MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 454    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Joi, 14 septembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

769. - Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Finantelor a unui împrumut de până la 200 milioane dolari S.U.A. pentru asigurarea finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001

 

770. - Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2000 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

771. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

772. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova

 

773. - Hotărâre pentru reglementarea unor măsuri organizatorice în vederea realizării Programului  pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutională a sectorului privat (PIBL)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

148. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind statiile de pompare de irigatii si de desecări, din administrarea Societătii Nationale "Îmbunătătiri Funciare" S.A., cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele sistemelor, si statiile de pompare din sistemele de irigatii si sistemele de desecare, ale agentilor economici si institutiilor publice care au sisteme de irigatii si de desecări în afara celor administrate de Societatea Natională "Îmbunătătiri Funciare" - S.A., cu consumurile specifice de energie electrică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea de către Ministerul Finantelor a unui împrumut

de până la 200 milioane dolari S.U.A. pentru asigurarea finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 lit. f) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor este autorizat să contracteze, în numele si în contul statului, în scopul finantării importului de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001 , credite externe în valoare de până la 200 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Ministerul Finantelor va încheia contracte de împrumut subsidiar cu Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. sau cu alti agenti economici propusi de Ministerul Industriei si Comertului, pentru realizarea importurilor prevăzute la art. 1 si derularea creditelor externe.

Art. 3. - Constituirea resurselor financiare aferente rambursării creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente va fi asigurată de Societatea Comercială "Termoelectrica" S.A. sau de ceilalti agenti economici propusi de Ministerul Industriei si Comertului, din surse proprii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 769.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat

ce se poate acorda în anul 2000 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7

din Legea locuintei nr. 114/1996

 

În temeiul dispozitiilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Subventia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinte în anul 2000, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuintei, calculată la valoarea finală, categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 1.900 mii lei.

Art. 2. - Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 1.900 mii lei, cuantumul subventiei prevăzute la art. 7 din lege se stabileste după cum urmează:

a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 1.901 mii lei si 2.100 mii lei;

b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 2.101 mii lei si 2.300 mii lei;

c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 2.301 mii lei si 2.500 mii lei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 770.

 

GUVERNUL ROMÂNIE

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 31.800 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii în vederea continuării lucrărilor de constructie a unor lăcasuri de cult, pentru întretinerea si functionarea unor unităti de cult cu venituri reduse, precum si pentru realizarea unor actiuni de protocol si cu caracter international ale Patriarhiei Române, potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae I. Brânzea,

secretar de stat Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 771.

 

ANEXĂ

 

Nr.

crt.

Unitatea de cult

Suma

(milioane lei)

1.

Patriarhia Română,

3.600

 

din care:

 

 

- Resedinta Patriarhală

1.000

 

- Actiuni cu caracter extern

300

 

- Parohia Ortodoxă Română din Caracas, Venezuela

300

 

- Parohia Ortodoxă "Sf. Mucenic Dimitrie", Nürnberg, Germania

500

 

- Asezământul Ortodox Român de la Ierihon, Israel

500

 

- Parohia Ortodoxă Română, Sofia, Bulgaria

200

 

- Mânăstirea Prodromu, Sf. Munte Athos, Kareia, Grecia

500

 

- Mitropolia Basarabiei

300

2.

Arhiepiscopia Bucurestilor,

1.000

 

pentru:

 

 

- Parohia "Sfintii Trei Ierarhi", Ploiesti

200

 

- Mânăstirea Pasărea

300

 

- Parohia Căldăraru

300

 

- Mânăstirea Christiana

200

3.

Episcopia Ortodoxă Română din Gyula, Ungaria,

1.000

 

din care:

 

 

- Biserica Ortodoxă Română Micherechi

150

 

- Biserica Ortodoxă Română Apateu

150

 

- Biserica Ortodoxă Română ,Gyula II

200

4.

Episcopia Sloboziei si Călărasilor

1.000

5.

Arhiepiscopia Târgoviste

1.000

6.

Episcopia Argesului si Muscelului,

1.000

 

din care:

 

 

- Mânăstirea Glavacioc

150

 

- Biserica "Sfântul Ilie" Paltinu

200

 

- Catedrala din Mioveni

150

7.

Mitropolia Moldovei si Bucovinei,

2.500

 

din care:

 

 

- Asezământul Mitropolitan Iasi

2.000

 

- Mânăstirea Bistrita

500

8.

Arhiepiscopia Alba Iulia

1.500

 

din care:

 

 

- Mânăstirea Râmet

500

9.

Mitropolia Ardealului,

 

 

pentru

 

 

- Mânăstirea Brâncoveanu

500

10.

Mitropolia Olteniei,

500

 

din care:

 

 

- Mânăstirea Lainici

300

 

- Mânăstirea Strehaia

200

11.

Episcopia Alexandriei si Teleormanului,

3.000

 

din care:

 

 

- Paraclis si sediul Episcopal

1.000

 

- Biserica Sfântul Mucenic Mina

1.300

 

- Mânăstirea "Sfânta Treime" - Drăgănesti-Vlasca

150

 

- Mânăstirea "Sfântul Ioan" - Brânceni

75

 

- Mânăstirea "Sfântul Pantelimon" - Silistea-Gumesti     

150

 

- Biserica "Sfintii Arhangheli" - Zimnicea

75

 

- Biserica Suhaia

150

 

- Biserica Năsturelu

50

 

- Biserica Măldăieni Tâmplaru

50

12.

Mânăstirea Agapia - Arhiepiscopia Iasilor

1.000

13.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului,

1.000

 

din care:

 

 

- Parohia "Înăltarea Domnului"

500

14.

Mânăstirea Hurezi - Episcopia Râmnicului

1.000

15.

Mânăstirea Snagov - Arhiepiscopia Bucurestilor

1.000

16.

Mânăstirea dintr-un lemn - Episcopia Râmnicului

1.000

17.

Mânăstirea Arnota - Episcopia Râmnicului

200

18.

Mânăstirea "Maicii Domnului" Cluj - Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

1.000

19.

Mânăstirea "Izvorul Tămăduirii" Salva - Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului

250

20.

Parohia "Nasterea Domnului" Baia Mare - Episcopia Maramuresului si Sătmarului

300

21.

Mânăstirea Putna - Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

500

22.

Schitul "Înăltarea Domnului" - Sălsig - Episcopia Maramuresului  si Sătmarului           

250

23.

Asezământul "Sfântul Andrei" Bucuresti

500

24

Biserica din satul Breazu - Arhiepiscopia Iasilor

500

25.

Mânăstirea "Acoperâmântul Maicii Domnului" - Dorna-Arini, Suceava - Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

500

26.

Mânăstirea "Sf. Nicolae" Predeal - Arhiepiscopia Sibiului

500

27.

Eparhia Reformată din Ardeal - Cluj

300

28.

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului - Oradea

300

29.

Parohia Reformată Vlăhita - Harghita, Episcopia Reformată din Ardeal - Cluj   

150

30.

Parohia Reformată Cornesti - Comuna Adămus (Mures – Episcopia Reformată din Ardeal - Cluj

150

31.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

300

32.

Episcopia Romano-Catolică Timisoara

100

33.

Episcopia Romano-Catolică Oradea

100

34.

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

100

35.

Episcopia Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiterială Cluj

75

36.

Biserica Unitariană Cluj       

125

37.

Mitropolia Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) Alba Iulia si Făgăras-Blaj

1.000

38.

Episcopia Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) Oradea

500

39.

Parohia Ortodoxă Română din Lisabona - Portugalia

500

40.

Parohia "Mihai Viteazul" Sibiu - Arhiepiscopia Sibiului

300

41.

Mânăstirea "Sf. Maria" Techirghiol - Arhiepiscopia Bucurestilor

300

42.

Mânăstirea Căldărusani - Arhiepiscopia Bucurestilor

400

43.

Biserica Martirilor din Timisoara - Arhiepiscopia Timisoarei

1.000

TOTAL:

31.800

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 , privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar gratuit Republicii Moldova, constând în produse alimentare, produse parafarmaceutice si de igienizare si produse petroliere, în limita sumei de 118 miliarde lei, exclusiv transportul.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea. preluării ajutorului la destinatie.

Art. 4. - Produsele care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi predate la Chisinău de către reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat autoritătilor abilitate de Guvemul Republicii Moldova, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 5. - Transportul se va asigura de către Ministerul Transporturilor - Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., precum si cu mijloace auto, de către o societate de transport care va fi stabilită prin selectie de oferte.

Cheltuielile de transport, ambalare si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni vor fi suportate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 6. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, la pretul de înregistrare fără taxa pe valoarea adăugată, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat conform prezentei hotărâri, pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat potrivit art. 4.

Art. 7. - Finantarea acumulării peritru reîntregirea stocurilor de rezerve de stat, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se va asigura în anul 2001 de la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Ghită

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 772.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele care se scot cu titlu gratuit din rezervele de stat, ca ajutor umanitar pentru Republica Moldova

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

 

Produse alimentare

 

 

1.

Conserve din carne

t

80

2.

Carne de porc (abatorizată si congelată)

t

1.000

3.

Grâu

t

15.000

 

Produse parafarmaceutice si de igienizare

 

 

1.

Vată    

t

15

2.

Comprese din tifon      

pachete

72.450

3.

Fese din tifon

bucăti

149.000

4.

Seringi de unică folosintă

t

500.000

5.

Detergent

t

3,1

 

Produse petroliere

 

 

1.

Benzină COR 87 neetilată

t

1.000

2.

Ulei mineral

t

300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea unor măsuri organizatorice în vederea realizării Programului

pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutională a sectorului privat (PIBL)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri coordonatorul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si al Programului de dezvoltare institutională a sectorului privat (PIBL) este primul-ministru al Guvernului.

Art. 2. - Măsurile organizatorice necesare în vederea realizării programelor mentionate la art. 1, inclusiv componenta Comitetului de coordonare a implementării acordurilor de împrumut PSAL si PIBL si responsabilii UIP, se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

Coordonatorul programelor mentionate la art. 1 poate delega, prin decizie, competenta de realizare a acestora unui ordonator principal de credite.

Art. 3. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutională a sectorului privat (PIBL), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, iar anexele nr. 1 si 2 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 773.                      

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE  ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind statiile de pompare de irigatii si de desecări, din administrarea Societătii Nationale

"Îmbunătătiri Funciare" - S.A., cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele . sistemelor, si statiile de pompare din sistemele de irigatii si sistemele de desecare,

ale agentilor economici si institutiilor publice care au sisteme de irigatii si de desecări în afara celor administrate de Societatea Natională "Îmbunătătiri Funciare" - S.A.,

cu consumurile specifice de energie electrică

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

văzând Referatul de aprobare nr. 92.241/2000 al Directiei îmbunătătiri funciare,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 25 din Normele metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării  sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2000,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă statiile de pompare, de irigatii si de desecări, din administrarea Societătii Nationale "Îmbunătătiri Funciare” – S.A., cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele sistemelor, si statiile de pompare din sistemele de irigatii si sistemele de desecare, ale agentilor economici si institutiilor publice, cu consumurile specifice de energie electrică, pentru care cheltuielile cu energia electrică necesară pentru pomparea apei se suportă de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30 din 12 mai 1997 pentru aprobarea statiilor de pompare, de irigatii si de desecare din patrimoniul Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele sistemelor, precum si statiilor de pompare din sistemele de irigatii si sistemele de desecare din patrimoniul agentilor economici si institutiilor publice din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu consumurile specifice de energie electrică, pentru care cheltuielile cu energia electrică se suportă din subventii de la bugetul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministru  agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2000.

Nr. 148.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică de către Directia îmbunătătiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei persoanelor interesate.