MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 788         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

699. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972

 

1.001. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972

 

700. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998)

 

1.002. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998)

 

701. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000)

 

1.003. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000)

 

969. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

970. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.193. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001

 

1.196. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia

referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare,

încheiată la Londra la 20 octombrie 1972

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 29 din 16 august 2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 28 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 699.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, având în vedere adresele nr. 1.427 si nr. 51/1.036 ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.001.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia

privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, adoptate la cea de-a 12-a sesiune

a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 59 din 30 august 2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998), adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 31 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 700.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT” adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, având în vedere adresele nr. 1.427 si nr. 51/1.036 ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti “INMARSAT”, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998), si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.002.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul

privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune

a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 40 din 21 august 2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000), adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 1 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 701.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti «INTELSAT», adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, având în vedere adresele nr. 1.427 si nr. 51/1.036 ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti “INTELSAT”, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000), si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.003.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri

din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1* ) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2* ) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3* ) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001

Nr. 969.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri

din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1* ) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2* ) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3* ) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 970.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001, livrate de companiile si societătile nationale, precum si de societătile comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, prevăzute în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele respective si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001.

Art. 2. - Lista cuprinzând subventiile unitare, mentionată la art. 1, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 570/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 22 iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.193.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând subventiile unitare pentru produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Subventie

Unitară 2001

1.

Huilă brută

 

 

 

- Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

t

141.196

 

- Societatea Comercială Minieră “Banat-Anina” - S.A.

t

177.761

2.

Lignit

 

 

 

- Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

t

49.916

3.

Cărbune brun

 

 

 

- Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

t

216.060

 

- Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

t

165.898

4.

Cupru în concentrat de cupru

 

 

 

- Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

 

38.920.669

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

t

38.920.669

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

t

41.508.774

5.

Cupru în rest concentrat

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

t

30.550.260

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

t

31.742.041

6.

Plumb în concentrat de plumb

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

t

10.294.187

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

t

9.153.743

7.

Plumb în rest concentrat

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

t

10.137.003

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

t

8.893.851

8.

Zinc în concentrat de zinc

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

t

14.636.266

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

t

13.964.648

9.

Zinc în rest concentrat

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

t

10.440.579

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

t

10.033.271

10.

Aur în concentrat aurifer*)

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

kg

204.146.735

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

kg

222.624.60

11.

Aur în nămol*)

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

kg

298.574.707

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

kg

270.600.466

12.

Aur în amalgam*)

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

kg

261.179.115

13.

Minereu de fier+mangan

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

t

316.730

 

- Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

t

164.867

14.

Produse de molibden

 

 

 

- Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

kg

157.827

15.

Octoxid de uraniu

 

 

 

- Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

kg

2.393.743

 


*) Subventia se alocă la productia-marfă fabricată.

 

NOTĂ:

Subventia unitară diferă de la agent economic la agent economic, iar în cadrul acestora, de la exploatare la exploatare, în functie de conditiile de zăcământ.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999

privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea

de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Pozitiile nr. 19, 34, 75 si 82 vor avea următorul cuprins:

“19. Statiunea de Cercetare si Productie Legumicolă Iernut, judetul Mures 244 106 138

..........................

34. Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Mures - Târgu Mures, judetul Mures - 580 141 439

..........................

75. Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Târgu Mures, judetul Mures 1.163 595 568

..........................

82. Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Reghin, judetul Mures 274 237 37”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.196.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 44/2000*)

referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 143/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 4 aprilie 2001.

Ordonanta Guvernului nr. 44/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000 si a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 143/2001.

 

Art. 1. - Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, aflate în proprietate publică, în vederea restaurării sau participării la expozitii si la alte manifestări similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonante si ale celorlalte acte normative în materie.

Art. 2. - (1) Institutia publică titulară a dreptului de administrare asupra unui bun mobil care face parte din patrimoniul cultural national si care urmează să fie exportat temporar va obtine avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si aprobarea ministrului culturii si cultelor în vederea eliberării certificatului de export temporar.

(2) Certificatul de export temporar se eliberează după prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în conditiile legii.

Art. 3. - (1) În cazuri deosebite si numai pentru bunuri mobile clasate în categoria Tezaur, Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor va putea aviza exportul temporar al acestora fără a conditiona aceasta de existenta unui contract de asigurare pentru bunurile în cauză, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(2) În situatiile mentionate la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va obtine un certificat de garantie guvernamentală din partea statului pe al cărui teritoriu ar urma să se afle bunurile culturale mobile române.

Art. 4. - (1) În cazul în care exportul temporar se efectuează în cadrul unui schimb cultural, Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat ca, în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să elibereze un certificat de garantie guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul statului român.

(2) Existenta certificatului de garantie guvernamentală nu exonerează de răspundere persoanele vinovate de deteriorarea ori distrugerea bunurilor culturale mobile pe durata exportului temporar.

(3) În situatiile mentionate la alin. (1) organizatorul român al manifestării culturale va prezenta Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea aprobării, acordul încheiat cu partea străină.

(4) Certificatul de garantie guvernamentală se poate acorda si pe bază de reciprocitate, la solicitarea părtii străine, atunci când si bunurile culturale mobile române beneficiază de acelasi tratament pe teritoriul statului străin.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectivelor mentionate la art. 3 si 4 se înfiintează, în cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Biroul pentru asigurări guvernamentale, în subordinea directă a ministrului, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 6. - Modul de acordare a certificatului de garantie guvernamentală se stabileste prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.