MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 132    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 28 martie 2000

LEGI SI DECRETE

            21. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuarii lucrarilor si a finantarii obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni“ si pentru aprobarea garantarii unui credit în favoarea Companiei Nationale „Aeroportul International Bucuresti-Otopeni“ - S.A.

            71. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuarii lucrarilor si a finantarii obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni“ si pentru aprobarea garantarii unui credit în favoarea Companiei Nationale „Aeroportul International Bucuresti- Otopeni“ - S.A.

            22. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

            72. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

            25. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentata prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricola privind Proiectul de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

            77. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentata prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricola privind Proiectul de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

            26. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantarii proiectului „Piata de Gros“ Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994

            78. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantarii proiectului „Piata de Gros“ Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994

            81. - Decret privind recunoasterea în functia de episcop al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor a Prea Sfintitului episcop-vicar Damaschin (Dimitrie) Coravu

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            209. - Hotarâre pentru propunerea Prea Sfintitului episcop-vicar Damaschin (Dimitrie) Coravu în functia de episcop al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

            210. - Hotarâre privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            454. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie, cod 1025

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuãrii lucrãrilor si a finantãrii obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" si pentru aprobarea garantãrii unui credit în favoarea Companiei Nationale "aeroportul international bucuresti-otopeni" - S.A.

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 73 din 24 mai 1999 pentru aprobarea continuãrii lucrãrilor si a finantãrii obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" si pentru aprobarea garantãrii unui credit în favoarea Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 14 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VÃCÃROIU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 21.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuãrii lucrãrilor si a finantãrii obiectivului de investitii "dezvoltarea si modernizarea aeroportului international bucuresti-otopeni" si pentru aprobarea garantãrii unui credit în favoarea Companiei Nationale "aeroportul international bucuresti-otopeni" - S.A.

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuãrii lucrãrilor si a finantãrii obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" si pentru aprobarea garantãrii unui credit în favoarea Companiei Nationale "aeroportul international bucuresti-otopeni" - S.A. si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 martie 2000.
Nr. 71

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 22.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 martie 2000.
Nr. 72.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolã privind Proiectul de dezvoltare ruralã a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 115 din 31 august 1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolã privind Proiectul de dezvoltare ruralã a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 31 august 1999, cu urmãtoarea modificare:
            - Alineatul (4) al articolului 1 se abrogã.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 25.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolã privind Proiectul de dezvoltare ruralã a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolã privind Proiectul de dezvoltare ruralã a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 77.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantãrii proiectului "piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 103 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantãrii proiectului "Piata de Gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 23 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, cu urmãtoarele modificãri:
           1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
"Ordonantã pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantãrii proiectului "piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994"
           2. Partea introductivã a articolului unic va avea urmãtorul cuprins:
            "Articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantãrii proiectului "piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 23 august 1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994, cu modificãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:"
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 26.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantãrii proiectului "piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantãrii proiectului "piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 78.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de episcop al Episcopiei Sloboziei si Cãlãrasilor a Prea Sfintitului episcop-vicar Damaschin (Dimitrie) Coravu

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Prea Sfintitul episcop-vicar Damaschin (Dimitrie) Coravu se recunoaste în functia de episcop al Episcopiei Sloboziei si Cãlãrasilor.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 81.

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru propunerea Prea Sfintitului episcop-vicar Damaschin (Dimitrie) Coravu în functia de episcop al Episcopiei Sloboziei si Cãlãrasilor, în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

            În temeiul art. 21 alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Se propune Presedintelui României recunoasterea prin decret, în functia de episcop al Episcopiei Sloboziei si Cãlãrasilor, a Prea Sfintitului episcop-vicar Damaschin (Dimitrie) Coravu.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat
pentru Culte
Nicolae Brânzea,
secretar de stat

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 209.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.)

            În temeiul prevederilor art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Începând cu data de 28 martie 2000 doamna Rodica Pârvu se numeste în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.).

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 210.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie, cod 1025

            În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finantelor lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 28 martie 2000.
            Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.
            Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite urmãtorul ordin:

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în formã nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.
            Codul emisiunii este 1025.

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bãnci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadã de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 28, 29, 30, 31 martie si 4, 5, 6, 7 aprilie 2000. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 26, 27, 28, 29 iunie si 3, 4, 5, 6 iulie 2000.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de subscriptie.

ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie

            Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, tipãrite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
            La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altã persoanã pentru rãscumpãrare.

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

            Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 55% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:

D = VN x 55 x 90/360 x 100

            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 6
Data scadentei

            Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

            Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc la data de 7 aprilie 2000, ora 14,00.

ARTICOLUL 8
Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

            Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.
            O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective si dobânzile aferente.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, dupã caz.
            Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.
            Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie pentru rãscumpãrare si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
            Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie, neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã, se transformã în certificate de depozit la trezoreria statului, care se rãscumpãrã de cãtre trezoreria statului în ziua prezentãrii titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:
            a) Certificatele de trezorerie prezentate de titulari la trezoreria statului în maximum 30 de zile de la data expirãrii termenului de rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.
            b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data stabilitã pentru rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã astfel:
            - pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;
            - pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãtesc dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, comunicat de Ministerul Finantelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominalã si dobânda aferentã perioadei subscrise.

ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

            Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 454.