MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 532     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 30 octombrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

183. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului

 

408. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului

 

184. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalatii si echipamente importate care concură la înzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

409. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalatii si echipamente importate, care concură la înzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

185. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 8 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999

 

410. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 8 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999

 

187. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

416. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

175. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informatii Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor în numele statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMAINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.406. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2000

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999

privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior din patrimoniul Societătii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 188 din 26 noiembrie 1999 privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale "Bucuresti" S.A. în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 26 noiembrie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

"Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în vederea transmiterii imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale „Bucuresti” S.A.  în domeniul privat al statului"

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Se mandatează, de asemenea, Fondul Proprletătii de Stat să îi compenseze la valoarea nominală pe ceilalti actionari ai Societătii Comerciale «Bucuresti» S.A. cu actiuni gestionate de acesta la alte societăti comerciale rentabile."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2000.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferulimobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37  - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale Bucuresti" - S.A.

în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2000.

Nr. 408.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalatii si echipamente

importate, care concură la inzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 6 mai 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalatii si echipamente importate, care concură la înzestrarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 7 mai 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 octombrie i999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia Romăniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2000.

Nr. 184.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalatii si echipamente importate, care concură la înzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor instalatii si echipamente importate, care concură la înzestrarea Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 409.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 8 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -  Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 204 din 29 decembrie 1999 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 8 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

nr. 650 din 30 decembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2000.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 8 la Acordul central european

de comert liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 8.1a Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 410.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre

ale acestora, pe de altă parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190 din 6 decembrie 1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2000.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european

instituind o asociere între Romănia, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele

membre ale acestora, pe de altă parte

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea  I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 412.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Baciu Hareta

- Hantăr Emil.

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Alexandru Gheorghe

- Băditoiu Ioaria

- Olteanu Mihăită

- Plic Cerasela  Augusta

- Vătămanu Ioan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 416.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informatii Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor în numele statului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - În vederea derulării creditului extern garantat de Ministerul Finantelor în numele statului, Serviciul de Informatii Externe este abilitat să supună spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii, finantat prin creditu extern, ulterior adjudecării procedurii achizitiei publice de bunuri si lucrări, prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si de la prevederile art.1.9 din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectării investitiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 727/1993, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemneaza:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Cătălin Harnagea

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 175.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate

în luna noiembrie 2000

 

            Ministrul finantelor,      

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditiorial nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Art. 1. -. Ministerul Finantelor anuntă programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna noiembrie 2000, destinate finantării si refinantării datoriei publice interne, astfel:   

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

(lei)

K1 18.01.2001

31 octombrie 2000

2 noiembrie 2000

18 ianuarie 2001

77

600.000.000.000

K2 01.02.2001

7 noiembrie 2000

1 februarie 2001

9 noiembrie 2000

84

1.000.000.000.000

K3 08.03.2001

14 noiembrie 2000

16 noiembrie 2000

8 martie 2001

112

822.860.000.000

K4

22.02.2001

21 noiembrie 2000

23 noiembrie 2000

22 februarie 2001

91

1.000.000.000.000

 

            Ministerul Finantelor îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

            Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P =  [1 - (d x r)]/360 si

y = r/P,

 

            în care:

            P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;

            d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

            y = randamentul (rata dobânzii).

            Art. 3. - Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

            Fiecare bancă poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertă competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

            Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

            Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

            Art. 4. - Valoarea nominală individuală a unui certificât de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

            Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

            Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

            Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discount cumpărate.

            Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

            Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

            Art. 9. - Directia generală a datoriei publice si administrarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 octombrie 2000.

Nr. 1.406.