MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 178     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 9 aprilie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

355. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori la 14 decembrie 2000 si la 9 ianuarie 2001 la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999

 

356. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari-Fluviali din România ca fiind de utilitate publică

 

            358. - Hotărâre privind numirea delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare

 

363. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al orasului Topoloveni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Topoloveni, judetul Arges, a lucrării de artă monu­mentală "Ion Mihalache"

 

364. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, a lucrării de artă monumentală "Miko Imre"

 

365. - Hotărâre privind trecerea din dormeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău, a lucrării de artă monumen­tală "George Apostu"

 

366. - Hotărâre privind modificarea Normelor metodo­logice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

146. - Ordin al ministrului turismului privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice si a anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 125/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

321. - Ordin al ministrului finantelor publice privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori la 14 decembrie 2000

si la 9 ianuarie 2001 la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională

pentru reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimbul de scrisori la 14 decembrie 2000 si la 9 ianuarie 2001 dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

1. Începând cu data de 14 decembrie 2000, din catego­ria 2 a împrumutului 4491 RO (Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat) se anulează suma de 1.100.000,00 dolari S.U.A.

2. Din data de 14 decembrie 2000 pentru suma anulată nu se mai calculează comision de angajament.

3. Graficul de rambursare cuprins în anexa nr. 3 la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexă.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae

Tănăsescu Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 355.

 

 

ANEXĂ

 

GRAFICUL DE RAMBURSARE

 

Data scadentei

Plata ratei de capital*)

(exprimată în dolari S.U.A.)

15 septembrie 2004

525.700

15 martie 2005

540.100

15 septembrie 2005

554.400

15 martie 2006

568.800

15 septembrie 2006

583.100

15 martie 2007

602.200

15 septembrie 2007

616.600

15 martie 2008

635.700

15 septembrie 2008

650.000

15 martie 2009

669.100

15 septembrie 2009

688.300

15 martie 2010

707.400

15 septembrie 2010

726.500

15 martie 2011

745.600

15 septembrie 2011

764.700

15 martie 2012

783.900

15 septembrie 2012

807.800

15 martie 2013

831.700

15 septembrie 2013

850.800

15 martie 2014

874.700

15 septembrie 2014

898.600

15 martie 2015

922.500

15 septembrie 2015

946.400

15 martie 2016

975.100

15 septembrie 2016

999.000

15 martie 2017

1.027.600

15 septembrie 2017

1.056.300

15 martie 2018

1.085.000

15 septembrie 2018

1.113.700

15 martie 2019

1.148.700

TOTAL:

23.900.000

                       


*) Cifrele din coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate cu exceptia celor prevăzute în sectiunea 4.04 d) din Conditiile generale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Armatorilor si Operatorilor

Portuari-Fluviali din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 38 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Armatorilor si Operatorilor Portuari-Fluviali din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 356.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numeste în calitatea de presedinte al delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretine­rea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat dintre România si Republica Bulgaria domnul general de brigadă Zamfir Geantă din Ministerul de Interne.

Art. 2. - Se numesc în calitatea de membru al delegatiei părtii române în comisia mixtă mentionată la art. 1 domnul colonel Esanu Gabi si domnul locotenent-colonel Mateescu Emil din Ministerul de Interne.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 306/1991 privind numirea delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 14 mai 1991, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 358.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al orasului Topoloveni si în administrarea Consiliului Local

al Orasului Topoloveni, judetul Arges, a lucrării de artă monumentală "Ion Mihalache"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind pro­prietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al orasului Topoloveni si în Administrarea Consiliului Local al Orasului Topoloveni, judetul Arges, a lucrării de artă monurnentală "Ion Mihalache", având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Consiliul Local al Orasului Topoloveni, judetul Arges, la valoarea de inventar, în ter­men de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezen­tei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 363.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală transmise din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Topoloveni, judetul Arges

 

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Valoarea bunului

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Lucrare de artă monumentală "Ion Mihalache"

- autor: Mircea Spătaru

- bronz

- scara: 1:1

1.450.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor

Consiliul Local al Orasului Topoloveni, judetul Arges

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, a lucrării de artă monumentală "Miko Imre"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind pro­prietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, a lucrării de artă monumentală "Miko Imre", având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, la valoarea de inventar, în ter­men de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 364.

                                                                                                                       

ANEXĂ
                                                           

DATELE DE IDENTIFICARE
a lucrării de artă monumentală transmise din domeniul public al statului în domeniul public
al municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Amplasamentul bunului

Valoarea bunului (lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Lucrare de artă monumentală "Miko Imre"           

- autor: Vince Bocskai

- bronz

- scara: 1:1

Parcul central al municipiului Sfântu Gheorghe, Piata Libertătii,

judetul Covasna

150.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judetul Covasna


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului

si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău,

a lucrării de artă monumentală "George Apostu"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău, a lucrării de artă monumentală "George Apostu", identificată

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrării de artă monumen­tală prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între păriile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE
a lucrării de artă monumentală transmise din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Bacău

 

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Amplasamentul bunului

Valoarea bunului

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Lucrare de artă monumentală “George Apostu” - bust

- autor: Liana Axinte

- bronz

- scara: 1:1

Parcul Centrului de Cultură si Arte "George Apostu", Str. Crângului nr. 18, cod 5500, municipiul Bacău, judetul Bacău

50.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor

Consiliul Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

                                                           

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Normefor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor

Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, apro­bate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.27512000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 79 se abrogă.

2. Alineatul (2) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care la centralele sau la punctele ter­mice sunt racordate mai multe clădiri suma totală a cheltu­ielilor pentru încălzirea tuturor clădirilor se repartizează pe fiecare clădire, proportional cu suprafata echivalentă termic, stabilită potrivit normativelor legale, a tuturor corpurilor de încălzire - radiatoare din fontă sau otel, convectori, con­vectoradiatoare, conducte si coloane neizolate si altele ase­menea - aflate în dotarea acestora, conform normelor si normativelor tehnice de proiectare."

3. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

"Art. 85. - (1) Cheltuielile pentru încălzirea locuintelor/apartamentelor, indiferent de modul de înregis­trare a consumului de energie termică si de sursa de agent termic, se repartizează proportional cu suprafata utilă înscrisă în actul de proprietate, iar pentru încălzirea spatiilor aflate în folosintă comună într-o clădire (casa scãrii culoare, spălătorii, uscătorii, holuri si altele asemenea) se repartizează proportional cu cota-parte indiviză care îi revine fiecărui proprietar din proprietatea comună, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate.

(2) Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spaitiu cu altă destinatie decât cea de locuintă modifică suprafata corpurilor de încălzire din apartamentul sau din spatiul pe care îl detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula fie prin mărirea cu un coeficient de modificare a suprafetei corpurilor de încălzire initiale, conform normativelor legale, în baza procesului-verbal de constatare emis de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, fie proportional cu suprafata tuturor corpurilor de încălzire, recalculată, pentru fiecare apartament/spatiu în care s-au produs modificări asupra corpurilor de încălzire ­tip, număr de elemente si altele asemenea conform aceluiasi proces-verbal de constatare emis de comitetul executiv. Hotărârea definitivă privind modul de calcul a cheltuielilor de încălzire în noile conditii se adoptă de adunarea generală a proprietarilor."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 4 aprilie 2001.

Nr. 366.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice si a anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 125/1998 pentru aprobarea Normetor metodologice privind activitatea de comercializare

a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

 

Ministrul turismului,

în temeiul prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism si ale Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Normele metodologice si criteriile privind clasi­ficarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 bis din 31 mai 1999, se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 la normele metodologice, după punc­tul 10 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

"11. Pentru buna informare a turistilor si pentru a le da posibilitatea să îsi exprime opinia cu privire la calitatea ser­viciilor turistice este obligatorie afisarea unei plachete cu numărul de telefon al Ministerului Turismului, precum si a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în toate structurile de primire turistice.

11.1. Afisarea acestor numere de telefon se va face la receptiile structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare sau în spatiul de la intrarea în saloanele de servire în cazul structurilor de primire turistice cu functiuni de alimentatie.

11.2. Pentru structurile de primire turistice care nu au rganizată receptie afisarea acestor plachete se va face în spatiul comun aferent spatiilor de cazare.

11.3. Placheta cu telefoanele la dispozitia turistilor va fi realizată prin grija administratorilor structurilor de primire aristice, conform modelului prezentat în anexa nr. 9 la nor­nele metodologice."

2. După anexa nr. 8 la normele metodologice se intro­duce anexa nr. 9, al cărei continut este prezentat în anexa a prezentul ordin.

Art. II. - Normele metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 125/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 2 decembrie 1998, se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2 la normele metodologice, după punc­tul 18 se introduce punctul 19 cu următorul cuprins:

"19. Afisarea în spatiul comercial al agentiei a unei pla­chete cu numărul de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, con­form modelului prezentat în anexa nr. 10 la normele meto­dologice"

2. După anexa nr. 9 la normele metodologice se intro­duce anexa nr. 10, al cărei continut este prezentat în anexa la prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 2 martie 2001.
Nr. 146.

 

ANEXĂ

TELEFOANE

La dispozitia turistrilor

 

MINISTERUL TURISMUL

01-410.12.95

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PROTECTIA CONSUMATORILOR

01-313.06. 90

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările si completările ulterioare, si în baza dispozitiilor art. 14 alin. (1)  din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de către autoritătile si institutiile publice, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 577/1999 privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 februarie 2001.
Nr. 321.
                                   

ANEXĂ

LIMITELE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritătile publice judetene si locale, precum si de către institutiile publice din subordinea acestora

 

Autoritătile publice si persoanele care pot efectua actiuni de protocol

Limita maximă

I. Organizarea de mese oficiale si cocteiluri

 

A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:

- lei/persoană -

1. ministri, secretarii de stat si cei cu functii asimilate acestora, prefectii judetelor, al municipiului Bucuresti, presedintii consiliilor judetene, primarii municipiilor si primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte   organe de specialitate ale administratiei publice centrale

388.400

2. subsecretarii de stat si cei cu functii asimilate acestora, secretarii generali, secretarii generali adjuncti, subprefectii judetelor, ai municipiului Bucuresti, vicepresedintii consiliilor judetene, viceprimarii municipiilor, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, directorii generali si directorii din ministere si din celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

290.900

B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele mentionate la pct 1 si 2

86.100

II. Invitarea în tară a unor delegatii pe cheltuiala părtii romăne

 

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: 

- lei/persoană/zi -

1. delegatiile conduse de ministri si pentru invitatii ministrilor si ai celor cu functii asimilate acestora, ai prefectilor judetelor, ai prefectului municipiului Bucuresti, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarului general al Capitalei si ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

582.600

2. invitatii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat si ai celor cu functii asimilate acestora, ai subprefectilor judetelor, ai municipiului Bucuresti, ai vicepresedintilor consiliilor judetene, ai primarilor municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti

485.900

3. invitatii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncti, directorilor generali si ai directorilor din ministere si din celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

388.400

B. Alte cheltuieli:

 

1. cafele, apă minerală, sucuri sau alte tratatii oferite în timpul tratativelor sau sedintelor, în limita sumei de

44.900

- lei/delegatie -

2. cadouri, în limita sumei de

1.487.000

III. Cheltuieli pentru însotitori

- lei/persoană/zi -

- însotitorii delegatilor străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă si cazare în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului

 

- cheltuieli de masă pentru soferi

97.500

IV. Alte prevederi

 

1. fondul la dispozitia conducătorilor ministerelor, ai celorlalte organe de specialitate ale administratiei     publice centrale, prefecturilor judetene, a municipiului Bucuresti, a presedintilor consiliilor judetene, a primarului general al Capitalei      

- lei/salariat din  aparatul propriu

131.000

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare si tratatii în limita sumei de          

- lei/invitat/zi -16.300

2. fondul la dispozitia rectorului

- lei/salariat din
aparatul propriu -
85.000

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare si tratatii în limita sumei de          

- lei/invitat/zi -12.000