.A. judetene vor deschide la trezoreriile locale conturi speciale, denumite "dezvoltarea agriculturii romanesti".
            Pentru efectuarea platilor aprobate conform pct. 5 din prezentul program D.G.A.I.A. judetene vor proceda astfel:
            a) dupa verificarea solicitarilor si dupa aprobarea alocatiei vor transmite Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocatiilor aprobate;
            b) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pe baza solicitarilor D.G.A.I.A. judetene, va alimenta conturile deschise conform prevederilor alin. 1 din contul Fondului special "dezvoltarea agriculturii romanesti";
            c) D.G.A.I.A. judetene, la primirea sumelor in conturile speciale "Dezvoltarea agriculturii romanesti", vor efectua plati conform prevederilor pct. 5 din prezentul program, respectand principiul inscrierii cronologice a solicitarilor, scop in care vor organiza evidente separate.

MINISTERUL SANATATII

ORDIN
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul sanatatii, nr. 93/2000 pentru aprobarea Programului de restructurare a Statiei de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti

            Ministru de stat, ministrul sanatatii,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr: 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare,
            avand in vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999,
            emite urmatorul ordin:
            Articol unic. - Pe data prezentului ordin Ordinul ministrului de stat, ministrul sanatatii, nr. 93 din 14 februarie 2000 pentru aprobarea Programului de restructurare a Statiei de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti se modifica dupa cum urmeaza:
           1. Articolul 2 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Incepand cu data de 20 martie 2000, ca urmare a aplicarii proaramului de restructurare se aproba diminuarea numarului de personal cu 10 persoane, etapa a II-a, conform anexei nr. 3."
           2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
            "art. 4. - anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin."
           3. Dupa articolul 6 se introduce articolul 7 cu urmatoruL cuprins:
            "Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I."

Ministru de stat, ministrul sanatatii,
Hájdu Gábor

Bucuresti, 7 martie 2000.
Nr. 158.

ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzand personalul restructurat prin disponibilizare

1. Dan Romulus
2. Socarici George
3. Nichita Stefan
4. Darvareanu Ion
5. Totoret Vasile
6. Tudor Constantin
7. Balea Dumitru
8. Oancea Lucian
9. Stafie Marian
10. Dochia Danut-Ioan