MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 775         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

662. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

931. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

664. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001

 

933. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001

 

665. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, România»”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

934. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, România»”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

673. - Lege pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică si de plăti dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000

 

Acord comercial de cooperare economică si de plăti între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene

 

942. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică si de plăti dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000

 

991. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestora în rezervă

 

995. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

997. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Steaua României si Serviciul Credincios

 

Rectificări

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea i completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 662.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea

unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază

în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 931.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 19 iulie 2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 20 iulie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 664.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti

la 3 iulie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 933.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale

de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului

«Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, România»”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 20 din 26 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, România»”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 22 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 665.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici  Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, România»”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti, România»”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 934.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică si de plăti

dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene,

semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul comercial de cooperare economică si de plăti dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 673.

 

ACORD

comercial de cooperare economică si de plăti între Guvernul României

si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a promova si de a extinde schimburile comerciale si cooperarea economică dintre cele două tări pe baza principiilor egalitătii si avantajului reciproc,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor adopta măsuri corespunzătoare pentru promovarea cooperării economice si a schimburilor comerciale bilaterale, în conformitate cu legile si alte reglementări din tările lor, cu prevederile prezentului acord si cu necesitătile si posibilitătile lor.

 

ARTICOLUL 2

 

Pentru facilitarea si dezvoltarea relatiilor economice bilaterale părtile contractante îsi vor acorda reciproc tratamentul natiunii celei mai favorizate cu privire la taxele vamale aplicate importurilor si exporturilor provenite si originare din cele două tări.

Această prevedere nu se aplică:

- preferintelor, avantajelor si concesiilor acordate sau care vor fi acordate de una dintre părtile contractante vreunei tări vecine în vederea facilitării comertului de frontieră;

- preferintelor, avantajelor si concesiilor acordate sau care vor fi acordate unui stat tert de către una dintre părtile contractante, ca urmare a participării la zone de liber schimb, uniuni vamale, uniuni economice, uniuni monetare sau la orice alt acord preferential.

 

ARTICOLUL 3

 

Cooperarea economică si relatiile comerciale bilaterale se vor desfăsura pe bază de contracte încheiate între persoane juridice si persoane fizice din România si persoane juridice si persoane fizice din Republica Populară Democrată Coreeană, autorizate să efectueze operatiuni de comert exterior, cu respectarea legilor si a altor reglementări în vigoare în cele două tări, a prevederilor prezentului acord si a practicii internationale în domeniu.

 

ARTICOLUL 4

 

Toate plătile pentru mărfurile si serviciile aferente dintre cele două tări se vor efectua în valută liber convertibilă.

Prin contracte se vor conveni si alte modalităti de plată practicate în comertul international, inclusiv operatiuni comerciale în barter, cu respectarea legilor si a reglementărilor în vigoare în cele două tări.

Orice probleme tehnice legate de efectuarea plătilor pot fi convenite prin aranjamente între băncile autorizate din cele două tări.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor încuraja participarea persoanelor juridice si a persoanelor fizice, autorizate din cele două tări, la târgurile, expozitiile, simpozioanele si schimbul de delegatii economice si comerciale, care se vor organiza în cele două tări.

 

ARTICOLUL 6

 

În conformitate cu legislatia în vigoare din fiecare tară părtile contractante vor sprijini persoanele juridice si.persoanele fizice autorizate, care desfăsoară activităti economice si comerciale în cealaltă tară, pentru deschiderea de reprezentante permanente si înfiintarea de societăti comerciale, precum si pentru desfăsurarea normală a activitătii acestora.

 

ARTICOLUL 7

 

În scopul promovării cooperării economice si relatiilor comerciale bilaterale părtile contractante vor încuraja schimbul reciproc de informatii, îndeosebi în ceea ce priveste legislatia referitoare la comertul exterior si cooperarea economică internatională, investitii, servicii financiar-bancare, programele lor de dezvoltare, precum si în legătură cu alte probleme de interes comun.

 

ARTICOLUL 8

 

În conformitate cu reglementările în vigoare în fiecare tară si cu prevederile acordurilor internationale la care sunt parte, părtile contractante vor lua toate măsurile necesare în vederea protejării produselor originare din cealaltă tară împotriva tuturor formelor de concurentă neloială în tranzactiile comerciale de pe teritoriile lor.

Părtile contractante vor lua măsuri pentru a asigura o protectie adecvată si efectivă a brevetelor, mărcilor de comert si de servicii, drepturilor de autor si a altor drepturi de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare din fiecare tară si tinând seama de obligatiile lor în cadrul întelegerilor internationale privind proprietatea intelectuală, acceptate de fiecare dintre cele două tări.

 

ARTICOLUL 9

 

Comitetul mixt consultativ, instituit în baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind înfiintarea Comitetului economic, stiintific si tehnic mixt consultativ, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000, examinează periodic dezvoltarea si promovarea colaborării economice, stiintifice si tehnice si a schimburilor comerciale dintre cele două tări.

 

ARTICOLUL 10

 

Orice neîntelegere între părtile contractante, referitoare la interpretarea si/sau la aplicarea prezentului acord, va fi solutionată fără întârziere prin consultări si negocieri pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care cele două părti contractante îsi comunică prin canale diplomatice că procedurile lor legale privind intrarea în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite.

Prezentul acord va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani si va fi prelungit automat pentru perioade de 5 ani, cu conditia ca nici una dintre părtile contractante să nu notifice în scris celeilalte părti contractante intentia de denuntare a acordului cu cel putin 90 de zile înaintea expirării fiecărei

perioade de valabilitate.

 

ARTICOLUL 12

 

În cazul încetării valabilitătii prezentului acord prevederile sale vor continua să se aplice contractelor încheiate în perioada sa de valabilitate până la completa lor executare.

Semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000, în două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română, coreeană si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Radu Berceanu

Pentru Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene,

Kim Nam Ik

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică

si de plăti dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene,

semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică si de plăti dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucuresti la 19 octombrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 942.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2001 domnului colonel Ion Ilarion Apostolescu, domnului colonel Petre Gheorghe Cocis si domnului colonel Ion Gheorghe Zamfir li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2001.

Nr. 991.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru îndelungata si sustinuta activitate ecumenică desfăsurată în Austria, precum si pentru generoasele sale donatii la ctitorii eclesiale si laice în Austria, România si la Sfântul Munte Athos, cu ocazia împlinirii vârstei de 84 de ani,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă domnului Valerian Comorosanu Bucovineanul Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2001.

Nr. 995.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Steaua României

si Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 si I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru îndelungata si prodigioasa carieră artistică, recunoscută pe plan intern si international, cu ocazia aniversării a 80 de ani de existentă a Operei Nationale din Bucuresti,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Mihai Brediceanu, dirijor si compozitor;

- domnului Ludovic Spiess, artist liric, directorul Operei Nationale din Bucuresti.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Gheorghe Cotovelea, balerin solist;

- doamnei Ileana Iliescu, balerină solist;

- doamnei Irinel Liciu, balerină solist;

- domnului Hero Lupescu, regizor artistic;

- doamnei Alexa Mezincescu, coregraf;

- domnului Stelian Olariu, dirijor de cor;

- domnului Cornel Trăilescu, dirijor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2001.

Nr. 997.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 547/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001, se face următoarea rectificare:

- la pct. 8 al articolului unic, la lit. b) a art. 14 în loc de: “b) penalizările, precum si sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă,...” se va citi: “b) penalizările, precum si sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă,...”.

 

În Circulara Băncii Nationale a României nr. 26/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001, la art. IV, în cuprinsul lit. b) în loc de: “... pct. 1.17.2.8 lit. a1) din regulament;” se va citi: “... pct. 1.17.2.11 lit. a1) din regulament;”.