MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 772         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

666. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

935. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

667. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

936. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană  privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

668. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

937. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

669. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor

 

938. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           

453. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile de taurine, ovine, porcine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine si pesti, pe rase, linii si hibrizi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 19 din 26 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 21 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 666.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2001

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României

si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 935.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambusabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.19 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 488 din 22 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 667.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 936.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 70/2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999

privind activitatea de comercializare a pachetelor

de servicii turistice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 70 din 24 august 2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, adoptată în temeiul art. 1 lit. N pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 668.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea

Ordonantei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea

Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 937.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 257/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei

Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 669.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998

privind salarizarea diplomatilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 938.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile de taurine, ovine, porcine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine si pesti, pe rase, linii si hibrizi

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile taurine, ovine, porcine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine si pesti, pe rase, linii si hibrizi, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 295/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile ovine, porcine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine si pesti, pe rase, linii si hibrizi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 7 august 2001, si Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 314/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru specia taurine, pe rase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 bis din 17 august 2001.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 453.

 

ANEXĂ

 

LISTA

detinătorilor de patrimoniu genetic în anul 2001 pentru speciile: taurine, ovine, porcine, păsări, animale de blană, iermi de mătase, albine si pesti, pe rase, linii si hibrizi

 


* Anexa se pune la dispozitia celor interesati.