MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 571    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 16 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

198. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării si finantării activitătilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologică aferente suportului tehnic national pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, precum si pentru aprobarea finantării activitătilor specifice cooperării internationale în domeniul de energetică nucleară

 

442. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării si finantării activitătilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologică aferente suportului tehnic national pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, precum si pentru aprobarea finantării activitătilor specifice cooperării internationale în domeniul de energetică nucleară

 

200. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.

 

444. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.

 

201. - Lege privind declararea orasului, Sebes, judetul Alba, municipiu

 

445. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Sebes, judetul Alba, municipiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.069. - Hotărâre privind alocarea unor fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2000 pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2000 a Zilei Nationale a României si a 82 de ani de la Marea Unire

 

1.071. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.427. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plată, potrivit prevederilor art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

1.428. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (41) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării si finantării activitătilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologică aferente suportului tehnic national pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, precum si pentru aprobarea finantării activitătilor specifice cooperării internationale în domeniul de energetică nucleară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144 din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea continuării si finantării activitătilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologică aferente suportului tehnic national pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, precum si pentru aprobarea finantării activitătilor specifice cooperării internationale în domeniul de energetică nucleară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 octombrie 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2000.

Nr. 198.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării si finantării activitătilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologică aferente suportului tehnic national pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, precum si pentru aprobarea finantării activitătilor specifice cooperării internationale în domeniul de energetică nucleară

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării si finantării activitătilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologică aferente suportului tehnic national pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, precum si pentru aprobarea finantării activitătilor specifice cooperării internationale în domeniul de energetică nucleară si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 442.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 1 aprilie 1999.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2000.

Nr. 200.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A. si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 444.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea orasului Sebes, judetul Alba, municipiu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Orasul Sebes, judetul Alba, se declară municipiu.

Art. 2. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2000.

Nr. 201.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Sebes,

judetul Alba, municipiu

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea orasului Sebes, judetul Alba, municipiu si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 445.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

pe anul 2000 pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2000 a Zilei Nationale a României

si a 82 de ani de la Marea Unire

 

În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Functiei Publice pe anul 2000 la capitolul "Autorităti publice", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", pentru Prefectura Judetului Alba, cu suma de 1.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2000, în scopul acoperirii cheltuielilor necesare pentru organizarea festivitătilor ocazionate de aniversarea Zilei Nationale a României si de împlinirea a 82 de ani de la Marea Unire din anul 1918, care vor avea loc în municipiul Alba Iulia la data de 1 decembrie 2000.

Art. 2. - Actiunile ce urmează să fie realizate pentru această aniversare se stabilesc si se aprobă de Prefectura Judetului Alba si se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si a celorlalte dispozitii legale.

Art. 3. - Sumele rămase neutilizate vor fi restituite la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru reîntregirea acestuia, până la data de 31 decembrie 2000.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Functiei Publice pe anul 2000 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.069.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea si functionarea Guvernului si ale art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 5.000 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii în vederea achizitionării si amenajării unui imobil cu destinatia de sediu pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăsani, judetul Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Public pe anul 2000 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.

Art. 4. - Ministerul Public si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.071.

                                               

SUMA

alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru achizitionarea   

si amenajarea sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăsani, judetul Vâlcea

 

Nr.

crt.

Suma alocată

(milioane lei)

Destinatia

1.

3.000

Cheltuieli de capital

2.

2.000

Cheltuieli materiale

 

TOTAL

5.000

                                                           

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plată,

potrivit prevederilor art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

Ministrul finantelor,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Precizările metodologice privind compensarea unor obligatii de plată, potrivit prevederilor art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 1.009 din 7 iulie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 iulie 2000.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 octombrie 2000.

Nr. 1.427.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind compensarea unor obligatii de plată, potrivit prevederilor art. 65 alin. (6), (61) si (62)

din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, se emit următoarele precizări metodologice:

1. Sumele reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor în cotă de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier (CIM) de la Krivoi Rog, Ucraina, retinute prin necreditare, se compensează până la data de 15 decembrie 2000 cu obligatiile de plată datorate bugetului de stat până la data de 31 decembrie 1999 si neachitate până la data compensării, de către societătile comerciale furnizoare.

În întelesul prezentelor precizări metodologice data compensării este data întocmirii procesului-verbal de compensare.

În cuantumul obligatiilor de plată datorate bugetului de stat nu se includ si majorările de întârziere aferente sumelor compensate, calculate până la data compensării inclusiv, care se scutesc la plată.

2. Procedura de compensare se realizează de organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe societătile comerciale furnizoare denumite în continuare organe fiscale competente, cu conditia încheierii în prealabil, conform art. 65 alin. (61) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, a unei conventii între fiecare societate comercială si Ministerul Industriei si Comertului. Prin conventie se prevede obligatia expresă a acestor societăti comerciale furnizoare ca, în cadrul noilor termene de punere în functiune a combinatului si în conditiile ce vor fi stabilite prin noua întelegere care va fi perfectată între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, să aducă furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garantie externă care să expire în termen de 12 luni de la data punerii în functiune a combinatului. Conventia va fi întocmită în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar pentru Ministerul Industriei si Comertului, un exemplar pentru societatea comercială si al treilea exemplar va însoti exemplarul procesului-verbal de compensare care va fi retinut de organul fiscal.

3. În operatiunea de compensare nu sunt cuprinse societătile comerciale furnizoare aflate în procedură de dizolvare-lichidare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, sau în procedură de reorganizare judiciară si faliment, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată.

4. Societătile comerciale furnizoare care se încadrează în prevederile art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, care au încheiat conventia cu Ministerul Industriei si Comertului, vor stabili valoarea în lei a garantiilor retinute si vor întocmi pe propria răspundere în 4 exemplare, procesul-verbal de compensare prevăzut în modelul cuprins în anexa la prezentele precizări mefodologice.

Sumele reprezentând valoarea garantiilor retinute, potrivit pct. 1 din anexă, se stabilesc de către aceste societăti comerciale pe baza datelor cuprinse în documentele justificative proprii.

Procesul-verbal de compensare, semnat de directorul general si de seful compartimentului financiar-contabil al societătii comerciale este transmis Ministerului Industriei si Comertului pentru verificare si confirmarea pe propria răspundere a realitătii garantiilor retinute si a cuantumului acestora, actualizat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data compensării, mentionate de societatea comercială furnizoare si rezultate din documentele justificative prezentate de aceasta, potrivit pct. 2 din anexă. Procesul-verbal de compensare va fi însotit de un exemplar original al conventiei.

După confirmarea realitătii garantiilor cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare, însotite de conventie, sunt transmise de către Ministerul Industriei si Comertului organului fiscal teritorial la care este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe societatea comercială furnizoare, nominalizată în document.

Organul fiscal teritorial competent va verifica mai întâi dacă societatea comercială respectivă nu se află în procedură de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară ori faliment, după care, numai pentru societătile comerciale care nu se află în aceste situatii, va înscrie la pct. 3.1 din anexă cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat până la data de 31 decembrie 1999 si neachitate până la data compensării, pe feluri de impozite si taxe.

Organul fiscal teritorial competent va efectua compensarea obligatiilor bugetare datorate bugetului de stat în limita sumei reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor retinute, prevăzută la pct. 1.3 din anexă, si în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, conform pct. 3.2 din anexă.

Pot fi stinse numai obligatiile mentionate în procesul-verbal de compensare al cărui model este prezentat în anexa la prezentele precizări metodologice, cu mentiunea că T.V.A. datorată în vamă nu face obiectul compensării.

Pentru impozitul pe salarii se vor compensa numai sumele reprezentând cota din acest impozit, aferentă bugetului de stat, care trebuia virată de societatea comercială furnizoare. .

5. După efectuarea procedurii de stingere organul fiscal competent va retine un exemplar al procesului-verbal de compensare, împreună cu exemplarul original al conventiei care l-a însotit, pentru operarea în evidentă a compensării obligatiilor datorate bugetului de stat de către societatea comercială furnizoare, care se vor păstra la dosarul fiscal al acesteia, iar pe celelalte 3 exemplare ale procesului-verbal le va transmite, după cum urmează:

- un exemplar societătii comerciale furnizoare, pentru a sta la baza efectuării operatiunii de compensare în contabilitatea proprie;

- un exemplar Ministerului Industriei si Comertului, pentru informarea ordonatorului principal de credite asupra rezultatelor compensării garantiilor retinute si păstrării acestuia împreună cu conventia, în vederea respectării obligatiilor mentionate în aceasta;

- un exemplar directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (serviciul buget si achizitii publice), la care este înregistrată societatea comercială furnizoare ca plătitor de impozite si taxe, în vederea preluării si prelucrării datelor din procesul-verbal de compensare.

Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va transmite informatiile rezultate Ministerului Finantelor Directia generală pentru tehnologia informatiei până în ultima zi a fiecărei luni în care s-a efectuat compensarea, pentru situatiile primite până la data de 25 a lunii respective, în conformitate cu instructiunile transmise de această directie.

6. În cazul în care societătile comerciale care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare nu si-au îndeplinit obligatiile asumate în conventia încheiată cu Ministerul Industriei si Comertului, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data restituirii garantiei.

Aceste sume, care reprezintă venituri ale bugetului de stat, vor fi recuperate de organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finantelor, în baza conventiei care constituie, potrivit legii, titlu executoriu.

7. Majorările de întârziere aferente obligatilor bugetare compensate se calculează si se evidentiază de organele fiscale teritoriale competente în evidenta pe plătitori si se scutesc la plată, conform prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, iar la nivelul societătilor comerciale, persoane juridice, se reflectă în contul de ordine si evidentă 8038 "Alte valori în afara bilantului", analitic distinct.

8. Reflectarea în contabilitatea agentilor economici a acestor operatiuni

Agentii economici care efectuează operatiuni de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat cu sumele retinute cu titlu de garantii, potrivit prevederilor art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, vor proceda, pe baza procesului-verbal de compensare aprobat de organele în drept, la efectuarea înregistrării:

 

%

=

267 “Creante imobilizate”

Cu sumele compensate prevăzute la pct. 3.2 din procesul de compensare

 

- 441 "Impozitul pe profit"

- 4423 "T.V.A. de plată"

- 444 "Impozitul pe salarii"

- 446 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate"

- 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"

 

ANEXA

 

Societatea Comercială .........................

Sediul ...................................................

Cod fiscal .............................................

 

PROCES-VERBAL DE COMPENSARE

a garantiilor retinute în cotă de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor etc., livrate la

Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog,

Ucraina, care urmează să fie compensate cu obligatiile de plată datorate bugetului de stat, în

conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000

 

- model -

Nr. crt.

Explicatii

Numărul rândului

Suma lei

0

1

2

3

1.

Date privind garantiile retinute

 

 

1.1.

Valoarea în lei a garantiilor de 10% la data retinerii, prin necreditare*)

 

 

1.2.

Echivalentul în dolari S.U.A. al garantiilor retinute la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data retinerii................................

USD

 

 

1.3.

Valoarea în lei a garantiilor retinute, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de compensare

01

................................

 

Răspundem pentru datele de mai sus.

Director,

L. S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

 

2.

Ministerul Industriei si Comertului

 

Confirmăm si avizăm pe propria răspundere realitatea sumelor prevăzute la pct. 1.                   

 

Ordonator principal de credite,

 

L.S.

 

Director,

 

Organul fiscal teritorial .................................

3.1.

Obligatii datorate bugetului de stat la data de 31 decembrie 1999, în sumă totală de ...................    

din care:

02

................................

a) 010100 Impozit pe profit ............

03

................................

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

04

................................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

05

................................

d) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

06

................................

e) 140101 Accize .........

07

................................

f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

08

................................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

09

................................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

10

................................

3.2.

În baza art. 65 alin. (6), (61) si (62) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, în limita sumei garantiilor retinute în cotă de 10% se compensează obligatiile către bugetul de stat, în sumă totală de ......... ..................                 

din care:

11

................................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

12

................................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

13

................................

 

c) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

14

................................

 

d) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

15

................................

 

e) 140101 Accize .........

16

................................

 

f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

17

................................

 

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

18

................................

 

h)         220107            Venituri din concesiuni (redevente)  .................

19

................................

 

Director,

L.S.

 

Sef serviciu,

 

 

4.

Suma garantiilor retinute în cotă de 10%, rămase necompensate   (1.3-3.2)

20

 

 

            *) Prin data retinerii se întelege data înregistrării în extrasul de cont bancar a sumei în lei, reprezentând 90% din valoarea utilajelor, echipamentelor etc. livrate la CIM Krivoi Rog.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plată

potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4) din Legea bugetului de stat

pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

Ministrul finantelor,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Precizările metodologice privind stingerea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (41) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 704/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 25 mai 2000, si Ordinul ministrului finantelor nr. 982/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 19 iulie 2000.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 octombrie 2000.

Nr. 1.428.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind stingerea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (41) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (41) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, se emit următoarele precizări metodologice:

1. Institutiile publice finantate de la bugetul de stat vor stabili pe baza evidentelor contabile, pe propria răspundere, obligatiile de plată datorate până la data de 31 decembrie 1999 fată de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrică, termică, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din produciia celorlalte unităti economice, lucrări de constructii si reparatii si neachitate până la data stingerii, denumiti în continuare furnizori directi.

Procesul-verbal cuprins în anexa nr. 1 la prezentele precizări metodologice reflectă derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plată datorate până la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat, către anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plată datorate bugetului de stat de către acestia si neachitate până la data stingerii lor, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000.

Ministerele si limitele maxime în cadrul cărora se face stingerea obligatiilor sunt prevăzute în anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.

2. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, împreună cu institutiile subordonate, vor determina pe propria răspundere obligatiile de plată datorate până la data de 31 decembrie 1999 fată de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrică, termică, apă caldă, apă rece, servicii de canalizare si salubritate, transport urban în comun de călători, lucrări de constructii si reparatii si neachitate până la data stingerii, denumiti în continuare furnizori directi.

Procesul-verbal cuprins în anexa nr. 2 la prezentele precizări metodologice reflectă derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plată datorate până la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate din bugetele locale, către anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plată datorate bugetului de stat de către acestia si neachitate până la data stingerii lor, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000.

Limitele maxime în cadrul cărora se face stingerea obligatiilor sunt prevăzute în anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.

3. Conform prevederilor art. 65 alin. (41) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, dacă furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale nu au obligatii către bugetul de stat dar au datorii rezultate din relatiile contractuale fată de alti agenti economici care au obligatii restante la bugetul de stat, denumiti în continuare agenti economici, se vor stinge obligatiile agentilor economici respectivi fată de bugetul de stat în limita sumelor datorate de institutia publică către furnizorii directi si ale acestora către agentii economici mentionati mai sus. Operatiunile de stingere efectivă a sumelor datorate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale se vor efectua, de asemenea, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 22 si, respectiv, în anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.

4. În vederea stingerii obligatiilor institutiilor publice către unitătile furnizoare/prestatoare cu obligatiile acestora către bugetul de stat, asa cum se prevede la art. 65 alin. (1), (2) si (41) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, se va proceda astfel:

Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local înscriu în procesul-verbal, pe propria răspundere, suma reprezentând obligatiile de plată datorate până la data de 31 decembrie 1999 si neachitate, pe baza facturilor sau altor documente legale întocmite, primite de la furnizorii directi.

Totodată ordonatorii de credite asigură obtinerea confirmării acestor obligatii de către furnizorii directi, precum si confirmarea agentilor economici privind obligatiile datorate de furnizorii directi ai institutiei publice către agentii economici respectivi.

Ordonatorii de credite vor obtine si confirmarea sumelor datorate si neachitate către furnizorii directi, de la ordonatorul principal de credite, iar în cazul institutiilor publice finantate de la bugetul local, si de la directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană în a cărei rază teritorială îsi are sediul institutia publică.

5. În cazul în care furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale au obligatii de plată restante la bugetul de stat, ordonatorii de credite ai acestor institutii întocmesc procesele-verbele după cum urmează:

- în 5 exemplare, în situatia în care stingerea obligatiilor de plată se face numai la nivelul organului fiscal la care este înregistrat furnizorul direct;

- în 7 exemplare, în situatia în care stingerea obligatiilor de plată continuă la organul fiscal la care este înregistrat furnizorul direct, persoană juridică, din care face parte unitatea furnizoare (filiala sau sucursala fără personalitate juridică).

Aceste procese-verbale se transmit de ordonatorii de credite organelor fiscale la care sunt înregistrati furnizorii directi.

Organul fiscal analizează documentele primite si procedează astfel:

a) verifică întocmirea corectă a proceselor-verbale si înscrie în acestea cuantumul obligatiilor bugetare ale furnizorilor directi, neachitate până la data stingerii, pe feluri de impozite si majorări de întârziere aferente acestora, calculate până la data stingerii. Pe rândul rezervat fiecărei obligatii datorate bugetului de stat suma înscrisă va cuprinde impozitul datorat si majorarea de întârziere aferentă, cumulat;

b) stinge obligatiile către bugetul de stat (pe categorii de impozite, în ordinea prevăzută în Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996) ale furnizorilor directi, în limita datoriilor institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local fată de acestia, confirmate de ordonatorii principali de credite, selectând, dacă este cazul, impozitele a căror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silită a acestora, împreună cu majorările de întârziere aferente acelui fel de impozit.

Pot fi stinse numai obligatiile datorate bugetului de stat, nominalizate în formular, cu mentiunea că T.V.A. datorată în vamă nu face obiectul compensării.

Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile restante datorate, bugetului de stat, nominalizate în formular, pentru care s-au aprobat esalonări sau amânări la plată.

Stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat se înscrie în spatiul rezervat în procesele-verbale, sub semnătura persoanelor autorizate;

c) retine câte un exemplar al proceselor-verbale, iar celelalte exemplare le transmite către:

- furnizorul direct;

- institutia publică finantată de la bugetul de stat sau de la bugetul local;

- directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi are sediul institutia publică;

- ordonatorul principal de credite.

În situatia în care furnizorul direct este o filială sau sucursală fără personalitate juridică, plătitoare de impozite si taxe către bugetul de stat, organul fiscal teritorial va proceda potrivit celor mentionate mai sus, după care retine câte un exemplare al proceselor-verbale, iar celelalte 6 exemplare le transmite organului fiscal teritorial la care este înregistrată ca plătitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridică din care face parte filiala sau sucursala, după caz.

Organul fiscal teritorial la care este înregistrată ca plătitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridică din care face parte filiala sau sucursala, după caz, înscrie si stinge obligatiile de plată către bugetul de stat, potrivit prezentelor precizări metodologice, sub semnătura persoanelor autorizate, după care retine câte un exemplar al proceselor-verbale, iar pe celelalte le transmit către:

- filială sau sucursală, după caz;

- institutia publică finantată de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care are obligatii neachitate la data de 31 decembrie 1999;

- unitatea cu personalitate juridică din care face parte filiala sau sucursala;

- directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi are sediul institutia publică;

- ordonatorul principal de credite.

6. În cazul în care furnizorii directi ai institutiei publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, nu au obligatii la bugetul de stat, dar au datorii către alti agenti economici, rezultate din relatiile contractuale încheiate cu acestia; ordonatorii de credite întocmesc procesele-verbale după cum urmează:

- în 6 exemplare, în situatia în care stingerea obligatiilor de plată datorate bugetului de stat se face numai la nivelul organului fiscal teritorial în a cărui evidentă se află agentul economic care are obligatii restante la bugetul de stat si fată de care are obligatii furnizorul direct al institutiei publice;

- în 8 exemplare, în situatia în care stingerea obligatiilor de plată continuă la organul fiscal teritorial în a cărui evidentă se află agentul economic, persoană juridică, din care face parte filiala sau sucursala fără personalitate juridică fată de care furnizorul direct înregistrează datorii.

Sumele de plată datorate agentilor economici de către furnizorii directi sunt confirmate de agentii economici respectivi pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale de fals.

Procesele-verbale se transmit de ordonatorii de credite organului fiscal teritorial în a cărui evidentă se află agentul economic care înregistrează obligatii către bugetul de stat.

Procesele-verbale se distribuie în acelasi mod ca cel prezentat la pct. 5 din prezentele precizări metodologice, exemplarul întocmit în plus fiind transmis agentului economic care are obligatii de plată restante la bugetul de stat, fată de care furnizorul direct al institutiei publice înregistrează datorii.

Suma totală cu care se sting obligatiile de plată restante către bugetul de stat ale acestui agent economic nu va depăsi nivelul obligatiilor institutiei publice fată de furnizorul direct.

Procesele-verbale vizate si confirmate de organele fiscale reprezintă documentul justificativ de înregistrare a operatiunilor de stingere în contabilitate.

7. Reflectarea în contabilitate a acestor operatiuni

7.1. În contabilitatea agentilor economici

Agentii economici care au efectuat operatiuni de stingere a obligatiilor în baza prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (41) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, în baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plată, aprobat de organele în drept, vor efectua următoarele înregistrări:

a) În situatia în care agentii economici - furnizori directi - au obligatii către bugetul de stat [art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000]:

            % = 411 "Clienti"

441 "Impozit pe profit"

4423 "T.V.A. de plată"

444 "Impozit pe salarii"

446 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate"

448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"

b) În situatia în care agentii economici - furnizori directi - nu au obligatii către bugetul de stat, dar au datorii contractuale fată de alti agenti economici care au obligatii restante către bugetul de stat [art. 65 alin. (41) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000]:

b1) În contabilitatea furnizorilor directi:

% = 411 "Clienti"

401 "Furnizori"

404 "Furnizori de imobilizări"

b2) În contabilitatea agentului economic cu care furnizorul direct are relatii contractuale:

% = 411 "Clienti"

441 "Impozit pe profit"

4423 "T.V.A. de plată"

444 "Impozit pe salarii"

446 "Alte impozite, taxe

si vărsaminte asimilate"

448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului"

7.2. În contabilitatea institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local

În contabilitatea ordonatorilor de credite operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (41) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000, se reflectă în creditul contului 703 "Finantarea în baza Legii nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000".

În creditul acestui cont se înregistrează sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii de către institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz, care au intrat în operatiunea de stingere a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit acestui act normativ.

Pe baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plată cuprins în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, după caz, aprobat de organele în drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectuează înregistrarea:

234 "Furnizori"

703 "Finantarea în baza Legii nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000"

analitic:

analitic:

furnizor direct

capitol, subcapitol

sau agent economic

titlu, articol, alineat

                                                                                               

cu sumele stinse mentionate la pct. 5.2 sau 6.2, după caz, din anexa nr. 1 sau, respectiv, la pct. 6.2 sau 7.2, după caz, din anexa nr. 2.

Institutiile publice care au efectuat operatiuni de stingere, potrivit legii, întocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000", conform anexei nr. 3 la prezentele precizări metodologice, pe baza sumelor evidentiate în cadrul contului 703 "Finantarea în baza Legii nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000".

Contul de executie respectiv se prezintă ca anexă distinctă la darea de seamă contabilă pe trimestrul IV 2000. Sumele stinse, potrivit legii, nu se cuprind în "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si în Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.

8. Operatiunile financiare prevăzute mai sus se vor termina până la data de 15 decembrie 2000.

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat în a căror rază teritorială îsi are sediul institutia publică, prin serviciul buget si achizitii publice, vor prelua si vor prelucra datele din procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plată ale furnizorilor/prestatorilor către bugetul de stat, transmise de organele fiscale teritoriale, si vor transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generală tehnologia informatiei până la data de 20 decembrie 2000, în conformitate cu instructiunile transmise de această directie.

 

ANEXA Nr. 1 la

precizările metodologice

 

Ministerul ............................

Institutia1) ...........................

Adresa ...............................

Codul fiscal .......................

 

PROCES-VERBAL

nr. ....../................ 2000

de stingere a obligatiilor de plată, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (41)

din legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000

privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 în relatia cu*) ................................

 

- model -

 

Cod fiscal

3)

4)

5)

 

 

Explicatii

Numărul rândului

Suma (lei)

1.

Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea/ prestarea de2) ....................... la data de 31 decembrie 1999 si neachitate până la data stingerii obligatiilor de plată

 

Răspundem pentru datele de mai sus.

 

Ordonator de credite,

L. S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

 

01

................................

2.

Furnizorul direct3) ............

 

Confirmăm exactitatea datelor cuprinse la pct. 1

 

Director,

L. S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

 

 

 

3.

Agentul economic fată de care furnizorul direct înregistrează datorii4)

 

Confirmăm pe propria răspundere datoria furnizorului direct3)

 

Director,

L. S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

 

 

 

4.

Confirmăm pe propria răspundere exactitatea datelor cuprinse la pct. 1 si încadrarea în limita maximă prevăzută în anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.

 

Ordonator principal de credite,

L. S.

 

Director,

 

 

 

5.

Organul fiscal teritorial

 

 

5.1.           

Datoriile către bugetul de stat ale*).................. în sumă totală de ........................... din care:

02

................................

a) 010100 Impozit pe profit ............

03

................................

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

04

................................

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

05

................................

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

06

................................

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

07

................................

f) 140101 Accize .........

08

................................

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

09

................................

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

10

................................

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

11

................................

5.2.

În baza art. 65 alin. (1) si (41) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, în limita sumelor datorate de1) către3) si/sau3) către4)................... se sting obligatiile datorate către bugetul de stat ale*).................., în suma totală de.................................................................................. din care:

12

................................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

13

................................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

14

................................

 

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

15

................................

 

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

16

................................

 

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

17

................................

 

f) 140101 Accize .........

18

................................

 

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

19

................................

 

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

20

................................

 

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

21

................................

5.3.

Obligatii ale institutiei publice finantate de la bugetul  de stat, rămase nestinse la nivelul organului fiscal teritorial si transmise pentru a fi stinse de către organul fiscal teritorial la care este înregistrat furnizorul direct/agentul economic, persoană juridică (pct. 1 - pct. 5.2) ..........................

Director general,

L.S.

 

Sef serviciu,

 

22

................................

6.

Organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor furnizorul direct/agentul economic, persoană juridica5)..................

 

................................

6.1.

Obligatiile datorate bugetului de stat de5) ..................................... în sumă totală de ......................

din care:

23

................................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

24

................................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

25

................................

 

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

26

................................

 

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

27

................................

 

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

28

................................

 

f) 140101 Accize .........

29

................................

 

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

30

................................

 

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

31

................................

 

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

32

................................

6.2.

În baza art. 65 alin. (1) si (41) din Legea nr.76/2000 modificată si completată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, în limita sumelor datorate către3) si/sau3) către4)................... se sting obligatiile datorate către bugetul de stat ale5).................., în suma totală de.................................................................................. din care:

33

................................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

34

................................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

35

................................

 

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

36

................................

 

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

37

................................

 

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

38

................................

 

f) 140101 Accize .........

39

................................

 

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

40

................................

 

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

41

................................

 

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

 

Director general,

L.S.

 

Sef serviciu,

 

42

................................

1) Denumirea completă a institutiei publice finantate de la bugetul de stat, fără initiale.

2) Se înscriu produsele livrate sau serviciile prestate, după caz, prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000.

3) Denumirea completă a furnizorului direct. În cazul în care este sucursală sau filială se indică denumirea persoanei juridice, fără initiale.

4) Denumirea completă a agentului economic fată de care furnizorul direct înregistrează datorii.

5) Se completează numai în cazul furnizorului direct/agentului economic, persoană juridică, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.

*) Se va mentiona furnizorul direct3)/agentul economic4) care beneficiază de compensare. În cazul în care este filială sau sucursală se indică si denumirea persoanei juridice.

 

ANEXA Nr. 2 la

precizările metodologice

 

Ministerul ............................

Institutia1) ...........................

Adresa ...............................

Codul fiscal .......................

 

PROCES-VERBAL

nr. ....../................ 2000

de stingere a obligatiilor de plată, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (41)

din legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată si completată

prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 în relatia cu*) ................................

................................

 

- model -

 

Cod fiscal

3)

4)

5)

 

 

Explicatii

Numărul rândului

Suma (lei)

1.

Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea/ prestarea de2) ....................... la data de 31 decembrie 1999 si neachitate până la data stingerii obligatiilor de plată

 

Răspundem pentru datele de mai sus.

 

Ordonator de credite,

L. S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

 

01

 

2.

Furnizorul direct3) ............

 

Confirmăm exactitatea datelor cuprinse la pct. 1

 

Director,

L. S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

 

 

 

3.

Agentul economic fată de care furnizorul direct înregistrează datorii4)

 

Confirmăm pe propria răspundere datoria furnizorului direct3)

 

Director,

L. S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

 

 

 

4.

Confirmăm pe propria răspundere exactitatea datelor cuprinse la pct. 1 si încadrarea în limita maximă prevăzută în anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.

 

Ordonator principal de credite,

L. S.

 

Director,

 

 

 

5.

Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat        

Confirmăm încadrarea în limita maximă prevăzută în anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.

 

Director,

L. S.

 

Sef serviciu,

 

 

 

6.

Organul fiscal teritorial ..................

 

 

6.1.

Obligatiile datorate bugetului de stat de5) ..................................... în sumă totală de ......................

din care:

02

 ....................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

03

 ....................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

04

 ....................

 

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

05

 ....................

 

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

06

 ....................

 

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

07

 ....................

 

f) 140101 Accize .........

08

 ....................

 

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

09

 ....................

 

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

10

 ....................

 

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

11

 ....................

6.2.

În baza art. 65 alin. (1) si (41) din Legea nr.76/2000 modificată si completată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, în limita sumelor datorate către3) si/sau3) către4)................... se sting obligatiile datorate către bugetul de stat ale5).................., în suma totală de.................................................................................. din care:

12

 ....................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

13

.....................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

14

.....................

 

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

15

.....................

 

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

16

.....................

 

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

17

.....................

 

f) 140101 Accize .........

18

.....................

 

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

19

.....................

 

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

20

.....................

 

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

21

.....................

6.3.

Obligatii ale institutiei publice finantate de la bugetul local, rămase nestinse la nivelul organului fiscal teritorial si transmise pentru a fi stinse de către organul fiscal teritorial la care este înregistrat furnizorul direct/agentul economic, persoană juridică (pct. 1 - pct. 6.2) .........................................................................

Director,

L.S.

 

Sef serviciu,

 

20

.....................

7.

Organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor furnizorul direct/agentul economic, persoană juridica, 5)...............

 

 

.....................

7.1.

Obligatiile datorate bugetului de stat de5) ..................................., în sumă totală de ..................... ................................................. ,

din care:

21

.....................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

22

.....................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

23

.....................

 

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

24

.....................

 

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

25

.....................

 

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

26

.....................

 

f) 140101 Accize .........

27

.....................

 

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

28

.....................

 

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

29

.....................

 

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

 

30

.....................

7.2.

În baza art. 65 alin. (2) si (41) din Legea nr.76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, în limita sumelor datorate către3) si/sau3) către4)................... se sting obligatiile datorate către bugetul de stat ale5).................., în suma totală de.................................................................................. din care:

31

.....................

 

a) 010100 Impozit pe profit ............

32

.....................

 

b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat) ..........

33

.....................

 

c) 020102 Impozit pe venituri din salarii  ..........

34

.....................

 

d) 080103 Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

35

.....................

 

e) 130100 Taxa pe valoarea adăugată............

36

.....................

 

f) 140101 Accize .........

37

.....................

 

g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă .......

38

....................

 

h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

39

.....................

 

i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....................

 

Director general,

L.S.

 

Sef serviciu,

 

40

.....................

1) Denumirea completă a institutiei publice finantate de la bugetul de stat, fără initiale.

2) Se înscriu produsele livrate sau serviciile prestate, după caz, prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000.

3) Denumirea completă a furnizorului direct. În cazul în care este sucursală sau filială se indică denumirea persoanei juridice, fără initiale.

4) Denumirea completă a agentului economic fată de care furnizorul direct înregistrează datorii.

5) Se completează numai în cazul furnizorului direct/agentului economic, persoană juridică, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.

*) Se va mentiona furnizorul direct3)/agentul economic4) care beneficiază de compensare. În cazul în care este filială sau sucursală se indică si denumirea persoanei juridice.

 

ANEXA Nr. 3

la precizările metodologice

 

MINISTERUL (Institutia) .............................

CONSILIUL JUDETEAN (Institutia) .............................

CONSILIUL LOCAL (Institutia) ....................................

 

CONTUL DE EXECUTIE

privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere potrivit Legii nr. 76/2000,

modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2000

- model -

 

- mii lei -

Denumirea indicatorilor*)

Cod*)

Limitele maxime de stingere

Cheltuieli

Capitol

Titlu

Autorităti publice

51.01

 

 

 

Cheltuieli materiale si servicii    

 

20

 

 

Cheltuieli de capital

 

70

 

 

Etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

            *) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

 

Ordonator de credite,

L.S.

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,