MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 196      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 19 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            186. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001

 

            246. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001

 

            187. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz“ Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom“ Bucuresti

 

            247. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz“ Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom“ Bucuresti

 

            188. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

            248. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române 

 

            189. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

 

            249. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

42. - Decizia nr. 42 din 6 februarie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de indatorare publica externa a României pentru anul 2001

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6 din 11 ianuarie 2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2001.

Nr. 186.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

­privind   Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2001

privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001 si se dispune publicarea aces­tei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2001.

Nr. 246.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea  Regiei Autonome de Electricitate „Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom" Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 1 noiembrie 1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2001.

Nr. 187.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

­privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz" Medias

si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom" Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

având în vedere ca desi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 a fost abrogată si si-a încetat efectele, pentru validarea consecintelor juridice pe perioada de aplicare,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom" Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2001.

Nr. 247.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/1998

privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 69 din 25 august 1998 privind unele măsuri de protectie pen­tru personalul al carui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, emisa în temeiul art. 1 pct. 7 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2001.

Nr. 188.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/998

privind unele măsuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de muncă va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

având în vedere că desi Ordonanta Guvernului nr. 69/1998 a fost abrogată si si-a încetat efectele, pentru validarea consecintelor juridice pe perioada de aplicare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2001.

Nr. 248.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modifica­rea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 pri­vind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificari:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (4) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:

“(4) Diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Sumele respec­tive se repartizeaza în contul Alte rezerve analitic distinct."

2.”La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Orice majorare a capitalului social efectuată prin încorporarea rezervelor, precum si a profiturilor, cu exceptia  rezervelor legate si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteaza cu o cota de 5%."

3. La articolul I punctul 5, liniutele alineatului (4) al articolului 4 vor deveni literele a), b), c), d), e) si f), iar literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

“a) cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate si a bunurilor mobile sau imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum si în cazul contractelor de leasing sunt deductibile la data efectuării lor;

b) în cazul contractelor de leasing, utilizatorul va deduce chiria pentru contractele de leasing operational sau amorti­zarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar;"

4. La articolul I punctul 5, dupa litera f) a alineatului (4) al articolului 4 se introduc literele g) si h) cu urmatorul cuprins:

“g) cheltuielile pentru constituirea de fonduri cu destinatie speciale, conform legii;

h) cheltuielile de asigurare care privesc active corporale fixe si necorporale ale contribuabilului si cheltuielile de asi­gurare pentru persoane împotriva accidentelor de muncă."

5. La articolul 1 punctul 5, litera c) a alineatului (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“c) cheltuielile de protocol care depăsesc limita de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai putin cheltuie­lile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregis­trate in cursul anului;"

6. La articolul 1 punctul 5, litera i) a alineatului (6) al arti­colului 4 se abrogă.

7. La articolul 1 punctul 5, litera p) a alineatului (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„p) cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor, altele decât cele acordate de banci si de alte persoane jutidice autorizate potrivit legii, care depăsesc dobânzile active medii ale bancilor, comunicate de Banca Natională a României;"

8. La articolul 1 punctul 6 se abrogă.

9. La articolul I punctul 7, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar din România venituri în valută din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie, direct sau prin contract de comision, precum si din prestări de servicii plătesc  o cotă de impozit de 5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volu­mul total al veniturilor.

(2) Impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat în anul fiscal curent pentru investitii în active corpo­rale si necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporate si necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activitătilor pentru care contribuabilul este autorizat. Reducerea se cal­culează începând cu profitul realizat după data de 1 ianua­rie 2001. Reducerile prevăzute la alin. (1) si (2) se calculează lunar, iar sumele aferente reducerii se reparti­zează ca surse proprii de finantare."

10. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru contribuabilii prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. c) impozitul datorat se calculează, se retine si se varsă de către persoana juridica."

11. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolu­lui 13 va avea următorul cuprins:

„(3) Deducerea impozitului pe profit plătit în strainatate se efectuează la cursul de schimb, comunicat de Banca Natională a României la închiderea anului financiar, iar diferentele de curs până la data plătii efective sunt cheltu­ieli deductibile. Pentru impozitele plătite, reprezentând retineri la sursă asupra veniturilor de natura dividendelor, redeventelor, dobânzilor sau altor venituri similare, deduce­rea se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Nationals a României în ziua precedentă plătii."

12. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce punctul 111 cu urmatorul cuprins:

“111. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“Art. 21 - (1) Un inspector fiscal sau alt angajat al unei unităti fiscale, autorizat în acest sens, are dreptul de a intra în orice incinta de afaceri a contribuabilului sau în alte incinte deschise publicului, conform Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 64/1999, în sco­pul determinării obligatiilor fiscale ale acestuia sau al colectării impozitelor datorate si neplătite la termen. Accesul este permis în cursul orelor normale de serviciu, iar în afara acestora, numai cu autorizarea scrisă a conducerii unitătii fiscale, justificată de necesitatea controlului."

13. Articolul II va avea urmatorul cuprins:

„Art II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordo­nante de urgentă se abrogă prevederile referitoare la impo­zitul pe profit din următoarele acte normative:

a) art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu modificările ulterioare, referitor 1a scutirea de la plata impozitului pentru profitul obtinut ca urmare a aplicării unei inventii;

 b) art. 34 alin. 2 lit. a) si b) din Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 301 din 29 decembrie 1995, referitor la scuti­rea de la plata impozitului pe profit;

c) art. 2 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 63/1997 pri­vind stabilirea unor facilităti pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 187/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice detinătoare de pensiuni turistice si agroturistice;

d) art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuate de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societătile comerciale înfiintate de personalul disponibilizat;

e) art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr: 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu modificările ulterioare, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim;

f) art. 1 din Legea nr. 30/1999 pentru sprijinirea expor­turilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999, referitor la reducerea impozi­tului pe profit;

g) Hotararea Guvernului nr. 304/1999 pentru aprobarea Normelor privind limitele legate de perisabilitate la marfuri în procesul de comercializare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 28 aprilie 1999;

h) art. 23, 24, 26 si 27 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dez­voltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul creării de noi locuri de muncă, precum si pentru profitul obtinut din productia livrata la export, la sistemul forfetar de impunere

i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 30 decembrie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerata, reclama si publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investitiei;

j) art. 15 si 151 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la  facilitătile în derulare prevazute de Legea nr. 35/1991 pri­vind regimul investitiilor străine în România, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor străine in România, republicată, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor străine în România, privind scutirea, reducerea si cota redusă a impozitului pe profit;

k) art. 178 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare, referitor la cota redusa de impozit pe profit."

14. Articolul III se abrogă.

15. Articolul V se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2001.

Nr. 249.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE Nr. 42

din 6 februarie

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate

a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999

privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Lucian Mihai – presedinte

Costică Bulai – judecator

Constantin Doldur - judecator

Kozsokár Gábor – judecator

Ioan  Muraru - judecator

Nicolae Popa – judecator

Lucian Stangu – judecator

Romul Petru Vonica – judecator

Gabriela Ghită  - procuror

Maria Bratu - magistrat-asstent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionali­tate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabili­rea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Societatea Comerciala „Luxten Lighting Company" - S.A. - din Timisoara în Dosarul nr. 5.616/C/2000 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin consilier juridic Ana-Iolanda Lazar, lipsind Anca-Cristina Brandus, fată de care procedure de citare a fost legal  îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei precizeaza ca obiectul  exceptiei îl constituie dispozitiile art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, care se refera la acele tipuri de camine cu destinatia de locuinte. Se solicita admi­terea exceptiei de neconstitutionalitate, arătându-se ca Guvernul a emis o ordonanta de urgentă într-un domeniu în care nu avea delegare legislativă, încălcându-se astfel prevederile art. 114 din Constitutie. Se arată că în cauza sunt aplicabile dispozitiile Legii locuintei nr. 114/1996, pre­cum si cele ale Hotărârii Guvernului nr. 779 din 15 noiem­brie 1991.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere juris­prudenta Curtii Constitutionale cu privire la caracterul de urgentă al Ordonantei nr. 40/1999, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată, de asemenea, ca dispozitiile ordonantei nu contravin nici prevederilor art. 49 din Constitutie, întrucât nu este îngrădit dreptul de proprietate

În replică reprezentantul autorului exceptiei arată ca raporturile juridice dintre proprietari si chiriasi sunt regle­mentate de dispozitiile Legii locuintei nr. 114/1996 si preci­zează că în această spetă căminele nu au destinatia de locuintă, ci pe aceea de spatii de cazare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 octombrie 2000, pronuntată în Dosarul  nr. 5.616/C/2000, Curtea de Apel Timisoara ­Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chi­riasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, exceptie ridicata de Societatea Comercială „Luxten Lighting Company" - S.A. din Timisoara într-un proces având ca obiect obligarea acestei societăti comerciale la încheierea contractului de închiriere a unei locuinte. ­

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca „Guvernul, în privinta căminelor munci­toresti, a emis o ordonantă pe care nu avea dreptul să o emită, neavând delegarea legislativă conform art. 114 alin. (4) din Constitutie, nefiind vorba de un caz exceptional". Se mai arată că dispozitia legală criticată „încalcă prevederile art. 49 din Constitutie prin aceea că restrânge drepturile de dispozitie ale proprietarului, prevăzute de art. 480 din Codul civil drepturi care sunt exclusive si absolute, neexistând cele 6 exceptii prevăzute strict în art. 49 din Constitutie".

Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă, exprimându-si opinia, apreciază ca exceptia ridicată “este neîntemeiată deoarece închirierea unei locuinte nu aduce atingere prero­gativelor dreptului de proprietate, neafectând atributul dis­pozitiei, întrucât este un simplu act de administrare a proprietătii". Se mai arată că „ratiunea adoptării acestei ordonante a fost protectia chiriasilor si prelungirea contrac­telor de închiriere".

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sau de vedere, apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată. În motivarea aeestui punct de vedere se arată că dispozitia legală criticată „nu are ca obiect restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti, situatie reglementată de art. 49 din Constitutia României" si că ea nu restrânge dreptul de dispozitie,  „deoarece închirierea nu este un act de dispozitie, ci de administrare". Se invocă si art. 480 din Codul civil, potrivit căruia „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limi­tele determinate de lege”

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

 

CURTEA,

 

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustine­rile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legate criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dis­pozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este com­petentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, care au următorul continut: „Pentru imobilele - terenuri si constructii, precum si pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinta, privati­zate după 1 ianuarie 1990 odată cu societătile comerciale care le detineau în proprietate ca locuinte, locuinte de serviciu, cămine pentru salariati, asezăminte social-culturale sau unitłti de învatamant, proprietarul va încheia la cererea chiriasului sau a fostului chirias care ocupa efectiv locuinta, un contract de închiriere pe o durata de 5 ani."

Dispozitiile constitutionale, invocate ca fiind încalcate prin textul de lege criticat, sunt următoarele:

- Art. 114 alin. (4): „În cazuri exceptionale, Guvernl poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intra în vigoare numai după depunerea spre aprobare la Parlament. Daca  Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în  mod obli­gatariu";

- Art. 49: "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege sau numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale; a ordinii, a sănătătii sau a moralei publice, a drepturilor si libertătilor cetătenilor, desfăsurarea instructiei penale, prevenirea conse­cintelor unei calamităti naturale sau ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertatii."

Cu privire la exceptia ridicata Curtea constată că în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate, bazată pe încălcarea prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie, cu motivarea că nu a existat o situatie exceptională care să fi justificat adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, s-a pronuntat în mai multe cazuri. Astfel, prin Decizia nr. 107 din 13 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000,  a respins, sub acest aspect, exceptia de necon­stitutionalitate, retinând ca „Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a fost  adoptată cu respectarea cerintelor art. 114 alin. (4) din Constitutie. Cazul exceptional avut în vedere de Guvern la adoptarea acestei ordonante a fost necesitatea reglementarii de urgentă a prelungirii contractelor de închiriere, a căror valabilitate expiră la data de 18 aprilie 1999, conform Legii nr. 17/1994".

Considerentele si solutia adoptată prin aceasta decizie sunt valabile si în prezenta cauza, neintervenind fapte sau elemente noi de natura să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

De altfel la aceeasi solutie de respingere a exceptei de neconstitutionalitate se ajunge si pe baza argumentelor înfatisate în opinia separată formulate la Decizia Curtii Constitutionale nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 267 din 14 iunie 2000, opinie pe care autorii acesteia, membri ai completu­lui de judecată, o mentin si în cauza de fată.

Referitor la critica de neconstitutionalitate privind incalca­rea prevederilor art. 49 din Constitutie, Curtea constată ca textul de lege criticat nu dispune restrangerea exercitiului vreunor drepturi sau libertăti. Aceste dispozitii trebuie exa­minate sub aspectul respectării prevederilor constitutionale referitoare la ocrotirea proprietătii. Sub acest aspect Curtea observă că dispozitiile art. 5 din ordonanta nu restrâng exercitiul dreptului de dispozitie al proprietarului, ci regle­menteaza într-un mod restrictiv exercitarea prerogativei folo­sintei, obligând proprietarul să încheie contract de închiriere pe o perioada determinată, în cazul în care chiriasul soli­cită aceasta. De altfel instituirea unui regim juridic în pri­vinta căminelor pentru salariati, identic aceluia al locuintelor de serviciu si al altor categorii de spatii, cu destinatia de locuinte, constituie optiunea legiuitorului, fără ca prin aceasta sa se încalce vreo normă constitutională.

Temeiul constitutional al acestei reglementari legale îl constituie prevederile art. 41 alin. (1), potrivit cărora „Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”. De altfel în acelasi sens se dispune si prin art. 480 din Codul civil.

Curtea retine ca scopul adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a fost realizarea protectiei chi­riasilor prin măsuri corespunzatoare prevederilor art. 43 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economice si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent”.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Luxten Lighting Company" - S.A. din Timisoara în Dosarul nr. 5.616/C/2000 al Curtii de Apel Timisoara ­Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 februarie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu