MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 114    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 16 martie 2000

SUMAR

HOTARÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           1. - Hotarâre privind suplimentarea contributiei României la Misiunea O.N.U. de mentinere a pacii in Republica Democrata Congo cu 9 ofiteri de legatura/observatori din Ministerul Apararii Nationale

           2. - Hotarâre pentru aprobarea trecerii pe teritoriul României a unui tren militar cu efective, armament si tehnica de lupta ale armatei "Republicii Polone

           3. - Hotarâre privind aprobarea extinderii mandatului Batalionului 26 Infanterie "neagoe basarab" din Rezerva Strategica pentru Forta de Stabilizare (SFOR) pentru a executa misiuni si in sprijinul KFOR, in Kosovo (Republica Federala Iugoslavia)

           4. - Hotarâre privind numirea membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

           5. - Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 16/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlarnentara a Consiliului Europei

           6. - Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 21/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Atlanticului de Nord

           7. - Hotarâre privind modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 23/1996 pentru alegerea membrilor Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii

           8. - Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe

           9. - Hotarâre privind constituirea si componenta nominala a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiana

           11. - Hotarâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor  Mobiliare pe anul 2000

HOTARÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           13. - Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

           14. - Hotarâre privind modificarea componentei nominale a Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale cazute in unele zone ale tarii, constituita prin Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 34/1999

ORDONANTE SI HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           14. - Ordonanta de urgenta privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre

           166. - Hotarâre pentru modificarea si completarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 240/1999

HOTARÂRI ALE PARLAMENTULUI

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTARÂRE
privind suplimentarea contributiei Romaniei la Misiunea O.N.U. de mentinere a pacii
in Republica Democrata Congo cu 9 ofiteri de legatura/observatori din Ministerul Apararii Nationale

            Având in vedere solicitarea Presedintelui Romaniei, adresata celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a aproba suplimentarea participarii României la Misiunea O.N.U. de mentinere a pacii in Republica Democrata Congo cu 9 ofiteri de legatura/observatori din Ministerul Apararii Nationale,
            in temeiul art. 5 alin. (1) din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994 si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,
            Parlamentul Romaniei adopta prezenta Hotarâre.
            Art. 1. - Se aproba suplimentarea contributiei
            Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru desfasurarea in României la Misiunea O.N.U. de mentinere a pacii in teatrul de operatiuni si de participare la aceasta misiune Republica Democrata Congo cu 9 ofiteri de legatural/observatori sunt suportate in totalitate de Organizatia Natiunilor Unite din Ministerul Apararii Nationale.
          Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 1.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
pentru aprobarea trecerii pe teritoriul României a unui tren militar cu efective, armament si tehnica de lupta ale armatei Republicii Polone

            Avand in vedere solicitarea Presedintelui României, adresata celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a aproba trecerea pe teritoriul Romaniei a unui tren militar cu efective, armament si tehnica de lupta ale armatei Republicii Polone,
            in temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,
            Parlamentul României adopta prezenta Hotarâre.
            Art. 1. - Se aproba trecerea pe teritoriul României a unui tren militar cu efective, armament si tehnica de lupta ale armatei Republicii Polone, care va participa la exercitiul "dynamic response 2000" din Kosovo (Republica Federala Iugoslavia).
            Esalonul militar va fi format din 6 vagoane-cuseta, un vagon-restaurant si 20 de vagoane-platforma, care transporta 196 de militari cu armamentul din dotare, 3 vehicule blindate de recunoastere, 5 vehicule de recuperare, o statie de semnalizare, 12 autocamioane, un vehicul punct de comanda, 8 autoturisme de teren, 3 bucatarii de campanie, 10 vehicule de lupta ale infanteriei, o statie electrica, un container pentru apa si 1.348 kg munitie diferita.
            Trenul va trece pe teritoriul României, la ducere, in perioada 19-20 martie 2000, va intra in tara prin statia de cale ferata Curtici si va iesi prin statia de cale ferata Giurgiu-Nord. La inapoiere, in perioada 6-7 aprilie 2000, trenul va intra in tara prin statia de cale ferata Giurgiu Nord si va iesi prin statia de cale ferata Curtici.
            Art. 2. - Ministerul Apararii Nationale va asigura paza si insotirea trenului pe timpul trecerii pe teritoriul României si va coordona aceasta activitate, prin organele de specialitate, impreuna cu Ministerul Transporturilor.
          Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 2.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
privind aprobarea extinderii mandatului Batalionului 26 Infanterie "neagoe basarab" din Rezerva Strategica pentru Forta de Stabilizare (SFOR), pentru a executa misiuni si in sprijinul KFOR, in Kosovo (Republica Federala Iugoslavia)

            Avand in vedere solicitarea Presedintelui Romaniei, adresata celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a aproba extinderea mandatului Batalionului 26 Infanterie "neagoe basarab" din Rezerva Strategica pentru Forta de Stabilizare (SFOR), pentru a executa misiuni si in sprijinul KFOR, in Kosovo (Republica Federala Iugoslavia),
            in temeiul art. 5 alin. (1) din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994 si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,
            Parlamentul României adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se aproba, la cererea N.A.T.O., extinderea mandatului Batalionului 26 Infanterie "neagoe basarab" din Rezerva Strategica pentru Forta de Stabilizare (SFOR), pentru a executa misiuni si in sprijinul KFOR, in Kosovo (Republica Federala Iugoslavia).
            Batalionul are in structura sa efectivele, armamentul si tehnica din dotare, astfel cum au fost aprobate prin hotararile Parlamentului Romaniei nr. 9 din 9 iunie 1997, nr. 5 din 24 martie 1998 si nr. 28 din 23 iunie 1 999.
            Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
privind numirea membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

            In temeiul art. 8 alin. (6) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,
            Parlamentul Romaniei adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se numesc in calitatea de membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii urmatorii:
            - Horia-Roman Patapievici
            - Claudiu Secasiu
            - Viorel-Mircea Nicolescu
            - Andrei Gabriel Plesu
            - Mircea Dinescu
            - Gheorghe Mihai
            - Florian Chiritescu
            - Aurel Pricu
             - GheorgheOnisoru
            - Csendes Ladislau Antoniu
            - Constantin Buchet.
          Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 4.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
pentru modificarea Hotararii Parlamentului României nr. 16/1996
privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

            Parlamentul României adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se aproba numirea in componenta delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, prevazuta in Hotarârea Parlamentului României nr. 16/1996, a domnului George Achim, senator, Grupul parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat, in calitate de membru titular al delegatiei, in locul domnului senator Radu Vasile.
          Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 5.

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 21/1996 privind aprobarea
componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se aproba numirea in componenta delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Atlanticului de Nord, prevazuta in Hotarârea Parlamentului României nr. 21/1996, a domnului Iftene Pop, deputat, Grupul parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat civic-ecologist, in locul deputatului Ion Ratiu.
            Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 6.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
privind modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 23/1996 pentru alegerea membrilor Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se aproba inlocuirea din componenta Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului perrtru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Român de Informatii, prevazuta in Hotarârea Parlamentului României nr. 23/1996, modificata prin Hotarârea Parlamentului Romaniei nr. 20/1997, a domnului deputat Liviu Spataru cu domnul Adrian Videanu, deputat, Grupul parlamentar U.S.D. - Partidul Democrat, care este si secretar al Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii.
          Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
pentru modificarea Hotararii Parlamentului României nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se aproba inlocuirea din componenta Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe, prevazuta in anexele nr. 1 si 2 la Hotarârea Parlamentului României nr. 44/1998, a domnului deputat George Serban cu domnul Horia Vãsioiu, deputat, Grupul parlamentar U.S.D. - Partidul Democrat, care este si presedinte al Biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe.
          Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
privind constituirea si componenta nominala a Grupului parlamentar de prietenie
cu Republica Tunisiana

            Parlamentul României adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se aproba constituirea si componenta nominala a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiana, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta Hotarâre.
          Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 8 martie 2000.
Nr. 9.

ANEXA

GRUPUL PARLAMENTAR DE PRIETENIE CU REPUBLICA TUNISIANA

Presedinte: Ilie Neacsu - deputat, Partidul Romania Mare
Vicepresedinte: Constantin Müller - senator, Partidul National Liberal
Secretar: Bondi Gyongyike - deputat, Uniunea Democrata Maghiara din Romania
Membri:
Teodor Podaru - deputat, Partidul National Taranesc Crestin Democrat
Vasile Berci - deputat, Partidul National Taranesc Crestin Democrat
Petru Caraman - senator, Partidul National Taranesc Crestin Democrat
Vasile Vacaru - senator, Partidul Democratiei Sociale din România
Constantin Teculescu - deputat, Partidul Democratiei Sociale din România
Dorel Jurcan - deputat, Partidul Democrat
Mircea Valcu - deputat, Partidul Unitatii Nationale Române
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

Hotarâre
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta Hotarâre.
           Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 martie 2000.
Nr. 11.

ANEXA

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
în exercitiul financiar 2000
 

Nr.
crt.
Denumirea indicatorului
Suma
- lei -
I.  VENITURI TOTALE (randul 1 + randul 8) 24.950.000
1. Venituri curente (randul 2 + .... + randul 7) 22.450.000
2. 0,08% din valoarea tranzactiilor desfasurate pe piata secundara 2.400.000
3. 0,1 % din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare 10.800.000
4. 0,5% din valoarea ofertelor publice 1.200.000
5. 1,5% din valoarea emisiunilor distribuite prin plasament privat  960.000
6. 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare/preluare 6.696.000
7. Venituri din dobanzi 394.000
8. Venituri din anii precedenti 2.500.000
II. CHELTUIELI TOTALE (randul 9 + randul 13) 23.950.000
9. Cheltuieli curente (randul 10 + randul 11 + randul 12) 22.907.650
10. Cheltuieli de personal 18.477.650
11. Cheltuieli materiale si servicii 4.230.000
12. Transferuri neconsolidabile 200.000
13. Cheltuieli de capital 1.042.350
III. SOLD LA 31 DECEMBRIE 2000 (I-II) 1.000.000

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2000

- mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Total Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
VENITURI CURENTE   24.950.000 7.298.000 6.014.000 5.844.000 5.794.000
VENITURI TOTALE   22.450.000 4.798.000 6.014.000 5.844.000 5.794.000
0,08% din valoarea tranzactiilor desfasurate pe piata secundara   2.400.000 600.000 600.000 600.000 600.000
0,1 % din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare   10.800.00 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
0,5% din valoarea emisiunilor distribuite prin oferte publice   1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1,5% din valoarea emisiunilor distribuite prin plasament privat   960.000 240.000 240.000 240.000 240.000
2% din valoarea ofertelor publice de cumparare/preluare   6.696.000 874.000 2.074.000 1.874.000 1.874.000
Venituri din dobanzi   394.000 84.000 100.000 130.000 80.000
Venituri din anii precedenti   2.500.000 2.500.000 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE   23.950.000 6.515.493 5.965.296 5.709.497 5.759.714
CHELTUIELI CURENTE 01 22.907.650 5.810.582 5.895.689 5.661.966 5.539.413
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 18.477.650 4.435.582 4.680.689 4.741.966 4.619.413
Cheltuieli cu salariile 10 12.350.000 3.087.500 3.087.500 3.087.500 3.087.500
C.A.S. 11 3.445.650 758.042 895.869 930.326 861.413
Fondul pentru plata ajutorului de somaj  12 617.500 135.850 160.550 166.725 154.375
Cheltuieli cu deplasarea 13 1.200.000 264.000 312.000 324.000 300.00
Contributia la Fondul pentru sanatate  14 864.500 190.000 224.770 233.415 216.125
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 4.203.000 1.195.000 1.195.000 920.000 920.000
Cheltuieli gospodaresti 24 1.320.000 330.000 330.000 330.000 330.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 25 900.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Obiecte de inventar 26 180.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Reparatii curente 27 550.000 275.000 275.000 0 0
Carti, publicatii 29 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Alte cheltuieli 30 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000
TRANSFERURI NECONSOLIDABILE 40 200.000 180.000 20.000 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.042.350 704.911 69.607 47.531 220.301
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2000 92 1.000.000 782.507 48.704 134.503 34.286

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

Hotarâre
pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor In temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat

            Camera Deputatilor adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
            - domnul deputat Varujan Pambuccian, apartinand Grupului parlamentar al minoritatilor nationale, trece de la Comisia pentru munca si protectie sociala la Comisia pentru buget, finante si banci;
            - domnul deputat Dumitru Rotaru, apartinand Grupului parlamentar al minoritatilor nationale, este desemnat in calitatea de membru al Comisiei pentru munca si protectie sociala.
           Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 13.

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

Hotarâre
privind modificarea componentei nominale a Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale cazute in unele zone ale tarii, constituita prin Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 34/1999

            În temeiul art. 69 si 77 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adopta prezenta Hotarâre.
            Articol unic. - Componenta nominala a Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale cazute in unele zone ale tarii, aprobata prin Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 34 din 2 noiembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 5 noiembrie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
            - domnul deputat Dorin Vataman, apartinand Grupului parlamentar Partidul National Taranesc Crestin Democrat civic-ecologist, membru al Comisiei pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, este desemnat in calitatea de membru al Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale cazute in unele zone ale tarii, in locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Aurelian Paul Alecu din calitatea de membru si de presedinte al biroului acestei comisii;
            - domnul deputat Radu Manea, apartinând Grupului parlamentar Partidul National Taranesc Crestin Democrat civic-ecologist, este desemnat in calitatea de presedinte al Biroului Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale cazute in unele zone ale tarii.
           Aceasta Hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 14.

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre

            In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - (1) In scopul limitarii si inlaturarii urmarilor dezastrelor se infiinteaza formatiuni de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, denumite in continuare formatiuni.
        (2) Formatiunile sunt structuri mixte, militare si civile, multifunctionale, formate din profesionisti in domeniu, instruite si dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgenta in caz de dezastre sau de accidente majore.
            (3) Formatiunile sunt subordonate Comandamentului protectiei civile, prin inspectoratele de protectie civila judetene pe teritoriul carora sunt dispuse, iar pe timpul interventiei se subordoneaza si actioneaza la ordinul prefectului din judetul in care intervin pentru limitarea si înlaturarea urmarilor dezastrelor.
            (4) Structura organizatorica, zonele de responsabilitate si dotarea formatiunilor sunt prevazute in anexele nr. 1-4 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
            Art. 2. - (1) Formatiunile indeplinesc urmatoarele atributii principale:
            a) cerceteaza, identifica si evalueaza efectele dezastrului, transmit date si informatii organelor abilitate;
            b) cauta, localizeaza si salveaza victimele din zona dezastrelor si accidentelor majore;
            c) acorda primul ajutor medical de urgenta la locul interventiei si evacueaza persoanele afectate;
            d) participa la actiunile de decontaminare a personalului, tehnicii si echipamentului in caz de accident chimic, nuclear sau biologic;
            e) coordoneaza asigurarea cu apa potabila a populatiei din zonele dezasirului;
            f) coordoneaza distribuirea hranei pentru persoanele sinistrate;
            g) participa la pregatirea pe linia protectiei civile a populatiei.
            (2) Formatiunile indeplinesc si alte atributii specifice in zona lor de responsabilitate, cu respectarea prevederilor legale.
            (3) Pe timpul indeplinirii atributiilor formatiunile colaboreaza cu structuri ale Ministerului de Interne, subunitati ale Ministerului Apararii Nationale, formatiuni de Cruce Rosie si cu alte structuri legal constituite, care au competente in acest domeniu.
            Art. 3. - (1) Personalul militar incadrat in formatiuni provine din structurile Ministerului Apararii Nationale.
            (2) Selectionarea, pregatirea si promovarea personalului militar se fac de Comandamentul protectiei civile.
            (3) Personalului militar incadrat in aceste formatiuni i se aplica prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile ulterioare.
            Art. 4. - (1) Personalul civil incadrat în aceste formatiuni va avea pregatirea de baza corespunzatoare functiilor prevazute in anexa nr. 1. Functia de salvator se asimileaza celei de muncitor calificat categoriile VI-I.
            (2) Numirea si eliberarea din functie a personalului civil se fac in conditiile Legii protectiei civile nr. 106/1996.
            Art. 5. - (1) Pe timpul interventiilor cu durata mai mare de 4 ore personalului formatiunilor i se asigura gratuit un supliment de hrana in echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de interventie.
            (2) Personalul care executa, conduce sau coordoneaza misiunile de interventie ori care contribuie la realizarea acestora beneficiaza de un spor de 30% calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza, pentru luna in care a executat cel putin o interventie.
            (3) Categoriile de personal care beneficiaza de sporul prevazut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului protectiei civile.
            Art. 6. - (1) Ofiterii, subofiterii si personalul civil din cadrul formatiunilor, care si-au pierdut total capacitatea de munca in timpul sau din cauza actiunilor de interventie la care au participat, in afara drepturilor ce decurg din pensionare vor primi o singura data un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda de baza sau salariul de baza avut in ultima luna de aetivitate.
            (2) Urmasii celor prevazuti la alin. (1) decedati in timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egala cu solda sau cu salariul integral  avut in ultima luna de activitate de persoana decedata, care se va actualiza in conformitate cu prevederile legale.
            (3) In cazul in care cel decedat nu a avut copii si a fost singurul sustinator al parintilor sai lipsiti de mijloace suficiente de existenta, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas, stabilita conform prevederilor legale, si de un ajutor in cuantum de 6 solde lunare impozabile.
            Art. 7. - In situatia in care personalul incadrat in formatiuni si-a pierdut partial capacitatea de munca, acesta beneficiaza de un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de baza avut in ultima luna de activitate ori de pensie, dupa caz, precum si de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o alta activitate desfasurata.
            Art. 8. - (1) Fondurile necesare in vederea salarizarii, înzestrarii, dotarii pregatirii si interventiei formatiunilor se asigura din bugetul aprobat Ministerului Apararii Nationale, prin Comandamentul protectiei civile, de la capitolul. 72.01.07 "protectie civila", precum si din donatii si din alte fonduri legal conistituite.
            (2) Dotarea formatiunilor cu tehnica necesara pentru indeplinirea misiunilor specifice se asigura de Ministerul Apararii Nationale din cea devenita excedentara prin reorganizarea armatei, precum si din achizitii.
            (3) Cladirile si terenurile necesare in vederea bunei functionari si pregatirii formatiunilor vor fi puse la dispozitie acestora de Ministerul Apararii Nationale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, ele vor fi asigurate de consiliile locale pe al caror teritdriu se organizeaza, potrivit anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul apararii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Romica Tomescu
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICA
a formatiunii de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre

Conducere

- sef - ofiter
- 2 asistenti medicali debutanti - asistenti medicali principali;
- sofer si electromecanic civil

Echipa de interventie

- sef de echipa - subofiter
- sofer si electromecanic civil
- 3 salvatori - civili

Depozit de materiale

- gestionar - civil

TOTAL EFECTIVE
· Ofiteri = 1
· Subofiteri = 4
· Civili = 20 - 12 salvatori;
                  - 2 asistenti medicali debutanti - asistenti medicali principali;
                  - 5 soferi si electromecanici;
                  -1 gestionar.

NOTA:
Doua formatiuni vor avea câte o echipa de interventie specializata pentru accidente nucleare sau chimice.

ANEXA Nr. 2

TABEL
cuprinzând dislocarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre si zonele lor de responsabilitate


 
Nr. 
crt.
Detalii
Garnizoana de dislocare
 Zona de responsabilitate
(judete)
1. Ciolpani (Ilfov) Municipiul Bucuresti, Ilfov, Prahova
2. Alexandria Teleorman, Giurgiu, Olt
3. Craiova*) Dolj, Gorj, Mehedinti
4. Timisoara Timis, Arad, Caras-Severin
5. Baia Mare Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud
6. Cluj-Napoca Cluj, Salaj, Mures, Bihor
7. Alba Iulia Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov
8. Pitesti Arges, Valcea, Dambovita
9. Galati Buzau, Vrancea, Galati, Braila
10. Constanta*) Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi
11. Bacau Bacau, Vaslui, Covasna, Harghita
12. Suceava Suceava, Botosani, Iasi, Neamt

*) Formatiuni care vor avea câte o echipa de interventie in caz de accident nuclear si chimic.

ANEXA Nr. 3

DOTAREA
formatiunii de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre


 
Nr.
crt.
Materiale
Cantitatea
U.M.
I. Tehnici si materiale de interventie
1. Aparat cu disc pentru taiat armaturi 1 Complet
2. Aparat cu freza pentru taiat profiluri si tevi 1 Complet
3. Aparat cu lant pentru taiat fier-beton, beton si zidarie 1 Complet
4. Aparat de respiratie izolant cu aer comprimat 4/1*) Complet
5. Aparat de ridicat si tractat de 1,5 tf 2/1*) Complet
6. Aparat de sudura si taiere cu flacara oxiacetilenica, portabil 2 Complet
7. Aparat de vedere pe timp de noapte 1 Complet
8. Aparat pentru anestezii, portabil 1 Complet
9. Aparat pentru incarcat butelii cu aer comprimat 1 Complet
10. Aparat pentru suspensia targilor in autovehicule 10 Complet
11. Autocamion 2 Bucata
12. Autosanitara 1 Bucata
13. Autospeciala de interventie pe sasiu de ARO 1 Bucata
14. Autospeciala pentru formatiunile de aparare civila, AFAC-1 1 Bucata
15. Barca pneumatica pentru 10 persoane 4/1*) Bucata
16. Berbec hidraulic 1 Bucata
17. Bidon din plastic 4/1*) Bucata
18. Binoclu 1 Bucata
19. Busola 1 Bucata
20. Cabluri electrice 4/1*) Complet
21. Cabluri de remorcare si tractare (lanturi) 2/1*) Complet
22. Canistra cu spirt sanitar 1 Bucata
23. Cartuse filtrante pentru noxe chimice 10/4*) Bucata
24. Centura de siguranta pentru pompieri  6/2*) Bucata
25. Cheie pentru hidrant 2 Bucata
26. Ciocan baros de 5 kg 1 Bucata
27. Ciocan electric percutant 1 Complet
28. Cizme lungi din cauciuc 6/2*) Pereche
29. Colac de salvare 8/2*) Bucata
30. Complet cu materiale pentru deblocarea supravietuitorilor 2 Complet
31. Complet de lacatuserie-fierarie 1 Complet
32. Complet de pansamente 2 Complet
33. Complet de protectie nr. 2 25/6*) Complet
34. Complet de salvare, de la inaltime 1 Complet
35. Complet de sudura electrica 1 Complet
36. Complet pentru marcarea drumurilor 2 Complet
37. Complet sanitar de salvare si prim ajutor 2 Complet
38. Complet scule instalator apa si canal 1 Complet
39. Complet scule instalator gaze 1 Complet
40. Costum anticaloric aluminizat 3/1*) Bucata
41. Costum de lucru in apa 3/1*) Bucata
42. Cric hidraulic 12,5 tf 2/1*) Bucata
43. Cric hidraulic pana la 30 tf 2 Complet
44. Cronometru 5/1*) Bucata
45. Debitmetru gama portabil 1 Bucata
46. Detector acustic DA-01 2 Bucata
47. Detector de substante toxice, tip Drager 1 Complet
48. Distantier hidraulic 2/1*) Bucata
49. Dozimetru individual cu citire directa 25/8*) Bucata
50 Electroferastrau 1 Complet
51. Foarfeca hidraulica 2/1*) Bucata
52. Foarfeca manuala pentru taiat fier-beton 1 Bucata
53. Franghii pentru legaturi (streanguri si pripoane) 2/1*) Complet
54. Geanta sanitara 4 Bucata
55. Grup electrogen de 5 kVA portabil 2/1*) Complet
56. Instalatie de evacuare a apei din subsoluri inundabile, echipata cu pompa submersibila ET-32 1 Complet
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Instalatie de injectat aer proaspat in subsoluri, cu ventilator centrifugal
Instalatie portabila de filtrare complexa a apei cu debit de 50 I/h
Joagar
Lampa antiex
Lanterna portabila
Masca contra gazelor
Miniperna pneumatica pentru ridicat, tip cric pneumatic
Monitor portabil pentru detectia radiatiilor alfa, beta, gama
Motocompresor cu unelte pneumatice
Motoferastrau
Motopompa hidraulica
1
1
2/1*)
8/2*)
25/4*)
25/6*)
10/4*)
1
1
2/1*)
3/1*)
Complet
Complet
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Complet
Complet
Complet
Complet
Complet
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Motopompa portabila 
Motopropulsor pentru barci
Panou incarcare distributie tensiuni grup-retea-consum 
Polizor electric universal de colt
Portavoce 
Proiector special de 1.000 W/220 V 
Radiotelefon auto
Radiotelefon portabil 
Remorca
Ruleta de metal de 10 m 
Sac mic cu atele diferite
2
4/1*)
2
2
1
4/2*)
6
25/5*)
2
1
2
Complet
Bucata
Complet
Complet
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Complet
79.
80.
81.
82.
83
84.
85.
86.
87.
Scara culisanta din lemn cu 3 elemente
Scara simpla de 4 m lungime
Set tubusoare indicatoare, tip Drager
Statie radio unde scurte de 100 W
Targa cu scripeti pentru coborarea ranitilor de la inaltime
Targa sanitara
Topor 
Trusa de perfuzie
Trusa de reanimare respiratorie
2/1*)
2/1*)
4
1
2
10/4*)
2/1*)
1
2
Complet
Bucata
Set
Complet
Bucata
Bucata
Bucata
Complet
Complet
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Trusa de stegulete pentru marcarea terenului contaminat chimic (plantare manuala)
Trusa de stegulete pentru marcarea terenului contaminat radioactiv (plantare manuala)
Trusa pentru electrician 
Trusa pentru medic
Unealta electrica rotopercutanta
Vinci de tractiune 5 tf
1
1
2
2
2/1*)
1
Complet
Complet
Complet
Complet
Complet
Bucata
II. Materiale de cazarmare si echipament
94.
95.
96.
97.
98.
99
Bidon din aluminiu de 25 l
Bocanci
Casca de protectie tip constructor
Cizme din cauciuc
Cort pentru personal
Echipament specific protectiei civile
3
25/3*)
21/5
25/6
3
25/3*)
Bucata
Pereche
Bucata
Pereche
Complet
Complett
100
101
102.
103.
104.
105.
106.
Lenjerie de pat
Manta de ploaie
Marmita pentru transportul hranei
Masa extensibila
Manusi electroizolante de joasa tensiune 
Ochelari de protectie
Ochelari pentru sudor
25/3*)
25/3*)
5
5
8/2*)
20/5*
3
Set
Bucata
Bucata
Bucata
Pereche
Bucata
Bucata
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Palmare din piele
Paturi pliante 
Patura
Saltea 
Scaun pliant 
Vesela si tacamuri
20/5*)
25/3*)
50/10*)
25/3*)
25/3*)
25/3*)
Pereche
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Set


*) Rezerva in magazia formatiunii.

ANEXA Nr. 4

DEPOZITUL DE MATERIALE

Nr.
crt.
Materiale
Cantitatea
U.M.
1. Aparat pentru administrat oxigen 5-10 Complet
2. Aparat pentru distilat apa 2 Complet
3. Aparat pentru incalzit electric 40-80 Complet
4. Aparat pentru suspendarea targilor in corturi 20-40 Complet
5. Arzator pentru autoclava cu petrol 1-2 Bucata
6. Autoclava cu pereti dubli 1-2 Bucata
7. Barca pneumatica pentru 10 persoane 10-20 Bucata
8. Bidon din aluminiu de 25 l 10-20 Bucata
9. Bucatarie rulanta 2-4 Complet
10. Butelie din otel pentru oxigen medicinal 10-20 Bucata
11. Cabluri de remorcare si tractare 4 Set
12. Canistra cu spirt sanitar 1-2 Bucata
13. Cazma 40-80 Bucata
14. Caciula 200-400 Bucata
15. Ciocan baros de 5 kg 8-16 Bucata
16. Cizme din cauciuc 200-400 Pereche
17. Colac de salvare 20 Bucata
18. Complet de cabluri electrice 4 Complet
19. Complet de pansamente 100-200 Complet
20. Complet de sudura electrica 2 Complet
21. Complet de materiale pentru reanimarea intoxicatilor cu STL 10-20 Complet
22. Complet de medicamente pentru tratamentul intoxicatilor cu STL 10-20 Complet
23. Complet pentru tratamentul bolii de iradiere 2-4 Complet
24. Complet de scule electrician pentru inalta si joasa tensiune 2 Complet
25. Complet de scule instalator apa si canal 2 Complet
26. Complet de scule instalator gaze 2 Complet
27. Complet de tamplarie-dulgherie 2 Complet
28. Cort 17-37 Complet
29. Costum din panza de doc 200-400 Bucata
30. Costum din postav 200-400 Bucata
31. Felinar de vant 30-50 Bucata
32. Franghii pentru legaturi 200 m.l.
33. Grup electrogen de 5 kVA portabil  5-10 Complet
34. Impermeabil 200-400 Bucata
35. Joagar 4 Bucata
36. Lenjerie de pat 400-800 Set
37. Lopata 40-80 Bucata
38. Manta din postav 200-400 Bucata
39. Marmita pentru transportul hranei 20-40 Bucata
40. Masa extensibila 25-50 Bucata
41. Medicamente de prim ajutor 200-400 kg
42. Motoferastrau 2 Complet
43. Motopompa portabila 2 Complet
44. Motopropulsor pentru barci 10-20 Bucata
45. Motostivuitor 1 Complet
46. Pat pliant 200-400 Bucata
47. Patura 200-400 Bucata
48. Polizor electric universal de colt 2-3 Complet
49. Portavoce 2 Bucata
50. Proiector special de 1.000 W/220 V 20-40 Bucata
51. Pulover 200-400 Bucata
52. Ratie de alimente de 4.500 calorii 600-1200 Portie
53. Ranga cu varf si dalta 8-16 Bucata
54. Rezervor de 100 I pentru apa, din panza cauciucata 10-20 Bucata
55. Saltea 200-400 Bucata
56. Scara culisabila din mai multe elemente 4 Complet
57. Scaun pliant 200-400 Bucata
58. Scurta impermeabila 200-400 Bucata
59. Statie de filtrare complexa a apei cu debit de 500 l/h 1-3 Complet
60. Targa sanitara 50-100 Bucata
61. Targa sanitara speciala 25-50 Bucata
62. Tarnacop 40-80 Bucata
63. Topor 4 Bucata
64. Trusa de perfuzie 20-40 Complet
65. Trusa de reanimare respiratorie 5-10 Complet
66. Vesela si tacâmuri din material plastic, de unica folosinta 2000-4000 Set

NOTA:
Cantitatea de materiale este prevazuta in functie de numarul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistenta, in raport cu populatia existenta in judetele deservite.

GUVERNUL ROMÂNIEI

Hotarâre
pentru modificarea sicompletarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 240/1999

            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 240/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 19 aprilie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
           1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
            "(2) In cantonamente, semicantonamente si tabere, in afara de sportivi si antrenori pot participa, de la caz la caz, in functie de specificul ramurii de sport si de numarul sportivilor, câte un conducator de cantonament, respectiv conducator de lot, medic, asistent medical, maseur, fizioterapeut, cercetator, operator video, alti specialisti si tehnicieni. In cazul pregatirii sportive a copiilor si elevilor poate participa, pentru asigurarea pregatirii scolare a acestora, si câte un cadru didactic la un numar de peste 25 de elevi."
           2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 7. - (1) Pentru organizarea de consfatuiri, analize anuale, intruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice, conferinte de presa si alte actiuni similare Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si celelalte unitati sportive, precum si directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti pot efectua unele cheltuieli pentru cazare, transport, diurna ale persoanelor apartinând altor unitati, dupa caz, cheltuieli de organizare, cum ar fi: chirie pentru sala, amplificare, instalatie de traducere simultana, inchiriere de aparatura audio-video, calaulatoare si echipamente periferice, transport de materiale, achizitii de rechizite, casete audio, video si CD."
           3. Dupa alineatul (1) al articolului 10 se introduce alineatul (1) cu urmatorul cuprins:
            "(11) Ministrul tineretului si sportului si presedintele Comitetului Olimpic Roman pot aproba, pentru delegatiile sportive la nivelul omologilor sau al supleantilor acestora, cazarea in hoteluri pânã la categoria patru stele inclusiv."
           4. Litera a) a alineatului (1) al articolului 14 se completeaza cu o noua categorie de beneficiari, astfel:
 
Beneficiarii
Cine suporta cheltuielile
Valoarea
"Membrii delegatiilor sportive oficiale straine care participa la actiuni organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Român sau de alte institutii\centrale Organizatorul actiunii  pâna la 300.000 lei/persoana"

           5. Litera c) a alineatului (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:

- lei/zi -
Actiunea
Plafoanele valorice
la cantine
(exclusiv regia)
la restaurante
(inclusiv regia)
"c) Competitii sportive internationale si actiuni sportive internationale (congrese si conferinte ale organismelor europene si mondiale, schimburi bilaterale si multilaterale, intâlniri oficiale pe problemele sportului), organizate de:
- directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pâna la 125.000  pâna la 125.000
- cluburi si asociatii sportive pâna la 125.000 pâna la 170.000
- federatii sportive nationale pâna la 135.000 pâna la 200.000
- Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Educatiei Nationale, alte institutii centrale pâna la 180.000 pâna la 250.000"
 
           6. Alineatul (5) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
            "(5) Alocatiile de hrana stabilite in prezentul articol reprezinta plafoane maxime. CuantumuI concret al alocatiei de hrana se stabileste de conducerea federatiilor sportive nationale sau a celorlalte unitati sportive respective, in functie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigura hrana, in limita fondurilor bugetare aprobate.
            Alocatia de hrana se repartizeaza, in principiu, pe durata unei zile, astfel:
            - masa de dimineata - 20 %;
            - masa de pranz - 40 %;
            - masa de seara - 40 %.
            Alocatia de hrana astfel stabilita se acorda pe perioada desfasurarii actiunii prevazute in calendarele sportive competitionale si in programele de pregatire ale Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Educatiei Nationale si ale altor ministere, ale serviciilor publice descentralizate si unitatilor sportive din subordinea acestora si ale Comitetului Olimpic Roman."
           7. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 24. - (1) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale pot sa procure vitamine, sustinatoare de efort si medicamente pentru actiunile de pregatire si competitionale organizate, in limita bugetului aprobat in acest scop, astfel:
            a) vitamine si sustinatoare de efort, in suma de pâna la 70.000 lei/zi pentru fiecare sportiv;
            b) medicamente si materiale sanitare necesare in procesul de recuperare dupa traumatisme si imbolnaviri, in suma de pâna la 15.000 lei/zi pentru fiecare sportiv.
            (2) Celelalte unitati sportive pot sa procure:
            a) vitamine si sustinatoare de efort, in suma de pâna la 45.000 lei/zi pentru fiecare sportiv;
            b) medicamente si materiale sanitare necesare in procesul de recuperare dupa traumatisme si imbolnaviri, in suma de pâna la 10.000 lei/zi pentru fiecare sportiv, din prevederile bugetare aprobate in acest scop si numai pe baza referatului de necesitate prezentat de medic.
            (3) Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si celelalte unitati sportive pot sa efectueze cheltuieli pentru investigatii medicale de inalta tehnicitate (rezonanta magnetica, tomografie computerizata, coronarografie, scintigrame cu raze izotopi etc.) privind starea de sanatate a sportivilor de performanta, astfel:
            a) Comitetul Olimpic Român, pentru sportivii loturilor olimpice;
            b) federatiile sportive nationale, pentru sportivii loturilor nationale;
            c) celelalte unitati sportive, pentru sportivii legitimati.
            (4) Complexurile sportive nationale si celelalte unitati sportive care au in administrare baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente si materiale sanitare pentru acordarea asistentei medicale de urgenta in limita prevederilor bugetare aprobate in acest scop."
           8. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 26. - (1) Pentru folosirea la antrenamente si competitii a bazelor sportive unitatile sportive platesc tarife de folosire a acestora. Detinatorii bazelor sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului vor lua in calculul tarifelor de folosire a bazelor sportive cheltuielile de functionare si intretinere a acestora, precum si salariile si drepturile salariatilor implicati direet in intretinerea bazelor sportive respective. Toate aceste cheltuieli vor fi impartite la numarul lunar de ore de folosire a bazei sportive de catre sectiile sportive din cadrul acestor unitati, rezultând tariful pe ora.
            (2) In cazul folosirii simultane a unei baze sportive, respectiv culoare de inot, pista de atletism, sala sportiva, de catre mai multe sectii sportive, tariful de folosire a bazelor sportive se va imparti proportional cu gradul de folosire.
            (3) Incasarea sumelor aferente tarifelor de folosire a bazelor sportive pe baza de contract se va face bilunar, la sfarsitul fiecarei perioade, pe baza pontajelor orelor efectiv utilizate.
            (4) Ca folosirea bazelor sportive vor avea prioritate, in ordine, sportivii din loturile olimpice si nationale, maestrii emeriti si maestri ai sportului, sportivii care detin clasificari sportive, sectiile de performanta care activeaza in superliga, diviziile A si B, scolare si de juniori, universitare.
            (5) Pentru alte activitati in afara celor mentionate la alin. (1), cum ar fi: spectacole, concerte, adunari, intreceri sportive amicale si altele asemenea, care nu impiedica buna desfasurare a activitatilor sportive, detinatorii de baze sportive vor percepe tarife negociate in conditiile legii.
            (6) In situatia in care detinatorii de baze sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului obtin venituri suplimentare din exploatarea acestora sau din alte surse, mai mari decat nivelul costurilor de intretinere si de functionare, acestia pot acorda cluburilor sportive scolare si universitare o reducere a cuantumului tarifelor de folosire a bazelor-sportive de pâna la 50%, pe baza unor protocoale de colaborare incheiate anterior.
            (7) Prin exceptie de la prevederile prezentului capitol, in functie de importanta actiunii sportive sau de valoarea sectiilor ori a unitatilor sportive, Ministerul Tineretului si Sportului poate aproba punerea la dispozitie, in mod gratuit, a bazelor sportive proprii, la solicitarea Comitetului Olimpic Român, a federatiilor sportive nationale si a cluburilor sportive din reteaua proprie, numai pentru activitatile sportive ale acestora."
           9. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 36. - Sportivii care, in baza ordinului ministrului tineretului si sportului, sunt distinsi cu titlul de «Maestru emerit al sportului» vor putea primi un premiu in valoare de pâna la 4.000.000 lei, iar cei care sunt distinsi cu titlul de «Maestru al sportului», un premiu in valoare de pâna la 2.000.000 lei. Premiile se acorda de federatiile sportive nationale si pot fi suplimentate cu pâna la 50% de unitatile sportive la care au activat sau activeaza cei premiati, din bugetul propriu al acestor unitati."
           10. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 64. - Premiile, primele si alte drepturi acordate in baza prezentelor norme se impoziteaza potrivit legii."
           11. Articolul 65 se abroga.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministrul tineretului si sportului,
Alexandru Popescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 166.